5 август 1997


София, 5 август 1997 година
Брой 60 (1756)


София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛЕНА ДЖЕЛЕПОВА ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНИЯ ПЪРВИ ТУР НА ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДЖЕЛЕПОВА,

Първият тур на частичните избори за кмет в община Любимец премина в обстановка, която трудно може да бъде определена като нормална. По данни на нашите наблюдатели, застъпници и участници в изборния ден са допуснати редица нарушения на Закона за избор на народни представители, общински съветници и кметове. За повечето от тях е сезирана Общинската избирателна комисия.

Обръщам се към Вас с молба да съдействате за нормалното провеждане на втория тур на изборите за кмет в община Любимец!

София, 27 юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ, ГЛАСУВАНИ НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ НА БКП И НА РЪКОВОДСТВОТО НА КОМСОМОЛСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ (СОФИЯ, 26 ЮЛИ 1997 Г.)


На проведеното съвместно заседание на Политбюро на Централния комитет на Българската комунистическа партия (ПБ на ЦК на БКП) с Бюрото на Централната контролно-ревизионна комисия (ЦКРК) на БКП и с ръководството на комсомолската организация бяха взети следните решения:

1. Политбюро и Бюрото на ЦКРК на БКП с ръководството на комсомолската организация задължават членовете на ЦК на БКП, членовете на ЦКРК на БКП, секретарите на околийските, на градските и на районните комитети на БКП да привеждат в изпълнение всички решения, взети от пленума на ЦК на БКП, проведен на 5 юли 1997 г. и в заседанията му между пленумите.

2. Политбюро и Бюрото на ЦКРК на БКП анулират и обезсилват всички пълномощни, издадени до 5 юли 1997 г., в т.ч. и тези, издадени на господата Стойчо Николов от Казанлък, на Апостол Господинов Божиков от гр. Айтос, на Иван Петков Полименов, на Аврам Тодоров Цветков, на Стайко Стоянов Генчев от Пазарджик, на Цветан Апостолов и Виктор Аврамов от Монтана, на Ставри Митрев от с. Черногорово, на Петър Карабонев от Симеоновград. Те са изключени от БКП и нямат нищо с БКП. В бъдеще ще важат пълномощни, които са издадени след 5 юли 1997 г.

3. Утвърждават декларация за връщащите се в БКП бивши членове на БКП, които от 1 април 1990 г. са членували в антикомунистически буржоазни партии, каквито са Българската социалистическа партия (БСП), Съюзът на демократичните сили (СДС), Народен съюз (НС), Демократическата партия (ДП), Обединението за национално спасение (ОНС), разните бекапета с представки, с наставки и с междуставки, които Висшият съвет (ВС) на БСП и Централният съвет на Българския антифашистки съюз (ЦС на БАС) създават за борба против БКП. Те са марионетки в антикомунистическата истерия на ренегатите и предателите от ВС на БСП и на полицейската гешевистка агентура, която е на тих пристан в структурите на БАС, където има и честни комунисти, бивши партизани, ятаци, помагачи и политзатворници, към които нашето отношение е положително, но те трябва да напуснат антикомунистическите структури на БАС и да се влеят в структурите на Съюза на борците против фашизма, капитализма и империализма (СБПфКИ). Само тогава те ще оправдаят героичното си минало. Те не трябва да бъдат марионетки в ръцете на реставраторите на капитализма.

4. 3аличават от структурите на БКП фиктивно съществуващите партийни организации и фиктивните околийски комитети на БКП в Димитровград, Симеоновград, с. Черногорово, с. Овощник, с. Крън, с. Едрево, гр. Николаево, които от февруари 1997 г. са преустановили членството си в БКП, тъй като не са отчитали членски внос. Възлагат на др. Васил Минков Василев, член на Политбюро и пълномощник на ЦК на БКП за Хасковска област, да създаде отново партийни организации в тези населени места, за което да докладва на националното съвещание, което ще се проведе на 30 август 1997 г. в София.

5. Политбюро и Бюрото на ЦКРК осъждат многобройните опити на ВС на БСП и на ЦС на БАС, които от 1 април 1990 г.досега свалят генералния секретар на ЦК на БКП чрез тайни и явни заговори с цел да подчинят БКП на капиталистическата, опортюнистическа, антимарксистка и антиленинска политика на ВС на БСП. Последният им опит е в момента с Полименов, който на 26 юли 1997 г. в Пазарджик е провел сборище, на което били осъдили на смърт Владимир Спасов, генерален секретар на БКП. Това решение на тази престъпна сган е съобщено на генералния секретар на БКП на 26 юли 1997 г. в 23.03 часа по телефона от Иван Полименов, представящ се като Данчо, член на БКП от несъществуваща партийна организация в Пазарджик. Също така на 27 юли в 8.30 часа се получи информация в ЦК на БКП, че от ВС на БСП са дали са дали нареждане да се предизвика автомобилна катастрофа с лека кола, с която др. Спасов ще пътува за Бузлуджа на 2 август 1997 г. или да бъде взривена с дистанционно устройство. Поради тези причини ЦК на БКП взе решение да се отложи тази година посещението на връх Бузлуджа, а комунистите да проведат тържественото честване на славния 106-годишен юбилей на БКП по партийни организации и комитети на БКП. От ВС на БСП са дали указания на Иван Полименов да проведе извънреден конгрес на БКП и да издигне за генерален секретар госпожа Станка Шопова - член на БСП и нямаща нищо общо с БКП. Иван Полименов след 12 юни 1997 г., когато беше изключен от БКП, не е секретар по организационните въпроси на БКП. Секретар по организационно-кадровата политика на БКП от 12 юни тази година е др. Милчо Петков Александров, член на Политбюро на БКП.

6. Политбюро и Бюрото на ЦКРК на БКП заклеймяват лъжите, клеветите и дезинформациите, които непрекъснато публикуват след 12 юни 1997 г. вестниците "24 часа", "Нощен труд", "Дума", "168 часа", "Земя", и др., че Иван Полименов бил извършил преврат в БКП и в редакцията на в. "Комунистическо дело". Тези вестници подстрекават Иван Полименов и кликата му към кръвопролития. Къде в случая са прокуратурата и полицията? Те би трябвало да подведат под наказателна отговорност журналистите, които целят да предизвикат сблъсък и по този начин да окървавят гражданския мир. Те подстрекават към убийства. По тяхно указание Полименовата паплач е произнесла смъртна присъда над генералния секретар на БКП. Преврат в БКП и в "Комунистическо дело" тази сган не може да извърши, тъй като те не са членове на БКП. Защо не могат да извършат преврати например в БСП, СДС, Движението за права и свободи (ДПС), Българския бизнес блок (БББ) и в която и да било друга партия? Та нали ако се опитат да насрочат извънредни конгреси на тези партии и ако издадат криминални издания на вестниците "Дума", "Демокрация" и др. веднага ще ги разстрелят. Господата Полименов и Симеон Бориславов издадоха криминално издание на органа на БКП "Комунистическо дело", който е отпечатан в ИПК "Родина" за сметка на ВС на БСП, за което предадохме господин Полименов на прокуратурата, която е длъжна да приложи с най-голяма строгост закона. Ако тя не изпълни задълженията си, то тогава ние сами ще бъдем принудени да се справим както намерим за целесъобразно с тази престъпна сган.

7. Заклеймяват лъжите, дезинформациите и клеветите на тези вестници, че има злоупотреби с членски внос на ЦК на БКП. Това са инсинуации, лъжи и клевети на един крадец и разбойник, който е укривал доходите си и не е плащал добросъвестно членския си внос. Иван Полименов лъже и заблуждава обществеността и по въпроса за Коминтерна. Коминтернът има легитимно избрано ръководство и функционира нормално. Той незаконно присвои филма, който снима при учредяването на Коминтерна. Филмът не е негово монополно право. Той изнуди ЦК на БКП да му плати 150 долара за три копия от филма. За генерален секретар на Коминтерна единодушно бе избран др. Владимир Спасов. Това предложение беше направено от делегацията на Комунистическата партия на Германия (КПГ). Заместник-генерални секретари са другарите Ханс Ото Вауер от КПГ и Албано Тирана от Албанската комунистическа партия (АКП).

8. Политбюро и Бюрото на ЦКРК на БКП осъждат дезинформациите и манипулациите, публикувани във въпросните вестници, които се изявиха като високоговорители на ВС на БСП и на техния крадец и лакей Иван Полименов, внедрен от 4-то главно управление на ДС-МВР и от ВС на БСП като техен агент в БКП.

9. Политбюро и Бюрото на ЦКРК на БКП осъждат защитата на Иван Полименов на капиталите, натрупани по нечестен начин от банкери, бизнесмени, бесепарски номенклатурчици, които перат мръсни крадени пари от БКП, от народа, от България, за което господин Александър Димитров Александров през февруари 1996 г. ни информира в ЦК на БКП, че през 1986 г. по нареждане на тогавашното партийно и държавно ръководство били отпечатани в Ленинград 21 милиарда лева, които били складирани в хотел "Рила", откъдето били раздадени на тогавашните партийни и номенклатурни кадри по списъци. Лично той и Иван Полименов били получили по 55 милиона лева и по 850 хиляди долара. Ето това е основната причина Иван Полименов, Александър Дим. Александров и Симеон Бориславов да водят ожесточена борба против др. Владимир Спасов, защото той им заяви на 1 февруари 1997 г., че ще ги разобличи като хайдуци и разбойници. През октомври Александър Дим. Александров е заявил в ЦК на БКП пред другарите Владимир Спасов и пред секретарката по информационната политика и партийния контрол, че и на Симеон Бориславов са дадени през 1986 г. от тези пари. Те като перачи на мръсни пари сега са задължени да играят такова хоро, каквото им свирят от ВС на БСП.

10. Политбюро и Бюрото на ЦКРК на БКП свиква на 30 август 1997 г. от 9 часа Национално съвещание с всички делегати на XVII конгрес на БКП, проведен на 14 и 15 септември 1996 г., със секретарите на околийските, на градските и на районните комитети на БКП и с партийните секретари. Сборен пункт: пред бюро "Информация" на Централна гара София в 8.30 часа. Темата на Националното съвещание ще бъде "Някои актуални въпроси в живота на БКП и диверсионната провокационна политика на ВС на БСП против БКП".

11. Политбюро и Бюрото на ЦКРК на БКП осъждат дезинформациите, че 100 партийни организации били подкрепили провокатора и крадеца Иван Полименов и фашистката му клика. Нито една партийна организация на БКП никога не е подкрепяла и не подкрепя този престъпник и бандит. Той не знае къде и какви партийни организации има БКП. Ето това е истинското лице на този разбойник, бандит и крадец.

(Пресслужба "Куриер”)


* * *

София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ВЪТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА 700-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ


Във връзка с ораганизираните чествания от правителството на Република Турция по повод 700-годишнината от основаването на Османската империя и опита на турски дипломатически представители да привлекат за участие международни организации в тях Вътрешната македонска революционна органицазия (ВМРО) подкрепя протеста на българската патриотична общественост.

Представянето на Османската империя като явление с голямо значение за културната история на човечеството е не само в противоречие със съвременните общохуманни и демократични принципи, но и грубо пренебрегване на историческите факти.

Събитията, които съпътстват нейното появяване на историческата сцена, бележат началото на кръвопролитни завоевания и края на редица балкански средновековни държави. Годините на могъщество и разцвет на Османската империя са период на продължителен застой в културното и политическото развитие на много народи.

В историческата съдба на българския народ времето на турското господство е най-тъмният и мрачен период. То е белязано с кръвопролитни борби за освобождение и превратни събития, които се оказаха фатални за политическото и териториалното единство на нацията.

Националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи заедно с борбата на арменския народ в края на 19-и век целеше установяването на справедливи условия за съществуване на всички народи, които се намираха все още в пределите на "болния човек на Европа".

Тенденциите във вътрешната и във външната политика на съвременна Турция, както и нарастващата вълна на ислямския фундаментализъм в нея будят сериозно безпокойство в международен план.

Въпреки претенциите на турските правителства да представят страната си като една модерна и демократична държава в много отношения тя все още е далеч от общоприетите стандарти в областта на човешките и на етнокултурните права на отделни общности.

ВМРО като продължител на идеите и на ценностите на борците за национална свобода твърдо декларира своето становище срещу организирането на такова честване с подкрепа в международен план.

Смятаме, че поуките на миналото не трябва да бъдат забравени особено когато имат своя аналог в настоящето.

София, юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ПОЛИМЕНОВ ПО ПОВОД НА ПОДГОТВЯНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ


Инициативният комитет изразява своята загриженост и тревога за съдбата и сигурността на страната и предлага:

1. Провеждане на референдум за членството на Република България в НАТО.

2. Народното събрание да не приема закон, даващ право на чужди граждани да купуват българска земя.

3. Народното събрание да приеме декларация за пълен неутралитет на Република България.

София, 26 юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ОБЕДИНЕНИЕ "ПРОМЯНА" И НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ДО МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ИВАН НЕЙКОВ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Обединение "Промяна", в частност Националният професионален съюз (НПС), неведнъж са заявявали своето становище както по критериите за признаване на статут на представителност, така и по начините за установяване на тяхното наличие. Ние винаги сме смятали, че най-демократичният и безспорен начин за това са синдикалните избори. Понастоящем зад тази идея на практика стоят повечето от националнопризнатите организации на хората на наемния труд. От консултативните срещи в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) стана ясно, че единствената организация, която е изцяло против провеждането на такива избори, е Конфедерацията на труда "Подкрепа". Не се наемаме да коментираме причините, поради които тази организация не желае прилагането на тази известна в редица страни демократична процедура.

Съвършено ясно е, че МТСП предлага на синдикалните организации да се броят на всеки 4 години с всичките рискове от подобна бюрократична процедура. Ние смятаме, че на настоящия етап подобна процедура не може да бъде полезна нито за синдикалните организации, нито за техните членове, нито дори за самото Министерство на труда и социалната политика. Ние бихме желали всички заедно да отчетем новите реалности и новата икономическа ситуация, в която навлиза страната. Стуктурната реформа - преструктурирането, приватизацията и ликвидацията на държавните фирми, вече показва нови тенденции в поведението на хората на наемния труд. В една или друга степен тези тенденции рефлектират върху състоянието на отделните синдикални организации, върху тяхната членска маса и влияние в един или друг регион, в един или друг бранш. Тази динамика не би могла да бъде отразена от чисто бюрократичната процедура, която предлага министерството, а само и единствено от синдикални избори, в които хората на наемния труд да изразят както своето отношение към професионалните съюзи, така и своите лични предпочитания.

Що се отнася до конкретния текст на проектонаредбата относно реда за установяване на реда за представителност, ние смятаме, че не става дума за работещ механизъм, а за прост препис на текстове от закона. Липсва каквото и да е желание на МТСП да инициира нов подход по прилагането на действащите нормативни актове. Ясно е също така, че държавният орган смята системата за социално сътрудничество за окончателно установена и неподлежаща на промени. На фона на реформата и бързите промени в дургите сфери на дейност този подход наистина буди недоумение у всички нас.

Бихме искали да заявим категорично, че ако МТСП наложи тази наредба, то ние в никакъв случай не бихме участвали в такава унизителна за всички социални партньори процедура. Още повече че в така предложения проект липсват необходимите гаранции срещу евентуални фалшификации при изготвяне на списъците. Също така повече от ясно е, че се поставят в привилегировано положение някои от синдикалните организации, които от десетилетия събират своя членски внос по ведомост и по силата на това, че са били толерирани от други правителства, имат повече сключени колективни трудови договори от други признати наскоро организации. Не на последно място сме длъжни да отбележим, че тази наредба ще изкуши немалък брой работодатели да потърсят опора не толкова в резултатите на фирмата, която ръководят, колкото в подкрепата на една или друга синдикална организация.

Като изразяваме още веднъж своето съжаление, че нашата позиция се разминава радикално с позицията на МТСП, потвърждаваме своята готовност да продължим диалога с цел да потърсим и да намерим заедно демократична процедура за установяване на представителността на организациите на хората на наемния труд.

София, 15 юли 1997 г.

Председател на Обединение "Промяна":
ДИМИТЪР ДИМАНОВ

Президент на НПС:
ПАНЧО МУТАФЧИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕН РОМСКИ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЦИГАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до главния прокурор на Републиката, до министъра на вътрешните работи и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Ръководството на Обединен ромски съюз е крайно разтревожено от ширещите се расистки прояви в страната. Само в Сливенски район през месец юли са известни 5 случая на етнически мотивирани набези над роми. Убийството на 41-годишната Недка Цонкова Атанасова шокира цялата общественост. Посред бял ден, на централна улица с неабуздана жестокост бе пребита до смърт майка на пет деца.

Господа,
положението на ромите в България е бедствено. И нито едно от досегашните правителства не се е заело с решаването на нашите проблеми. Нещо повече, апатията на политическите сили, действията на органите на Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и съда, изопачаването на факти в националните медии допринасят за насаждане на нетърпимост и омраза към ромското население. Многобройните нападения над беззащитни роми в повечето случаи са извършени от младежи, от непълнолетни ученици, които демонстрират дива ненавист и жестокост с цинична увереност, че няма кой да спре расистките им изстъпления. А омразата ражда омраза, насилето - насилие! Не оставяйте етническата омраза да бъде покровителствана и толерирана, не отглеждайте най-сигурната смърт на демокрацията!

Сливен, 24 юли 1997 г.

Председател:

ВАСИЛ ЧАПРАЗОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СТАЧКУВАЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШАТА АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ ПО ПОВОД НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ В НАУКАТА


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Вече пета година Висшата атестационна комисия (ВАК) не реагира на подадените сигнали за корупция в науката. На практика тази висша инстанция, присъждаща научни степени и звания, се превърна в могъщо оръжие на нравствено деградирали и корумпирани лица, изпълняващи старателно партийни поръчки на Българската социалистическа партия (БСП). Не случайно беше провалена докторската дисертация на Стефка Пенчева Пенчева, която беше зачислена в свободна аспирантура едновременно с асистент Бойко Великов, лидер на БСП във Великотърновския регион. Въпреки че на нея, за разлика от партийния другар, й беше отказана творческа отпуска, тя с години пред него представи за защита дисертация, която получи положителни отзиви от всички водещи учени. За голямо учудване както на рецензентите, така и на запознатите с дисертацията специалисти, Специализираният научен съвет по психология, без да има някакви забележки или неодобрителни изказвания по време на защита, гласува отрицателно. По този повод в своето възражение до председателя на ВАК проф. К. Робев от 15 януари 1994 г. проф. д-р Любен Десев писа:"... кандидатската дисертация на Стефка Пенчева Пенчева някои колеги я посочиха като пример и като еталон за работа на други аспиранти. Обръщам се към Вас с надежда, че една явна и безспорна несправедливост може да бъде преодоляна. Ако последната инстанция омаловажи действителното научно постижение и утвърди необективната оценка въз основа на извъннаучни критерии, това ще бъде незаслужено огорчение за млад и кадърен учен..."

За съжаление както това писмо на проф. д-р Любен Десев, така и всички други представени документи, даказващи немотивираността на гласуването в СНС, някъде потънаха, а дисертацията в подкомисията на ВАК по обществени науки представи случаен "специалист" - бившият червен професор Любомир Георгиев, останал без работа след прилагането на закона "Панев". Той явно изпълняваше партийно поръчение, тъй като не намери нищо положително в дисертацията и се изказа за нея крайно негативно, но като награда за това Бойко Великов му намери работа като съвместител в Педагогическия факултет на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий". При това дисертантката Стефка Пенчева и до днес не получи отговор от ВАК на въпроса, който задават много учени, познаващи научното й творчество: защо не й се присъжда научната степен "кандидат на психологическите науки", още пове че тя е редовен член на Съюза на учените, на Европейската асоциация по психология на личността, автор е на монография, която вече се цитира, и на около 30 статии в научни издания у нас и в чужбина? Независимо от това, че нейното име е известно на специалистите в областта на педагогическата психология, ВАК с решението си от 6 ноември 1996 г. не й даде и разрешение да защити докторска си дисертация в чужбина.

Поредната несправедливост на ВАК по отношение на преподавателката от Великотърновския университет "Св.Св. Кирил и Методий" Стефка Пенчева е резултат от намесата на прочутия вече с неакадемичните си прояви проф. Дончо Градев. Както е известно, още през 1995 г. той се изяви като верен служител на БСП и стана "научен ръководител" на познатата във Велико Търново авантюристка Юлия Димитрова Тъмева (понастоящем Юлианна Димитрова Любенова), която с отличие (без да положи половината от необходимите изпити в СУ "Кл. Охридски", тъй като на един от тях бе хваната, че преписва) защити дипломна работа и от детска учителка за една година се преквалифицира в клиничен психолог. Самият факт, че нямаше и месец, а тя беше уволнена като психолог от училище "Патриарх Евтимий" - В. Търново, красноречиво говори за качествата й. Партията закрилница обаче й подсигури друго топло местенце като педагогически съветник в Природоматематическата гимназия в същия град.

Но повишаването в научно звание е нещо съвсем незначително в сравнение с помощта, която проф. Дончо Градев оказа на народния депутат Бойко Великов при мистериозното му превъплъщение от специалист по българска филология в специален психолог и доктор на науките. Според самия Бойко Великов той е защитил дисертация по възрастова и педагогическа психология, но анализирайки този "труд", който беше представен след творческата му отпуска, можем да твърдим категорично, че той не представляваше нещо по-различно от една слабичка дипломна работа, написана от посредствен студент. И как би могъл да я подготви за защита един активен член на Висшия партиен съвет на БСП, ако не беше подкрепата на проф. Градев? Във всеки случай и до днес на някои от специалистите не е ясно кога, как и по какъв начин защити Бойко Великов. Още повече че излезлият наскоро негов труд, базиращ се на дисертацията, само засилва подозренията, че проф. Дончо Градев, проф. Любомир Георгиев и проф. Георги Йолов щедро са възнаградили Бойко Великов за съвместителството във ВТУ.

Очевидно е, че към върховете на науката продължават да съществуват лесни пътища за членовете на БСП и за техните симпатизанти, а ВАК ще робува на извъннаучни критерии.

Дълбоко вярваме, че новото правителство на Съюза на демократичните сили ще спомогне да бъде спряна развихрилата се корупция и в науката и най-сетне ВАК наистина ще бъде деполитизиран. Това ще отвори вратите на науката за способните и можещи млади учени и ще прекъсне достъпът до нея на плагиаторите и некадърниците.

Очакваме от ВАК бързи и целесъобразни действия на повдигнатите от нас въпроси.

София, 10 юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ВАЗОВСКИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ПО ПОВОД НА ПРОМЕНИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ЗАВОДА И УВОЛНЕНИЯ НА РАБОТНИЦИ. Документът е адресиран до министър-председателя Иван Костов, до министъра на промишлеността Александър Божков, до Конфедерацията на независимите синдикати в България и до националните средства за масово осведомяване.


ГОСПОДИН КОСТОВ,
ГОСПОДИН БОЖКОВ,
ГОСПОДА,

Ние, работниците и служителите от Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ), категорично настояваме за:

1. Да бъдат възстановени на работа уволнените работници и служители.

2. Освобождаването на инж. Ангел Тодоров Писков от длъжността "управител" на ВМЗ-ООД и извършване на спешна финансова ревизия за времето на неговото управление.

3. Публично огласяване на използваните валутни средства за спонсорство на футболни клубове, за спортни мероприятия и за купуване и обзавеждане на резиденции.

4. Изработване и огласяване на програмата за оцеляване на ВМЗ-ООД.

5. До оповестяване на програмата за оцеляване да не се извършват уволнения на персонала.

Настояваме в тридневен срок да получим отговор на горепосочените искания. В противен случай е застрашена с непредвидими последици обстановката в Карловския регион, вината за което няма да е у работниците и служителите на ВМЗ-ООД.

Сопот, 30 юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ В СОФИЯ ПО ПОВОД НА ПОЛУОФИЦИАЛНИ ИЗЯВЛЕНИЯ СЛЕД СРЕЩАТА В ЛИСАБОН НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ, ПОДПИСАЛИ ШЕНГЕНСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ


Въз основа на някои полуофициални изявления след срещата на Изпълнителната комисия на държавите, подписали Шенгенското споразумение в Лисабон, се създаде отчасти впечатление, че Австрия може би все още не отговаря на критериите за прилагане на Шенгенското споразумение. Тъй като това не отговаря на истината, Австрия - която през това полугодие пое председателството в рамките на Шенген - покани на 17 юли 1997 г. правителствените шефове на Германия и на Италия на разговор по този въпрос в Инсбрук.

Резултатите от срещата бяха обобщени по следния начин:

- Осъществяването на движението на хора без формалности, увеличаването на вътрешната сигурност в Европа и намаляването на нелегалния приток от изселници е еднакво важно и за трите страни. Въведените от Австрия и от Италия мерки през последните години доведоха да значителен напредък в това отношение.

- Важен принос за ускоряване на този процес представлява засиленото сътрудничество между трите страни под формата на перманентни тристранни срещи на експерти, които ще започнат своята дейност на 1 септември 1997 г.

- Трите страни ще се застъпят на следваща среща на Изпълнителната комисия на шенгенските държави за вземане на окончателно решение за прилагането на споразумението и в Австрия и Италия.

- По силата на това решение ще влязат възможно най-скоро в сила всички общовалидни мерки (система за сигурност, визов режим, полицейско и юридическо коопериране) и съответният летищен контрол, като за Италия е фиксирана датата 26 октомври 1997 г., а за Австрия - първият ден от втория месец след ратификацията от страна на Франция (1 декември 1997 г.).

- Изпълнителната комисия трябва да вземе решение по постепенната отмяна на контрола по държавните граници с начална дата, както е споменато по-горе и последна степен до 1 април 1998 г.

- Подробности по реализирането на отделните степени ще се уточняват на ниво експерти, като се включат координирани мерки за всеобхватна сигурност и за борба с организираната престъпност.

- Като председател в рамките на Шенген Австрия ще състави заключителен текст, който ще бъде подкрепен от всички страни.

Така Австрия успя да убеди партньорите си, че по основните изисквания е готова да прилага Шенгенското споразумение. Страната вече е инвестирала милиони за съответна квалификация и подобряване на техническите стандарти.

София, 25 юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


-----------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 1 август 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Нина Гаврилова  
Репортери: Валентина Игнова, Лилия Томова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.