5 октомври 1990

СОФИЯ, 5 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 197 /215/

СОФИЯ, 5 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ /БДФ/.


СЛЕД ОБСТОЙНО И ЗАДЪЛБОЧЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ В СТРАНАТА ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДО ДНЕС И ОСОБЕНО ХОДА НА СЪБИТИЯТА СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г., СТИГНАХМЕ ДО СЛЕДНИТЕ ОЦЕНКИ И РЕШЕНИЯ:

1. АКТЪТ НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ПРЕДСТАВЛЯВА НАСИЛСТВЕНА ПРОМЯНА ЧРЕЗ ВЪОРЪЖЕН ПРЕВРАТ, ЧИЙТО УСПЕХ БЕ ОСИГУРЕН ОТ НАВЛИЗАНЕТО НА ЧУЖДИ ВОЙСКИ В СТРАНАТА. СВАЛЕНО БЕ ОТ ВЛАСТ ДЕМОКРАТИЧНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА КОНСТАНТИН МУРАВИЕВ.

2. ОБЯВЕНО БЕ, ЧЕ ТАЗИ ПРОМЯНА СЕ ИЗВЪРШВА, ЗА ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕН КОНСТИТУЦИОННИЯТ ПРАВОВ РЕД В БЪЛГАРИЯ. ФАКТИЧЕСКИ ОТ ПЪРВИЯ ДЕН НА ПРЕВРАТА, А ВПОСЛЕДСТВИЕ И ФОРМАЛНО /1946 Г./ БЕ НАПЪЛНО СУСПЕНДИРАНА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ - ТВОРЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЪЗРОЖДЕНЦИ - ПРОСВЕТИТЕЛИ И РЕВОЛЮЦИОНЕРИ. ЦЯЛАТА ВЛАСТ БЕ УЗУРПИРАНА ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.

3. РЕФЕРЕНДУМЪТ ОТ СЕПТЕМВРИ 1946 Г., ПРОВЕДЕН ПРИ МАЛОЛЕТСТВО НА ВСЕ ОЩЕ НОМИНАЛНО ЦАРСТВУВАЩИЯ МОНАРХ, В ОБСТАНОВКАТА НА ТЕРОР, УПРАЖНЯВАН ОТ ВЛАСТВУВАЩАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ЧУЖДА ОКУПАЦИЯ НА СТРАНАТА, КОЯТО ПРИ ТОВА ЮРИДИЧЕСКИ ОЩЕ СЕ НАМИРАШЕ В СЪСТОЯНИЕ НА ВОЙНА ПОЧТИ С ЦЕЛИЯ СВЯТ, СЪСТАВЛЯВА НЕПРАВОМЕРЕН, ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОНЕН АКТ, КОЙТО СЛЕДВА ДА СЕ СМЯТА ЗА НИШОЖЕН.

4. УПРАВЛЕНИЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ДО 10 НОЕМВРИ 1989 Г. БЕ СЪПЪТСТВУВАНО ОТ НАСИЛИЯ, БЕЗЗАКОНИЯ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ:

- ИЗБИВАНИЯ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА;
- АРЕСТИ, ЗАТВОРИ И КОНЦЛАГЕРИ ЗА ВСИЧКИ ИНАКОМИСЛЯЩИ;
- ЗЛОУПОТРЕБА С ПСИХИАТРИЯТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ИЗТРЪГВАНЕ НА "САМОПРИЗНАНИЯ”;
- [нечетлив текст];
- ПРЕСЛЕДВАНИЯ И БЕЗЗАКОНИЯ ПО ПРОФЕСИЯ И МЕСТОРАБОТА;
- НАСИЛСТВЕНА ЕКСПРОПРИАЦИЯ;
- ОБЯВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕМИГРАНТИ ИЗВЪН ЗАКОНИТЕ И РЕПРЕСИВНИ ДЕЙСТВИЯ СПРЯМО ТЯХ И СЕМЕЙСТВАТА ИМ.

ЖЕРТВИ НА ТЕЗИ РЕПРЕСИИ СА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ.

5. АКТЪТ НА 10 НОЕМВРИ 1989 Г., КОЙТО ОТВОРИ ПЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, Е РЕЗУЛТАТ ОТ ПЪЛНИЯ ПРОВАЛ НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ, КОЕТО ДОКАРА БЪЛГАРИЯ ДО КАТАСТРОФА, КАКТО И ОТ НЕСПИРАЩАТА ПАСИВНА /СПОРАДИЧНО И АКТИВНА/ ВСЕ ПО-НАРАСТВАЩА СЪПРОТИВА НА ГРАЖДАНСТВОТО И МЛАДЕЖТА ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДО ДНЕС СРЕЩУ НЕГОДНОТО И ПРЕСТЪПНО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА. ЗАСЛУГА ЗА ПРОМЯНАТА ИМАТ И ЧЕСТНИТЕ ДЕЙЦИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, КОИТО ОСЪЗНАХА ГРОЗЯЩАТА ОПАСНОСТ И ЧРЕЗ СДРУЖАВАНЕ В ТЪЙ НАРЕЧЕНИТЕ НЕФОРМАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, ИЗРАЗИХА ВОЛЯТА СИ ЗА РАДИКАЛНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЦЯЛОСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ "ПОРЯДЪК".

6. НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г., ПРЕДИ ОЩЕ ПО ЗАКОНЕН РЕД ДА БЪДЕ УТВЪРДЕН У НАС ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛУРАЛИЗЪМ, С БЛАГОСЛОВИЯТА НА ВЛАСТВУВАЩАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПРАВИТЕЛСТВО БЕ ДОПУСНАТО СЪЗДАВАНЕТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/ ПРЕДИМНО ОТ НЕФОРМАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ ЗНАЧИТЕЛЕН БРОЙ КОМУНИСТИ - РАДИКАЛИ И РЕФОРМИСТИ, КАКТО И ОТ НЯКОИ ОТ ПАРТИИТЕ-УЧАСТНИЦИ ЗАЕДНО С КОМУНИСТИТЕ В НЯКОГАШНАТА КОАЛИЦИЯ "ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ", ДОШЛА НА ВЛАСТ НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. В РЕЗУЛТАТ НА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИЯ ВЪОРЪЖЕН ПРЕВРАТ.

7. ТАКА СЪЗДАДЕНАТА ОПОЗИЦИЯ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ СТАНА ПРИТЕГАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ШИРОКИТЕ НАРОДНИ МАСИ, КОИТО СВЪРЗАХА НАДЕЖДИТЕ И ВОЛЯТА СИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА СИСТЕМА С ПОБЕДАТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

8. ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ ВПОСЛЕДСТВИЕ ПАРТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ДВИЖЕНИЯ НЕ МОЖЕХА ДА ДОБИЯТ МАСОВ ХАРАКТЕР, ОСОБЕНО С ОГЛЕД НА ОБЯВЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ТЪЙ КАТО БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПРАВИЛНО ПРЕЦЕНИ, ЧЕ РАЗПИЛЯВАНЕТО НА ГЛАСОВЕТЕ ПО МНОЖЕСТВОТО ПАРТИИ БИ ПОЛЗВАЛО САМО ВСЕ ОЩЕ МОНОЛИТНАТА, ВЛАДЕЕЩА ВСИЧКИ ЛОСТОВЕ НА ВЛАСТТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ТАКА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО ОПРЕДЕЛИ ПРЕДПОЧИТАНИЕТО СИ РЕШИТЕЛНО КЪМ ГЛАВНАТА ОПОЗИЦИОННА СИЛА, СДС, СЪЗДАДЕНА ПРИ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ УСЛОВИЯ.

9. ОТ СВОЯ СТРАНА СДС РЕВНИВО ПАЗЕШЕ СВОЯТА ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗГРАДЕНА СТРУКТУРА И НЕ ДОПУЩАШЕ ДРУГИ ПАРТИИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ НЕГО. ПО ТОЗИ НАЧИН СДС ОСИГУРИ ЗА СВОИТЕ ХОРА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НО ОСУЕТИ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕН ЕДИНЕН ОБЩОНАРОДЕН ПРОТИВОКОМУНИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ, КАКЪВТО НАРОДЪТ ИСКАШЕ И ОЧАКВАШЕ. САМО ТАКЪВ СЪЮЗ МОЖЕШЕ ДА ПОСТИГНЕ УСПЕХ В БОРБАТА С МОГЪЩИЯ ПРОТИВНИК. САМОНАДЕЯНАТА ПОЗИЦИЯ НА СДС УКРЕПИ РАЗКЛАТЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, КОЯТО ПОЛУЧИ ВЪЗМОЖНОСТ ПО ИЗБОРЕН ПЪТ ДА ОСТАНЕ НА ВЛАСТ.

ТОВА Е ИСТОРИЧЕСКАТА ГРЕШКА НА СДС, КОЯТО УВРЕДИ ОТЕЧЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ДИСКРЕДИТИРА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПРЕД СВЕТОВНОТО OБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ.

10. ВОДЕН ОТ ПРИНЦИПНА ПОЗИЦИЯ С ОГЛЕД НА ОБЩОНАРОДНИТЕ И ДЪРЖАВНИ ИНТЕРЕСИ БЪЛГАРСКИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ СЪДЕЙСТВА НА СДС В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА ПОЧТИ ПОВСЕМЕСТНО И НАПЪЛНО.

11. СЛЕД ИЗБОРИТЕ - ОЧЕВИДНО ПРИТЪПЯВАНЕ НА ОПОЗИЦИОННОТО ПРОТИВОСТОЕНЕ ОТ CTPАНА НА СДС. ТОВА ПОДТИКНА НАРОДА И МЛАДЕЖТА ДА ПОТЪРСЯТ ДРУГИ, СВОИ ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКО ДЕЙСТВИЕ, НЯКОИ ОТ КОИТО СЕ ОКАЗАХА ОСОБЕНО РЕЗУЛТАТНИ. НЕСЪМНЕН Е И ОТЛИВ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ И РАЗОЧАРОВАНИЕ ОТ БЕЗПЛОДНОТО И НЕ РЯДКО ПРОТИВОРЕЧИВИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ВОДЕЩИЯ ОПОЗИЦИOHЕН БЛОК. СЪГЛАСУВАНЕТО НА СДС С КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПРИ ИЗБОРА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАТА ВЕРОЯТНО Е СВЪРЗАНО И С ПОЕТИ ВСЕ ОЩЕ НЕОГЛАСЕНН ЗАДЪЛЖЕНИЯ. МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА СЪСТАВЯНЕ НА КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО И ДРУГИ ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА КОНВЕРГЕНЦИЯ. ТОВА ЩЕ Е КРАЯТ НА СДС КАТО ОПОЗИЦИЯ. ЩЕ ОЗНАЧАВА ВТОРО "ПОДОБРЕНО" ИЗДАНИЕ НА НАПЪЛНО ПРОВАЛИЛИЯ СЕ ПОЛИТИЧЕСКИ МЪРТВЕЦ - "ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ".

12. БЪЛГАРСКИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДИ РАЗВОЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ У НАС И СЪОТВЕТНО ЩЕ ОПРЕДЕЛЯ ПОВЕДЕНИЕТО СИ.
АКО СДС ЗАПАЗИ ПРОТИВОКОМУНИСТИЧЕСКАТА CИ ПОЗИЦИЯ И ДЕЙСТВУВА ЗАКОННО И МЪДРО ПО КОНСТИТУЦИОННИЯ ПРОБЛЕМ, TOЙ И ЗАНАПРЕД ЩЕ ИМА НАШАТА ПЪЛНА ПОДКРЕПА. СЪЩЕВРЕМЕННО НАЛОЖИТЕЛНО Е ЕНЕРГИЧНО РАЗШИРЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА НИ СТРУКТУРА. АКО ОБАЧЕ ОТНОШЕНИЕТО НА СДС С КОМУНИСTИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПРЕМИНЕ В СЪГЛАШАТЕЛСТВО, НИЕ ЩЕ ПРИСТЪПИМ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩОБЪЛГAГPCКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ, ВКЛЮЧИТЕЛHO С ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ЧИСЛЯЩИ СЕ В МОМЕНТА КЪМ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. ТАКА ЩЕ ПРОТИВОДЕЙСТВАМЕ КАКТО СРЕЩУ "ЗАМРАЗЕНИЯ" КОМУНИСТИЧЕСКИ TOTАЛИTАРИЗЪМ, ТАКА И СРЕЩУ ЕВЕНТУАЛНО НОВО ИЗДАНИЕ НА "ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ" ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА. ИСТОРИЯТА ПОКАЗА, ЧЕ ВСЯКО СЪГЛАШАТЕЛСТВО С КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВОДИ ДО ТЕЖКИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА НАРОДА И ДЪРЖАВАТА.

НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ ОТКРИВА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЕДИНЕНИЕ И СОЛИДАРНОСТ С ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО СПОДЕЛЯТ HAШATA ОЦЕНКА И РЕШЕНИЯ.

СОФИЯ, 11 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 5 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЛОВОТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПАРТИИ ПОД ПОЧЕТНИЯ ПАТРОНАЖ НА ПРЕЗИДЕНТА
/ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА/ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ КОНСТАНТИН АДЖАРОВ, ПРОИЗНЕСЕНО НА 2 ОКТОМВРИ 1990 Г. ПРИ
УЧРЕДЯВАНЕТО НА СЪВЕТА.


Г-Н ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ,

ГРУПА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПАРТИИ, ВОДЕНИ ОТ ОБЩ СТРЕМЕЖ ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ ПРИ ВЗИМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ В ТОВА ТРУДНО ЗА СТРАНАТА НИ ВРЕМЕ, УЧРЕДИХА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ.

КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ Е С НЕЗАВИСИМ СТАТУТ И ИЗБРА СВОИ РАБОТНИ И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ. ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА СЪВЕТА Е ДА ПРЕОДОЛЕЕ ПОЛЯРИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, КОЯТО ПРЕЧИ НА СИЛИТЕ НА РАЗУМА ДА ВЪРВЯТ НАПРЕД, КЪМ НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ. ПОЛЯРИЗАЦИЯТА ПРЕЧИ НА ПАРЛАМЕНТА ДА РАБОТИ НОРМАЛНО, ТЛАСКА УЛИЦАТА КЪМ ЕКСТРЕМИЗЪМ, ПРЕВРЪЩА БЪЛГАРИНА В НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИСТ.

Г-Н ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ, НИЕ СМЕ ЗА СИЛНА И ЕДИННА БЪЛГАРСКА НАЦИЯ, В ДУХА НА СТАРОДАВНИТЕ ТРАДИЦИИ, НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВАТА ХРИСТИЯНСКА НРАВСТВЕНОСТ. ТЕЗИ ТРАДИЦИИ МОГАТ ДА СЕ СВЕДАТ ДО ТРИАДАТА БОГ-ОТЕЧЕСТВО—СЕМЕЙСТВО.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ ДА БЪДЕ ПОД ПОЧЕТНИЯ ПАТРОНАЖ НА ПРЕЗИДЕНТА /ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА/. ЧРЕЗ СВОЯ ПОЧЕТЕН ПАТРОН СЪВЕТЪТ ЩЕ ПОЛУЧИ ПРАВО НA ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ЩЕ ИМА ВРЪЗКА С ПРАВИТЕЛСТВОТО И С ОСТАНАЛИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. ПОЧЕТНИЯТ ПАТРОН ПО ТАКЪВ НАЧИН ЩЕ СВЪРЗВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ТЕЗИ ИЗБИРАТЕЛИ, КОИТО ИМАТ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ПАРЛАМЕНТА, И НА ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ.

РАЗРЕШЕТЕ МИ В КАЧЕСТВОТО СИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ ДА ВИ ПРЕДСТАВЯ СВОИТЕ КОЛЕГИ:
ИЛИЯ СИПСЕВ - СЕКРЕТАР; ЛЕНКО РУСАНОВ - СЕКРЕТАР; СТЕФАН ГОСПОДИНОВ - ГОВОРИТЕЛ /СЪГЛАСНО СТАТУТА - ПОЛИТИЧЕСКИ НЕОБВЪРЗАН/.

ПРОТОКОЛЪТ, ОТ КОЙТО ВИ ЦИТИРАМ, Е ПОДПИСАН НА 28 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ПАРТИИ:
ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ - КОНСТАНТИН АДЖАРОВ;
НАЦИОНАЛЕН ПАРТИОТИЧЕН СЪЮЗ - ИЛИЯ СИПСЕВ;
РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ - ЛЕНКО РУСАНОВ;
ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ - КИРИЛ БОРИСОВ;
ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ - КРУМ КУМАНОВ.

СОФИЯ, 2 ОКТОМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА “КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФЙЯ, 5 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/, АДРЕСИРАНА ДО ПОСЛАНИКА НА РЕПУБЛИКА ИРАК В НРБ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОСЛАНИК,
В РЕЗУЛТАТ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ПРИЯТЕЛСКИ ОТНОШЕНИЕ И ПЛОДОТВОРНОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НАШИТЕ ДВЕ СТРАНИ В РЕПУБЛИКА ИРАК БЯХА КОМАНДИРОВАНИ НА РАБОТА НЕМАЛЪК БРОЙ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

ВНЕЗАПНАТА ОКУПАЦИЯ НА КУВЕЙТ ОТ ИРАКСКИТЕ ВОЙСКИ ЗАВАРИ ТАМ МНОГО ГРАЖДАНИ ОТ РАЗЛИЧНИ СТРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТ HP БЪЛГАРИЯ. ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ СЕ НАМИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА ИРАК. ПО ОФИЦИАЛНИ ДАННИ В МОМЕНТА 692-МА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НЕ МОГАТ ДА НАПУСНАТ ТЕРИТОРИЯТА НА ИРАК, КОЕТО НЯМА ДРУГО ТЪЛКУВАНЕ, ОСВЕН ЧЕ СА ЗАДЪРЖАНИ КАТО ЗАЛОЖНИЦИ.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ЗАЩИЩАВА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ КАКТО НА ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК, ТАКА И НА ГРУПА И ОБЩНОСТИ ОТ ХОРА. ДВИЖЕНИЕТО СЧИТА, ЧЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЗАДЪРЖАНИ В ИРАК, Е НАРУШЕНО СВЕЩЕНОТО ПРАВО ДА СЕ ЗАВЪРНАТ В РОДИНАТА СИ.

НАСТОЯВАМЕ ЧАС ПО-СКОРО ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ - ЗАЛОЖНИЦИ ДА БЪДАТ РЕПАТРИРАНИ В БЪЛГАРИЯ.

СЪЩЕВРЕМЕННО, В ПОДКРЕПА НА РЕШЕНИЕТО НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ, НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ И ИЗПРАТЕНИ В РОДИНАТА ИМ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ДРУГИ СТРАНИ, КОЙТО СА ЗАДЪРЖАНИ КАТО ЗАЛОЖНИЦИ В ИРАК.

СОФИЯ, 3 ОКТОМВРИ 1990 Г.                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ. 5 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ", ВКЛЮЧВАЩ БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ И БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


ПО ПОВОД НА ПУБЛИКУВАНОТО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ВЪВ ВЕСТНИК "ТРУД" ОТ 1 ОКТОМВРИ 1990 Г. БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЧЛЕНУВАЩИ В НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ", СМЯТАТ, ЧЕ Г-Н
ПРЕЗИДЕНТЪТ ДЪЛЖИ ОБЯСНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ДЕКЛАРИРАНАТА СИ ПОЗИЦИЯ ПО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС.

1/ ФОРМУЛИРОВКАТА, УПОТРЕБЕНА ОТ Г-Н ЖЕЛЕВ "ТАКА НАРЕЧЕНИЯ МАКЕДОНСКИ ВЪПРОС", ПРОТИВОРЕЧИ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО ЮГОСЛАВСКАТА СКУПЩИНА, КАКТО И НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ, В КОЙТО КОМИТЕТ УЧАСТВУВА И САМИЯТ Д-Р ЖЕЛЕВ.

2/ ПОСТАНОВКАТА НА СЕГАШНИЯ НИ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА, ЧЕ "КАК СЕ ЧУВСТВАТ ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ - МАКЕДОНЦИ ИЛИ БЪЛГАРИ, ТОВА СИ Е ТЯХНА РАБОТА И НИКОЙ В БЪЛГАРИЯ НЯМА ПРАВО ДА ОПРЕДЕЛЯ ТЯХНОТО ЕТНИЧЕСКО, НАЦИОНАЛНО И ДРУГО САМОСЪЗНАНИЕ", Е УЧУДВАЩО ПОВТОРЕНИЕ НА ДОСЕГАШНАТА АНТИНАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА БКП И КОМИНТЕРНА ПО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС.

3/ НИЕ СМЕ В ПРАВОТО СИ ДА ПОПИТАМЕ Г-Н ПРЕЗИДЕНТА - КАКВА Е ПОЗИЦИЯТА МУ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОНЕЗИ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ ВЪВ ВАРДАРСКА И ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ, КОИТО НЕ МОГАТ СВОБОДНО ДА ИЗЯВЯТ СВОЯТА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

4/ НАСТОЯВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПОИСКА ОБЯСНЕНИЕ ОТ Г-Н ЖЕЛЕВ ЗА ТАКА ИЗЯВЕНАТА ОТ НЕГО ПОЗИЦИЯ.

СОФИЯ, 1 ОКТОМВРИ 1990 Г.                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА КОМЮНИКЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНЦИАТИВА" ПО ПОВОД ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП ЗА СТАТУТА НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.


ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВТО НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПРЕДСТАВЛЯВА ОПИТ ДА СЕ ПРЕСЕЧЕ ПЪТЯТ КЪМ ДЕМОКРАТИЗИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И ПРЕВРЪЩАНЕТО Й В НАЦИОНАЛНА НАДПАРТИЙНА ИНСТИТУЦИЯ.

ДВИЖЕНИЕТО ”ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ИЗБОРИ НАСАМ НАШЕТО ОБЩЕСТВО ЖИВЕЕ В УСЛОВИЯТА НА НЕОБРАТИМ ПРОЦЕС НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ. В ТОЗИ ПРОЦЕС СЪВСЕМ ЕСТЕСТВЕНО Е В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ПОЯВЯВАТ ПУБЛИКАЦИИ, НЕПРИЯТНИ ЗА ЕДНА ИЛИ ДРУГА ПАРТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ.

ОЩЕ ПО-НЕЛЕПО ЗВУЧИ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ КАТО ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ НА ЕДНА ПАРТИЯ, КОЯТО ПОВЕЧЕ ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА УВЕРЯВА ОБЩЕСТВОТО, ЧЕ Е УСТРЕМЕНА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА И НЯМА НИЩО ОБЩО С БИВШАТА ТОТАЛИТАРНА БКП.

ОСВЕН ТОВА ДЕКЛАРАЦИЯТА ИМА И ПРИКРИТАТА ЦЕЛ ДА ПОСТАВИ ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ЗА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПСЕВДООБЩЕСТВЕН НАТИСК И ДА Я ПРИНУДИ ДА ИЗГОТВИ РЕАКЦИОНЕН ПРОЕКТОЗАКОН ЗА БТ, КОЙТО ДА УДОВЛЕТВОРИ ПАРТИЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БСП.

БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ Е НАЦИОНАЛНА, А НЕ ЕДНОПАРТИЙНА И С Т ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ ДОРИ И В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

3 ОКТОМВРИ 1990 Г.     ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА"

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА, АДРЕСИРАНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ДОКУМЕНТЪТ Е ИЗПРАТЕН И ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ДО БТА И ДО МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА АНТИФАШИСТКАТА СЪПРОТИВА СЪС СЕДАЛИЩЕ ВЪВ ВИЕНА.


НА 26 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА И ПРИЕ ЗАКОН ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА НЯКОИ ПЕНСИИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЕНСИИТЕ".

ОТХВЪРЛЯЙКИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ПЕНСИИ, ПАРЛАМЕНТЪТ С НЕЗНАЧИТЕЛНО МНОЗИНСТВО ПРИЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНОПРОВКТА, С КОЕТО СЕ ИЗКЛЮЧВА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕТО НА ТРУДОВИТЕ ПЕНСИИ НА БОРЦИТЕ ОТ АНТИФАШИСТКАТА СЪПРОТИВА.

С ТОЗИ АКТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ УЗАКОНИ ПОЛИТИЧЕСКА ДИСКРИМИНАЦИЯ СРЕЩУ ЕДНА КАТЕГОРИЯ ПЕНСИОНЕРИ В НАШАТА СТРАНА, ОТДАЛИ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО СИ В ГЕРОИЧНАТА БОРБА СРЕЩУ ФАШИЗМА, ЗА ПОБЕДАТА НА СОЦИАЛНАТА ПРАВДА И СВОБОДАТА, ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ И ЗА ВЪЗХОДА НА БЪЛГАРИЯ.

В НИТО ЕДНА ЦИВИЛИЗОВАНА СТРАНА ПРАВАТА И СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В АНТИФАШИСТКАТА СЪПРОТИВА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ ПОД СЪМНЕНИЕ ОТ ТЕХНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ, ПРАВИТЕЛСТВА И ОБЩЕСТВЕНОСТ.

ВЪВ ВСИЧКИ СТРАНИ БОРЦИТЕ СРЕЩУ ФАШИЗМА СЕ СЧИТАТ ЗА ГОРДОСТ НА НАЦИЯТА И КЪМ ТЯХ ПРОЯВЯВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ГРИЖИ И ВНИМАНИЕ.

С ДОПУСНАТАТА В ТОЗИ ЗАКОН РАЗПОРЕДБА НЕ СЕ ОСЪВРЕМЕНЯВАТ ТРУДОВИТЕ ПЕНСИИ НА БОРЦИТЕ ОТ АНТИФАШИСТКАТА СЪПРОТИВА, С КОЕТО СЕ
НАНАСЯ ЕДИН ТЕЖЪК УДАР ВЪРХУ ДЕМОКРАЦИЯТА В НАШАТА СТРАНА И НЕЙНИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕСТИЖ.

МОТИВИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РАЗПОРЕДБАТА СА, ЧЕ ТРУДОВИТЕ ПРИНОСИ НА БОРЦИТЕ ОТ  АНТИФАШИСТКАТА СЪПРОТИВА СА БИЛИ ОСЪВРЕМЕНЕНИ ПРЕЗ 1984 Г., А ПЕНСИИТЕ НА ОСТАНАЛИТЕ ГРАЖДАНИ НЕ СА БИЛИ ОСЪВРЕМЕНЕНИ. ТОВА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНО, НЕОБОСНОВАНО И НЕВЯРНО.

ПРЕЗ 1984 Г. ПЕНСИИТЕ ЗА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ НА БПФК БЯХА ОСЪВРЕМЕНЕНИ С КОЕФИЦИЕНТИ ПОДОБНИ НА ТЕЗИ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПРЕДСТОЯЩОТО ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ. НО И ПЕНСИИТЕ НА ОСТАНАЛИТЕ ГРАЖДАНИ БЯХА ОСЪВРЕМЕНЕНИ. ТО БЕ ИЗВЪРШЕНО НА ДВА ЕТАПА — ПЕНСИОНИРАНИТЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1975 Г. ПОЛУЧИХА 15 НА СТО УВЕЛИЧЕНИЕ ПРЕЗ 1986 Г., А ПЕНСИОНИРАНИТЕ СЛЕД 31 ДЕКЕМВРИ 1975 Г. ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1979 Г. ПОЛУЧИХА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПЕНСИИТЕ СИ С 12,5 НА СТО ПРЕЗ 1987 Г.

СЛЕД ТОВА С УКАЗ НР.3334 ОТ 1985 Г. СЕ ПРЕМИНА КЪМ ПЕРИОДИЧНО ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ НА ВСЕКИ 5 ГОДИНИ С 10 НА СТО. ПО ТОЗИ УКАЗ ОСЪВРЕМЕНЕНИТЕ ПЕНСИИ НА БПФК КЪМ 1984 Г. ПОЛУЧИХА 10 НА СТО УВЕЛИЧЕНИЕ, КАКТО И ПЕНСИИТЕ НА БПФК, ОТПУСНАТИ СЛЕД 31 ДЕКЕМВРИ 1982 Г. ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 Г. ПО ТОЗИ УКАЗ ПОЛУЧИХА С 10 НА СТО УВЕЛИЧЕНИЕ И ПЕНСИИТЕ НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГРАЖДАНИ, КОЙТО ПРЕЗ 1986 Г.  БЯХА ОСЪВРЕМЕНЕНИ С 15 НА СТО, А ТАКА СЪЩО И ПЕНСИИТЕ НА ТЕЗИ ОТ ТЯХ, КОЙТО СА ОТПУСНАТИ СЛЕД 1979 Г. ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 Г.

ВЪПРЕКИ ЧЕ ВНОСИТЕЛЯТ НА ЗАКОНОПРОЕКТА Е ВЗЕЛ ПРЕДВИД ВСИЧКИ ДЕЙСТВАЩИ ЗАКОНИ ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ И ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е ПРИЕЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МУ, НЯКОИ ДЕПУТАТИ С НЕГАТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БОРЦИТЕ ОТ AНТИФАШИСТКАТА СЪПРОТИВА НАЛОЖИХА ЕДНО РЕШЕНИЕ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ И МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ДЕПУТАТИТЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРЕРАЗГЛЕДАТ И КОРИГИРАТ ПРИБЪРЗАНО ВЗЕТОТО РЕШЕНИЕ, С КОЕТО ЩЕ ПОТВЪРДЯТ СВОЯ ИСТИНСКИ СТРЕМЕЖ КЪМ ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА HA НАШЕТО ОБЩЕСТВО.

2 ОКТОМВРИ 1990 Г. ЦЕНТРАЛЕН СЪВЕТ НА СБПФК
                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: КР. РАДОНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БРСДП/.


ВЪВ ВРЪЗКА С НАСКОРО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕС НА БКП /БСП/ ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БРСДП ПРАВИ СЛЕДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ:

НАЙ-ОСТРО ПРОТЕСТИРАМЕ ПРОТИВ ПОЛИТИЧЕСКОТО МАРОДЕРСТВО НА БКП  /БСП/ ДА ПОСТАВЯ НОМЕРАЦИЯТА НА КОНГРЕСИТЕ СИ С ПОРЕДНИТЕ НОМЕРА НА ФОРУМИТЕ НА ДРУГИ ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ В СТРАНАТА НИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ. В СЛУЧАЯ - 39-ИЯ КОНГРЕС НА БРСДП.

ОТ ИСТОРИЯТА ЗНАЕМ, ЧЕ БКП Е ОСНОВАНА ПРЕЗ 1919 И СТАНАГРОБОКОПАЧ НА БРСДП НА 22-ИЯ Й КОНГРЕС. БКП НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА ПРАВОТО ДА БЪДЕ ПРИЕМНИК НА ЕДНА ПАРТИЯ, KOЯTO С ПРАВО СЕ ГОРДЕЕ СЪС СВОЯТА СТОГОДИШНА ИСТОРИЯ.

ПОРАДИ ИЗТЪКНАТИТЕ ИЗВРАЩЕНИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ФАКТИ ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БРСДП ПОТЪРСИ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ НА ВЪПРОСА: КОЙ ИМА ПPABO ДА НОСИ НОМЕРАЦИЯ НА КОНГРЕСИТЕ СИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ПАРТИЯТА СИ ПРЕЗ 1891 ГОДИНА И КОЙ УЗУРПИРА ПО НАЙ-ВУЛГАРЕН НАЧИН И СИ ПРИСВОЯВА ЧУЖДА ИСТОРИЯ.

ЗА ДАТАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС ЩЕ УВЕДОМИМ СВОЕВРЕМЕННО НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ.

СОФИЯ, 1 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА   СЕКРЕТАР НА ЦК НА БРСДП: АРХ. М.ДИМИТРОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ".


ОБЩОБЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ “МАКЕДОНИЯ" СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НОВИТЕ ПОСТЪПКИ НА НЕЗАКОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АНТИБЪЛГАРСКА ПРОПАГАНДА "ИЛИНДЕН" ДА БЪДЕ РЕГИСТРИРАНА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ИЛИ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВНИТЕ ВЛАСТИ В HP БЪЛГАРИЯ НЕ ТРЯБВА ДА РАЗРЕШАТ УЗАКОНЯВАНЕТО НА ТАКАВА ОРГАНИЗАЦИЯ, ЧИЯТО СЪЩНОСТ Е РАЗРУШАВАНЕТО НА ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ В НЕЙНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ПРЕДЕЛИ И ПРЕДСТАВЛЯВА ОРЪДИЕ НА ВЕЛИКОСРЪБСКИЯ ШОВИНИЗЪМ.

СЪЮЗЪТ ПРИЗОВАВА СЪДЕБНИТЕ ВЛАСТИ ДА ЗАПОЧНАТ СЪДЕБНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА "ИЛИНДЕН" С ЦЕЛ НЕЙНАТА ЗАБРАНА, ТЪЙ КАТО В НАСТОЯЩИЯ ТЕЖЪК МОМЕНТ ЗА НАЦИЯТА ТЯ СЕ ОПИТВА ДА ДИСКРЕДИТИРА ДЕМОКРАЦИЯТА И ЗАКОННОСТТА В HP БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 1 ОКТОМВРИ 1990 Г.                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X    X   X

СОФИЯ, 5 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ КОМЮНИКЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ИЗДИРВАНЕ НА ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА H.B. ЦАР БОРИС ТРЕТИ.


НА 28 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ЗАВЪРШИ ПОСЕЩЕНИЕТО В МАДРИД НА ДОЦ. ДИМИТЪР ВИТАНОВ - ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ ЕКСПЕРТЕН ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРНИ И МАТЕРИАЛНИ ЦЕННОСТИ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. ПОСЕЩЕНИЕТО Е ОСЪЩЕСТВЕНО ПО ПОКАНА НА ЦАРСКОТО СЕМЕЙСТВО.

В ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗГОВОРИ С Н.В.ЦАР СИМЕОН ВТОРИ Е БИЛ ОБСЪДЕН ПРОБЛЕМЪТ ЗА ПО-НАТАТЪШНОТО ПРОУЧВАНЕ НА ВТОРИЯ ПО РЕД ГРОБ НА ЦАР БОРИС ТРЕТИ В ПАРКА НА ДВОРЕЦА ВРАНА.

ИМА ВСИЧКИ ОСНОВАНИЯ ДА СЕ ОЧАКВА, ЧЕ ЕКИПЪТ НА ДОЦ. ДИМИТЪР ВИТАНОВ ЩЕ БЪДЕ ОФИЦИАЛНО УПЪЛНОМОЩЕН ОТ ЦАРСКОТО СЕМЕЙСТВО ДА ИЗВЪРШИ НАУЧНАТА ЕКСПЕРТИЗА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ГРОБА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТВАРЯНЕТО НА ГРОБНАТА КАМЕРА. ТОЗИ ЕКИП Е ДОКАЗАЛ СВОЯТА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ ОТКРИВАНЕТО И ПРОУЧВАНЕТО НА ГРОБА НА ХАН КУБРАТ.

ЕДИНСТВЕНОТО ЖЕЛАНИЕ НА ЦАРСКОТО СЕМЕЙСТВО Е ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ЗАКОННИЯТ СТАТУТ НА ПОГРЕБЕНИЕТО В РИЛСКИЯ МАНАСТИР.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/