5 юни 1995


София, 5 юни 1995 година
Брой 107 /1408/


София, 5 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ПО ПОВОД НА СЪОБЩЕНИЯ В ПЕЧАТА ЗА РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА СЪЮЗА ОТ РЕГИСТЪРА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. Документът е адресиран до средствата за масово осведомяване.


По повод появилите се в печата на 26 май 1995 г. съобщения, че с решение на Върховния съд Съюзът на свободните демократи /ССД/ е заличен от регистъра на политическите партии, изразяваме становището си, че въпросното решение е незаконосъобразно и с него се отменя едно напълно мотивирано и обосновано решение на Софийски градски съд от 20 септември 1994 г. Самата партия ССД участва самостоятелно в парламентарните избори на 18 декември 1994 г. и за нея гласуваха 3999 избиратели, т.е. членовете и симпатизантите на партията в страната.

Ние сме подали молба до председателя на Върховния съд с искане за извършване на преглед по реда на надзора за възстановяване на справедливостта и признаване на нашата регистрация като партия.

Не сме убедени обаче, че това ще стане, тъй като има голям страх от ССД, който принципно и дълбоко критикува както Българската социалистическа партия /БСП/, така и ръководството на Съюза на демократичните сили /СДС/, виновно за изборната катастрофа. А съдебната система у нас не е независима - тя обслужва интересите било на БСП, било на СДС.

Но дори и заличаването от регистъра на партиите на ССД да бъде осъществено, никой не може да заличи нашата организация от народната съвест и да я изхвърли от полето на обществено-политическия живот. ССД е създаден на 9 февруари 1991 г. като малка коалиция от законно регистрираните по Закона за политическите партии /ЗПП/ Партия на свободните демократи /19 май 1990 г. - "Държавен вестник", бр. 33/1990 г., и по Закона за лицата и семейството /ЗЛС/ сдружение "Форум на свободните демократи" /19 декември 1990 г., партида N 306, том VIII, стр. 20 от регистъра за юридическите лица с нестопанска цел/. Двете формации си имат легитимна регистрация и сега, а Съюзът на свободните демократи като тяхно обединение съществува, без да е нужно и той непременно да е юридическо лице.

В България днес има Съюз на свободните демократи, който е напълно легитимен, тъй като са легитимни двете съставящи го формации. По същество решението на Върховния съд относно партийния статут на ССД нищо не променя.

София, 1 юни 1995 г.

                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Иван Калчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ВЪВ ВРЪЗКА С ТЪРЖЕСТВАТА, ПОСВЕТЕНИ НА 2 ЮНИ.


Конфедератнвният съвет /КфС/ на легия "Раковски" участва в тържествата във Враца, посветени на 2 юни. През последните два месеца представители на легия "Раковски" осъществиха серия от срещи с депутати от всички парламентарни групи и смятат, че в Народното събрание има консенсус за необходимостта от срочно приемане на Закона за отбраната и Въоръжените сили /ЗОВС/. КфС изразява удовлетворение от подобреното взаимодействие с Комисията по националната сигурност при Народното събрание, с управление "Социална политика" на Министерството на отбраната /МО/ и с Генералния щаб на Българската армия /ГЩ на БА/. КфС констатира, че МО и ГЩ направиха немалко, за да бъде стабилизиран офицерският корпус и да бъде гарантирано професионалното му оцеляване.

Същевременно изразяваме тревога от действията на отделни депутати, които внасят предложения за орязване на социални придобивки и защитни механизми в ЗОВС, с интриги и инсинуации подклаждат вражда между висшите военни и държавни институции, стремят се да зачеркнат основното ни право на професионално сдружаване. КфС реши публично да разкрие задкулисните машинации и антидържавната дейност на тези лица.

Призоваваме компетентните органи да вземат мерки за защита на живота, здравето, семействата и имуществото на офицери, заплашвани от криминално проявени елементи заради стриктното изпълнение на служебните им задължения.

КФС препоръчва на членовете на легията да се срещнат с народните представители от своите гарнизони и да им разяснят предложенията на легията и интересите, които очакваме да бъдат защитени в ЗОВС.

Враца, 3 юни 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА ЖЕНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ, УЧАСТВАЛИ В СРЕЩАТА "ЖЕНИТЕ НА БАЛКАНИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ НА МИРА И ВОЙНАТА" /2-4 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Ние, жените от балканските страни, които взехме участие в срещата в София, настояваме политическите сили и правителствата на всички държави, въвлечени в конфликта на територията на бивша Югославия, незабавно да прекратят военните действия и да положат искрени усилия за постигане на политическо решение. Призоваваме средствата за масова информация да не позволяват да бъдат използвани от правителствата и политическите сили като инструмент за пропагандиране на етнически и религиозни конфликти и разширяване на военните действия.

Категорично настояваме за участие на жените в мирните преговори, защото те говорят на общия език на мира и толерантността и могат съществено да спомогнат за намирането на разумен изход от тази унищожителна война.

Призоваваме Организацията на обединените нации /ООН/ до края на тази година да стане съорганизатор на международна конференция на тема "Жените за мир и толерантност", която да се проведе в Сараево.

Апелираме към правителствата и политическите сили на балканските държави да окажат съдействие и реална подкрепа на националните женски организации в усилията им за подпомагане на мирния процес в региона.

Убедени, че проблемите на Балканите могат да бъдат решени с мирни средства при пълно съблюдаване на човешките права, ние се обединяваме около следната програма за действие:
- осигуряване на постоянен обмен на автентична информация за районите на военни действия;
- организиране на културни събития, свързани с положението на жените и децата в засегнатите от войната райони;
- организиране на демонстрации на 24 октомври, деня на ООН, в знак на протест срещу продължаващата война;
- организиране на изложба "Войната през погледа на децата";
- участие във всички форми на граждански протест срещу войната в бивша Югославия и нейното разширяване;
- подкрепа на майките, които протестират срещу изпращането на нови войници на бойното поле;
- организиране на масови кампании за разпращане на протестни апели, писма и картички до всички инстанции и личности, ангажирани във военния конфликт.

Ние, които създаваме живот, ненавиждаме насилствената смърт - защото няма нужна и полезна война. Всяка война е рушене, предумишлено убийство и позор за човешката цивилизация. Ние заставаме в защита на жертвите и осакатените, които не делим на християни и мюсюлмани, на сърби и босненци.

 

Женска организация при Албанската социалдемократическа партия
Център за права на жените - Белград "Подслон за малтретирани жени" - Белград
Женска организация на румънската социалдемократическа партия
Жени за социалдемократическо действие - Хърватска
Съюз на женските организации в Македония
Национална федерация на клубовете на жените към Българската социалдемократическа партия /БСДП/
Български женски съюз
Фондация "Нов живот за българските роми"
"Жени и майки срещу насилието"
Организация на арменските жени в България
"Жени в науката" - България
Българска асоциация на университетските жени
ВИЦО - организация на еврейските жени в България
"Ние, жените, за достойнство и равенство" - България
Женска организация към профсъюз "Подкрепа"
Клубове на жените към Българския земеделски народен съюз /БЗНС/

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "НОВ СИГНАЛ ЗА СТАРИ ПРОБЛЕМИ" НА НАЦИОНАЛНИЯ ЩАБ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПАТРУЛИ ПО ПОВОД ПРОБЛЕМИТЕ В ГОРУБСО ЕАД В МАДАН.


Проблемите са толкова стари, колкото и ГОРУБСО ЕАД, Мадан. Това предприятие, което за десетилетия успя да се обгради с фалшивия ореол на символ на "благоденствие" на хората от Родопския край, в последните години блесна с цялата си грозота и мрачната си същност. Няма да се спираме на нечовешките условия, при които са поставени миньорите в забоите - това е работа на синдикатите, които, кой знае защо, мълчат, а искаме да насочим вниманието на читателите към вредата, която нанася на околната среда и на живеещите в региона.

Конкретен повод за този сигнал е хвостохранилище "Рудозем 2", което е толкова морално и материално остаряло, че се е превърнало от средство за прочистване в основно средство за замърсяване. Благодарение на него няма река в региона, която да е чиста от цианиди и тежки метали.

Есента на 1994 г. представители на ръководството на Зелени патрули се опитаха да разговарят с ръководството на ГОРУБСО, като предложиха услугите на организацията да разработи проекта за решаване на проблема. Ръководството на ГОРУБСО по най-брутален и нецивилизован начин отклони това предложение. Последствията са налице и до ден -днешен - залпово изпускане на цианидни и тежки отпадъци, които доунищожават без това малко останалата вода в региона.

Необходимо е контролните и правителствените органи да вземат екстремални мерки за ликвидиране на проблема. Крайно време е да се разбере, че бъдещето на Родопите е в екологичното земеделие - производство на екологично чиста продукция и фамилния международен екотуризъм.

Предприятия динозаври от близкото минало като ГОРУБСО с допотопна техника, некадърно ръководство и неангажираност към проблемите на хората и природата са един анахронизъм в съвременното общество, на който трябва да се сложи край.

Зелени патрули предупреждават, че ако не се вземат спешни мерки спрямо ГОРУБСО ЕАД, Мадан, организацията ще предприеме, предвидените от закона мирни протестни действия, а именно протестни демонстрации, живи вериги, палатъчни лагери.

София, 2 юни 1995 г.

                                                                                              НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР:

                                                                                              Амадеус Кръстев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДИМИТЪР МАНОЛОВ ДО ЕРМАК ДИМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩНОСТТА НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ, ПО ПОВОД НА ОТПРАВЕНА ПОКАНА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩА ПОЗИЦИЯ ЗА СЕСИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА В ЖЕНЕВА.


Във връзка с отправената ни покана за изработване на позиция за сесията на Международната конфедерация на труда /както Вие на два пъти назовавате Международната организация на труда /МОТ/ - факт, достатъчно красноречиво говорещ за синдикалната Ви неграмотност/ сме длъжни да отклоним въпросната покана със следните мотиви:

- Тъй наречената Общност на свободните синдикални организации в България /ОС-СОБ/ не притежава фактически качеството на представителен синдикат, поради което не следва да изразява представителни становища от името на всички български работници. Ние сме на мнение, че възраждането на казионния синдикализъм е опасност за развитието на демократичните промени у нас и нямаме намерение да му съдействаме под каквато и да било форма.

- Както може и да Ви е известно, на 4 май 1994 г., в съответствие с параграф 5 от чл.З на Устава на МОТ /а не МКТ/, при провеждане на консултации с най-представителните организации на работниците и работодателите като официален представител на българските работници бе определена Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа". Това, че правителството реши във Ваше лице да си осигури силна поддръжка на сесията и да лиши българския народ от възможността да изложи своите проблеми от трибуната на този най-висш форум, е факт, който остава без коментар.

Ние надживяхме поредицата от правителство със съпътстващите ги креации, ще преживеем и това.

Накрая искам да Ви уверя, че има достатъчно възможности КТ "Подкрепа" да изложи автентичното становище на българските работници, от които, уверявам Ви, ще се възползваме.
    
С цел ограмотяване Ви съобщавам и факта, че КТ "Подкрепа" е редовен член от 1991 г. на най-голямата световна синдикална централа с над 122 милиона членове - Международната конфедерация на свободните профсъюзи, а д-р Тренчев е удостоен с честта да бъде неин вицепрезидент.

По този и други въпроси, касаещи натрупването на първоначални познания по синдикализъм, оставам на Вашите услуги, като Ви предлагам провеждане за наша сметка на ограмотителен семинар на тема: "Що е свободният синдикализъм и има ли той почва у нас?".

София, 2 юни 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ "СТОТЕ ДНИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО" НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ, ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ /2 МАЙ 1995 Г., СОФИЯ/.


БЕЗЛИЧНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА, НАСОЧЕНА СРЕЩУ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ

Ако трябва с едно изречение да се характеризират 100-те дни на правителството във външнополитически план, то това е слаба, безизразна външна политика с ясни тенденции към отклонение от досегашните външнополитически приоритети, насочена срещу националните ни интереси. Най-опасните моменти в този "нов" външнополитически курс са:

1. Дебалансиране на балканската ни политика чрез насочени политически реверанси в посока Сърбия и Гърция.

В ход е цялостна промяна на отношението към реакционния режим на Милошевич и към икономическите санкции на Организацията на обединените нации /ООН/ срещу Сърбия и Черна гора. Търсят се различни възможности заедно с други балкански държави /Гърция и Румъния/ и с подкрепата на Москва за едностранен отказ от спазване на ембаргото. Въпреки тежките икономически загуби, които понесохме, придържането към ембаргото бе и продължава да бъде изключително важна политическа инвестиция за трайното доверие на международната общност. Всякакви инициативи против стриктното спазване на санкциите при сегашното деликатно развитие на конфликта в бивша Югославия е насочено директно срещу националните ни интереси.

2. Разделянето на икономическата интеграция в Европейския съюз /ЕС/ от военната интеграция в евроатлантическите структури и на първо място в НАТО.

Всички действия на правителството и особено посещението на премиера Виденов в Страсбург и Брюксел са ярка демонстрация на отстъпление от вече завоювани международни позиции. Въпросът за членство на страната ни в НАТО целенасочено се оставя на заден план и се поставя в зависимост от интересите на трети страни, като дори се изважда от списъка на основните ни външнополитически приоритети. Процесът на европейска и евроатлантическа интеграция е неделим и подобни опити за разграничаване вътре в рамките на този процес са насочени пряко срещу националните ни интереси и сигурност. Нещо повече, членството в НАТО може и би трябвало да предхожда икономическата ни интеграция в ЕС. Само по този начин може да се гарантират стабилност на Балканите, необратимостта на демократичните процеси и да се намали търговско-инвестиционният риск при едно по-тясно икономическо сътрудничество със западните страни. Въпреки завоалирания характер на официалните политически и дипломатически становища "НАТО фобията" на правителството на Виденов е един от основните акценти на външната политика на БСП. Акцент, който може да има тежки последици за международния ни авторитет.

3. Все по-сериозно външнополитическо изоставане от страните на Вишеградската група.

Стоте дни на правителството демонстрираха основните различия във външнополитическите възгледи на БСП - от една страна, и на управляващите бивши комунистически партии встрани като Унгария и Полша - от друга. Тези различия проличават както в отношението към членството в НАТО, така и в отношението към политиката на Русия като цяло. Всичко това поставя България в твърде непривилегировано положение по отношение на европейската интеграция и по отношение на двустранните взаимоотношения със страните от Вишеградската четворка.

Тези три акцента далеч не обхващат всички обезпокоителни тенденции на външната политика на БСП, които ще бъдат обект на един по широк анализ. Специално внимание заслужават и кадровата политика и дипломацията. Досегашните кадрови промени в ръководството на МВнР затвърдиха силните позиции на хората на Луканов в министерството. В момента е в ход и предсрочно освобождаване на дипломати от по-ниски рангове в представителствата на България във водещи европейски страни и замяната им с изпитани и верни на политиката на БСП кадри. Този процес е особено опасен, защото не подлежи на контрол от президента на републиката и от Комисията по външна политика на Народното събрание. Изобщо във всяко едно отношение стоте дни на правителството бяха достатъчни, за да се прояви "завоят на Изток в българската външна политика".

Радикалдемократическата партия /РДП/ заедно с другите опозиционни политически сили ще се противопоставя на всяко отклонение от европейската ни интеграция и ще подкрепя всички външнополитически усилия на президента в защита на националните интереси.

/Пресслужба "Куриер"/


13:10:00
05.06.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Мария Иванова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!