5 юли 1994


София, 5 юли 1994 година
Брой 129 /1174/


София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ВЪВЕЖДАНЕТО НА НАРЕДБА N 13 НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА НОВИ ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ВЪВ ВЪЗДУХА НА РАБОТНАТА СРЕДА. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет проф. Любен Беров, до заместник-председателя на Министерския съвет Евгений Матинчев и до министъра на здравеопазването Танчо Гугалов.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Нееднократно Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ е показвала конструктивен и отговорен подход при решаване на важни за обществото проблеми.

Такова поведение, мотивирано преди всичко от отговорностите ни към всички наши членове и към хората на наемния труд, проявяваме и в условията на прекъснат социален диалог.

Припомняме ви, че отложеното за 1 юли 1994 г. цялостно въвеждане на Наредба N 13 на Министерство на здравеопазването за нови пределно допустими концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда стана по наше изрично настояване. Ние приехме, макар и не безрезервно, необходимостта от хармонизирането на нашите норми с европейските. Поставихме и категорично условия, прието и от Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/, това да стане едва след актуализирането и адаптирането на цял пакет подзаконови нормативни актове, свързани с условията на труд и с компенсаторно-профилактичните механизми. Още на 3 март 1994 г. КНСБ заяви своята позиция и предостави на компетентните министерства своите конкретни предложения за промени.

КНСБ изразява дълбоко безпокойство от подхода на Министерство на труда и социалните грижи /МТСГ/ и на Министерство на здравеопазването /MЗ/, броени дни преди изтичане на гратисния период за цялостно влизане на Наредба N 13 в сила, да се представи само част от целия пакет от проекти за промени в нормативни актове.

При тази ситуация и с оглед на сериозните здравно-демографски, социални, икономически и психологически последици, които ще настъпят при влизането в сила на новите норми, без да е актуализиран целият пакет от нормативни актове и без да бъдат съхранени профилактично-компенсаторните механизми, позицията на КНСБ е категорична:

Отлагане на цялостното въвеждане на Наредба N 13 на Министерство на здравеопазването.

Надяваме се, че тези, които ще вземат крайното решение, ще проявят здрав разум и няма да допуснат още един социален експеримент с хората на наемния труд.

В противен случай цялата отговорност ще поеме изпълнителната власт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ:

проф. Кр. Петков

София, 3 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ КЪМ ЖИТЕЛИТЕ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ПОВОД НА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА ГРАДА.


В неделя вие отново ще избирате кмет. Обстоятелствата превърнаха този избор от регионален мащаб в национален тест за бъдещите парламентарни избори.

Съзнавайки тази изключителна ситуация, Федерация Царство България се обръща към всички членове, симпатизанти и граждани на Велико Търново, призовавайки ги да гласуват. Нека всеки един знае, че неговият глас е необходим на страната и гласувайки в тези избори за г-н Веселин Георгиев, вие гласувате за Федерация Царство България.

С Бога - за Царя и Отечеството!

НАЦИОНАЛЕН СЕКРЕТАР НА
ФЕДЕРАЦИЯ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ:

г-н Христо Куртев

София, 1 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ В. "ОТЕЧЕСТВЕН ВЕСТНИК" И В. "24 ЧАСА".


Във в. "Отечествен вестник" от 30 юни 1994 г. и в. "24 часа" от днес се появиха информации за някакво "Царство България".

Федерация Царство България съобщава, че няма нищо общо с тези в кавички "Царство България" и кани авторите на подобни информации да индентифицират тези фантомни източници, които претендират да са "Царство България" в кавички.

СЕКРЕТАРИАТ НА ФЕДЕРАЦИЯ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ

София, 1 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ОТНОШЕНИЯТА С БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА ПРОГРАМА НА БКП.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ намира за целесъобразно да уведоми нашата и световната общественост за големия заговор против БКП и нейните ръководители от живковистко-лиловската мафия, намерила приют в новосформираната Българска социалистическа партия /БСП/, която няма нищо общо с героичната история на БКП. БСП е антикомунистическа партия, която няма нищо общо с марксизма-ленинизма. Тя няма право на 41 конгрес. БСП е нова партия, чието начало беше сложено на 3 април 1990 г. и нейните конгреси трябва да се броят оттогава. БСП има право на трети конгрес и на никакъв друг. Това е едната страна на въпроса, а другата е, че е крайно време цялата общественост да узнае с най-малки подробности извършените умишлен саботаж, груби фалшификации, мошеничества и престъпления от ръководството на БСП след 3 април 1990 г. под личното ръководство на Александър Лилов, Николай Камов, Крум Радонов и Васил Иванов.

Историята ни зове на неуморна работа за благото на народа и Родината. Свидетели сме на най-гнусното предателство, фалшификации и мошеничества, които живковистката мафия извърши спрямо БКП.

Налага се да се спрем с най-малки подробности и на големия заговор, който организираха и извършиха ръководителите на БСП и Българския антифашистки съюз /БАС/ против БКП, тъй като комунистите трябва да знаят истината такава, каквато е. Ренегатите и ревизионистите извършиха гнусно и подло предателство. След като престъпната живковистко-лиловистка мафия от черноборсаджии, спекуланти, рекетьори, наркотрафиканти, милионери и милиардери, които създадоха над 64 000 търговски фирми за пране на мръсни пари, които грабиха от комунистите, от БКП, от народа и от държавата, с един замах в грубо нарушение на устава на БКП, който беше приет от извънредния 14 конгрес на БКП, инсценираха референдум за смяна на името на БКП. А какво трябваше да стане? Трябваше БКП да се очисти от престъпната сган и да продължи да води народа в строителството на комунизма. Не беше необходимо да се дава зелена улица на фашистката контрареволюция, чийто път трасираха Тодор Живков, Милко Балев, Петър Младенов и Андрей Луканов, които далеч преди 10 ноември 1989 г. са утвърждавали опозицията. Андрей Луканов е провеждал тайни срещи с Желевци в апартамента на Николай Хайтов. По този план-сценарий Андрей Луканов е трябвало да оглави Съюза на демократичните сили /СДС/, а Велислава Дърева е била определена за главен редактор на в. "Демокрация”. Новото ръководство на БКП свърши това, което живковистко-лиловската мафия не пожела. На 28 март 1992 г. Политбюро на ЦК на БКП изключи завинаги от БКП 98 основни виновници за сполетялата ни катастрофа. Списъкът се оглавява от Тодор Живков, втори е Александър Лилов, последни са Снежана Ботушарова, която дълги години е била партиен секретар на Юридическия факултет, Димитър Луджев, който е бил секретар на Димитровския комсомолски младежки съюз /ДКМС/ в Бургас и член на бюрото на Областния комитет на БКП. Политбюро даде указания на областните, окръжните и околийските комитети на БКП да попълнят този списък. Това е едната страна на въпроса - другата е, че не позволих на ренегатите и предателите да погребат БКП. На 6 септември 1986 г. в бахчите на село Голям Върбовник със 7 бойни другари създадохме антиревизионистична БКП, закодирана под името Партия на трудовия народ /ПТН/, което не е нищо друго, освен БКП.

На 3 април 1990 г. от митинга на пл. "Девети септември" с 87 души комунисти от цяла България в клуба на ул. "В.Димитров" N 25 София решихме да не се подчиним на фалшификациите и да продължат съществуването си двете бекапета - БКП и ПТН, с един председател и заместник-председател Славчо Стойков. Тогава решихме да легализираме ПТН и да я регистрираме, а БКП до изборите за Велико народно събрание /ВНС/ да остане в нелегалност.

На 21 юни 1990 г. проведохме обединителен пленум в клуба на "Озеленяване" в Южния парк, на който ПТН се вля в БКП. В 20,30 ч. по емисия "Хоризонт" беше съобщено като новина N 1 на деня това историческо събитие. На 24 юни 1990 г. беше излъчен репортаж по БТ, заснет от екип на телевизията в Южния парк. На 3 юли 1990 г. в предаването "Всяка неделя" Вл. Спасов беше събеседник с Кеворкян.

След тези събития нервите на Ал. Лилов не издържаха. Той даде указания на Крум Радонов да отнеме званието "Активен борец против фашизма и капитализма" /АБПФК/ на Вл. Спасов, след като Вл. Спасов на 18 юли 1990 г. направи писмено предложение пред ВНС да бъдат премахнати всички привилегии на активните борци, тъй като Т. Живков беше подхвърлил парче кокал на тази революционна гвардия, за да мълчи и да не критикува. От друга страна, беше изкопана дълбока пропаст между активните борци и народа. Много от активните борци проявиха качества на алчност и ненаситност при построяване на апартаменти за неродени внуци, взимане на леки коли, вилни парцели и какви ли още не далавери, в това число и високоплатени длъжности, двойни пенсии и пр. А за какво се борехме против фашизма, монархизма и капитализма? Никой от нас не знаеше дали ще остане жив. Борехме се за избавлението на народа от беззаконията и експлоатацията и за тържеството на марксистко-ленинската ни идеология.

Ал. Лилов, недоволен от отпора на Вл. Спасов, дава указания на Крум Радонов незабавно да организира с активните борци национална конференция, която насрочват на 8 септември 1990 г., без да са членове на БКП, с единствената цел да свалят Вл. Спасов като председател на ЦК на БКП. Тази престъпна банда се събира в нетрезво състояние на ул. "Позитано" N 20, София, в салона на БАС. По същото време БКП провежда пленум на ул. "Опълченска" N 66, в Националния музей на Г. Димитров. По едно време тази престъпна мафия нахлу в салона. Дадох почивка. Бях помолен да се слеем с тази тълпа, състояща се от членове на БСП, СДС и БАС. Качих се на трибуната. Бях посрещнат с бурни ръкопляскания. Помолих най-учтиво всички, които не са членове на БКП, да напуснат салона. Попитах какво търсят в салона Стоян Стоянов и хора на шесто управление на Държавна сигурност /ДС/? По този начин разгромихме контрареволюционерите. Членовете на ЦК на БКП отидохме да поднесем цветя пред паметника на В.И. Ленин, на Незнайния воин, на Съветската армия, на гроба на Г. Димитров и Д. Благоев и пред Братската могила в Парка на свободата, след което продължи работата на пленума, който прерасна в национално съвещание.

На 24 септември 1990 г. за първи път БКП беше регистрирана от Софийския градски съд /СТС/ - фирмено отделение. Ръководството на БКП и комунистите се готвехме за XV редовен конгрес на БКП.

Ал. Лилов и Крум Радонов на 27 октомври 1990 г. организират и провеждат учредителна конференция, пак със същите хора - членовете на БАС, докарани по заповед на Кр. Радонов, на ул. "Позитано" N 20, където в грубо нарушение на Закона за политическите партии /ЗПП/ с 42 учредители, вместо с 50 души, "основават" /БКП /м/.

На 3 ноември 1990 г. за участие в работата на XV конгрес на БКП в Панагюрище Ал. Лилов и Кр. Радонов бяха изпратили Гено Влахов, Колю Минков, Румен Калоферов, Ангел Тюфекчиев, Петър Милев и др., които не бяха членове на БКП. Те направиха опит да провалят провеждането на конгреса, но след като не успяха, и те гласуваха за избирането на посочените другари. С тях бяха Иван Цветанов, Христо Арнаудов, Пенчо Пенчев, Чуде Георгиев, Стефан Пешков, а Иван Пейчев се скри с приятелката си в Стрелча.

Гено Влахов излъга делегатите, че преди 9 септември 1944 г. е съден два пъти за антифашистка дейност, а след това от Тодор Живков - четири пъти. По измамнически начин той бе избран за член на ЦК на БКП, за член на Политбюро и за член на Централната контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/ на БКП. До 9 февруари 1991 г. по вина на Гено Влахов ЦКРК не бе провела пленум за конструиране.

На 5 януари 1991 г. на насрочения от XV конгрес пленум Гено Влахов беше изваден от състава на ЦК на БКП и от Политбюро поради това, че на 6 декември 1990 г. в ЦК на БКП пристигат о.з. генерал Любен Динов и о.з. полковник Кирил Владимиров, които разобличават Гено Влахов като агент-провокатор.

София, 14 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 8 ЮЛИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Чл.21./1/ Клубовете, намиращи се на територията на един избирателен район, образуват окръжна организация.
/2/ Окръжната организация провежда редовни конференции през две години, на които избира председател и организационен секретар с мнозинство от присъстващите делегати при тайно гласуване. Конференцията може да взема решения, ако присъстват повече от половината делегати. Свиква се от Окръжния съвет или от Националния съвет.
/3/ Окръжният съвет се състои от председателя и организационния секретар на окръжната организация и от председателите на клубовете от окръга. Окръжният съвет се свиква от председателя на Окръжния съвет или от организационния секретар на СДБ най-малко веднъж на два месеца. Окръжният съвет определя и ръководи регионалната политика на СДБ, координира дейността на клубовете, предлага изборни листи и организира избирателните кампании.
/4/ Председателят на Окръжния съвет организира, контролира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на СДБ в окръга. Той представлява окръжната организация.
/5/ Организационният секретар организира, контролира и подпомага работата на клубовете, грижи се за финансите на клубовете и на окръжната организация и за имуществото им. Поддържа архива на окръжната организация.

Чл.22. /1/ Националната конференция е върховен орган на СДБ. Редовни конференции се свикват през две години, а извънредни - при необходимост, от председателя на СДБ или от Националния съвет. Ръководството на СДБ, Контролната комисия, председателите и организационните секретари на окръжните организации, народните представители, членовете на правителството и кметовете са делегати по право. Представителството на клубовете се решава от Националния съвет. Конференцията взема решения с мнозинство от присъстващите делегати с явно гласуване при наличието на повече от половината от тях.

Конференцията има право и задължение да:
1. изслушва и приема отчетния доклад на ръководството и доклада на Контролната комисия;
2. избира и освобождава ръководството и контролната комисия за период от две години;
3. приема и променя устава и програмата. Взема решения за участие в предизборни коалиции;
4. взема решения за сливане, вливане, разделяне и разпускане на СДБ с мнозинство от две трети от всички делегати;
5. обсъжда и решава особено важни за страната и СДБ въпроси.

/2/ Националният съвет се състои от ръководството на СДБ и председателите на окръжните организации. Свиква се и се ръководи от председателя на СДБ. Редовните заседания са най-малко веднъж месечно. Националният съвет има следните права и задължения:
1. осъществява общото политическо ръководство на СДБ. Решава финансовите и имуществените въпроси, кандидатите за изборните листи;
2. съвместно с ПГ решава съставянето на коалиционни правителства, определя кандидатите за членове на правителството и законодателната политика.

Чл.23. /1/ Ръководството на СДБ се състои от председател, трима заместник-председатели и организационен секретар. Ръководството осъществява оперативно ръководство и контрол. По изключение то може да взема решения по въпроси от компетентността на Националния съвет при положения, които не търпят отлагане. В дейността си се подпомага от комисии, създадени на проблемен принцип.
/2/ Председателят на СДБ е председател на Националния съвет. Той представлява СДБ в страната и в чужбина. Установява и поддържа контакти с политическите сили и държавната администрация. Ръководи избирателните кампании.
/3/ Първи заместник-председател - замества председателя и го подпомага в дейността му. Представлява СДБ. Организира и ръководи работата на комисиите.
/4/ Втори заместник-председател - поддържа връзка с пресата, радиото и телевизията. Организира и провежда пресконференции и информационно-издателската дейност.
/5/ Трети заместник-председател - организира и контролира образуването на организациите на СДБ.
/6/ Организационният секретар отговаря за организационната дейност, членския състав, членския внос, архива, финансите, имуществото и стопанската дейност. Представлява СДБ.

Чл.24. /1/ Контролната комисия се избира от Националната конференция по реда за избор на ръководството. Състои се от председател и двама членове. Не е подчинена на ръководството.
/2/ Контролната комисия следи за спазването на устава и проверява финансовата и стопанската дейност. За констатирани нередности уведомява Националния съвет.

Чл.25. Всички въпроси, неуредени в устава, се решават от Националния съвет.

Чл.26. Символът на СДБ е горящ факел, пресечен от акронима СДБ. Печатът на СДБ е кръгъл: в периферията му е разположено името на организацията Съюз "Демократична България", а в средата му - символът на СДБ.

Чл.27. Ръководството приема правила за процедурите, свързани с приложението на устава.


IV. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Чл.28. СДБ използва всички източници за финансиране, предвидени в закона.


V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29. Уставът влиза в сила след приемането му от учредителното събрание.

Чл.30. До образуването на окръжни организации, клубовете кореспондират директно с ръководството на СДБ. Национален съвет се образува след образуването на 10 окръжни организации. До образуване на Национален съвет неговите функции се изпълняват от временен Национален съвет, състоящ се от ръководството и петима членове, избрани от учредителното събрание. До избиране на председател и организационен секретар на окръжните организации ръководството определя временни окръжни координатори.

Чл.31. Учредителното събрание избира първото ръководство и Контролна комисия на СДБ.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
05.07.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!