5 декември 1990

СОФИЯ, 5 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                       БРОЙ 240 /258/

СОФИЯ, 5 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ /ХРП/,
ПО ПОВОД ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА ПОД ПАТРОНАЖА НА ПАТРИАРХА.


В НАСТОЯЩИЯ ТРУДЕН МОМЕНТ, КОЙТО ИЗЖИВЯВА БЪЛГАРИЯ, СЕГА, КОГАТО ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ ОТДЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ЗАСТАВАТ ЕДНА СРЕЩУ ДРУГА, КОГАТО ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ХАОС ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА, КОГАТО НАРОДЪТ НИ Е НА РЪБА НА ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА, КОГАТО ИМА ОПАСНОСТ ДА БЪДЕ РАЗКЪСАНА НАЦИОНАЛНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ЦЯЛОСТ НА БЪЛГАРИЯ, ЕДИНСТВЕНОТО СПАСЕНИЕ Е ДА НАДДЕЛЕЕ РАЗУМЪТ.

ВОДЕНИ ОТ ТЕЗИ СЪОБРАЖЕНИЯ, НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ В ТОЗИ КРИТИЧЕН ЗА БЪЛГАРИЯ МОМЕНТ ПОД ПАТРОНАЖА НА НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО МАКСИМ МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ И ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ ДА БЪДЕ СВИКАНА ЕДНА ДЕЙСТВИТЕЛНА ОБЩОНАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА, НА КОЯТО ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ ВСИЧКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА - ТЕЗИ, КОИТО СА ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТА И ИЗВЪН НЕГО.

НА ОБЩОНАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО СЪГЛАСИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО, В КОЕТО ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ВСИЧКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.

САМО ЕДНО ТАКОВА ПРАВИТЕЛСТВО Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗВЕДЕ БЪЛГАРИЯ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ ХАОС, В КОЙТО ПОНАСТОЯЩЕМ СЕ НАМИРА ТЯ.

САМО ЕДНО ТАКОВА ПРАВИТЕЛСТВО МОЖЕ ДА БЪДЕ УВАЖЕНО И ПРИЗНАТО ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ КАТО ПРАВИТЕЛСТВО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ОТЕЦ Т.ПЕТРОВ

СОФИЯ, 30 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/.


НАЦИОНАЛНИ СИМВОЛИ

ЗНАМЕ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ТРИЦВЕТНО ЗНАМЕ В НЕГОВИЯ ПЪРВОНАЧАЛЕН ВИД, БЕЗ ГЕРБ В ГОРНИЯ МУ ЛЯВ ЪГЪЛ.

ГЕРБ: ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СИНТЕЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЕРБОВИ ТРАДИЦИИ КАКТО ОТ ВТОРОТО, ТАКА И ОТ ТРЕТОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО. ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ В НЕГО ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВУВАТ ТРАДИЦИОННИТЕ ТРИ ЛЪВА, СИМВОЛИЗИРАЩИ ТРИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ЧАСТИ НА БЪЛГАРИЯ - МИЗИЯ, ТРАКИЯ, МАКЕДОНИЯ. ОКОНЧАТЕЛНИЯТ МУ ВИД ДА БЪДЕ ПРИЕТ СЛЕД ЗАДЪЛБОЧЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ВСИЧКИ ТРАДИЦИОННИ ВАРИАНТИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ И РАЗПОЛАГАНЕ НА ЛЪВОВЕТЕ ОТ ИСТОРИЦИ, ХЕРАЛДИСТИ И ХУДОЖНИЦИ И ПОДРОБНО ОПОВЕСТЯВАНЕ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕЗИ ПРОУЧВАНИЯ, СЛЕД КОЕТО ДА СЕ ПРОВЕДЕ КОНКУРС НА НАЙ-ШИРОКА ОСНОВА ЗА ОБОБЩЕН ВАРИАНТ, КОЙТО ДА БЪДЕ МАКСИМАЛНО ЛАКОНИЧЕН И СЪЩЕВРЕМЕННО ДА ОТРАЗЯВА ЦЯЛОТО РАЗНООБРАЗИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЕРБОВИ ТРАДИЦИИ.

ХИМН: КАТО НАЧАЛО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕН ОРИГИНАЛНИЯТ ТЕКСТ НА "МИЛА РОДИНО". ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ ОКОЛО ЗАПАЗВАНЕТО НА ТОЗИ ХИМН, ВРЪЩАНЕТО КЪМ "ШУМИ МАРИЦА" ИЛИ СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ ХИМН ТРЯБВА ДА БЪДАТ РЕШЕНИ САМО СЛЕД НАЙ-ШИРОКО ВСЕНАРОДНО ОБСЪЖДАНЕ.

СТОЛИЦА: ПРЕЗ 1879 Г. СОФИЯ Е БИЛА ИЗБРАНА ЗА СТОЛИЦА ПОРАДИ НЕЙНОТО СРЕДИЩНО МЯСТО МЕЖДУ ТРИТЕ БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ОБЛАСТИ С НАДЕЖДАТА, ЧЕ ТОВА НЕПРЕКЪСНАТО ЩЕ ДАВА ТЛАСЪК ЗА НАЦИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ. ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СОФИЯ Е ИЗНЕВЕРИЛА НА ТАЗИ СВОЯ ИСТОРИЧЕСКА МИСИЯ И В КЛАСИЧЕСКИ РИМСКИ ИЛИ ФРЕНСКИ СТИЛ СЕ Е ПРЕВЪРНАЛА В МЕТРОПОЛИЯ, КОЯТО СИ СЪЗДАВА ПРИВИЛЕГИИ ЗА СМЕТКА НА ПЕЗРЯНАТА "ПРОВИНЦИЯ".

ОБЩОНАРОДНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ СЧИТА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ СИМВОЛИЧНА АДМИНИСТРАТИВНА СТОЛИЦА ОТ ТИПА НА КАНБЕРА, БРАЗИЛИЯ, ОТАВА ИЛИ БОН. СОФИЯ МОЖЕ ДА ОСТАНЕ ВРЕМЕННА СТОЛИЦА ДО МОМЕНТА, КОГАТО ИКОНОМИЧЕСКИ СТАНЕ ВЪЗМОЖНО ПРЕМЕСТВАНЕ СТОЛИЦАТА НА БЪЛГАРИЯ В ГРАД, КОЙТО Е С МАЛОЧИСЛЕНО НАСЕЛЕНИЕ, ПОЗВОЛЯВА ЦЯЛОСТНА СЪВРЕМЕННА ПЛАНИРОВКА И Е СВЪРЗАН С НАЙ-СЪКРОВЕНИТЕ И УСТОЙЧИВИ ТРАДИЦИИ НА ТРИНАДЕСЕТВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ. ТАКАВА СТОЛИЦА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕДИНСТВЕНО ПРЕСЛАВ - ГРАДЪТ, СТАНАЛ МОСТ МЕЖДУ ЕЗИЧЕСКА И ХРИСТИЯНСКА БЪЛГАРИЯ, ПЪРВА СТОЛИЦА НА СЪВРЕМЕННАТА СЛАВЯНСКА ПИСМЕНОСТ, СИМВОЛ НА ЗЛАТНИЯ ВЕК НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА.


НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ

ОСВЕН 3 МАРТ - ДЕН НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО ИГО, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ И 6 СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО, И 5 ОКТОМВРИ - ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА, А НАЙ-СВЕТЛИЯТ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ - ДЕНЯТ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И ЕЗИК, ДЕНЯТ НА ДВАМАТА БРАТЯ - СВЕТИ СВЕТИ РАВНОАПОСТОЛНИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪРНАТ НА 11 МАЙ, КАКТО Е БИЛ УТВЪРДЕН ОЩЕ ПРЕЗ ВТОРАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА.


НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ

ОБЩОНАРОДНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ:

- ЩЕ СЕ ЗАСТЪПВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА КОЛЕКТИВНА СИГУРНОСТ С ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ДЪРЖАВИ, НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ВЪЗМОЖНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА, СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СЪЮЗНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
НА БЪЛГАРИЯ НА ОСНОВАТА НА ИСТИНСКО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ НЕЗАВИСИМИ И СУВЕРЕННИ ДЪРЖАВИ;

- ЩЕ СЕ СТРЕМИ НА ОСНОВИТЕ НА ВЗАИМНОСТТА И ОБЩОПРИЕТИТЕ НОРМИ В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ДА БЪДЕ ПОДПИСАН КОМПЛЕКС ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СТРАНИ, КОЙТО ДА РЕГУЛИРА ИЗСЕЛНИЧЕСКИЯ ПОТОК ОТ СТРАНАТА, КАКТО И ПРЕСЕЛВАНЕТО НА ХОРА ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД В НЕЯ ПО ТАКЪВ НАЧИН, ЧЕ ВСИЧКИ ТЕЗИ МИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ ДА ПРОТИЧАТ МАКСИМАЛНО БЕЗБОЛЕЗНЕНО ЗА ВЪВЛЕЧЕНИТЕ В ТЯХ СТРАНИ И ЛИЦА;

- В РАМКИТЕ, УСТАНОВЕНИ ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ АКТ ОТ ХЕЛЗИНКИ, ЩЕ РАБОТИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ И ВЪЗРАЖДАНЕ НА ЕЗИКА, ОБИЧАИТЕ И ФОЛКЛОРА НА ВСИЧКИ ОБЩНОСТИ ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД /ОСОБЕНО ТАМ, КЪДЕТО СА КОРЕННО НАСЕЛЕНИЕ/ ПО НАЧИН, КОЙТО ДА УТВЪРЖДАВА НАДДЪРЖАВНОТО ДУХОВНО ЕДИНСТВО МЕЖДУ ТЯХ И ДА СЪОТВЕТСТВУВА НА ЖЕЛАНИЯТА НА САМОТО НАСЕЛЕНИЕ. В ТОЗИ ДУХ ОКЗНИ ШЕ СЕ ЗАСТЪПВА ЗА МАКСИМАЛНО ОПРОСТЯВАНЕ И ОБЛЕКЧАВАНЕ НА МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ КОНТАКТИ МЕЖДУ ВСИЧКИ ХОРА ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА КЪДЕ ЖИВЕЯТ И КАКВО Е ТЯХНОТО ГРАЖДАНСТВО;

- ЩЕ НАСТОЯВА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ВСИЧКИ ДРУГИ СТРАНИ ДА БЪДАТ ПРЕУСТРОЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕАЛНАТА ПОЛЗА, КОЯТО КОНТАКТИТЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ВСЯКА ЕДНА ОТ ТЯХ НОСИ НА НАШАТА СТРАНА, КАТО ПРИОРИТЕТНО БЪДАТ РАЗВИВАНИ ОТНОШЕНИЯТА С ТЕЗИ СТРАНИ, ЧИЙТО ОПИТ И СРЕДСТВА МОГАТ ПО НАЙ-ЕФЕКТИВЕН НАЧИН ДА СЪДЕЙСТВУВАТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИЗОСТАНАЛОСТТА НА БЪЛГАРИЯ СПРЯМО РАЗВИТИТЕ СТРАНИ И ЗА УКРЕПВАНЕ НА НЕЙНАТА СИГУРНОСТ. ВСЯКА КАУЗА, ЗАЩИТАВАНА ОТ КОЕТО И ДА Е БЪЛГАРСКО ВЕДОМСТВО, КЪДЕТО И ДА Е ПО СВЕТА, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕОЦЕНЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТОЗИ ПОДХОД.


ОТБРАНА

ОБЩОНАРОДНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ЩЕ СЕ ЗАСТЪПВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОПРОФЕСИОНАЛНА И МАНЕВРЕНА АРМИЯ, СПОСОБНА САМОСТОЯТЕЛНО ДА ВЪЗПРЕ ВСЕКИ ПОТЕНЦИАЛЕН АГРЕСОР, ТОВА ПРЕДПОЛАГА ПОДДЪРЖАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТБРАНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАВНИЩЕТО ИМ В СЪСЕДНИТЕ СТРАНИ И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВОЕННА МОЩ /ПРЕДИ ВСИЧКО АВИЦИОННА И РАКЕТНА С КОНВЕНЦИОНАЛЕН ЗАРЯД/, КОЯТО ДА БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА НАНЕСЕ НЕПРИЕМЛИВИ СТОПАНСКИ ЩЕТИ И ЗАГУБИ В ЖИВА СИЛА НА ЕВЕНТУАЛНИЯ ПРОТИВНИК.

ОКЗНИ ЩЕ СЪДЕЙСТВУВА ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВОИНСКИ ТРАДИЦИИ, ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРЕСТИЖА НА ВОИНСКИЯ ТРУД И ЗА УСВОЯВАНЕ НА ВСИЧКО ЦЕННО ОТ ОПИТА НА СТРАНИТЕ, ИЗГРАДИЛИ ЕФЕКТИВНА ОТБРАНА В СХОДНИ НА НАШИТЕ ВОЕННОСТРАТЕГИЧЕСКИ УСЛОВИЯ /ИЗРАЕЛ, ШВЕЙЦАРИЯ И ДРУГИ/.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ /БДКП/.


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ /БДКП/ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ НЯМА НИЩО ОБЩО С ОРГАНИЗИРАНЕТО, ПРОВЕЖДАНЕТО И ЕВЕНТУАЛНИТЕ РЕШЕНИЯ НА Т.НАР. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МОНАРХИСТИТЕ, ПРОВЕДЕНА В ГР. ДРЯНОВО НА 1 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ПРИСЪСТВУВАЛИТЕ БИВШИ И ИЗКЛЮЧЕНИ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕДИНСТВЕНО СЕБЕ СИ. ЗА НЕПРАВОМЕРНО ИЗПОЛЗВАНЕ ИМЕТО НА ПАРТИЯТА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ПО СЪДЕБЕН РЕД.

МОЛИМ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ С ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА УС НА БДКП ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 1990 Г., ПУБЛИКУВАНИ ВЪВ ВЕСТНИЦИТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ", "ДУМА" И "ГЛАС".

СОФИЯ, 3 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


СОФИЯ, 5 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЮРОТО НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ - ОБЩИНА "ОБОРИЩЕ", ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И СПЕШНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВО НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ.


ОТ 29 НОЕМВРИ 1990 Г. В СТРАНАТА СЪЩЕСТВУВА СЪВЪРШЕНО НОВА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ. ОБЯВЕНАТА ОТ 26 НОЕМВРИ 1990 Г. ОБЩА СТАЧКА ПРЕТЪРПЯ РАЗВИТИЕ И ПРЕМИНА В МИРНА РЕВОЛЮЦИЯ. МЛАДАТА ПОЛОВИНА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, ТАЗИ, КОЯТО ЩЕ ИЗВЪРШИ И ПОНЕСЕ ТЕЖЕСТТА НА ПРЕХОДА, НА ПРАКТИКА ПОКАЗА НЕЖЕЛАНИЕТО СИ ДА ЖИВЕЕ И ДА БЪДЕ УПРАВЛЯВАНА ПОСТАРОМУ. ТЕЗИ, КОИТО ИЗВЪРШИХА МИРНАТА РЕВОЛЮЦИЯ, ОЧАКВАТ СТРАНАТА ДА БЪДЕ ОГЛАВЕНА ОТ ЖЕЛАНО ОТ ТЯХ ПРАВИТЕЛСТВО И ДА СЕ ВЪРНАТ НА РАБОТНИТЕ СИ И УЧЕБНИ МЕСТА.

ПРИ ТАЗИ ОБСТАНОВКА СЪГЛАШАТЕЛСТВО СЪС ЗАГУБИЛАТА ОБЩЕСТВЕНИ ПОЗИЦИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА "ПАРИТЕТНО" , "БАЛАНСИРАНО" ИЛИ ДРУГ ВИД ПРАВИТЕЛСТВО С ШИРОКО УЧАСТИЕ НА СОЦИАЛИСТИ И ОГЛАВЕНО ОТ НЕУТРАЛЕН ПРЕМИЕР Е НАЙ-МАЛКОТО НЕУМЕСТНО

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА БЮРОТО НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ - ОБЩИНА "ОБОРИЩЕ

З А Я В Я В А:
 
ПОДОБЕН ИЗХОД НЕ ПОЧИВА НА РЕАЛНОСТИТЕ И ЩЕ БЪДЕ С ОПАСНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОСЛЕДИЦИ. НЕКА НА ВСИЧКИ КАБИНЕТНИ ПОЛИТИЦИ СТАНЕ ЯСНО ЧЕ СА ИЗПРАВЕНИ ПРЕД СИТУАЦИЯ, КОЯТО КОРЕННО СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ ТАЗИ ПРЕДИ 26 НОЕМВРИ 1990 Г., КОГАТО БИВШАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОТКАЗА ДА ПРИЗНАЕ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪОТНОШЕНИЯ ВЪВ И ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА. СЛЕД КАТО НЕРАЗУМНО ОТКАЗА ПРАВИТЕЛСТВО, ДОМИНИРАНО ОТ СДС, СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЪЗНАТЕЛНО ТЛАСНА СТРАНАТА КЪМ ОБЩЕСТВЕН ХАОС И ТЯ ТРЯБВА ДА ПОНЕСЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ.

ОТ НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО СЕ ОЧАКВА НЕ САМО РЕФОРМА, НО И НАЙ-ПОСЛЕ ИМУЩЕСТВОТО НА БСП ДА БЪДЕ ВЪРНАТО ТАМ, ОТКЪДЕТО Е ВЗЕТО. ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА И ГОЛЯМАТА ЛЪЖА ЗА "СПОЛУКАТА" ДА БЪДАТ СЪДЕНИ, А НА НЕВИННИТЕ ДА СЕ ГАРАНТИРАТ СИГУРНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ ЧРЕЗ ПОЕТИ ГАРАНЦИИ.

ВСЯКО ЗАБАВЯНЕ И РЕШЕНИЕ, ОТКЪСНАТО ОТ РЕАЛНОСТТА, СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСНИ. ТЕ МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ОБЩЕСТВОТО ДО ТРУДНО ПРЕДВИДИМИ КАТАКЛИЗМИ. ЧАСТ ОТ НЕГО ЩЕ ИЗПАДНЕ В ОПАСНО БЕЗРАЗЛИЧИЕ, А ДРУГА МОЖЕ ДА ПРЕМИНЕ КЪМ ДЕСТРУКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ.

АКО В ТОЗИ МОМЕНТ ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ ИЗМАМЯТ ОЧАКВАНИЯТА И НЕ ПОЕМАТ ВЛАСТТА, КОЯТО ВЕЧЕ ПОЖЕЛАХА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ТО ТЕ ЩЕ НОСЯТ ПРЕД НАРОДА ВИНА, СЪИЗМЕРИМА С ТАЗИ НА БСП.

АКО СДС НЕ СЪУМЕЕ ДА ПРЕОДОЛЕЕ СОБСТВЕНАТА СИ НЕРЕШИТЕЛНОСТ И ДА НАДМОГНЕ ТЪНКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СМЕТКИ, ОГЛАВЯВАЙКИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ, ТО ТОЙ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА Е НЕОБХОДИМ КАТО ВОДАЧ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. ТОЙ ЩЕ ЗАЕМА НЕЗАСЛУЖЕНО ПОЛИТИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И ВМЕСТО ДВИГАТЕЛ ЩЕ БЪДЕ СПИРАЧКА. ТОВА ЩЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СДС КАТО СЪЮЗ Е ВЕЧЕ НЕСЪВЪРШЕН И ИЗЧЕРПАН.

ПРИЗОВАВАМЕ ПОЛИТИЦИТЕ ЧАС ПО-СКОРО ДА НАДНИКНАТ НАВЪН ОТ КАБИНЕТИТЕ И ДА ПРОУМЕЯТ СМИСЪЛА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ.

ПОЛИТИЦИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА, НЕ ПОХАБЯВАЙТЕ ЕНЕРГИЯТА НА НАРОДА! УПРАВЛЯВАЙТЕ ИЛИ СИ ИДЕТЕ!

СОФИЯ, 30 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВОЕННИЯ СЪЮЗ - ОРГАНИЗАЦИЯ НА КАДРОВИ И ЗАПАСНИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ.


ОРГАНИЗАЦИЯТА НИ Е ИЗВЪНПАРТИЙНА, НЕПРОФЕСИОНАЛНА И Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ПРОГРЕСИВНИТЕ И РОДОЛЮБИВИ ТРАДИЦИИ НА ВОЕННИЯ СЪЮЗ. ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ОСТАНЕ БЕЗУЧАСТНА ПРИ НАРУШАВАНЕ НА СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА РОДИНАТА.

ПРЕДИ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ИЗНЕСОХА ФАКТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНО-СЛЕДСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ В СТРАНАТА НИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДРУГА ДЪРЖАВА, КОЕТО Е ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА СУВЕРЕНИТЕТА. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТМИНА ТОЗИ ФАКТ С МЪЛЧАНИЕ.

С ОСОБЕНА НЕПРИЯЗЪН СЛЕДВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ СЪЗДАВАНЕТО НА ТАКА НАРЕЧЕНАТА "РАЗГРАДСКА РЕПУБЛИКА", КОЕТО Е ПО СЪЩЕСТВО СЪСТАВОМЕРНО ДЕЯНИЕ ПО ЧЛ.95 /ИЗМЯНА/ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯТ КОДЕКС. ТРУДНО МОЖЕМ ДА СИ ПРЕДСТАВИМ, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ Е ИМАЛО ИНФОРМАЦИЯ, НО С ПРЕСТЪПНОТО СИ БЕЗДЕЙСТВИЕ СЕ ПРЕВЪРНА В СЪУЧАСТНИК В ТОВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. СПЕЦИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА МВР "ЧЕРВЕНИТЕ БАРЕТИ" ВЗЕХА ДЕЙНО УЧАСТИЕ ВЪВ "ВЪЗРОДИТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС", НО СЕГА НЕ СЕ НАМЕРИ ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ ПРИ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ДЕЙНОСТ "ИЗМЯНА" ДА НАРЕДИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО. ТОЗИ И ДРУГИ СЪСТАВОМЕРНИ ФАКТИ ПОКАЗВАТ, ЧЕ КОНСЕРВАТИВНИТЕ СИЛИ ОТ БСП СА ГОТОВИ НА ВСИЧКО, ЗА ДА ЗАДЪРЖАТ ВЛАСТТА.

ВОЕННИЯТ СЪЮЗ С ТРЕВОГА КОНСТАТИРА, ЧЕ ТАЗИ ЕСКАЛАЦИЯ НА НАСИЛИЕ С ПОГАЗВАНЕ НА СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ГИБЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ СЕГАШНОТО БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. ЕДИН ПРОВОКИРАН КЪРВАВ СБЛЪСЪК НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА МОЖЕ НЕ САМО ДА СПРЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА В СТРАНАТА, НО ДА ДАДЕ ПОВОД ЗА ЧУЖДЕСТРАННА НАМЕСА.

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ИМА САМО ЕДИН ПЪТ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА. ТОВА Е ПЪТЯТ, КОЙТО ИЗМИНАХА ДРУГИТЕ СТРАНИ, И КОЛКОТО ПО-БЪРЗО СЕ ИЗМИНЕ, ТОЛКОВА ПО-МАЛКА ЩЕ БЪДЕ АГОНИЯТА НА НАРОДА НИ. ТОВА, КОЕТО ДРУГИТЕ НАПРАВИХА ЗА ЧАСОВЕ И ДНИ, ПРИ НАС СТАВА ЗА МЕСЕЦИ И ГОДИНИ. ЕТО СПОРЕД НАС ОСНОВНИТЕ НАСОКИ ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО:

1. ДЕПОЛИТИЗИРАНЕ НА АРМИЯТА И ДРУГИТЕ ОРГАНИ И ВЕДОМСТВА. ТОВА ПРИ НАС СЕ ИЗВЪРШИ НА ДВА ЕТАПА И ЗА ЦЯЛА ГОДИНА И ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА КОНСЕРВАТИВНИТЕ СИЛИ ОТ БСП ДА ПРЕДПРИЕМАТ СЪОТВЕТНИТЕ КОНТРАМЕРКИ.

2. ОТГОВОРНОСТТА ЗА СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ СЕ ПОСТАВИ ЕДВА ПРЕДИ ЕДИН МЕСЕЦ, НО РЕЗУЛТАТЪТ Е ПОЧТИ НУЛЕВ.

3. ПРОБЛЕМЪТ ЗА ОСЪДЕНИТЕ С ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕЛ. ТУК СЕ ПОСТАВЯ ВЪПРОСЪТ НЕ САМО ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЗАТВОРНИЦИ В СТРАНАТА, А ВЪОБЩЕ ЗА АМНИСТИЯ И ЗА ТЕЗИ, КОИТО СЕ НАМИРАТ ЗАД ГРАНИЦАТА. КУРИОЗНО Е, ЧЕ ВСЕ ОЩЕ ИМА НЕРЕШЕНИ ДЕЛА С ПОДСЪДИМИ.

4. ПРОБЛЕМЪТ С АРМИЯТА. ИМАМЕ НАД 1500 ОФИЦЕРИ, ОТСТРАНЕНИ ОТ БНА ПОРАДИ ЯРКО ИЗРАЗЕНИТЕ СИ ДЕМОКРАТИЧНИ РАЗБИРАНИЯ. ТОЗИ ПРОЦЕС ПРОДЪЛЖАВА И СЕГА. ТОЛЕРИРАТ СЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ С ПРОКОМУНИСТИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ.

5. ПРОБЛЕМЪТ С ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ.
МНОГО ОТ НЕПРАВОМЕРНИТЕ ДЕЯНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ТЕЗИ ОРГАНИ, КАТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПСИХИАТРИЯТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ, И ДРУГИ НЕ САМО ЧЕ НЕ СЕ ПОКАЗАХА, НО СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЛИЯНИЕ В ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯ ЧРЕЗ ИНФИЛТРИРАНЕ НА ОТДЕЛНИ ЛИЧНОСТИ, НО ДОРИ И СЪС СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕЛИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ.

РАЗБИРА СЕ, НЕ СЕ СЧИТАМЕ ЗА УЧИТЕЛИ ИЛИ ТЕОРЕТИЦИ, НО ТОВА СА ЗАБЕЛЯЗАНИТЕ ОТ НАС ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПО ПЪТЯ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО В БИВШИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ.

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД НАПИСАНОТО ДОТУК:

1. ПОДКРЕПЯМЕ ИЗЦЯЛО И БЕЗРЕЗЕРВНО ОБРЪЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА Д-Р Ж.ЖЕЛЕВ ОТ 23 НОЕМВРИ 1990 Г.

2. НАСТОЯВАМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА А.ЛУКАНОВ ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА И ДА БЪДЕ ПОТЪРСЕНА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНОТО БЕЗДЕЙСТВИЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ ЗА НАРУШАВАНЕ НА СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА СТРАНАТА.

3. НАСТОЯВАМЕ ЗА УСКОРЕНИ ТЕМПОВЕ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА С ДАВАНЕ ПРЕДИМСТВО НА ИКОНОМИКАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.

ЦЕНТРАЛЕН СЪВЕТ НА ВОЕННИЯ СЪЮЗ

СОФИЯ, 24 НОЕМВРИ 1990 Г.               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА АПЕЛА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ СТАЧКУВАЩИ ВИСШИ И ПОЛУВИСШИ УЧИЛИЩА В СОФИЯ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТА, И СИНДИКАТИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


НИЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ СТАЧКУВАЩИ ВИСШИ И ПОЛУВИСШИ УЧИЛИЩА В СТОЛИЦАТА, НАСТОЯВАМЕ ЗА БЪРЗИ И РЕШИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ДА ДАДАТ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ИСКАНИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО СТУДЕНСТВО ЩЕ БЪДАТ НАИСТИНА ИЗПЪЛНЕНИ.

ОБЕДИНЕНИ СМЕ ОТ УБЕЖДЕНИЕТО СИ НА ГРАЖДАНИ, ЧЕ БЕЗ ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА НАЙ-ЦЕННОТО ДОСТОЯНИЕ НА ЕДНО СВОБОДНО ОБЩЕСТВО - ОТГОВОРНОСТТА КЪМ НАЦИЯТА - БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС У НАС Е ОБРЕЧЕНО. А СТУДЕНТСКИТЕ ИСКАНИЯ, ИЗЛОЖЕНИ В МЕМОРАНДУМА ОТ 25 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА, ЗАСЯГАТ ЖИЗНЕНОВАЖНИ ЗА НАЦИЯТА НЕЩА. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ ИСКАНИЯ ЩЕ УДОВЛЕТВОРИ В МНОГО ГОЛЯМА СТЕПЕН СИЛНО НАКЪРНЕНОТО ЧУВСТВО ЗА ОБЩЕСТВЕН МОРАЛ И СПРАВЕДЛИВОСТ, КОЕТО Е НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА НАЦИЯТА ОКОЛО ИДЕЯТА ЗА СВОБОДНО И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО.

ОБЕДИНЕНИ СМЕ ОТ ДЪЛГА СИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, КОИТО НЕ САМО ЧРЕЗ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ ПОДДЪРЖАТ СТУДЕНТИТЕ В ТЕХНИТЕ ИСКАНИЯ, НО И СА СЕРИОЗНО ЗАГРИЖЕНИ ЗА ТЯХНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ. ЕТО ЗАЩО СМЯТАМЕ, ЧЕ СЪОТВЕТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, В ЧИИТО ПРЕРОГАТИВИ Е ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИСКАНИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО СТУДЕНТСТВО, ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ЗАПОЧНАТ ТЯХНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ, И ТО НЕ КАТО ЖЕСТ НА ДОБРА ВОЛЯ, А КАТО ПРИОРИТЕТНО СВОЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ.

АПЕЛИРАМЕ ЗА НЕЗАБАВНА РЕАКЦИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, КАТО ИЗХОЖДАМЕ СЪЩО И ОТ СЛЕДНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ. ДО ТОЗИ МОМЕНТ УЧЕБНАТА ГОДИНА НЕ Е ЗАСТРАШЕНА ОТ ПРОВАЛ. НО АКО ДО 8 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА НЕ БЪДЕ ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ДАВАЩО ГАРАНЦИИ И ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ИСКАНИЯ, МОЖЕ ДА СЕ СЪЗДАДЕ РЕАЛНА ОПАСНОСТ УЧЕБНАТА ГОДИНА ДА БЪДЕ ПРОВАЛЕНА.
ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ТОВА ЩЕ ПАДНЕ ЕДИНСТВЕНО И ИЗЦЯЛО ВЪРХУ ТЕЗИ ИНСТИТУЦИИ.

АПЕЛИРАМЕ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА И КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В ПАРЛАМЕНТА НЕЗАБАВНО ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ ДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ, ПОДКРЕПЕНИ С ТОЧНИ СРОКОВЕ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ИСКАНИЯ.

АПЕЛИРАМЕ КЪМ ЦЯЛАТА АКАДЕМИЧЕСКА ОБЩНОСТ В СТРАНАТА ЧРЕЗ АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ДА ОТСТОИ ИСКАНИЯТА НА СВОИТЕ СТУДЕНТИ.

АПЕЛИРАМЕ КЪМ СИНДИКАТИТЕ В СТРАНАТА ДА ПОДКРЕПЯТ СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ.

АПЕЛИРАМЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ПОИСКАТ ОТ СВОЕТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА ДА ДАДАТ ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ИСКАНИЯ, ЗАЩОТО ТЕ СА ИСКАНИЯ И НА ЦЯЛОТО НИ ОБЩЕСТВО.

КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ СТАЧКУВАЩИ ВИСШИ И ПОЛУВИСШИ УЧИЛИЩА В СТОЛИЦАТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО
МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
УНИВЕРСИТЕТА ПО НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ВИСШИЯ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
СОФИЙСКИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ПОЛУВИСШИЯ ИНСТИТУТ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ И ЕЛЕКТРОНИКА КЪМ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
ПОЛУВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ
ДЪРЖАВНИЯ БИБЛИОТЕКАРСКИ ИНСТИТУТ
ИНСТИТУТА ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

1 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ: ДОЦ. ЖИВКО ИВАНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ ПРИ ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, АДРЕСИРАНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА.


ПРЕМИЕРЪТ Г-Н А.ЛУКАНОВ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА СИ. ИЗПЪЛНЕНО Е ЕДНО ОТ НАШИТЕ ОСНОВНИ ИСКАНИЯ, КОЕТО Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДРУГИТЕ НИ ИСКАНИЯ, ЗАЛЕГНАЛИ В МЕМОРАНДУМА НА СТУДЕНТСКИТЕ СТАЧНИ КОМИТЕТИ ОТ 25 ОКТОМВРИ 1990 Г. НИЕ РАЗГЛЕЖДАМЕ ПОДАВАНЕТО НА ОСТАВКАТА КАТО ОПИТ ЗА ОТКЛОНЯВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО ОТ ОСНОВНИТЕ НИ ИСКАНИЯ. ОСВЕН ПРЕЗИДЕНТА, КОЙТО Е ПОЕЛ АНГАЖИМЕНТ ДА ПОСРЕДНИЧИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ, ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ, В ЧИИТО КОМПЕТЕНЦИИ Е ДА ДАДАТ ОТГОВОР, МЪЛЧАТ.

НАСТОЯВАМЕ:

- ДА СЕ НАЦИОНАЛИЗИРА ИМУЩЕСТВОТО НА БСП, БДМ, ОС;

- СЪД ЗА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА.

ТЕЗИ АКТОВЕ ЩЕ БЪДАТ РЕШИТЕЛНА КРАЧКА КЪМ РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА.

ЗАТОВА ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СТАЧКАТА НИ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО ПОЕМАНЕ НА ТВЪРДИ ГАРАНЦИИ ОТ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАШИТЕ ИСКАНИЯ. НАШИЯТ ПРОТЕСТ СЕГА ЗАВИСИ ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

ВАРНА, 3 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X    X

СОФИЯ, 5 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НA СТАЧНИЯ КОМИТЕТ И КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПРИ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

СЪБИТИЯТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА СЕДМИЦА ОЩЕ ВЕДНЪЖ ПОКАЗАХА, ЧЕ "СТАРОТО" СИ ОТИВА САМО СЛЕД УПОТРЕБА НА ОПРЕДЕЛЕНА ДОЗА НАТИСК. КАТО ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ СМЕ РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ ВСЯКА ФОРМА НА НАСИЛИЕ, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ В ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ /ТУ/ НЕ МОГАТ ДА СЕ НАПРАВЯТ НИКАКВИ РЕАЛНИ ПРОМЕНИ, БЕЗ ДА СЕ РАЗГРАДИ СТАРАТА СТРУКТУРА И КОНЦЕПЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ.

ЗА ЦЕЛТА НАСТОЯВАМЕ ЗА:

1. РАЗПУСКАНЕ НА СТАРОТО РЪКОВОДСТВО НА ТУ НА ВСИЧКИ НИВА.

2. СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ РЪКОВОДСТВА, ВКЛЮЧВАЩИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДВАТА СИНДИКАТА, СИНДИКАЛНО НЕОБВЪРЗАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ТРУДОВИЯ КОЛЕКТИВ И СТУДЕНТИ.

3. СЪЗДАВАНЕ НА КРЪГЛА МАСА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ИЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПРАВИЛНИК НА ТУ.

4. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНИЯ ОТ КОЛЕКТИВА НА ТУ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА БЪДЕЩАТА СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ В КОНТЕКСТА НА АКАДЕМИЧНАТА АВТОНОМИЯ.

НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СМЕ ГОТОВИ ДА ПРЕДСТАВИМ ЦЯЛОСТНА КОНЦЕПЦИЯ ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ И СМЕ ПРОТИВ ВСЯКАКВИ ОПИТИ ДА СЕ "РЕШАВАТ" НЕЩАТА "НА ПАРЧЕ" ПРЕДИМНО ОТ ЛИЦА, ДОКАЗАЛИ СВОИТЕ КАЧЕСТВА ПРИ РЕЖИМА НА ЖИВКОВ.

НИЕ НЕ СМЕ ЗА "ЛОВ НА ВЕЩИЦИ"!

НИЕ СМЕ ЗА КОНСТРУКТИВЕН ДИАЛОГ В УСЛОВИЯТА НА ЕДНА ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧНА ОБСТАНОВКА. ДЪЛБОКО СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ САМО ТАКА МОГАТ ДА БЪДАТ РЕШЕНИ ВЪПРОСИТЕ, СВЪРЗАНИ С БЪДЕЩЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.

АКО НАШИТЕ ИСКАНИЯ НЕ БЪДАТ УДОВЛЕТВОРЕНИ ДО 30 ДЕКЕМВРИ 1990 Г., СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ КТ "ПОДКРЕПА" ПРИ ТУ - СОФИЯ, ЩЕ ОБСЪДИ ВЪПРОСА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ СИНДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ.

НАСТОЯВАМЕ ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД ДА СЕ ОБЯВИ МОРАТОРИУМ ПО ПРИЕМАНЕТО НА КАКВИТО И ДА СА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, КАСАЕЩИ АКАДЕМИЧНАТА АВТОНОМИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.

СОФИЯ, 30 НОЕМВРИ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ: ИВ. ТАУШАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ: ВЛ. ЦВЕТКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СТУДЕНТСКИЯ ПОХОД ЗА ДЕМОКРАЦИЯ "СВИЩОВ-СОФИЯ".


НА 29 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА ГРУПА СТУДЕНТИ ОТ СА ”ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ" И ПОЛУВИСШ ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ - СВИЩОВ, ТРЪГНАХМЕ НА ПОХОД ЗА ДЕМОКРАЦИЯ "СВИЩОВ-СОФИЯ". НАШАТА ЦЕЛ Е ДА ЗАИНТЕРЕСУВАМЕ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ С НЕОТЛОЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ, ПРЕДСТОЯЩИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ. КАТО ПОДКРЕПЯМЕ ИСКАНИЯТА, ЗАСТЪПЕНИ В МЕМОРАНДУМА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ СТАЧЕН КОМИТЕТ С ИСКАНИЯ ОТ СИНДИКАЛЕН, ПОЛИТИЧЕСКИ И ЕКОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕР, ПРИБАВЯМЕ И НЯКОИ ОТ НАШИТЕ РЕГИОНАЛНИ ИСКАНИЯ: ОТЧЕТ ПО ЗАВЕЩАНИЕТО НА ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФОНДАЦИЯТА, НОСЕЩА НЕГОВОТО ИМЕ, ПОДНОВЯВАНЕ С БЪРЗИ ТЕМПОВЕ НА СТРОЕЖА НА ОБЕЗМАНГАНИТЕЛНАТА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА - ГРАД СВИЩОВ, ЗАПАЗВАНЕ НА УЧЕБНАТА СГРАДА НА ПОЛУВИСШИЯ ИНСТИТУТ "ТОДОР МИЛАНОВИЧ" ДО ПОСТРОЯВАНЕ НА НОВА И ОКОНЧАТЕЛНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ СТРОЕЖА НА АЕЦ "БЕЛЕНЕ" ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА КОНВЕРСИЯ НА ОБЕКТА. НАСТОЯВАМЕ БЪДЕЩОТО НОВО ПРАВИТЕЛСТВО И КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ДА ЗАПОЧНАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИСКАНИЯТА ИЛИ ДА ДАДАТ СИГУРНИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ТОВА ЩЕ БЪДЕ НАПРАВЕНО. ВЪПРЕКИ ЛОШИТЕ АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ИЗПЪЛНЯВАМЕ НАШИЯ ЗАМИСЪЛ СЪС ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА СЪДБАТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ. СЛЕД НЕКОЛКОДНЕВЕН ПРЕХОД ПЕША ДОСТИГНАХМЕ ГР. ПРАВЕЦ. БЛАГОДАРИМ НА ЖИТЕЛИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕЗ КОИТО ПРЕМИНАХМЕ, ЗА ТОПЛОТО И СЪРДЕЧНО ПОСРЕЩАНЕ. ОКАЗВАЙКИ НИ ПОМОЩ, ТЕ ПОВДИГАХА НАШИЯ ДУХ И НИ ДАВАХА НОВИ СИЛИ.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНО МИСЛЕЩИ ХОРА НИ ПОДКРЕПЯТ И ВЯРВАТ В НАШИЯ УСПЕХ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВТОРИЯ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/.


КОНГРЕСЪТ ОДОБРЯВА НАПЪЛНО ПОДПИСАНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/ И ОСТАНАЛИТЕ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

ДОСЕГАШНАТА ТЕЗА ЗА ПРАВОПРИЕМСТВОТО НА БДМ Е ВЕЧЕ АНАХРОНИЗЪМ. МАКАР И ЮРИДИЧЕСКИ ПЕРФЕКТНА, ТЯ ИМА СЪМНИТЕЛНА МОРАЛНИ СТОЙНОСТ. ВЪПРОСЪТ ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА БДМ Е ПРИНЦИПЕН И ОПИРА ДО СЪЩЕСТВУВАНЕТО И БЪДЕЩЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. ИМУЩЕСТВОТО НА ДКМС И БДМ С ДЪРЖАВЕН ПРОИЗХОД ПРИНАДЛЕЖИ И ТРЯБВА ДА СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ВСИЧКИ МЛАДЕЖИ ОРГАНИЗАЦИИ.

ПРОЦЕСЪТ НА ВРЪЩАНЕ НА ТОВА ИМУЩЕСТВО ЕДНОЗНАЧНО ПОКАЗА, ЧЕ ТО НЯМА ШАНС ДА СЕ ПОЛЗВА ПОВЕЧЕ ОТ МЛАДИТЕ ХОРА. НАШЕТО ЖЕЛАНИЕ Е ТОВА, КОЕТО СЕ Е СЪЗДАВАЛО В ИМЕТО НА МЛАДЕЖТА, ДА Й ПРИНАДЛЕЖИ!

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. КАРАДИМОВ         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НА СТАЧКУВАЩИ СТУДЕНТИ ПРИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".


НИЕ, СТАЧКУВАЩИ СТУДЕНТИ, ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ОПАСНОСТТА ФАКТИЧЕСКИ ДА БЪДЕ ПРОВАЛЕНА УЧЕБНАТА 1990/1991 Г. ПОРАДИ БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТА, ОТ КОИТО ЗАВИСИ РЕШАВАНЕТО НА ПОСТАВЕНИТЕ ОТ НАС ПРОБЛЕМИ, КАТО СЕ ПОЗОВАВАМЕ НА:

1/ СТАНОВИЩЕТО НА БИВШИЯ МИНИСТЪР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ /МНВО/ Г-Н ПРОФ.КОНЕВ ПО ТОЗИ ВЪПРОС

2/ АПЕЛА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ /КС/ НА СТАЧКУВАЩИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ СТАЧКУВАЩИТЕ ВУЗ И ПВУЗ ОТ СТОЛИЦАТА,

СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ЗАЯВИМ:

ПЪРВО: ТВЪРДЕНИЯТА, ЧЕ АКО НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА СТАЧКА ПРОДЪЛЖИ СЛЕД 1 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА, БИ ЗАСТРАШИЛА УЧЕБНАТА ГОДИНА, СА НЕАРГУМЕНТИРАНИ И БЕЗПОЧВЕНИ.

ВТОРО: ЗА НАС ТОВА Е ПОРЕДНИЯТ ОПИТ ДА СЕ ПРОВОКИРА РАЗЦЕПЛЕНИЕ В АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ.

ТРЕТО: ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕВЕНТУАЛНО ПОСЛЕДВАЩА ФАКТИЧЕСКА НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА БЪДЕ ПРОДЪЛЖЕНА УЧЕБНАТА ГОДИНА НОСЯТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В ЛИЦЕТО НА СВОИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ, ОТ КОИТО ЗАВИСИ РАЗРЕШАВАНЕТО НА ПОСТАВЕНИТЕ ОТ НАС ПРОБЛЕМИ.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ КОЛЕГИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ГРАЖДАНИ ДА СЕ СОЛИДАРИЗИРАТ С НАШАТА ПОЗИЦИЯ И ДА НИ ПОДКРЕПЯТ. САМО ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА УСПЕЕМ!

3 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/