5 септември 1994


София, 5 септември 1994 година
Брой 173 /1218/


София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПОДАДЕНАТА ОСТАВКА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


На 3 септември 1994 г. в София се състоя заседание на Националния съвет на Християндемократическия съюз /НС на ХДС/ в България, на което бе направен анализ на настоящата политическа ситуация в страната и бяха взети следните решения:

1. ХДС в България подкрепя категорично действията на министъра на отбраната В. Александров, отстранявайки началника на Генералния щаб /ГЩ/ на армията в контекста на необходимостта от провеждане на радикална реформа в редовете на Българската армия.

2. ХДС в България изразява удовлетвореност от подадената оставка на правителството на проф. Беров, което доведе до забавяне на икономическата реформа в страната и продължи чрез бездействието си процеса на стопанска и обществена разруха в страната.

3. ХДС в България ще подкрепи създаването на правителство, подкрепено от некомунистическите сили в парламента.

4. ХДС в България вижда като свои естествени партньори християндемократическите формации, членки на Европейския християндемократически интернационал, като Демократическата партия, Българския земеделски народен съюз, Обединения християндемократически център /ДП, БЗНС, ОХДЦ/, както и всички демократични некомунистически формации, които водят прагматична и разумна политика, подчинена на конкретните интереси на избирателите.

София, 3 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР" ПО ПОВОД НА РАСТЯЩАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ.


Растящата напоследък престъпност, серията убийства и опити за убийства в страната ясно показват, че в България се води организирана гангстерска война, която настоящото правителство е напълно неспособно да прекрати. Нещо повече, то явно не може вече да гарантира и елементарната сигурност на гражданите си и не е в състояние да установи ред в страната.

При тези обстоятелства Политически съюз "Нов избор" ще постави още през следващите дни въпроса за освобождаване на правителството. В стремежа си за гарантиране на стабилност "Нов избор" ще направи всичко възможно за постигане на широко споразумение с всички отговорни политически сили, споразумение, основаващо се на конструктивизъм, а не на конфронтация.

"Нов избор" призовава президента Желев да упражни конституционните си правомощия и да поеме инициативата за организирани действия на институциите и в частност на правозащитните органи за осигуряване на реда и спокойствието в страната.

София, 31 август 1994 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР":

ЗА СБОР ЗА ДЕМОКРАЦИЯ: Иван Пушкаров

ЗА ЦЕНТЪР ЗА НОВА ПОЛИТИКА: Димитър Луджев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО ПО ПОВОД НА УБИЙСТВОТО НА ДОЦ. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ.


Българската общественост е потресена от хладнокръвното убийство на доцент Цветан Цветанов. Това е чудовищно - като факт, като действие, като целенасочен удар срещу демократичните промени.

Насилственото прекъсване на човешки живот винаги е осъдително и незаконно деяние. Но куршумите на неизвестния убиец всъщност са насочени срещу декларираните в конституцията права и свободи на българските граждани, срещу зараждащия се демократичен обществен ред и срещу крехките кълнове на политическия разум, толерантност и национално единение в името на Отечеството.

Заедно със страха расте и нашето недоверие във възможностите на парламентарната демокрация, в ролята на институциите на държавата и на органите на властта. Кой иска да парализира гражданската решимост да се сложи край на беззаконието, на все по-наглата и организираща се престъпност, на нарастващата корупция сред политици и държавни служители?

Безпокои обстоятелството, че извършителите на поредицата убийства в столицата и в страната остават неразкрити. Това поражда у престъпниците чувство за ненаказуемост, a у хората - несигурност и неверие в законите и в техните блюстители. Оттук до недопустимото искане за "твърда ръка" в държавното управление разстоянието е малко.

В днешния тревожен час да се мълчи и да се бездейства е недопустимо.

Съюзът за отечеството настоява пред прокуратурата, МВР и другите специализирани органи за решителни и ефективни действия, призовава истинските патриоти, гражданите за обединяване на усилията в борбата срещу рушенето на държавата чрез разрушаване на обществения ред, срещу растящата престъпност и корупция, за строго спазване на законите и на конституционните права и свободи.

Тази борба е дело на цялото общество и в нея може и трябва да се постигне национално единение.

София, 31 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ЗА ОБСТАНОВКАТА В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ.


Възникналият на пресконференция на 25 август 1994 г. инцидент между министъра на отбраната Валентин Александров и началника на Генералния щаб /ГЩ/ армейски генерал Любен Петров отекна крайно болезнено и озадачаващо в редовете на многохилядното запасно войнство - офицери и сержанти. Това, което се демонстрира публично, е грозно от гледна точка на военната и на елементарната човешка етика и разкрива дълбоката неприязненост и неуравновесеност във взаимоотношенията на министъра на отбраната с Генералния щаб. Оказа се, че многократните уверения на министър Александров пред офицерите от запаса за разбирателство с началника на ГЩ са били едно блъфиране.

Съюзът на офицерите и сержантите от запаса /СОСЗ/ е силно разтревожен от опитите за явно или скрито принизяване или отричане на ролята на Генералния щаб като орган за стратегическо ръководство и управление на въоръжените сили. Това може да е израз само на ограничена военна компетентност или на политическа злонамереност, която може да доведе до взривяване и развала на армията и на националната сигурност на страната.

Разразилият се скандал видимо има своите военни, политически и кадрови измерения. Във военен аспект всяко усилие да се омаловажи ролята на Генералния щаб е свидетелство за явно разминаване със законите и с принципите, по които се управляват въоръжените сили. Те са една от най-големите и динамични системи, които могат да постигнат своите стратегически цели и да гарантират националната сигурност на България само в условията на съвременно управление на войските. Ролята на ГЩ в това управление е неотменима и безспорна и тя не може да се замени с никакви "гениални пълководци", непомирисали дори барут. Който не разбира мащаба и значимостта на функциите, които изпълнява Генералният щаб. той нищо не разбира от задълженията, които държавата му е възложила за ръководството на войските.

Може с основание да се предполага, че пренебрежителното отношение на министър Александров към ГЩ има своя политически аспект. Очевидно безпочвеният бонапартистки стремеж към пълновластие в армията, но без носене на отговорности тласка към необуздани напъни за дискретидитиране на началника на ГЩ с цел да бъде заменен с безцветна фигура, която покорно би изпълнявала всяка поръчка на политическата сила, към която симпатизира гражданският министър. Но това на практика е отказ от деполитизацията в армията и е нейното реполитизиране в най-уродлива форма. Това е опасно и недопустимо за България. Историята ни го доказа.

Кадровият аспект на избухналия скандал се свежда до съкращението на "300 полковници на синекурни длъжности". Това е демагогско лавиране. Когато Генералният щаб се противопоставя на масовото пенсиониране на най-опитните офицерски кадри, той изхожда от развитието на военнополитическата обстановка на Балканите. Когато на западната ни граница бушува война, при сегашния мирновременен състав на армията гарантираното провеждане на мобилизация изисква да се разполага с определен резерв от офицерски кадри. Който разбира острата потребност от опитни военни кадри в мобилизационни формирования и техните органи за управление, той не би драматизирал задържането на около 300 старши офицери. При това с нищо не се оправдава изхвърлянето на най-опитните военни кадри, които се готвят за десетилетия. Нищо не налага това, като се има предвид, че след масовите уволнения на офицери през 1991-1993 г. сега средната възраст на офицерския корпус е една от най-ниските в Европа.

Крайно опасни за националната сигурност са и волунтаристичните опити за свеждане числения състав на въоръжените сили до 50-55 000 души. Това би означавало отбранителната способност на България да бъде сведена до равнището на Ньойския договор, а на борсата на труда да бъдат изхвърлени около 25-30 000 млади военни специалисти и военни служители. В сегашната взривоопасна обстановка на Балканите това граничи с национално предателство. Това показва, че гражданските екипи на Министерството на отбраната популистки намаляваха военния бюджет, за да имат основание за съкращаване на армията.

Офицерският и сержантският състав от запаса, който е изхвърлен на дъното на потреблението в сегашната убийствена икономическа криза, е силно обезпокоен и от поведението на президента на Републиката като върховен главнокомандващ на въоръжените сили. В него сякаш огромният айсберг на сложни взаимоотношения между гражданския екип на Министерството на отбраната и Генералния щаб не е съществувал. Той разполага с достатъчно информация, за да се ориентира в създадената обстановка и своевременно да вземе мерки за оздравяване на обстановката в интерес на отбраната и националната сигурност на страната. Той, както се знае, е президент на България, а не изразител на интересите на отделни политически групировки. Върховният главнокомандващ поема и носи много тежка отговорност пред държавата и пред нацията, когато пред очите му се предприемат стъпки, които водят до разстройване и разсипване на най-държавната институция - армията.

СОСЗ очаква, че президентството, парламентът и Министерският съвет ще вникнат трезво в плетеницата на взаимоотношенията във върха на въоръжените сили и ще предприемат мерки, които ще укрепват единствено националната сигурност, ще съхраняват здравината и единството на армията и ще избягват съдбоносното противопоставяне в средите на офицерския корпус. Най-важното сега е по-скорошното приемане на закона за отбраната и въоръжените сили. В противен случай процесите на ерозиране на армията ще продължат и ще тласнат към състояние, граничещо с национално предателство, което офицерският корпус на действителна служба и в запаса не може да допусне.

София, 30 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ОБЩИНИ ПО ПОВОД НА ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХИЧЕСКИ НАТИСК ВЪРХУ КМЕТОВЕ.


Асоциацията на демократичните общини /АДО/ в България изразява своето безпокойство и възмущение от все по-брутални организирани действия срещу кметове, избрани с бюлетината на СДС. Кулминацията на планираната кампания е атентатът в дома на кмета на гр. Петрич д-р Петър Илиев, който открито се обяви срещу някои мафиотски групировки и поведе борба срещу скритата приватизация на общински фирми. Кметовете на Сливен и Перник неотдавна също станаха жертва на безскрупулни провокации.

Наред с опитите за физическо насилие непрекъснато се фабрикуват клевети и фалшиви обвинения срещу демократичните кметове за незаконна търговия, спекулативни сделки, посреднически комисиони и корупция от най-различен вид.

Целта е ясна - незаслужено да се охулят и опетнят почтени общински служители от СДС и да се отклони вниманието на обществеността и следствените органи от истинските корумпирани лица в политически и икономически групировки, свързани с висшите етажи на централната власт. Най-пресният пример бе само преди седмица, когато се направи инсинуация, раздухана от някои вестници, с която варненският кмет бе обвинен в незаконен износ на нумизматични ценности. Впоследствие клеветата срещу него бе отхвърлена от окръжния прокурор.

Станаха обичайно явление и телефонните заплахи, и тормозът срещу работещите в Столичната голяма община /СГО/. В края на миналата седмица те отново бяха предупредени от анонимен "доброжелател" за мнима бомба в сградата на столичното кметство. Организираните терористични акции и силният психологически произвол върху ръководители и служители в сините общини имат за цел да попречат на тяхната нормална работа, да дестабилизират политическата обстановка в страната и да предизвикат предсрочни местни избори.

Физическият и психическият натиск срещу общините - членки на АДО, представляват част от добре обмислен план за дискредитиране на работата на сините общини в България.

Асоциацията на демократичните общини, която обединява 73 общини с над 5 млн.души, твърдо стои на позициите на демократичните принципи за самоуправление на общините.

Ръководството на АДО призовава правителството и най-вече Министерство на вътрешните работи да предприемат бързи и ефикасни действия, за да се осигурят нормални условия за функциониране на органите на местната власт. В същото време АДО се обръща към гражданите да не се поддават на съзнателно предизвикваните напрежение и хаос в страната, отговорност за което носи правителството.

София, 31 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТИРИНАДЕСЕТА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът ще бъде гласуван на референдум от 15 септември до 15 октомври 1994 г. от членовете на партията и от нейните симпатизанти.


БЪЛГАРИЯ - В НОВА ЕВРОПА И НА НЕСПОКОЙНИТЕ БАЛКАНИ

България се нуждае от реалистична, последователна и динамична външна политика, освободена от идеологическа обремененост, основана на националните интереси и на принципите и нормите на международното право. Такава външна политика може да разчита на национално съгласие и подкрепа и да издигне престижа на българската държава.

Съвременната геополитическа обстановка може да бъде характеризирана като преход от острото двуполюсно противопоставяне на студената война към многополюсен свят, който още повече налага големите проблеми да се решават с широки международни споразумения. Този преход обаче все повече се контролира не толкова от ООН, колкото от Групата на 7-те най-развити индустриални държави и особено от САЩ.

В предстоящите години световните събития до голяма степен ще се влияят от стремежа на САЩ към утвърждаването им като единствена свръхсила, към превръщането на идното столетие в нов "американски век", към готовност за използване даже на военна сила срещу всичко, което се преценява като заплаха за американските интереси.

Днес най-големите опасности за Европа, които особено силно се отразяват на Балканите, са свързани с негласното подлагане на съмнение на принципи, утвърждавани с десетилетия. Такива са ненарушимостта на границите, намаляването на равнището на военно протипоставяне, универсализмът на правата и други. БСП е за последователно прилагане на тези принципи от всички европейски държави. Ние сме разтревожени от евентуално по-нататъшно раздробяване по етнически и религиозен признак на обособилите се самостоятелни републики от състава на бивша Югославия, от опитите за формиране на етнически чисти държави на Балканите.

Българската социалистическа партия ще съдейства за икономическата, политическата и културната интеграция на България в европейските структури, както и за институционното развитие на тази интеграция във всички области.

България подкрепя и при новите условия принципите на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа. Участието в СССЕ ни поставя във взаимодействие с европейските държави, САЩ и Канада по всички основни направления на международните отношения - сигурност, политика, икономика, права на човека, култура, екология и информация.

България е за сътрудничество със Съвета на Европа, с Европейския съюз и Западноевропейския съюз, за евроатлантическо сътрудничество, включително и с НАТО. Дейността в основните европейски междуправителствени организации увеличава външноикономическите ни възможности за решаване на проблемите на прехода към пазарна икономика и съвременно гражданско общество, осигурява политически гаранции за външната ни сигурност. За БСП е от принципно значение включването на България в политически и военни съюзи да се решава от национален референдум.

Българските социалисти са за преодоляване на неравномерното развитие между Западна и Източна Европа. Това би дало шансове на България да изживее прехода без сътресения, да се превърне в действително равноправен участник в изграждането на нова Европа, а в перспектива да се доближи до напредналите страни.

Българската външна политика следва да използва максимално двустранните отношения с европейските държави във всички области. В рамките на европейското направление българската външна политика трябва да развива отношенията със страните от Западна Европа и да използва потенциала и добрите традиции на отношенията с държавите от Централна и Източна Европа. Сътрудничеството с тях, включително в Дунавския басейн, може да се разгръща във всички области на основата на равноправието и взаимната изгода.

За страна като България е важно да поддържа добри отношения със световниге сили, да търси разнопосочни гаранции за своята сигурност, като ги степенува според тяхната реалност и интензивност, без да обвързва страната с една или друга държава, колкото и силна да е тя.

Поддържането и развитието на приоритетни отношения с Русия и други държави от ОНД е необходимо за националната сигурност и за икономическата стабилизация на България. Нашите жизнени интереси налагат да се преодолее задържането в развитието на българско-руските отношения.

Отварянето на България към света изисква да се развиват българско-американските отношения, като се отчитат мястото и ролята на САЩ в световната политика, тяхното влияние върху европейските процеси и в Балканския регион.

Нарастващата роля на Китай, Япония, Индия и държавите от Тихоокеанския регион в световната политика и икономика разкрива нови възможности за сътрудничество, може да стимулира икономическия ни растеж и да повиши глобалното равновесие и сигурност.

Външната ни политика трябва да използва традиционно добрите отношения на България с арабските и другите страни от Близкия и Средния изток, от Африка и Латинска Америка за развитие на сътрудничеството в различни области.

Политическото пространство на Балканския район е от първостепенно значение за националната сигурност, териториалната цялост, оцеляването и суверенитета на българската държава. Това е районът, в който България може да даде най-голям принос за укрепването на мира, разбирателството и сътрудничеството в Европа, от което в голяма степен се формира и нейният образ пред външния свят.

Българската социалистическа партия е за такава балканска политика, която да се стреми към задълбочаване на отношенията и развитие на доверието, добросъседството и сътрудничеството с всички балкански страни, включително и с новите балкански държави; която да се придържа строго към зачитане на териториалната цялост, ненарушимостта на границите, уважението на суверенитета, ненамесата във вътрешните работи, неприлагането на сила или заплаха със сила; която не допуска развитието на отношенията с едни балкански държави да става за сметка на влошаване на отношенията с други. БСП е за активна, последователна и открита, лишена от исторически и идеологически предубеждения, от стремежи към хегемонизъм и мегаломания външна политика, която да не допуска формирането на "оси", "триъгълници" и други образувания, противопоставящи едни балкански държави на други или България на някои от нейните съседи.

Като "врата" към три континента Балканите и занапред ще бъдат кръстовище на стратегически интереси на световни и регионални сили, място за съприкосновение на различни култури, религии и цизилизации. Ще нараства значението им на комуникационен център във връзка с разширяването на международните икономически връзки между Европа, Азия и Африка. България трябва да отчита положителните и отрицателните отражения на тези сюжни дадености върху политическата и икономическата ситуация в региона и да предприема своевременно подходящи политически стъпки.

Българската социалистическа партия е убедена, че Балканите могат да играят по-голяма роля в определяне на собствената си съдба. Това налага всестранно развитие на отношенията и задълбочаване на сътрудничеството между балканските страни и народи.

В политическата област БСП е за развитие на двустранния и многостранния диалог между парламентите, политическите партии и обществените организации на балканските страни. Необходимо е да се създадат предпоставки за подновяване на периодичните срещи на министрите на външните работи, да се сложи начало на срещи на най-високо държавно равнище, а в перспектива да се създаде многостранен политически механизъм за консултации и сътрудничество. Това сътрудничество на Балканите има перспектива, ако се развива като проекция на общоевропейския процес.

В икономическата област също се очертават значителни възможности за сътрудничество между балканските страни. Първите си стъпки прави Черноморското икономическо сътрудничество. Тези форми на многостранно сътрудничество не изключват конкуренцията между участниците, но не бива да улесняват установяването на регионална хегемония на някои от тях. Развитието на това сътрудничество може да бъде успешно, ако се придържа към критериите за изграждане на единното европейско икономическо пространство.

Сътрудничеството в областта на екологията придобива все по-голямо значение за Балканите. България е заинтересувана от неговото задълбочаване, тъй като тя е в по-голяма степен обект, отколкото субект на трансгранично замърсяване по въздуха и чрез международните реки. Приоритетно значение за нас имат мерките за екологическа защита на Балканския полуостров, за опазване чистотата на Черно море и на басейна на Дунава.

Характерът на съвременните международни отношения извежда на преден план необходимостта от формиране на съзнание за нарастващата общност на интересите на балканските страни и народи, за тяхната собствена отговорност за опазването на мира и спокойствието в региона. БСП настоява за външна политика, която да преодолява образа на Балканите като "барутен погреб" на Европа и да води към общобалканска солидарност и толерантност между балканските държави.


НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ - ОСТЪР ПРОБЛЕМ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ

Разпадането на блоковата система за сигурност остави България без достатъчно политически, икономически и военни гаранции за националната сигурност.

Българската социалистическа партия се придържа към принципите на общата сигурност, изпълнението на международните задължения, защитата на правата на човека, уважаване на независимостта и демократичния избор на всяка страна, взаимноизгодното сътрудничество между държавите.

България има подчертан интерес от усилията за създаване на общоевропейска система за сигурност, основана на сътрудничеството. Такава система трябва да води към намаляване на значителното неравновесие във военната област със съседните ни държави, към по-голяма прозрачност и предсказуемост на военната дейност в Балканския регион, към мирно решаване на споровете между балканските държави.

От гледна точка и на европейската, и на нашата сигурност най-благоприятно би било взаимодействието и евентуалното приобщаване на България към НАТО да са съпроводени с трансформирането на тази организация в универсална система за общоевропейска или глобална сигурност, която да дава възможност в нея да участват всички европейски държави, включително и Русия.

Поддържането на националната сигурност зависи от икономическото състояние и политическата стабилност на страната, от личната сигурност на гражданите, от информационната среда, от преодоляването на демографските проблеми и от духовната атмосфера в обществото.

Основният гарант за териториалната цялост и суверенитета на България, особено при липсата на достатъчно външни гаранции за националната сигурност, са нашите въоръжени сили. Военният потенциал на страната трябва да е достатъчен да противодейства успешно на военни и всякакви други заплахи и да пресече военна агресия.

Недопустимо е въоръжените сили да се използват за решаване на вътрешнополитически конфликти.

Българската социалистическа партия е против използването на наши въоръжени сили и във военни конфликти, несвързани пряко със защитата на страната. Поети съюзнически задължения и произтичащите от решения на ООН и на европейски организации за сигурност военни ангажименти могат да се изпълняват само след решение на парламента.

Българската социалистическа партия е за укрепване на националната сигурност и чрез договорни взаимоотношения на двустранна и многостранна основа предимно с различни европейски, включително и балкански държави.

С особена острота проблемите на доверието и сигурността се проявяват на Балканите.

Българската социалистическа партия смята, че при конфликт между балкански държави от рода на югокризата и войната в Босна и Херцеговина България трябва да проявява инициативност на двустранна и многостранна основа за неговото мирно и справедливо разрешаване, както и да се въздържа от действия, които могат да я противопоставят на някоя от враждуващите страни. България не трябва да участва под никаква форма - пряко или косвено, във военни действия между балкански държави, нито да предоставя своята територия и въздушно пространство за подпомагане на такива действия.

България следва да продължи усилията за по-тясно сътрудничество между балканските страни във военната област, което да доведе до нови мерки за укрепване на доверието и до по-голяма предсказуемост във военната област, до намаляване на неблагоприятното за нас съотношение на въоръженията, както и до освобождаване на Балканите от ядрено оръжие. В зависимост от степента на доверие България да предложи на даден етап сключване на договор за ненападение между балканските държави - първокачално на двустранна, а по-късно и на многостранна основа.

Съвременната етнополитическа ситуация на Балканите поставя пред сериозно изпитание националната сигурност на България. Чрез национални и етнически конфликти се поддържа политическо и военно напрежение в различни части на полуострова. Не са преустановени процесите на неразбирателство и противопоставяне на етническа основа и на българска територия.

Българската социалистическа партия е за последователна политика по националния въпрос и етническите взаимоотношения, която да създава предпоставки и условия за гарантиране "на националната сигурност, независимостта и териториалната цялост на българската държава; за утвърждаване на международния престиж на България; за развитие и укрепване на националното достойнство; за своевременно решаване на етнокултурните проблеми чрез политика, основана на уважението към религиозната и етническа идентичност на хората и демократичната консолидация на българската нация.

Отношенията между българите в страната и в чужбина са двустранен процес, при който се укрепват родолюбивите чувства на българите в чужбина и същевременно се използват техните възможности за разширяване на контактите ни със света. Държавата ни трябва да води политика, която да приобщава българите по света, като създава улеснения за лицата от български произход, когато придобиват българско гражданство, осигурява условия за обучение в страната на чужди граждани с българска народност и подпомага културния обмен с българите в чужбина. Специални усилия трябва да се полагат за съхраняване на историческите и културните ни паметници в чужбина.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЗАЩИТА И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРИЕТА НА ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /25 - 27 МАРТ 1994 Г., СОФИЯ/.


* Ние считаме, че атомната енергетика опазва по-добре околната среда, отколкото електроцентралите с твърдо и течно гориво. Държавата следва да насочи своите усилия за осигуряване на ново поколение от безопасни реактори и отлично подготвени кадри за експлоатация на АЕЦ.

* Предизвиканите от енергетиката екологични проблеми ще бъдат облекчени, ако бъде стимулирано използването на нови, енергоспестяващи машини и технологии. Ние сме за поощряване на технологичните способности и вроденото у всеки българин чувство за пестеливост.

* Необходимостта от устойчиво икономическо развитие и състоянието ка околната среда изискват значителна промяна в структурите на производство и потребление. Ние ще настояваме за оптимизиране на използването на ресурсите и минимизиране на промишлените отпадъци.

* През последните години българският потребител разви в значителна степен своето екологично съзнание и това подтиква производителите да пускат на пазара екологично приемлива продукция, в повечето случаи на по-високи от средните цени. Ние сме за законово уреждане на т. нар. екологично чисти продукти и екологично чисти технологии с оглед запазване реалните интереси на потребителите.

* Като последица от досегашната екстензивна индустриализация на страната в някои райони екологичната обстановка е близка до катастрофа. Ние обаче не можем да обещаем излекуването на всички рани в кратки срокове. Възстановяването на природната среда изисква много средства, с които държавата не разполага. Поради това предлагаме изготвянето на списък от приоритети и национални програми за провеждане на оздравителните мероприятия в засегнатите райони. Възстановяването на увредената природна среда, където това не налага усилия от национален мащаб, трябва да бъде решавано с приоритет от местните органи на властта.

* В някои райони на страната екологичната обстановка е относително добра дори по най-взискателните стандарти в света. Ние ще се грижим да запазим качествата на околната среда в тези райони и ще стимулираме производството на екологично чисти храни, които могат да намерят отличен пазар у нас и в други страни.

* Животинският свят е част от околната среда и за много хора е елемент на духовен комфорт и начин на общуване с природата. Ние сме за приемането на закон за защита на животните, подобен на тези в индустриално развитите страни.


3. Средства и способи за провеждане на екологичната политика на Българската социалдемократическа партия /БСДП/.

Гаранция за провеждането на предлаганата нова екологична политика е участието на наши представители в законодателната и изпълнителната власт.

Нашите народни представители заедно с компетентни специалисти ще предложат някои усъвършенствания в Закона за опазване на околната среда в посока към засилване на стимулите за сметка на санкциите и децентрализация на управлението на структурите, свързани с наблюдението и контрола на природната среда. Трябва да се увеличат пълномощията и правата на местните органи на властта и на РИОПС.

Новият Закон за стандартизацията в частите си, които имат отношение към околната среда, трябва да бъде приведен в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда.

Ще бъдат предложени корекции в нормите за емисиите на замърсители с оглед привеждането им в съответствие с нормите на Европейската общност /ЕО/. Мониторингът и контролът върху съобразяването с нормите за замърсяване на околната среда и храната на човека ще бъдат приоритетна държавна задача.

Опазването и възстановяването на околната среда е неделима част от политиката на оцеляване, която БСДП счита, че нашата държава трябва да провежда в близките години.


ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСЪК НА РАЙОНИТЕ С ОСТРА ЕКОЛОГИЧНА КРИЗА С НАЦИОНАЛНА ЗНАЧИМОСТ

1. Асеновград - източници на замърсяване: Комбинатът за цветни метали. Основни замърсители: прах, оловни аерозоли и серен двуокис в атмосферния въздух.

2. Бургас - източници на замърсяване: Нефтохимическият комбинат и автотранспортът. Основни атмосферни замърсители са прах, оловни аерозоли и /особено важно/ сероводород.

3. Враца - източници на замърсяване: Химическият комбинат. Атмосферният въздух е замърсен основно с прах, серен двуокис, сероводород и амоняк. Около 5000 дка от обработваемите земи са замърсени с арсенови съединения.

4. Девня - източници на замърсяване: Химическият комбинат, Циментовият завод и ТЕЦ. Основните замърсители на въздуха са: прах, сероводород, флуороводород и амоняк.

5. Димитровград - източници на замърсяване: Химическият комбинат и Циментовият завод "Вулкан". Основни замърсители на въздуха са прах, оловни аерозоли, серен двуокис, сероводород и флуороводород.

6. Кърджали - източници на замърсяване: Оловно-цинковият завод. В атмосферния въздух има повишени концентрации на прах, серен двуокис, оловни аерозоли, сярна киселина. Около 50 000 дка от почвите за селскостопанска дейност са замърсени с високо съдържание на олово. У повече от половината жители е установено високо оловно носителство.

7. Перник - източници на замърсяване: ТЕЦ, Металургичният комбинат. Основните замърсители на въздуха са прах, серен двуокис и оловни аерозоли.

8. Русе - източници на замърсяване: Химическият комбинат в Гюргево и заводите около Русе. Основни замърсители във въздуха са прах и оловни аерозоли. Подобна е екологичната обстановка в Силистра и Никопол.

9. София - източници на замърсяване: Металургичният комбинат в Кремиковци, ТЕЦ, автотранспортът. В атмосферния въздух се установяват наднормени концентрации на прах и оловни аерозоли. Около МК "Кремиковци" над 10 000 дка са замърсени с олово.

10. Средногорие /Пирдоп и Златица/ - основен източник на замърсяване: Медодобивният комбинат. В атмосферния въздух се установяват наднормени количества на прах, серен двуокис, сярна киселина. Повече от 20 000 дка плодородна земя е замърсена силно със съединения на арсена.

11. Черно море - основни източници на замърсяване: вливащите се в него големи реки от Украйна и Румъния /България; промишлеността и битовите отпадни води; корабоплаването.

Застрашен е животът на морските организми поради повишаване нивото на мъртвата зона и намаляване концентрацията на разтворения във водата кислород.

Българската социалдемократическа партия предлага на цялата общественост своята концепция за икономическата и социалната реформа и за екологичната политика на нашата страна с надеждата, че така най-добре служи на България.

Ние, българските социалдемократи, твърдо вярваме, че нашето Отечество ще заеме своето достойно място в семейството на свободните народи.

/Пресслужба "Куриер"/


15.15:00    
05.09.1994 г.    


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!