5 юли 1990

СОФИЯ, 5 ЮЛИ 1990 ГОДИНА                                                   БРОЙ 131 /149/


СОФИЯ, 5 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА”.


ВЪПРЕКИ ШУМНО ПРОКЛАМИРАНИЯ ПРОЦЕС НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ РАЗЛИЧНИ ОПОЗИЦИОННИ ОРГАНИЗАЦИИ СА ОБЕКТ НА СИСТЕМАТИЧНА ДИСКРИМИНАЦИЯ И НАПАДКИ. СТРЕМЕЙКИ СЕ ДА ЗАПАЗИ МОНОПОЛА ВЪРХУ ВЛАСТТА НА ВСЯКА ЦЕНА И С ВСЯКАКВИ СРЕДСТВА, БСП И КОНТРОЛИРАНИЯТ ОТ НЕЯ ДЪРЖАВЕН АПАРАТ НАРУШАВАТ ГРУБО МЕЖДУНАРОДНОТО И НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

КТ "ПОДКРЕПА" ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ:

1. НЕОБОСНОВАНИТЕ И НЕСПРАВЕДЛИВИ УВОЛНЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА, ВСЯВАНЕТО НА СТРАХ СРЕД ТАЗИ ЧАСТ ОТ АКТИВНОТО НАСЕЛЕНИЕ, ПОЖЕЛАЛО ДА СЕ ОРГАНИЗИРА В САМОСТОЯТЕЛНИ И НЕЗАВИСИМИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ПОДОБНИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА КОНВЕНЦИЯ НОМЕР 87 НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА И НА ЧЛ.335 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА.
2. ЗЛОНАМЕРЕНАТА ПРОПАГАНДНА КАМПАНИЯ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА НФОРМАЦИЯ СРЕЩУ ХУМАНИТАРНАТА ПОМОЩ, ОКАЗАНА ОТ КТ "ПОДКРЕПА" НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ И НЕОБОСНОВАНИТЕ ЛИЧНИ НАПАДКИ СРЕЩУ АКТИВИСТИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА.
3. НЕОБОСНОВАНОТО БАВЕНЕ, РАВНОСИЛНО НА ОТКАЗ ОТ КОМПЕТЕНТНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА РАБОТА ПОМЕЩЕНИЯ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН СЪЗДАВАТ НЕПОНОСИМИ ЗА НОРМАЛНАТА РАБОТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА УСЛОВИЯ. НИЕ НАПОМНЯМЕ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ПОДПИСАЛА И РАТИФИЦИРАЛА КОНВЕНЦИЯ НОМЕР 87 НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА /МОТ/ И В СЛУЧАЯ ДЕЙСТВИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ВЛИЗАТ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ПОЕТИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОТ ЕДНА СТРАНА,А СЪЩО ТАКА И С ЧЛ.46 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА.

КТ "ПОДКРЕПА" ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ЧЕ ПОДОБНО ОТНОШЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ТРЕТИРАНО КАТО ДИСКРИМИНАЦИОННО И СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА СЕ БОРИ С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СРЕДСТВА СРЕЩУ ГРУБИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОИЗВОЛ.

КТ "ПОДКРЕПА" АПЕЛИРА КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА И ВСИЧКИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, НА КОИТО Е СКЪПА МЕЖДУНАРОДНАТА СИНДИКАЛНА СОЛИДАРНОСТ, ДА ОСЪДЯТ ТЕЗИ ПРОЯВИ, НЕСЪВМЕСТИМИ С НОРМИТЕ НА ЦИВИЛИЗОВАНО ПОВЕДЕНИЕ И ПОЕТИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ МЕЖДУНАРОДНИ АНГАЖИМЕНТИ.

СОФИЯ, 3 ЮЛИ 1990 ГОДИНА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА"

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТУДЕНТСКИТЕ СТАЧНИ КОМИТЕТИ ОТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ВМЕИ "ЛЕНИН", ВИИ "КАРЛ МАРКС", ВХТИ, ВИАС, МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ - СОФИЯ, ВМГИ, ВЛТИ, ВИТИЗ, ВИФ, ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ВСИ - ПЛОВДИВ, ВМЕИ - ПЛОВДИВ, ВТУ и ПИ-БЛАГОЕВГРАД.


ВЕЧЕ 23 ДНИ ПРОДЪЛЖАВА ОКУПАЦИОННАТА СТАЧКА НА ВУЗ В СТРАНАТА. НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ УСИЛИЯ ОТ СТРАНА НА СТАЧНИТЕ КОМИТЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА, ПРОВЕДЕНА НА 2 ЮЛИ 1990 Г. В СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ИСКАНИЯТА НИ НЕ БЯХА УДОВЛЕТВОРЕНИ.
КАТО ИЗХОЖДАМЕ ОТ УБЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ НАШИТЕ ИСКАНИЯ СА СПРАВЕДЛИВИ, ОСНОВАТЕЛНИ И ИЗПЪЛНИМИ /НЕЩО, КОЕТО БЕ ПРИЗНАТО ОТ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ/, И ТЪЙ КАТО СМЯТАМЕ, ЧЕ ПОЗИЦИИТЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ СА ПРЕДЕЛНО ИЗЯСНЕНИ И ПО-НАТАТЪШНО ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ Е НАПЪЛНО БЕЗПРЕДМЕТНО, НАСТОЯВАМЕ:

1.ДО 18 ЧАСА НА 4 ЮЛИ 1990 Г. ДА БЪДЕ ОПОВЕСТЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ОТ ПРОВЕДЕНАТА ЕКСПЕРТИЗА ОТНОСНО АВТЕНТИЧНОСТТА НА ВИДЕОМАТЕРИАЛА С РЕПЛИКАТА НА ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОД.

2.ДО 18 ЧАСА НА 4 ЮЛИ 1990 Г. ДА БЪДЕ ДЕПОЗИРАНА ОСТАВКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ ГОСПОДИН ПАВЕЛ ПИСАРЕВ В ОБЩЕСТВЕНО-ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ЗА РАДИО и ТЕЛЕВИЗИЯ КЪМ 9-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

АКО ТЕЗИ ДВЕ ИСКАНИЯ НЕ БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ В ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ОСВЕН СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОКУПАЦИОННИ СТАЧКИ ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕМ ГЛАДНИ И СЕДЯЩИ СТАЧКИ ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО И ДРУГИ ФОРМИ НА МИРЕН ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ СОЛИДАРИЗИРАЛИ СЕ С НАС С ПРИЗИВ ЗА СИМВОЛИЧНИ И ДРУГИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ ДО ПЪЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ НАШИ ИСКАНИЯ.

СОФИЯ, 4 ЮЛИ 1990 ГОДИНА


Х   Х   Х  

СОФИЯ, 5 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО-ПРИЗИВ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ УЛ."ЯНКО ЗАБУНОВ".

БРАТЯ,

ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЗНС "ВРАБЧА 1" И НА ОБЕДИНИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ТРЕТИ ПЪТ СЕ ОБРЪЩАМ КЪМ ВАС С ПРИЗИВ, ПОКАНА И МОЛБА НАЙ-ПОСЛЕ ДА ПРОЯВИТЕ МЪЖЕСТВО И ДА ПОГЛЕДНЕТЕ ИСТИНАТА В ОЧИТЕ. ДВЕТЕ РЪКОВОДСТВА НА РАЗЦЕПИЛИЯ СЕ ПРЕЗ 1945 ГОДИНА БЗНС "ПЛАДНЕ" И ТОКУ-ЩО ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ПРЕТЪРПЯХА КРАХ И ПОЛУЧИХА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НЕ САМО ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НО И ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ МАСИ. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ОЧАКВАШЕ ДРУГО ОТ ТЕЗИ, КОИТО ИМАХА ПРЕТЕНЦИИ, ЧЕ СА МЪДРИ ПОЛИТИЦИ И ХИТРИ ДИПЛОМАТИ; ЧЕ СА НЕОПЕТНЕНИ БОРЦИ И МЪЧЕНИЦИ И ЧЕ СА ЗАКЛЕТИ СВОБОДОЛЮБЦИ. НАД ДВА МИЛИОНА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ НЕ ГЛАСУВАХА ИЛИ ГЛАСУВАХА С НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ БЮЛЕТИНИ. ТОВА БЕ БЛАМ И НЕПРИЗНАВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ, ЧЕ СА ДЕМОКРАТИЧНИ. НО ТОВА БЕ И КРАХ НА ПОЛИТИКАНСТВУВАНЕТО НА "ПЛАДНЕ". СКОРО ИДВАТ ДРУГИ ИЗБОРИ:

ОКАЗА СЕ, ЧЕ ОЩЕ СЪС И ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО СИ МАЙКАТА-ОРГАНИЗАЦИЯ БЗНС "ВРАБЧА 1", КОЯТО ИЗЛЕЗЕ ОТ НЕЛЕГАЛНОСТ НА 10 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., ОТНОВО ЗАЕ ПРАВИЛНА ПОЗИЦИЯ, НЕ СБЪРКА С ПРИБЪРЗАНИ ДЕЙСТВИЯ И СТОИ ТВЪРДО, КАКТО И ДОСЕГА, НА ПОЗИЦИИТЕ НА НАРОДА ЗАЕДНО С РЕАЛНИТЕ ОПОЗИЦИОННИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В СТРАНАТА, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОФ СТОИМ НА ПОЗИЦИИТЕ, НА КОЙТО СТОЯХМЕ ОЩЕ ПРЕДИ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. - ЧЕ ТОЙ Е ПРИКРИТИЕ НА ЦЕЛИТЕ И СТРЕМЕЖИТЕ НА ЕДНА ПАРТИЯ БКП. ПО ОТНОШЕНИЕ НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОД., КОГАТО БЯХМЕ СМЪКНАТИ ОТ ВЛАСТ, ДОСЕГА ИМАМЕ СЪЩОТО СТАНОВИЩЕ, КАКТО И НИЕ СМЕ ПОДЛОЖЕНИ ВСЕ ОЩЕ НА СЪЩИТЕ РЕПРЕСИИ.
НА 26 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. ОТПРАВИХ ДО ВАС И ДО ВАШИТЕ БЛИЗНАЦИ В БЗНС "Н.ПЕТКОВ" ПИСМО, С КОЕТО ПРЕДЛАГАХ СРЕЩА ЗА РАЗГОВОРИ ПО ОБЕДИНЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СИЛИ. ОТГОВОР ОТ НИКОГО НЕ ПОЛУЧИХМЕ.
В НЕОФИЦИАЛНИ РАЗГОВОРИ СЪЩО СМЕ ПОСТАВЯЛИ ВЪПРОСА ЗА ЕДИНСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ. ОТКЛИК ОБАЧЕ НЯМАШЕ.

НАЙ-ПОСЛЕ НА 6 ЮНИ 1990 ГОДИНА НАШЕТО РЪКОВОДСТВО ПРЕДЛОЖИ ДА СЕ УЧРЕДИ ЕДНА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ. И ПАК СРЕЩНАХМЕ УПОРСТВО И НЕЗАЧИТАНЕ. УСИЛИЯТА НИ ЗА ЕДИНЕНИЕ ПАК НЕ ПОЛУЧИХА ОТГОВОР.

ИЗОБЩО МЪЛЧИ СЕ: НИЕ ВИКАМЕ ДА СЕ СПРЕ ДОРАЗСИЧАНЕТО НА ТЯЛОТО НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ, НО СЕКТАНТЩИНАТА, ЗЛОБАТА И САМОЛЮБИЕТО ВЗЕМАТ ПРЕВЕС И ВСИЧКИ СЕ ПРАВЯТ НА ГЛУХИ, А БСП СЕ МЪЧИ ДА ОТЦЕПИ КАКВОТО МОЖЕ ОТ БЗНС "ВРАБЧА 1", ДАЖЕ ПРЕДИ ДА Е УКРЕПНАЛ.
СЕГА ОТНОВО ВИ ПРОТЯГАМЕ РЪКА. МОМЕНТЪТ Е КЛЮЧОВ. ПРЕЦЕНЕТЕ ТРЕЗВО. НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА ПАНИКА И ЧУВСТВА. ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ДА СЪЗДАДЕМ ФЕДЕРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ МОЖЕМ БЕЗБОЛЕЗНЕНО ДА ВЪЗСТАНОВИМ ОРГАНИЗАЦИЯТА В НЕЙНИЯ КЛАСИЧЕСКИ ВИД, ЗА ДА ПРОДЪЛЖИ ДА СТОИ В ЦЕНТЪРА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ НИ ЖИВОТ КАТО ГРЪБНАК НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ, НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА.

НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ ЩЕ ПРОЯВИТЕ МЪДРОСТ И ШЕ ПРИЕМЕТЕ РАМОТО, КОЕТО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ.

УМЕСТНО Е В НАЙ-КЪС СРОК ДА ДАДЕТЕ ГЛАСНОСТ НА НАСТОЯЩЕТО ЧРЕЗ НАШАТА ПРЕСА.

СОФИЯ, 1 ЮЛИ 1990 Г.

СЕКРЕТАР НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА 1"
СТРАХИЛ ГИЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ БЪЛГАРИЯ.


НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ, КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД ДВАДЕСЕТДНЕВНОТО БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, СВЕНЛИВОТО МЪЛЧАНИЕ НА ЛИЦАТА, КЪМ КОИТО ПРЕДЯВЯВА ИСКАНИЯ СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА, И МНОГОКРАТНИТЕ КЛЕВЕТИ И ЗАПЛАХИ, ОТПРАВЕНИ КЪМ СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ, ЗАЯВЯВАМЕ:

1.НАМИРА СТАЧКАТА НА СТУДЕНТИТЕ ЗА УМЕСТНА ИЗЯВА НА ТЕХНИТЕ ИСКАНИЯ И ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ТВЪРДЕНИЯ НА ЛИЦА И ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ЧЕ ТАЗИ СТАЧКА Е НЕЗАКОННА. ТЯ ПРЕДСТАВЛЯВА ЕСТЕСТВЕНИЯТ И ДОПУСТИМ ОТ ЗАКОНА И ОТ МОРАЛА НАЧИН ДА СЕ ИЗРАЗИ ПРОТЕСТ СПРЯМО ПОВЕДЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. ЗАТОВА ИСКАНИЯТА И ОПИТИТЕ ТЯ ДА БЪДЕ ВЪЗПРЯНА ОТ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ БИХА БИЛИ ПРОИЗВОЛ.

2. СОЛИДАРИЗИРА СЕ С ИСКАНИЯТА ДА СЕ ДАДЕ ГЛАСНОСТ НА СИГНАЛИТЕ ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/ ЗА НАРУШЕНИЯ. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е КОМПЕТЕНТНО ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ТЕЗИ СИГНАЛИ, НО НАРОДЪТ ИМА ПРАВО ДА ЗНАЕ КАКВИ СА ТЕ. ДАВАНЕТО НА ОСКЪДНИ ЦИФРОВИ ДАННИ ЗА БРОЯ НА СИГНАЛИТЕ Е НЕДОСТАТЪЧНО И СЛУЖИ НА ТЕНДЕНЦИЯТА ДА СЕ ПОТУЛВАТ ТАКИВА ДАННИ.

3.НАСТОЯВА Г-Н ПАВЕЛ ПИСАРЕВ, КОМПРОМЕТИРАН ЧРЕЗ ТЕНДЕНЦИОЗНИЯ ПОДХОД НА ПОВЕРЕНАТА МУ ТЕЛЕВИЗИЯ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОТО ОТРАЗЯВАНЕ И ВСЪЩНОСТ НЕОТРАЗЯВАНЕ, ДА ДЕПОЗИРА НЕЗАБАВНО ОСТАВКАТА СИ ПРЕД БЪДЕЩОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ОСТАВАНЕТО МУ НА ТОЗИ ПОСТ Е НЕМОРАЛНО. ТО ДИСКРЕДИТИРА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, КЪМ КОЯТО ПРИНАДЛЕЖИ И КОЯТО ГО Е НАЗНАЧИЛА.

4.ИЗИСКВА НЕЗАБАВНО ОГЛАСЯВАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ НЕЗАВИСИМАТА ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАПИСА С ИЗКАЗВАНЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-Н МЛАДЕНОВ ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА. АКО НАИСТИНА ЧЛЕНЪТ НА ВПС НА БСП И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАТА Г-Н МЛАДЕНОВ Е СЧИТАЛ, ЧЕ ТАНКОВЕТЕ СА УМЕСТЕН СПОСОБ ЗА ДИАЛОГ С НАРОДА МУ, ТОВА ТРЯБВА ДА СТАНЕ ПУБЛИЧНО ДОСТОЯНИЕ. ТОЗИ ВЪПРОС НЕ Е ЛИЧЕН, А ПОЛИТИЧЕСКИ, ДОКОЛКОТО ИМЕННО КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БСП /ТОГАВА БКП/ Г-Н МЛАДЕНОВ СТАНА ПРЕДСЕДАТЕЛ И В КАЧЕСТВОТО СИ НА ТАКЪВ ПРЕДЛОЖИ ПОВТОРНО ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НЕНАСИЛИЕ. АКО ЗАД ПОДОБНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА СТОЯЛИ ТАНКОВЕ, БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е ДОБРЕ ДА НАУЧИ ТОВА, ЗАЩОТО ЕДВА ЛИ МНОЗИНА СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ТАНКОВЕ ПО УЛИЦИТЕ.

5.ПРИКАНВА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ДА ДЕКЛАРИРАТ КАТЕГОРИЧНО, ЧЕ СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА НЕ Е ПРЕЧКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ. РАЗПРОСТРАНЯВАНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ В ПРОТИВЕН СМИСЪЛ ЦЕЛЯТ САМО ДА ЗАБЛУДЯТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ И ИЗКУСТВЕНО ДА ГИ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА СТАЧКУВАЩИТЕ, КАКТО И ДА ОТКЛОНЯТ ТЕЗИ ЛИЦА ОТ УЧАСТИЕ В ПРОТЕСТА. ТОВА Е ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА НАСТРОЙВАНЕ НА ЕДНА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СРЕЩУ ДРУГА.
ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ИЗЯВЯВА ГОТОВНОСТТА СИ ДА СЪТРУДНИЧИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЙКИ НАПРИМЕР ЛИЦА ЗА КВЕСТОРИ И ПО ВСЯКАКЪВ ДРУГ НАЧИН.

6.ПРИКАНВА ОРГАНИТЕ НА СИГУРНОСТТА И ПРАВИТЕЛСТВОТО КАТЕГОРИЧНО ДА ИЗРАЗЯТ СТАНОВИЩЕТО СИ ПО ПОВОД ВСЯКАКВИ ЗАПЛАХИ ЗА НАМЕСА И НАСИЛСТВЕНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТАЧКАТА. ТЯХНОТО МЪЛЧАНИЕ БИ МОГЛО САМО ДА СТИМУЛИРА БЕЗОТГОВОРНИ ФАКТОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСИЛИЕ.

ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ УВЕРЯВА СТУДЕНТИТЕ, ЧЕ ТЕ МОГАТ ДА РАЗЧИТАТ НА НЕЙНАТА ПОМОЩ ЗА ПАРИРАНЕ НА ВСЯКАКВИ ПОСЕГАТЕЛСТВА СРЕЩУ ТЯХ.

СОФИЯ, 1 ЮЛИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДЕН БЛОК - ЦЕНТЪР.


ИЗМИНА ЕДИН МЕСЕЦ ОТ ПУБЛИКУВАНЕТО НА ДЕКЛАРАЦИЯ НОМЕР 2 НА НАРОДНИЯ БЛОК - ЦЕНТЪР. В ТОЧКА 15 ОТ НЕЯ ДЕКЛАРИРАХМЕ: "ИЛЮЗИЯ Е ДА СЕ МИСЛИ, ЧЕ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ МОГАТ ДА БЪДАТ СПЕЧЕЛЕНИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА, СЪГЛАСНО СВОБОДНО ИЗЯВЕНА НАРОДНА ВОЛЯ.” ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЖИВОТ ПОТВЪРДИ НАШАТА ОЦЕНКА. ТОВА НИ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА ДЕКЛАРИРАМЕ СЛЕДНОТО:

1.БЪЛГАРСКОТО И СВЕТОВНОТО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ СЕ МАНИПУЛИРАТ ПО БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН НАЧИН. КАКТО СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г., ТАКА И СЕГА ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ СИМУЛИРА ДЕМОКРАЦИЯ. ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ РЕШЕНИЯТА НА "НАЦОНАЛНАТА" КРЪГЛА МАСА И СЕ ПРОВЕДОХА ТОТАЛИТАРНИ "ИЗБОРИ” ПО ВСИЧКИ ПРАВИЛА НА ОТМИРАЩАТА ДИКТАТУРА.

2.БОРИЧКАНЕТО МЕЖДУ ТОТАЛИТАРНИЯ ТРИУМВИРАТ - БСП, СДС И БЗНС ”АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" В ИЗБОРИТЕ ПРИВЪРШИ.

БСП СЕ БОРИ ДОСТОЙНО СРЕЩУ СВОЕТО ОТРОЧЕ И "СПЕЧЕЛИ".
ПО-ТРУДНА ЗАДАЧА ИМАШЕ СДС. ТОЙ ТРЯБВАШЕ, ОТ ЕДНА СТРАНА, ДА СЕ БОРИ СРЕЩУ СВОЯ РОДИТЕЛ, А ОТ ДРУГА - СРЕЩУ РЕАЛНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДИТЕ НА БСП.

ЕСТЕСТВЕНО Е, ЧЕ В ТАЗИ БОРБА СДС ТРЯБВАШЕ ДА ЗАГУБИ. БЗНС "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" ИМАШЕ ОЩЕ ПО-ТРУДНА ЗАДАЧА. ТОЙ ТРЯБВАШЕ ДА УБЕДИ ОБЩЕСТВЕНОСТТА,ЧЕ ВЕЧЕ НЕ Е СЪС СВОЯ ПОПЕЧИТЕЛ БКП-БСП И ЧЕ Е ОБЕДИНИЛ БЗНС "ПЛАДНЕ" И БЗНС "ВРАБЧА-1". СЪЩАТА ЗАДАЧА ИМАШЕ И БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ". ОБЩИЯТ ИЗВОД ОТ ПРЕДИЗБОРНАТА ИМ ДЕЙНОСТ Е, ЧЕ ТАКА ИЗКУСТВЕНО ПОДДЪРЖАНОТО РАЗЦЕПЛЕНИЕ НА ДВЕТЕ ФРАКЦИИ НА "ПЛАДНЕ" Е В ИНТЕРЕС НА БСП, КОЕТО ДОВЕДЕ ДО БЛАМИРАНЕ НА ДВЕТЕ СЕКТАНТСКИ РЪКОВОДСТВА НЕ САМО ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ МАСИ, А И ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТОВА Е, ЧЕ В ИЗБОРИТЕ ТЕ ПОЛУЧИХА ОТ 4 ПРОЦЕНТА ДО 8,75 ПРОЦЕНТА ДЕПУТАТИ. И ТО СЪБРАНИ ПРЕДИМНО С НЕЗАВИСИМИТЕ ГЛАСОВЕ.

3.ИЗБОРИТЕ НЕ СЕ ПРОВЕДОХА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ВНС/, А ЧРЕЗ ЕЖЕДНЕВНИ РЕШЕНИЯ - ЗАПОВЕДИ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ТЯХ, ФОРМУЛИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/ И ИЗПРАТЕНИ ДО СЪОТВЕТНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ. НЯМА ПУБЛИКАЦИЯ НА ТЕЗИ РЕШЕНИЯ - ЗАПОВЕДИ, КОИТО СЪОТВЕТСТВУВАТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЧЛЕНОВЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВНС, ЗА ДА Е УБЕДЕНА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЧЕ ЦИК Е СПАЗИЛА ЗАКОНА.

4.БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД, ВЕРЕН НА СВОЯ ПОЛИТИЧЕСКИ УСЕТ, ДАДЕ ОТПОР НА НАЛОЖЕНИТЕ МУ ПРЕЖДЕВРЕМЕННИ ИЗБОРИ.

ОТ ОБЩО 6 976 620 ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ /ПО ДАННИ НА ЦИК/ ГЛАСУВАХА ЕДВА 5 658 570 ОТ ТЯХ /В."ВЕЧЕРНИ НОВИНИ", БР.114/13.6.90/, ИЛИ БОЙКОТИРАХА ИЗБОРИТЕ 1 318 050 ИЗБИРАТЕЛИ, КОЕТО ПРАВИ 17 ПРОЦЕНТА. В ГРАД СОФИЯ ОТ ОБЩО 999 556 ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ /В."ВЕЧЕРНИ НОВИНИ", БР. 114 /13.6.90/ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ СА ПРИЗНАТИ ЕДВА 744 669, ИЛИ 74,5 ПРОЦЕНТА /В."ВЕЧЕРНИ НОВИНИ", БР.114/13.6.90/. ПО-КЪСНО ТЕЗИ ДАННИ НЕ БЯХА ПУБЛИКУВАНИ И ЦИК ОБЯВИ СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ: 6 121 197 ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ ЗА СТРАНАТА И 865 528 ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ ЗА ГР.СОФИЯ. ЯСНО Е, ЧЕ ЦИК ИЗВЪРШИ ОГРОМНИ МАШИНАЦИИ С ГЛАСОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
УСЕЩАЙКИ ТОЗИ ЦЯЛОСТЕН СКРИТ ТОТАЛИТАРЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА "ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ" НА СТРАНАТА НИ, БЪЛГАРСКОТО СТУДЕНТСТВО ОТГОВОРИ С ОБЩИ СТАЧКИ.

5.НАРОДНИЯТ БЛОК-ЦЕНТЪР СЕ ОБРЪЩА КЪМ НЕДЕМОКРАТИЧНО ИЗБРАНИТЕ ДЕПУТАТИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРОЯВЯТ ГРАЖДАНСКА ДОБЛЕСТ, КАТО КАСИРАТ ИЗБОРИТЕ.

НАПОМНЯМЕ НА БЪЛГАРСКАТА И НА СВЕТОВНАТА ОБЩВСТВЕНОСТ, ЧЕ В ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ДОСЕГА Е ПУБЛИКУВАЛ НАРОДНИЯТ БЛОК-ЦЕНТЪР /ДЕКЛАРАЦИИ НОМЕРА 1, 2 И 4/, СА ПОСОЧЕНИ ТОЧНИ РЕШЕНИЯ, В КОИТО ЯСНО И КОНКРЕТНО Е ОПРЕДЕЛЕН ПЪТЯТ, ПО КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В СТРАНАТА НИ.

ГЕНЕРАЛНОТО РЕШЕНИЕ Е:
ДА НИ БЪДЕ ВЪРНАТА ОТНЕТАТА С НАСИЛИЕ ВЛАСТ, НА КОЯТО ИМАМЕ ИСТОРИЧЕСКО, МОРАЛНО И ПОЛИТИЧЕСКО ПРАВО.

ЗА НАРОДЕН БЛОК-ЦЕНТЪР:
БЗНС ”ВРАБЧА-1  - СТРАХИЛ ГИЧЕВ
НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - НДП - ПЕТЪР ГОГОВ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ-БНП - ДИМИТЪР БРАНКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЗИВ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ГРАЖДАНСКИЯ ФОРУМ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО.
 

СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,
ИЗПРАВЕНИ СМЕ ПРЕД РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ ЕСКАЛАЦИЯ НА НАСИЛИЕТО. СЪЩЕСТВУВА СЪЩО ТАКА ОПАСНОСТ ОТ БЛОКИРАНЕ ИЛИ НАЙ-МАЛКОТО ЗАТРУДНЯВАНЕ РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. КАК МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСИГУРЕНА НОРМАЛНА РАБОТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОГАТО САМО НА НЕКОЛКОСТОТИН МЕТРА ОТ СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СТУДЕНТИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ОКУПАЦИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТА, А ТЕХНИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ СТОЯТ ПРЕД СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
ЗАПОЧНАЛА С БЛОКИРАНЕТО НА ВАЖНА ПЪТНА АРТЕРИЯ В СТОЛИЦАТА, СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА ПРОДЪЛЖИ С ОКУПИРАНЕТО НА СГРАДАТА НА РЕКТОРАТА НА СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" И ОБХВАНА ДРУГИ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

НАРУШЕНА БЕШЕ РАБОТАТА НА РЪКОВОДСТВАТА, ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И СТУДЕНТИТЕ, ПОД ЗАПЛАХА Е ОРГАНИЗИРАНЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ. ТОВА СА ВСЕ ХОРА, ОТ КОИТО НЕ ЗАВИСИ РЕШАВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИСКАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ. ВЪРХУ ТЯХ Е УПРАЖНЕНО НАСИЛИЕ, ЗАЩОТО ВСЯКА ОКУПАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕЛИТЕ, КОИТО СИ ПОСТАВЯ, Е НАСИЛИЕ. НО ТОЗИ ВЪПРОС БЕ СТАРАТЕЛНО ОТБЯГВАН НА ВЧЕРАШНАТА "ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ".

НО НАСИЛИЕТО НЕ БИВА ДА РАЖДА НАСИЛИЕ! ИМА МНОГО МИРНИ СРЕДСТВА, ЗА ДА СЕ СЛОЖИ БАРИЕРА ПРЕД НАСИЛИЕТО. ЕТО ЗАЩО НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ, КОИТО ОСЪЖДАТ НАСИЛИЕТО КАТО МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ, ИЗПОЛЗУВАТЕ ВСИЧКИ МИРНИ СРЕДСТВА НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ СТУДЕНТИТЕ, ОКУПИРАЛИ СГРАДИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ. ИЗПРАЩАЙТЕ СВОИТЕ ПРОТЕСТНИ ПИСМА И ТЕЛЕГРАМИ ДО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ, БЪЛГАРСКОТО РАДИО, СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, РЪКОВОДСТВАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ДО СТАЧНИТЕ КОМИТЕТИ, ОРГАНИЗИРАЛИ ОКУПАЦИЯТА НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.
ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, КОИТО ПОДПИСАХА ПРИЗИВА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА НЕНАСИЛИЕ, ДА ИЗКАЖАТ СВОЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОКУПАЦИЯТА НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДА ДАДАТ ОТПОР НА НАСИЛИЕТО.

ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИВА ПО ПЪТЯ НА НАСИЛИЕТО. ДА ОСИГУРИМ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ИЗБРАНО ПО ВОЛЯТА НА НАРОДА В ЧЕСТНИ, ДЕМОКРАТИЧНИ И СВОБОДНИ ИЗВОРИ!

СОФИЯ, 3 ЮЛИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ, ПОДПИСАНО ОТ 25 ЖЕНИ И МАЙКИ, ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНАТА НА 2 ЮЛИ 1990 ГОД. ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ И НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". ПОДПИСКАТА ПОД ДОКУМЕНТА ПРОДЪЛЖАВА.


СКЪПИ ЖЕНИ И МАЙКИ,
С ГОЛЯМА ТРЕВОГА ВЧЕРА СЛЕДЯХМЕ ХОДА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА И НЕ МОЖЕХМЕ ДА ОСТАНЕМ БЕЗРАЗЛИЧНИ КЪМ ТОВА, КОЕТО СТАВАШЕ В АУДИТОРИЯТА, КЪМ ПОСОКАТА, В КОЯТО НИ ТЛАСКАТ ПОДОБНИ СЪБИТИЯ.
ЗА ВСЕКИ ЧЕСТЕН ЧОВЕК, НА КОЙТО НЕ МУ ЛИПСВА ПОНЕ МАЛКО ЧУВСТВО ЗА РЕАЛИЗЪМ, СТАНА ЯСНО КОЙ ВПРЕГНА ЕДНА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКОТО СТУДЕНТСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА СОБСТВЕНИ ЦЕЛИ. НИЕ НЕ УПРЕКВАМЕ СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ, ЧЕ ИСКАТ ДА ЗНАЯТ ИСТИНАТА ЗА СЛУЧАИТЕ НА НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБОРИТЕ, НО ДАЛИ ТОВА Е ДОСТАТЪЧНО ОСНОВАНИЕ ЗА БЛОКИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ВУЗ, ЗА ГЛАДНИ СТАЧКИ И Т. Н.
ОСОБЕНО НИ ВЪЗМУТИ ПОЗИЦИЯТА НА ЖЕНАТА-МАЙКА И ЛИДЕР НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА, КОЯТО СЧИТА, ЧЕ ВИНА ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ОБЯВЕНИТЕ СРОЧНИ И БЕЗСРОЧНИ, ГЛАДНИ И ОКУПАЦИОННИ СТАЧКИ ТРЯБВА ДА НОСИ УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ. ЗАЩО САМО БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ГОСПОЖА КОНСТАНТИНОВА? А КЪДЕ ОСТАВА ВАШИЯТ МОРАЛ НА ЖЕНА-ПОЛИТИК И ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ, КОГАТО В ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ, РЕСПЕКТИВНО НА ОПОЗИЦИЯТА СТЕ ГОТОВИ ДА ЖЕРТВАТЕ    ЖИВОТА НА МЛАДИ ХОРА, НА НАШИТЕ ДЕЦА?!
НЕ ТАКА, ГОСПОЖА КОНСТАНТИНОВА! ВАШИЯТ АВТОРИТЕТ И ТОЗИ НА ОПОЗИЦИЯТА БИ НАРАСНАЛ, АКО МОРАЛЪТ ВИ НА ЖЕНА И МАЙКА, НА ПОЛИТИК ДИКТУВА СЪВСЕМ ДРУГО ПОВЕДЕНИЕ - ДА КАЖЕТЕ ТВЪРДО "НЕ" НА ГЛАДНИТЕ СТАЧКИ. ДА КАЖЕТЕ ТВЪРДО ”НЕ" НА ОКУПАЦИОННИТЕ СТАЧКИ, А НЕ ДА ПООЩРЯВАТЕ.

СЕГА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПОВЕЧЕ ОТВСЯКОГА Е НУЖЕН ГРАЖДАНСКИ МИР, РАЗБИРАТЕЛСТВО И МОБИЛИЗИРАНЕ НА УСИЛИЯТА В ПОДКРЕПА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО. ТОВА Е МИСЪЛ ЗА БЪЛГАРИЯ.

А КОЙ ЩЕ БЪДЕ ПРЕЗИДЕНТ    - МОЖЕ ДА КАЖЕ САМО БЪЛГАРСКИЯТ    НАРОД И ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА УВАЖАВАМЕ НЕГОВИЯ ВОТ.
КОЙ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ - ЩЕ РЕШИ ОРГАНЪТ, УПЪЛНОМОЩЕН ЗА ТОВА.

ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ НЕ ТРЯБВА ДА ИМА АЛТЕРНАТИВЕН ОТГОВОР.

ОБРЪЩАЙКИ СЕ КЪМ ЖЕНИТЕ И МАЙКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ В ДЪЛГ МАЙЧИНИТЕ СИ ЧУВСТВА КЪМ СВОИТЕ ДЕЦА, ЦВЕТА НА НАЦИЯТА, ЗА ПОВЕЧЕ РАЗУМ, ЗА СПОКОЙСТВИЕ, ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, БЕЗ ИЗДЕВАТЕЛСТВА ЕДНИ НАД ДРУГИ, ЗА СЪЗИДАТЕЛНА РАБОТА ЗА ИЗДИГАНЕ АВТОРИТЕТА И ПРЕСТИЖА НА НАШАТА НАЦИЯ.

И ЧЕРВЕНИ, И СИНИ, И ОРАНЖЕВИ, - ВСИЧКИ СМЕ ЧЕДА НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ И НЕКА ЗАСЛУЖИМ НЕЙНАТА ЛЮБОВ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ.

СОФИЯ, 3 ЮЛИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИК "НАЧАЛО" ДО КАБИНЕТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ И ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИК "НАЧАЛО" - ИЗДАНИЕ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ПРИЗИВА, ПОДПИСАН ОТ  АКАД. А. ШЕЛУДКО, АКАД. Р. ЦАНЕВ, БЛАГА ДИМИТРОВА, ПРОФ. ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА, ПРОФ. РОЗАЛИЯ ЛИКОВА, ГЕОРГИ МИШЕВ, МАРКО ГАНЧЕВ, ПРОФ. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ, ДОЦ. АСЕН ДАВИДОВ И АКТЬОРИТЕ ЙОСИФ СЪРЧАДЖИЕВ, СВЕТОСЛАВ ПЕЕВ И АДВОКАТА ПЕТЪР КОРНАЖЕВ, ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕТО НА СПРАВЕДЛИВИТЕ СТУДЕНТСКИ ИСКАНИЯ В СРОК ОТ 24 ЧАСА.

ВЪЗМУТЕНИ СМЕ ОТ БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА УПРАВЛЯВАЩАТА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЯТО ДОСЕГА НЕ Е ИЗРАЗИЛА ОТНОШЕНИЕТО СИ КЪМ СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ВЕЧЕ 23 ДНИ.

ЮРИЙ АСЛАНОВ - ГЛАВЕН РЕДАКТОР
АЛЕКСАНДЪР ХАРАЛАНОВ - ДИРЕКТОР
НИКОЛИНА ГУЛЯШКА - РЕДАКТОР
ВЯРА СМИЛКОВА - РЕДАКТОР
ПАВЛИНА ИЛИЕВА - РЕПОРТЕР
РАДА ПЕТКОВА - ФОТОРЕПОРТЕР

СОФИЯ, 3 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ И ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧКУВАЩИТЕ, ПОДПИСАНА ОТ 67 СЪТРУДНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО БИОФИЗИКА ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ /БАН/.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
В ЗНАК НА СОЛИДАРНОСТ СЪС СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА НИЕ, ШЕСТДЕСЕТ И СЕДЕМ, ИЛИ 73 % ОТ НАЛИЧНИЯ СЪСТАВ ОТ СЪТРУДНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО БИОФИЗИКА -БАН, ОБЯВИХМЕ ДНЕС 2 ЮЛИ 1990 Г. СИМВОЛИЧНА СТАЧКА. ПРИЛАГАМЕ НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СТАЧКАТА И СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ ТЯ ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА.

СТАЧЕН КОМИТЕТ:
Н.С. 1 СТ. И. ЗЛАТАНОВ, К.Б.Н.
Н.С. А. ДОНЧЕВ, К.Б.Н.
СТ.Н.С. 2 СТ. Р. КОЙНОВА, К.Б.Н.

СОФИЯ, 2 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


ДОЛУПОДПИСАНИТЕ СЪТРУДНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО БИОФИЗИКА - БАН СЕ СОЛИДАРИЗИРАМЕ СЪС СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ И ОБЯВЯВАМЕ СИМВОЛИЧНА СТАЧКА В ПОДКРЕПА НА ТЯХНАТА ОКУПАЦИОННА СТАЧКА.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРОДЪЛЖИ ДА НЕ ОБРЪЩА НИКАКВО ВНИМАНИЕ НА СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ, НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ДА ОБЯВИМ И ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ НА СОЛИДАРНОСТ.

СОФИЯ, 2 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТОТО ПИСМО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, ЧЛЕНОВЕ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ /СДПН/.


СЛЕД КАТО СТУДЕНТИТЕ СЕ ОПИТВАТ ДА ИЗМИЯТ ЛИЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПРЕД ЦЕЛИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СВЯТ, УПЛАШЕНАТА ОТ СПРАВЕДЛИВИТЕ ИМ ИСКАНИЯ НОМЕНКЛАТУРА СЕ ОПИТВА ДА НАСЪСКА СРЕЩУ ИМ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ АКАДЕМИЧНАТА МЛАДЕЖ СЪС СТРАШНОТО ОБВИНЕНИЕ, ЧЕ ОКУПАЦИОННАТА СТАЧКА ПРОВАЛЯЛА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ. ЗАБРАВЕНИ БЯХА И СГРЕШЕНИТЕ ЗАДАЧИ ОТ ИЗПИТИТЕ ПО МАТЕМАТИКА В РАЗЛИЧНИ ГОДИНИ, ЗАБРАВЕНО БЕШЕ ИЗНАСЯНЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ ИЗВЪН ЛЕКТОРАТА ПОД ПРЕДЛОГ СТОГОДИШНИНАТА НА УНИВЕРСИТЕТА, А ВСЪЩНОСТ ДА СЕ ДАДЕ НА Т. ЖИВКОВ ПОРЕДНАТА ПОЧЕТНА АКАДЕМИЧНА ТИТЛА.

ЗАЩО ЛИ ТЕЗИ ТОЛКОВА ГОЛЕМИ ГРИЖИ, СЛЕД КАТО ГОДИНИ НАРЕД КАМПАНИЯТА СЕ ПРОВЕЖДАШЕ ПОД ВСЯКАКВА КРИТИКА? СЛЕД КАТО ОГРОМНОТО МНОЗИНСТВО ОТ БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ ПРОЯВИ "ЛЮБОВТА" СИ КЪМ СПЕЧЕЛИЛАТА ИЗБОРИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, МОЖЕ БИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ ЩЕ Я ПРИОБЩИ ОТНОВО В ЛОНОТО НА СОЦИАЛИЗМА?
И ЗАЩО НЕ, СЛЕД КАТО КОНСПЕКТЪТ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ПО ХУМАНИТАРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ Е ПЪЛЕН С КОМУНИСТИЧЕСКА ПРОПАГАНДА!
РАЗГЛЕДАЙТЕ КОНСПЕКТА ПО ИСТОРИЯ! "ВЪЗНИКВАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНО РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЛЕТАРСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" - НО ЗАЩО ТРЯБВА ДА УЧИМ ТОВА? ЗА ДА ПОЗНАВАМЕ СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ДВИЖЕНИЕ, КОЕТО ДОВЕДЕ СТРАНАТА НИ ДО ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА, КОЯТО НЕИЗВЕСТНО ДАЛИ НЯМА ДА СЕ ОКАЖЕ ПО-СТРАШНА ОТ ПЪРВИТЕ ДВЕ? ИЛИ - ВЛИЯНИЕ НА ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РВВОЛЮЦИЯ В БЪЛГАРИЯ. ДА, НО В КОЙ УЧЕБНИК ЩЕ ПРОЧЕТЕМ, ЧЕ ТОВА ВЛИЯНИЕ СЕ ИЗРАЗЯВА В ЧЕРВЕН ТЕРОР? И ЗАЩО ИНСПИРИРАНИЯТ ОТВЪН СЕПТЕМВРИЙСКИ МЕТЕЖ Е НАРЕЧЕН АНТИФАШИСТКО, ПРИ ТОВА НАРОДНО ВЪСТАНИЕ? И КАКВО НИ ИНТЕРЕСУВАТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА БКП /Т.С./ С УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ГОДИНИ ПАРТИИ? ЗАЩО ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА БКП, А НЕ НА НЯКОЯ ДРУГА ПАРТИЯ? И ЗАЩО ДБВЕТОСЕПТЕМВРИЙСКИЯТ ПРЕВРАТ Е НАРЕЧЕН /И ТОЙ/ НАРОДНО ВЪСТАНИЕ! А ПОНЕЖЕ ФИГУРИРА ВЪПРОСЪТ ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕГО, ИСТИНАТА ЛИ ДА ПИШЕМ ЗА ЛОВЕЧ, БЕЛЕНЕ, БОГДАНОВ ДОЛ? ИЛИ ПАК СМЕ ДЛЪЖНИ ДА УГОДНИЧИМ ПРЕД ПРОВЕРЯВАЩИТЕ, ПОЛУЧИЛИ РАЗЛИЧНИ НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ ЗА ПРАЗНОДУМСТВО И ВЪЗХВАЛА НА АПРИЛСКИ И ДРУГИ ЛИНИИ ЗА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ. ЗА СВЕДЕНИЕ ИСКАМЕ ДА НАПОМНИМ, ЧЕ УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ СА ПИСАНИ ПОД КОМУНИСТИЧЕСКА ДИКТОВКА И ЧЕ НАШАТА НОВА ИСТОРИЯ ЧАКА СВОЕТО ОСВЕТЛЕНИЕ.

ТРЯБВА ЛИ ДА БЪДЕМ ЧЕСТНИ ПРЕД СЪВЕСТТА СИ, ИЛИ ДА Я ПОЖЕРТВАМЕ В ИМЕТО НА "ГОЛЯМАТА ЦЕЛ" - ВЛИЗАНЕ ВЪВ ВУЗ?

НЕ Е ПО-РОЗОВО ПОЛОЖЕНИЕТО И С КОНСПЕКТА ПО БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ВСЕ ОЩЕ В НЕГО ФИГУРИРА КАТО ДОСТОЙНО ЗА ИЗУЧАВАНЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ "СНАХА” ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕНЕГАТ КАРАСЛАВОВ, ОЧЕВИДНО, "ГЕНИЙ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ". НАЛИ ИЗХВЪРЛЕНИЯТ ОТ УНИВЕРСИТЕТА И СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ЗА ПЛАГИАТСТВО МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ГО ПОСТАВЯШЕ ПО-ВИСОКО ОТ ЕЛИН ПЕЛИН И ЙОВКОВ. КАКВО ДА КАЖЕМ ЗА СМИРНЕНСКИ - ОТ НЕГО СЕ ИЗУЧАВАТ САМО ПРОЛЕТАРСКИТЕ МУ СТИХОТВОРЕНИЯ, НО ИНТЕРЕСНО КОЙ СЕ СТРАХУВА ОТ "ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА". ИНТЕРЕСНО Е ПОЛОЖЕНИЕТО С ГЕО МИЛЕВ. В СВОЕТО "ОТВОРЕНО ПИСМО ДО Г-Н БОРИС ВАЗОВ" ТОЙ ДАВА РАЗЯСНЕНИЕ ЗА ПОЕМАТА "СЕПТЕМВРИ", НО ТО ДОВОЛНО СЕ РАЗМИНАВА С ТЪЛКУВАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА. НО ИНТЕРЕСНО Е СЪЩО ДАЛИ ГЕО МИЛЕВ Е НАПИСАЛ ЕДИНСТВЕНО "СЕПТЕМВРИ".

ОСОБЕНО ФРАПИРАЩ Е СЛУЧАЯТ С Д. ДИМОВ И "ТЮТЮН". В НАСТОЯЩИЯ МОMEHT В КОНСПЕКТА ВЛИЗА ВТОРАТА РЕДАКЦИЯ НА РОМАНА, КОЯТО ГОЛЕМИЯТ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ Е ЗАСТАВЕН ДА НАПИШЕ, СЛЕД КАТО ЦЯЛАТА
КОМУНИСТИЧЕСКА КРИТИКА СЕ НАХВЪРЛЯ ВЪРХУ МУ ЗА ОТСЪСТВИЕ НА ПАРТИЙНОСТ. ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ДРУГИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА Д. ДИМОВ - "ОСЪДЕНИ ДУШИ" И "ПОРУЧИК БЕНЦ" - ТЕ /ОЧЕВИДНО/ НЯМАТ МЯСТО В НАШАТА ЛИТЕРАТУРА, ТЕ СА ЕКЗИСТЕНЦИАЛИЗЪМ.

ЗА МНОГО ОЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ГОВОРИ ОКОЛО ТОЗИ КОНСПЕКТ - И ЗА ЕДНОСТРАННОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВАПЦАРОВ, И ЗА ОТСЪСТВИЕ НА ГОЛЕМИ ПИСАТЕЛИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ КОНСПЕКТА. ВЪРХУ ДЕСЕТКИ ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И НАУЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ТЕГНЕ ЗЛОВЕЩО КОМУНИСТИЧЕСКО ТАБУ.

НИЕ, ДВАМА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, ЧЛЕНОВЕ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ, СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ СТОТИЦИТЕ СИ КОЛЕГИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА: ПРЕДИ ДА ЗАСТАНЕТЕ СРЕЩУ СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ПЪРВО СКОЧИХА ЗА СВОБОДА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, А ДНЕС И В ЗАЩИТА НА ДОСТОЙНСТВОТО НА РОДИНАТА НИ, ПОМИСЛЕТЕ ДАЛИ СЪВЕСТТА ВИ ПОЗВОЛЯВА ДА РАЗВИВАТЕ ВЪПРОСИ КАТО ГОРНИТЕ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА. ИЛИ ИМАМЕ НУЖДА ОТ НОВ КОНСПЕКТ - МОЖЕ БИ ПО-ТЕЖЪК, С ПОВЕЧЕ ВЪПРОСИ, НО НЕ ОБРЕМЕНЯВАЩ НИ С ПОЛИТИКА И ИДЕОЛОГИЯ, А ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОКАЗВАЩ НАШИТЕ ЗНАНИЯ И АНАЛИТИЧНИ СПОСОБНОСТИ. НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА ПРОВОКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ И ЗАПОМНЕТЕ - ИСКАНЕТО ЗА НОВ ДЕМОКРАТИЧЕН КОНСПЕКТ Е В ПОДКРЕПА НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ, В ПОДКРЕПА НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

СОФИЯ, 29 ЮНИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ В КЪРДЖАЛИ И В ИВАЙЛОВГРАД.


НА 30 ЮНИ 1990 ГОДИНА ШЕСТДЕСЕТ АВТОБУСА ЗАМИНАХА ОТ КЪРДЖАЛИ ЗА СОФИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МИТИНГ НА ОБЩОНАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ. А В СЪЩОТО ВРЕМЕ БЕШЕ НАРУШЕН ГРАФИКЪТ НА ДВИЖЕНИЕ НА АВТОБУСИТЕ ПО СЛЕДНИТЕ ЛИНИИ: КЪРДЖАЛИ-КРУМОВГРАД, КЪРДЖАЛИ-ДЖЕБЕЛ, КЪРДЖАЛИ-ХАСКОВО И ДР.

ПО ЧИЕ НАРЕЖДАНЕ БЯХА ОТКЛОНЕНИ АВТОБУСИТЕ ЗА СОФИЯ? А ВЪВ СЪЩОТО ВРЕМЕ ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ ЛИНИИ БЯХА ПРЕНАТОВАРЕНИ.

ЗАЩО ГОСПОДАТА МИНЧО МИНЧЕВ, ДИМИТЪР АРНАУДОВ, МИЛЧО МИЛЧЕВ И БОРИС КАДИЕВ СЪЗДАВАТ НАПРЕЖЕНИЕ СРЕД МОХАМЕДАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ОТ ТОЗИ РАЙОН.

В КЪРДЖАЛИ БЯХА ИЗДИГНАТИ ЛОЗУНГИТЕ "БЪЛГАРИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ" И "ТУРЦИТЕ В ТУРЦИЯ".

НИЕ СМЕ ПРОТИВ ВСЯКАКВО НАРУШЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И НАСТОЯВАМЕ ЗА ОСТАВКАТА НА МИНЧО МИНЧЕВ ОТ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - КЪРДЖАЛИ И КИРЧО КАРАИВАНОВ, ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА МВР - КЪРДЖАЛИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТОТО ПИСМО ЗА БЪЛГАРСКИЯ СЕЛЯНИН, НАПИСАНО ОТ ЙОВЧО РУСЕВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ВСЕ ОЩЕ СЕ ПОМНИ КАК СЕ ОТНАСЯШЕ В МИНАЛОТО ГРАДСКАТА БУРЖОАЗИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛЯНИ. НАРИЧАХА ГИ ПРОСТИ, НЕВЕЖИ, НЕСПОСОБНИ ДА РАЗБИРАТ ОТ КУЛТУРА, ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА. КОГАТО КОНСУМИРАШЕ ПЛОДОВЕТЕ НА НАШАТА ЗЕМЯ, БУРЖОАЗИЯТА И ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ "ПРЕУСПЯВАЩОТО ГРАЖДАНСТВО" СЕ ИНТЕРЕСУВАХА ОТ ПАЗАРА И НИТО ЗА МИГ "ИНТЕЛЕКТЪТ" ИМ НЕ ДОПУСКАШЕ, ЧЕ ПАЗАРНОТО БОГАТСТВО Е РЕЗУЛТАТ НА НЕУМОРНИЯ ТРУД НА БЪЛГАРСКИЯ СЕЛЯНИН. НЕБЛАГОДАРНОСТТА НА ТЕЗИ ГОСПОДА НАМИРАШЕ РЕАЛЕН ИЗРАЗ В ГРОЗНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЕЛСКИЯ ТРУД, ОГРАБВАН ОТ АЛЧНИ ТЪРГОВЦИ, ИНДУСТРИАЛЦИ, АДВОКАТИ, БИРНИЦИ И ЧОРБАДЖИИ.

МЛАДИТЕ НЕ ЗНАЯТ ТОЗИ ЖИВОТ, А ЗА ТЕЗИ, КОИТО ГО ЗНАЯТ, ЕДИН ГОЛЯМ ПОЛИТИК БЕШЕ КАЗАЛ, ЧЕ ЧОВЕКЪТ Е МАШИНА ЗА ЗАБРАВЯНЕ. НО (НЕПРОСТИМО Е ДА ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ ОЩЕ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НАСАМ В ОСНОВИТЕ НА БЪЛГАРИЯ СА ПОЛОЖЕНИ ПРЕДИ ВСИЧКО ТРУДЪТ И ПОТТА НА БЪЛГАРСКИЯ СЕЛЯНИН.

СЕГА, В НАШИ ДНИ СИНОВЕТЕ И ВНУЦИТЕ НА СТАРАТА И НОВАТА ГРАДСКА БУРЖОАЗИЯ, НА УСТРЕМЕНОТО КЪМ ЛИЧНО ПРЕУСПЯВАНЕ ГРАЖДАНСТВО, ОТНОВО ЗАПОЧНАХА ДА ГОВОРЯТ С ПРЕЗРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ СЕЛЯНИН. НАРИЧАТ ГО ПРОСТ И НЕОБРАЗОВАН, БЕЗ РАЗУМ И МИСЪЛ, ЗАЩОТО В Е ПОДКРЕПИЛ СЪС СВОЯ ГЛАС В ПОСЛЕДНИТЕ ИЗБОРИ ЖЕЛАНИЕТО ИМ ЗА ВЛACT.
"НЕРАЗБРАНИ" ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ СЕ ОПЛАКВАТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ СЕЛЯНИН ПРЕД ЧУЖДИ ГОСТИ В ЧУЖДИ ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ, В ИНТЕРВЮТА ПРЕД ЧУЖДИ РАДИО-И ТЕЛЕВИЗИОННИ ЖУРНАЛИСТИ.

И ТОВА СТАВА ОТ ИМЕТО НА "БОРЦИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ", ОБКИЧЕНИ СЪС ЗНАЧКИ И ЗНАМЕНА, С МЕГАФОНИ В РЪЦЕТЕ И С КРЕСЛИВИ ВИКОВЕ "ДОЛУ" И "СМЪРТ" МЪДРИЯТ, ОТРУДЕН БЪЛГАРСКИ СЕЛЯНИН В ГОЛЯМОТО СИ МНОЗИНСТВО РЕШИ ДА ГЛАСУВА ЗА ПАРТИИ И ХОРА, В КОИТО ВИЖДА ГАРАНЦИЯ ЗА СТАБИЛНОСТ И ПРОМЕНИ В ЖИВОТА МУ КЪМ ДОБРО.

НАЛИ В ТОВА СЕ РЕАЛИЗИРА СВОБОДАТА И ДЕМОКРАТИЧНОСТТА - ВСЕКИ ДА ИЗБЕРЕ ТАЗИ ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, КОЯТО УБЕДИТЕЛНО ДОКАЗВА, ЧЕ СЕ ОТНАСЯ С УВАЖЕНИЕ КЪМ ТРУДА МУ, ЕДИНСТВЕН ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА ЗА ЖИBOT, ДОКАЗВА ГОТОВНОСТ ДА ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ МУ - В ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, КУЛТУРАТА, ДА МУ ГАРАНТИРА НОРМАЛЕН И ПО ЗАСЛУГА СОЦИАЛЕН СТАТУС.

ПРЕЗРИТЕЛНОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ СЕЛЯНИН Е НЕДОСТОЙНО ЗА ВСЕКИ СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРИН И ЕВРОПЕЕЦ. КАЗВАМ ЕВРОПЕЕЦ, ЗАЩОТО НИЕ СМЕ СЕ ЗАПЪТИЛИ КЪМ ЕДНА ЕВРОПА, В КОЯТО ВИСОКО СЕ ЦЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИЯТ ТРУЖЕНИК И НЕГОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ И В КОЯТО НИЕ БЕЗ БЪЛГАРСКИЯ СЕЛЯНИН НЯМА КАК ДА ВЛЕЗЕМ.

ОБИДНИ СЛОВА И ЕПИТЕТИ СЕ ОТПРАВЯТ И КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, КОИТО СЪЩО В ГОЛЯМОТО СИ МНОЗИНСТВО ГЛАСУВАХА ЗА КАНДИДАТИТЕ НА БСП. ТЕ СЪЩО СА ОБЕКТ НА УНИЖЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ГОСПОДА "ДЕМОКРАТИТЕ".

ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВСИЧКИ ИНТЕЛИГЕНТНИ ХОРА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРОФЕСИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИМПАТИИ, КЪМ ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ: НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА СЕ НАНАСЯТ НЕЗАСЛУЖЕНИ ОБИДИ НА ТРУДОВИТЕ ХОРА ОТ СЕЛАТА НА БЪЛГАРИЯ. ЗА СВОЯ ТРУД И ВСЕОТДАЙНОСТ КЪМ ЗЕМЯТА И НАРОДА ТЕ ЗАСЛУЖАВАТ ДЪЛБОК ПОКЛОН. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ ЗА НЕДОСТИГА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ТЕ НЯМАТ НИКАКВА ВИНА. С ПОКЛОН И УВАЖЕНИЕ ДА СЕ ОТНАСЯМЕ КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА - МЪДРОСТТА И ОПИТА НА БЪЛГАРИЯ.

КОРЕНИТЕ НА ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ НАШАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ СА В БЪЛГАРСКОТО СЕЛО, ДОРИ И ДНЕС, КОГАТО ТО БЕШЕ ДОВЕДЕНО ДО НЕЗАВИДНО ПОЛОЖЕНИЕ. ИМЕННО ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА СЪС СВОЯ ПРИМЕР НА ПОВЕДЕНИЕ НЕ БИВА ДА ПОЗВОЛИ ДА ВЗЕМАТ ВРЪХ ЯРОСТНИ И ПРИМИТИВНИ ПО ДУХ ЛИЦА И ГРУПИЧКИ С РЕСТАВРАТОРСКИ УКЛОНИ, КОИТО ПРЕГРАЖДАТ ПЪТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И НЕ ТУРЯТ В СМЕТКАТА ТРУДА НА НАРОДА, ВОЛНО ИЛИ НЕВОЛНО ИЗДАВАТ БАРСКОТО СИ ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ СЕЛЯНИН.

АКО НЕ СТОРИМ ТОВА ДНЕС, ЩЕ СЕ СРАМУВАМЕ ПРЕД СЕБЕ СИ И ПРЕД СBETA.

СОФИЯ, 3 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

НА ВНИМАНИЕТО НА НАШИТЕ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ

НАПОМНЯМЕ НА ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ ДА ПОЛУЧАВАТ БЮЛЕТИНА НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР", ЧЕ ТРЯБВА ДА ПОБЪРЗАТ С ПОДНОВЯВАНЕТО НА АБОНАМЕНТА СИ, АКО НЕ СА НАПРАВИЛИ ТОВА.

ЖЕЛАТЕЛНО Е АБОНАМЕНТИТЕ ДА БЪДАТ ЗА ТРИ МЕСЕЦА /ЮЛИ, АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ/ ИЛИ ЗА ПЕРИОДА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА.
ЦЕНАТА НА АБОНАМЕНТА ЗА ЕДИН МЕСЕЦ Е 44 ЛВ., ЗА ТРИ МЕСЕЦА - 132 ЛВ., ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА - 264 ЛВ.

БЮЛЕТИНЪТ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" Е ЕДИНСТВЕНОТО ИЗДАНИЕ, КОЕТО ДАВА ПЪЛНА И ОБЕКТИВНА КАРТИНА ЗА ДЕЙНОСТТА И ПОЗИЦИИТЕ НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ.


ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"