5 юли 1993

София, 5 юли 1993 година
        Брой 128 /915/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНА КРИЗА В СТРАНАТА, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 3 ЮЛИ 1993 Г. В СОФИЯ.


Националният ръководен съвет на Християн-аграрната партия изразява своето дълбоко безпокойство от задълбочаващата се политическа, икономическа и социална криза в страната. Милиони българи вече живеят около и под границите на бедността. Реформата на практика буксува. Напрежението в обществото расте. Застрашително спада доверието към основните държавни институции.

Тези опасни тенденции са резултат преди всичко от реставраторската и хаотична политика на прокомунистическото правителство на Любен Беров, от бездействието на изчерпалия своя политически и морален кредит парламент. Задкулисното "преструктуриране" на парламентарното политическо пространство, извършено с благословията на президента на републиката, дава отново възможност на БСП да дърпа конците на управлението, въпреки че в изборите през октомври 1991 година две трети от българските избиратели се обявиха за отстраняване на бившите комунисти от властта, за радикална смяна на системата.

Времето, изминало след 10 ноември 1989 г., разруши много илюзии, изпепели много надежди. То показа недвусмислено, че реална декомунизация с участието на явни и мимикриращи комунисти в управлението не може да се извърши.

Днес сякаш трябва да започнем всичко отначало. С нова енергия и ентусиазъм, с нова убеденост в успеха. Пътят е само един - изграждането на мощен блок на всички демократични антикомунистически партии и организации.

Само с обединени усилия ще можем да наложим разпускането на парламента и провеждането на предсрочни избори до края на годината.

Само с обединени усилия, поставили интересите на общата кауза над теснопартийните интереси, ще можем да спечелим тези избори. А това означава извоюването в бъдещия парламент на едно ново мнозинство, чиято главна задача ще бъде не реформирането, а окончателното ликвидиране на неокомунистическата система.

Християн-аграрната партия ще действа последователно и твърдо за постигането на тези цели, за повече морал и почтеност в политиката и в обществените взаимоотношения.

Заедно ще победим! В името на демокрацията, в името на България!

София, 3 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ВТОРАТА ГОДИШНИНА ОТ ПРИЕМАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 1 ЮЛИ 1993 Г. В СОФИЯ.


Във връзка с 12 юли - втората годишнина от приемането на Конституцията на Република България, партиите и организациите от Съвета за сътрудничество смятат за необходимо тази дата да бъде чествана официално под егидата на президента на републиката.

Предлагаме честването да бъде с общонационален характер и на него да бъдат поканени ръководителите на основните държавни институции: председателят на Народното събрание, председателят на Министерския съвет, председателят на Конституционния съд, председателят на Върховния съд, както и всички политически партии и обществени организации.

София, 1 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ НА ЮРИДИЧЕСКАТА КОМИСИЯ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.


Независимата Демократична Партия /НДП/ огласява чрез Пресслужба "Куриер" анализа, изготвен от заместник-председателя на Юридическата комисия г-н Иван Ланджев, приет от политическия екип на партията. Юридическата комисия се оглавява от председателя г-н Страхил Янев, завършил право през 1942 г. Чрез този анализ НДП се стреми да докаже авторитетно и професионално, че българското законодателство след 9 ноември 1989 г.* по своя характер и развитие е неокомунистическо.

---------------------------

*Според Вл. Свинтила: "Промените са извършени на 9-и и оповестени на 10-и" - в. "Ранно утро", 16 април 1993 г.

---------------------------

СЛЕД 9 НОЕМВРИ 1989 Г. БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Е НЕОКОМУНИСТИЧЕСКО!

Позволяваме си да анализираме пряко само ОТДЕЛНИ ПРИМЕРИ от "реформаторските" усилия на избраните от българския народ /а не от гласувалите за НДП/ законодатели в изборите за 36-о ОНС, проведени на 13 октомври 1991 г.

I. Приетият нов текст на чл.108, ал.1 от Наказателния кодекс /НК/ гласи: "Който проповядва фашистка или друга антидемократична идеология или насилствено изменяне на установения от Конституцията на Република България обществен и държавен строй, се наказва с лишаване от свобода до 3 години или с глоба до тридесет хиляди лева".

На българите с къса памет напомняме, че преди 9 ноември 1989 г. по този член преследваха и наказваха всички, които мислеха некомунистически.

Законодателите от СДС, БСП и ДПС, приемайки цитираната от НК формулировка, доказват, че не признават друга антидемократична идеология освен фашистката. По този начин те всъщност прикриват една друга по-чудовищна - комунистическата!... Дали фашистката идеология /Бенито Мусолини/ трябва да бъде забранена, нека разсъждават тези, които са имали вземане-даване с нея. Тя никога не е властвала в България и затова за нас е по-важно да знаем какво ни донесе насилствено наложената след 9 септември 1944 г. от външни политически сили идеология на комунизма и социализма и защо е необходимо тя да бъде поставена извън закона.

През последните три и половина години много се писа и изприказва за престъпленията на комунистите, но де факто и де юре "демократите" от СДС и ДПС не осъществиха така желаната от по-голямата част от българския народ декомунизация, макар че те владееха цялата власт - централна и местна! Вместо това БКП се преименува в БСП, която от своя страна се обяви за неин правоприемник и продължи по нов начин геноцида над българския народ - трансформира политическата си власт в спекулативно-икономическа!...

Успоредно с БСП комунистите създадоха нови БКП-та, някои от тях с опасно предназначение, ако се съди по наименованията им: БКП-революционна, БКП-марксисти и т.н.

Верен на изискванията един юрист да ПОДКРЕПИ ТВЪРДЕНИЯТА СИ С ДОКАЗАТЕЛСТВА, ще се аргументирам защо комунистическата /социалистическата/ идеология трябва да бъде поставена извън закона.

Задължително е всички да знаем, че комунизмът съсипа България като народ и държава чрез Коминтерна, БРП/к/ - БКП, ОФ, НКВД и ДС:

1. Бяха убити и безследно изчезнаха над 138 000 българи - интелектуалният елит и потенциал на българската обществена мисъл, духовност и характер - "Царица Йоанна /спомени/", С., 1991 г., стр. 135.

2. Целенасочено бяха разбити устоите на българското семейство, образование, религия, култура, национална история и т.н.

3. Българските комунисти чрез изброените по-горе институции и с негласната благословия на тези, които управляват света, насилствено македонизираха част от сънародниците ни.

4. През периода 1963-1973 г. БКП се опита да заличи българската държава със своето предложение България да бъде присъединена към СССР.

5. С помощта на прословутия интернационализъм /днес го префасонират в космополитизъм/ българските комунисти унищожиха националната ни чест и достойнство.

Как е възможно Великите сили да приемат положително антифашизма, а да няма "Нюренбергски съд" за комунистите и идеологията им, която затри и обърка живота на стотици милиони хора от Източния блок - лагер?

Ето защо моят призив към законодателите в бъдещото 37-о ОНС е да променят чл.108, ал.1 от НК, който да започва така: "Който проповядва комунистическа, социалистическа, фашистка или друга антидемократична идеология... и т.н.". За да бъде променен така, както трябва чл.108, ал.1 от НК, е нужен Закон за декомунизация, чиито основни положения по отношение на комунистическата идеология да бъдат отразени и в Закона за политическите партии /ЗПП/ - например чл.З, ал.2, т.4.


II. На 5 февруари 1992 г. бе приет, а на 21 февруари 1992 г. обнародван в Държавен вестник Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти /ЗВСОНИ/, чийто чл.1, ал.1 гласи така: "Възстановява се собствеността върху недвижимите имоти, отчуждени по Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост /обнародван в Държавен вестник, бр.87 от 1948 г.: поправка, бр.91 от 1948 г./, които са собственост на държавата, общините, обществените организации или на техни фирми, или на еднолични дружества по чл.61 от Търговския закон и съществуват реално до размерите, в които са отчуждени."

Разглежданият от мен ЗВСОНИ е популярен сред народа като Закон за реституцията. Той би трябвало да възстанови напълно правото на собственост, която е неприкосновена - за такава тя е определена и провъзгласена от Търновската конституция - гл. ХІІ, дял III, чл.67.

Приетият Закон за реституцията /ЗВСОНИ/ бе опорочен именно поради обстоятелството, че по-голямата част от законодателите ни са АМОРАЛНИ ПОЛИТИЦИ, а юристите между тях са СЪС СОЦИАЛИСТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ.

Съюзът на демократичните сили /СДС/ е "антикомунистическата" коалиция, която, получавайки доверието и вота на българския избирател, не изпълни поетите политически и икономически ангажименти към нацията ни.

В най-общ план предлагам анализа на Юридическата комисия на НДП по отношение на действащия от 24 февруари 1992 г. Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти /ЗВСОНИ/.

1. Законът възстановява недвижимите имоти, НО НЕ И ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ: машини, инструменти и др., чрез които се осъществява каквото и да е производство.

2. Законът НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА собствеността на тези лица, чиито имоти НЕ СА В РЕАЛНИ ГРАНИЦИ /чл.З, ал.З/ и не е съобразен с друг подобен закон, какъвто е Законът за възстановяване на собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета /Държавен вестник, бр.105 от 1991 г./, чийто чл.З гласи: "Когато е извършено преустройство на имоти по чл.1 или от тях и други обекти е образуван нов имот, ако не е възможно да се възстанови първоначалното положение без значителни затруднения за собствениците и това е стопански неоправдано, собствеността върху имотите се преобразува в съсобственост. В тези случаи всеки от собствениците придобива идеална част от новообразувания имот, която съответства на цената на неговия имот към новообразувания по време на влизане на този закон в сила".

Целта на законодателите от 36-о Обикновено народно събрание /ОНС/, което е формирано от СДС, ДПС и БСП, и умишлено допуснали този пропуск, е:

1. Връщане на по-малко собственост от национализираните обекти на ограбените след 09.09.1944 г. собственици или на техните наследници.

2. Създаване на бюрократични пречки за възстановяване на собствеността чрез административно "деактуване" на имотите с цел да бъдат опънати до краен предел нервите на собствениците или на техните наследници, като по този начин те бъдат доведени до пълно отчаяние и обезверяване, че някога ще могат да възстановят собствеността си.

3. Днешните капиталкомунисти /бивши "бекапейци"/ чрез чл.З, ал.З от ЗВСОНИ запазват големите, печеливши обекти за приватизация лично за себе си, за да си осигурят след 2-3 години пряк контрол над цялата икономика на страната.

Нека тези редове породят в ума на българите размисъл и ако на следващите избори разумът им надделее над емоциите, българският избирател не би трябвало да гласува за тези, които през изминалите 3 години и половина продадоха шанса му да бъде независим и свободен!


III. Анализът на НДП по отношение на чл.357а, ал.1. от НК /ДВ, бр.10 от 1993 г./.

След падането на комунизма в бившата ГДР съществуващата дотогава "Щази" /тяхната ДС/ беше обърната "с главата надолу". Тогава по Радио "Свободна Европа" бяха изнесени потресаващи факти за десетки и стотици хиляди вербувани сътрудници на "Щази" като политически доносници, телефонни подслушвачи, лица, проверяващи кореспонденции, и т.н.

Бившата ГДР успя през 1990-1991 г. да изнесе показен урок по декомунизация!... може би защото в нея живеят германци, а не комунизирани българи...

В същото време в България, а и зад граница - от Вашингтон през Европа до Москва - Желю Желев тръбеше наляво и надясно, че нашата страна вече не е комунистическа, макар че се оказа, че във ВНС-1990 г., а и в 36-о ОНС-1991 г. 80-90 процента от депутатите са бивши и настоящи членове на БКП /БСП/ или безпартийни щатни и извънщатни сътрудници на нашата ДС.

Българският народ остана излъган, разочарован и обезверен след гласуването си в проведените от 1989 г. до сега три вида избори!...

Връх на всичко това беше гласуването на чл.357а, ал.1 от НК, който гласи така: "Който разгласи сведения или разпространи документи или др. информационни носители на сведения, свързани с дейността на службите за сигурност и полицията по привличане на щатни и извънщатни секретни сътрудници, както и с дейността на тези сътрудници, се наказва с лишаване от свобода до три години."

Казано по-просто, този, който е преследвал и продължава да преследва по политически причини, няма да бъде наказан, а този, който иска да знае дали даден човек е чист и неопетнен, ще бъде наказан!

По този начин БСП/к/ разчиства пътя в следващото 37-о ОНС да влязат нови ченгета, които да подменят изхабените стари агенти от ВНС и 36-то ОНС.

Обяснимо е защо този неокомунистически чл.357а е предложен от ОХДЦ, който все още е в СДС, а един от най-активните му депутати в парламента е г-ца Вержиния Велчева.

Някои се опитват да оправдаят създаването на този член, като изтъкват, че това е в интерес на външната национална сигурност. Но веднага бих задал въпроса: за българското разузнаване ли са работили нашите служители, или за КГБ?


*  *  *

От всичко казано дотук става ясно, че смяна на системата в българското законодателство и след 9 ноември 1989 г. няма!... От комунистическо "реформаторите"-законодатели го превъплътиха в неокомунистическо!

По народному казано, "лозето иска мотика, а не молитва" и "антикомунистическо" парламентарно дърдорене - казваме ние, независимите демократи от НДП.

Как да пази Бог България, след като повечето от нас, българите, не правим необходимото, за да я запазим!?...

София, 3 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВЕЩЕНИЦИТЕ, СЪЮЗА НА ЦЪРКОВНИТЕ НАСТОЯТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ЦЪРКОВНО-ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 2 ЮЛИ 1993 Г. В СОФИЯ.


1. Обновяване на църковния живот в Българската православна църква.

2. Засилване на пастирската роля на свещениците за привличане на българската младеж в църквата.

3. Оттегляне на клирика Максим от всички заемани от него длъжности по силата на чл. 14 от Устава на Българската православна църква /УБПЦ/ съгласно решенията на Върховния съд по отношение незаконосъобразността при назначаването му за патриарх през 1971 година.

4. Обединяване на усилията на всички епархии и архиерейски наместничества, за да стане възможна административно-техническата подготовка на Църковно-народния събор.

5. Свикване на конференция на свещенството и църковните настоятели за предварителна подготовка на преговори между двете течения в БПЦ.

6. Министерският съвет да издаде нормативни разпоредби за по-скорошната реституция на черковните манастирски имоти.

7. Провеждане на широкомащабна църковно-просветна дейност сред народа и искане пред Министерството на образованието за въвеждане на вероучение на факултативен принцип в училищата с преподаване от богослови.

8. Недопускане на атеистическо влияние и безрелигиозност в учебния предмет "Вероучение" и в системата на образованието в Република България.

9. Организиране на неделни училища към църквите.

10. Деблокиране на канцелариите на Съюза на свещениците на ул. "Позитано" N 8 и предоставяне на една от стаите на Съюза на църковните настоятели с оглед провеждане на нормален организационен живот на двата съюза.

София, 2 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - КЪРДЖАЛИ, ПРИЕТА НА РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ С УЧАСТИЕТО НА КМЕТОВЕ И СЕКРЕТАРИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА 12 ЮНИ 1993 Г., ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА. Документът е адресиран до Народното събрание, президента на републиката, Министерския съвет, Централния съвет на ДПС и до средствата за масова информация.


Общинският съвет на Движението за права и свободи /ОбС на ДПС/ - Кърджали, МС на ДПС в общината, кметове и секретари от ДПС, членове и симпатизанти на движението, са дълбоко обезпокоени от развоя на политическите процеси в страната през последните месеци.

Една немногобройна част от определени политически сили се стреми с шествия и митинги да предизвика безредие и хаос в Република България.

Отправят се обидни думи и етикети към президент, правителство и Народно събрание, като се залага на енергията от улицата с натиск да се предизвика обща криза в управлението на държавата.

Ние сме убедени, че не този е пътят за промени в една демократична и правова държава.

НЕ НА УЛИЦАТА Е ВЛАСТТА, А ЗАКОНИТЕ В РЕПУБЛИКАТА!

Призоваваме нашите членове и симпатизанти, гражданите от Община Кърджали, да подкрепят с подписите си законно избраните институции в Република България: президентство, парламент и правителство.

Кърджали, 12 юни 1990 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРУПАТА ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО ПОВОД НА УЧАСТИЕ НА ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ В ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ.


Столичният кмет и председателят на Столичния общински съвет правят дързък опит да въведат практиката местната власт да се противопоставя на всички останали власти. Липсата на достатъчна обществена подкрепа и организационната безпомощност на Градския координационен съвет /ГКС/ на СДС принудиха столичния кмет да предприеме недопустима стъпка. Общински служители под страх от уволнение бяха заставени да участват в шествие срещу президента и централната изпълнителна власт с очевидни политически мотиви.

Общинските съветници от групата за социална демокрация в Столичен общински съвет /СОС/ осъждат непреставащите опити на столичния кмет да политизира общинската администрация.

Какво друго, ако не политическо двуличие ръководи кмета, когато с едната ръка забранява честването на Деня на победата над фашизма, а с другата "демократично" разрешава лумпенизиран купон в центъра на столицата, а и двете действия ги обявява в името на демокрацията. Какво друго, ако не политическа наглост е кметското поведение да изправи държавни служители срещу правителството и Народното събрание часове след като местните бюджети бяха грижливо защитени с приетия Закон за бюджета.

Ние като общински съветници много добре знаем, че зад тези действия на кмета и на председателя на Столичния общински съвет стои пълното им объркване, тяхната невъзможност да управляват града, тяхната некомпетентност и най-обикновена гражданска безотговорност.

Смятаме, че столицата на Република България заслужава по-добра съдба. Не бива повече управлението й да бъде в ръцете на случайни хора, случайно избутани на горните стъпала на местната власт от политическата еуфория, характерна за края на 1991 година.

Сега времената са други. Спокойствието е нужно на всички. Хората са уморени от продължителната криза. Усилията на всички трябва да се насочат в съзидателно направление.

Смятаме, че рушителите на демокрацията, съсипниците на столицата нямат място в органите на местната власт и местното самоуправление.

Все още не е късно властимащите в столицата да цивилизоват поведението си, като спазват общочовешките демократични принципи и законите. В противен случай обществото ще ги изхвърли на политическото бунище. Но заедно с това ще трябва да понесат и своята отговорност пред избирателите и пред закона.

София, 14 юни 1993 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПАТА ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Т.Модев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА. Документът е адресиран до президента на Република България.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Промяната на политическата система в страната след 10 ноември 1989 г. създаде възможност и ние българските цигани /роми/ да се включим в развитието на демократичните процеси в страната.

С голяма тревога следим в последно време събитията, които се развиват в нашата страна. Ние категорично се противопоставяме против всякакъв опит да се иска оставката на президента на Република България, който е избран с националния вот на доверие на българския народ.

Подкрепяме всички политически сили, които са за мирен преход, за демократично развитие на нашата страна и за единство на българската общност.

Ние и нашите деца искаме спокойствие, работа и хляб.

Г-н президент, вярваме, че разумът ще надделее и здравите сили ще допринесат за мирно решаване на проблемите.

София, 2 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ В ПОДКРЕПА НА СТАЧКУВАЩИТЕ ОТ НИТИ - АД, КАЗАНЛЪК. Документът е адресиран до Народното събрание, до Министерския съвет и до средства за масова информация.


Като християндемократи, борещи се за пазарно стопанство със социален коректив и общество, основано върху социалния персонализъм и отговорността:

1. Подкрепяме справедливите искания на стачкуващите от 1 юни 1993 г. специалисти от НИТИ - АД, град Казанлък, породени от нарушаване на естественото им право на труд и съответстващото му възнаграждение.

2. Призоваваме българското правителство и съответните комисии в 46-то Обикновено народно събрание да решат спешно възникналите проблеми и да възстановят справедливостта.

София, 2 юли 1993 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА ХДС: д-р Светлана Спасова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВЕСТНИК "ДЕМОКРАЦИЯ". Документът е адресиран до средства за масова информация.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия опровергава публикацията във вестник "Демокрация", бр.149, от 30 юни 1993 г. "Бойна комунистическа група произнася смъртна присъда" в село Винарово, област Монтана, срещу Вера Неофитова. Това съобщение не отговаря на истината. Членове на БКП не са замесени с такова действие. БКП няма намерение да изгражда бойни групи, тъй като БКП е легална политическа партия и условията не налагат подобни действия. БКП не е терористична организация. Ето това трябва да разберат господата фалшификатори. Това е дейност на ренегати и провокатори, които целят да злепоставят БКП и нейното ръководство.

Молим органите на сигурността да направят необходимото да разкрият атентаторите и настояваме те да понесат най-сурови наказания за провокаторската си дейност.

Това е хитро скроена провокация от враговете на комунизма, за да злепоставят БКП, която единствена отстоява интересите на трудовия български народ.

София, 30 юни 1993 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ДА СПАСИМ ПРЕДПРИЯТИЕТО" НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 17 ЮНИ 1993 Г. В КЮСТЕНДИЛ.


След като се запозна обстойно с проекта за преструктуриране на производствената дейност на "Дискови запаметяващи устройства" /ДЗУ/-АД с оглед перспективното развитие на производствената единица и запазването на работни места и разкриването на нови такива,

отчитайки престъпното бездействие на отговорните институции, които отдавна са запознати с конкретните предложения за спасяване на това предприятие,

и подкрепяйки безрезервно проекта за трансформиране на свободните мощности на ДЗУ-АД, който има благоприятен ефект върху социалната обстановка в града и региона,

Конфедеративният съвет на КТ "Подкрепа":

1. Настоява пред Министерския съвет да разгледа приоритетно и да се произнесе по проекта за своевременното стартиране за спасяване на ДЗУ-АД, Стара Загора.

2. Настоява пред Министерството на промишлеността да промени незабавно борда на директорите на ДЗУ-АД съобразно направените предложения от Регионалния синдикат на електрониката.

Кюстендил, 17 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НА НАЦИОНАЛНИЯ СИНДИКАТ "ГОРИ" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ВЪПРОСА ЗА КОМИТЕТА ПО ГОРИТЕ. Документът е адресиран до Министерския съвет и до Народното събрание, президента на Република България и средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост /ФСОГСДП/ към Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и Национален синдикат /НС/ "Гори" към Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа", обединяващи над 60 000 членове от отрасъл "Горско стопанство", изразяваме своята загриженост и безпокойство предвид проблемите, които съпътстват осъществяването на социално-икономическата реформа.

Оценявайки трудностите, забавили влизането в сила на новите закони за горите и лова, ние сме убедени, че няма обективна причина, която да налага закриването на горското ведомство и преминаването му в структурите на Министерство на земеделието и Министерство на опазване на околната среда.

Нещо повече, закриването и разделянето на Комитета по горите към Министерския съвет /МС/ ще унищожи възможностите и гаранциите за грижливо опазване, стопанисване и умножаване на така ценното за страната ни зелено богатство и предстоящото възстановяване собствеността на горите.

Издържало на предизвикателството на времето, горското стопанство е един от малкото отрасли в страната, осигуряващ постоянен доход на населението в планинските и полупланински райони, характерни с високия си ръст на безработица, и стоящ встрани от общата стопанска стагнация. Навярно Комитетът по горите е единственото ведомство, което не закрива работни места.

Не само огорчение, а и недоумение буди амбицията за провеждането на тази безсмислена реорганизация. Нима е необходимо да ви убеждаваме, че най-добре стопанисва гората този, който я създава и отглежда.

На настоящия етап наше твърдо убеждение е, че от изключително важно значение за постигане на целите от общонационална значимост в горското стопанство и в частност заетите в отрасъла лесовъди и горски работници е запазването на самостоятелния орган по горите пряко към Министерски съвет.

Затова ние заявяваме, че ако не вземете под внимание гореизложените аргументи и не запазите целостта на ведомството, ние ще подкрепим всички законни протести /включително ефективни стачни действия/ на нашите синдикални формирования.

ЗА ФСОГСДП
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Тодоров

ЗА НС "ГОРИ"
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ "МОЖЕМ ДА ВНЕСЕМ И РАЗУМ, И УВЕРЕНОСТ В ПОБЕДАТА" НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ПРЕД XXV КОНГРЕС /19-20 ЮНИ 1993 Г., СОФИЯ/.


КАКЪВ Е ИЗХОДЪТ ОТ КОНКРЕТНАТА СИТУАЦИЯ?

Първо, предсрочните парламентарни избори. Друг изход няма. В този смисъл какво се иска - оставка на това правителство и блокиране на възможността за създаване на ново. Това трябва да се направи.

Ние от месеци говорим за избори, но до този момент никой от СДС не вкарва в парламента избирателен закон. Време е СДС да седне и да напише такъв закон. Каква ще бъде избирателната система? Аз лично съм за мажоритарна избирателна система. Но каква да бъде тя, ще реши СДС, ще решите вие.

Много важно е обаче кога ще бъдат изборите. Трябва да е ясно, че дори днес да започне криза и правителството да подаде оставка, най-близкият срок за провеждане на изборите е октомври.

Нека да помислим: ако политическата сила СДС я няма в парламента, кой ще гласува избирателния закон? Спомняте си, че през 1991 година ние излязохме от парламента, но в момента, в който стана ясно, че ще има избори, ние се върнахме, работихме по избирателния закон и спечелихме ние, макар да бяхме малко.

В Източна Европа навсякъде цари политическа и социална нестабилност. Навсякъде паднаха първите правителства. Навсякъде се стигна до отцепване от парламентарни групи - в Чехия, Словакия, в Полша. Последният случай е Унгария, където един от основателите на Демократичния форум образува нова парламентарна група. За какво говори това? За общ процес...

Но това е едната ситуация - в европейските страни тези неща стават в парламента. Ако погледнем към бившите съветски републики, там проблемите се решават на улицата - митинги, манифестации, дори въоръжени сблъсъци. И какъв е крайният резултат - Гейдар Алиев се връща и става отново президент. В страните от Източна Европа е изразено желанието за силен парламент. От бившия Съветски съюз идва желанието за силна президентска, централна власт. Какъв трябва да бъде изводът? Може ли в България да се допусне президентската институция за стане най-силната? Не. Тъй като основната институция и сега, и за в бъдеще ще бъде парламентът. Само той гарантира, че има демокрация. Другото е еднолична власт. И тази власт може да ни върне в съветското пространство, където има силен президент, слаб парламент, слаби правителства, където един човек решава съдбата на цялата страна. Това не бива да се допуска. Този парламент сега не ни харесва и искаме да си отиде. Но нека заради депутатите не намразваме институцията парламент. И нека издигаме нейния авторитет, защото само тя е гаранцията, че в България хората няма да бъдат излъгани. Иначе попадаме в едноличната власт на един човек. Казвам това, защото РДП винаги се е борила против едноличния режим - било на Фердинанд, било примерно на д-р Желю Желев. РДП отново трябва да бъде в защита на парламентаризма.

Знам, че ще има предсрочни избори. Знайте и вие, че изборите ще бъдат постигнати. Проблемът на СДС е не дали ще има избори или не, а в това те да бъдат спечелени и да бъде намерен съюзникът, с който СДС ще управлява. Докато не решим въпроса за истинския съюзник, който няма да ни предаде и с който да формираме 50 плюс 1 процента в следващия парламент, всичко останало е самоубийство. Или просто проба. Да си отидем на избори, за да си спечелим нашите 35 процента и да си имаме пак 80 депутати. С толкова депутати власт няма. Ти си в опозиция. Целта е да имаш 121 най-малко. По-лесно е, ако имаш 150. Но за това се иска сериозна работа. А не разправии в СДС. Не е проблем да си организираме избори, на това сме майстори; проблем е след това 4-5 години СДС да управлява. Именно с тази цел беше създадена коалицията.

Истина е, че демокрацията ни завари в някакъв смисъл само като опозиционери. Ние сме свикнали да бъдем против. Носим опозиционността в душата си. Идва обаче времето, когато трябва да се научим да бъдем и държавници. Просто да работим ЗА - ЗА промените, ЗА демокрацията, ЗА смяната на системата. И то всеки ден, реално. Но ние все още сме на етапа - против всичко. Против сме, но някой трябва и да строи България. Оказа се, че да се управлява държавата, да се носи отговорност е изключително тежко.

Нека поне в нашата партия има един дух на търпимост, на разбирателство, на взаимно уважение. И аз съм убеден, че за всички нас има място да покажем силите, уменията и достойнствата си при участието в държавното управление. Понякога много политиканстваме. Но не трябва да забравяме: България може без всеки от нас, но ние не можем без нашата родина.

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:00
05.07.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Галя Дамянова
                                           Траянка Каличкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!