5 април 1991

СОФИЯ, 5 АПРИЛ 1991 ГОДИНА                                                                         БРОЙ 68 /343/

СОФИЯ, 5 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ОТ ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЗНС ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВИНА И ОТГОВОРНОСТ НА ДЕЙЦИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 1947-1989 ГОДИНА И ЗА НАНЕСЕНИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ НА СЪЮЗА.


КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВИНА И ОТГОВОРНОСТ НА ДЕЙЦИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 1947-1989 ГОДИНА И ЗА НАНЕСЕНИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ НА СЪЮЗА, СЪЗДАДЕНА ПРЕДИ ТРИ МЕСЕЦА ОТ ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЗНС, ЗА КРАТКОТО ВРЕМЕ, С КОЕТО РАЗПОЛАГАШЕ, НАПРАВИ СВОИ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ НА ДОКУМЕНТАЛЕН И ФАКТОЛОГИЧЕСКИ МАТЕРИАЛ. ПРОВЕДЕНИ БЯХА СРЕЩИ СЪС СЪЮЗНИ ДЕЙЦИ, ИЗПОЛЗВАНИ БЯХА МАТЕРИАЛИ ОТ АРХИВА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, КАКТО И ТАКИВА, ПОЛУЧЕНИ ОТ СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ.

В РЕЗУЛТАТ НА ВСИЧКО ТОВА КОМИСИЯТА ИЗЛИЗА ПРЕД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ПРЕД СЪЮЗНИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА СЪС СВОИ ИЗВОДИ И КОНСТАТАЦИИ, С КОИТО ДАВА ОТКРОВЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВИНА И ОТГОВОРНОСТ НА СЪЮЗНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И ДЕЙЦИ. ТЯ НЯМА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ИЗЧЕРПАТЕЛНОСТ И МОНОПОЛ ВЪРХУ ИСТИНАТА, А ОЩЕ ПО-МАЛКО ДА БЪДЕ СВОЕГО РОДА СЪЮЗЕН СЪД, КОЙТО ОТ ПОЗИЦИИТЕ НА НЕПОГРЕШИМОСТ ДА ПРОИЗНЕСЕ СВОЯТА КАТЕГОРИЧНА ПРИСЪДА ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ. ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ ТОВА ЩЕ НАПРАВИ ВРЕМЕТО - ВЪРХОВЕН СЪДНИК ЗА ВСИЧКО И ВСЕКИГО.

КОМИСИЯТА ИЗЛИЗА СЪС СВОЯ ПОЛИТИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ДЕЙЦИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1947 ДО 1989 ГОДИНА. ПРИЧИНИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕТО Й В ТЕЗИ РАМКИ СА ПОЛИТИКО-ИСТОРИЧЕСКИ. СЛЕД 1947 ГОДИНА ЗАПОЧНА ПРОЦЕСЪТ НА ЛИКВИДИРАНЕ И ФИЗИЧЕСКО УНИЩОЖАВАНЕ НА ОПОЗИЦИЯТА В СТРАНАТА И ОКОНЧАТЕЛНО УСТАНОВЯВАНЕ НА СТАЛИНСКИЯ БОЛШЕВИШКИ ТОТАЛИТАРЕН МОДЕЛ НА ОБЩЕСТЕЕНО-ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО, АНАЛОГ НА КОЙТО БЕШЕ ФАШИЗМЪТ. В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА СЕ СЛОЖИ "КРЪСТ" КАКТО НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА, ТАКА И НА САМОСТОЯТЕЛНОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ. СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА И ПО-ТОЧНО ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 2 ДЕКЕМВРИ СЪЩАТА ГОДИНА СЕ СЛОЖИ НАЧАЛОТО НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ЛИЦЕ НА СЪЮЗА КАТО НЕЗАВИСИМА НАРОДОВЛАСТНИЧЕСКА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА. ТАЗИ ЛИНИЯ СЕ УТВЪРДИ НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЗНС /ФЕВРУАРИ-МАРТ 1990 ГОДИНА/.

НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА НАРОДЪТ ВЯРВАШЕ, ЧЕ ПРЕД СТРАНАТА Е ОТКРИТ ПЪТЯТ ЗА СВОБОДНО ДЕМОКРАТИЧНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ. ТЕЗИ НАДЕЖДИ РУХНАХА ТВЪРДЕ СКОРО ПОРАДИ ПРИЕТИЯ И БЕЗКОМПРОМИСНО ПРОВЕЖДАН ПОЛИТИЧЕСКИ КУРС НА БКП ЗА УЗУРПИРАНЕ НА ЦЯЛАТА ВЛАСТ В СТРАНАТА. НАЙ-СЕРИОЗНА ПРЕГРАДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ТОЗИ БОЛШЕВИШКИ МОДЕЛ БЕ БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НАЙ-МАСОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА В БЪЛГАРИЯ. ТОВА СЕ РЕАЛИЗИРА СЪС СТАЛИНОВИТЕ МЕТОДИ И НЕ БЕЗ СЪДЕЙСТВИЕТО НА ВЪНШНИ СИЛИ, КОИТО ОЩЕ ПРЕДИ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА БЯХА ПРЕКРОИЛИ ПОЛИТИЧЕСКАТА КАРТА НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА.

НАЧАЛОТО НА ЛИКВИДИРАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ЗАПОЧНА С ГРУБО ВМЕШАТЕЛСТВО НА БКП В НЕГОВИТЕ ВЪТРЕШНИ ДЕЛА, ДОВЕЛО ДО ОТСТЪПЛЕНИЕ И СЪГЛАШАТЕЛСКИ ПОЗИЦИИ НА НЯКОИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЛИДЕРИ КАТО АЛЕКСАНДЪР ОББОВ, А ВПОСЛЕДСТВИЕ И ДО РАЗЦЕПЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ.

ВРЪХ НА РЕПРЕСИВНАТА ПОЛИТИКА БЕ ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИЯТ ЗАКОН ЗА РАЗТУРЯНЕ И ЗАБРАНЯВАНЕ НА БЗНС /О/ — НИКОЛА ПЕТКОВ, ПРИЕТ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 22 АВГУСТ 1947 ГОДИНА ПО ДОКЛАД НА РАДИ НАЙДЕНОВ - МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО И ЧЛЕН НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЗНС. ТОЙ ОБВИНИ ОПОЗИЦИОННИЯ БЗНС В ТОВА, ЧЕ Е ТРЪГНАЛ ПО ПЪТИЩАТА НА ЗАГОВОРИТЕ И КОНСПИРАЦИИТЕ... "И Е НАРУШИЛ ДЪРЖАВНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ ЧРЕЗ СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ".. НЕГОВО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ САМО ДА СЕ ЗАБРАНИ И РАЗТУРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА, НО И ДА СЕ АНУЛИРАТ ДЕПУТАТСКИТЕ МАНДАТИ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ БЗНС /О/ — НИКОЛА ПЕТКОВ. ТОЙ БЕ ПОДКРЕПЕН ОТ МИХАИЛ ГЕНОВСКИ, КИРИЛ КЛИСУРСКИ И ЯНКО МАРКОВ.

В КРАЯ НА 1947 ГОДИНА С АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА ЛАЛЮ ГАНЧЕВ И ПЕТЪР ТАНЧЕВ БЕ ЛИКВИДИРАН ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ЧРЕЗ ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОКОМУНИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ НА НАРОДНАТА МЛАДЕЖ.

ПРЕДАТЕЛСКАТА СЪГЛАШАТЕЛСКА ЛИНИЯ БЕ ПРОДЪЛЖЕНА И РАЗВИТА ОТ ГЕОРГИ ТРАЙКОВ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ВЪРХОВНИЯ СЪЮЗЕН СЪВЕТ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30 ОКТОМВРИ 1948 ГОДИНА, КОЙТО ИЗЦЯЛО ИЗМЕНИ НА ПРИНЦИПИТЕ И КОРЕННИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ. ТОЙ НЕ УСПЯ ДА ПРОКАРА ИДЕЯТА СИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА БЗНС В СЕЛСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НО НАЛОЖИ РЕШЕНИЯ, С КОИТО СЪЮЗЪТ ПРИЗНА БЕЗУСЛОВНО РЪКОВОДНАТА РОЛЯ НА БКП, ОТКАЗА СЕ ОТ СВОЯТА ПРОГРАМА И ПРИЕ ИЗЦЯЛО ПРОГРАМАТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА СОЦИАЛИЗМА.

АКТИВНИ ПРОВОДНИЦИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ТАЗИ ПОРАЖЕНСКА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ И ВРЕДНА ЗА БЪЛГАРИЯ ПОЛИТИКА БЯХА ПЕТЪР КАМЕНОВ, СТЕФАН ТОНЧЕВ, МИХАИЛ ГЕНОВСКИ, РАДИ НАЙДЕНОВ, КИРИЛ КЛИСУРСКИ, ЯНКО МАРКОВ, ПЕТЪР ТАНЧЕВ, ГЕОРГИ АНДРЕЕВ, ЛАЛЮ ГАНЧЕВ, СТОЯН ТОНЧЕВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ, ПАНДО ВАНЧЕВ, ХАРАЛАМБИ ТРАЙКОВ, АЛЕКСИ ИВАНОВ, БОЯН ГЕОРГИЕВ, ТОДОР ЯНАКИЕВ, ДИМИТЪР КАРАМУКОВ, АНГЕЛ ДИМИТРОВ, ИВАН КАЛУДОВ, СВЕТЛА ДАСКАЛОВА, МИЛЕНА СТАМБОЛИЙСКА, ПРОФ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, АНГЕЛ ИВАНОВ. ТРЯБВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА ВИНА И ОТГОВОРНОСТ НА ПОСОЧЕНИТЕ СЪЮЗНИ ДЕЙЦИ Е РАЗЛИЧНА И ТЯ    ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕЦЕНЯВА КОНКРЕТНО ЗА ВСЕКИ.

ПРОДЪЛЖИТЕЛ И НАЙ-УСЪРДЕН ПОСЛЕДОВАТЕЛ НА ОББОВ-ТРАЙКОВ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ БЕ СЕКРЕТАРЯТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ПЕТЪР ТАНЧЕВ. ИЗВЪРШЕНОТО ОТ НЕГО ИДЕЙНО ПРЕДАТЕЛСТВО И ДУХОВНО ПАДЕНИЕ СА ТЕЖКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРОТИВ ИНТЕРЕСИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ. ПЕТЪР ТАНЧЕВ НАЛОЖИ ПОЗОРНАТА ПРАКТИКА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА ДА БЪДАТ ОДОБРЯВАНИ ОТ СЪОТВЕТНИЯ ПАРТИЕН СЕКРЕТАР, ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИЕМ НА ИНТЕЛИГЕНТИ И МЛАДИ ХОРА, ИЗКУСТВЕНОТО ЗАДЪРЖАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ СЪСТАВ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА МАКСИМУМ ДО 120 000 ДУШИ. СЪЩО ТОЛКОВА ВРЕДНА БЕ НЕГОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕМАГОГИЯ ЗА "КОЛОСАЛНИТЕ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО И В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО", КАКТО И ПОРОЧНАТА КАДРОВА ПОЛИТИКА НА ИЗДИГАНЕ НА НЕКОМПЕТЕНТНИ И БЕЗДАРНИ ЛИЧНОСТИ. ОСНОВЕН НЕГОВ КРИТЕРИЙ ЗА КАДРОВА ОЦЕНКА БЕ ЛИЧНАТА ПРЕДАНОСТ И ПОСЛУШАНИЕ НА БКП. ТАКАВА КАДРОВА ПОЛИТИКА АКТИВНО ПРОВЕЖДАХА И АЛЕКСИ ИВАНОВ, ПАНДО ВАНЧЕВ, БОЯН ГЕОРГИЕВ, ИВАН КАЛУДОВ, ДИМИТЪР КАРАМУКОВ.

ВЪПРЕКИ ЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ БЕШЕ ОГЛАВЯВАН ОТ ПОСЛУШНИЦИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ИЗМЕНИЛИ НА ИДЕЙНИТЕ ПОЗИЦИИ НА СЪЮЗА, НЕ МОЖЕ ОТ НИКОГО ДА СЕ ОТРЕЧЕ ФАКТЪТ, ЧЕ БЗНС ПРЕНЕСЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА НОЩ ЖАРАВАТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИДЕИ И СЪХРАНИ СВЕТИТЕ ИМЕНА НА ПЪРВОУЧИТЕЛИТЕ, СТРОИТЕЛИТЕ И МЪЧЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ. ЗА ТОВА СЪЩЕСТВЕН ДЯЛ ИМА И ПРИОБЩАВАНЕТО HA ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ ОПОЗИЦИОННИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙЦИ КАТО БОРИС БУМБАРОВ, АСЕН СТАМБОЛИЙСКИ, СВЕТЛА ДАСКАЛОВА, АСЕН ПАВЛОВ, ПЕТЪР СЪРБИНСКИ, КАМЕН КАМЕНОВ И ХИЛЯДИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОПОЗИЦИОННИЯ БЗНС.

КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВИНА И ОТГОВОРНОСТ СЧИТА ЗА НЕОБХОДИМО УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ДА ИЗЛЕЗЕ С РЕШЕНИЯ, С КОИТО ОСЪЖДА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КУРС НА ДЕЙЦИ ОТ БЗНС, ДОВЕЛ ДО ОБЕЗЛИЧАВАНЕ НА СЪЮЗА, ДО ОТНЕМАНЕ НА НЕГОВАТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ И ПОСТАВЯНЕТО МУ В ПЪЛНО ПОДЧИНЕНИЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.

ПОЕМАЙКИ ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА БЗНС ВУСЛОВИЯТА НА ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ, ДОВЕЛА СТРАНАТА ДО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКА ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И НРАВСТВЕНА КРИЗА, КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ КАТЕГОРИЧНО ДА ОТХВЪРЛИ ВСЯКАКВИ ОПИТИ И ИНСИНУАЦИИ ОТ СТРАНА НА ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ЗА  ВНУШАВАНЕ ЧУВСТВО НА ВИНА У ДЕСЕТКИТЕ ХИЛЯДИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ - ЧЕСТНИ ГРАЖДАНИ И РОДОЛЮБЦИ, ЗАКЪРМЕНИ С ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ТРАДИЦИИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ И СЪХРАНИЛИ ИДЕАЛИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ. ТАКАВА ВИНА НЯМАТ И НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ТЕЗИ СЪЮЗНИ ДЕЙЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЛАСТИ, ЧЕСТНО ИЗПЪЛНЯВАЛИ СВОИТЕ СЛУЖЕБНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. РЕДИЦА ОТ ТЯХ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СЕРИОЗНИЯ ПОВРАТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ САМОСТОЯТЕЛНОСТТА НА БЗНС СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА.

КАТО ОТЧИТА ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА СЛОЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ НА ВЪПРОСИТЕ, КОМИСИЯТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ СВОЯТА РАБОТА ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ, КОНКРЕТИЗИРАНЕ И ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВИНА И ОТГОВОРНОСТ НА СЪЮЗНИ ДЕЙЦИ. ТЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ КАКТО И ДОСЕГА ДА ПРАВИ СВОИТЕ ИЗВОДИ САМО ВЪЗ ОСНОВА НА ДОСТОВЕРНИ ФАКТИ И ДОКУМЕНТИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ИСТИНАТА. КОМИСИЯТА НЕ ЩЕ ДОПУСНЕ ВМЕШАТЕЛСТВО В СВОЯТА РАБОТА, ОТ КЪДЕТО И ДА ИДВА ТО. ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА СИ ТЯ ЩЕ ИНФОРМИРА СЪЮЗНОТО РЪКОВОДСТВО И ОБЩЕСТВЕНОСТТА.

/ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ПРЕДОСТАВЯ ТОЗИ ТЕКСТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ЧРЕЗ ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ НА БЗНС

СОФИЯ, 3 АПРИЛ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 5 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТ ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЗНС ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕШЕНИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗНС, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ НА 30 МАРТ 1990 ГОДИНА.


ПО ТОЧКА ПЪРВА

1. ОДОБРЯВА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ В ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪЮЗЕН СЪВЕТ ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА И НАПРАВЕНИТЕ ИЗВОДИ.

2. БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ УЧАСТВА В ПРОЦЕСА НА РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, ПОЕМА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И РАБОТИ АКТИВНО ЧРЕЗ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ФОРМАЦИИ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДУХОВНАТА КРИЗА НА БЪЛГАРИЯ.

3. УТВЪРЖДАВА КАТО ГЛАВНИ И НЕПОСРЕДСТВЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ:

- РЕЗУЛТАТНОТО УЧАСТИЕ НА СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ В ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ;
- ЗАВОЮВАНЕ ПОЗИЦИИ И В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ В СТРАНАТА, СРЕД ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА И МЛАДЕЖТА;
- СПЕЧЕЛВАНЕ ДОВЕРИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА ПО МЕСТА;
- ЕДИНЕНИЕТО И УКРЕПВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМИЯ И СИЛЕН БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.

4. ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА СЪЮЗНИТЕ РЪКОВОДСТВА И ДРУЖБЕНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СТРОГО СПАЗВАНЕ НА УСТАВА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ И ЗА ТВЪРДО ОТСТОЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛИНИЯ НА СЪЮЗА.

ПО ТОЧКА ВТОРА

1. ПРИЕМА ИНФОРМАЦИЯТА И ОДОБРЯВА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ В СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

2. ВЪЗЛАГА НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ДА ФОРМИРА ЗАЕДНО С ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА ПОЗИЦИИТЕ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКАТА Й ДЕЙНОСТ ЗА ОТСТОЯВАНЕ ПРИНЦИПИТЕ И ПОЛИТИКАТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОГРАМАТА НА СЪЮЗА И РЕШЕНИЯТА НА ВЪРХОВНИТЕ СЪЮЗНИ ОРГАНИ.

ПО ТОЧКА ТРЕТА

1. ПОТВЪРЖДАВА ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ КАТО САМОСТОЯТЕЛНА ОПОЗИЦИОННА СИЛА СРЕЩУ МОНОПОЛА НА БСП ВЪРХУ ВЛАСТТА. БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ДА УЧАСТВА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ОСНОВАТА НА ПРОПОРЦИОНАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА СЪС СОБСТВЕНА ОРАНЖЕВА БЮЛЕТИНА.

2. УПЪЛНОМОЩАВА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЗНС ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ДА СКЛЮЧВА ПОЛИТИЧЕСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ СЪС СДС И С ДРУГИ ДЕМОКРАТИЧНИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ ЗА СЪГЛАСУВАНИ ДЕЙСТВИЯ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ, ПРИ ЗАПАЗВАНЕ И ОТСТОЯВАНЕ САМОСТОЯТЕЛНОСТТА НА СЪЮЗА.

КОНКРЕТНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ НА РАЗЛИЧНИ НИВА В СТРУКТУРАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ДА СТАВАТ СЛЕД ОДОБРЯВАНЕ ОТ ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЗНС.

3. ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЗНС ДА СЪЗДАДЕ КОНСУЛТАТИВНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА СТРАТЕГИЯ.

4. УЧРЕДЯВА ПРЕДИЗБОРЕН ФОНД НА БЗНС СЪС СМЕТКА В ЛЕВА И ВАЛУТА.

ПРЕПОРЪЧВА НА РЪКОВОДСТВАТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩИНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ДРУЖБИ ДА ПРОВЕДАТ ШИРОКА РАЗЯСНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ВЪВ ФОНДА.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА

1. УТВЪРЖДАВА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 1990 ГОДИНА И УТВЪРЖДАВА БЮДЖЕТА ЗА 1991 ГОДИНА.

ПО ТОЧКА ПЕТА

1. УТВЪРЖДАВА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС.

ПО ТОЧКА ШЕСТА

1. ОСЪЖДА И СЕ РАЗГРАНИЧАВА КАТЕГОРИЧНО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ КУРС НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В ИНФОРМАЦИЯТА СЪЮЗНИ ДЕЙЦИ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 1947 Г. ДО 1989 ГОДИНА, ДОВЕЛ ДО ОБЕЗЛИЧАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ, ДО ОТНЕМАНЕ НА ВСЯКАКВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА УЧАСТВА САМОСТОЯТЕЛНО В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ И ПОСТАВЯНЕТО МУ В ПЪЛНО ПОДЧИНЕНИЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.
ПОЕМА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА СЪЮЗА В УСЛОВИЯТА НА УСТАНОВИЛАТА СЕ ТОТАЛИТАРНА ВЛАСТ, ДОВЕЛА ДО ТЕЖКА ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И НРАВСТВЕНА КРИЗА.

2. ОТХВЪРЛЯ РЕШИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ЗЛОНАМЕРЕНИ ОПИТИ ОТ СТРАНА НА ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ЗА ВНУШАВАНЕ ЧУВСТВО НА ВИНА У ДЕСЕТКИТЕ ХИЛЯДИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ - ЧЕСТНИ ГРАЖДАНИ И РОДОЛЮБЦИ, ЗАКЪРМЕНИ С ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ И СЪХРАНИЛИ ИДЕАЛИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ.

3. ВЪЗЛАГА НА КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВИНА И ОТГОВОРНОСТ НА ДЕЙЦИ НА БЗНС ЗА ПЕРИОДА 1947-1989 ГОДИНА И ЗА НАНЕСЕНИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ НА СЪЮЗА ДА ПРОДЪЛЖИ СВОЯТА РАБОТА И НА ОСНОВАТА НА ЗАДЪЛБОЧЕН ПОЛИТИКО-ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФАКТИТЕ И ДОКУМЕНТИТЕ ДА КОНКРЕТИЗИРА И ПЕРСОНАЛИЗИРА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВИНА И ОТГОВОРНОСТ НА ПОСОЧЕНИТЕ И ДРУГИ СЪЮЗНИ ДЕЙЦИ ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 5 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО РЪКОВОДСТВАТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ФРАКЦИЯТА "ПЪТ КЪМ ЕВРОПА", АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ,ФРАКЦИЯТА "МАРКСИСТКА АЛТЕРНАТИВА", БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"НИКОЛА ПЕТКОВ", БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1", БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /МАРКСИСТИ/, БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /РЕВОЛЮЦИОННА/, СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА, БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ, РАБОТНИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕЗА ДЕМОКРАЦИЯ, СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ, СЪЮЗА НА ЗАПАСНИТЕ ОФИЦЕРИ, СЪЮЗ НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА, ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ И СЪЮЗА НАПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРИ /ГОСПОДА/,

НА ПРОВЕДЕНИЯ НА 8 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОД. РЕДОВЕН ПЛЕНУМ, ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦК НА БКП/ РЕШИ ДА СЪДЕЙСТВА И РАБОТИ ЗА СПЛОТЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ И ПРОГРЕСИВНИ СИЛИ В ОБЕДИНЕН ЛЯВ НАРОДЕН ФРОНТ /ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА/ ПРОТИВ КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯТА И РЕСТАВРАЦИЯТА НА КАПИТАЛИЗМА.

ТОВА РЕШЕНИЕ БЕШЕ ЕДИНОДУШНО ПОТВЪРДЕНО И НА ПРОВЕДЕНИЯ XV КОНГРЕС НА БКП И Е ЗАПИСАНО В УСТАВА НА НАШАТА ПАРТИЯ.

ТЪЙ КАТО ПАРТИИТЕ И ДВИЖЕНИЯТА, ВЛИЗАЩИ В СДС, ЗАЕДНО С НЯКОИ ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ ВЕЧЕ ОБРАЗУВАХА ОБЕДИНЕНА ОПОЗИЦИЯ, СЕКРЕТАРИАТЪТ НА БКП СЧИТА, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ МОМЕНТ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ЛЕВИТЕ СИЛИ ВЕЧЕ Е НАСТЪПИЛ.

ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШАТА ПАРТИЯ ДА СЛОЖИМ НАЧАЛОТО НА ОБЕДИНЕНИЯ ЛЯВ НАРОДЕН ФРОНТ /ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА/ И В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ПО ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ ДА ПРОТИВОДЕЙСТВАМЕ ДО ПОБЕДА НАД НАДИГАЩАТА СЕ ПСЕВДОДЕМОКРАЦИЯ, РЕАКЦИЯ И НЕОФАШИЗЪМ.

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ПРОЯВИТЕ НА ТЯСНОПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ, ВОЖДИЗЪМ И ПОЛИТИЧЕСКО КЪСОГЛЕДСТВО БЯХА НАНЕСЛИ НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА СЪДБАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ЦИВИЛИЗОВАНОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА И ГРАЖДАНСКИЯ МИР.

КАТО ОТЧИТАМЕ ОПАСНОСТИТЕ, КОИТО ГРОЗЯТ ВСИЧКИ ЛЯВО-ОРИЕНТИРАНИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ СПЕШНА СРЕЩА НА 9 АПРИЛ 1991 ГОДИНА ОТ 18 ЧАСА В МАЛКИЯ САЛОН НА КЬЩАТА-МУЗЕЙ "Г.ДИМИТРОВ" - СОФИЯ, ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ.

СРЕЩАТА НЕ ПРЕДПОЛАГА ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ. ВСЯКА ПАРТИЯ ЗАПАЗВА СВОЯТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ И ИДЕЙНИ, ПРИНЦИПНИ ПОЗИЦИИ, СЪГЛАСНО ПРОГРАМНИТЕ СИ ДОКУМЕНТИ.

СОФИЯ, 2 АПРИЛ 1991 Г.                                    СЕКРЕТАРИАТ НА ЦК НА БКП

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 5 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО НА НОВАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /НСДП/ ЗА ХАРАКТЕРА НА СЪВРЕМЕННАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ.


НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЧЛЕН НА СДС/ РЕШИТЕЛНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ВСИЧКИ ОПИТИ СЪВРЕМЕННАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ ДА СЕ ОБВЪРЖЕ С ПРЕДСТАВАТА ЗА КАКЪВТО И ДА Е СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКО УСТРОЙСТВО НА СТРАНАТА НИ.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ НА РОДЕНИТЕ НА БУЗЛУДЖА ПАРТИИ - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ И БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/ - Е САМО ОПИТ ЗА РЕФОРМИРАНЕ, НО НЕ И ЗА РАДИКАЛНА СМЯНА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА.

ЗА НАС СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА ДНЕС ОЗНАЧАВА СОЦИАЛЛИБЕРАЛИЗЪМ, ГАРАНТИРАЩ ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА И ДИФЕРЕНЦИРАН ПОДХОД НА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА.

СОФИЯ, 3 АПРИЛ 1990 Г.           ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН  СЪВЕТ
                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-Р ВАСИЛ МИХАЙЛОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 5 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗВЕСТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ЗАСВИКВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ОБОРИЩЕ.


БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ СВИКВА АЛТЕРНАТИВНО СЕДМО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В ИСТОРИЧЕСКАТА МЕСТНОСТ ОБОРИЩЕ НА 14 АПРИЛ 1991 Г. - НЕДЕЛЯ - ОТ 10.30 ЧАСА. НА НЕГО ЩЕ БЪДАТ ИЗБРАНИ  АЛТЕРНАТИВНИ ИНСТИТУЦИИ НА ВЛАСТТА И ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЕНИЕ ПРОЕКТИ ЗА ХИМН, ГЕРБ И КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ.

БНРП КАНИ ЧРЕЗ БТА НЕЙНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ, КОИТО ДА ПРИСЪСТВАТ НА ТОЗИ ВИСОКОПАТРИОТИЧЕН АКТ И ДА ГО ОТРАЗЯТ ОБЕКТИВНО НА СТРАНИЦИТЕ НА СВОИТЕ ИЗДАНИЯ.

СОФИЯ, 3 АПРИЛ 1991 Г.           

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 5 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗВЕСТИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ /БДКП/.


НАЦИОНАЛНИЯТ ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ ЗАЯВЯВА, ЧЕ ПУБЛИКУВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА Г-Н ИВАН НОНЧЕВ АМБАРЕВ ОТ РЕДОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА И СВАЛЯНЕТО МУ ОТ ЛИДЕРСТВО НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА.

ОПИТЪТ ЗА ВЪТРЕШНОПАРТИЕН ПРЕВРАТ ОТ ЛИЦАТА НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ И АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДОЛЕВ БЕ ОТХВЪРЛЕН ОТ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД И ВЪРХОВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ОХРАНИТЕЛНОТО СЪДОПРОИЗВОДСТВО УСТАНОВИ ГРУБИ УСТАВНИ НАРУШЕНИЯ ОТ УПОМЕНАТИТЕ ГОСПОДА.

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ И АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДОЛЕВ СА ПРЕДАДЕНИ НА ПРОКУРАТУРАТА, ЗА ДА ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПОРАДИ НЕПРАВОМЕРНИ ДЕЙСТВИЯ И ФИНАНСОВИ ЗЛОУПОТРЕБИ. ТЕ СА ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ РЕДОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА И С ТЕЗИ СИ ДЕЙСТВИЯ СЕ СТРЕМЯТ ДА ВНАСЯТ РАЗКОЛ И РАЗРУХА СРЕД ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

ВСЯКАКВИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ГОСПОДАТА БУЧКОВ И ДОЛЕВ, НЕОТГОВАРЯЩИ НА ИСТИНАТА, ЩЕ БЪДАТ ПОЛЗВАНИ СРЕЩУ САМИТЕ ТЯХ.

СОФИЯ, 2 АПРИЛ 1991 Г.    НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР НА  БДКП
                                                      ЛИДЕР: ИНЖ. ИВАН АМБАРЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 5 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАТУТ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/.


IV. МЕСТНИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ /МКС/

ЧЛ.15. МЕСТНИТЕ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ СЕ ОБРАЗУВАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА КМЕТСТВАТА.

ЧЛ.16. МКС СЕ ОБРАЗУВАТ АНАЛОГИЧНО НА ОКС НА БАЗАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ОТ СЪОТВЕТНИТЕ МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КАТО ЗАВЕРКИТЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ФОРМАЦИИТЕ И СЕ СЪХРАНЯВАТ У СЕКРЕТАРИТЕ НА КС. ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ СЕ ИЗПРАЩАТ В ОКС И В ОТДЕЛ "НАЦИОНАЛНА КООРДИНАЦИЯ".

ЧЛ.17. В НИКОЕ КМЕТСТВО НЕ МОЖЕ ДА ИМА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МКС.


V. РАЙОННИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ /РКС/

ЧЛ.18. РАЙОННИТЕ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ СЕ ОБРАЗУВАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН, ОПРЕДЕЛЕН ОТ НКС. ВСЕКИ РАЙОН СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ ОБЩИНИ.

ЧЛ.19. РКС СЕ ОБРАЗУВАТ АНАЛОГИЧНО НА ОКС НА БАЗАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ОТ СЪОТВЕТНИТЕ РАЙОННИ ОРГАНИЗАЦИИ, А АКО ТАКИВА НЯМА - ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЪГЛАСНО УСТАВИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ФОРМАЦИИ И ЗАВЕРЕНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА ПО РЕДА ЗА ЗАВЕРКА ЗА ОКС.

ЧЛ.20. В НИКОЙ РАЙОН, ОПРЕДЕЛЕН СЪГЛАСНО ЧЛ.16, НЕ МОЖЕ ДА ИМА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН РКС.


VI. КЛУБОВЕ НА СЪМИШЛЕНИЦИ НА СДС

ЧЛ.21. В НАСЕЛЕНИ МЕСТА, В КОИТО НЯМА МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ФОРМАЦИИ ОТ СДС, МОЖЕ ДА СЕ ИЗГРАЖДАТ КЛУБОВЕ НА СЪМИШЛЕНИЦИ НА СДС /КССДС/.

ЧЛ.22. КЛУБОВЕТЕ СЕ СЪЗДАВАТ ОТ ОКС ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ НКС ЛИЦА И ФУНКЦИОНИРАТ ПОД ПОЛИТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ОКС.

ЧЛ.23. ОКС НА СДС МОГАТ ДА ДЕЛЕГИРАТ И ОТНЕМАТ ПРАВА НА КССДС.; ПРАВАТА СЕ ДЕЛЕГИРАТ С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ. СЛЕД СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НЯКОИ ОТ ФОРМАЦИИТЕ НА СДС СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ЗАВЕРЕНИ ПЪЛНОМОЩИЯ ТЕЗИ ПРАВА НА КССДС ОТПАДАТ И СЕ ИЗГРАЖДА МКС, В КОЙТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КССДС НЕ УЧАСТВАТ.


VII. ПРАВОМОЩИЯ НА КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ

ЧЛ.24. ВСЕКИ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ВЗЕМА ПОЛИТИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ РЕШЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СДС САМО ЗА ТЕРИТОРИЯТА, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВА.

ЧЛ.25. КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ МОГАТ ДА ПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕД ПО-ГОРЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СДС И ИЗЛИЗАЩИ ИЗВЪН РАМКИТЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА ИМ ПО ЧЛ.24.

ЧЛ.26. ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ СЪГЛАСНО ЧЛ.24 НИКОЙ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОГРАНИЧАВАН ОТ ПО-ГОРЕН ТАКЪВ ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО:

- ВЪПРОСЪТ НЕ Е САМО ОТ МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ СЪОТВЕТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ;
- ВЗЕТОТО РЕШЕНИЕ Е В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ И СТРАТЕГИЯТА НА СДС;
- ВЗЕТОТО РЕШЕНИЕ Е В ПРОТИВОРЕЧИЕ С УСТАНОВЕНИЯ ПРАВОВ РЕД ИЛИ Е НЕМОРАЛНО И ЯBHO КОМПРОМЕТИРА ИМЕТО НА СДС;
- ОГРАНИЧИТЕЛНО РЕШЕНИЕ СЕ ВЗЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ. ПРИ СПОР ВЪПРОСЪТ СЕ РЕШАВА ОТ КОМИСИЯТА ПО СЪЮЗНА ЕТИКА ПРИ НКС.


VIII. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ

ЧЛ.27. ЗАСЕДАНИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ В УТВЪРДЕН ОТ ТЯХ ГРАФИК - ПОНЕ ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО. ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ МОГАТ ДА СЕ СВИКВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ИСКАНЕ НА 1/3 ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ - ЧЛЕНОВЕ ИЛИ ОТ ДРУГИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ НКС ЛИЦА.

ЧЛ.28. ЗАСЕДАНИЯТА СЕ ПРОВЕЖДАТ, АКО ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ СА НАДЛЕЖНО УВЕДОМЕНИ И ПРИСЪСТВАТ 2/3 ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ-ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ.29. РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ-ЧЛЕНОВЕ, ОСВЕН СПЕЦИАЛНО ПРЕДВИДЕНИТЕ В ТОЗИ СТАТУТ СЛУЧАИ.

ЧЛ.ЗО. ЗАСЕДАНИЯТА СЕ ПРОТОКОЛИРАТ. ПРОТОКОЛИТЕ СЕ ПОДПИСВАТ ОТ ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ОСОБЕНО МНЕНИЕ ИЗРАЗИЛИЯТ ГО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДПИСВА ПРОТОКОЛ С ПРИЛОЖЕНО ОСОБЕНО МНЕНИЕ.

ЧЛ.31. ПРОТОКОЛИТЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ У СЕКРЕТАРЯ НА КС. ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ПРОТОКОЛИТЕ ИМАТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНОВЕ НА КС, ЧЛЕНОВЕ НА ВСИЧКИ ПО-ГОРНИ КС, КАКТО И НА СПЕЦИАЛНО УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ НКС ЛИЦА.

ЧЛ.32. КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ ИЗРАБОТВАТ ПРАВИЛА ЗА СВОЯТА РАБОТА, В КОИТО МОГАТ ДА ФИКСИРАТ КВОРУМ И МНОЗИНСТВО ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ПО-ГОЛЕМИ ОТ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ТОЗИ СТАТУТ. ПРАВИЛАТА И СЛЕДВАЩИТЕ ПРОМЕНИ В ТЯХ СЕ ПРИЕМАТ ЕДИНОДУШНО.


IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ.ЗЗ. ПРОМЕНИТЕ В НАСТОЯЩИЯ СТАТУТ СЕ ПРИЕМАТ ОТ НКС С МНОЗИНСТВО 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ.

ЧЛ.34.
АЛ.1. С ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В СДС, МОГАТ ДА СЕ СКЛЮЧВАТ ПОЛИТИЧЕСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ СЪС СТАТУТ "СЪЮЗНИК". ТЕ МОГАТ ДА ПРИСЪСТВАТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАСЕДАНИЯ СЛЕД ПОКАНА ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС И ЩЕ ИМАТ ПРАВО НА ГЛАС ПРИ РЕШАВАНЕ НА ОСОБЕНО ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ЕДИННАТА ОПОЗИЦИЯ. ТЕ НЯМАТ ПРАВО ДА ИЗДИГАТ КАНДИДАТУРИ ЗА ИЗБОРИТЕ ОТ ИМЕТО НА СДС.

АЛ.2. ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ИЗЛИЗАТ ОТ СДС, ИМАТ ПРАВО НА СТАТУТ НА НАБЛЮДАТЕЛ ПО РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

09:59:01    05-04-1991