5 март 1991

СОФИЯ, 5 МАРТ 1991 ГОДИНА                                                                                    БРОЙ 45 /320/

СОФИЯ, 5 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА НЯКОИ ФАКТИ ОКОЛО ЧЕСТВАНЕТО НА 3 МАРТ - НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


НИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ПАРТИИТЕ, ОБЕДИНЕНИ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ИЗРАЗЯВАМЕ ЗАДОВОЛСТВОТО СИ ОТ НАЧИНА, ПО КОЙТО БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЧЕСТВУВА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА СТРАНАТА - 3 МАРТ. РИТУАЛЪТ ПРИ ПАМЕТНИКА НА НЕЗНАЙНИЯ ВОИН С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, ПОКЛОНЕНИЕТО ПРЕД ТОЛКОВА СВЕТИ МЕСТА, ТЪРЖЕСТВЕНИТЕ ЦЪРКОВНИ СЛУЖБИ - ВСИЧКО ТОВА ИЗРАЗИ СЛОЖНИТЕ ЧУВСТВА ЗА ЗНАЧИМОСТТА НА ТАЗИ ИСТОРИЧЕСКА ДАТА. НИЕ ИЗРАЗЯВАМЕ И ГОЛЯМОТО СИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ МНОГОЛЮДНИЯ МИТИНГ НА НАШИТЕ СЪМИШЛЕНИЦИ, ПРОВЕДЕН В ЦЕНТЪРА НА СТОЛИЦАТА И ИЗРАЗИЛ УБЕДЕНОСТТА НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НИ, ЧЕ ВГЛЕЖДАНЕТО В ИСТОРИЯТА, ПРЕОСМИСЛЯНЕТО Й ИМАТ СМИСЪЛ САМО ДОКОЛКОТО РЕШИТЕЛНО СЕ ИСКА ДА БЪДЕ РАЗРУШЕНА ОКОВАЛАТА СТРАНАТА НИ ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИКА БЯХА НАБЛЮДАВАНИ И ФАКТИ, КОИТО СВИДЕТЕЛСТВУВАХА, ЧЕ ДЕПОЛИТИЗАЦИЯТА В АРМИЯТА И В ПОДЕЛЕНИЯТА НА МВР СЪВСЕМ НЕ Е ЗАВЪРШИЛА, И СЕ НАБЛЮДАВАТ ОПИТИ НА ВИСШИ СЛУЖИТЕЛИ ДА ВЪЗКРЕСЯТ ВЛИЯНИЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ИДЕОЛОГИЯ, ДА СЕ НАТРАПИ ОТНОВО ПРЕДСТАВАТА ЗА РЪКОВОДНАТА РОЛЯ НА ЕДНА ПАРТИЯ. ОСОБЕНО ДРАСТИЧЕН БЕ СЛУЧАЯТ С ВЕЧЕРНАТА ЗАРЯ НА 3 МАРТ, ПРОВЕДЕНА ПРЕД ПАРАДНИЯ ВХОД НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. НА ФЛАНГОВЕТЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЧАСТИ СЕ РАЗВЯВАХА ЧЕРВЕНИ ЗНАМЕНА СЪС СЪРПОВЕ И ЧУКОВЕ ПО ТЯХ. БЕ ПРЕДЛОЖЕНО ДА СЕ ПОЧЕТЕ ПАМЕТТА НА ЖЕРТВИТЕ НА "ПЪРВОТО АНТИФАШИСТКО ВЪСТАНИЕ" В СВЕТА ОТ 1923 Г., СЛЕД КАТО Е ДОБРЕ ИЗВЕСТНА ИЗВЪРШЕНАТА ВЕЧЕ ПРЕОЦЕНКА НА ТОВА ИСТОРИЧЕСКО СЪБИТИЕ, ПРОВОКИРАНО ОТ КОМИНТЕРНА. НЕ БЯХА ЛИ ПО НЕЧИЙ ЗАМИСЪЛ ТЕЗИ ЧЕРВЕНИ РАЗВЕТИ ЗНАМЕНА ОКУРАЖИТЕЛНИ ЗА ЧЕРВЕНАТА СТОПАНСКА НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАЛЦИ, КОИТО ТРЯБВАШЕ ДА ПРЕДУПРЕДЯТ ВСИЧКИ, ЧЕ НИЩО НЕ Е ПРОМЕНЕНО И НИЩО НЕ Е ЗАГУБЕНО ЗА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА КАСТА НА БИВШИ И НЕ СЪВСЕМ БИВШИ КОМУНИСТИ.

СПОРЕД СВИДЕТЕЛСТВАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ ВЪЗМУЩЕНИЕ Е ПРЕДИЗВИКАЛО У ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ И ПРИСЪСТВИЕТО НА Г-Н АНДРЕЙ ЛУКАНОВ СРЕД ЧЕТИРИМАТА ПРИЕМАЩИ ЗАРЯТА НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО МИНИСТЪРА НА НАРОДНАТА ОТБРАНА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК МУТАФЧИЕВ. КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПРЕЦЕНЯВА ТОВА ПРИСЪСТВИЕ КАТО НАРУШЕНИЕ НА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ПРОТОКОЛИ, КАТО САМОЗВАНСТВО. Г-Н ЛУКАНОВ ТРЯБВАШЕ КАТО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВС НА БСП ДА СЕ НАРЕДИ СРЕД ДРУГИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТИИ, А НЕ С ТОВА ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНО ПРИСЪСТВИЕ ДА СИМВОЛИЗИРА, ЧЕ НАШИЯТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ ПРОСТО НАЙ-ВИСШИЯТ АКТ НА НЕСЕКВАЩАТА БЛАГОДАРНОСТ ЗА ПОДАРЕНАТА СВОБОДА.

В СЪЩИЯ ДЕН ПОЛОЖИХА КЛЕТВА И КУРСАНТИТЕ ОТ МИЛИЦИОНЕРСКОТО УЧИЛИЩЕ В ПАЗАРДЖИК. И ТАМ МЛАДЕЖИТЕ БЯХА ДЛЪЖНИ ДА ЦЕЛУВАТ УКРАСЕНОТО СЪС СИМВОЛИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ИДЕОЛОГИЯ ЧЕРВЕНО ЗНАМЕ, ВЪРХУ КОЕТО ПИШЕ ДОРИ НЕКОНСТИТУЦИОННОТО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ИЗВЕСТНО Е, ЧЕ НАШАТА ДЪРЖАВА СЕ НАРИЧА ПО ДРУГ НАЧИН. ТОЗИ ФАКТ ПРЕДИЗВИКА ПРИСЪСТВУВАЩИЯ МИНИСТЪР ДАНОВ ДА ПРОИЗНЕСЕ СЛЕДНОТО ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ КУРСАНТИТЕ: "ПОМНЕТЕ, ЧЕ ДНЕС ВИЕ СЕ КЪЛНЕТЕ НЕ ПРЕД МНОГОЦВЕТНИТЕ ЗНАМЕНА НА ПАРТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ДВИЖЕНИЯ, А ПРЕД ТРИБАГРЕНИКА НА БЪЛГАРИЯ." ЗА СЪЖАЛЕНИЕ И ТОЗИ ПЪТ ТЕ СЕ КЛЕХА ПРЕД СЪВСЕМ КОНКРЕТНО ЕДНОЦВЕТНО КОМУНИСТИЧЕСКО ЗНАМЕ.

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ НА ДВАМАТА МИНИСТРИ ДА СПАЗВАТ СТРИКТНО ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯТА, ДА НАПРАВЯТ НЕЗАБАВНО НЕОБХОДИМОТО, ЗА ДА БЪДАТ ВНЕСЕНИ ПРОМЕНИ В УСТАВИ И ПРАВИЛНИЦИ ЗА НЕЗАБАВНАТА ЗАМЯНА НА ЧЕРВЕНИТЕ ЗНАМЕНА С НАЦИОНАЛНИ ТРИБАГРЕНИЦИ И С ДРУГИ ПОДХОДЯЩИ БОЙНИ ЗНАМЕНА. БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО НЕ ЖЕЛАЕ ПОВЕЧЕ ДА ГЛЕДА ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА СИМВОЛИ, ИЗРАЗЯВАЩИ ВЛАСТНИЧЕСКИТЕ АМБИЦИИ НА ЕДНА ПАРТИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 5 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ, ПРИЕТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 1990 ГОДИНА В КОПРИВЩИЦА.


       ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ

БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ Е НОВА ПАРТИЯ, ИЗВИКАНА НА ЖИВОТ ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ДА БЪДЕ ПОЛЕЗНА НА БЪЛГАРИЯ И ХОРАТА.

БДПЕСЩ ЖЕЛАЕ НАРЕД С ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ДАДЕ СВОЯ КОНСТРУКТИВЕН ПРИНОС ЗА ДОБРУВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ХОРАТА.

ПОРАДИ ТОВА НА ПРОСВЕТЕНОТО ВНИМАНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ПРЕДЛАГАМЕ ПРОГРАМАТА Й.

1. ПО ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА БДПЕСЩ, СЧИТАМЕ, ЧЕ ВСЕКИ ЧОВЕК, КОЙТО СЕ Е РОДИЛ, ИМА ПРАВО НА ЖИВОТ, НА ЩАСТИЕ И РАДОСТ, НА ЛИЧНОСТНА ИЗЯВА, ЗА ДА СЕ РАДВА НА ПЛОДОВЕТЕ НА СВОЯ ТРУД, УМЕНИЯ И ТАЛАНТ, И ПОСТИЖЕНИЯТА НА ЧОВЕШКИЯ ГЕНИЙ, ЗА ДА ПРОСПЕРИРА, БЛАГОДЕНСТВУВА И ДОБРУВА.

ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ Е НЕПРИКОСНОВЕНА.

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ Е НАЙ-ВИСША ЦЕННОСТ И БЛАГО И ГО ИЗДИГАМЕ НАД ВСИЧКО, ПОРАДИ КОЕТО СМЕ ПРОТИВ ВСЯКО НАСИЛСТВЕНО ОТНЕМАНЕ НА ЖИВОТА НА КОГОТО И ДА БИЛО. ПОРАДИ ТОВА СМЕ И ПРОТИВ СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ.

НИЕ СМЕ ЗА СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА, НА ИМЕ, НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, НА СЛОВОТО, НА ПЕЧАТА /БЕЗ ВСЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЦЕНЗУРА/, НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЖИЛИЩАТА И КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА, НА СДРУЖАВАНИЯТА ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СЪБРАНИЯ, НА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ, НА ТРУД, СТАЧКИ И ЛОКАУТ, И ЗА ПЪЛНОТО ИМ ГАРАНТИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА.

НИЕ ДЪРЖИМ И СЕ БОРИМ ПОДАВЛЯВАШОТО МНОЗИНСТВО ОТ ЖЕНИТЕ ДА ОТГЛЕЖДАТ ДЕЦАТА СИ, КАТО ИМ СЕ ОСИГУРЯТ ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА, ЗА ДА СТОРЯТ ТОВА.

НИЕ СМЕ ЗА СИЛНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВСИЧКИ, ЗА ОСИГУРЯВАНЕ С ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С УВРЕДЕНО ЗДРАВЕ, ИНВАЛИДИ, ВЪЗРАСТНИ ГРАЖДАНИ, ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЛИ И ДР., ЗА ДА ЖИВЕЯТ ДОБРЕ.

НИЕ СМЕ ЗА СВОБОДНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ИЗБОР НА ЛЕКАРИТЕ И БОЛНИЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА, ЗА РАЗВИТИЕТО НА СПОРТА И ТУРИЗМА, ЗА ЗДРАВ И СИЛЕН НАРОД.

БДПЕСЩ Е ЗА СВОБОДА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ УЧИЛИЩА, КОЛЕЖИ И УНИВЕРСИТЕТИ - ЧАСТНИ, ДЪРЖАВНИ, НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЦЪРКВИ, ЗА СВОБОДНИ СИСТЕМИ И НАЧИНИ НА ОБУЧЕНИЕ В ТЯХ, ЗА ТВОРЧЕСКА СВОБОДА НА ТЕХНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП ДО ВСИЧКИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, Т.Е. ОБРАЗОВАНИЕТО ДА БЪДЕ БЕЗУСЛОВНО СВОБОДНО, БЕЗПЛАТНО И ДОСТЪПНО ЗА ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ ПО-ДОЛНА УЧЕБНА СТЕПЕН.

БДПЕСЩ ЩЕ НАПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ПРЕД ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА УРЕЖДАНЕ ПРИЗНАВАНЕТО НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА НА ДИПЛОМИТЕ И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛНОСТИ В БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

НИЕ СМЕ ЗА СВОБОДНО РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА И КУЛТУРАТА, ЗА ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА НАШИТЕ ЧИТАЛИЩА.

НИЕ СМЕ ЗА ВЪЗПИТАНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОЕТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ КАКТО В СЕМЕЙСТВАТА, ТАКА И В УЧИЛИЩАТА, ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНСТИТУЦИИ И ОБЩЕСТВОТО, ЗА СПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ, ОБИЧАИ И ПРАЗНИЦИ, ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ, САМОБИТНОСТ И ДУХ, ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО МИНАЛО НА НАРОДА НИ, НАЦИОНАЛНО ДОСТОЙНСТВО, СЛЕДВАЙКИ ЗАВЕТИТЕ НА НАЙ-ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ СИНОВЕ И ХУМАНИСТИ.

БДПЕСЩ Е ПРОТИВ ВСЯКАКВИ ПРИВИЛЕГИИ, ОСВЕН ЗА ТЕЗИ, ОТЛИЧИЛИ СЕ В ЗАЩИТА НА ОТЕЧЕСТВОТО И СПАСЯВАНЕТО НА ЧОВЕШКИ ЖИВОТ.

2. В ПРАВНАТА ОБЛАСТ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПРИНАДЛЕЖИ ЦЯЛАТА ВЛАСТ И ЧЕ САМО ТОЙ Е ТОЗИ, КОЙТО МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ФОРМАТА НА ДЪРЖАВНОТО СИ УПРАВЛЕНИЕ.

НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ ДЕМОКРАТИЧНА, ПАРЛАМЕНТАРНА,
С МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ ДЪРЖАВА.

КОНСТИТУЦИЯТА Е ПРАВНАТА ОСНОВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, ИЗРАБОТЕНА И ПРИЕТА ОТ СВОБОДНО ИЗБРАНО, ПО ПЪЛНАТА ПРОПОРЦИОНАЛНА СИСТЕМА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ АКТОВЕ, КАТО СЛЕД РЕФЕРЕНДУМ БЪДЕ ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕТА.

КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ КРАТКИ, ЯСНИ, НЕДВУСМИСЛЕНИ, ПЪЛНИ И ХУМАННИ, ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ ЕСТЕСТВЕНОТО И НОРМАЛНО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА. СЪЩИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОННИТЕ НОРМИ НА ОБЕДИНЕНА /ИНТЕГРАЛНА/ ЕВРОПА И СВЕТОВНИТЕ ЩАТИ.

КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ ОТ ВСИЧКИ, А ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ ДА БЪДЕ ТОЧНО ОТ СЪДЕБНИТЕ ИНСТАНЦИИ, ДЪРЖАВНИТЕ И НАДНАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ И СТРУКТУРИ.

НИЕ СМЕ ЗА БЕЗУСЛОВНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.

УПРАВЛЕНИЕТО ДА БЪДЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО, КАТО ОБЩИНИТЕ ПОЛУЧАТ ПЪЛНА АВТОНОМНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ ДЕПОЛИТИЗИРАНО, ПРОСВЕТЕНО, КОМПЕТЕНТНО И ДЕЛОВО ЧИНОВНИЧЕСТВО.

ВСИЧКИ ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ ДА БЪДАТ С ВРЕМЕНЕН, МАКСИМУМ 4-ГОДИШЕН МАНДАТ. ПОВТОРНОТО ИЗБИРАНЕ ДА БЪДЕ ДОПУСТИМО СЛЕД ЕДИН МАНДАТ /4 ГОДИНИ/.

ПРИ КАКВИТО И ДА БИЛО ИЗБОРИ ВСЯКО ЛИЦЕ ТРЯБВА САМО ДА ОБЯВИ КАНДИДАТУРАТА СИ.

3. ОТБРАНА

ДО ВЛИЗАНЕТО В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА И СВЕТОВНИТЕ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ И ПРЕМАХВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ТРЯБВА ДА ПОДДЪРЖА АРМИЯ,
КОЯТО ЯА БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ГАРАНТИРА СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ. ПОРАДИ ТОВА ВОЕННАТА СЛУЖБА ТРЯБВА ДА НОСЯТ ВСИЧКИ ПЪЛНОЛЕТНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КАТО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА Й ТРЯБВА ДА БЪДЕ МАКСИМУМ 12 МЕСЕЦА - 6 МЕСЕЦА ЗА ВОЕННА ПОДГОТОВКА И 6 МЕСЕЦА ТРУДОВА СЛУЖБА.

4. ЗА СОБСТВЕНОСТТА, ИКОНОМИКАТА, ОБЛАГАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СРЕДСТВА

ЗА НАС, ЧЛЕНОВЕТЕ НА БДПЕСЩ, ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ Е СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА, ОСНОВА НА ЦЯЛОСТНИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА И ИЗТОЧНИК НА БОГАТСТВОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ДЪРЖАВА.

С ОГЛЕД ТРАДИЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ДЪРЖАВНИ ЩЕ БЪДАТ БДЖ, ПРИСТАНИЩАТА, ЛЕТИЩАТА И ПЪТИЩАТА, ОБЩЕСТВЕНИТЕ СГРАДИ, НАЙ-ГОЛЕМИТЕ МИНИ, ГОРИ, ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И НЯКОИ ДРУГИ.

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЩЕ БЪДАТ ГРАДСКИЯТ ТРАНСПОРТ, ОБЩИНСКИТЕ ГРАДИ, ОБЩИНСКИТЕ ГОРИ, МЕРИ И НЯКОИ ДРУГИ.

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГАТ ДА ПРИТЕЖАВАТ СОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.

ЦЪРКВИТЕ, МАНАСТИРИТЕ И УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ МОГАТ ДА ПРИТЕЖАВАТ СГРАДИ, ЗЕМИ, ГОРИ, МЕРИ И ДР. ИМОТИ.

НАСИЛСТВЕНО ОТНЕТИТЕ И^ОТИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНАТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА НЕ СЕ ДОПУСКАТ, ОСВЕН В КРАЙНИ СЛУЧАИ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО, НА НАРОДА И ДЪРЖАВАТА.

НА ОСНОВАТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И ИНИЦИАТИВА МОГАТ ДА СЕ СЪЗДАДАТ ВСЯКАКВИ КООПЕРАЦИИ /ПРОИЗВОДИТЕЛНИ, КРЕДИТНИ, ТЪРГОВСКИ, ЖИЛИЩНИ, ПОТРЕБИТЕЛНИ И ДР./, АКЦИОНЕРНИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВИДОВЕ ДРУЖЕСТВА.

В БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ ПОЗВОЛЕНА ВСЯКАКВА ДЕЙНОСТ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ САМО НА ТАЗИ, КОЯТО ИЗРИЧНО Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, Т.Е. ГРАЖДАНИТЕ ДА ИМАТ ПЪЛНА СВОБОДА НА ДЕЙСТВИЯ, ЗАНЯТИЯ И ПР., КАКТО И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ОСВЕН В КРАЙНИ СЛУЧАИ.

ДЪРЖАВАТА ЩЕ НАСЪРЧАВА ВСЯКАКВИ ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ, ЗА ДА МОЖЕ ВСЕКИ ДА РАБОТИ КАКВОТО ИСКА, КОГАТО ИСКА, КОЛКОТО ИСКА, ЗА ДА ПЕЧЕЛИ ДОБРЕ И ЖИВЕЕ ДОБРЕ, КАТО СЕ СЪЗДАДЕ МОДЕРНО ТРУДОВО И СПРАВЕДЛИВО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, КОИТО ДА ГАРАНТИРАТ КАКТО ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ, ТАКА И ТЕЗИ НА ДЪРЖАВАТА И НАДНАЦИОНАЛНИТЕ СТРУКТУРИ.

НИЕ СЕ РЪКОВОДИМ ОТ ПРИНЦИПА: БОГАТИ ГРАЖДАНИ, БОГАТА ДЪРЖАВА.

ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ СРЕДСТВА ЩЕ БЪДЕ ПЕСТЕЛИВО, СЪОБРАЗЕНО С НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВАТА И НАДНАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СТРУКТУРИ, ПОД СТРОГИЯ КОНТРОЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ.

5. ЕКОЛОГИЯ

НИЕ СМЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ОТ ДРУГА - ЗА ОПАЗВАНЕТО И ЧИСТОТАТА Й В ЦЕЛИЯ СВЯТ.

ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ТАЗИ ЦЕЛ НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ СЪВЪРШЕНО ПРОСТ И ЕВТИН НАЧИН:

A. ЧРЕЗ ВЪЗПИТАВАНЕ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ, ПОВРЕЖДАНЕ, ЗАГРОЗЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ.

Б. ЗА ВСЕНАРОДЕН ПОХОД НА УЧЕЩИТЕ СЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПРИРОДАТА, ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ПУСТЕЕЩИ И ЕРОЗИРАНИ ЗЕМИ, НЕГОДНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ, С ПРИЗИВ КЪМ ВСИЧКИ УЧЕЩИ СЕ В СВЕТА ЗА ОБЩИ ПОЧИСТВАТЕЛНИ И ЗАЛЕСИТЕЛНИ АКЦИИ ДВА ПЪТИ ГОДИШНО, ЕЖЕГОДНО.

B. ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕТО НА СТРОГО И ДЕЙСТВЕНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА НЕДОПУСКАНЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ВСЯКАКВИ ИЗТОЧНИЦИ, КОИТО ЗАМЪРСЯВАТ, УВРЕЖДАТ ИЛИ УНИЩОЖАВАТ ПРИРОДАТА.

УЧАСТИЕ ВЪВ ВСИЧКИ ПОЛЕЗНИ РЕГИОНАЛНИ И В СВЕТОВЕН МАЩАБ ЕКОЛОГИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА.

6. ВЪНШНА И НАДНАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА - ЗА ОБЕДИНЕНА /ИНТЕГРАЛНА/ ЕВРОПА И СВЕТОВНИ СЪЕДИНЕНИ ДЪРЖАВИ /ЩАТИ/

БДПЕСЩ Е ЗА ПРИЯТЕЛСКИ ОТНОШЕНИЯ С ВСИЧКИ НАРОДИ И СТРАНИ.

ЧРЕЗ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА И СВЕТОВНИТЕ ЩАТИ ЩЕ БЪДЕ РАЗРЕШЕН ОКОНЧАТЕЛНО И ЗАВИНАГИ БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ И БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ ПОД ЧУЖДА ВЛАСТ ИЛИ В ЧУЖДИ ЗЕМИ. ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА Е ПЪРВАТА КРАЧКА КЪМ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ.

НИЕ СМЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА СВЕТОВНИ ЩАТИ /ДЪРЖАВИ/ И ЗА НАЙ-ДЕЙНО УЧАСТИЕ В ИНСТИТУЦИИТЕ И СТРУКТУРИТЕ ИМ, КАТО ИМ ПРЕДОСТАВИМ ИДЕИ, КОМПЕТЕНТНИ ХОРА, СРЕДСТВА И ПР. ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО ИМ И ПР.

ТРЯБВА СЪС ЗАДОВОЛСТВО ДА ОТБЕЛЕЖИМ, ЧЕ БДПЕСЩ Е ПЪРВАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПОСТАВИЛА СИ ТЕЗИ ВИСОКИ ЦЕЛИ В СВ0Я УСТАВ, ПРОГРАМА И ДЕЙНОСТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 5 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ДЕПУТАТИТЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И КЪМ ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД, ПРИЕТО ОТ МИТИНГА ПО СЛУЧАЙ 3 МАРТ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ.


КЪМ ВАС, ЗAKОHHО ИЗБРАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И НАЙ-ВИСША ДЪРЖАВНА ВЛАСТ, СЕ ОБРЪЩАМЕ НИЕ, ГРАЖДАНИ ОТ СТОЛИЦАТА И ОТ СТРАНАТА, СЪБРАНИ НА МИТИНГ, СВИКАН ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПОДКРЕПЕН ОТ ДРУГИ ДВИЖЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

ЧУЙТЕ ГОЛЯМАТА НИ ТРЕВОГА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕТО НА НАЦИЯТА, ЗА СЪДБАТА НА ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ, ИЗПРАВЕНО ПРЕД МИЗЕРИЯТА И ГЛАДА, ПРЕД ХРОНИЧЕСКА БЕЗРАБОТИЦА, БЕЗ ПЕРСПЕКТИВА И НАДЕЖДА ЗА СИГУРНОСТ И НОРМАЛНИ ЧОВЕШКИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ!

НЕУДЪРЖИМИЯТ ХАОС И НЕПОНОСИМО ВИСОКИТЕ ЦЕНИ ОБРИЧАТ ЦЕЛИЯ НАРОД НА СТРАДАНИЕ И ГИБЕЛ.

ЗАКОНОДАТЕЛИ, ПАРЛАМЕНТАРИСТИ, ОТВОРЕТЕ СИ ОЧИТЕ ЗА ОБЩОТО БЕДСТВИЕ. НЕКА ВАШАТА СЪВЕСТ И ВАШИЯТ РАЗУМ ДА ВИ СТРЕСНАТ, ЗАЩОТО ВИЕ НОСИТЕ НАЙ-ГОЛЯМАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДБИНИТЕ НА ДЪРЖАВАТА.

ДНЕС НЯМА ПО-ВЪРХОВНА ЦЕЛ ОТ ТАЗИ ДА СЕ СЛОЖИ РЕД В СТРАНАТА, ДА СЕ ПРЕСЕЧЕ СПЕКУЛАТА И ПОГАЗВАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ, ОСВЕТЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ПРАВОТО ДА ЖИВЕЕШ КАТО СВОБОДЕН ГРАЖДАНИН!
ПРАВОТО ДА СЕ ТРУДИШ!
ПРАВОТО ДА ИЗРАЗИШ СВОБОДНО СВОЕТО МНЕНИЕ!

НЕ МОЖЕ ДА ИМА ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ, КОГАТО НАСЕЛЕНИЕТО Е ПОДЛОЖЕНО НА ЖЕСТОК ОБИР. ГРАЖДАНИНЪТ НЕ Е СВОБОДЕН, КОГАТО Е СЛОМЕН ОТ ГРИЖАТА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ, КОГАТО НЯМА НИКАКВА НАДЕЖДА ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН. НИЕ СМЕ СИЛНО ОБЕЗПОКОЕНИ, ЧЕ В МОМЕНТ, КОГАТО СТОТИЦИ ХИЛЯДИ МЛАДЕЖИ, МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВА, ПЕНСИОНЕРИ ИЗНЕМОГВАТ, В СКЛАДОВЕТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ СА ЗАКЛЮЧЕНИ ТОНОВЕ ХРАНИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ, ЗА ДА СЕ ДИКТУВАТ ВИСОКИ ЦЕНИ.

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ВСИЧКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ!

СПРЕТЕ НЕЗАБАВНО СЪС ЗАКОН ОГРАБВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЧРЕЗ БАСНОСЛОВНИТЕ ЦЕНИ И ЛИХВИ, ДАНЪЦИ И ВИСОКА ИНФЛАЦИЯ!

ВСЛУШАЙТЕ СЕ В ГЛАСА НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА, ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА, НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА ЗА ТЕЖКИТЕ ИМ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ. ЗАПЛАТИТЕ ДАЛЕЧ НЕ ОТГОВАРЯТ НА МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ХРАНА, ТРАНСПОРТ, ОБЛЕКЛО, ЗА НАСЪЩНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ. РАЗУМНАТА ПОЛИТИКА ИЗИСКВА НЕ СЪКРАЩЕНИЯ, А УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ЗАПАЗВАНЕ И ОТКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА! НИЕ ВЪРВИМ КЪМ ТЕЖКА НАЦИОНАЛНА ТРАГЕДИЯ, НА УЛИЦАТА ВЕЧЕ СА ИЗХВЪРЛЕНИ ХИЛЯДИ РАБОТНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ. БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ КРИЗАТА НЕ С ПРАЗНИ ОБЕЩАНИЯ И ВИСОКОПАРНИ РЕЧИ, А С РАБОТА И УСИЛИЯ ОТ ВСИЧКИ СЪНАРОДНИЦИ.

ПОМИСЛЕТЕ ЗА НАШАТА МЛАДЕЖ, ДОКАТО НЕ Е СТАНАЛО ФАТАЛНО КЪСНО. ОСИГУРЕТЕ УСЛОВИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА РАБОТА, ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПОКОЛЕНИЕ, ЗА ДОМ НА ВСЯКО МЛАДО СЕМЕЙСТВО.

ПРИЕМЕТЕ НЕЗАБАВНО ЗАКОННА УРЕДБА ЗА ЕФЕКТИВНОТО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ЗЕМЯТА ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА, ЗА ДА НЕ СЕ ПРЕВЪРНАТ ПЛОДОРОДНИТЕ НИВИ В ПУСТИНИ!   

СПАСЕТЕ СОЦИАЛНИЯ МИР, НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА ОТЕЧЕСТВОТО!
СПАСЕТЕ ДЕМОКРАЦИЯТА!
СПАСЕТЕ БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ, 2 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 5 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ /АНИО/ ПО ПОВОД НА УЧРЕДЯВАНЕТО Й.


НА 27 ФЕВРУАРИ 1991 Г. В САЛОНА НА ИНСТИТУТА ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СОФИЯ БЕШЕ УЧРЕДЕНА АСОЦИАЦИЯ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ /АНИО/, КОЯТО ОБЕДИНЯВА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ ИЗВЪН СИСТЕМАТА НА АКАДЕМИИТЕ И ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

ТЯ Е НЕЗАВИСИМО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ С ИДЕАЛНА
ЦЕЛ.

АСОЦИАЦИЯТА В СВОЯТА БЪДЕЩА ДЕЙНОСТ ЩЕ РАБОТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

- ДА ОБЕДИНИ УСИЛИЯТА И ДА КООРДИНИРА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ В СТРЕМЕЖА ИМ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО НОВО НИВО В РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, НОРМАТИВНАТА И ТЯХНАТА ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ;

- СЪОБРАЗЕНО С ПРАВИЛАТА И ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА, НАУЧНО ДА СЕ ПОДПОМАГАТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОТДЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИРМИ;

- ДА ПРЕПОРЪЧА И ЗАЩИТИ СЪЗДАВАНЕТО НА НАЙ-ПОДХОДЯЩИ СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛНОЦЕННА ИЗЯВА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН НАУЧЕН ПОТЕНЦИАЛ;

- ДА СЕ ЗАСИЛИ ДИНАМИКАТА И ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА НАУЧНИ ПРОДУКТИ И ТЯХНОТО БЪРЗО И ЦЕЛЕВО ВЪВЕЖДАНЕ В СТОПАНСКИЯ И В ДУХОВНИЯ ЖИВОТ;

- ДА ПОСТИГА ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЧРЕЗ НЕЗАВИСИМИ НАУЧНИ ЕКСПЕРТНИ И ДРУГИ СЪВЕТИ И ОРГАНИ;

- РАЗРАБОТВАНЕ, ЗАЩИТА И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА РЕАЛНО СТИМУЛИРАНЕ ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ НА НАУЧНИТЕ КАДРИ, А ЗА ОТДЕЛНИТЕ ИНСТИТУТИ И ОРГАНИЗАЦИИ - ОБОСНОВАНИ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА, ЧИСЛЕНОСТ, САМОФИНАНСИРАНЕ И ДР.

ИНИЦИАТОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА АСОЦИАЦИЯТА СА: ИНСТИТУТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО ТРУДА, ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВНО И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, ИНСТИТУТ ПО МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПАЗАРНИ ПРОБЛЕМИ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО ФИНАНСИ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО ЦЕНИТЕ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, ИНСТИТУТ ПО СУГЕСТОЛОГИЯ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КУЛТУРА, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

ОСВЕН 10-ТЕ ИНИЦИАТОРА НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ УЧАСТВАХА ОБЩО 16 ИНСТИТУТА, С ТЕНДЕНЦИЯ В БЛИЗКО ВРЕМЕ ТЕХНИЯТ БРОЙ ВЕЧЕ ДА Е НЯКОЛКО ДЕСЕТКИ. АСОЦИАЦИЯТА ИМА ОТВОРЕН ХАРАКТЕР И Е ПОДХОДЯЩА СРЕДА ЗА ОКОЛО 70 ИНСТИТУТА И ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА.

НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ БЕ ПРИЕТ УСТАВ НА АСОЦИАЦИЯТА, КАКТО И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ. ЗА НЕГОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ БЕ ИЗБРАН ПРОФ. Д-Р ГОЧО ГОЧЕВ.

АДРЕСИ ЗА КОНТАКТИ:
СОФИЯ, Ж.К. ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА, УЛ. 172, НОМЕР 11, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО ТРУДА, ТЕЛ. 70-61-41;
СОФИЯ, БУЛ. "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" 62-64 ИНСТИТУТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, ТЕЛ. 83-55-98 - Ц.КОЗЛЕВА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 5 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖИ СЪЮЗ /НС НА СМС/ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК.


НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 27 ФЕВРУАРИ 1991 Г., НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /НС НА СМС/ ПРИЕ СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ:

НС НА CMC ПРИСЪЕДИНЯВА СВОЯ ГЛАС КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО С ТРЕВОГА КОНСТАТИРАХА, ЧЕ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ У НАС СЕ ОТНАСЯТ С ПРЕСТЪПНА НЕБРЕЖНОСТ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС.

СИМВОЛИЧНО ПРОВЪЗГЛАСЕНАТА РАЗГРАДСКА РЕПУБЛИКА; ДВЕТЕ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ СЕМЕЙСТВА, КОИТО ПОЖЕЛАХА ДА СЕ ИЗСЕЛЯТ В ГЪРЦИЯ;
ГЛАДНИТЕ СТАЧКИ; ОКУПАЦИЯТА НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ; ЕФЕКТИВНИТЕ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ НА УЧИТЕЛИ И ПР. КАТЕГОРИЧНО ПОКАЗВАТ, ЧЕ НАПРЕЖЕНИЕТО МЕЖДУ ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ РАСТЕ. ПРИЧИНА ЗА ТОВА НАПРЕЖЕНИЕ НЕ Е ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В УЧИЛИЩАТА. ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК Е ВИДИМАТА ЧАСТ НА АЙСБЕРГА, ПРЕД КОЙТО НАШИТЕ ПОЛИТИЦИ КАТО ЩРАУСИ ЗАРАВЯТ ГЛАВА В ПЯСЪКА.

ЯВНО ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ СИЛИ ПОСТАВЯТ ТЕСНИТЕ СИ ПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ НАД НАЦИОНАЛНИТЕ. СЧИТАМЕ, ЧЕ ОСОБЕНА ОТГОВОРНОСТ НОСИ БСП - ПАРТИЯТА, ПОД ЧИЕТО РЪКОВОДСТВО БЕ ПРОВЕДЕН "ВЪЗРОДИТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС", И ПАРТИЯТА, КОЯТО СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ. ПОДЧЕРТАВАМЕ МЪЛЧАНИЕТО И БЕЗДЕЙСТВИЕТО СЕГА СА ДНЕШНА, А НЕ ВЧЕРАШНА ОТГОВОРНОСТ. БЕЗДЕЙСТВИЕТО ДНЕС Е С НЕПРЕДСКАЗУЕМИ ПОСЛЕДИЦИ.

***

РЕШАВАНЕТО "НА ПАРЧЕ" НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ Е ИЛИ КЪСОГЛЕДСТВО, ИЛИ ПЛОД НА ДОБРЕ ОБМИСЛЕНИ, НО ПАГУБНИ. ПАРТИЙНИ СТРАТЕГИИ. ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ СА ВЗРИВООПАСНИ И ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЛЕДСТВИЕ НА ЦЯЛОСТНА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА, ОТРАЗЕНА В НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ И ЗАКОН ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ.

***

ВСЯКА ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ ИМА ПРАВО ДА ИЗУЧАВА СВОЯ ЕЗИК. ВСЯКА ДРУГА ПОЗИЦИЯ ОКАЧЕСТВЯВАМЕ КАТО ПРОЯВА НА ВАРВАРСКИ МАНТАЛИТЕТ. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА Е ДЛЪЖНА ДА СЪЗДАДЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЕВРЕЙСКИ, АРМЕНСКИ, МАКЕДОНСКИ, ТУРСКИ, ЦИГАНСКИ И ПР. ЕЗИЦИ. НЕЩО ПОВЕЧЕ - ТЯ Е ДЛЪЖНА ДА ОСИГУРИ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ. НАШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕПАТИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТИ РЕОРГАНИЗАЦИИ. ДОРИ УЧИЛИЩНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ СЕ НУЖДАЕ ОТ ЕЛЕМЕНТАРНИ УСЛОВИЯ ОБСЪЖДАНЕ И УТВЪРДЕНИ ПРОГРАМИ И УЧЕБНИЦИ, ДИПЛОМИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ. ТЯХНАТА ЛИПСА Е БЕЗОТГОВОРНО И ЛЕКОМИСЛЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС. ТЯХНАТА ЛИПСА Е ОБИДНО ПОДЦЕНЯВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ.
ИЗУЧАВАНЕТО НА ЕЗИК НЕ Е ПРОСТО ТРЕНИРАНЕ НА МАХЛЕНСКИ РАЗГОВОРНИ НАВИЦИ. ТО Е УСВОЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА - ИСТОРИЧЕСКИ, КУЛТУРНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ, НА СЪОТВЕТНАТА ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ. ОСВЕН ВСИЧКО ДРУГО МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА /МНП/ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРИ ПЪЛНОЦЕННО ИНСПЕКТОРСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС. ТОВА Е НЕОСПОРИМА ПРАКТИКА ПО ВСЯКА ДИСЦИПЛИНА. БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕТО Е НЕВЪЗМОЖНО НИТО КАЧЕСТВЕНО РАВНИЩЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО, НИТО СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ. МНП ГОТОВО ЛИ Е В МОМЕНТА ДА ОСИГУРИ УСЛОВИЯТА, КОИТО Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРИ?

МНП РАЗРЕШИ ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК ПОД НАТИСК. ТОВА ОЗНАЧАВА ЛИ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНАТ ДА СТАЧКУВАТ МАКЕДОНЦИ, ЦИГАНИ, ЕВРЕИ И АРМЕНЦИ, ЗА ДА СЕ ВЪВЕДЕ ИЗУЧАВАНЕТО И НА ТЕХНИТЕ ЕЗИЦИ? МНП ЩЕ ИЗРАБОТИ ЛИ ПРИНЦИПНА ПОЗИЦИЯ ИЛИ ЩЕ РЕАГИРА МИГНОВЕНО ПОД НАПОРА НА ЛОЗУНГИ И МИТИНГИ?

АРГУМЕНТЪТ, ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ С ТУРСКО САМОСЪЗНАНИЕ ОБРАЗУВАТ ГОЛЯМА ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ, Е РАСИСТКИ АРГУМЕНТ. ВСЯКА ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ Е С РАВНИ НА ДРУГИТЕ ПРАВА.

ПРОБЛЕМИТЕ С ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ НЕ СВЪРШВАТ ДОТУК. БЕЗПЛАТНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, КОЕТО ТЕЖИ НА ПЛЕЩИТЕ НА ДАНЪКОПЛАТЕЦА, Е ДЛЪЖЕН ДА ОСИГУРИ ПРИОРИТЕТ НА Т.НАР. СВЕТОВНИ ЕЗИЦИ - АНГЛИЙСКИ, ФРЕНСКИ, НЕМСКИ, РУСКИ, КИТАЙСКИ И ИСПАНСКИ. ПРЕДИ ТЯХНОТО ПОВСЕМЕСТНО ВЪВЕЖДАНЕ, ЧРЕЗ КОЕТО ЩЕ СЕ ГАРАНТИРА ПЕРСПЕКТИВНО "ОТВАРЯНЕ КЪМ СВЕТА", Е НЕПОНЯТНО БЕЗПЛАТНОТО УЧИЛИЩНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ВСЕКИ ДРУГ ЕЗИК, ОСВЕН ОФИЦИАЛНИЯ. НЕПОНЯТНИ СА ПРЕДИМСТВАТА, КОИТО СЕ ОСИГУРЯВАТ НА ЕЗИЦИТЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ.

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРОГРАМИ И УЧЕБНИЦИ; ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ; ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕПОДАВАНЕ; РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЕЗИЦИТЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ; ПЛАТЕНОСТ. СПОРЕД НАС ТОВА СА ПРИНЦИПИ, ВЪН ОТ КОИТО ПОВЕДЕНИЕТО НА МНП Е АВАНТЮРИЗЪМ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, ДОБРЕ ПОЗНАТ!

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА НС НА CMC: ЮРИЙ БОРИСОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 5 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ДИМИТРОВГРАД, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ - ДИМИТРОВГРАД, ДО КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

НА СВОЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 28 ФЕВРУАРИ 1991 Г. КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /КС НА СДС/ - ДИМИТРОВГРАД, В КОЙТО СА ПРЕДСТАВЕНИ СЛЕДНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ: РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, БЗНС НИКОЛА ПЕТКОВ, АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ, КЛУБА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ, КЛУБЪТ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ, ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ, ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

1. ОТТЕГЛЯ СВОИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛКОМ НА ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД ДО СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО. СДС СМЯТА, ЧЕ В ОБЩИНАТА СА ИЗВЪРШЕНИ РЕДИЦА ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ ОТ СТОПАНСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ, КОИТО СА УСТАНОВЕНИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ, НО ВРЕМЕННИЯТ ИЗПЪЛКОМ НЕ ПРЕДПРИЕМА НЕЗАБАВНИ И РЕШИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ.

2. СДС НАСТОЯВА ПРЕД МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА УПРАЖНИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛКОМ, КОЙТО С ДЕЙСТВИЯТА СИ ИЛИ ПО-ТОЧНО С БЕЗДЕЙСТВИЕТО СИ ПРЕЧИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИСТИНАТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА.

ДИМИТРОВГРАД, 1 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


*  *  *

СОФИЯ, 5 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ИКОНОМИКА НА ПРЕХОДА" /ЧАСТ ВТОРА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН- ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНАТА АМЕРИКАНСКА ИКОНОМИСТКА ГРАЦИЕЛА Д. ТЕСТА.


    ЗAЩО ИКОНОМИКИТЕ С ДЪРЖАВНО ПЛАНИРАНЕ И КОНТРОЛ ПРЕТЪРПЯХА
НЕСПОЛУКА?

НЕ Е СЛУЧАЙНО, ЧЕ 80-ТЕ ГОДИНИ ПРЕДИЗВИКАХА ТАКАВА ДРАМАТИЧНА ПРОМЯНА В ИКОНОМИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ. СЛЕД ГОДИНИ НА ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ РАЗЛИЧИЯТА В ДОСТИЖЕНИЯТА МЕЖДУ НАРОДИТЕ ВЪВ ВСЯКА ГРУПА СТАНАХА ТВЪРДЕ ГОЛЕМИ, ЗА ДА БЪДАТ ПРЕНЕБРЕГВАНИ. ДОРИ СТРАНИТЕ, КОИТО ПРЕДПОЧЕТОХА ДА СМЕСЯТ ЕЛЕМЕНТИ ОТ КАПИТАЛИЗМА И СОЦИАЛИЗМА, ОТБЕЛЯЗАХА, ЧЕ СЪДБИТЕ ИМ СЕ ПОДОБРЯВАХА ПРИБЛИЗИТЕЛНО ПРОПОРЦИОНАЛНО НА НАРАСТВАНЕТО НА СТЕПЕНТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ.

В МНОГО РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ 80-ТЕ ГОДИНИ БЯХА ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА КРИЗА В ДЪЛГОВЕТЕ И ВИСОКА ИНФЛАЦИЯ. НАЦИИ, БОГАТИ НА ПРИРОДНИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ФАКТИЧЕСКИ НЕ БЯХА В СЪСТОЯНИЕ ДА СПЕЧЕЛЯТ ДОСТАТЪЧНО ЧУЖДА ВАЛУТА, ЗА ДА ЗАДОВОЛЯТ НУЖДИТЕ СИ. МЕЖДУ 1982 Г. И 1989 Г. СЪОТНОШЕНИЕТО НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ КЪМ ИЗНОСА НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА ВСИЧКИ РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ ВАРИРАШЕ ОТ НАЙ-ВИСОКИЯ ПРОЦЕНТ - 172,3 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1986 Г. ДО НАЙ-НИСКИЯ - 120,2 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1989 Г. ПРЕЗ СЪЩИЯ ПЕРИОД ОБАЧЕ ПРОЦЕНТЪТ ЗА ЧЕТИРИТЕ АЗИАТСКИ НОВОИНДУСТРИАЛИЗИРАШИ СЕ СТРАНИ /НИС/ СЕ ДВИЖЕШЕ В ДИАПАЗОНА ОТ 44,5 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1983 Г. ДО 16,3 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1989 Г. ДАННИТЕ ПОКАЗВАТ ПОДОБНА ТЕНДЕНЦИЯ НА ВИСОКА ИНФЛАЦИЯ В ПО-СЛАБО РАЗВИТИТЕ СТРАНИ /И ХИПЕРИНФЛАЦИЯ В ЗАПАДНОТО ПОЛУКЪЛБО И ТЕЖКО ЗАДЛЪЖНЕЛИТЕ СТРАНИ/ СРЕЩУ МНОГО НИСКА ИНФЛАЦИЯ В НИС. ДОКАТО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ КАТО ЦЯЛО ИЗПИТВАХА ИНФЛАЦИЯ 104 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1989 Г. НИС ОБЯВИХА СРЕДНО НАРАСТВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ САМО С 5,4 ПРОЦЕНТА /2/.

ИКОНОМИКИТЕ С ДЪРЖАВНО ПЛАНИРАНЕ И КОНТРОЛ СЪЩО ИЗОСТАВАХА ОТ СВОИТЕ СОБСТВЕНИ ПОТЕНЦИАЛИ И ОТ СЪБИТИЯТА В ДРУГИ ЧАСТИ НА СВЕТА. ДА РАЗГЛЕДАМЕ СЛЕДНИТЕ ФАКТИ:

- ПРЕЗ 1913 Г. РЕАЛНИЯТ ПРОДУКТ, ПОЛУЧЕН ЗА ЧОВЕКОЧАС В ЦАРСКА РУСИЯ, БЕШЕ ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ И ПОЛОВИНА ПЪТИ ПО-ГОЛЯМ ОТ ТОЗИ В ИМПЕРСКА ЯПОНИЯ. СЪВЕТСКИЯТ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ СЕГА Е ТВЪРДЕ ДАЛЕЧ ОТ ЯПОНСКИЯ /3/.

- ПРЕЗ 1980 Г. СРЕДНИЯТ ДОХОД НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В НАЙ-БЕДНИЯ РАЙОН НА СВЕТА, ЧЕРНА АФРИКА, БЕШЕ 560 ДОЛАРА, ДО 1988 Г. ТОЙ СПАДНА НА 450 ДОЛАРА. ПРЕЗ СЪЩИЯ ПЕРИОД ДОХОДЪТ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В ИНДУСТРИАЛНИТЕ СТРАНИ СЕ УВЕЛИЧИ С 18 ПРОЦЕНТА /4/.

- ПРЕЗ 1949 Г. ДОХОДЪТ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В УНГАРИЯ БЕШЕ 269 ДОЛАРА - ПО-ВИСОК, ОТКОЛКОТО В ЯПОНИЯ /100 ДОЛАРА/, АВСТРИЯ /216 ДОЛАРА/ И ИТАЛИЯ /235 ДОЛАРА/ И НЕ МНОГО ДАЛЕЧ ОТ ЗАПАДНОГЕРМАНСКИЯ /320 ДОЛАРА/. ПРЕЗ 1988 Г. ДОХОДЪТ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В ЯПОНИЯ ДОСТИГНА 21 020 ДОЛАРА - /908 ПРОЦЕНТА УВЕЛИЧЕНИЕ/; В АВСТРИЯ ТОЙ ДОСТИГНА 15 370 ДОЛАРА /69 ПРОЦЕНТА/; В ИТАЛИЯ - 13 320 ДОЛАРА /107 ПРОЦЕНТА/; А В ЗАПАДНА ГЕРМАНИЯ - 18 480 ДОЛАРА /66 ПРОЦЕНТА/. В УНГАРИЯ СЪЩАТА ГОДИНА ТОЗИ ДОХОД НАРАСНА ДО 2460 ДОЛАРА - УВЕЛИЧЕНИЕ САМО СЪС 17 ПРОЦЕНТА /5/.

- ОПИТЪТ НА МНОГО ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ СТРАНИ ПРЕЗ СЪЩИЯ ПЕРИОД БЕШЕ ПОРАЗИТЕЛНО СХОДЕН С ТОЗИ НА УНГАРИЯ. ПРЕЗ 1950 Г. АРЖЕНТИНА И ЧИЛИ ИМАХА НИВО НА ВЪТРЕШНАТА ПРОДУКЦИЯ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, СРАВНИМО С ТОВА НА АВСТРИЯ, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ И ФИНЛАНДИЯ, И ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ВИСОКО ОТ ТОВА В ЯПОНИЯ, ТАЙВАН И ЮЖНА КОРЕЯ. ДНЕС ПРОДУКЦИЯТА НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В ИТАЛИЯ Е 5,3 ПЪТИ ПО-ВИСОКА ОТ ТАЗИ В АРЖЕНТИНА; В АВСТРИЯ ТЯ Е 6,1 ПЪТИ ПО-ВИСОКА; ВЪВ ФИНЛАНДИЯ - 7,4 ПЪТИ И В ЯПОНИЯ - 8,3 ПЪТИ /6/. В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ЧЕСТО СЕ ЗАБРАВЯ, ЧЕ ПРЕЗ 1948 Г. АРЖЕНТИНА БЕШЕ БОГАТА НА РЕСУРСИ СТРАНА С ВИСОК ДОХОД, В ЕДНА И СЪЩА ГРУПА С АВСТРАЛИЯ И НОВА ЗЕЛАНДИЯ. ДНЕС АВСТРАЛИЙЦИТЕ ИМАТ НИВО НА ДОХОДА НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, КОЙТО Е ПОЧТИ ПЕТ ПЪТИ ПО-ВИСОК ОТ ТОЗИ НА АРЖЕНТИНЦИТЕ; КИВИТАТА /НОВОЗЕЛАНДЦИТЕ/ СА ЧЕТИРИ ПЪТИ ПО-БОГАТИ ОТ ГАУЧОСИТЕ.

- ПРЕЗ 1962 Г. ИКОНОМИКИТЕ НА ЮЖНА КОРЕЯ И ГАНА БЯХА ТВЪРДЕ СХОДНИ. ДОХОДЪТ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО БЕШЕ 491 ДОЛАРА В ЮЖНА КОРЕЯ И 490 ДОЛАРА В ГАНА; ОКОЛО ДВЕ ТРЕТИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА ДВЕТЕ СТРАНИ БЕШЕ ЗАВИСИМО ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, А ПЪРВИЧНИТЕ ПРОДУКТИ БЯХА ТЕХНИЯТ ГЛАВЕН ИЗНОС. "ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО ОБАЧЕ СРЕДНИЯТ КОРЕЕЦ ИМА ПЕТ ПЪТИ ПО-ВИСОК ДОХОД ОТ СРЕДНИЯ ГАНАЕЦ" /7/.

ОЧЕРТАВАЩИТЕ СЕ В ТЕЗИ ПРИМЕРИ ТЕНДЕНЦИИ ПОКАЗВАТ, ЧЕ БЪРЗО ИНДУСТРИАЛИЗИРАЩИТЕ СЕ СТРАНИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ ОЧЕВИДНО СА ИЗВЪРШИЛИ НЕЩО СЪВСЕМ ПРАВИЛНО, ПРЕХВЪРЛЯЙКИ МОСТ НАД ПРОПАСТТА, КОЯТО ГИ ОТДЕЛЯШЕ ОТ ИНДУСТРИАЛИЗИРАНИТЕ СТРАНИ И МНОГО ОТ РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ, КАТО В КРАЙНА СМЕТКА ГИ ИЗПРЕВАРИХА. ПОДОБРЕНИЯТА В СОЦИАЛНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ ЗАД ТЕЗИ ЦИФРИ НА ОБЩ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ СА ТОЧНО ТОЛКОВА ОЧЕБИЙНИ. МЕЖДУ 1952 И 1988 Г. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЖИВОТА НАРАСНА С 15 ГОДИНИ В ТАЙВАН И С 20 ГОДИНИ В ЮЖНА КОРЕЯ. КОЛИЧЕСТВОТО НА ПОГЪЛНАТИТЕ КАЛОРИИ И НИВОТО НА ГРАМОТНОСТ СЕ ПОДОБРИХА ЗНАЧИТЕЛНО. А ТАКИВА ПОВСЕМЕСТНИ СИМВОЛИ НА ПРОГРЕС, КАТО ТЕЛЕВИЗИЯТА, АВТОМОБИЛИТЕ И ТЕЛЕФОНИТЕ, НА ХИЛЯДА ДУШИ НАСЕЛЕНИЕ СТАНАХА РЕАЛНОСТ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, БЛАГАТА БЯХА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПОРАВНО, ТЪЙ КАТО СЕЛСКИТЕ ДОХОДИ НАРАСНАХА ДО НИВОТО НА ГРАДСКИТЕ, А БЕЗРАБОТИЦАТА СЕ ЗАДЪРЖА НА МНОГО НИСКО НИВО. И НЕЩО ВАЖНО - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОХОДИТЕ СЕ ИЗВЪРШВАШЕ ПО-РАВНОМЕРНО, ТЪЙ КАТО АЗИАТСКИТЕ СТРАНИ СТАНАХА ПО-БОГАТИ. "ПРЕЗ 1952 Г. ДОХОДЪТ НА НАЙ-БОГАТИТЕ 20 ПРОЦЕНТА ОТ ТАЙВАНСКИТЕ ДОМАКИНСТВА БЕШЕ 15 ПЪТИ ПО-ГОЛЯМ ОТ ДОХОДА НА НАЙ-БЕДНИТЕ 20 ПРОЦЕНТА; ДО 1980 Г. РЪСТЪТ БЕШЕ САМО 4,2. ЕКВИВАЛЕНТЪТ В АМЕРИКА ЗА ТАЗИ ГОДИНА БЕШЕ 7,5, В ШВЕЦИЯ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА - 5,6"/8/.

КАКВО СТАНА ПРИЧИНА ЗА ОСТРОТО ПРОТИВОРЕЧИЕ В ИЗЯВАТА НА АЗИАТСКИТЕ НОВОИНДУСТРИАЛИЗИРАЩИ СЕ СТРАНИ И ТАЗИ НА ДРУГИ РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ И НА ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИТЕ ИКОНОМИКИ? ПРЕЗ 50-ТЕ И 60-ТЕ ГОДИНИ МНОГО РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ СЕ СПУСНАХА НАДОЛУ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКАТА РАЗРУХА, МИСЛЕЙКИ ЧЕ СЕ РАЗХОЖДАТ ПО "ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА" НА "БЛАГОДАТНАТА ЗЕМЯ". ТЕ БЯХА РЪКОВОДЕНИ В СВОЕТО ПЪТЕШЕСТВИЕ ОТ ПРОРОЦИ В ИКОНОМИКАТА, КОИТО ПО ОНОВА ВРЕМЕ СМЯТАХА, ЧЕ ПОЛИТИКАТА, КОЯТО СЕ Е ОКАЗАЛА ЕФЕКТИВНА ПРИ РАЗВИТИЕТО И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА НА ЗАПАДА, НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ. ЗАПАДНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НЯМАХА НИЩО ПРОТИВ ДА ОСИГУРЯТ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТОВА "ПЪТЕШЕСТВИЕ”.

ПО-СПЕЦИАЛНО ТЕОРИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ В СЛЕДВОЕННАТА ЕРА ПОДДЪРЖАШЕ ТЕЗАТА, ЧЕ ТОЗИ ИКОНОМИЧЕСКИ НАПРЕДЪК ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДИРИЖИРАН ОТ ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ И ЧЕ ТЪРГОВИЯТА НЕ БИ МОГЛА ДА БЪДЕ ДВИГАТЕЛ НА РАЗВИТИЕТО. АРГУМЕНТЪТ БЕШЕ ОСНОВАН НА ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ НУЖДИТЕ ОТ ТРАДИЦИОННИЯ ИЗНОС /ГЛАВНО НА СУРОВИНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ/ НА БЕДНИТЕ НАЦИИ БИХА НАМАЛЕЛИ С ВРЕМЕТО. БЕШЕ ПРИЕТО И ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ ЦЕНИТЕ, КОИТО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ БИХА БИЛИ В СЪСТОЯНИЕ ДА ИСКАТ ЗА СВОИТЕ НАМАЛЯВАЩИ РЕСУРСИ, ЩЕ ПАДНАТ ОТНОСИТЕЛНО НА НИВОТО НА ЦЕНИТЕ НА ВНОСА, КОЙТО БИХА ИЗВЪРШВАЛИ ОТ ЧУЖБИНА. ПО ТОЗИ НАЧИН, ВПРИМЧЕНИ В СВОЯТА ЗАВИСИМОСТ ОТ ТРАДИЦИОННИЯ ЕКСПОРТ, БЕДНИТЕ СТРАНИ НЕ МОЖЕХА ДА ОЧАКВАТ ПРОСПЕРИТЕТ.

РЕШЕНИЕТО БЕШЕ ТЕЗИ СТРАНИ ДА СЕ ОБЪРНАТ ПО ПОСОКА "НАВЪТРЕ". ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕЦЕПТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ИЗОСТАНАЛОСТТА БЯХА НАСОЧЕНИ КЪМ ЗАТВАРЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ. РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ, КОИТО ПОСЛЕДВАХА ТЕЗИ ПРЕПОРЪКИ, СЕ ХАРАКТЕРИЗИРАХА С ОГРОМНИ ОБЩЕСТВЕНИ СЕКТОРИ, ВИСОКИ ТАРИФНИ И НЕТАРИФНИ БАРИЕРИ, ВИСОКИ ДАНЪЧНИ СТАВКИ, ЗАВИШЕН КУРС НА ВАЛУТИТЕ И БЕЗЧИСЛЕНИ ДЪРЖАВНИ СУБСИДИИ, ВОДЕЩИ ДО КОНТРОЛ И РЕГУЛАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ.
В ЗНАЧИТЕЛЕН ЕТАП ОТ СЛЕДВОЕННАТА ЕРА ПРАВИТЕЛСТВАТА НАЦИОНАЛИЗИРАХА ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪЗДАВАХА ДЪРЖАВНИ ФИРМИ И ИЗДАВАХА ПОТИСКАЩИ РАЗПОРЕДБИ, КОИТО СТАНАХА БАРИЕРИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ.  ПОЛИТИКАТА НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНИЯ БЛОК, УПРАЖНЯВАЩА КОНТРОЛ ЧРЕЗ КРУПНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ПО ПЛАНИРАНЕ, НЕ БЕШЕ ПО-РАЗЛИЧНА. МОЖЕШЕ ДА СЕ ПРЕДВИДИ, ЧЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ДВЕТЕ ГРУПИ СТРАНИ ЩЕ БЪДАТ СХОДНИ.

                  НАЙ-ДОБРОТО ОТ ДВАТА СВЯТА? ОПИТЪТ НА УНГАРИЯ И ПОЛША

ПОЛША И УНГАРИЯ СА В ЦЕНТЪРА НА СМЕЛИЯ ОПИТ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА ДА СЕ ПРОМЕНИ ЦЯЛОСТНАТА ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА ОТ ТОТАЛИТАРНО-КОМАНДНА ИКОНОМИКА В ПАЗАРНООРИЕНТИРАНА ДЕМОКРАЦИЯ. В КРАЯ НА 50-ТЕ И НАЧАЛОТО НА 60-ТЕ ГОДИНИ И ДВЕТЕ СТРАНИ НАПРАВИХА НЯКОЛКО НЕУСПЕШНИ ОПИТА ЗА РЕФОРМИ. НО НЕЗАВИСИМО ОТ ИСТОРИЯТА НА РЕФОРМИТЕ ИМ, СЕГАШНИТЕ УСИЛИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ КУЛМИНАЦИЯТА В ЕДИН ПОСТЕПЕНЕН ПРОЦЕС НА ИКОНОМИЧЕСКА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ. ПО-СКОРО КАКТО В ПОЛША, ТАКА И В УНГАРИЯ, ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА СЕ КОЛЕБАЕШЕ В "ЦИКЪЛА РЕФОРМА - СЪКРАЩАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ - РЕФОРМА. ВСЯКА ФАЗА НА ЦИКЪЛА БЕШЕ УПРАВЛЯВАНА ОТ ФАКТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА И ПОЛИТИКАТА НА ПРОТЕСТ, КОЯТО ВЪЗНИКНА СРЕД НАРОДИТЕ, ПОНАСЯЩИ НИЩЕТАТА" /.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:23:22    05-03-1991