5 февруари 1993

София, 5 февруари 1993 година
        Брой 25 /812/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 5 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ.

След задълбочен и всестранен анализ на програмната документация и последвалите изявления на икономическия екип от кабинета на г-н Беров относно крупния исторически акт - ПРИВАТИЗАЦИЯТА, Съюзът на свободните демократи счита за свой върховен политически и граждански дълг да заяви следното: ПРИВАТИЗАЦИЯТА не е единствен изход от икономическата и стопанската криза, възникнала вследствие поредната национална катастрофа на България. Тя е само елемент от възстановяването на социалната панорама в страната след унищожаването на категорията "частна собственост” в периода 1947-1948 г.

Поради това считаме, че без наличието на:

- правна формула за престъпния характер на капитала, възникнал върху генезисната симбиоза партия-държава;

- диференцирана парична обмяна, която е атрибут изключително на изпълнителната власт;

- дискриминационни квоти спрямо номенклатурата до 1989 г., притежаваща безрисковата възможност чрез добиране до националния продукт перманентно да се социализира в аванс;

- закон за движението на капитала;

- закон срещу икономическия саботаж;

- пререгистрация на всички фирми;

- издигането на Данъчното управление, съвместно с разузнавателните служби до институция от първостепенно национално значение, ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЩЕ СЕ ТРАНСФОРМИРА В ПРОГРАМНА САМОЦЕЛ, най-опасно заобикаляща основното изискване за преразпределение /ресоциализация/ на заграбения по престъпен начин национален и социален продукт. Крайният резултат ще бъде трайното установяване на арогантна хегемония на олигархия с незаконен генезисен капитал и партиен рефлекс, водещи до псевдоконкуренция, псевдопроизводство и окончателен ОБЩЕСТВЕН СРИВ. Предлаганата приватизация - в настоящия й вид - съдбоносно стеснява параметрите за просперитет на съсловията, свързани с петте вида собственост. А това няма да бъде прието със спокойствие и ще се насочи към исторически оправдан в такъв случай социален взрив.

Съюзът на свободните демократи предупреждава ЗА ОТГОВОРНОСТТА, която ще се поема пред обществото и пред историята.

София, 4 февруари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССД: доц. Иван Калчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ, ПРИЕТИ НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА 23 ЯНУАРИ 1993 Г. В СОФИЯ


1. Конгресът определя членски внос, пропорционален на броя на физическите лица, членуващи в съответните организации, в размер на 0,2 % от минималната работна заплата за страната.

2. Отчисленията за стачен фонд се определят на 3% от постъпленията в Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/ от членски внос.

3. Конгресът определя адреса на АДС: 1199 София, жк Младост 2, бл.217, ет.1.

4. Конгресът приема герб на Асоциацията: на син фон, вмъкнати една в друга бели букви АДС.

5. Конгресът подкрепя меморандума на Националния професионален съюз /НПС/ относно допълнителните изисквания за представителност на синдикатите на национално равнище.

6. Координационният съвет /КС/ да започне преговори с други синдикални организации с близки до АДС цели /например с НПС и ГМХ "Подкрепа”/ за формиране на силно синдикално обединение на национално ниво.

7. Конгресът задължава КС да изработи в 15-дневен срок Правилник за вътрешната дейност на съвета.

8. Конгресът задължава Контролната комисия да изработи в 15-дневен срок Правилник за вътрешната дейност на комисията.

9. КС да организира подписки и протести срещу неоснователното разделяне на синдикалното имущество само между КНСБ и КТ "Подкрепа".

10. КС да внесе искане за незабавно включване на АДС като редовен член в Националния съвет за социално партньорство.

11. КС да внесе искане пред Правителството за осигуряване на сграда и имущество, необходими за синдикална дейност.

12. КС да предложи на организациите, влизащи в АДС да изискат от лицата, избрани в ръководните им органи, да попълнят декларация съгласно чл.26 от Устава на АДС, по приложения образец - автобиографична справка.

13. КС да изработи в двумесечен срок становище по икономическата политика на Правителството на проф. Беров.

14. КС да изработи механизъм за редовно осведомяване на масмедиите за дейността на АДС и да проучи въпроса за издаването на синдикален бюлетин или вестник.

София, 23 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "СРАМЕН ОПИТ ЗА РАЗКОЛ" НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА СЪЗДАВАНЕ НА КОАЛИЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ".


С нашия апел за обединение от месец септември 1992 г. започна крупният процес на нарастване влиянието на Федерация "Царство България", в която членуват всички представителни монархически организации у нас.

Този несъмнен успех бе потвърден на първата национална конференция, състояла се в София на 30 януари 1993 г, но той същевременно предизвика един опит за разкол, подобен на вече печално известния план "Клин".

Двама агент-провокатори, познати в Пловдив под псевдонима "братя Соколови", с лесно привлечени сътруднички от Варна /А.А./и от Перник /Б.К./, създадоха в последно време фондация, вестник и накрая "коалиция" все с името "Царство България". Това е явен опит за имитация и атакуване на вече известната и утвърдена федерация "Царство България".

Изпълнителният директор на горецитирания вестник е уволнен отдавна от собственика, не получава пари, но продължава да го издава нелегално, като в подзаглавието дори го нарича "любимия ви вестник".

Другият "любим" на цял народ часов всекидневник в броя си от 30 януари 1993 г. публикува обстойно интервю с манипулирания от агент-провокаторите варненски депутат на СДС /М.М./. Той се хвали, че има царствена осанка и нагло лъже, че Федерация "Царство България" не била регистрирана в съда. Федерацията е законно регистрирана под парт. номер 581 от 30 октомври 1992 г., както и всички организации, членуващи в нея. Това е едно от условията за приемането им, известно на всички, включително и на въпросния варненски депутат. Нека последният да оповести има ли регистрация неговата "коалиция", за която шумно претендира, че съществува. Тази нелегитимна "коалиция" си е позволила вече да публикува на четири страници в горепосочения вестник програма, която безочливо лъже читателите си. Как може да се окачестви публикацията на програма на несъществуваща "коалиция"?

Реакцията на обществото спрямо тази разколническа дейност не закъсня. Все повече и повече хора заявяват своите симпатии към нас и желаят да станат членове на федерацията. Същевременно монархическото дружество "Надежда" - гр. Добрич, категорично заяви, че няма да допуска занапред посочените по-горе агент-провокатори на добруджанска земя.

Не се съмняваме, че всички наши членове и симпатизанти ще последват този пример и ще дадат решителен отпор на всеки, които с разложителни действия се опитва да възпре възхода и единението на нашето благородно и патриотично движение.

София, 1 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 5 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИ СИЛИ В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ. Документът е адресиран до Съвета за сигурност на
Организацията на обединените нации, до посолствата на САЩ, Великобритания и Ирак в София и до средствата за масова информация.


ГОСПОДА,

"Ударът в Залива" на 13 януари 1993 г. разтърси планетата. Ултиматумът на САЩ, Великобритания, Франция и Русия се разрази в унищожаващ вихър на 110-те свръхмощни американски и английски самолета над иракската земя. Четиридесет американски ракети хвърлиха в смърт и разрушение Багдад, но агресорът не се е наситил.

Усещане за нещо нередно обаче излъчваха първите кадри от съобщението на американската телевизионна компания Си Ен Ен за нападателната операция.

Прозорливите съзряха отсъствието: несъгласието на 5-тия член на Съвета за сигурност - Китай, накърни силата на ултиматума на Великите.

Националистите в руския парламент справедливо заклеймиха Елцин и ултимативно поискаха руските военни кораби да се изтеглят от Персийския залив.

Япония заяви, че решенията на Съвета за сигурност, според международните норми са препоръчителни, но не задължителни за която и да било страна в ООН, включително и за Ирак.

Открито изразеното от арабските страни съжаление по същество е не само загриженост за целостта на иракската държава, но преди всичко присъда за бруталната военна операция.

В безпрецедентна алогичност изпадна преследващата манипулацията на световното мнение американска пропагандна машина, като заяви, че 83 процента от американците били одобрили решението за "Удара в Залива" на провалилия се с трясък в президентските избори Джордж Буш.

Подхванатият от световните медии аргумент за "неизбежност" на наказанието за "непослушание" преследва не прекратяване на войната в бивша Югославия, зловеща рожба на същите тези Велики сили, а има за цел да внуши на малките и слабите народи апокалиптичен страх от грозната мощ на световния жадарм, на който след унищожаването на Варшавския договор няма кой да  противостои.

Дали обаче американският народ си дава сметка за обективно породената и разрастваща се лавина на антиамериканизма, на ужасяващата омраза в душите на народите по света? А количествените натрупвания са чревати на качествени трансформации!

Българската национално-радикална партия /БНРП/ ясно и категорично заявява: "Пустинната буря", "Ударът в Залива", както и свързаният с тях диктат представляват агресия на САЩ, Великобритания и Франция срещу Ирак. Нейни субекти и виновници са Джордж Буш, неговите господари и съучастниците им в Съвета за сигурност.

Престъпленията срещу човечеството продължават. На дневен ред се поставя въпросът за ревизия на дейността на Съвета за сигурност и на ООН, чието кормило се държи от Великите сили и е оръдие на колониализма. Наложителна е кардинална промяна в същността на тези две най-главни световни организации, за да служат те не на кръвопролитията и колониалния диктат, а на народите и мира.

Днес вече недвусмислено се чуват трезви и гневни гласове за международен трибунал над Джордж Буш и неговите подбудители и съучастници.

БНРП осъжда "Удара в Залива", бруталната намеса във вътрешните работи на суверенната държава Ирак и подкрепя стремежа на целокупния иракски народ в борбата му за съхранение на своята независимост, за обединение в историческите му етнически граници и за мирен градивен труд.

БНРП, както и по-голямата част от българската общественост, оценяват агресията на САЩ и техните съобщници срещу свободолюбивия иракски народ като акт на съвременно пиратство.

София, 25 януари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 5 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА НЕЗАВИСИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА
ПОЗИЦИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ ЗА НЕНАМЕСА В КОНФЛИКТА В БИВША ЮГОСЛАВИЯ.


Общото събрание на Съюза на независимите български писатели споделя изцяло загрижеността на българската общественост и на българския народ относно междунационалните и междуетническите конфликти и войната в бивша Югославия. Войната продължава с нечувани жестокости въпреки усилията на ООН и инициативите на великите държави. България, както това добре е известно на света, честно и стриктно спазва резолюциите на ООН по въпроса за кризата в съседна нам Югославия, така както ги изпълняваше и по време на операцията, протекла под знамето на ООН, срещу режима на Саддам Хюсеин под названието "Пустинна буря". Срещу това достойно за мира и за цялата международна общност поведение на нашата страна България досега не е получила никакви компенсации за огромните загуби, които понася.

Понастоящем някои сили черз ООН се опитват да ни обвиняват, че не вземаме военни мерки, за да се гарантирало пълното спазване на ембаргото срещу Сръбско-черногорската държава. От нашата страна се иска с военна сила да бъде спрян превозът на петрол и други горива за Сърбия и Черна гора, който се извършва по международни води по река Дунав.

Вероятно тези, които настояват да се използват по Дунава военни сили, за да се спрат сръбско-черногорските конвои, забравят, че по брега на Дунава са разположени големи градове, пристанища и селища на България. Забравят, че на брега на великата река е българската атомна електроцентрала. Забравят, че София не е на хиляди километри от границите на военния пожар, а само на 50-ина. И тя може да бъде достигната не само от ракети и военни самолети, но и от обикновени дълекобойни оръдия.

Българският народ в продължение само на отиващото си столетие против волята си е участвал в 5 кръвопролитни войни. Той много добре знае какво значи война и много добре чувства защо някои сили, които имат предостатъчни възможности, не искат пряко да се ангажират в потушаването на конфликта. Колкото историята е комплицирала балканските проблеми, толкова повече те са усложнени от действията на великите сили.

Министър-председателят на Република България проф. Л.Беров се обяви против каквото и да е военно участие на България в югославския конфликт. Ние безрезервно подкрепяме този външнополитически курс на българското правителство. Апелираме той да бъде подкрепен от цялата българска общественост и от целия български народ.

Мирът на Бълканите е неделим от мира в Европа и в света. Мирът трябва да бъде дело на ООН и на цялата европейска и световна миролюбива общественост. Никакви изменения на границите и никаква, под каквато и да било форма, военна намеса на съседните на Югославия държави - България, Румъния, Унгария, Албания, Гърция и Турция! Нито един войник на тези държави не бива да напуска границите на своята страна, за да отиде в Югославия! Никаква продажба на оръжия на воюващите там страни!

Президентството и българското правителство не бива в никакъв случай да се поддават на каквито и да било увещания, интриги и съблазни. Българското правителство и държавното ръководство носят историческа отговорност за запазването на неутралитета на България, на имота и живота на нейното население и войници.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА В."РАННО УТРО". Документът е адресиран до редакционната колегия на в. "Ранно утро".


Аз, експредседателят на Българския Антикомунистически Съюз - БАС "Расате" /1978-1981 г./, осъденият от комунистическата съдебна система за противодържавна дейност по чл.113 за антисъветизъм и по чл. 108 за антикомунизъм /1981-1985 г./, експредседателят на "Комитета на репресираните безпартийни интелектуалци" /1985-1989 г./ и председател на Независимата Демократична Партия - НДП от 21 ноември 1989 г. - инж. Петър Гогов

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНО

личната си ангажираност в защита на професионалната интелигентност и смелост, с които редакционната колегия на в-к "Ранно утро", макар и твърде късно, РАЗОБЛИЧАВА ОРГАНИЗИРАНАТА от БКП, КГБ и ДС псевдоопозиция - Второто ОФ в България, сглобено от информационно фаворизирани агенти-"политици", разни социалистически "интелигенти" и обществено разиграли се лумпени, които от 3 години ТЕРОРИЗИРАТ в общоикономически и политически план българския народ и българската държавност.

Тези, които случайно или преднамерено са попаднали в публикуваните от "Ранно утро" агентурни списъци, няма от какво да се обиждат и да се срамуват. Има съд и висша, неподвластна на времето, лъжата и измамата справедливост - от собствен опит го знам... На "обидените" им е необходимо да запазят спокойствие и да проявят едно по-голямо търпение, за да устоят на грешката или провокацията, ако изобщо има такава... Така че "набедените", подобно на нас, репресираните от комунистическата държавно-политическа човекомелачка, трябва да се научат търпеливо да изчакат часа на истината си, така както ние дочакахме часа на нашата истина, и то засега само началото на началото...

Лично аз, ако ми се наложи да бъда "обиден", ще се боря, и то яко... знам как! Искам да видя в съда очите на онова умно и смело ченге, което ще заяви, че се е справило с мен, че е преодоляло ума, характера и волята ми и че чрез подписа ми е успяло да ме превърне в човешка дрипа, която, за да оцелее, се е съгласила да работи за московските сатрапи или за техните подлоги - българските комунисти, фанатично подвластни и предани на перверзната им  социалдемократическо-комунистическа идеология.

София, 28 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

Като официално регистрирана политическа личност, горната декларация без две незначителни от информационна гледна точка добавки предоставих на 28 януари 1993 г. чрез координатора към политическия екип на НДП г-ца Здравка Маринова на журналистката г-жа Ася Балабанчева за публикуване във в-к "Ранно утро". До 5 февруари 1993 г. включително декларацията ми не беше отпечатана, поради което я предадох за публикуване в бюлетина на БТА - Пресслужба "Куриер".

Написах и предадох за публикуване от в-к "Ранно утро" тази декларация поради следните съображения:

І. Да допълня, да подкрепя и да завърша информационно двете поредни публикации във вестника: от 27 януари 1993 г. - "Ченгетата срещу "Ранно утро", и от 28 януари 1993 г. - "Оклеветените не пожелаха да се срещнат с ответниците".

II. Официално да заявя отношението си към така наречените "набедени" и "обидени" лица, посочени в огласените от в-к "Ранно утро" агентурни списъци.

III. Да предоставя възможност на:

1. Членовете на редакционнната колегия на "Ранно утро" да публикуват именно тази декларация в точно определен политически момент, без да използват прозрачни по своята същност уговорки.

2. Членовете на редакционната колегия на "Ранно утро" да  определят професионалното си отношение към съмишлениците и членовете на Независимата Демократична Партия - НДП, чийто председател съм.

3. Членовете на редакционната колегия на "Ранно утро" сами да си отговорят на въпроса в независим вестник ли работят, или вестникът им е като известното от близкото минало интелигентно изчислено оръдие "ДЕБЕЛАТА БЕРТА", т.е. добре служат на "далекобойни" политически интереси и схеми, които ние от Политическия екип на НДП подробно описахме в писмото си от 21 ноември 1992 г. до тях.


*  *  *

За нас от НДП, след като предадохме за информация на г-н Ив.Стаевски, на г-жа Ася Балабанчева и на г-жа Райна Йотова пакет от наши политически документи, някои от които актуални за публикуване, "нещата" около контактите ни с редакционната колегия на в-к "Ранно утро" през изминалите повече от 2 месеца са пределно ясни. Позволяваме си да препоръчаме на членовете на редакционната колегия на вестника ПОВТОРНО да се опитат да проникнат по-дълбоко в съдържанието на писмото ни от 21 ноември 1992 г., което им изпратихме, за да си изяснят за какъв вид работа получават заплатите си. Ако това не е по техните сили и възможности, времето през 1993 г. ще им го изясни.

София, 5 февруари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НДП: Петър Гогов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПРИЕТА НА ВТОРИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС /8-12 ФЕВРУАРИ 1992 Г./


КТ "ПОДКРЕПА" бе първата синдикална организация в България, повдигнала въпроса за провеждането на синдикални избори. Ние не се страхуваме и не бягаме от подобни избори, защото добре знаем своето място в обществото. Те само ще ни улеснят, защото непрекъснатото съгласуване със синдикалните структури на посткомунистическа България непрекъснато пречи на нашата работа. Подобни избори обаче могат да се проведат единствено и само при наличие на законова регламентация в бъдещия закон за синдикатите.

Принципът на независимост от държавните органи и обществените организации може да бъде реализиран единствено по пътя на пълната финансова самостоятелност на конфедерацията. Ние сме за правото на всеки синдикат да получава от държавата за безвъзмездно ползване на недвижимо и движимо имущество съобразно обществено доказаните си позиции и нужди. Подобно становище не противоречи на убедеността ни, че синдикатите не трябва да получават дотации от бюджета на държавата и общините.

КТ "ПОДКРЕПА" ще набира и за в бъдеще средствата си от членски внос, дарения от физически и юридически лица и от стопанска дейност. Ние сме за осъществяване на стопанската дейност съобразно действащото законодателство при нормативно установени преференции - освобождаване от плащането на местни данъци и такси, освобождаване от мита, данъчни облекчения.

Основен програмен проблем на КТ "ПОДКРЕПА" е усвояването на синдикалното пространство. Големият въпрос днес е не дали имат право да съществуват повече от една синдикални организации, а къде имат право за синдикално сдружаване и плурализъм. Съществуващите подзаконови административни ограничения за изграждане на структури на КТ "ПОДКРЕПА" в армията, полицията, Трудови войски, силите за сигурност, кооперациите и в част от държавната и съдебната администрация според нас са незаконни и противоконституционни. Навсякъде, където съществуват трудовоправни отношения, е необходим синдикален плурализъм и гарантираните от Конвенция 87 на МОТ права за синдикално сдружаване.

Ние заявяваме, че отношенията на собственост и трудовите правоотношения са две различни в същността си отношения, които са независими едно от друго, тъй като гарантират два различни вида доход - доход от капитал и доход от труд. И в двата случая трябва да се гарантира правото на сдружаване, като за тези, които са в трудовоправни отношения, подобно сдружаване по своята същност е синдикално. Такъв вид сдружаване се нуждае и от съответна  институция, която да гарантира правата и свободите на работещите в кооперациите, частните фирми, акционерните дружества и т.н. Тази институция е свободният и демократичен синдикат, какъвто сме ние.

КТ "ПОДКРЕПА" е за засилване на контролните и сигнални функции на синдикатите, особено в областта на охраната на труда и спазването на трудовото законодателство чрез специализирани техни органи или по линия на представителство в оторизираните институции.

КТ "ПОДКРЕПА" е за нова регламентация за уреждането на колективните трудови спорове:

Първо. Особена юрисдикция при прилагане на трудовото законодателство.

Второ. Необходимо е да се създаде изчерпателна уредба на механизма за разрешаването на колективните трудови спорове, която да не съдържа голям брой императивни забрани за упражняване правото на стачка.

Трето. Решението за провеждането на стачка не следва да бъде обвързано от волята на повече от половината от работниците в предприятието.

Четвърто. Опростяване на процедурата за преговорите между работодателя и работниците и премахването на пречките за достигането до решение за стачка.

Пето. Само в минимално ограничен брой отрасли и дейности следва да бъде забранено провеждането на ефективни стачни действия. Това ограничаване на правата да се компенсира по подходящ начин.

КТ "ПОДКРЕПА" ще прибягва до ефективни стачни действия само и единствено в случая, когато нормалните способи на социалното партньорство не са довели до резултат.


 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА

ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА,
КВАЛИФИКЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

КТ "ПОДКРЕПА" е за създаване на пазар на труда като една от основните задачи на икономическата реформа. Отсъствието на безспорна и взаимно удовлетворителна форма на социално партньорство за момента стагнира развитието на процесите в тази област.

КТ "ПОДКРЕПА" настоява за:

Първо.  Ускоряване на приемането на адекватна законова уредба по заетостта, квалификацията и преквалификацията. Ние считаме, че с приемането на закон за заетостта може да се постави началото на формирането на нова активна държавна политика, ориентирана към дейности и мерки по запазване и разкриване на работни места. Държавата трябва да стимулира с икономически мерки развитието на производството, сферата на услугите и частния сектор в  икономиката, както и в сферата на интелектуалния труд, с което ще се отворят новите пазари на труда, в които наемният труд ще получи своята достойна оценка. Ние настояваме за работодатели, които осъществяват подобна политика, да има законови данъчни и застрахователни облекчения, преференциално кредитиране и включване в структурни държавни проекти.

Второ. Ясна и точна квалификационна и преквалификационна програма на регионално, отраслово и национално равнище при структурни мерки по закриване и замразяване на неефективни или екологично вредни поризводства.

Трето. Разширяване на предмета и обхвата на дейността на различните институции на отделните равнища на пазара на труда. Ние сме за трипартидно сътрудничество при регулирането на процесите на заетостта чрез Националната трудова борса и нейните поделения в страната.

Четвърто. Привеждане на системата от механизми и регулатори на квалификационната система в съответствие с потребностите и изискванията на трудовия пазар и опита на страните с развита пазарна икономика. Ние сме за децентрализация и свободен пазар на квалификационните услуги, тъй като само по този начин ще се гарантира пазарното пренасочване на работната сила.

Пето. Пълна юридическа и финансова самостоятелност на фондовете за подпомагане и преквалификация на безработните с участие на синдикатите в тяхното управление и разпределение.

Шесто. Въвеждане на принципа на доброволното застрахователно осигуряване от страна на работещите и задължителното от страна на работодателите за безработица. Ние сме за превантивна финансова помощ от бюджета за подобни фондове.

В условията на пълзяща безработица синдикатите могат да понесат временно прилагане на системи за частична заетост, но при спазване на всички социални осигуровки и гаранции в колективните трудови договори.


ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА

КТ "ПОДКРЕПА" винаги се е обявявала за реален пазар на труда. В месеците на икономическата реформа цената на труда бе изкуствено занижена. С началото на трудовото договаряне ние се стремим да възстановим нейните реални параметри. В условията на пазарната икономика цените на всички стоки се определят от търсенето и предлагането. Поради това КТ "ПОДКРЕПА" се стреми към пълно премахване на всякакви ограничения по отношение на заплащането на труда. Ние сме против т.нар. данък върху нарастването на масата на средствата за работна заплата, наложен под натиска на Международния валутен фонд. Не това е пътят за овладяване на инфлацията.

КТ "ПОДКРЕПА" настоява:

Първо.  Договарянето на заплащането на труда да се осъществява във всички предприятия и бюджетни организации независимо от формата на собственост - държавна, частна, кооперативна и смесена, като установяването на началната заплата при договарянето се постави в зависимост от измененията в социалния минимум.

Второ. Минималното заплащане на труда да не бъде по-ниско от екзистенц-минимума за страната, което ще попречи за попадането на голяма част от населението под границата на бедността. Ежемесечното изчисляване на социалния минимум да продължи по съгласувания на трипартидна основа механизъм, който да отчита всички аспекти на извършващия се икономически преход в страната.

Трето. Да се даде приоритет на колективното договаряне на браншово равнище. По този начин цената на труда ще бъде определена по-обективно и ще бъдат защитени интересите на по-големи групи работници. Ние сме за договореностите на браншово равнище да бъдат минимални и задължителни за всички работещи в бранша, като за целта се изградят сдружения на легитимните работодатели независимо от формата на собственост.

Четвърто. За организациите и звената на бюджетна издръжка страна по браншовото договаряне да бъде съответният държавен орган като представител на интересите на собственика. В тези звена договарянето на заплащането на труда трябва да отчита специфични особености. Като има предвид ограничените възможности на държавния бюджет на сегашния етап, КТ "ПОДКРЕПА" ще защитава позицията тези организации, които реализират собствени приходи по извънбюджетни приходно-разходни сметки, да получат правото да преразпределят част от дохода за работна заплата. Ние сме за пълна индексация на заплащането на труда на държавните служители съобразно темповете на инфлация.

Пето. За промяна в системата на заплащане на труда. Ние сме за приоритет на повременното над сделното заплащане на труда, като по този начин работодателите бъдат принудени да заплащат реалната цена на труда независимо от това дали са създали условия за неговото реализиране. По същите причини ние настояваме за преминаване към седмично и дори дневно изплащане на трудовите възнаграждения.

Шесто. За премахване на държавните ограничения на доплащанията за продължителна работа, като те придобият единствено минимален характер. На търговските дружества следва да се предостави възможността в зависимост от състоянието на пазара на труда и фирмената си стратегия да определят самостоятелно размерите на този вид доплащания.

Седмо. За премахване на порочната практика влошените условия на труд да се компенсират с допълнителни възнаграждения. Целта на КТ "ПОДКРЕПА" е привеждането на националните стандарти за условия на труд към международните норми, като по този начин относителният дял на подобни възнаграждения в брутната работна заплата се намали рязко. Тази тенденция изисква прякото държавно стимулиране чрез механизмите на данъчната и кредитната политика.

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00
05.02.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Таня Каличкова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!