5 август 1994


София, 5 август 1994 година
Брой 152 /1197/


София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ КЪМ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИТЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАТРИОТИЧНИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗТЪКНАТИ ЛИЧНОСТИ И НА БЪЛГАРСКАТА ПАТРИОТИЧНА МЛАДЕЖ С ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА НИКОЛОВ, ПОЛИТОЛОГ, АВТОР НА КНИГАТА "СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ".


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Българският народ в продължение на половин век бе жестоко репресиран от управляващия тоталитарен режим. Суспендирани бяха всички човешки права и свободи.

Време е да се събудим, осъзнаем и помислим как да спасим народа, икономическата и социалната криза на България. Не ни е позволено да стоим повече пасивни! Нашето самоунищожение бързо наближава, за което главни виновници са нашите държавни и политически ръководители.

Нашият народ, разкъсан етнически, религиозно и политически, е сбор от враждебни хора. В нашата страна вече действа законът на джунглата. Парите, властта и удоволствията надделяха. Правителството и политиците не са способни вече да решават нашите проблеми. Всички мерки, предприети от тях, са пагубни за нас и за страната, защото са поставени далеч зад личните им интереси. Ако не предприемем мерки за тяхното изгонване и смяна, очаква ни едно друго, още по-жестоко робство. Обзелата ни апатия е гибелна. Бившият тоталитарен период ни обезличи като личности и унищожи достойнството ни. Бившата аморална номенклатура е и днес. Тя е в нашето президентство, в нашето правителство и в нашия парламент. Управлението ни е изградено върху гнили основи. Престъпността се организира от държавните органи и от техните служители. Нашите народни избраници и представители в парламента със своята некомпетентност и егоизъм не служат на нашите интереси и станаха предатели, предадоха тези, които ги избраха - народа. Държавата се ограбва. Много от нейните ценности се купуват на безценица от чужди капитали. Шепата милионери създадоха милиони бедни. Народът ни се ожесточава и обезверява. Пропастта между нас и тях /нашите управници/ нараства непрекъснато и краят ще бъде взривоопасен.

Ние сме отвратени както от тези, които измениха на народния глас, така и от съществуващата партизанщина. Огромният политически вакум трябва да бъде запълнен от едно общонародно движение за национално обединение и възход, в което да преобладава не само количеството, но и качеството. Нека обединим народа си не само около идеята за права, но и за задължения.

Трябва да положим основите на една нова духовна демокрация и разкрепостяване. Да изберем само български патриоти, които със себеотрицание да поемат социалната си роля. Такива сме имали в миналото, можем да ги имаме както днес, така и в бъдеще.

Монархия или република - ще решим едва след като премахнем врага.

Само едни нови, способни, съвестни и авторитетни личности биха могли да ни измъкнат от калта, в която сме затънали. Всяка пасивност и апатия са дезертьорство към нашата държава и към поколенията ни - деца и внуци.

Пред общата национална опасност ние сме длъжни да отхвърлим тази система на лъжи и корупция и да обединим всички патриотични сили за едно по-добро бъдеще, национално самочувствие и социална отговорност.

София, 3 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН.


"Който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде роб" /Матей 20:27/

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Българската държава се намира в критичен за нейното бъдеще момент, в който надделяват пагубни за младежта и за народа денационализаторски действия на групи и на партии, умишлено погубване на културните постижения на обществото, сриване на националната икономика.

Лишена от последователна държавна политика по националния въпрос, с отсъствие на външна политика на правителството /ако я има, тя не отговаря на въжделенията на българския народ/, с регистрирано генетично изменение на животинския, растителния и човешкия вид, предсказващо физическо изтребване на българите, България е поставена пред истинска и непредвидима по мащаби катастрофа.

Нашият прекрасен народ е физически болен и обезверен от лъжите на група престъпни властници.

Младежта на България е излъгана, унижена, смачкана. Да не се заблуждаваме - радостта на младите хора от победите на българските футболисти е прикритие на тяхното огромно отчаяние.

Пак ли ще допуснем стотици хиляди младежи да напуснат България, за да търсят онова, което Родината МОЖЕ да им даде!?

Господин президент,
Времето няма да ни чака, идните поколения няма да ни простят бездействието.

Ние не се унижаваме да се обърнем към ДЪРЖАВНИЯ СИ ГЛАВА и молим ВИ, не се унижавайте да изслушате представителите на новото поколения на България, па макар младежта на България да е представена от революционния си авангард - новото поколение български комунисти.

Предсрочните парламентарни избори са наложителни. По-скоро спиране на този срамен и позорен театър на парламентарните сили за отлагане на изборите и отказ от поемане на политическата отговорност за създаденото от самите тях социално и политическо напрежение!

Вие притежавате законотворчески права, поради което предлагаме някои основни принципи, които биха могли да залегнат в предложен от Вас проектозакон за избиране на Народното събрание:

1. Право на участие в изборите имат само политически партии, които си поставят за цел политическата власт.

2. Приема се смесена система. Във връзка с това се прави предложение за изменение на конституцията: народен представител не говори от името на народа, а от името на избирателите си. От името на народа говори единствено Народното събрание като цяло - чрез закони, декларации, обръщения и пр... При гласуване в Народното събрание парламентарните групи дават еднозначен глас чрез свой представител, като се зачита за брой гласували членовете на цялата парламентарна група, независимо от това колко от нея присъстват в залата. Що се отнася за народни представители, избрани по мажоритарната система, те гласуват поединично, като по този начин представят гражданите, които пряко са ги избрали.

3. Гласува се с ЦЕНТРАЛНА избирателна листа. Минималният броя на кандидатите е 15 - има се предвид 10 души, за да могат да съставят парламентарна група, и 5 - за резерва. Максималният брой е 130 души /120 като възможни плюс 10 резерва/.

4. Бюлетините са бели. На тях е написано с черен цвят и с печатни букви името на партията /коалицията/. Бюлетини не се раздават на партиите. Поради това, че листата е централна, бюлетините за дадена партия /коалиция/ са еднакви за всички избирателни секции.

5. Централните ръководства на партии и коалиции имат право да предлагат кандидати за народни представители. Те съставят централната листа и определят избраните, като тяхно право е да освобождават народен представител и да го заменят с друг от резервите.

6. Централната избирателна комисия определя средния брой избиратели за един народен представител. По този начин получените гласове за една партия определят броя на народните представители.

Пример: Ако един кандидат потенциално се избира от 25 000 избиратели, а Младежката партия спечели 125 000 гласа, тя печели 5 депутатски места.

Минимално трима депутати правят парламентарна група. Един или двама избрани представители на партия /коалиция/ гласуват поединично, така както избраните по мажоритарния принцип.

7. Достъпът до националните средства за масова информация е равнопоставен. За политически диспути и за обръщения, за пореден номер на изказване или за място в дискусионно предизборно студио в телевизията и в радиото се тегли жребий между всички партии и коалиции. Има се предвид представяне на партиите по пропорционалния принцип.

Кандидатите по мажоритарната система имат право на обръщение в размер на 60 машинописни реда в местните непартийни вестници.

8. Държавните печатници изработват по желание и поръчка на партиите плакати, позиви, обръщения, листовки и други рекламни материали при 50% отстъпка от пазарните цени. Разликата се покрива от държавата. Всяка партия и коалиция, регистрирана за участие в изборите, има право да ползва тази привилегия в размер до 200 хиляди лева /т.е. с отстъпката сто хиляди/.

9. Всяка партия, регистрирана за участие в изборите, получава помощ от държавата в размер на сто хиляди лева.

10. За да се избегне фалшифициране на изборите, както това стана през юни 1990 г. и октомври 1991 г., след приключването им правителственият вестник да публикува резултатите по секции от цялата страна, за да могат избирателите да ги сравнят с ония резултати, които задължително ще бъдат обявени от всяка една секционна комисия, чрез поставяне на видно обществено място, непосредствено след привършване на изборите.

Господин президент,
Надяваме се, че ще проявите държавническо чувство и няма да подминете с безразличие нашето предложение. Забелязвате ли, че никога не говорим "Трябва!”, а споменаваме: "Не бива”, "Желателно е”, ”Ще направим”, ”Ще бъде”. Това ясно подчертава мъдростта на младежта на България, която като ДЪРЖАВЕН ГЛАВА не бива да отбягвате, а с право да се гордеете с нея.

Използваме случая да Ви помолим за работна среща по въпроси, засягащи националния въпрос, външната и вътрешна политика на държавата и най-вече за настоящето и бъдещето на младежта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦК НА БРМП:

Ангел Цонев

София, 2 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОПРОВЕРЖЕНИЕ /ЧАСТ ПЪРВА/ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ИНИЦИАТИВНИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА СВИКВАНЕ НА ВЕЛИК ОБЩОБЪЛГАРСКИ СЪБОР "ПЛОВДИВ - 1994" ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ В. "МАРИЦА" И ВЪВ В. "24 ЧАСА".


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

По повод на някои публикации във в. "Марица" и еднократно във в. "24 часа" - писания, които съм чел, е наситено с 40% истина и 60% неистина и която съм принуден да опровергая като нагла и злонамерена инсинуация срещу самия мен и срещу Общобългарския събор "Пловдив - 94”, което е фрапиращо преди всичко във в. ”24 часа" от 12 юни 1994 г.

Предварително ще моля да бъда извинен за тъй дългия текст, но нещата налагат това. Ще помоля също за извинение от моята чепатост в словестните ми излияния, от красноречивите епитети, допълнени с аргументирани и основателни категории, защото аз ги използвам и не се ограничавам, за да назова същността на дадения "герой". Това е в стила и манталитета от характера ми, като български националдемократ, въплътил в себе си високо интелектуално прозрение. С моето изявление аз не съм тръгнал да оборвам определена истина, а да опровергавам една гнусна неистина. С подобни писания журналистът манипулира общественото мнение и аз питам пловдивския кореспондент на в. "24 часа" - г-н Николай Кръстев, "докъде тангират неговите" свободни съчинения"? С истината и неистината и пази ли той честта на един български журналист и същият като мръсен лакей и подставена подлога на някоя си политическа сили или висша държавна институция компрометира имиджа на българската журналистика.

Ще се опитам в долоизложеното да разкрия истината от неистината и която своевременно да опровергая.

Истина е, че: Куманов, като екскандидат президент на Република България дължи на Министерство на финансите /МФ/ сумата от 118,900 лв. - 1/2 от главницата. Също, че Куманов като солидарно задължение с Венчеслав Георгиев е отправил прошение до председателя на Комисията по опрощаване на дълга в президентството г-н Гиньо Ганев и с крайна резолюция на докладната му записка от Вас самия. Истина е, че към датата на получаването на парите Куманов не е работил държавна работа, а е работил като председател на Българската отечествена партия - "Национален съюз" /БОП - "НС"/ на обществени начала. Друга истина е, че кредитът е бил използван целенасочено и по предназначение, което бе доказано с наша отчетна докладна записка с приложение на необходимите оправдателни разходни документи именно за това в Комисията за контрол в Народното събрание. Истина е, че на 26 януари 1994 г. Куманов дава описание-отговор на поставени му въпроси за Комисията към президентството чрез 8-ма данъчна служба, както и декларация от 28 май 1994 г. за неналичност на собствено недвижимо и движимо имущество и че последната година същият не е правил дарения. Истина е, чрез февруари 1993 г. съм дарил апартамента си на своя близка, което, погледнато в морално-етичен план, не е с морална чистота от моя страна, но аз съм се ръководил от две мотивации: Първата е съвсем хуманна, с цел да мога да обезпеча с материално имущество даден човек и втората мотивация, която би могло да се тълкува в контекста на себизма, като всеки човек, воден от естественото /природно/ инстинктивно чувство по закона за самосъхранението. Но дотук да спрем.

Всичко това дотук беше само върхът на айсберга, т.е., образно казано, с израза от народната сентенция, че "Всяка крушка си има и опашка".

Предизвикан от неоснователните твърдения на Николай Кръстев, че внесените за фондова основа /мая/ на Общобългарския събор "Пловдив-94" Куманов щял определено да ползва за връщане на кредита. За мен е мръсотия, разколебаване на нови дарители и гавра с чувствата на дарителите и бих казал в такъв момент на афект, че кредитът няма да върна определено. Аз, като педагог, нямам това право практически да уча така нашите деца на една безотговорност към определен ангажимент.

Морално право и задължение на всеки български гражданин е, за да живее и твори да може да изтегли кредит от ДСК, банка и в специалния случай от МФ и след като си е свършил работата, да върне в стойностна точност и срок кредита си. По време на водената президентска кампания 1991 - 1992 г. нашето централно партийно ръководство беше дало съгласието си с партийни пари да обезпечи връщането на кредита на Куманов, но се случи нещо много лошо и непредвидено.

Явно, че трябва да си разкриваме кухненските истории, но щом това се налага, ще го направим.

В съвместна сделка между Дирекция - направление "Стопанска дейност" към БОП -"НС", регистрирана както с данъчната, така и с митническа регистрация, от една страна, и Християнрадикална партия /ХРП/, в лицето на нейния лидер "отец" Тотю Петров, главния експерт на ХРП - Юри Тотков, и техническия секретар на ХРП - Иван Иванов, от друга страна, беше сключена сделка с договор за внос в страната на стари коли от Австрия, Германия и Швеция с наше дялово участието сделката за 160 000 лв. и добър процент от печалбата.

Същите не спазиха условията и срока - 15 март 1992 г., на сделката по договора и действаха самостоятелно, изолираха ни и ни завлякоха до ден днешен. С нашите пари те вкараха както коли, така даже и оръжие, което беше по думите на нашите юристи нарушение от общ характер, но всичко трябваше да се докаже. Аз своевременно бях сезирал за това, че закъсняваме за срока - 31 март 1992 г., както МФ, правителството, президентството и прокуратурата, но никой не си помръдна пръста да ни окаже подкрепа от едни мошеници. Вече трета година съдебният процес се протака за преследване на престъпниците, но това се подклажда и от некадърността на съдебната институция в лицето на Софийски градски съд /СГС/, по гр.д. N 3867/92 г. - 16.6.94 в VI-то с.з. за главния експерт на ХРП - Юри "Липсвало" депозирана наша искова молба за главницата /което е смях в залата/ и отлагането на делото през есента 1994 г. по необективни и основателни причини за "случайна" заетост на адвокатката на ХРП, както и отсъствието на Юри - редовно призован.

По случая за държавния кредит на Куманов текат два разнопосочни процеса. Единият е от МФ - по надлежен ред да се събира даденият ми кредит, а другият; вторият е от президентството - за отправено на 21 октомври 1992 г. с прошение под N 19 056 на Куманов до президентската институция за неговото опрощаване, подкрепено с обективни и субективни доказателства, аргументирани с реалности, че на този етап както БОП - "НС", така и Куманов са в несъстоятелност да върнат кредита като задължение.

За да може личността Куманов да издължи кредита си, това не е възможно, докато БОП не си събере завлечените суми по съдебен ред два броя дела и други малки завличания, без съдебни дирения - около 21 броя, от порядъка на 3-4 хиляди лева, средно и с по-големи суми някои от тях, но в обща сума около 100 000 лв., като тях сме ги прежалили от нелоялност на юридически и физически лица, които поименно можем да назовем. Тук не бих желал да открехвам още вратата на кухнята ни, с показване на кирливите ни ризи. А от съществено значение е да се посочи, че разходите ни, които са много по-големи от приходите и с това тежко финансово състояние на извънпарламентарните сили е много трудно да се води политическа борба, а ние успяваме да я водим - доколкото това е възможно.

В потвърждение на неравнопоставеността в политическата и стопанската дейност на партиите ще цитирам изявлението на премиера Беров от зимата и лятото на 1993 г. да събере задлъжнялостта на сумите от партии и експрезидентски двойки и партии далавераджии, завлякли бюджета на страната с откраднат акциз, както следва: /цитираме по справка/: Християнрадикална партия /ХРП/, отразено е във в. "Демокрация" от 18 февруари 1993 г., че тя дължи на МФ 300,000 лв. невърнат кредит от вторите парламентарни избори - 1991 г. Пак ХРП според в. "Дума" от 6 октомври 1993 г. е натрупала неправомерно със задължение на акцизи, по думите на премиера Беров, от 21 270 000 лв. Същата партия по изявления пак на премиера във в. "24 часа" от 9 септември 1993 г. е реализирала задържан акциз на стойност 21 000 000 лв., или обща реализация от 42 270 000 лв., от внос и износ на акцизни стоки като цигари, алкохол, петролни деривати и други стоки като захар и т.н.

Браво... на такава партия - фантом или партия-файтон, господин президент, но все, едно когато една такава партия с такава реализация от милиони е "чудно" да не може да си върне завлечените ни суми в сделката по договора и отрича да са раеализирали печалби - е неморална работа от тяхна страна.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА, КАПИТАЛИЗМА И ИМПЕРИАЛИЗМА ВЪВ ВРЪЗКА С ОТНОШЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА КЪМ БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ.


На 31 юли 1994 г. се проведе пленум на Централния комитет на Съюза на борците против фашизма, капитализма и империализма /ЦК на СБПФКИ/, на който беше освободен досегашният председател на ЦК на СБПФКИ поради влошено здравословно състояние.

За председател на ЦК на СБПФКИ беше избран Тодор Костов Илиев, с домашен адрес Кюстендил, ул. "Христо Ботев" N 109-А, вх.Б, II етаж, ап.20, телефон 078-3-30-46.

Участниците в пленума се обръщат с призив към всички честни и неопетнени активни участници в епичните борби на Българската комунистическа партия /БКП/ против фашизма, монархията и капитализма, да напуснат антикомунистическия Български антикомунистически съюз /БАС/ и да се върнат в СБПФКИ, който е съюзът, който водеше борбата против озверения монархофашизъм. В СБПФКИ за разлика от БАС не могат да членуват главорези на българския народ и техните наследници. В СБПФКИ могат да членуват само истински борци против фашизма, капитализма, монархията и империализма.

Призоваваме всички наши съмишленици и симпатизанти да създават комитети на СБПФКИ в цялата ни страна. Един път завинаги трябва да пресечем пътя на предателите, които реставрират дивия капитализъм. Няма по-хуманен, по-справедлив строй от социализма и комунизма. Ние ще се борим против престъпността и против опитите България да бъде разпродадена на капиталистически хиени на безценица. Именно с такава цел беше обезценен българският лев. С такава цел бяха разорени и разграбени селското стопанство и промишлеността. Ние сме за най-стриктно спазване на правовия ред, на закоността, но сме против черната борса, спекулата, наркоманията, проституцията, корупцията, обирите, убийствата и всички други престъпления.

Ето защо подкрепете ни всички, на които са мили свободата, редът, закоността и справедливостта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Костов

София, 3 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА "НЕОБХОДИМИ РЕФОРМИ ЗА ПРАКТИЧЕСКО ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРЕОБРАЖЕНСКАТА КОНЦЕПЦИЯ В БЪЛГАРИЯ", С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛИЯ СТЕФАНОВ. Документът е разпространен на пресконференция на 5 юли 1994 г. в Българска телеграфна агенция.


Нашият проект за преобразяване на българската икономика се състои от три програми:

І. ТЕХНИЧЕСКА ПРОГРАМА, която обхваща следните три реформи:

1. Реформа на жилищното строителство, чиято цел е да се реши жилищният проблем в срок по-кратък от пет години, с перспектива в срок по-кратък от десет години средната жилищна площ, с които ще разполага всяко българско семейство, да надхвърля 150 квадратни метра.

2. Реформа на материалното снабдяване, която обхваща не само решаването на проблема с дефицитните стоки, но и с цялостното регулиране на движението на суровини, полуфабрикати, готови стоки и информация, като се започне с проекта за осигуряване на телефонна връзка за всяко българско жилище и се свърши с индустрията за преработване на отпадъчните материали, регулирането на пътната сигнализация и взаимодействието между складовите стопанства и изграждането на необходимите за безпрепятствено движение на гражданите сервизни помещение и инсталации /телефонни кабини, тоалети, паркинги и т.н./ във всеки кът на страната. За да обясним органичната връзка на тази реформа с реформата на жилищното строителство, трябва да разполагаме с екран, върху който да покажем съответните схеми, диапозитиви и други дидактични материали, необходими за по-нагледно представяне на този изключително сложен технически проблем.

3. Реформа за извършване на тотална комплексна поетапна приватизация, чиято цел няма да бъде забогатяването на един малък брой частни собственици, а изравняването на стандарта на живота в България с най-напредналите държави в света, с народите, на които българите отдавна са се изравнили по степента на своята професионална квалификация. Максималният срок за постигане на тази цел ще бъде 25 години, но нашата програма предвижда в срок по-малък от пет години покупателната способност на всички трудещи се българи, както и на всички пенсионери, да стане най-малко два пъти по-висока, отколкото е била през периода от 1985 до 1989 г. За да се гарантира равен старт на всички българи в надпреварата за придобиване на собственост върху средствата за производство, без да се фаворизират лицата, които са придобили нетрудови доходи благодарение на извратения комунистически начин на разпределение на труда и заплатите, нашата програма предвижда да осигури за всяко българско семейство начален капитал в размер не по-малко от 40 000 долара в натура и да ревизира всички продажби, които държавата е направила на частни лица. За тази цел е предвидено известно изменение на юридическите дефиниции на понятията "семейство" и "домакинство".

Условията за осъществяването на техническата програма ще бъдат осигурени чрез една допълнителна социално-икономическа програма:


II. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА - тя обхваща следните три реформи:

1. Реформа за социалното осигуряване на всяко българско семейство: тя се отнася не само до въпросите за образованието и необходимите грижи за подрастващото поколение, за здравеопазването и за спокойните старини на нашите майки и бащи; но преди всичко за възстановяването на добрите семейни отношения и на имотите на всеки род и семейство. Реформата обхваща и някои все още нерешени проблеми по въпросите за имената, както на българите от турски произход, така и на същинските българи, чието родословие трудно би могло да се открие при не особено благоразумния начин за формиране на презимената и фамилните имена на нашите бащи, деди, прадеди и т.н. Спряхме се специално на този въпрос не само затова, защото семейството е основната единица на нацията, но и затова, защото е необходим един нов и по-справедлив закон за наследствените права върху имотите, които всяко семейство ще придобие, за да може всеки да се включи най-активно и без страх в процеса на преобразяването на българската икономика.

2. Реформа на системата за заплащане на човешкия труд - тя засяга другата основна обществена единица: предприятията, които създават националната стокова продукция. Всеки се досеща, че не е възможно да се извърши справедливо преразпределение на собствеността върху средствата за производство, без да е била предварително въведена някаква действително справедлива система за заплащане на човешкия труд, който създава тези средства. Ето защо тази реформа ще представлява основната органическа връзка между всички останали реформи, споменати в настоящия проект. Тази реформа ще се извърши на базата на новата теория за разпределението на труда и заплатите, която нашият сънародник инж. Илия Стефанов е създал в 1977 година въз основа на дългогодишни наблюдения и сравнения на организацията на труда в идентични български и белгийски предприятия при идентични условия.

3. Реформа на данъчната система за осъществяване на строг народен контрол в икономиката чрез дефиринцирано събиране на данъците, необходими за нормалното функциониране на държавата и за органичното свързване на първите две социално-икономически реформи.


ІІІ. ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА - тя обхваща три реформи, които трябваше да бъдат извършени още преди провеждането на юнските избори 1990 г., за да може Великото Народно събрание да взема по-бързо и по-ефикасно конкретни решения за прекратяване на кризата:

1. Реформа на административно-териториалното селищно устройство на България - тя е необходима, за да се премахнат някои административни и технически усложнения, които бяха създадени с прибързаното премахване на бившите окръжни центрове.

2. Реформа на системата за провеждане на политическите избори - тя предвижда не само възстановяването на възможността за създаване на неограничен брой политически партии и организации, но и внедряването на цяла една серия от обективни показатели за разграничаване и сравняване на действителните цели и намерения на тези партии. Критериите са избрани на базата на нашата нова теория за разпределение на труда и заплатите.

3. Реформа за възстановяване на моралните ценности - тя предвижда да се осигури действителна политическа свобода чрез създаване на необходимите материални условия, за да могат гражданите да избират своята политическа и религиозна принадлежност с пълно съзнание за последствията на своя избор и без да се допуска странични лица да упражняват върху тях какъвто и да било политически, икономически или морален натиск. Заедно с възстановяването на политическите права на гражданите тази реформа предвижда да бъде върната на Българската църква нейната роля на възпитател и вдъхновител на народния дух, за да не се превръщат площадите на българските градове в места за разпалване на омраза и нетърпимост между хората с различни убеждения.

/Пресслужба "Куриер"/


12:00:00
05.08.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!