6 септември 1990

СОФИЯ, 6 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                       БРОЙ 176 /194/

СОФИЯ, 6 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ВЪЗВАНИЕТО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ИСТИНА ДО БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.


БРАТЯ И СЕСТРИ,

ЖИВЕЕМ С ВСЕ ПО-ГОЛЯМА ТРЕВОГА ЗА УТРЕШНИЯ ДЕ, С РАСТЯЩО НЕДОВОЛСТВО, НЕДОВЕРИЕ И БОЛКА. СЪС ЗАГРИЖЕНОСТ КОНСТАТИРАМЕ, ЧЕ СТРАНАТА НИ Е ПРЕД ПРАГА НА ХАОСА, АНАРХИЯТА И НАСИЛИЕТО, ПЪРВИТЕ ПРИЗНАЦИ НА КОИТО ВИДЯХМЕ НА 26 СРЕЩУ 27 АВГУСТ В ЦЕНТЪРА НА СТОЛИЦАТА. ВЕГЕТИРАМЕ ОТЧАЯНИ СРЕЩУ ГАЛОПИРАЩАТА ИНФЛАЦИЯ, СПЕКУЛА И ПРЕСТЪПНОСТ. НАСТРЪХНАЛИ СМЕ СРЕЩУ РАВНОДУШИЕТО, ВЪРХУ КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ РОДИ СПРАВЕДЛИВОСТ.

ПОЗНАВАНЕТО НА ИСТИНАТА, ТЪРПИМОСТТА, ЛЮБОВТА КЪМ БЛИЖНИЯ, ПОЧТЕНОСТТА И МИЛОСЪРДИЕТО ВИНАГИ СА БИЛИ СТОЖЕРИ НА ВСЯКО ЦИВИЛИЗОВАНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО.

ПО ПЪТЯ НА НАСИЛИЕТО, БЕЗОТГОВОРНОСТТА, ПРЕДАТЕЛСТВОТО И ИЗМАМАТА НИЕ НЕПРЕМЕННО ЩE СЕ ИЗПРАВИМ ПРЕД ОПАСНОСТТА ДА БЪДЕМ ЗАБРАВЕНИ ОТ ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ ИЛИ ЩЕ СТАНЕМ БУФЕРНА ЗОНА НА ПРЕПЛИТАЩИТЕ СЕ ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ.

САМО ИСТИНАТА ЩЕ НИ НАПРАВИ СВОБОДНИ. ТЪРСЕЙКИ Я БЕЗКОРИСТНО, ЗА ДА ВЪЗСТАНОВИМ СПРАВЕДЛИВОСТТА, НИЕ НЕ САМО ЩЕ ПОЕМЕМ СВОЯ ДЯЛ ОТ ОТГОВОРНОСТТА ЗА СВОБОДАТА НА ДРУГИТЕ, НО И ЩЕ ДАДЕМ ГРАЖДАНСКИЯ СИ ПРИНОС ЗА ВЪЗКРЪСВАНЕТО НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ ОТ ПЕПЕЛИЩАТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА.

ИСТИНАТА НЯМА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦВЯТ, НИТО РЕЛИГИОЗНИ ИЛИ ЕТНИЧЕСКИ ОТТЕНЪЦИ, КОЛКОТО И ДА ИЗГЛЕЖДА МНОГОЛИКА. ЕТО ЗАЩО БЕЗКОРИСТНОТО Й ТЪРСЕНЕ, БЕЗ ГНЯВ И ЗЛОБА, А С РАЗУМ, БИ МОГЛО ДА CЕ ПРЕВЪРНЕ В ОБЕДИНЯВАЩА ЗА ЦЯЛАТА НИ НАЦИЯ ИДЕЯ, ОТ КОЯТО ТОЛКОВА СЕ НУЖДАЕМ ВСИЧКИ.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ИСТИНА СЕ РОДИ СПОНТАННО ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ СЕГАШНАТА НРАВСТВЕНА КРИЗА. НЕГОВИТЕ БЛАГОРОДНИ ЦЕЛИ, ОБАЧЕ НЕ МОЖЕХА САМИ ПО СЕБЕ СИ ДА НИ ГАРАНТИРАТ И ОТ НЯКОИ НЕГАТИВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ. В ГРАДОВЕТЕ ЗА ИСТИНА ЖИВЯХА ХОРА С РАЗЛИЧЕН МАНТАЛИТЕТ, ИНТЕРЕСИ, ПОЛИТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ВЪЗПИТАНИЕ; ТЕ КОНЦЕНТРИРАХА В СЕБЕ СИ ПРОБЛЕМИТЕ НА ЦЯЛАТА НАЦИЯ. В ТЕЗИ ГРАДОВЕ ПОТЪРСИХА УБЕЖИЩЕ И ЛИЦА С НЕЧИСТИ НАМЕРЕНИЯ И ЦЕЛИ. В РЕДИЦА СЛУЧАИ ГРАЖДАНИТЕ НЕ БЯХА В СЪСТОЯНИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ РАЗГРАНИЧЕНИЯТА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ, ДА ВИДЯТ СЪЩЕСТВЕНАТА РАЗЛИКА МЕЖДУ ГРАДОВЕТЕ ЗА ИСТИНАТА И ПАРАЛЕЛНО ВЪЗНИКНАЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ПРОТЕСТ И ДВИЖЕНИЯ, ЧИИТО ЦЕЛИ, НАМЕРЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ БЯХА ДАЛЕЧ ОТ НАШИТЕ И НЕ СЕ ОСНОВАВАХА НА НЕНАСИЛИЕТО. В ОТДЕЛНИ МОМЕНТИ ГРАДОВЕТЕ ЗА ИСТИНА БЯХА НЕПРАВИЛНО ОЦЕНЯВАНИ КАТО ТЛЕЕЩО ОГНИЩЕ НА СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ ГЛАВНО ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪС САМОТО СИ СЪЩЕСТВУВАНЕ ТЕ НЕИЗБЕЖНО СЕ ПРЕВРЪЩАХА В ПРИТЕГАТЕЛЕН ЦЕНТЪР НА ЕКСТРЕМИСТКИ НАСТРОЕНИ БЛЕМЕНТИ. НО НАРЕД С ТОВА БЕ НАТРУПАН ЗНАЧИТЕЛЕН ОПИТ В НЕРАВНОСТОЙНАТА БИТКА СРЕЩУ ОНЕЗИ, ЗА КОИТО ЛИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРИСТРАСТИЯ ДОМИНИРАХА НАД ОТГОВОРНОСТТА ИМ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ. ГРАДОВЕТЕ ЗА ИСТИНА СЕ ПРЕВЪРНАХА В УНИКАЛНО ЗА СВЕТА ЯВЛЕНИЕ, МАКАР И ДА НЕ УСПЯХА ДОКРАЙ ДА ИЗПЪЛНЯТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО СИ - ДА РАЗБИЯТ РАВНОДУШИЕТО У БЪЛГАРИНА. ПО ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ ПРИЧИНИ РОЛЯТА ИМ В НАШИЯ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ НЕ БЕ НАПЪЛНО ОСЪЗНАТА, А В МНОГО СЛУЧАИ - СЪЗНАТЕЛНО ПРОВОКИРАНА И ОПОРОЧАВАНА, ВЪПРЕКИ ДЕКЛАРИРАНАТА ОТ ТЯХ НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И СПОНТАННИЯ СИ ХАРАКТЕР.

ПРИ СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ИСТИНА НАМИРА ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ДА ПРЕМИНЕ КЪМ ЗАКОНОСЪОБРАЗНА ФОРМА НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО СИ, БЕЗ ДА ЗАГУБИ СПОНТАННИЯ СИ ХАРАКТЕР В ТЪРСЕНЕТО НА МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА НЕНАСИЛСТВЕНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНОСТТА И СТРУКТУРИТЕ НА ВЛАСТТА С ОГЛЕД УСКОРЯВАНЕТО НА ПРОЦЕСА НА ХУМАНИЗАЦИЯ У НАС.

ЗАГРИЖЕНИ ЗА СЪДБАТА НА НАЦИЯТА, КАТО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ ИЗРАЗЯВАМЕ ГОТОВНОСТТА СИ ДА ПРИЕМЕМ ПОДКРЕПАТА И СЪДЕЙСТВИЕТО НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ, ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ОТДЕЛНИ ГРАЖДАНИ В БЛАГОРОДНАТА ДЕЙНОСТ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИСТИНАТА НЕ САМО ЗА ВЧЕРАШНИЯ, НО И ЗА ДНЕШНИЯ И УТРЕШНИЯ ДЕН.

УВЕРЕНИ СМЕ, ЧЕ САМО ИСТИНАТА МОЖЕ ДА ПРЕОДОЛЕЕ ВЛАСТВУВАЩОТО НЕДОВЕРИЕ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И ДА ОСИГУРИ МИРНИЯ ХАРАКТЕР НА ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ.

ТОВА Е ОСОБЕНО ВАЖНО СЕГА, КОГАТО ВСЕ ОЩЕ ДЕЙСТВУВА СТРЕСЪТ ОТ ВАНДАЛСКИЯ АКТ ОТ 26 АВГУСТ. НО ВМЕСТО ДА СЕ ОБЕДИНЯТ В ТЪРСЕНЕТО НА ИСТИНАТА И БОРБАТА СРЕЩУ ВСЯКАКЪВ ЕКСТРЕМИЗЪМ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ СЕ МЪЧАТ ДА ВИДЯТ ВСЯКА ЗА СЕБЕ СИ НЯКАКВА СВОЯ ИСТИНА, ОЦВЕТЕНА ЗАДЪЛЖИТЕНО С ПАРТИЕН ЦВЯТ; ТАКЪВ ПОДХОД ВЕЩАЕ НЕ САМО ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА РАЗДЕЛЕНИЕТО СРЕД НАРОДА НИ, НО И ИОВИ БЪДЕЩИ СБЛЪСЪЦИ. ТОВА Е СМИСЪЛЪТ НА МНОГОБРОЙНИТЕ ПАРАЛЕЛНИ АНКЕТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ НА СЛУЧАЯ 26 АВГУСТ, КОЙТО БЕ ОБЯВЕН И ОТ СДС, И ОТ БСП, И ОТ "ПОДКРЕПА".

ОТРИЧАЙКИ ТАКЪВ ПОДХОД КАТО ОПАСЕН ЗА ГРАЖДАНСКИЯ МИР И РАЗГРАНИЧАВАЙКИ СЕ НА ДЕЛО ОТ ВСЯКАКЪВ ЕКСТРЕМИЗЪМ, ДЕКЛАРИРАМЕ СВОЯТА ГОТОВНОСТ ДА ОКАЖЕМ НЕОБХОДИМАТА ПОМОЩ НА ОФИЦИАЛНИТЕ СЛЕДСТВЕНИ ОРГАНИ В РАЗКРИВАНЕТО НА ИСТИНАТА.

ТЪРСЕНЕТО И РАЗКРИВАНЕТО НА ИСТИНАТА ЗА 26 АВГУСТ ЩЕ БЪДЕ НАШИЯТ КОНКРЕТЕН ПРИНОС В ИСТОРИЧЕСКИЯ ПОВРАТ, КОЙТО СЕ ИЗВЪРШВА В СТРАНАТА.

СОФИЯ, 5 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛИЛОВ!

В ДОПЪЛНЕНИЕ НА РАЗГОВОРА НИ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 30 АВГУСТ 1990 Г., МОЛИМ ДА БЪДЕ СВИКАН НА ЗАСЕДАНИЕ ВИСШИЯТ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА БСП, НА КОЕТО НС "ЗВЕНО” ДА ИЗЛОЖИ ПОДРОБНО ТЕЗАТА СИ - "ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪСТАВЯНЕТО НА ЕДНО ПРАВИТЕЛСТВО, ИЗГРАДЕНО НА ШИРОКА НАЦИОНАЛНА ОСНОВА, В КОЕТО ДА УЧАСТВУВАТ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА" - ТАКА, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НС "ЗВЕНО" ОТ 10.08.1990 ГОДИНА.

НС "ЗВЕНО" СЕ ОБЯВЯВА КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ СЪСТАВЯНЕТО НА ЕДНО ПРАВИТЕЛСТВО, ИЗГРАДЕНО ОТ "ХОРА ЗНАЕЩИ И СЪС СВЕЖ ПОГЛЕД", Т.Е. ОТ АВТОРИТЕТЕН КОМПЕТЕНТЕН СЪСТАВ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА БСП.

НС "ЗВЕНО" НЕ СЕ ПОКОЛЕБА ДА ЗАЯВИ: "БСП И НЕЙНИЯТ ПРЕДШЕСТВЕНИК БКП СА БИЛИ ФАКТОР В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА НИ, А ОНЕЗИ СИЛИ, КОИТО СА ПОДМИНАВАЛИ ТОВА, СА ДОПУСКАЛМ ВИНАГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ГРЕШКИ".

НС "ЗВЕНО” ЗАЯВИ ТОВА СЕГА, КОГАТО БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА ПОД ЕДНА ИЛИ ДРУГА ФОРМА СЕ РАЗГРАНИЧАВАТ ОТ БСП И НЕЙНИЯ ПРЕДШЕСТВЕНИК БКП. НС "ЗВЕНО” ОБАЧЕ НЕ ЩЕ СЕ ПОКОЛЕБАЕ, ЗАЩИТАВАЙКИ БСП, ДА Й ПОСОЧВА ГРЕШКИТЕ, КОГАТО ТЯ ГИ ДОПУСКА!

НС "ЗВЕНО" ТВЪРДО ЩЕ ОТСТОЯВА ПОЗИЦИЯТА СИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ЕДНО ПРАВИТЕЛСТВО, ИЗГРАДЕНО НА ШИРОКА НАЦИОНАЛНА ОСНОВА, В КОЕТО ДА УЧАСТВУВАТ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА. ЕДИНСТВЕНО САМО ПО ТОЗИ НАЧИН МОЖЕ ДА БЪДЕ МОБИЛИЗИРАН ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД ЗАД ЕДНА АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА, КОЯТО ЩЕ ГО ИЗВЕДЕ ОТ ВСЕ ПО-ЗАДЪЛБОЧАВАЩИЯ СЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ХАОС В СТРАНАТА.

ДЪЛЖИМ ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ ОБЩЕСТВЕНОСТТА Е КРАЙНО НЕДОВОЛНА ОТ ДОСЕГАШНАТА ДЕЙНОСТ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КАТО СМЯТА, ЧЕ ВИНАТА ЗА ТОВА ИМА БСП, ТЪЙ КАТО ТЯ ИМА БОЛШИНСТВО В ТОВА ВНС.
 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА СМЯТА, ЧЕ ДЕЙНОСТТА НА ВНС Е НЕЛЕГИТИМНА. ТОВА ПОСТАВЯ ВЕЧЕ ВЪПРОСА ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА САМОТО ВНС ВЪОБЩЕ. ТРАЙНА ПАРЛАМЕНТАРНА ПРАКТИКА Е ОЩЕ НА ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТЪТ ДА ИЗБЕРЕ МАНДАТНА КОМИСИЯ И КОМИСИЯ, КОЯТО ДА ИЗРАБОТИ ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД. МАНДАТНАТА КОМИСИЯ НЕЗАБАВНО СЛЕДВА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ДОСЕЖНО ЗАКОННОСТТА НА ИЗБОРА НА ВСЕКИ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ. А КАКВО Е ПОЛОЖЕНИЕТО ПОНАСТОЯЩЕМ ВЪВ ВНС - ВЕЧЕ ВТОРИ МЕСЕЦ МАНДАТНАТА КОМИСИЯ НЕ СЕ Е ПРОИЗНЕСЛА ДОСЕЖНО ЗАКОННОСТТА НА ИЗБОРА ЗА ВСЕКИ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ. ОТТУК И ЛЕГИТИМНОСТТА ЗА СЪСТАВА НА ВНС. ОТТУК И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ НА ВНС. ОТТУК И НИЩОЖНОСТТА ЗА ИЗБОРА НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ. ПРИ ТОВА В ЗАСЕДАНИЯТА СИ ВНС СЕ РЪКОВОДИ ОТ НЯКАКВИ "ВРЕМЕННИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВНС", КОИТО СТАВАТ ПРИЧИНА ЗА ПОСТОЯННИ ПРЕРЕКАНИЯ МЕЖДУ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. ТОВА ПОД ОКОТО И УХОТО НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД, КОЙТО С ЯВЕН ИНТЕРЕС СЛЕДИ ДЕЙНОСТТА НА ВНС, ЗАЩОТО ЗНАЕ, ЧЕ В МОМЕНТА СЕ РЕШАВА СЪДБАТА МУ.

ОБЩЕСТВЕНОСТТА Е СИЛНО ВЪЗМУТЕНА ОТ ФАКТА, ЧЕ НА 31 АВГУСТ 1990 ГОДИНА В 20 ЧАСА БЕ ПРЕКЪСНАТО ДИРЕКТНОТО ПРЕДАВАНЕ ОТ ВНС В МОМЕНТА, КОГАТО ЗАПОЧНА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ТОЧКАТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД "ЗА УСЛОВИЯТА ЗА РАБОТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НЕГОВИТЕ ОРГАНИ". ТОЕСТ, КОГАТО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЩЕ РЕШАВАТ КАКВИ ЗАПЛАТИ И ДРУГИ ДОВОЛСТВИЯ ЩЕ СИ ГЛАСУВАТ. ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ ВНС ЩЕ ПОВТОРИ ВАРИАНТА НА ПАРЛАМЕНТА В ЧЕХОСЛОВАКИЯ.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕЙНОСТТА НА ВНС МОЖЕ ДА СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА, ЧЕ ТОВА Е ЕДНА ГОВОРИЛНЯ, КОЯТО СЕ ЗАНИМАВА С ДРЕБНОТЕМИЯ. А ВНС Е ИЗБРАНО С ЯСНАТА ЦЕЛ ДА ИЗГОТВИ И ПРИЕМЕ НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ. НА БАЗАТА ИМЕННО НА ТАЗИ НОВА КОНСТИТУЦИЯ СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ЦЕЛИЯТ ПРЕХОД КЪМ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО В СТРАНАТА. ВСИЧКО ДРУГО ЩЕ БЪДЕ ОТСТЪПЛЕНИЕ!

ТРЯБВА ОЩЕ ВЕДНЪЖ ДА ЗАЯВИМ ОТГОВОРНО, ЧЕ БЪГАРИЯ БЕЗ МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ ОТВЪН НЕ ЩЕ МОЖЕ ДА РЕШИ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИ ПРОБЛЕМИ! ТОВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЯСНО НА ВСИЧКИ! А МЕЖДУНАРОДНИТЕ КРЕДИТОРИ ЩЕ ГЛАСУВАТ ДОВЕРИЕ НА БЪЛГАРИЯ САМО КОГАТО ТЯ ПРИЕМЕ НОВАТА СИ КОНСТИТУЦИЯ. ИМЕННО НА БАЗАТА НА КОЯТО КОНСТИТУЦИЯ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ ВЪВЕДЕНО РЕАЛНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО. ТОВА СЪЩО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЯСНО НА ВСИЧКИ!

НЯКОИ ОБАЧЕ ЖИВЕЯТ С ИЛЮЗИЯТА, ЧЕ ВНС, КАТО ПРИЕМЕ НА БАЗАТА НА ДОСЕГАШНАТА КОНСТИТУЦИЯ ПАКЕТ ОТ ЗАКОНИ, С КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА, ЩЕ УСПЕЕ ДА ЗАБЛУДИ КАКТО БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ТАКА И МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ СЕ ВЪВЕЖДА РЕАЛНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО. ОЩЕ ВЕДНЪЖ ПОВТАРЯМЕ ПРАЗНИ ИЛЮЗИИ!

ЗА ВСИЧКО ТОВА ОТГОВОРНОСТТА НОСИ И ЩЕ НОСИ НАЙ-ГОЛЯМАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА ДНЕС В СТРАНАТА - БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ!    

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ГЛАСУВА ДОВЕРИЕ НА БСП И ИЗПРАТИ ВЪВ ВНС НАЙ-МНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ТАЗИ ПАРТИЯ С НАДЕЖДАТА, ЧЕ ТАЗИ ПАРТИЯ ЩЕ ГО ИЗВЕДЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА. НО ТОВА ДОВЕРИЕ ЗАПОЧВА ВЕЧЕ ДА СЕ ПРОПУКВА!

ОБЩЕСТВЕНОСТТА СМЯТА, ЧЕ МОРАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОДПАЛВАНЕТО НА СГРАДИТЕ НА ВПС НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НОСИ ЕДИНСТВЕНО РЪКОВОДСТВОТО НА ТАЗИ ПАРТИЯ. НА БСП Е БИЛО ИЗВЕСТНО, ЧЕ РЕАКЦИОННИТЕ СИЛИ, ДЕЙСТВУВАЩИ ПОД СИНИЯ ФЛАГ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СЕ ГОТВЯТ ЗА ПОГРОМ СРЕЩУ ПАРТИЙНИЯ ДОМ НА БСП. ТОВА БЕ ЗАЯВЕНО И В УВОДНАТА СТАТИЯ НА ВЕСТНИК "ДУМА" ОТ 27 АВГУСТ 1990 ГОДИНА. НО НИЩО НЕ БЕ НАПРАВЕНО, ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТЯТ ТЕЗИ ЗАМИСЛИ. ВСИЧКО ТОВА СА ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО СЕ НАСЛАГВАТ В ОФОРМЯЩОТО СЕ НЕДОВЕРИЕ КЪМ БСП.

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗАПОЧВА ДА ГУБИ ПОПУЛЯРНОСТ СРЕД ШИРОКИТЕ НАРОДНИ МАСИ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ЦЕНТРОБЕЖНИТЕ СИЛИ ВЪТРЕ В БСП СТАВАТ ВСЕ ПО-СИЛНИ!

ВРЕМЕ Е ВЕЧЕ РЪКОВОДСТВОТО НА БСП ДА СЕ МОБИЛИЗИРА И ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ШОКОВОТО СЪСТОЯНИЕ, В КОЕТО СЕ НАМИРА. ВРЕМЕ Е ВЕЧЕ БСП ДА СЕ ОБЪРНЕ С ЛИЦЕ КЪМ ЦЕЛОКУПНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!

ШИРОКИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ МАСИ В БЪЛГАРИЯ ИСКАТ ДА ИМАТ ЕДНА СИЛНА ПАРТИЯ В ЛИЦЕТО НА БСП, КОЯТО ДА БЪДЕ ГАРАНТ ЗА ТЕХНИТЕ СОЦИАЛНИ ИНТЕРЕСИ И ПРАВА, А С ОГОРЧЕНИЕ И РАЗОЧАРОВАНИЕ ВИЖДАТ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПОТЪРСЯТ ДРУГА ЛЯВА ПАРТИЯ, КЪМ КОЯТО ДА СЕ ОБЪРНАТ! А ТОВА ВИЖДАТ И С ОГОРЧЕНИЕ КОНСТАТИРАТ И ДРУГИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО ВИЖДАТ В БСП ГАРАНТА ЗА ЕДНА ДЕМОКРАТИЧНА И МНОГОПАРТИЙНА ПАРЛАМЕНТАРНА БЪЛГАРИЯ!

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛИЛОВ!

НС "ЗВЕНО” СЕ НАДЯВА, ЧЕ ВИЕ ЩЕ СВИКАТЕ СПЕШНО НА ЗАСЕДАНИЕ ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА БСП, НА КОЕТО ДА БЪДЕ ДАДЕНА ВЪЗМОЖНОСТ НА НС "ЗВЕНО", МАКАР И ЕДНА МАЛКА ПАРТИЯ, ДА ЗАЩИТИ ПРЕД НАЙ-ГОЛЯМАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ТЕЗАТА СИ - "ЗАЩО И КАК ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗВЕДЕНА В НЕПРОДЪЛЖИТЕЛЕН СРОК СТРАНАТА НИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ ХАОС, В КОЙТО ПОНАСТОЯЩЕМ ТЯ СЕ НАМИРА".

ПОНАСТОЯЩЕМ ОТ ВИТАЛЕН ИНТЕРЕС Е ЗА БСП ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ПРЕКИЯ МОНОПОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ!

СОФИЯ, 1 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА            С УВАЖЕНИЕ: ИВАН ДУНДАРОВ,                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИК НА НС  "ЗВЕНО"

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА РЕПУБЛИКАТА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БРСДП/.


ДО НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА HP БЪЛГАРИЯ

Г-Н Д-Р ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ ТУК

ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,
ОТ ИСТОРИЯТА Е ИЗВЕСТНО, ЧЕ НА 22-ИЯ КОНГРЕС НА БРСДП, СЪСТОЯЛ СЕ ПРЕЗ 1919 ГОДИНА, ГРОБОКОПАЧИТЕ НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ ВАСИЛ КОЛАРОВ, ХР. КАБАКЧИЕВ, Г. ДИМИТРОВ, КАРЛО ЛУКАНОВ И ДР. ПРЕВЪРНАХА ПАРТИЯТА В ТЕРОРИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. СЕГА, СЛЕД 71-ГОДИШНО ПОЛИТИЧЕСКО МЪРТВИЛО, БРСДП ВЪЗКРЪСНА, ЗА ДА ДАВА СВОЯ ПРИНОС СПОРЕД СИЛИТЕ СИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВО И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО В НАШАТА ИЗСТРАДАЛА СТРАНА.

ПО НАПЪЛНО РАЗБИРАЕМИ ЗА ВАС ПРИЧИНИ НАШАТА ПАРТИЯ НЕ СЕ ЛЕГИТИМИРА ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НЕ ПОСТАВИ СВОИ КАНДИДАТУРИ В НИТО ЕДИН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН. НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, В ПОЧТИ НЕЛЕГАЛНИ УСЛОВИЯ, РЪКОВОДСТВОТО НА БРСДП ДАДЕ УКАЗАНИЯ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СЪМИШЛЕНИЦИ ПО МЕСТА, ГЛАВНО СРЕД ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА, ДА ПОДКРЕПЯТ КАНДИДАТИТЕ НА СДС ЗА СМАЗВАНЕТО НА МНОГОГЛАВОТО ЧУДОВИЩЕ, НАРЕЧЕНО ТОТАЛИТАРИЗЪМ. РЕЗУЛТАТИТЕ СА НАЛИЦЕ. СДС ИМАШЕ СИЛЕН, МАКАР И НЕ АФИШИРАН СЪЮЗНИК ГЛАВНО В ПРОМИШЛЕНИТЕ ЦEHTPOBE И ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ.

ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,
НИЕ НАПЪЛНО РАЗБИРАМЕ УСИЛИЯТА ВИ ЗА ПЪЛЕН РАЗГРОМ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, ЗА БЪРЗО ИЗЛИЗАНЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА РАЗРУХА, ДО КОЯТО НИ ДОВЕДЕ 45-ГОДИШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БКП И КОМИНТЕРНА.

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ В ЛИЦЕТО НА НАШАТА ПАРТИЯ ВИЕ МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА МНОГО СИЛЕН СЪЮЗНИК И НА БЕЗРЕЗЕРВНА ПОДКРЕПА, МАКАР ДА СМЕ ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТАРНАТА СИСТЕМА. В ДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ СТРАНИ НЕ Е ПРЕЦЕДЕНТ, КОГАТО ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА ПОДДЪРЖА КОНТАКТ И С ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ СИЛИ.

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, БРСДП ПРЕДЛАГА:

ДА ОТДЕЛИТЕ НЯКОЛКО МИНУТИ ЗА КРАТКА АУДИЕНЦИЯ С НАШЕТО РЪКОВОДСТВО.

ОСВЕН ВИЗУАЛНА ПРЕДСТАВА ЗА ХОРАТА, КОИТО РЪКОВОДЯТ ТАЗИ ПАРТИЯ, БИХМЕ ИСКАЛИ В УСТНА ФОРМА ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ ЕФИКАСНИ И ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ПО ОТНОШЕНИЕ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ПРОМИШЛЕНОСТТА, БЪДЕЩОТО АДМИНИСТРАТИВНО УСТРОЙСТВО НА СТРАНАТА, КАКТО И ЗА ПЪЛНО РЕОРГАНИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА МВР И МНО. ВИЕ ЩЕ ИМАТЕ ГОЛЯМА ПРАКТИЧЕСКА ПОЛЗА ОТ ТАКАВА СРЕЩА.

ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,
НАСТОЯТЕЛНО МОЛИМ И ЧАКАМЕ ПРИЕМ ОТ ВАС. ЗА РЕШЕНИЕТО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАРОЧЕН КУРИЕР. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ПОКАНА ПО ТЕЛЕФОНА ОТ ВАША СТРАНА МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЪЛКУВА ОТ НЯКОИ ЧЛЕНОВЕ НА НАШЕТО РЪКОВОДСТВО КАТО НЕСЕРИОЗНА.

ПОЗВОЛЯВАМЕ СИ, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, ДА ПРЕДОСТАВИМ НА ВНИМАНИЕТО ВИ УСТАВА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТИ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА Й КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 4 АВГУСТ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.

ПО ЛИПСА НА КЛУБ И ПОСТОЯННО СЕДАЛИЩЕ, АКО СЧЕТЕТЕ ЗА НЕОБХОДИМО, МОЛИМ ПОТЪРСЕТЕ НИ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС:
1373 - СОФИЯ, ЖК "ЗАПАДЕН ПАРК" - УЛ. "СУХОДОЛСКА” 2, БЛОК 32, АП. 5,

АРХ. МАНОЛ ДИМИТРОВ.

С ИСКРЕНО УВАЖЕНИЕ:

ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА БРСДП

СОФИЯ, 16 АВГУСТ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР.СЕПТЕМВРИ.


ДАМИ И ГОСПОДА,

СЛЕД ПРОВОКАЦИОННИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА БСП СРЕЩУ СОБСТВЕНИЯ СИ ДОМ НА 26 АВГУСТ 1990 ГОД. ОРГАНИТЕ НА МВР ПО НАРЕЖДАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ СЕ НАХВЪРЛЯТ С ОБУЧЕНИ КУЧЕТА И СПЕЦИАЛНИ ПАЛКИ СРЕЩУ ЗАЩИТНИЦИТЕ НА ИСТИНАТА, РАЗФОРМИРОВАТ ГРАДА НА ИСТИНАТА.

ОБЩЕСТВЕНОСТТА Е ВЪЗМУТЕНА И НИЕ ПРОТЕСТИРАМЕ НАЙ-ЕНЕРГИЧНО СРЕЩУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, КОИТО НАЗОВАВАТ ЗАЩИТНИЦИТЕ НА ГРАДА НА ИСТИНАТА КРИМИНАЛНИ ТИПОВЕ.

НИЕ, КОИТО ПРЕКАРАХМЕ ДЕСЕТКИ ГОДИНИ ПО ЗАТВОРИТЕ НА БКП, ЗНАЕМ МНОГО ДОБРЕ, ЧЕ УПРАВЛЯВАЩАТА ВЪРХУШКА, ЛИПСВАЩА Й ДОСТОЙНСТВО ДА ПРИЗНАЕ, ЧЕ МАРКСИЗМЪТ НЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА БЕЗ НАСИЛИЕ, ВИНАГИ НАЗОВАВА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СИ ПРОТИВНИК КРИМИНАЛЕН ТИП, МАКАР И ДА Й Е ЯСНО, ЧЕ ГРАДЪТ НА ИСТИНАТА СИ СЛУЖИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО С МИРНИ СРЕДСТВА.

НИМА НА Г-Н ПРЕЗИДЕНТА ЖЕЛЕВ НЕ Е ИЗВЕСТНО, ЧЕ НИЕ - ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЗАТВОРНИЦИ, КАКТО И ЛАГЕРИСТИ, И ЗАСТОПОРЕНИ КЪМ ДАДЕНИ ИЗСЕЛНИЧЕСКИ ПУНКТОВЕ ГРАЖДАНИ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА БЯХМЕ УНИЩОЖАВАНИ САМО ЗАРАДИ ИДЕЙНИТЕ УБЕЖДЕНИЯ?!

КЪДЕ Е ВАШАТА СЪВЕСТ, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, ТА НАРЕЖДАТЕ НА КУЧЕТАТА ДА СЕ НАХВЪРЛЯТ ВЪРХУ БЕЗЗАЩИТНИТЕ БОРЦИ ОТ ГРАДА НА ИСТИНАТА?!?

ГР.СЕПТЕМВРИ, 31 АВГУСТ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ МИНЕВ
КООРДИНАТОР: НЕЛИ ФИЛИПОВА
КАСИЕР: ЛЪЧЕЗАР МАТЕЕВ
ГОВОРИТЕЛ: НИКОЛА ГАЛЕВ
СЪВЕТНИЦИ: БОРИС ВАСИЛЕВ И СТОЯН РАНГЕЛОВ
ГЛ.РЕДАКТОР: ТОДОР КОНСТАНТИНОВ
СЪГЛАСУВАЛ: ЖЕКО ЖЕКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОТНОСНО НАРОДНИТЕ ПЕНСИИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА И ГОСПОЖИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УЧАСТНИЦИТЕ В АНТИФАШИСТКАТА БОРБА НЕ СА СЕ БОРИЛИ ЗА НЯКАКВИ ПРИВИЛЕГИИ СЛЕД ПОБЕДАТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ, ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ ЗНАЕШЕ ДАЛИ ЩЕ ОСТАНЕ ЖИВ. НИЕ СЕ БОРИХМЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО И ЗА ТЪРЖЕСТВОТО НА ИДЕАЛИТЕ НИ ЗА ПРАВДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, ДЕМОКРАЦИЯ, СОЦИАЛИЗЪМ И НАРОДОВЛАСТИЕ. ТЕЗИ НАШИ ИДЕАЛИ, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, БЯХА ПОГРЕБАНИ ОТ ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, КОЯТО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е РАЗГРАДЕНА.

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 ЮЛИ 1959 ГОД. ТОДОР ЖИВКОВ РАЗДЕЛИ И ПРОТИВОПОСТАВИ УЧАСТНИЦИТЕ В АНТИФАШИСТКАТА БОРБА НА НАРОДА В БЪЛГАРИЯ. ОТ ДРУГА СТРАНА, ТОЙ НАСТРОИ И УЧАСТНИЦИТЕ В АНТИФАШИСТКАТА БОРБА ЕДИН СРЕЩУ ДРУГ, РАЗДЕЛЯЙКИ ГИ НА 1-ВА, 2-РА, 3-TA, 4-ТА И 5-ТА КАТЕГОРИЯ, КАТО ИЗМИСЛИ И СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ.

КЪДЕ Е СПРАВЕДЛИВОСТТА: ЕДИН СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТРУЖЕНИК ДА ПОЛУЧАВА ПЕНСИЯ, ПОНЕ СЕГА 100 ЛВ., А ЕДИН АКТИВЕН БОРЕЦ ДА ПОЛУЧАВА ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ ОТ 220 ДО 400 ЛВ., КАКТО И АКТИВНИ БОРЦИ С НАРОДНИ ПЕНСИИ ОТ 60 ДО 175 ЛЕВА.

КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ КОРИГИРАТ ДОПУСНАТИТЕ ИЗВРАЩЕНИЯ, КАТО СЕ АНУЛИРАТ ВСИЧКИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА БИВШАТА БКП ПО ОТНОШЕНИЕ НА АКТИВНИТЕ БОРЦИ. РЕДНО Е ДА СЕ ОТНЕМАТ НАРОДНИТЕ ПЕНСИИ НА АКТИВНИТЕ БОРЦИ И ДА ИМ СЕ ОСТАВЯТ ПЕНСИИТЕ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ, КОИТО НЕ БИВА ДА СЕ НАМАЛЯВАТ, ЗАЩОТО ПО СИЛАТА НА ТЕЗИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЕ БЯХА ПЕНСИОНИРАНИ ПРИ ТРУДОВ СТАЖ 15 ГОДИНИ. ТЕ НЯМАТ НИКАКВА ВИНА, ЧЕ ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА ГИ Е ЗЛЕПОСТАВИЛА И МНОГО ОТ АКТИВНИТЕ БОРЦИ ПРИ НАВЪРШЕНИ 50 И 55 ГОДИНИ БЯХА ИЗГОНЕНИ ОТ РАБОТА. ТЕ НЯМАТ ВИНА ЗА НЕСПРАВЕДЛИВОСТИТЕ НА ИЗДАВАНИТЕ ЗАКОНИ И РАЗПОРЕДБИ, ПО СИЛАТА НА КОИТО СА ПЕНСИОНИРАНИ.

ЩЕ ИЗВИНЯВАТ КОЛЕГИТЕ АКТИВНИ БОРЦИ, НО ТАЗИ НЕСПРАВЕДЛИВОСТ Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДА БЪДЕ КОРИГИРАНА, С КОЕТО ЩЕ СЕ ВЪЗВЪРНЕ ВЯРАТА НА НАРОДА В ИДЕАЛИТЕ НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. ТА НАЛИ НИЕ НИКОГА HЕ СМЕ ИМАЛИ ДРУГИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИНТЕРЕСИ, ОСВЕН ПРОСПЕРИТЕТА НА НРБ И НА ТРУДОВИЯ НИ НАРОД.

СОФИЯ, 18 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ "ПОДКРЕПА".


НА 3 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИНДИКАТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ "ПОДКРЕПА" В ЕП "МАЛАШЕВЦИ" В ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА АКЦИЯ БЛОКИРАХА ИЗХОДА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. НЕ БЯХА ИЗПЪЛНЕНИ ИСКАНИЯТА НА КОЛЕКТИВА ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА МУ ОТ 14 АВГУСТ 1990 Г.

РЪКОВОДСТВОТО НА ФИРМАТА, КАКТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/, СА СОЛИДАРНИ С РАБОТНИЦИТЕ, НО ДА ИЗМЕНИ СИСТЕМАТА НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ИМА ПРАВО САМО МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ, КОЙТО Е И АВТОР НА УКАЗ 56 ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. ЗАПЛАТАТА НА ШОФЬОРИТЕ Е МИЗЕРНА И НЕ ОСИГУРЯВА ЖИЗНЕНИЯ МИНИМУМ НА СЕМЕЙСТВАТА ИМ; НАД 100 ОТ ШОФЬОРИТЕ СА В ПРИНУДИТЕЛЕН ОТПУСК.

ДОКАЗВАЙКИ ГРАЖДАНСКАТА СИ ОТГОВОРНОСТ, РАБОТНИЦИТЕ УДЪЛЖИХА СРОКА ПО ДЕКЛАРАЦИЯТА СИ ДО 10 СЕПТЕМВРИ Т.Г.

В ЧЕТВЪРТЪК, 6 СЕПТЕМВРИ, ОТ 10 ДО 11 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СОЛИДАРНА АКЦИЯ НА ВОДАЧИТЕ НА МПС В СОФИЯ: ЗАПАЛЕНИ ФАРОВЕ НА МПС, СИНИ ЛЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЪРХУ КОЛИТЕ. СВЕТОФАРНИТЕ УРЕДБИ В ГРАДА ОТ 10 ДО 10.15 ЧАСА ЩЕ РАБОТЯТ САМО НА ЖЪЛТА МИГАЩА СВЕТЛИНА.

СЛЕД 10 СЕПТЕМВРИ, ПРИ ЛИПСА НА РЕАКЦИЯ ОТ СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, СИНДИКАТЪТ НА ТРАНСПОРНИТЕ РАБОТНИЦИ "ПОДКРЕПА" ЩЕ ПРЕРАЗГЛЕДА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СИНДИКАЛЕН НАТИСК.

СОФИЯ, 4 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/