5 юли 1991

София, 5 юли 1991 година    
        Брой 130 (405)
                    

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН ЪЮЗ - ЕДИНЕН ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ ДА ПРЕУСТАНОВИ УЧАСТИЕТО СИ В ПЛЕНАРНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


Парламентарната група БЗНС - единен посреща с изненада решението на нашите съидейници от БЗНС - Никола Петков да напуснат Великото народно събрание. До последния момент на пленарното заседание в петък, 28 юни 1991 година, те декларираха своята решимост да продължат работата по приетата вече на второ четене конституция и успоредно с това да се борят за отмяна на Указ N 922 и за промяна на Правилника за приложението на Закона за земята, за да се довърши докрай започнатото дело за реалното връщане на земята на нейните собственици.

Оценяваме решението за напускане на парламента в сегашния момент като бягство от насъщната защита на интересите на българските селяни и на българската демокрация. Това е стъпка, продиктувана от страха от обединителните процеси в съюза, с която се преследват користни цели за печелене на евтини политически дивиденти.

Само преди месец и половина пред Великото народно събрание господин Милан Дренчев недвусмислено заяви: "Първата и основна задача от днес нататък е ден по-скоро, час по-скоро конституцията да излезе от тази зала утвърдена и приета... Ако има сили, които ще попречат на това, то ще бъде за тяхна сметка, техен минус, тяхното унищожение... Без конституция ние не сме заникъде и не можем да си играем на политика! Ние не можем да си играем на избори, ние не можем да си играем и да злоупотребим със светлите чувства на българския народ, който е поел този труден път и иска да знае къде отива и кой къде иска да го води."

И след всичките тези заклинания във вярност към парламентарната дейност в неделя, на 30 юни, ръководството на БЗНС - Никола Петков взе паническото решение за бягство от парламента.

Ние, народните представители от парламентарната група БЗНС - единен, смятаме, че в сегашния драматичен момент от развитието на страната нямаме право да отстъпим нито крачка от борбата за утвърждаване на българската демокрация.

Верни на позицията, заета от нас в декларацията от 11 юни 1991 година, ние оставаме в парламента:

- за да не допуснем сгромолясване на институциите, които осъществяват политическата и икономическата реформа в страната;
- за да довършим докрай работата по новата конституция;
- за да гласуваме онова, което е абсолютно необходимо сега: промяната на Правилника за приложение на Закона за земята и отмяната на Указ N 922, Избирателния закон, Закона за съдене на виновниците за националната катастрофа;
- за да приемем решението за саморазпускане на Великото народно събрание на 17 юли 1991 година и за насрочване на избори през месец септември.

Ние няма да допуснем мнозинството на БСП в парламента да ни попречи да осъществим тези свои цели, защото като малцинство притежаваме силното оръжие на ветото при подписването на конституцията.

Оставаме в парламента, където се коват законите за смяна на тоталитарната система, както остана в същата тази зала големият демократ Никола Петков до деня на арестуването му от комунистическия режим.

София, 2 юли 1991 година

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ "ДА ВЪЗРОДИМ БЪЛГАРИЯ" НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ЕДИНСТВО. Документът е адресиран до посолствата на САЩ, Канада, Франция, Англия, Италия, Швейцария, Белгия, Швеция, Австрия, Норвегия, Германия, Финландия, Турция, Гърция и до български и чуждестранни средства за масово осведомяване.


Измина месец от началото на обединителния процес в Българския земеделски народен съюз (БЗНС). Негови инициатори бяха група депутатив Седмото Велико народно събрание и Националният комитет за земеделско единство (НКЗЕ). Сред тях са, както е известно, и завърналите се от изгнание родолюбиви българи, отдали през тези 45 години своята мисъл и живота си за свободна и демократична България.

Продължават да пристигат обединителни протоколи, декларации и мнения от земеделските дружби от цялата страна. Техният брой отдавна надхвърли цифрата 100. В град Гоце Делчев например всички земеделски дружби са обединени, а на 29 юни 1991 г. бе проведена и първата общинска обединителна конференция. Благоевград е пред пълно обединение, а земеделските дружби в Овча Купел - София, с.Огняново, с.Стоил войвода - община Нова Загора, Пещера, Кюстендил, с.Радилово ипр. регистрираха вече така желаното и необходимо единство на Земеделския съюз.

Картата на света се прекроява, заяви в своето слово завърналият се от 45-годишно изгнание председател на Българското освободително движение г-н Ценко Барев, на срещата-събор на 29 юни 1991 г. в Русе. Падат системи, късат се договори. Можем да се окажем извън eвропейските процеси и да се намерим в една или друга форма на колониално владичество, както в Етиопия или в други страни от Третия свят. Това може да предотврати само единен БЗНС. Земеделският съюз разполага с едно самородно оръжие. Той никога не е търсил власт заради властта. Не търси власт, за да отмъщава, а за да създаде условия за живот, каквито имат свободните народи в демократичните страни. В момента всички сме емигранти в собственото си отечество. Защото нямаме права, а само задължения.

Днес Земеделският съюз е разделен по сценарий, който обслужва други. Говори се за център, леви и десни. Земеделският съюз е нито ляв, нито център, нито десен. Той е бил и си остава радикално реформаторска организация, на която представи да обърне пирамидата наопаки, за да може да създаде условия за живот не само за нас и за поколението след нас, но и за онези, които ще живеят през 21 век", каза в своето слово г-н Ценко Барев.

А днес, 2 юли 1991 година, на сутрешното си заседание Националният комитет за земеделско единство направи анализ на движението на обединителния процес в страната на базата на получената информация до този момент.

НКЗЕ взе решение за образуване на регионални комитети, които да стимулират обединението на земеделските дружби, там, където то е затруднено.

До събота, 6 юли, да се изготви и предостави точен анализ за резултатите от обединението на БЗНС в страната, за регионалните комитети и за все още непреодолените затруднения, съпътстващи обединителния процес.

Бе предложено и решено организирането на работна конференция, на която да присъстват представители на земеделските дружби от всички райони на страната.

Ясно и недвусмислено бе заявено отношението към работата на групата депутати от БЗНС-единен във Великото народно събрание. Необходимо еда се продължи работата на парламентаристите, включително и до отмянана Указ 922, което ще бъде в пълно съгласие с волята на земеделските труженици.

НКЗЕ оценява политическия ход на г-н Милан Дренчев като крайна политическа непоследователност. Декларирането на Милан Дренчев и групата депутати от БЗНС-Н.Петков за напускане на пленарните заседания на Великото народно събрание е в пълно противоречие със заявеното от самия него само преди две седмици. Това е действие, което несъмнено цели саботиране процеса на обединението на Земеделския съюз и дискредитация на оставащите земеделци във Великото народно събрание на фона на тежкото състояние на обществото и естествената му психоза.

А защо само БЗНС-единен може да помогне на тоталната катастрофа, в която е народът ни?

Ето какво още заяви г-н Ценко Барев на срещата-събор в Русе: "През 1948 година западните дипломати обсъждаха идеята за европейски обединени щати. А още преди Стрезман, преди Бриян, преди Първата световна война Александър Стамболийски заяви, че е европеец и пръв даде идеята за създаването на европейски обединени щати, като ги предупреди, че границите, които чертаят днес, ще бъдат утре катастрофа за самите тях. Ето защо смятам, че с тази история и идеи Земеделският съюз е единствен, който може да извади страната от катастрофата. Като казвам единствен, това значи в сътрудничество и с другите демократични сили и формации, защото сега катастрофата е такава, че и най-силната политическа организация, колкото и могъща да е, не е в състояние сама да изтръгне страната от нея."

София, 2 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ГРАЖДАНСКИЯТ МИР Е В ОПАСНОСТ" НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (МАРКСИСТИ) ВЪВ ВРЪЗКА С ПОВИШЕНИЯ ГРАДУС НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ, БРАТЯ И СЕСТРИ,

След излизането на групата депутати от Великото народно събрание, избрани с листата на СДС, градусът на политическото и социалното напрежение се повиши. Самоотлъчилите се "велики" народни представители открито призовават по митинги и събрания към уличен натиск и физическо насилие, поставяйки ултимативни искания за незабавно разпускане на Парламента и "избори до дупка", докато опозицията не се добере до властта - до "цялата власт"!

Сградата на Великото народно събрание ежедневно е окупирана от лумпени и екзалтирани привърженици на господата Йорданов, Ганев, Марков и други, което пречи на неговата делова и отговорна работа и смущава спокойствието на столичани. Напуснаха Великото народно събрание и група представители от Движението за права и свободи, което допълнително нажежи обстановката в страната и може да стане причина за етнически сблъсъци с непредсказуеми последици.

От друга страна, радиото и телевизията и останалите средства за масово осведомяване, в познатия стил и сценарий все повече и повече наливат масло в огъня. Всичко това дава основание на Националния координационен съвет за обединение на БКП и БКП (марксисти) да заяви: ГРАЖДАНСКИЯТ МИР Е В ОПАСНОСТ, ДЕМОКРАЦИЯТА ЩЕ ЗАГИНЕ!

Новото повишение на цените се стовари като дамоклев меч на главата на съсипания, изстрадал и объркан български народ.

Безразсъдното поведение на председателя на СДС Филип Димитров тласка страната в бездната на гражданската война и братоубийството.

Ние не можем да гледаме на всичко това като ням свидетел или страничен наблюдател.

Съзнавайки своята историческа отговорност за защита на гражданския мир, правата и свободите на личността, на демокрацията, социалната и националната сигурност и териториалната цялост на страната, Националният координационен съвет за обединение на БКП и БКП(м) прави следната

ДЕКЛАРАЦИЯ:

1. Категорично осъжда поведението на 39-те народни представители и тяхното намерение Да предизвикат граждански междуособици с цел СДС по насилствен начин да се добере до властта и то "до цялата власт".

2. Решително осъжда готвещите се окупационни действия на шепа студенти в различните ВУЗ и призивите за ефективни стачки от страна на "Подкрепа" и КНСБ.

3. Осъждаме бездействието на президента, главния прокурор и ръководните органи на МВР, като отправяме настоятелен призив към тях най-после да влязат в ролята си, за да бъдат защитени мирът, демокрацията и човешките права на гражданите в Република България.

4. Оценяваме положително работата на Великото народно събрание и го призоваваме да не се поддава на никакъв натиск и да си свърши работата - да приеме новата конституция.

Като съжаляваме за поведението на ръководството на БЗНС "Никола Петков" - неговите представители да напуснат ВНС, - ние призоваваме всички партии, организации, движения н съюзи, които милеят за България, на които са скъпи гражданският мир, демокрацията, човешките права и свободи, да се присъединят към нашата декларация.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИС НА
ЦК НА БКП:                          ЦК НА БКП (м):
ГЕНО ВЛАХОВ                      Б. ПЕТКОВ

София, 1 юли 1991 година

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ЧАСТ ВТОРА) НА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ, ПРИЕТА НА 30 ЮНИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


ІІІ. ПРИНЦИПИ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ ФОРУМ

Конституционният форум е доброволно обществено движение на български граждани, споделящи идеите на либералната демокрация и ратуващи за националното възраждане на страната.

Движението подчинява своята програма на идеята за опазване, развитие и благоденствие на българската нация.

Според нас оцеляването и облагородяването на нацията в съвременната обстановка е възможно само ако националните проблеми се разбират в контекста на европейските и световните в рамките на международната общност. Основен императив за успеха на прехода е възстановяването и отстояването на националната независимост и държавния суревенитет на България.

Като член на демократичната международна общност България трябва да поддържа динамични и прагматични контакти с всички световни и регионални сили, които влияят върху съвременното политическо иикономическо състояние на Балканите. Всеки опит за търсене на "единствен и незаменим покровител" неизбежно води до ново подчиняване на страната на чужди интереси и воля. Гъвкавият баланс между основните международни влияние е единствената почва, върху която България постепенно ще влезе по силата на собствената си културна гравитация в структурите на обединена Европа.

Историческата съдба на България болезнено е свързала в единен възел проблемите за обединението на българския народ с отношенията му със съседите на Балканите. Този трагичен възел може да се разплете успешно и безболезнено чрез приобщаване на балканските държави към общоевропейския процес, чрез решаване на регионалните въпроси в духа на взаимното разбирателство. А това означава: окончателен отказ от всякакви реваншистки териториални претенции, зачитане на суверенитета на всяка нация и държава, гарантиране на правата на гражданите независимо от тяхната религиозна и етническа принадлежност. Според нас балканските отношения могат да се регулират трайно и сигурно, ако България получи в бъдеще статут на неутрална държава, защитен отспециален международен договор.

Конституционният форум разглежда демократичната държава като конкретна материализация на националната идея, която създава гаранции за напредък на обществото и определя границите на свободата и отговорността на гражданите. В името на това форумът ще съдейства за създаването на модерна либерална държава, която ще се основава върху следните принципи:

Първо. Разумно ограничена, диференцирана и ефективна регулираща роля на държавата в националната икономика. Време е решително да скъсаме спечалната традиция държавата да бъде по-богата от обществото и по този начин да се превръща в първостепенен източник на забогатяване в свръхбюрократизираната система, в терен за безугледна политическа конкуренция заради облагите на властта.

Държавата не може да има по-големи икономически права от тези, на който и да е български гражданин. От държавата очакваме да създава и гарантира условията за замогване на отделния индивид и на обществото като цяло.

Чрез механизмите на данъчната политика държавата осъществява ефективно и небюрократично преразпределение на тази част от националния доход, която е минимално необходима за посрещане на общите нужди и постигане на общонационалните цели, които не могат да се реализират чрез автономната инициатива на гражданите и сдруженията. Държавните разходи са безусловно необходими в следните няколко направления:

- Национална сигурност и национална отбрана. Равновесието в тази сфера се осъществява на базата на принципа на разумната достатъчност.
- Опазване и развитие на културата и образованието.
- Социално подпомагане и здравно осигуряване на тези български граждани, които не са в състояние да участват пълноценно в икономическата конкуренция на свободните индивиди в обществото.

Второ. Основана на закона, силна, ефективна и респектираща намеса на държавата за опазване на обществения ред, на живота, имота, честта и свободата на гражданите. Строгото и справедливо законодателство за ограничаване на хаоса, спекулата, кражбите, на организираната криминална престъпност, на тероризма и на посегателствата върху личната сигурност и достойнството на гражданите е първостепенна грижа на държавата.

Трето. Светски неутрален, неидеологически характер на държавата и на институциите, създадени и поддържани от нея.

Четвърто. Държавата гарантира естествените права и свободи на гражданите независимо от тяхната етническа, религиозна или расова принадлежност, без разлика на пол, място в обществото, имуществено положение или обществен престиж. Нарушенията на гражданското равенство, мотивирани от различията по горните признаци, се третират като престъпление и се наказват от закона.

Пето. Културната политика на държавата следва да осигури:

- Развитие на българската култура, като търси разумната мяра между националните ни постижения и съвременните европейски културни еталони - за да присъстваме в Европа като българи.
- Интеграция на българската културна общност чрез система от национални културни институции.
- Обществено разбирателство по проблемите на културната политика, като културата и образованието се изключат от сферата на политическите отношения и се пазят като общонационална ценност.
- Опазване на материалната база на културата, грижи за културния потенциал на нацията.
- Съвременна научна и образователна стратегия, съобразена със световните стандарти, с духа на хуманизма и либералните ценности.
- Възстановяване на богатствата и достойнството на българската православна църква, на свободата на всички религиозни култове.
- Осъществяване на цялостна морална реформа за нравственото облагородяване на гражданското общество.

Шесто. Принципите на либералната българска държавност могат да се реализират само ако добият статута на основополагащи конституционни норми. Тяхната ефективност е в пряка зависимост и от институционалното разделение на властите в държавата: законодателна, изпълнителна и съдебна.

Като отчита ролята на държавната традиция и мястото на България в съвременния динамичен и нестабилен свят, Конституционният форум се обявява за президентска власт, опираща се на законността и на ефикасни изпълнителски и разпоредителни органи. Българският президент трябва да бъде избиран пряко от народа, да символизира единството на нацията и да гарантира нормалното функциониране на обществения и на държавния организъм, да не допуска партийните пристрастия или други фактори да застават над националните интереси.

Ръководещият изпълнителната власт президент ще взаимодейства с един работещ парламент, който ще бъде освободен от конюнктурни борби за надмощие на една или друга партия, от несвойствените му безгранични правомощия. Правителството, подчинено на президента, ще даде възможност за ефективна и стабилна законодателна дейност на българския парламент, който и в близко бъдеще ще се влияе от все още слаборазвитата политическа и социална структура на страната.

Конституционният форум ще настоява за институционално и политически независима съдебна власт на всички нива - от местните съдилища до функционирането на Конституционен съд, който да контролира законодателната дейност.

Ние сме за ефективен и гъвкав институционален контрол върху упражняването на държавната власт, за поддържане на минимално необходимата администрация, за строга отчетност на държавните разходии за санкции срещу доказаната по законен път корупция на държавните служители.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ (БНРП) ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В ЮГОСЛАВИЯ.


Българската национално-радикална партия (БНРП) напълно се солидаризира и подкрепя решението на правителствата на Хърватската и на Словенската република да поемат пътя на политическата свобода и независимост.

Българската национално-радикална партия остро осъжда действията на югославската армия в Словения, при които се дават невинни жертви от гражданското население на свободолюбивия словенски народ.

БНРП апелира към всички демократични правителства в света да признаят суверенитета на Хърватската и на Словенската република.

София, 29 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЮРОТО НА СЕДМОТО АЛТЕРНАТИВНО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА СЪБИТИЯТА В ЮГОСЛАВИЯ. Документът е адресиран до посолството на Република Югославия в България и до средства за масово осведомяване.


Единственият процес на разпадане на изкуствено създадената Югославска федерация поставя днес на изпитание съвестта на световното обществено мнение. Както при създаването на тази държава, така и сега силите на псевдодемокрацията налагат чрез диктат своите интереси, без да зачитат волята на народите. Под прикритието на Югославската федеративна република сръбските шовинисти установиха хегемония над останалите южнославянски федеративни републики, несъобразявайки се със спецификата на националните интереси на техните народи. А в пределите на Република Македония и Западните покрайнини живеят близо два милиона българи, ежедневно подлагани на жестока денационализация.

Спонтанно възниква въпросът: кому и на чии сили е необходим интегритетът на Югославия, щом като той потиска свободата на южнославянските народи? Затова Бюрото на седмото алтернативно велико народно събрание от името на всички негови депутати, избрани в историческата местност "Оборище”, безрезервно и напълно подкрепя обявилите независимост хърватски и словенски народи, като счита, че това е тяхно право на свободна волеизява и самоопределение.

Ето защо от името на Седмото алтернативно велико народно събрание неговото Бюро декларира:

1. Признава независимостта и държавния суверенитет на Хърватската и на Словенската република.

2. Призовава своите братя от Република Македония, както и останалите югославски републики да последват техния пример.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ИЗПРАТЕНО ОТ ДРУЖЕСТВО "ПРОСВЕТЛЕНИЕ", ОТ КЛУБ "СВ. ЙОАН РИЛСКИ", ОТ КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ И ОТ ДРУЖЕСТВО НА ЖУРНАЛИСТИТЕ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ.


Господин министър-председател,

Случаят с отлагането на приема, уреден от княза на Лихтенщайн княз Ханс Адам Втори на 24 юни 1991 г. в замъка Вадуц, прерасна в международен дипломатически скандал. Получиха се противоречиви информации в масмедиите у нас и в чужбина. Правителствената служба попечата в Лихтенщайн потвърждава, че домакините "предварително са информирали отговорни лица от страна на гостите за програмата и кръга на поканените", каквато е утвърдената Дипломатическа практика. Това е широко разпространено от чуждите средства за масова информация. В Дума прес беше оповестено, че българският дипломатически служител г-н Градомир Кобарелов е "успял да намери факс, подготвен още на 20 юни, от който става ясно, че князът на Лихтенщайн дава обяд в чест на Симеон II, а не на министър-председателя на България".

Според началника на протокола пък г-н Красимир Николов такъв факс не е бил получаван в Министерския съвет и българската делегация начело с Вас, г-н Попов, е узнала за него "едва пред вратата на двореца в Лихтенщайн". Има, разбира се, и друга версия - пак според Дума прес, че в списъка на участниците в приема "Симеон бил поставен като ръководител на българската делегация преди Димитър Попов".

В неделя, 30 юни, по програма "Хоризонт" на Българско радио заместник министър-председателят г-н Луджев твърди, че по съответните канали на българското правителство е станало известно, че правителствени кръгове във Франция и Англия са упрекнали цар Симеон II за необмисленото му поведение в този случай.

Пред журналисти Вие, г-н Попов, сте заявили, че е имало "промяна в предварително уговорената програма" и че не знаете дали "Симеон II е търсил умишлено контакти". Вие обаче не уточнявате дали сте получили въпросния факс-покана и каква е била предварителната програма за обяда. Според нас уредената среща в Лихтенщайн има за България голямо политическо и може би повече икономическо-финансово значение, и то във време, когато е необходимо да се създават подобни контакти, а не да се разрушават.

Ясно е, че една от двете страни се стреми съзнателно или не да дезинформира българската и световната общественост и може би да дискредитира или Вас като министър-председател на България, или княза на Лихтенщайн, може би косвено и Негово величество цар Симеон ІІ.

За да се изясни истината около този международен дипломатически инцидент, ние считаме, че българската общественост има право да получи отговор от компетентните български органи на следните въпроси:

1. Уговорена ли е била среща с княза на Лихтенщайн и по чия инициатива?

2. Информирана ли е била своевременно българската страна за поканата от княза на Лихтенщайн да присъства на обяда Негово величество цар Симеон II?

3. Защо, ако това е станало, както гласи съобщението на пресслужбата на Княжество Лихтенщайн от 25 юни, нашето правителство не е изработило становище в подходящо за адекватна реакция време?

4. Ако действително министър-председателят не е бил информиран предварително, кой е задържал информацията и по този начин е провокирал скандала?

5. Има ли връзка тази постъпка с действията в последните месеци на висши държавни служители и органи, целящи да се злепостави Негово еличество цар Симеон II и Монархическата институция пред българската общественост?

6. Утвърждава ли българското правителство изявлението на заместник министър-председателя г-н Луджев, направено на 30 юни по програма "Хоризонт" на Българско радио, с което ангажира правителствени официални среди във Франция и Англия, твърдейки, че те са укорили цар Симеон II за необмислените му действия в този случай.

7. Кой и по чие разпореждане е пресрещнал делегацията, водена от Вас, пред двореца Вадуц, какво Ви е предал и от чие име, за да не се явите на уговорената официална среща?

Ние настояваме правителството и Министерството на външните работи да обнародват цялата кореспонденция във връзка със случая.

Вие разбирате, г-н министър-председател, колко е необходимо за България да се дадат необходимите обяснения по този инцидент с голямо според нас международно значение. В противен случай може да се направи изводът, че едностранното му представяне е планирано предварително с определена цел от някои политически среди у нас в един стар и добре познат от тоталитарните години стил.

София, 3 юли 1991 г.

Дружество "Просветление": д-р Иванов
Клуб "Св.Йоан Рилски": Хр.Дерменджиев
Конституционен съюз: М.Журналов
Дружество на журналистите за Търновска конституция: Н.Мандаджиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С НЕГОВАТА ИНИЦИАТИВА ЗА НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ ЗА ЗАЩИТА НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЛОВЕНИЯ И ХЪРВАТСКО.


Много български граждани се обаждат в седалището на ВМРО - Съюз на македонските дружества като смятат, че там е мястото да се запишат доброволци в защита на справедливата борба на Словения и Хърватско за независимост. ВМРО - Съюз на македонските дружества, съобщава на всички желаещи да подкрепят каузата на хърватския и словенския народ, че е поел инициативата за създаване на Комитет за набиране на доброволци за защита на независимостта на Словения и Хърватско.  Предвижда се да бъдат сформирани групи предимно от медицински кадри, сапьори и други специалисти, които в зависимост от развоя на събитията ще могат да бъдат използвани и за мирното възстановяване и уреждане на новите суверенни държави.

Записването на доброволци засега се извършва на следните адреси:

- София, ул."Пирот" 5, тел. 88-05-63 (вътр. 279);
- Благоевград, ул. "Ив.Вазов" 1, тел 2-22-61;
- Варна, ул "Солун" 1, тел. 22-37-53;
- Велико Търново, ул. "Хаджи Димитър", Клуб ВМРО, тел. 3-76-48;
- Пещера - ул."Антон Иванов" 10, тел. 39-23.

Надяваме се, че за правителството на Република България животът на братята ни хървати и словенци е не по-малко важен от този на кувейтците, и на ВМРО - Съюз на македонските дружества ще бъде оказано необходимото съдействие.

София, 4 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

10:47:23          
05.07.1991 г.         

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!