5 ноември 1990

СОФИЯ, 5 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 218 /236/

СОФИЯ, 5 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛА ЗА ОБЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИЯ И НА РАЗШИРЕНИЯ СЪСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА" 1, ПОСВЕТЕНО НА ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВИ ВЪПРОСИ.


ДНЕС, 17 ОКТОМВРИ 1990 Г., НА ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИЯ И РАЗШИРЕНИЯ СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА" 1 И В ПРИСЪСТВИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА СЕ РЕШИ:

1. ЗА НОВ СЕКРЕТАР НА БЗНС "ВРАБЧА" 1 НА МЯСТОТО НА ВНЕЗАПНО ПОЧИНАЛИЯ СЕКРЕТАР Г-Н СТРАХИЛ ДИМИТРОВ ГИЧЕВ СЕ ИЗБРА ЕДИНОДУШНО Г-Н ЙОРДАН МИЛАНОВ ДУПАРИНОВ.

2. ЗА ЧЛЕН НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ БЕ ПРЕДЛОЖЕН И ЕДИНОДУШНО ОДОБРЕН Г-Н ХАРАЛАМПИ ХРИСТОВ ХАДЖИПОПОВ, КАТО ПОСТОЯННИЯТ СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА" СЕ ОФОРМИ ОТ СЛЕДНИТЕ ШЕСТИМА ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА МУРАВИЕВА, ЙОРДАН ДУПАРИНОВ, АСЕН ДИМИТРОВ, НИКОЛА НИКОЛОВ, РУМЯНА ГЕОРГИЕВА И ХАРАЛАМПИ ХАДЖИПОПОВ.

3. ПОСТОЯННИЯТ СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА" 1 НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ, РАЗИСКВА И ОПРЕДЕЛИ 6-ЧЛЕНИЯ РАЗШИРЕН СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА" 1.

4. ПОСТОЯННИЯТ СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА" 1 ДА ИЗГОТВИ ДОКУМЕНТ-ПИСМО ДО СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ В СТРАНАТА, КАТО ГИ ЗАПОЗНАЕ С ПРОМЕНИТЕ В РЪКОВОДСТВОТО И С ВЪПРОСИТЕ ПО ОБЕДИНЕНИЕТО С ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ХРИСТИЯНСОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/ ОТ БЗНС "ВРАБЧА" 1 И С ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА ДОСЕГАШНАТА НИ ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ.

5. ПОСТОЯННИЯТ СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА" 1 ВЪЗЛАГА НА СЕКРЕТАРЯ НИ Г-Н ЙОРДАН ДУПАРИНОВ ДА ПРОДЪЛЖИ РАЗГОВОРИТЕ, ЗАПОЧНАТИ ОТ Г-Н СТРАХИЛ ГИЧЕВ, ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО С ДВЕТЕ КРИЛА НА БИВШИЯ БЗНС "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" - /ПЛАДНЕ/, КАТО ЗАПАЗИ ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛИНИЯ НА ЧИСТОТА НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ, СЛЕДВАНА ОТ БЗНС "ВРАБЧА" 1 В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 90 ГОДИНИ.

6. ПОСТОЯННИЯТ СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА" 1 ДА ОСЪЩЕСТВИ ОБЕДИНЕНИЕ НА РАЗЕДИНЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СИЛИ, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ ГОСПОЖА НАДЕЖДА МУРАВИЕВА ОГЛАВИ ОБЕДИНЕНИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ /ОЗС/ КАТО ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ И АКО ОБЕДИНЕНИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ ПОСОЧИ ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ /ОФ/ КАТО ГЛАВЕН ВИНОВНИК ЗА НАСТОЯЩАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА.

7.ПОСТОЯННИЯТ СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА" 1 ДА ВЪЗЛОЖИ НА СВОЯ ЧЛЕН Г-Н ХАРАЛАМПИ ХАДЖИПОПОВ ДА ИЗГОТВИ БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/ В ЛИЦЕТО НА НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н ПЕТЪР ГОГОВ ЗА ОКАЗАНАТА НИ НЕОБХОДИМА ПОЛИТИЧЕСКА ПОМОЩ В ТЕЖКИТЕ И МЪЧИТЕЛНИ ЗА НАС ТРИ ДНИ - 10, 11 И 12 ОКТОМВРИ 1990 Г., СВЪРЗАНИ СЪС СМЪРТТА И ПОГРЕБЕНИЕТО НА ЛЮБИМИЯ НИ СЕКРЕТАР НА БЗНС "ВРАБЧА" 1 Г-Н СТРАХИЛ Д.ГИЧЕВ.

ЗА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА" 1:
НАДЕЖДА МУРАВИЕВА
АСЕН ДИМИТРОВ
НИКОЛА НИКОЛОВ

ПРОТОКОЛИРАЛА: РУМЯНА ГЕОРГИЕВА


X   X   X

СОФИЯ, 5 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯНСОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕНИ СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СЪЮЗА.


НА ЗАСЕДАНИЕ НА ХРИСТИЯНСОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/, ПРОВЕДЕНО В ПЕТЪК, 19 ОКТОМВРИ 1990 Г., В КЛУБА НА БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" /БУЛ."СКОБЕЛЕВ" - СОФИЯ/ ЕДИНОДУШНО СЕ ИЗБРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХСС Г-Н ЙОРДАН ДУПАРИНОВ - СЕКРЕТАР НА БЗНС "ВРАБЧА" 1, ОПРЕДЕЛЕН ОТ ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ НА МЯСТОТО НА ВНЕЗАПНО ПОЧИНАЛИЯ Г-Н СТРАХИЛ ГИЧЕВ.

ПРИ ИЗБОРА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХСС СЕ ДИСКУТИРАХА ДВА ВАРИАНТА, НО СЕ НАЛОЖИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДА НЕ СЕ ПРОМЕНЯ ПРИЕТОТО СТАТУКВО -ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ХСС ДА БЪДЕ ОТ БЗНС "ВРАБЧА" 1.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ХСС, СЪСТОЯЛО СЕ ТАЗИ ВЕЧЕР, СРЯДА, 24 ОКТОМВРИ 1990 Г. В СЪЩИЯ КЛУБ, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/ И ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОПТ/ ПРОВОКИРАХА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ХСС, КАТО СЕ ОПИТАХА ДА НАЛОЖАТ НА ПАРТИИТЕ ОТ ХСС СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ.

В НАЧАЛОТО НА ОКТОМВРИ 1990 Г. БНРП ПУБЛИКУВА РЕД ПРОТИВОРЕЧИВИ СТАНОВИЩА И ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВЕСТНИКА СИ "БЪЛГАРСКИ ГЛАС" ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОВА ДАЛИ ДА СЕ ПОДПОМОГНАТ ПРЯКО С ВОЕННА СИЛА ВОЙСКИТЕ НА ООН В ЗАЩИТА НА АНЕКСИРАНАТА СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА /ЧЛЕН НА ООН/ КУВЕЙТ, ИЛИ НЕ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, БНРП ОСЪЩЕСТВИ КОНТАКТИ С ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ИРАК В СОФИЯ И ОБЯВИ В СВОЯ ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ИРАК ЩЕ ПРЕДОСТАВИ НА БЪЛГАРИЯ 100 ХИЛ.ТОНА ПЕТРОЛ.

ТОВА БЕ ЦЕНАТА, ОПРЕДЕЛЕНА НА БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА БЪДЕ АНГАЖИРАНА НА СТРАНАТА НА АГРЕСОРА.

ПРИ ДИСКУСИЯ ПО ТОЗИ И ДРУГИ ПРОТИВОРЕЧИВИ ВЪПРОСИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ НА БНРП В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ХСС ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА СЕ ОПИТА ДА ОМАЛОВАЖИ ПОВДИГНАТИТЕ ВЪПРОСИ И ДА ОТКЛОНИ ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ ОТ ХСС В ПОСОКА НА РАЗГОВОРИ ЗА ВРЕМЕННИТЕ МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

ЕТО ЗАЩО ПАРТИИТЕ ОТ ХСС НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО ОЩЕ СЪЩАТА ВЕЧЕР В КЛУБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ /УЛ."ЦАР САМУИЛ" НОМЕР 115/, ВЗЕХА ОБЩО, ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛИА ПАРТИЯ /БНРП/ И ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОПТ/ ОТПАДАТ ОТ ХСС И ОСТАВАТ В ХСК /ХРИСТИЯНСОЦИАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ/, КОЯТО БЕ ПРИСЪЕДИНЕНА КЪМ ХСС НА 18 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

2. ПАРТИИТЕ, ПОДПИСАЛИ НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ ОТ 19 ОКТОМВРИ 1990 Г. ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ПУБЛИКУВАНИ И РАЗПРОСТРАНЯВАНИ ОТ ПАРТИИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В ХСК /ХРИСТИЯНСОЦИАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ/, БЕЗ ПОДПИСА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХСС Г-Н ЙОРДАН ДУПАРИНОВ СА НЕЛЕГИТИМНИ КАТО ДОКУМЕНТИ НА ХСС.

3. ДА СЕ ПУБЛИКУВА И РАЗПРОСТРАНИ ДЕКЛАРАЦИЯ В ЗАЩИТА НА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА В БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 24 ОКТОМВРИ 1990 Г.

ПОДПИСАЛИ ЗА ХРИСТИЯНСОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/:
ОТ НАРОДНИЯ БЛОК-ЦЕНТЪР /НБ-Ц/ И ПОЛИТИЧЕСКОТО МУ РАЗШИРЕНИЕ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ /КОС/:
БЗНС "ВРАБЧА" 1: НИКОЛА НИКОЛОВ - ЧЛЕН НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ;
НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/: ПЕТЪР ГОГОВ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ /БНП/: ДИМ.БРАНКОВ
ПАРТИЯ НА ТРУДА: ИВАН ВЕЛКОВ
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ "ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ": ДИМ.ПОПОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРИСТИЯНСОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/: ЙОРДАН ДУПАРИНОВ

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯНСОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/ ПО ПОВОД НА ВЪЗБУЖДАНЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЛЕДСТВИЕ СРЕЩУ ВЕСТНИЦИТЕ "НОВА ЕРА" И "ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ".


ПО ПОВОД СЪОБЩЕНИЕТО НА ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА АВТОРСКИ ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВЕСТНИЦИТЕ "НОВА ЕРА" И "ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ" ХРИСТИЯНСОЦИАЛНИЯТ СЪЮЗ /ХСС/ ИЗРАЗЯВА СВОЯ РЕШИТЕЛЕН ПРОТЕСТ.

С ТОЗИ АКТ СЕ НАРУШАВАТ ОСНОВНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И СВОБОДИ -СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА В БЪЛГАРИЯ, ТАКА ЩЕДРО ОБЕЩАВАНИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. И ОСОБЕНО СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОД.

ВЪПРОС НА ЛИЧНО РЕШЕНИЕ И ДОСТОЙНСТВО Е САМО ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ПУБЛИКАЦИИТЕ ЛИЦА ДА ПРЕДЯВЯТ ГРАЖДАНСКИ ИСК ЗА ОБИДА ИЛИ НЕДОСТОВЕРНОСТ.

ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ Е ТВЪРДЕ ИЛЮЗОРЕН, ЗА ДА БЪДЕ ОБРЕМЕНЯВАН С НОВИ ИЗДЕВАТЕЛСТВА ВЪРХУ ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ В СТРАНА, ОБЯВЕНА ЗА ДЕМОКРАТИЧНА И НЕКОМУНИСТИЧЕСКА.

СОФИЯ, 24 ОКТОМВРИ 1990 ГОД.

ПОДПИСАЛИ ЗА ХРИСТИЯНСОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/:

ОТ НАРОДЕН БЛОК - ЦЕНТЪР /НБ-Ц/ И ПОЛИТИЧЕСКОТО МУ РАЗШИРЕНИЕ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ /КОС/:
БЗНС "ВРАБЧА" 1: НИКОЛА НИКОЛОВ - ЧЛЕН НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ;
НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/: ПЕТЪР ГОГОВ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ /БНП/: ДИМ. БРАНКОВ
ПАРТИЯ НА ТРУДА: ИВАН ВЕЛКОВ
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ "ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ": ДИМ.ПОПОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРИСТИЯНСОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ /ХСС/: ЙОРДАН ДУПАРИНОВ

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 5 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАЧКАТА НА МОРЯЦИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ МОРСКИ ФЛОТ /БМФ/.


 
ФАКТИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

ОТ 29 ОКТОМВРИ 1990 Г. СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ВРЪЧЕНИ ИСКАНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ДНЕВНИТЕ ЗАДГРАНИЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА МОРЯЦИТЕ, РАБОТЕЩИ НА КОРАБИТЕ НА БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ /БМФ/, И НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЕН ОТГОВОР ОТ СТРАНА НА БМФ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ МОРЯШКИЯТ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ, ПОДКРЕПЯН ОТ КТ "ПОДКРЕПА" И ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/, ЗАПОЧВА ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ.
ИСКАНИЯТА СА ОТПРАВЕНИ ОЩЕ ПРЕЗ М.ЯНУАРИ 1989 Г. - ДА СЕ ЗАПЛАЩА ТРУДЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОРЯЦИ БЛИЗО ДО ОНОВА, КОЕТО СЕ ПОЛУЧАВА И В ЧУЖБИНА ЗА ТАКАВА КВАЛИФИКАЦИЯ И ТАКЪВ ТРУД, СЕГА, ОТ КРАЯ НА ОКТОМВРИ, Е ВЪВЕДЕНО ЧАСТИЧНО УВЕЛИЧЕНИЕ, НО НА ПРАКТИКА РЕЗУЛТАТИТЕ НЕ СЕ СМЯТАТ ЗА УДОВЛЕТВОРИТЕЛНИ ОТ МОРЯШКИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ, КОИТО Е НЕЗАВИСИМ.

В ПЪРВИТЕ ДВА ДНИ ОТ СТАЧКАТА СА СТАЧКУВАЛИ КОРАБИТЕ, НАМИРАЩИ СЕ В БЪЛГАРСКИ ПРИСТАНИЩА. ОТ 1 НОЕМВРИ 1990 Г. 17.00 Ч. В СТАЧКАТА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ И ВЪГЛЕВОЗИТЕ И ТАНКЕРИТЕ. СЛЕД ТОВА И ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ КОРАБИТЕ, ЩОМ ПРИСТИГНАТ НА ПРИСТАНИЩЕ.

ОТ ПЪРВИТЕ ДВА ДНИ СА УСТАНОВЕНИ ГОЛЕМИ ЗАГУБИ. ИМА КОРАБИ, НАТОВАРЕНИ С МЕСО, КОИТО НЕ СЕ РАЗТОВАРВАТ, ВЪПРЕКИ ЧЕ НА ПРИСТАНИЩЕТО ЧАКАТ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ НА СО МАТ. СТОЯТ КОРАБИ С ПРАЗНИ ХАМБАРИ, А НА ПРИСТАНИЩЕТО ЧАКАТ АВТОМОБИЛИ, НАТОВАРЕНИ СЪС ЗЪРНО.

ОЧАКВА СЕ, СЛЕД КАТО СЕ ПРЕУСТАНОВЯТ ОТ 1 НОЕМВРИ 1990 Г. РЕЙСОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОРАБИ ДО ПРИСТАНИЩЕТО ОДЕСА, БЕРДЯНСК, ЖДАНОВ И ДР., ДА ПРЕСЕКНЕ ЗАРЕЖДАНЕТО С ВЪГЛИЩА И НЕФТ, КОЕТО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО КРИЗА В ОТОПЛЕНИЕТО И ОСВЕТЛЕНИЕТО НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ СТРАНАТА, КАКТО И ПРЕРАБОТКАТА НА НЕФТА ЗА ГОРИВО И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ.

ДНЕС ПРИ ОКОЛО 6 ХИЛЯДИ И 500 ДУШИ ПЛАВАТЕЛЕН СЪСТАВ СЪС СИГУРНОСТ СТАЧКУВАТ ОКОЛО 3 ХИЛЯДИ И 500 ДУШИ. ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА. ВЕРОЯТНО КЪМ ТЕХНИТЕ ИСКАНИЯ ЩЕ СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ И ДРУГИ ЕКИПАЖИ. САМО В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС МОГАТ ДА СЕ ПОСОЧАТ ИМЕНАТА НА НЯКОЛКО КОРАБА, КОИТО СА НА РАБОТНИ КЕЙОВЕ, НО НЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ПОРАДИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ. ТОВА СА "ЧУМЕРНА", "ГЕНЕРАЛ ВЛ.ЗАИМОВ", "Л.КАРАВЕЛОВ", "ВЕЖЕН" И ДРУГИ.

 
ПОЗИЦИЯТА НА СТАЧНИЦИТЕ

ТЕ СМЯТАТ, ЧЕ ПРИ СЕГАШНОТО МИЗЕРНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАДГРАНИЧНИТЕ ДНЕВНИ СЕ НАРУШАВА ЖИЗНЕНИЯТ СТАНДАРТ НА БЪЛГАРСКИЯ МОРЯК ЗАД ГРАНИЦА.

В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ ТОВА Е ПРИНУДИЛО ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ НАЙ-КАДЪРНИТЕ КАПИТАНИ И МЕХАНИЦИ ДА ЗАПОЧНАТ РАБОТА В ЧУЖДИ КОМПАНИИ И БМФ СЕ Е ЛИШИЛ ОТ НАЙ-СПОСОБНИ КАДРИ. ОТЛИВЪТ ПРОДЪЛЖАВА. НЯМА ДА ОСТАНАТ КАЧЕСТВЕНИ ЕКИПАЖИ, АКО НЕ СЕ ПОЛУЧАТ СПРАВЕДЛИВИ НАДБАВКИ ЗА ВРЕМЕТО, ПРЕКАРАНО ЗАД ГРАНИЦА, КЪДЕТО МОРЯКЪТ ИМА ЕСТЕСТВЕНИ РАЗХОДИ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО СИ.

НА ВЪПРОСА НЕ ИСКАТ ЛИ ПРЕКАЛЕНО МНОГО ДОЛАРИ ПРИ СЕГАШНАТА ОСКЪДИЦА, СТАЧНИЦИТЕ ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, ЗА КОИТО ДНЕС МНОГО СЕ ГОВОРИ, ЩЕ ПРЕДЛОЖАТ ТЪКМО ТАКЪВ НАЧИН НА РАЗПЛАЩАНЕ - АДЕКВАТЕН НА ПОЛОЖЕНИЯ ТРУД И ТРУДНИТЕ УСЛОВИЯ.

СТАЧНИЦИТЕ СМЯТАТ, ЧЕ С НИЩО НЯМА ДА ОЩЕТЯТ ОСТАНАЛОТО НАСЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ЗАЩОТО ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ВАЛУТАТА, ИЗРАБОТЕНА ОТ ТЯХ, ДОСЕГА ОТИВАШЕ НЯКЪДЕ, А САМО ЕДНА НЕЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ СЕ ДАВАШЕ НА ПРИНОСИТЕЛЯ Й.

СТАЧНИЦИТЕ ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ АКО ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ФИРМА БМФ ПОВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ПЕЧЕЛИ, КАКТО ДОСЕГА, ТО ТЕ ЩЕ СВАЛЯТ ГОРНИЯ РАЗМЕР НА ИСКАНИЯТА СИ ДО ДОПУСТИМ МИНИМУМ.

 
МНЕНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВОТО НА БМФ СМЯТА РАЗМЕРА НА ЗАДГРАНИЧНИТЕ ДНЕВНИ, ИСКАН ОТ СТАЧНИЯ КОМИТЕТ, ЗА НЕРЕАЛИСТИЧЕН. СПОРЕД РЪКОВОДСТВОТО МОРЯШКОТО СЪСЛОВИЕ И СЕГА Е СРЕД НАЙ-ДОБРЕ ПЛАТЕНОТО - СЕГА ЕДИН КАПИТАН ПОЛУЧАВА 1000 ЛЕВА МЕСЕЧНО И 500 ДОЛАРА ЗАДГРАНИЧНИ ДНЕВНИ.

ОСВЕН ТОВА СЕ СМЯТА, ЧЕ НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ИЗПЛАЩАТ ПО-ГОЛЕМИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. РЪКОВОДСТВОТО ТВЪРДИ, ЧЕ ИМА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ С ПЛАЩАНЕТО В ДОЛАРИ ЗА ТАКСИ, КОИТО ДОСЕГА СА ПЛАЩАНИ В РУБЛИ ЗА СЪВЕТСКИТЕ ПРИСТАНИЩА.

РЪКОВОДСТВОТО ТВЪРДИ, ЧЕ НИЗШИЯТ, А НЕ ВИСШИЯТ СЪСТАВ Е В ОСНОВАТА НА СТАЧКАТА, ЧЕ САМО НИЗШИЯТ СЪСТАВ Е НЕДОВОЛЕН ОТ ПЛАЩАНИЯТА.

РЪКОВОДСТВОТО ТВЪРДИ, ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ МОРЯЦИ ИМАТ ПРЕВЪЗХОДНА ХРАНА И КВАРТИРА ПО ВРЕМЕ НА ПЛАВАНЕТО, КОИТО НЕ ЗАПЛАЩАТ. ЧЕ СА СОЛИДНО ЗАСТРАХОВАНИ. И НЕ РАЗБИРАТ ИСКАНИЯТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ДНЕВНИТЕ ЗАДГРАНИЧНИ.

 
ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ

ВЕЧЕ ВТОРИ ДЕН НЯМА УСЛОВИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЧНИ ПРЕГОВОРИ. ОТ ЕДНАТА СТРАНА НА СПОРА СЕДИ СТАЧНИЯТ КОМИТЕТ С ИСКАНИЯТА СИ, А ОТ ДРУГАТА - НИКОЙ.

РЪКОВОДСТВОТО НА БМФ, КОЕТО Е РАБОТОДАТЕЛ, ЗАЯВЯВА, ЧЕ ТЪЙ КАТО ПРОБЛЕМЪТ НЕ Е ОТ НЕГОВА КОМПЕТЕНЦИЯ, ТЪЙ КАТО ТОЙ ЗАПЛАЩАЛ ЗАДГРАНИЧНИТЕ ДНЕВНИ ПО НАРЕДБА, СПУСНАТА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ОТКАЗВА ДА Е СТРАНА В СПОРА, ТЪЙ КАТО ЗАЯВЯВА, ЧЕ НАРЕДБИ, ЗАСЯГАЩИ РАБОТНИЦИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И БМФ, МОЖЕ ДА ИЗДАДЕ САМО СЛЕД ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОДПИСАНО ОТ ПОСЛЕДНИТЕ.

 
ХРОНИКА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ СЪБИТИЯ

ПРОВЕДОХА СЕ СРЕЩИ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МОРЯШКИЯ ПРОФСЪЮЗ, КТ "ПОДКРЕПА" И КНСБ ЗА СЪВМЕСТНИ СОЛИДАРНИ ДЕЙСТВИЯ. В ТЯХУЧАСТВАХА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КНСБ - ДОНЧО ДОНЧЕВ, КРАСИМИР ДИМИТРОВ; ОТ "ПОДКРЕПА" - ДОНЧО ИВАНОВ, ОТ СТРАНА НА МОРЯШКИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ - ИВАН ВЕЛКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ.

ПРОВЕДОХА СЕ СРЕЩИ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ И РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И БМФ.

ПРОВЕДОХА СЕ СРЕЩИ МЕЖДУ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА "ПОДКРЕПА", ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БМФ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА.

ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА "ПОДКРЕПА" ДОНЧО ИВАНОВ СЕ ОБЪРНА КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО С ИСКАНЕ ТО ДА СТАНЕ АРБИТЪР НА СВОИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ДА РЕШИ КОЙ ДА ЗАСТАНЕ ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА ПРЕГОВОРИТЕ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ОТГОВОР ВЪОБЩЕ НЕ БЕШЕ ДАДЕН.

В ЗНАК НА ДОБРА ВОЛЯ СТАЧНИЯТ КОМИТЕТ ПРИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КТ "ПОДКРЕПА" ДА СЕ ОТЛОЖИ С 24 ЧАСА ВКЛЮЧВАНЕТО НА ВЪГЛЕВОЗИТЕ И ТАНКЕРИТЕ, ЗА ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ОЩЕ ВЕДНЪЖ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И БМФ ДА РЕАГИРАТ.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ ДНЕС, 1 НОЕМВРИ 1990 Г., ТОВА ЩЕ БЪДЕ ОБСЪДЕНО ДА СЕ ПРИЕМЕ КАТО РЕШЕНИЕ.

"ПОДКРЕПА" БЕ ОФИЦИАЛНО ПОМОЛЕНА ОТ МОРЯШКИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ДА УЧАСТВА КАТО СТРАНА В СТАЧНИТЕ ПРЕГОВОРИ И ДА ПОДКРЕПИ СЪС СОЛИДАРНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ СТАЧКАТА В БМФ.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА "ПОДКРЕПА" ЩЕ ДАДЕ В БЛИЗКИТЕ ЧАСОВЕ СВОЯ ОКОНЧАТЕЛЕН ОТГОВОР.

ОТ СТРАНА НА "ПОДКРЕПА" В ПРЕГОВОРИТЕ ВЪВ ВАРНА ЩЕ УЧАСТВАТ Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ - ПРЕЗИДЕНТ И ДОНЧО ИВАНОВ - ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА СТАЧКАТА МОЖЕ ДА СЕ ВЗЕМЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ:

87-23-20 - СОФИЯ - ЛАЗАР БЪЧВАРОВ, ГЛАВЕН ЮРИСТКОНСУЛТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА.

22-24-74 ИЛИ 23-44-73 - ВАРНА - ДИМИТЪР МАВРОВ, ШЕФ НА ФИРМА БМФ.

23-31-63 - ВАРНА - РУМЕН ЛАЗАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВАРНА.

22-21-55 - ВАРНА - ИВАН ВЕЛКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТАЧЕН КОМИТЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МОРЯШКИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ.

22-01-67 ИЛИ 23-21-15 - ВАРНА, ХОТЕЛ "ЧЕРНО МОРЕ", СТАЯ 1007 ДОНЧО ИВАНОВ.

 
КАКВО СЕ ГОВОРИ

1. ЧЕ БМФ, КОЙТО ИМА ФОНДОВЕ ЗА ОКОЛО 250 МЛН.ЛЕВА, Е В ПЪЛНА НЕЯСНОТА И БЕЗИЗХОДИЦА ЗА БЪДЕЩЕТО СИ, ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ОСТАВИ СТАЧКАТА ДА НАНЕСЕ ПОРАЗИИ, СЛЕД КОЕТО ДА ИМА ОСНОВАНИЕ ДА ЛИКВИДИРА ПРЕДПРИЯТИЕТО, ДА РАЗПРОДАДЕ КОРАБИТЕ, ДА УВОЛНИ МОРЯЦИТЕ СИ И ДА СКРИЕ ДОСЕГАШНИТЕ ГЕШЕФТИ.

2. ЛУКАНОВ НАРОЧНО ЗАЕДНО С МИНИСТРИТЕ СИ НЕ ПОМАГАТ ДА СЕ РАЗРЕШИ СПОРЪТ, ТЪЙ КАТО, ОТИВАЙКИ СИ, ЖЕЛАЯТ ДА СЪЗДАДАТ ХАОС ЗА ЕВЕНТУАЛНОТО НОВО ПРАВИТЕЛСТВО НА СДС ИЛИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ - ДА СЕ СТИГНЕ ДО ВОЕННО ИЛИ ПРЕЗИДЕНТСКО УПРАВЛЕНИЕ, КОЕТО ДА СЕ ДИСКРЕДИТИРА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ТЕЖКИ МЕСЕЦИ.

 
ПОСЛЕДНА ИНФОРМАЦИЯ

РЪКОВОДСТВОТО НА БМФ СМЯТА СТАЧКАТА ЗА НЕЗАКОННА - ЧЕ НЕ СА СПАЗЕНИ НЕОБХОДИМИТЕ ПРОЦЕДУРИ, И СЕ ГОТВИ ДА ВНЕСЕ ИСК ВЪВ ВАРНЕСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.
 
ХРОНИКА НА МОРЯШКАТА СТАЧКА

ДНЕС, 2 НОЕМВРИ 1990 Г. МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ИЗПРАЩА НАЙ-СЕТНЕ ОТГОВОР ДО СТАЧНИЯ КОМИТЕТ, ЧЕ СА СЪГЛАСНИ ДА ПРЕГОВАРЯТ. ЕДВА НА 2 НОЕМВРИ, ПЕТИ ДЕН ОТ СТАЧКАТА, ВЕЧЕ ИМА И ВТОРА СТРАНА В ПРЕГОВОРИТЕ - ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ДВЕТЕ ВЕДОМСТВА ЗАЯВИХА, ЧЕ ИСКАТ ДА ПРЕГОВАРЯТ ПО ЗАКОННОСТТА НА    ИСКАНИЯТА, А НЕ    ПО САМИТЕ ИСКАНИЯ. СТАЧНИЯТ КОМИТЕТ ОТГОВОРИ, ЧЕ ЩЕ ПРЕГОВАРЯ САМО ПО ИСКАНИЯТА, А    ЧЕ ВЪПРОСЪТ ЗА ЗАКОННОСТТА Е ОТ КОМПЕТЕНЦИЯТА НА СЪДА.

И ДНЕС ПРЕГОВОРИ НЯМАШЕ. В ЗНАК НА ДОБРА ВОЛЯ СТАЧНИЯТ КОМИТЕТ ОТКЛОНИ С 24 ЧАСА ВКЛЮЧВАНЕТО НА ТАНКЕРИТЕ И ВЪГЛЕВОЗИТЕ В ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ. АКО И УТРЕ /3 НОЕМВРИ/ НЯМА ПРЕГОВОРИ, ЩЕ СТАЧКУВАТ И ПРЕВОЗВАЩИТЕ НЕФТ И ВЪГЛИЩА.

ДНЕС КОРАБИТЕ, КОИТО СТАЧКУВАТ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС, БЯХА ПОСЕТЕНИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА "ПОДКРЕПА” Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ И ОТ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА "ПОДКРЕПА" ДОНЧО ИВАНОВ.

 
ПОЛОЖЕНИЕТО НА СТАЧКУВАЩИТЕ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

ДНЕС СТАЧКУВАЩИТЕ ЕКИПАЖИ НА КОРАБИТЕ СА БИЛИ ПОСЕТЕНИ ОТ ИВАН БОРИСОВ - ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА БМФ. ПРЕД ТЯХ ТОЙ ГОВОРИЛ, ЧЕ СТАЧКАТА МОЖЕ БИ ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНА ЗА НЕЗАКОННА И МОРЯЦИТЕ ШЕ ТРЯБВА ДА ПЛАТЯТ ЩЕТИТЕ. ТАКИВА ИЗЯВЛЕНИЯ ПРЕД ЕКИПАЖИТЕ Е ПРАВИЛ И ГЛАВНИЯТ ЮРИСТКОНСУЛТ НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС. ТОВА "ПОДКРЕПА" СМЯТА ЗА ОКАЗВАНЕ НА НАТИСК ПОСРЕДСТВОМ ЗАПЛАХИ.

МЕЖДУВРЕМЕННО ПОЛУЧИХМЕ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ПИРЕЯ, ЧЕ СТАЧКАТА НА КОРАБИТЕ /БЪЛГАРСКИТЕ/ "БЕЛМЕКЕН” И "КОЗНИЦА" СА СЪЗДАЛИ ОГРОМНА НЕРАЗБОРИЯ НА ПРИСТАНИЩЕТО В ГЪРЦИЯ, КАТО АВТОМОБИЛИТЕ, НАТОВАРЕНИ СЪС ЗЪРНО, СА ЗАДРЪСТИЛИ ПРИСТАНИЩЕТО.

ОТ УТРЕ ВЕРОЯТНО В БЪЛГАРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА ЩЕ СПРАТ ДА СЕ ДОСТАВЯТ ВЪГЛИЩА ОТ БЕРДЯНСК, МАРИНОПОЛ, ТУАПСЕ, А НЕФТ ОТ БАТУМИ, ТУАПСЕ, ОДЕСА. ВЕРОЯТНО ЩЕ НАСТЪПИ ЕНЕРГИЙНА КРИЗА - СТУД И ТЪМНИНА.

НА КОРАБ "ЧУМЕРНА" СТАЧКУВА ЦЕЛИЯТ ЕКИПАЖ, БЕЗ 1 ЧОВЕК - КАПИТАНА. ПРЕУСТАНОВЕНО Е ТОВАРЕНЕТО НА ЧУГУН. ЗА МЯСТОТО НА КЕЯ НАСТОЯВА СЪВЕТСКИ КОРАБ, КОЙТО ПРОТЕСТИРА.

РЪКОВОДСТВОТО НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС НАСТОЯВА "ЧУМЕРНА" ДА СЕ ИЗМЕСТИ НА НЕРАБОТЕН КЕЙ, НО ЕКИПАЖЪТ НА КОРАБА ОТКАЗВА.

ПАВЕЛ МАРИНОВ, КООРДИНАТОР НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ, ЗАЯВИ, ЧЕ КАПИТАН ЯНЕВ /"ЧУМЕРНА"/ НЕ ОКАЗВА НАТИСК ВЪРХУ ЕКИПАЖА.

НЕИЗВЕСТНИ СИЛИ ИЗПРАЩАТ СТИФАДОРИТЕ ДА УГОВАРЯТ ОТДЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖА ДА ПРЕКРАТЯТ СТАЧКАТА.

КОРАБ "ПЛИСКА" - КОНТЕЙНЕРОВОЗ ТИП "РО-РО" - ВЪПРЕКИ ЧЕ ЕКИПАЖЪТ Е ВЪВ СТАЧКА, СА ИЗПРАТЕНИ ДОКЕРИ И ОТ 13 ДО 18 ЧАСА ТЕ ТОВАРЯТ КОРАБА. МОРЯЦИТЕ ОТКАЗВАТ ДА УКРЕПВАТ ТОВАРА. СЕГА ТОВАРЪТ Е НЕУКРЕПЕН И СЪЗДАВА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВУЩИТЕ В КОРАБА.

КОРАБ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СЛЕД 11-МЕСЕЧЕН РЕЙС Е ДОНЕСЪЛ 6 ХИЛ.ТОНА ЦИНКОВ КОНЦЕНТРАТ ОТ ПЕРУ. СЕДИ НЕРАЗТОВАРЕН. ОЧАКВАТ СЕ ГОЛЕМИ ЗАГУБИ. НА НЕГО СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА НА К.ТРЕНЧЕВ И Д.ИВАНОВ С ЕКИПАЖИТЕ НА СТАЧКУВАЩИТЕ В БУРГАС КОРАБИ. ТАМ ДОЙДОХА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРАХОДСТВО БМФ, СО МАТ, ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС. ТЕ ИЗЯВИХА ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СТАЧКУВАЩИТЕ ЗА НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ. ОТ СВОЯ СТРАНА СТАЧНИЦИТЕ СЕ ОБЪРНАХА КЪМ КТ "ПОДКРЕПА" С МОЛБА ДА СЪДЕЙСТВА ДА НЕ СЕ ТОВАРЯТ КОРАБИТЕ ПРИ НЕСЪГЛАСИЕ НА СТАЧНИЦИТЕ.

ОТ ИМЕТО НА СТАЧНИЦИТЕ НА "ВЕЖЕН” ГОВОРИ ИВО КОТОВ.

ОТ ИМЕТО НА СТАЧНИЦИТЕ НА "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ДЕЖУРНИЯТ ПОМОЩНИК-КАПИТАН ИВО КОТОВ ПОПИТА ЕМИСАРИТЕ НА ПАРАХОДСТВО БМФ ЗАЩО СМЯТАТ И ОБЯВЯВАТ СТАЧКАТА ЗА НЕЗАКОННА.

Д-Р ТРЕНЧЕВ ЗАЯВИ, ЧЕ "ПОДКРЕПА" СЕ АНГАЖИРА КАТО СТРАНА В СПОРА СЛЕД ПИСМО НА РЪКОВОДСТВОТО НА БМФ ДА ПОМОГНЕ В УРЕЖДАНЕТО НА КОНФЛИКТА И СЛЕД МОЛБА ОТ МОРЯШКИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ДА УЧАСТВА В ПРЕГОВОРИТЕ НА СТРАНАТА НА СТАЧНИЦИТЕ. ДОНЧО ИВАНОВ ИНФОРМИРА, ЧЕ ВЕЧЕ Е ЗАЯВЕНА ГОТОВНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СИНДИКАЛНА ОБЩЕСТВЕНОСТ И НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА "ПОДКРЕПА" ЗА СОЛИДАРНИ ДЕЙСТВИЯ И ЗА ПОМОЩ НА СТАЧНИЦИТЕ.

ГОВОРИ СЕ, ЧЕ...

РЪКОВОДСТВОТО НА БМФ СЕ КАНИ ДА НАЕМЕ РУСНАЦИ, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ ПРИ ПО-МАЛКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ БЪЛГАРИТЕ НА КОРАБИТЕ И НЯМА ДА СТАЧКУВАТ.

ИМА СВЕДЕНИЕ, ЧЕ ОТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ РЪКОВОДСТВОТО НА БМФ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕТО НА НОВИ КАДРИ СЪС ЗАПОВЕДТА ЗАПИСВАТ МОРЯКА В КНСБ, БЕЗ ТОЙ ДА Е ЗАПОЗНАТ, ЧЕ ИМА ПРАВО ДА ЧЛЕНУВА И В ДРУГИ СИНДИКАТИ.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БДП/, ВНЕСЕНА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 1 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА.


ВЕЧЕ ТРИ МЕСЕЦА СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ИЗБРАНО НА 10 И 17 ЮНИ Т.Г.

ПРЕЗ ТЕЗИ ТРИ МЕСЕЦА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПОКАЗА МУДНОСТ, НЕЕФЕКТИВНОСТ И НЕДАЛНОВИДНОСТ, СТИГАЙКИ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ДО ТОЧКАТА НА ЗАМРЪЗВАНЕТО, ЗА КОЕТО ГЛАВНА ВИНА НОСЯТ ДЕПУТАТИТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСП, КОИТО БЕЗПАРДОННО ЗАЩИТАВАТ СВОИТЕ ТЯСНОПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ.

СРАМУВАМЕ СЕ ДА НАРЕЧЕМ ТОВА СЪБРАНИЕ "ВЕЛИКО". СРАМУВАМЕ СЕ ДА НАРЕЧЕМ ТОВА СЪБРАНИЕ "НАРОДНО". ГЛАВНАТА ЦЕЛ, КОЯТО ТО СИ ПОСТАВИ - ИЗРАБОТВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯ, НЕ Е ИЗПЪЛНЕНА. ПРОЦЕДУРНИТЕ ВЪПРОСИ ЗАЕМАТ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ВРЕМЕТО НА ЗАСЕДАНИЯТА, ПРЕПЛИТАТ СЕ ЛИЧНИ ИЗЯВИ И ИНТЕРЕСИ.

БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КАТО ИЗХОЖДА ОТ ПРИНЦИПНИ И ДОБРЕ ПРЕЦЕНЕНИ ПОЗИЦИИ, РАЗГЛЕЖДА РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КАТО БЕЗПЛОДНА, БЕЗПЕРСПЕКТИВНА И БЕЗОТГОВОРНА.

С ЦЕЛ РЕАЛНО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО НИЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА САМОРАЗПУСКАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ЗА ВСИЧКИ Е ЯСНО, ЧЕ ТОВА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КЪДЕТО ПАРЛАМЕНТАРНО МНОЗИНСТВО ИМАТ ДЕПУТАТИТЕ НА БСП, НИКОГА НЯМА ДА ПОСТИГНЕ ВИСОКОХУМАННИТЕ ЦЕЛИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯ.

НЕ МОЖЕ ДА ИМА И СЪМНЕНИЕ, ЧЕ ДЕПУТАТИТЕ НА БСП ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ВСЯЧЕСКИ ДА ЗАЩИТАВАТ СВОИТЕ ТЯСНОПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ - В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ТЕ ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЯТ СВОЯТА ВИНА ЗА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА.

НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ДЕПУТАТИТЕ НА СДС И ДРУГИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА В ТЕЗИ ИСТОРИЧЕСКИ ДНИ ДА ПРОЯВЯТ ВИСОКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ И ЧУВСТВО ЗА ДЪЛГ ПРЕД НАРОД И ОТЕЧЕСТВО, ИГНОРИРАЙКИ СВОИТЕ ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ И АМБИЦИИ И ПОДЧИНЯВАЙКИ ВОЛЯТА СИ ЕДИНСТВЕНО НА ВОЛЯТА НА НАРОДА.

САМОРАЗПУСКАНЕТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЩЕ ПОСТИГНЕ СЛЕДНИТЕ
ЦЕЛИ:

1. ЩЕ ЛИКВИДИРА ПАГУБНАТА ХЕГЕМОНИЯ НА БСП /БКП/ ВЪРХУ ЗАКОНОПРОИЗВОДСТВОТО В НОВА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.

2. ШЕ СЕ ОСИГУРЯТ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО В НОВИТЕ, ДЕЙСТВИТЕЛНО ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ ЩЕ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. ТОВА Е ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ЕДНА ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА И ТОЙ ТРЯБВА ДА СТОИ ПО-ВИСОКО ОТ ВСЯКАКВИ ЛИЧНИ ИЛИ ТЯСНОПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ.

3. НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС, ЧИЕТО РЕШАВАНЕ Е ПРЕДСТОЯЩО, ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАН ПО-ПЪЛНО И ПО-ОБСТОЙНО НА БАЗАТА НА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ДОПИТВАНЕ.

4. ЩЕ СЕ ПОВИШАТ АВТОРИТЕТЪТ И ДОВЕРИЕТО НА НАПРЕДНАЛИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ДЪРЖАВИ КЪМ НАШАТА СТРАНА, С КОЕТО ЩЕ СЕ ОТКРИЯТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕФЕКТИВНА ПОМОЩ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ТЕЖКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО.

5. ЩЕ СЕ ПОВИШИ АВТОРИТЕТЪТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ЗАКОНИТЕ, КОИТО ТО ПРИЕМА, ЩЕ БЪДАТ УВАЖАВАНИ ОТ ЦЕЛИЯ НАРОД И ЩЕ РАЗЧИТАТ НА НЕГОВАТА ИСКРЕНА И РЕАЛНА ПОДДРЪЖКА.

НАШЕТО ИСКАНЕ ЗА САМОРАЗПУСКАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ Е АКТ НА ПОЛИТИЧЕСКА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ И НЕДАЛНОВИДНОСТ.

НАШЕТО ИСКАНЕ Е ПРОДИКТУВАНО ОТ НАМЕРЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ДА СЕ УСТАНОВИ ЕДНО ИСТИНСКО НАРОДОВЛАСТИЕ.

СОФИЯ, 25 ОКТОМВРИ 1990 Г.       БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Й. ДЕНЕВ

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 5 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕЗОЛЮЦИЯТА, ПРИЕТА НА РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /СМС/.


НА НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА В АСЕНОВГРАД, ПРОВЕДЕНА НА 27 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ПРИЕХА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ, В КОЯТО СЕ НАСТОЯВА ЗА "ЦЯЛОСТНА И КОНКРЕТНА ОЦЕНКА НА ИСТОРИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ НА БИВШАТА БКП ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЩЕСТВОТО У НАС СЛЕД 9-ТИ СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА".

НИЕ СМЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИ, ЧЕ ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ НЕ СЕ ПРЕДЛАГА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ВЪВ ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП.

СПОРЕД НАС ПЪРВА КРАЧКА КЪМ ИЗЯСНЯВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОБЛЕМ Е СЪЗДАВАНЕ НА СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ПАРТИЙНИТЕ АРХИВИ В ЦЯЛАТА СТРАНА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КВАЛИФИЦИРАНА ОТ ЗАКОНА КАТО ДЪРЖАВНА И ВОЕННА ТАЙНА. НАШЕТО ОБЩЕСТВО СЕ НУЖДАЕ ОТ ИСТИНАТА ЗА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ И СЪБИТИЯ, ДОКУМЕНТИРАНИ В ПАРТИЙНИТЕ АРХИВИ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ МЛАДЕЖИ СЪЮЗ КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКИПИ, КОИТО ДА КОНСТАТИРАТ ЛИЧНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦАТА, ДОПРИНЕСЛИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩАТА КРИЗА И ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАЛИ СЕ ОТ АВТОРИТАРНИЯ РЕЖИМ.

ДОСТЪПЪТ ДО АРХИВИТЕ Е НЕОБХОДИМ И ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА РОЛЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БИВШАТА БКП В БОРБАТА СРЕЩУ ТОЗИ РЕЖИМ.

НЕДОПУСТИМО Е ПАСИВИТЕ НА БИВШАТА БКП ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ В ПАСИВИ И НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗИ - ОБИЧАЙНАТА ПРАКТИКА НА ОПОЗИЦИЯТА.

27 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ АПЕЛ КЪМ ГРАЖДАНСТВОТО, ОТПРАВЕН ОТ СЪЮЗА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ. АПЕЛЪТ Е ПРИЕТ ОТ ВТОРАТА НАДИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА.


СЛЕД КАТО НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕЛЕГАТИТЕ ОТ СЪЮЗА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОБСЪДИХА СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕТО И ПОЛОЖЕНИЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ В ОТРАСЪЛА, ТЕ КОНСТАТИРАХА, ЧЕ ОСНОВНА ВИНА ЗА ТОВА ИМА НЕ ПРОСТО ДОСЕГАШНАТА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА, А И НЕСМЕНЯЕМАТА РЪКОВОДНА НОМЕНКЛАТУРА НА ОТРАСЪЛА. ВЪПРЕКИ БОРБАТА НА СИНДИКАТА ПРОМЕНИ И ДОСЕГА НЕ СА ИЗВЪРШЕНИ.

УБЕДЕНИ, ЧЕ ДОСЕГАШНИТЕ "КОМПЕТЕНТНИ" РЪКОВОДИТЕЛИ НЕ САМО НЯМА ДА ИЗВЕДАТ СТРАНАТА ОТ ЕНЕРГИЙНАТА КРИЗА, А НАПРОТИВ - ЩЕ Я ЗАДЪЛБОЧАВАТ, ПРАХОСВАЙКИ И ПОДАЯНИЯТА, ПОЛУЧАВАНИ КАТО ПОМОЩ ОТВЪН, КОНФЕРЕНЦИЯТА СМЕТНА ЗА НУЖНО ДА ПОТЪРСИ ПОДКРЕПАТА НА ГРАЖДАНСТВОТО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ ЗА РЕАЛНИ ПРОМЕНИ.
КОНФЕРЕНЦИЯТА НАСТОЯВА ЗА:

1. НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИТЕТА ПО ЕНЕРГЕТИКА.

2.ИЗБОР НА НОВО РЪКОВОДСТВО ПО ПРОФЕСИОНАЛЕН, А НЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИНЦИП, В СРОК ДО 10 НОЕМВРИ 1990 Г.

3. РЕАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ И СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСИ В ТЕЧЕНИЕ НА ЦЯЛАТА ЗИМА, ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПОНЕ ПРЕЗ ДВА ЧАСА.

4. ВЪВЕЖДАНЕ СТАТУТ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА РАБОТЕЩИТЕ В ЕЛЕКТРО- И ТОПЛОЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ /ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ, ВИСОКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ЕДВА ТОГАВА ЗАБРАНА ЗА СТАЧКА/.

5. ПРИЕМАНЕ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА НА НОВ ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА БЪРЗОТО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА.

НАСТОЯЩИЯТ АПЕЛ Е ПРИЕТ ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА. ОБЩЕСТВЕНАТА ПОДКРЕПА ЗА ИСКАНИЯТА НА СИНДИКАТА ЩЕ СЕ ПРИЕМА НА АДРЕС:
СОФИЯ 1040, УЛ. "ТРИЯДИЦА" НОМЕР 8, СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/