5 октомври 1995

 
София, 5 октомври 1995 година
Брой 195 /1496/

Редактор: Нина Гаврилова


София, 5 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗA НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НА ПРАВОСЪДИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В Т. НАР. НЕГАТИВЕН СПИСЪК. Документът е огласен от Надежда Михайлова, заместник-председател на СДС, пред Народното събрание на 5 октомври 1995 г.


Решението на министрите на вътрешните работи и на правосъдието на Европейския съюз /ЕС/ България да остане в негативния списък за визов достъп на гражданите до страните от ЕС предизвика силна обществена реакция. Тревогата ни от изолацията на България и поставянето на нашите сънародници в унизително положение е голяма. Но не можем да не определим като неверни и дезинформиращи твърденията на управляващото мнозинство, че това взето с консенсус решение е плод на инерция, случайност или грешка. То е резултат и оценка за провежданата от правителството на Българската социалистическа партия /БСП/ и коалиция опасна политика, която не отговаря на критериите и изискванията на ЕС за изваждане от въпросния негативен списък.

Изпълнението на тези изисквания би означавало цялосгна промяна в сегашната реставрационна политика на БСП. Противно на това обаче парламентарното мнозинство гласува закони, пряко нарушаващи конституцията, ограничаващи частната собственост и възстановяването на собствеността върху земята. Докато светът остро осъжда тероризма, депутати от българската левица посещават лагери на кюрдската марксистка терористична организация ПКК. В най-напрегнатия момент от югоконфликта БСП разменя парламентарни и правителствени делегации със сръбските социалисти. В българския парламент са приети депутати от руската Дума, които по недопустим за дипломацията начин настояват за нарушаване на ембаргото срещу Сърбия. Очевидно е и нежеланието на правителството да се справи с организираната престъпност.

Съюзът на демократичните сили /СДС/ се бори срещу тези отстъпления от европейския път. Посочвайки вината на правителството, СДС заявява, че последиците от решението не бива да тежат върху българските граждани.

Съюзът на демократичните сили е гарант пред международната общност за необратимостта на демократичните преобразования у нас, с което утвърждава международния авторитет на България.

София, 4 октомври 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ОРАНЖЕВ, ОГЛАСЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТОЯН ЧАКЪРОВ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,
ОРАНЖЕВИ ЗЕМЕДЕЛЦИ,

Българският земеделски народен съюз - оранжев е самостоятелна земеделска организация, която от първия ден на своето създаване осъществява реално вечния стремеж на земеделците за независима политика, достойна за идеалите и принципите на бележитите водачи на оранжевия съюз. БЗНС-оранжев не участва в измислени коалиции и не сключва безпринципни конюнктурни споразумения. В местните избори участва самостоятелно.

Нашият съюз отдава особено значение на предстоящите избори. Резултатите от тях ще покажат дали в страната ни ще се установи известен баланс на властите, или ще се стигне до овладяване на управлението на всички нива от една партия, което неминуемо ще събуди в нея нови тоталитарни рефлекси.

Ние смятаме, че местните органи могат да коригират съществено недостатъците на централната власт в малката държава - общината, могат да се противопоставят на настъплението на престъпните групировки, да помогнат земята да бъде върната на законните й собственици, без те да бъдат мамени и ограбвани, кметовете и съветниците могат да възпират хищното разграбване на държавната собственост и превръщането на обикновения човек в беззащитна жертва. За да извършат това обаче, те не трябва да бъдат партийни заложници или защитници на групови интереси.

Мога да ви уверя, че кандидатите за кметове и съветници, издигнати от името на БЗНС-оранжев, ще имат една грижа и отговорност - да служат на своите избиратели.

Убедени сме, че хората в местните органи на властта трябва да бъдат високо интелигентни, умни и способни и преди всичко чисти и почтени хора. Затова сме издигнали кандидати само там, където наистина разполагаме с такива личности.

Ръководството на БЗНС-оранжев вече многократно доказа, че нито то, нито съюзът като цяло се стреми към властта за самата власт. Надяваме се, че достойната позиция на нашата организация вече е забелязана от обществото и то ще даде гласа си за нашите кандидати. Това ще бъде глас за разумни и уравновесени хора, за една цялостна политика към премахване на враждата и противопоставянето в нацията, за осигуряване на спокойствие и свобода на новите поколения да изградят един по-щастлив живот за себе си, те го заслужават, и ние ще им помогнем с всичките си сили да го постигнат.

Гласувайте за кандидатите на БЗНС-оранжев!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН, ОГЛАСЕНО ОТ ЧЛЕНА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ МАРГАРИТА ПЕНКОВА.


ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ,
БРАТЯ И СЕСТРИ,
членове и привърженици на БЗНС - единен

Общинските избори на 29 октомври 1995 г. са една възможност народовластието да завоюва полагащите му се позиции на територията на всяка българска община. Тези избори ще бъдат проверка на политическата зрялост на всеки един от нас. Резултатът от тях ще покаже доколко ние като граждани сме си дали точна сметка за годините на политически лутания.

БЗНС /Е/ след много трудности, пречки и манипулации отново открито заявява своето участие.

На предишните общински избори вие дадохте доверието си на 459 кметове и 878 общински съветници, издигнати от БЗНС /Е/. Със своята програма, предложени закони, човешки потенциал и структури БЗНС /Е/ се опита да предотврати редица опасности, пред които по пътя на стопанските и политическите промени нашата родина неминуемо беше изправена.

Усилията на нашите кандидати и ваши избраници ще насочим към пълната прозрачност и публичност на общинските дела, ефективност и култура при обслужване на населението, особено по отношение на социално по-слабите, безкомпромисна борба с корупцията и престъпността, основна ревизия на извършеното от ликвидационните съвети, специални грижи и преференции за селското стопанство, здравеопазването и просветата.

Целите и усилията на БЗНС /Е/ са целите и усилията на целокупния ни народ. Те не се покриха и не се покриват с интересите както на някои вътрешни, така и на някои външни сили. Затова на общинските избори на 29 октомври БЗНС /Е/ излиза без коалиционен партньор. Със самостоятелната бюлетина БЗНС /Е/ и издигнатите от него кандидати ще понесат личната отговорност за поетите пред избирателите ангажименти.

Нека на основите на общинското самоуправление всеки един от нас докаже, че знае и може да пази личното си достойнство, национална чест и държавна независимост.

БЗНС-единен вярва във вашата правилна преценка!

БЗНС-единен вярва във всеки един от вас!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ "ПОДЕМ", ОГЛАСЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИВАН ШАЛЕВ.


УВАЖАЕМИ И ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ,

Движението за национално възраждане "Подем" е ново явление в българския политически живот. Естествено е, когато се обръщаме за първи път към толкова широка аудитория, да кажем преди всичко какво е нашето верую.

Възможно най-краткият отговор на този въпрос е: да се облегнем на здравия разум на българина; да събудим чувството му за национална гордост, лично достойнство и гражданска отговорност; да му внушим самочувствие и вяра в собствените сили, за да реши сам, без съмнителни посредници, своята съдба. Ние вярваме, че това е възможно и си го поставяме като наша цел - с любов към народа, с воля за подем на нацията и държавата.

Но как да стигнем до спасителния изход и мечтаното от всички нас благополучие? Защо бяха попарени надеждите и усилията на българския народ за бърз преход към демокрация, справедлив ред, свобода и сигурност за всички? Защо и как вместо това взеха връх престъпността и беззаконието? Достойна ли е за нас мнимата демокрация, в която живеем? Народът очакваше да го поведат безкористни апостоли, а на политическата сцена се покатериха безброй службогонци, лакоми за евтина слава и подхвърлени сребърници. Вярно е, че продължават да ни управляват войнстващи комунисти, но нали ние гласувахме за наши избраници! Нали ние им дадохме нашето доверие? Ето къде се крие и нашата сила, и нашата слабост, и врагът знае това много добре.

На 29 октомври българският народ е призован да избере свои кметове и общински съветници. В този месец на размисъл, който ни предстои, всеки избирател ще трябва сам да вземе своето решение. Нека го направи по съвест, мъдро и отговорно, въпреки непригодния закон, въпреки липсата на единство сред демократичните сили.

Драги сънародници,
Движението за национално възраждане. "Подем" може да ви даде засега един-единствен сигурен съвет:

Не гласувайте за явни и прикрити комунисти! Това е против вашия интерес и вашето достойнство! Това е против интереса и достойнството на нацията и на държавата!

Бог е с нас! Да живее България!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОГЛАСЕНО ОТ КООРДИНАТОРА НА ПАРТИЯТА ЗА СОФИЯ АНГЕЛ РУМЕНОВ.


Живеем във време на разруха, несигурност и стопански упадък, последица от 45-годишното управление на комунистите. В сегашния период пенсионерите са най-засегнатите, трудно живеят, особено някои от репресираните. Съюзът ратува за достоен живот на хората от третата възраст.

В своята програма съюзът си. поставя за цел:
1. Възстановяване на правата на репресираните пенсионери и приемливо обезщетение.
2. Изменение и осъвременяване на пенсионното законодателство.
3. Възстановяване на пенсионния, социалния и здравния фонд.
4. Привеждане на пенсиите своевременно в съответствие с инфлацията.
5. Осъвременяване на пенсиите независимо от годината на пенсиониране /за еднаква работа - еднаква пенсия/.
6. Участие в работата на институциите при вземане на решения, отнасящи се до пенсионерите - закони, нормативни актове, компенсации и др.
7. Премахване на тавана на пенсиите.
8. Процентно увеличение на пенсиите спрямо заплатите.
9. Разгласяване на исканията и постигнатите резултати чрез сътрудничество с всички средства за масова информация и свои такива.
10. Организиране и участие в благотворителни действия с цел подпомагане на социално слаби членове на съюза.
11. Сътрудничество и създаване на връзки с всички държавни, обществени и международни организации, които подкрепят програмата на съюза.
12. Връщане на имуществото на пенсионерите и търсене на отговорност за ликвидирането му.
13. Съдействие на всички държавни и обществени организации в провеждането и контрола на законовите постановки, отнасящи се за пенсионерите.
14. Опазване на чистотата на природата и околната среда.
15. В сегашната обстановка до набирането на пенсионния фонд увеличаване на благоприятни придобивки във всички области - транспорт, отдих, лечение, туризъм, данъци и др. Изграждане на собствени почивни здравни бази и домове за възрастни хора. Подобряване и разширяване на съществуващите такива.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ПОВОД НА АТЕНТАТА СРЕЩУ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ КИРО ГЛИГОРОВ.


Изпълнителният комитет на ВМРО - Съюз на македонските дружества ВМРО-СМД осъжда категорично терористичния акт срещу президента на независимата Република Македония.

Организацията смята, че атентатът в Скопие е насочен срещу мира и стабилността в републиката и има за цел да попречи на утвърждаването на Македония като напълно суверенна и демократична държава на Балканите.

Политическият момент и начинът на извършване на покушението подсказват, че той е дело и обслужва интересите на една малка група югоносталгици в Република Македония и техните външни покровители.

Ръководството на ВМРО-СМД е уверено, че подобни терористични действия не могат да спрат демократизацията и укрепването на държавността и вътрешния интегритет на Република Македония.

София, 4 октомври 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПЕНСИЯ ЗА СЕРГЕЙ АНТОНОВ.


Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

От писанията в българската преса научаваме, че скоро в Народното събрание ще бъде внесено за разглеждане предложение за определяне от народните представители на пенсия за Сергей Антонов.

В стремежа си да защитим най-важната за нацията институция - Народното събрание, обръщаме се към Вас и правим следното предложение:

Първо: Президентът на Републиката д-р Желев и бившият министър-председател Филип Димитров публично /пред народните представители и пред народа/ да се извинят за твърденията си, че България и Сергей Антонов са намесени в покушението срещу главата на Римокатолическата църква.

Второ: Народното събрание да възстанови най-високата награда - "Герой на Република България", с която да удостои Сергей Антонов за мъжественото му и героично държание в защита на българската държава и българския народ.

Трето: Народното събрание да не се занимава с неприсъщи за него функции - определянето на размера на пенсията на един заслужил гражданин. Това е право и задължение на висшата изпълнителна власт.

В противен случай, като се занимават с подобно разглеждане, народните представители ще принизят и опошлят името на Сергей Антонов, името и честта на държавата.

Както знаете, г-н Председателю, званието "Герой на Република България" се придружава с висока парична награда. Нека по този начин Народното събрание изкаже благодарността на народа и държавата към един заслужил неин гражданин - господин Сергей Антонов.

Унизително ще е за нацията, ако допуснете в Народното събрание да се разглежда предложение за "финансово обезпечаване на Сергей Антонов".

Народните представители допуснаха много грешки в дейността си - молим Ви, господин Председателю, спрете за миг и не бързайте да заливате народа със срам и позор!

Желаем Ви ползотворна работа.

Варна, 2 октомври 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Цонев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "НЕОБХОДИМ Е КУЛТУРЕН ДИАЛОГ" НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА С КЪЩАТА МУЗЕЙ НА ПЕЙО ЯВОРОВ.


Националният партиен съвет на Радикалдемократическата партия /НПС на РДП/ призова ръководствата на Министерството на културата и Националния литературен музей да влязат в конструктивен диалог с новия собственик на къщата, в която се помещава музеят на П. К. Яворов - Сдружението на независимите писатели.

Необходими са много средства и взаимни усилия за възстановяването на къщата и превръщането й в истинско културно средище, а не пореден скандал и политически спекулации с името на поета.

Ако страната ни наистина е поела пътя към демокрацията, в бъдещия закон за културното наследство и музеите неминуемо трябва да бъде предвидено откриването и съществуването и на други музейни форми освен държавните. Държавата вече доказа, че не е в състояние да се грижи за цялата грандомански изградена музейна мрежа по времето на комунистическото управление. Реформата в музейното дело, която все още предстои, би трябвало да вмени права и задължения по грижата за културното наследство и на граждански сдружения, организации и частни лица.

С дарителския акт на собственичките на къщата на ул. "Раковски" 136 и на Фондация "Отворено общество" се създадоха реални условия за едно ново бъдеще на къща-музей "П. К. Яворов" за превръщането му в социализирано пространство за културен живот и контакти. Словесните битки в печата и между институциите отклоняват вниманието от пряката задача - възстановяването на музея.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ НА 29 ОКТОМВРИ 1995 Г., ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО КОМИСИЯТА ЗА РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ И БТА КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ИВАН ГРАНИТСКИ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ N 400 НА ЦИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ.


Молим да промените времето за излъчване на встъпителните и заключителните триминутни обръщения на партиите и коалициите за предстоящата предизборна кампания, както и съответните дебати, с цел да се даде реална възможност за избирателите да получат минимална информация за нашите предизборни намерения.

Предлагаме те да бъдат излъчени на четири или най-малко на три пъти по 22 броя по три минути не по-рано от 19.00 и не по-късно от 22.00 часа.

Съображенията ни са следните:

1. По чл. 11, ал. 3 от Конституцията на Република България "партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите".

2. Срамно за България е да се очаква, че избирателите ще могат да изслушат 64 триминутни обръщения, излъчени едно след друго, без да изчерпят всичките си психически възможности за възприемане на така поднесената им информация.

3. Още по-срамно е да се налага на избирателите по административен път споменатото по-горе психическо изтощение в нощните часове след 22.00 ч.

4. Съкращаването на всяка друга информация от ежедневната програма на Българската национална телевизия /БНТ/ между 19.00 и 22.00 ч. не може да се смята за непреодолим проблем, ако служителите на БНТ действително желаят да се съобразяват с човешките права и с интересите на българските граждани.

Настоящата молба е подписана от изброените в приложения тук списък на партии.

София, 29 септември 1995 г.

ЗА ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ":
Илия Стефанов

ЗА СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3":
Добри Добрев

ЗА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ:
д-р Иван Георгиев

ЗА ЛИГА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИТЕ:
Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

----------------------------------------------------------------------

АБОНИРАХТЕ ЛИ СЕ ЗА
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


>> За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
>> За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
>> За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
>> За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
>> За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация

---------------------------------------------------------------------


* * *


ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ N 424
София, 29 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Определяне на състава на работната група от експерти към ЦИК, по въпросите за реда при осъществяване на предизборната кампания.


На основание чл.25, ал. 3, глава VII от ЗМИ и свое решение N 21 от 31 август 1995 г. Централната избирателна комисия

        
РЕШИ:

Включва в състава на работната група от експерти към ЦИК, по въпросите за реда при осъществяване на предизборната кампания посочените досега представители на политическите партии и коалиции, регистрирани за участие в местните избори, както следва:

1. Павел Николаев Писарев;

2. Христо Николов Цачев;

3. Иван Петров Стоянович;

4. Александър Йорданов Стайков;

5. Ася Демирева Ялъмова;

6. Николай Димитров Дюлгеров

При нужда и постъпили допълнителни предложения ЦИК с решение може да разшири състава на групата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Х. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/* * *


РЕШЕНИЕ N 445
София, 3 октомври 1995 г.

ОТНОСНО: Гласуването на срочнослужещите от Въоръжените сили за местните избори на 29 октомври 1995 г.


На основание чл. 3, ал. 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

   
РЕШИ:

1. На срочнослужещите от Въоръжените сили на Република България, които имат адресна регистрация в населеното място, където се намират в деня на изборите, се осигурява възможност за участие в местните избори /първи и втори тур/, като при спазване на горното се отчитат специфичните изисквания на военната служба.

2. Министърът на отбраната да изпрати в ЦИК копие от заповедта във връзка с изпълнение на настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
05.10.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Борисова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!