5 май 1994


София, 5 май 1994 година
Брой 87 /1132/


София, 5 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА 4 МАЙ 1994 Г., ОБЯВЕНИ ОТ КНСБ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет и до председателя на Конфедерацията на независимите синдикати в България.


Изпълнителното бюро на Федерацията на независимите синдикати на миньорите и Националният стачен комитет на федерацията изразяват протеста на десетките хиляди свои членове срещу:

- Продължаващото обедняване на българския народ и липсата на адекватни компенсации.

- Бездействието на изпълнителната и на законодателната власт спрямо непрекъснатото необосновано и спекулативно повишаване на цените.

- Бездействието на изпълнителната и законодателната власт по отношение на реформите в икономиката.

- Бездействието на изпълнителната и на законодателната власт по отношение на сгромолясването на българския лев.

- Сриването на бюджета на Република България с всички последици от това.

- Блокиране на тристранното сътрудничество.

- Опасните условия на труд в мините, оставени без необходимите средства.

- Коварните планове за ликвидиране на собствения добив на руди и на въглища и ликвидиране на суровинната и енергийна независимост на страната.

Солидаризираме се и с основателните протести на лекарите, на учителите, на работещите в леката промишленост, машиностроенето и др.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСМ: П. Токмакчиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ
СТАЧЕН КОМИТЕТ ПРИ ФНСМ: П. Попадиин

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕВЕТ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - КЪРДЖАЛИ, ПО ПОВОД НА ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. Документът е адресиран до Министерството на здравеопазването.


Синдикалните организации към Федерация на синдикатите в здравеопазването /ФСЗ/ - регион Кърджали, изразяват своя протест срещу политиката на правителството в сферата на здравеопазването, тъй като тя е насочена против здравето и жизнеността на българската нация.

Замразяването на заплатите, намаляването издръжката на здравните заведения и на фонд "СБКО" са посегателства не само върху достойнството на здравните работници, а и удар срещу здравеопазната система.

Ето защо синдикалните организации към ФЗС - регион Кърджали, подкрепяйки всички протестни действия на Конфедерация на независимите синдикати в България /КНСБ/, изразяват своя протест с едночасово прекъсване на работа по Закона за колективните трудови спорове и настояват:

1. Здравеопазването да стане приоритет в държавната политика и да се осигурят средства, гарантиращи нормалното функциониране на здравеопазната система.

2. Да се отмени 77 Постановление на Министерския съвет /ПМС/ в частта за замразяване на заплатите и за намаляване на фонд "СБКО".

3. Да се гарантира достойно заплащане на труда на всички специалисти в системата на здравеопазването, съответстващо на отговорността и високата професионална квалификация.

Синдикални организации, подкрепили декларацията:
1. АПТЕЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ: Д. Терзиева
2. ПСИХОНЕВРОЛОГИЧНА БОЛНИЦА: Д-р Андреева
3. ХИГИЕННО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ИНСПЕКЦИЯ: С. Михайлов
4. ДОМ "МАЙКА И ДЕТЕ": К. Парушева
5. ДИСПАНСЕР ЗА БЕЛОДРОБНО БОЛНИ: Р. Щерева
6. ДЕТСКИ ЯСЛИ: Каналиева
7. СТОМАТОЛОГИЧНА ПОЛИКЛИНИКА: Николов
8. ОБЩИНСКА БОЛНИЦА - МОМЧИЛГРАД: Д-р Стефанов
9. СБОРНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЩИНА КИРКОВО: Д-р Балджиева

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ МЕЖДУ ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" И ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ.


Като заявяват, че са неделима част от всички демократични, национални и некомунистически сили в България;

като потвърждават своята решимост да работят за възстановяване на Търновската конституция и за пълната демократизация на българското общество;

като подчертават близостта на позициите си по основни политически проблеми и взаимното уважение и доверие помежду си,

Федерация "Царство България" /ФЦБ/ и Християн-аграрната партия /ХАП/ се споразумяха за следното:

1. Образуват предизборна коалиция за участие с обща бюлетина /ФЦБ - ХАП/ в предстоящите парламентарни избори.

2. Да продължат диалога с други партии, организации и преди всичко със Съюза на демократичните сили /СДС/ и с Българския земеделски народен съюз /БЗНС/, за да изградят в случай на политическа необходимост широк некомунистически блок, който да участва с обща бюлетина в изборите.

Участниците в този блок трябва да поемат официално следните политически ангажименти:

а/ Да не участват под никаква форма в парламентарна и правителствена коалиция с Българската социалистическа партия /БСП/.

б/ Да не участват и да не подкрепят различни варианти на правителства на малцинството, дирижирани от БСП.

София, 3 май 1994 г.

ЗА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ"

НАЦИОНАЛЕН СЕКРЕТАР НА ФЦБ: Христо Куртев

ЗА ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХАП: Иван Глушков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ, ПОДПИСАНА ОТ ОСЕМ РЕГИОНАЛНИ ПАРТИИ ОТ ВАРНА, ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.


Подписалите тази декларация представители на Български земеделски народен съюз "Александър Стамболийски", Български бизнес блок, Българска социалистическа партия, Зелена партия, Отечествен съюз, Отечествена партия на труда, Политически клуб "Екогласност", Партия Нова България се обединиха в оценката си за управлението на град Варна.

В периода след октомври 1991 година социално-икономическата криза в страната намери специфично отражение в града ни. Обща е констатацията, че ръководството на общината в лицето на местната администрация е неспособно да овладее проявленията на кризата, няма конструктивно и перспективно виждане за развитието на Варна.

Жизненоважни проблеми на варненци стоят извън вниманието на управляващите града ни. Декларираните от тях програмни намерения не намират адекватни управленски решения. Действията на общинската администрация не носят белега на професионализъм и компетентност, не са подчинени на интереса на варненските граждани. Общинският съвет невинаги работи конструктивно и често обслужва тясно партийните цели на мнозинството. Практика е общинската администрация да пренебрегва изпълнението на важни за града решения на Общинския съвет.

Явления като престъпност, корупция и лично облагодетелстване не стоят в центъра на вниманието на управляващите.

Общинската собственост се управлява неефективно, което, естествено, се отразява на постъпленията в общинския бюджет.

Липсва протекционистко отношение към проблемите на малкия и на средния бизнес. Екологичните проблеми засилват остротата си и не намират решения.

Образованието, здравеопазването и културата са оставени сами да водят борба за оцеляване.

Водени от разбирането, че тези проблеми трябва да се решават от надпартийни позиции, с яснота за тяхната сложност и драматичност, ние, подписалите тази декларация,

ЗАЯВЯВАМЕ:

Проблемите на Варна изискват професионални и компетентни решения. Съществуващият интелектуален и кадрови потенциал в града ни може да бъде използван в търсенето им в името и в интерес на варненци.

Ето защо ние декларираме своята готовност да съдействаме на органите на местната власт за експертно обсъждане и предлагане на варианти за решаване на проблемите на Варна.

Като потвърждаваме разбирането, че политическите ни различия не са пречка за съвместни усилия в името на Варна и варненци, ние се споразумяхме за следното:

1. Да организираме кръгла маса с участието на експерти от подписалите тази декларация политически и обществени организации.

2. Обект на нашият разговор са:
- законността;
- престъпността;
- безработицата;
- здравеопазването;
- екологията;
- образованието, науката и културата;
- управлението и градоустройството;
- стопанската дейност и предприемачеството;

3. Участието в кръглата маса е на експертно ниво при строго съблюдаване на принципа на равнопоставеност на участниците.

4. Вариантите за решения ще бъдат предоставени на Общинския съвет - Варна, на общинската администрация и на политическите сили, които имат представители в Общинския съвет.

5. Становищата и позициите на кръглата маса ще бъдат огласявани пред представителите на средствата за масова информация, а чрез тях и пред гражданите на Варна.

6. За помощ при реализацията на своите виждания участниците в кръглата маса ще се обръщат към съответните държавни органи и институции.

7. Подписалите тази декларация се обръщат към всички политически и обществени организации с покана да се присъединят към кръглата маса, като гарантират пълна равнопоставеност на всички участници.

Времето на политическите битки отмина. Варна и варненци имат нужда от съзидателни усилия и реален ангажимент на всички, от които зависят днешният и утрешният наш ден.


ЗА БЗНС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” - ВАРНА - ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС МОЧУРОВ
ЗА БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК - ВАРНА - ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИН МАВРОДИНОВ
ЗА БСП - ВАРНА - ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ПЕТКОВ
ЗА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ - ВАРНА - ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИНА КРАЧУНОВА
ЗА ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ - ВАРНА - ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛКО ТОДОРОВ
ЗА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА - ВАРНА - ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ЧАНЕВ
ЗА ПК "ЕКОГЛАСНОСТ" - ВАРНА - ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЪРДЕВ
ЗА ПАРТИЯ НОВА БЪЛГАРИЯ - ВАРНА - ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО РАЧЕВ

Варна, 21 април 1994 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 5 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ ВЪВ ВАРНА.


I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
СЪЩНОСТ

Чл. 1. Националната асоциация на лекарите в България /НАЛ/ е съсловно демократичен съюз на българските лекари. В асоциацията членуват лекари, обединени в защита на своите професионално-съсловни интереси.

Чл. 2. Асоциацията е независима от държавни, административни органи, от партии и от организации.

Чл. 3. Националната асоциация на лекарите е юридическо лице, сдружение с идеална цел, със седалище във Варна.


ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Чл. 4. Основната цел на НАЛ е повишаването и утвърждаването на престижа на българското лекарско съсловие чрез:

/1/ Установяване на високи критерии за професионална етика, морал и компетентност.

/2/ Защита на авторитета, на професионалното достойнство и на икономическите интереси на лекаря пред обществото.

/3/ Защита на демократизацията на здравеопазването и декомунизацията в сферите на медицинската наука и практика.

/4/ Утвърждаването на равноправието на лекарите, членове на професионално-съсловни организации, при участие в здравноосигурителни служби.

/5/ Утвърждаването на равноправието на лекарите относно професионалните им права - при работа в държавни или частни здравни заведения.

/6/ Утвърждаване на правила за предотвратяване на нелоялна конкуренция между лекарите, упражняващи професията си в държавни или частни здравни заведения.

/7/ Утвърждаване на правата на HAЛ, на членовете й и на всички лекари в страната да защитават своите професионални права чрез всички допустими от разпоредбите на конституцията и законите средства.

Чл. 5. За осъществяване на горепосочените цели асоциацията представлява организацията НАЛ пред органите на държавната власт, пред обществени, политически и други организации.

Чл. 6. HAЛ приема за членове на асоциацията само лекари, които не са пренебрегвали лекарския морал, не са подчинявали професионалната си дейност на политически цели, не са били щатни или доброволни сътрудници на Държавна сигурност или сродни организации.


ЧЛЕНСТВО

Чл. 7. НАЛ се образува от членове на асоциацията в страната.

Член на НАЛ може да бъде всеки правоспособен български лекар, който одобрява целите и задачите на асоциацията, изброени в чл.4 от устава, и отговаря на условията, посочени в чл.6 от последния.

Чл. 8.  Членството в НАЛ може да бъде индивидуално и колективно /1/. Членството в НАЛ е индивидуално до учредяването на местни организации на асоциацията в страната.
/2/ Местните организации на НАЛ в страната членуват колективно.

Чл. 9. Приемането на член в НАЛ става на основание на писмена молба, отправена до Управителния съвет на асоциацията или до Управителния съвет на местната организация.
/1/ Молбата съдържа изявление на кандидата за членство в НАЛ, че приема устава на асоциацията, одобрява целите и задачите, посочени в чл. 4 от същия, както и че не са налице условията, изброени в чл. 6, които биха били пречка за членуване в НАЛ.
/2/ Управителните съвети на НАЛ или на съответните местни организации в двуседмичен срок разглеждат постъпилите молби за членство и съобщават на съответния кандидат за резултата от нея.
/3/ Посочването на неверни данни по отношение на чл. 6 от устава, на основание на което молбата за членство е била одобрена, прави последното нелегитимно.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ШЕСТА/ "НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ - НАШЕ ОБЩО ДЕЛО" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /25-27 МАРТ 1994 Г., СОФИЯ/.


III. ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ - ОСНОВА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ

Вътрешната сигурност стои в основата на националната сигурност и се определя като сумарна величина от сигурността на основните функционални и структурни сфери в обществото. В този аспект компонентите на вътрешната сигурност са: икономическата сигурност, политическата сигурност, социалната сигурност, военната сигурност, техническата сигурност, сигурността на околната среда, етническата и демографска сигурност, духовната сигурност, сигурността на държавната система за управление, информационната сигурност, поддържане на правовия ред и сигурност и др. Тъй като разглеждането на всеки от споменатите компоненти на вътрешната сигурност е обект на специална програма, то в настоящия документ ще бъдат разгледани само най-основните от тях.


ИКОНОМИЧЕСКА СИГУРНОСТ

Националната икономика е с фундаментална важност и се явява източник на ресурси за всички други сфери на системата за национална сигурност.

Сериозен рисков фактор за икономическата сигурност на страната са деструктивните действия на определени сили, които нарушиха и продължават да нарушават механизмите на функциониране на стопанската дейност на страната посредством колабиране на производствената дейност на повечето държавни предприятия, целенасочената загуба на вече завоювани, традиционни пазарни територии, миниране на финансовата система и на инвестиционната политика.

Необходимо е вземането на незабавни мерки за последователно и пълно провеждане на структурната част на икономическата реформа, преустановяване на спада и съживяване на производството. За целта трябва да се признае пълният крах на монетаристичния модел и да се използват други изпитани от световната практика икономически подходи за икономическо съживяване, увеличаване на заетостта, дестагниране на вътрешния пазар и увеличаване на предлагането на външните пазари.

Една от задачите на икономическата реформа е кардиналното решаване на проблема с лошите дългове на предприятията, който до голяма степен изкуствено се задълбочава, като се цели техният фалит и изгодно за определени сили приватизиране. Трябва решително да се създадат условия за българската икономика да произвежда евтина продукция /благодарение на евтината работна сила/, която успешно да се реализира на търсещите такава продукция пазари.

Държавата трябва не да затруднява /както е сега/, а да облекчава и подпомага търговската дейност, свързана с изгодния внос на стратегически суровини, материали и енергоносители, износа на наша продукция и реекспортната дейност. Нарушенията на отделни търговци трябва да се санкционират строго, но конкретно, а не чрез засягащи всички ограничителни и затрудняващи свободната търговия и инициатива мерки.

Стабилизирането на икономиката е тясно свързано с цялостната стопанска реформа на страната за преминаването й към социална пазарна икономика.

Изходът от икономическата криза е свързан и с липсата на национален капитал и оттам на възможности за изгодно за предприемачеството инвестиране. Необходимостта от първоначално натрупване на капитал е очевидна и обществото и държавата не трябва да пренебрегват този факт. Необходимо е да се пресече незаконното и спекулативно натрупване и на базата на добре обмислени стимули и облекчения да се създадат законови условия и гаранции за улесняване на създаването на националния капитал. Усилията да се напълни бюджетът днес за сметка на почти фалиралите държавни предприятия и чрез разорително "оскубване" на още непроходилия среден и малък частен бизнес водят до неминуем фалит на държавната хазна утре.

При настоящите условия единствената възможност е либерализацията на прехода /разбира се, при приемлива за оцеляването на нацията социална цена/. Другите възможности вече са пропилени от двете политически свръхсили и техните икономически екипи в изпълнителната власт.

Неотложно е създаването на данъчна полиция, която безкомпромисно и бързо да разследва дейността на законно забогателите скандално известни фирми и частни лица и да сложи край на данъчните престъпления, като започне от големите, мине през средните и чак след това стигне до малките фирми.

Не търпи отлагане и създаването на Сметна палата, която строго да контролира изпълнението на бюджета и нарушенията при това изпълнение.

Трябва да бъде доведена докрай и законодателната реформа в икономическата област, като на държавата се отреди в разумни граници диференцирана и ефективна регулираща роля в националната икономика. Самата национална икономика трябва да се разглежда като триединство на държавната, частната и кооперативна собственост. Държавната политика трябва да е насочена към повишаване устойчивостта на държавната собственост и към насърчаване на частната собственост, инициатива и капитал за нуждите на националната сигурност.

Военната индустрия и обслужващите националната сигурност научни институции са крупно национално достояние и постижение на българския народ и трябва да бъдат съхранени. Наложително е спазването на неколкогодишен мораториум върху приватизирането на предприятията в системата на военнопромишления комплекс, като през това време се разработят ефективни мерки за неговото преструктуриране и развитие като интегрална част от българската икономика.

Бъдещето на българската икономика не е в нейното затваряне, а в разумното интегриране с транснационалните икономически структури. За целта не е достатъчно само подобряването на инвестиционния климат у нас, но и извършването на огромна външноикономическа и дипломатическа дейност за съчетаването и използването на геостратегическите интереси на световните силови и религиозни центрове за постигането на трайни и необратими положителни за България и нейната национална сигурност резултати.

Външноикономическата политика на България не трябва да бъде едностранно обвързана, а да се основава на полицентристка ориентация.

Интегрирането на страната с транснационалните икономически структури трябва да бъде съчетано с активни мерки за насърчаване и протекциониране на националния капитал, производство и търговия.


ПОЛИТИЧЕСКА СИГУРНОСТ

Политическата сигурност е приоритетен фактор за по-нататъшното развитие на страната и за нейната вътрешна стабилност.

Гарант за политическата сигурност на страната е утвърждаването на демократичните принципи и норми на политическо поведение и управление, развитието на политическия плурализъм, спазването на конституционния ред и строгото съблюдаване на законността, осигуряването на гражданските и политическите свободи на гражданите и защитата на личността, сдруженията и обществените формации от каквито и да е форми на физическо или друго насилие или политически и идеологически диктат.

Особено опасен рисков фактор за политическата стабилност в страната е налагането и поддържането от двете най-големи политически сили на конфронтационен двуполюсен политически модел. Изход от положението може да се постигне единствено при победа на добрата политическа воля на центристките партии /независимо дали са с лява или дясна ориентация/ за коалиране и по този начин изземване на политическото пространство на БСП и СДС. Това е главното условие за едно последващо дезинтегриране на БСП и действителното й преобразуване в нормална социалдемократическа формация, както и за по-скорошното неминуемо разпадане на СДС и поставяне началото на нормално функциониране на влизащите в него няколко по-значими партии.

Държавата и цялото общество трябва да съдействат за възстановяване и развитие на демократическите принципи и традиции в общественото съзнание и превръщането им в норма на обществено поведение. Ролята на средствата за масово осведомяване тук е много голяма.

Действителното разделяне и баланс на властите са важен гарант за политическата сигурност на страната и за съблюдаването на конституционния й правов ред.

Държавата и нейните силови органи трябва да пресичат всеки опит за създаване или нелегално действие на неконституционни организации, както и на вече регистрирани формирования, които проповядват насилствена промяна на държавното устройство, национален нихилизъм или шовинизъм, фашизъм, религиозен или етнически шовинизъм, фанатизъм или сепаратизъм.

Необходимо е постигането на национален консенсус по проблемите на прехода и социалната му цена. Тук политическите спекулации, социалната демагогия и липсата на реализъм са недопустими и фатално опасни. По въпросите на прехода и неговото осъществяване трябва да има пълна гласност и прозрачност.

Националният консенсус е задължителен и по проблемите на националната сигурност. Ролята на държавата, политическите и обществените организации и средствата за масово осведомяване тук е особено важна и е въпрос на патриотизъм и родолюбие.


СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

Социалната сигурност се изразява в създаване на условия и гаранции за нормално и достойно съществуване и реализация на индивида в личен и в обществен план. Основен принцип на социалната политика на държавата трябва да бъде справедливостта. Накърняването на социалните права на гражданите, създаването на небалансирано социално неравенство /т. е. наличието на крайно бедни и на крайно богати/ са рисков фактор за социалната стабилност на обществото.


ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Информационната сигурност изразява защитеността от преднамерени или случайни въздействия върху информационната система на държавата с цел нарушаване на нейното функциониране /сбор, съхраняване, обработване, разпращане, огласяване на информация/ или на неоторизиран достъп до нея.

Особено опасно за националната сигурност е въздействието върху средствата за масово осведомяване на обществото с цел информационно затъмнение, дезинформация, манипулиране на общественото съзнание.

Недопускането на неоторизиран достъп до секретна информация трябва да бъде гарантирано от органите на сигурността. Това е въпрос на съхраняване на държавната тайна и всеки опит за незаконно получаване или разгласяване на такава информация трябва строго да се санкционира.

Необходимо е вземането на специални мерки /правни, технически и административно-организационни/ за предотвратяване и санкциониране на опитите за неоторизирано проникване в автоматизираните информационни системи с цел извличане или промяна на информация или разстройване на нормалното им функциониране.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИГА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 20 МАРТ 1993 Г. В СОФИЯ. Организацията е регистрирана по Закона за политическите партии и е приемник на Българската лига за защита правата на човека и гражданина, основана на 9 ноември 1924 г.в София.


I. ИМЕ, СЕДАЛИЩЕ, ЦЕЛ И СРЕДСТВА

Чл.1. Българската лига за защита правата на човека и гражданина е политическа партия на български граждани, регистрирана по закона за политическите партии.

Чл.2. Седалището на Българската лига за защита правата на човека и гражданина е в гр.София, ул."Врабча" N 10.

Чл.3. Българската лига за защита правата на човека и гражданина има за цел:

- да отстоява принципите на демокрацията и последователно да води борба за тяхното осъществяване в България;

- да съдейства за утвърждаване на политическа система, изградена на основата на свободно изразената народна воля при последователно провеждане на принципа на разделението на властите;

- да съдейства за създаване на икономическа система с конституционно гарантирана неприкосновеност на частната собственост и създаване на действителни условия за разгръщане на частната инициатива в стопанския живот на страната;

- да се осигури пълна и ненакърнима възможност всеки български гражданин свободно да изявява своите политически и религиозни убеждения;

- да се зачита етническото съзнание на всеки български гражданин;

- да защитава правата на човека и гражданина срещу всяко посегателство, откъдето и да идва то;

- да сътрудничи с международни организации за защита правата на личността.

Чл.4. За постигане на своите цели и задачи Българската лига за защита правата на човека и гражданина ще използва само мирни и позволени от закона средства.


II. УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ

Чл.5. Българската лига за защита правата на човека и гражданина се организира на базата на областни и местни организации. Основни структурни единици на лигата са местните секции.

Чл.6. Органи на лигата са:

Централни:
1. Общо събрание; 2. Централен комитет; 3. Председателство; 4. Председател; 5. Секретариат и 6. Централна контролна комисия.

Областни:
1. Делегатско събрание; 2. Областен съвет; 3. Председател на Областния съвет; 4. Бюро на Областния съвет и 5. Областна контролна комисия.

Местни:
1. Общо събрание; 2. Председател и 3. Секретар.


IIІ. ЧЛЕНОВЕ

Чл.7. Член на Българската лига за защита правата на човека и гражданина може да бъде всеки пълнолетен български гражданин /над 18 години/, който не е лишен от избирателни права, без разлика на пол, възраст, раса, образование, социално положение, вяра и етнически произход, който приема целите, задачите, устава и програмните начала на лигата.

Чл.8. Членовете на лигата се приемат с решение на Общото събрание на местната секция въз основа на подадена писмена молба. Членството в лигата се удостоверява с членска карта.

Чл.9. Всеки член на лигата има право:
- да участва в Общото събрание на местната секция и да взема решения;
- да изразява свободно становището си по поставените въпроси;
- да избира и да бъде избиран в ръководните органи на лигата.

Чл.10. Всеки член на лигата е длъжен:
- да посещава редовно събранията на местната секция;
- да изпълнява решенията на лигата и да полага усилия за осъществяването им;
- да има поведение в обществото, което да не злепоставя името на Българската лига за защита правата на човека и гражданина;
- да поддържа моралните традиции на българския народ, изградени през многовековното му съществуване.

Чл.11. Член на лигата, който:
- не изпълнява системно отправените му нареждания;
- проповядва против принципите на лигата;
- злепоставя публично лигата, както и нейните организации и органи;
- извършва неморални или явно увреждащи доброто име на лигата действия,
може да бъде наказан от надлежния орган на лигата.

Чл.12. На провинилите се членове на лигата могат да бъдат налагани следните наказания:
1. Обръщане внимание пред местната секция.
2. Обръщане внимание пред Общото събрание на местната секция.
3. Изключване от лигата.

Чл.13. Член на лигата може да бъде изключен по решение на Бюрото на Областния съвет след обоснован и мотивиран доклад от ръководството на местната секция. Докладът предложение се съобщава на заинтересувания, който може да възрази по него в тридневен срок от получаването му. Бюрото на Областния съвет е длъжно да покани на заседанието си предложения за изключване, където последният има право да направи своите възражения. Решението за изключване на член на лигата подлежи на утвърждаване от Председателството и изключеният член на лигата може след една година от влизане в сила на решението за изключването му да кандидатства да бъде приет отново в лигата. Всеки член може да прекрати членството си по свое желание с писмена молба до ръководството на местната секция.


/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
05.05.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                          Маргарита Анева
                                          Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!