4 май 1994


София, 4 май 1994 година
Брой 86 /1131/


София, 4 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИТЕ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ НА 4 МАЙ 1994 Г., ОБЯВЕНИ ОТ КНСБ. Документът е адресиран до Министерския съвет, до Министерството на промишлеността и до средствата за масово осведомяване.


Изпълнителният комитет на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост заявява, че синдикалните членове от отрасъла ще участват в предупредителната стачка на 4 май 1994 г. Търпението на работниците свърши. Те платиха и плащат висока социална цена в ежедневната борба за оцеляване на отрасъла поради нерешаването на най-наболелите и от първостепенна важност проблеми от страна на Министерството на промишлеността и на правителството.

Федерацията е против все по-нарастващата безработица в отрасъла - социален бич за над 40 хиляди души и техните семейства; против огромния спад на производството поради липса на суровини и материали; против рязко намалелите доходи на един работещ в отрасъла, които са под месечната издръжка на едно лице за 1993 г. В над 50 фирми се получават само авансови суми от 500-1000 лева, а редица не получават нищо, неплатеният фонд работно време е над 2000 човеко/часа годишно, а неизплатеният заработен фонд работна заплата е в размер над 1 милиард лева.

Федерацията протестира и против тоталното оттегляне на Министерството на промишлеността от управлението на държавните фирми в отрасъла, което не направи нищо по преструктурирането на отрасъла, по приватизацията, за нарушените суровинни баланси и за пазарни структури, по финансовите и данъчни преференции за производителите - нищо в защита на българския производител.

По данни към 29 април 1994 г. над 80 хиляди синдикални членове на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и симпатизанти - работници и служители в отрасъла, ще участват с различни форми на протестни действия в защита на своите социално-икономически интереси, против бездействието на правителството.

София, 29 април 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИК НА ФНСОЛП:

Й. Василев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ВОЙНАТА В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /БКП/ е обезпокоен, както са обезпокоени всички комунисти и целият ни народ, от това, което се разиграва в Югославия.

По предварително разработен сценарий между САЩ и Турция се разиграват събития против интересите на народите, населяващи бившата СФРЮ, против интересите на народите, населяващи Балканския полуостров, и против славянските народи в Европа.

Турските петвековни поробители на славянските народи с огън и меч насила са ислямизирали както чисти сърби в Югославия и в Босна и Херцеговина, в Косово и в Метохия, така също и в редица региони на България. Тези сръбски и български насила ислямизирани хора днес САЩ, Турция и НАТО се опитват да ги наложат като мюсюлмански държавици, против волята на страната - майка на тези народи. Нито в Югославия, нито в България в никакъв случай ислямизираните сръбски и български помаци не могат да се смятат за турци. Целта на САЩ и на НАТО е да възстановят господството на Турция на Балканския полуостров.

Дейността на Ахмед Доган и на догановци в Родопите, в Благоевградския регион и в други райони на България е антидържавна и антиконституционна. Насила "узаконеното" под натиск на Турция и на САЩ Движение за права и свободи /ДПС/ е антибългарска партия, създадена на религиозна и етническа мюсюлманска основа, в грубо нарушение на Конституцията на Република България, приета от Великото народно събрание /ВНС/. Тази партия, както и ОМО "Илинден" трябва да се забранят.

САЩ използват създадената от тях организация на НАТО като своя ударна сила за разгромяването на социалистическите страни. Те показаха истинския й лик сега в Босна и Херцеговина.

София, 26 април 1994 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ВТОРАТА ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ВАРНА /16 АПРИЛ 1994 Г./.


Правителството на реставрацията, на рекомунизацията и на некомпетентността в резултат на некадърната си политика доведе страната до стопанска катастрофа, като създаде икономическа, политическа и правна анархия.

Масовата престъпност ежедневно се разширява и заплашва имота, здравето и сигурността на гражданите.

Изпълнителната власт и комунистическото парламентарно мнозинство са неспособни да контролират стопанските процеси и да осигурят оцеляването на гражданите, като ги предпазят от посегателствата на алчните спекулативни и недобросъвестни фирми.

Главните виновници за настъпилата икономическа катастрофа на България са неспособният да управлява самостоятелно кабинет на професор Беров и неговата ръководителка и покровителка комунистическата партия - Българската социалистическа партия /БСП/в съдружие с нейните съюзници и сателити - Нов съюз за демокрация /НСД/ и Движението за права и свободи /ДПС/.

При тази тежка икономическа, политическа и стопанска обстановка, когато производството е почти спряло, когато спекулата и престъпността се разширяват шеметно и целият български народ се обрича на мизерия и нищета, има само една политическа сила способна да поеме управлението на България. Това е Съюзът на демократичните сили /СДС/.

Връщането на старото политическо единство, заедно с изменниците на СДС /НСД и ДПС/, е неосъществимо, абсолютно недопустимо и представлява политическа илюзия в рамките на сега действащия парламент.

От първостепенно значение за нашия успех е укрепването на отношенията между политическите партии и движения в коалицията и изграждане на доверие и уважение, лоялност и коректност между тях. Главна задача е да се насочат спешно усилията ни към изграждане на структури във всяко населено място; да се активизират партиите от коалицията по места и чрез разнообразни политически и организационни мероприятия да се привлекат гражданите в нашите клубове и се включат в борбата за победата на демокрацията.

Изпълнението на политическите ни задачи и издигането на политическия ни авторитет в обществото изискват отношенията между партиите от коалицията, между техните ръководства, от една страна - и ръководителите на сините общини и държавни организации и учреждения, избрани със синята бюлетина, да бъдат изградени върху принципа на уважението, толерантността и коректността.

Съюзът на демократичните сили може да разчита на успех в бъдещи парламентарни избори само в условията на правилно изградена парламентарна и извънпарламентарна стратегия.

Нашата парламентарна политика изисква народните представители от СДС да участват активно в парламентарните дискусии както в комисиите, така и в пленарните заседания и да се борят за каузата на СДС, да отстояват нашите принципни позиции, като създават затруднения в комунистическите опити за реставрация на стари социалистически законодателни концепции.

Ние считаме предсрочното напускане на парламента на нашите сини депутати за недопустимо в настоящия момент, защото в случай на тяхното напускане ще се създадат условия БСП и техните сателити да осъществят непредвидими законодателни успехи и приемат неподходящи и вредни за демокрацията закони.

Оставането или напускането на парламента не трябва да бъде самоцел, а добре премерен политически ход за предизвикване на предсрочни парламентарни избори, в пряка връзка с конкретната политическа ситуация в страната.

Парламентарната група на народните представители от СДС е необходимо да поиска нов вот на недоверие на икономическата политика на правителството, за да бъде изобличено банкрутиралото управление на професор Беров и програмата, която изпълнява.

Ние считаме, че извънпарламентарната стратегия на СДС изисква да се търсят добре обмислени контакти с всички антикомунистически и извънпарламентарни сили, изразили готовност да споделят принципите и концепциите на СДС и при бъдещите избори проявят готовност да се борят съвместно с нас за успеха на програмата на СДС и за осъществяване на реформите в страната.

Привличането на младите хора и тяхното участие за успеха на СДС в бъдещи парламентарни избори трябва да бъде наша изключително важна задача.

Ние чувстваме всеки ден как политическата обстановка се променя и как назряват условия за предстоящи избори. Когато политическите условия узреят и започне фазата на предизборната борба, да се премине към организиране на добре подготвени политически митинги и при участието на подготвени и подходящи оратори.

В такъв момент е подходящо да се премине и към организиране на национални политически протестни действия.

В заключение успехът на СДС при едни бъдещи избори зависи до голяма степен от една добре подготвена, направена компетентно единствена алтернатива за изграждане на бъдещата свободна и демократична България.

Тази програма трябва да бъде послание до българския народ, в което да се датират основните приоритети за мандата на новия парламент и новия кабинет на СДС.

Програмата да предвиди енергична промяна на все още съществуващото социалистическо законодателство по парламентарен път и създаване на нови закони, уреждащи бързото осъществяване на реституцията, приватизацията и аграрната реформа.

Общинската конференция препоръчва в листите на СДС да бъдат включени само честни, принципни и компетентни демократи, готови да поемат отговорността на властта, предложени и проверени от общинските координационни съвети на базата на пакет от ясни критерии.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В ПОДКРЕПА НА СТАЧКАТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до Министерския съвет и до средствата за масово осведомяване.


Трета година пенсионерите живеят непоносимо тежко. От инфлацията потърпевши най-много са те - пенсионерите:

- ръстът на пенсиите изостана неколкократно от ръста на инфлацията и сегашните заплати на работещите. Сега действащият Закон за пенсиите е в противоречие с всякаква логика и морал. Пенсионери, работили една и съща работа, пенсионирани в различно време, получават пенсии с много голяма разлика;

- спестяванията на пенсионерите преди инфлацията бяха предназначени за старини - бели пари за черни дни. Тези спестявания, направени с големи лишения, станаха жертва на инфлацията.

Сега пенсионерите, работили по 30-40 г. и получавали само 8-10 % от действително заработеното, останаха без никаква финансова и материална помощ. Натрупаните през това време финансови и основни средства в държавата, които можеха да им осигурят старините, сега се разграбиха и разграбват ненаказано. Развихрилата се спекула на стоките от първа необходимост и на лекарствените средства доведе пенсионерите до пълно отчаяние. Затова Федерацията на синдикалните организации на пенсионерите издига своя глас за протест и се присъединява с всички възможни средства към националните ефективни действия на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ със следните искания:

1. Незабавно приемане на нов закон за пенсиите, който да отговаря на инфлацията, на новите работни заплати и на законите в цивилизованите страни.

2. Ускорена приватизация, при която разпределението на приходите от нея да е в зависимост от трудовото участие на населението.

3. Защитна мрежа на спестяванията на пенсионерите срещу инфлацията.

4. Безплатни лекарства за инвалидите и социално слабите, сега действащата Наредба за безплатните лекарства е гавра с инвалидите и социално слабите.

София, 2 май 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. Хинков

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 4 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНИЯ РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" - ВАРНА, ПО ПОВОД НА СИНДИКАЛНИТЕ ИЗБОРИ.


Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа” е първата синдикална организация в България, която повдигна въпроса за провеждане на синдикални избори.

В света на белите държави такива избори се провеждат по месторабота, където са съсредоточени приоритетите на синдикатите.

Ние не бягаме от синдикални избори, защото имаме отредено място в демократичния процес, но такива избори ще са възможни след приемане закона за синдикатите.

Носталгията по миналото и самопредлагането определи Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ като казионен синдикат на Българската социалистическа партия /БСП/, затова търси решение на въпроса по местоживеене. По стар навик се търси опора в кварталните клубове по интереси на БСП.

КТ "Подкрепа" със силната си социална позиция не търси евтин популизъм, а реално решаване на проблемите на наемния труд.

София, 13 април 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРС КТ "ПОДКРЕПА": Ю.Вълков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ОРАНЖЕВ ДОЦ. СТОЯН ЧАКЪРОВ, ПРОИЗНЕСЕН НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /26 ФЕВРУАРИ 1994 Г., ВАРНА./


Ще ни се наложи да кажем ясно и определено каква политика ще води Българският земеделски народен съюз /БЗНС/ - оранжев, какво място ще заеме в пъстрия политически спектър на страната, с кого ще бъде и с кого не. Това самоопределяне е нужно както на самата организация, така и на нейните политически партньори и най-вече на симпатизантите и на бъдещите избиратели. Определено Оранжевият съюз ще води самостоятелна и независима политика, основана на принципите на демокрацията, на икономическата основа на пазарните отношения и свещената частна собственост, на правата на личността и пълната свобода на религиозните и етнически общности в рамките на неделимата и суверенна българска държава. Следвайки тази политика, Оранжевият съюз ще разговаря и сключва споразумения само с демократични и некомунистически партии и организации. Идеята за предизборен съюз на земеделските сили няма да отпада от полезрението на съюза, колкото и неосъществима да изглежда тя в настоящия политически момент. При цялата условност на посоките в политическото пространство позицията на нашия съюз може да се определи като дясно центристка. Независимо от липсата на оформена средна класа ние виждаме в бъдещето трудовия собственик на земя и въобще частния производител като основа и масова същност на една благоденстваща нация. Точно тази най-масова и най-полезна за обществото част ще защитава и ще води БЗНС-оранжев. Това би било политически противовес на десните сили, които, обявявайки се в подкрепа на едрия капитал и богатата върхушка от нацията, действат с популистки и с болшевишки похвати, и на левите сили, които твърдят, че защитават бедните слоеве от населението, а в практическото ежедневие са и се държат като новоизпечени капиталисти.

Несъмнено се налага да очертаем достатъчно ясно и приоритетните насоки на практическата политическа дейност на БЗНС-оранжев. Като земеделска организация съюзът ще има за своя пряка задача осъществяването на реформата в земеделието чрез всички усилия за законодателно уреждане на земеразделянето и на процесите на поставянето на аграрния бизнес на здрави основи. Това ще наложи в определен етап използването на кооперативния принцип, в прилагането на който БЗНС има утвърдени традиции. Тези дейности несъмнено изискват и приоритетно развитие на ония части от националната икономика, които най-бързо и лесно могат да я изправят на крака - туризма, преработващата хранително-вкусова промишленост и развитието на малки и средни промишлени предприятия.

Със силите, с които разполага, със своите експерти и специалисти Оранжевият съюз ще се стреми да подпомага държавните функции и да укрепва органите на властта като регулатор на обществените отношения. Друга важна насока ще бъде непримиримата борба с нарастващата престъпност и усилията срещу опитите за инфилтрация на държавното управление от организираната мафия. Ще се полагат усилия за създаване и приемане на законова база за социалното и за здравното осигуряване, както и възможностите за екологична чистота и природосъобразен начин за живот на нацията. Съществено внимание съюзът ще отделя на националната сигурност. Тя трябва да бъде постигната чрез разумна, балансирана и суверенна външна политика, от една страна, и чрез осигуряване на ефективно действие на законова основа на компетентните национални служби, от друга.

На последно място в изброяването, но може би на първо по значение ще бъде усилието на БЗНС-оранжев да изгради и покаже пред нацията един нов образ на политическа организация, с подмладен състав, мощен интелектуален потенциал, съвременно тълкуване и прилагане на традиционните земеделски ценности и идеали. Една организация, освободена от традиционните земеделски вражди и противоречия, от дружбашките борби за първенство и власт, от неподплатени с реални качества претенции за лидерство. Една организация, въплътила в себе си стогодишни традиции, изострена отговорност към съдбата на нацията в настоящия момент и поглед и намерения, отправени в бъдещето.

Драги съидейници, едва ли с това кратко слово може да се каже достатьчно за огромната работа, която ни очаква, и за още по-голямата отговорност, която поемаме. Дълбоко вярвам, че ние, които сме в тази зала, тези, които са ни изпратили тук, и онези, които ще ни последват по-късно, притежават достатьчно качества и възможности, за да извършат работата, и достатъчно смелост, за да поемат отговорността.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЕТА/ "НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ - НАШЕ ОБЩО ДЕЛО" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /25-27 МАРТ 1994 Г., СОФИЯ/.


ИЗПЪЛНИТЕЛНИ СТРУКТУРИ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

1. Въоръжени сили: армия, Вътрешни войски, Гранични войски, Национална служба за охрана, части за борба с тероризма и др.

2. Специални служби: разузнавателни; контраразузнавателни; за борба с организираната престъпност; за борба срещу тероризма; за борба срещу масовите безредици и др.

Към разузнавателните служби принадлежат ВЪНШНО РАЗУЗНАВАНЕ с: Национална разузнавателна служба; военно разузнаване; други структури, събиращи, обработващи и анализиращи значима информация от външни източници. Към ВЪТРЕШНОТО РАЗУЗНАВАНЕ са: Национална служба за сигурност, военно контраразузнаване.

3. Правоохранителни органи: Национална полиция, Национална следствена служба, общинска и ведомствена полиция и др.

4. Гражданска защита /Гражданска отбрана/: създадена е за защита на населението при природни бедствия, крупни производствени аварии и в други кризисни мирновременни или военновременни ситуации.

Особено положение за националната сигурност заемат множеството структури, занимаващи се с разузнавателна и контраразузнавателна дейност, които добиват, обработват и съхраняват необходимата информация за действия и намерения на външни и вътрешни лица, организации или институции, касаещи националните интереси. Те предоставят необходимата информация на държавните институции и дават предложения за тяхна реакция. Разкриват и противодействат на незаконна дейност на външни и вътрешни сили, насочена срещу националните интереси и националната сигурност.

Системата на националната сигурност се финансира от държавния бюджет. Но в настоящия кризисен за страната момент да се използват и извънбюджетни средства както следва:

- създаване на интерес в частния бизнес за директно или опосредствено инвестиране в науката, обслужваща националната сигурност, както и участие в инвестирането на програми, имащи военно-индустриални аспекти;

- привличане на чужди инвестиции, свързани със съвместни производства в сферата на военната индустрия;

- активизиране на традиционните пазари на продукцията на военната ни индустрия и търсене на нови такива при пълно съобразяване с интересите на България. Част от държавната печалба от тази търговия да се отчислява директно в специален фонд "Национална сигурност";

- стимулиране на спонсорството и дарителството за нуждите на националната сигурност чрез законово въвеждане на действителни данъчни облекчения и преференции за спонсорите /дарителите/ и т.н.

Принципът на координацията /информационен обмен и оперативно взаимодействие/ е особено важен за националната ни сигурност. Понастоящем системата за национална сигурност разполага с голям брой структурни елементи с приблизително аналогични функции при висока степен на самостоятелност и институционална принадлежност. Степента на координираност между тези служби /Национална разузнавателна служба, Разузнавателно управление - ГЩ, Служба "Сигурност" - ГЩ, Военна полиция, Национална служба за сигурност, Национална служба на Граничните войски - разузнавателен отдел, Национална полиция, Централна служба за борба с организираната престъпност, Национална служба за охрана, Служба за защита на средствата за връзки, Министерство на външните работи - информационен отдел, и т.н./ на настоящия етап е символична.

Провеждането на външната и вътрешната политика на Република България изисква формиране на обща линия в дейността на тези органи, целенасочено и ефективно използване на техните възможности и информационно осигуряване при осъществяване на стратегическите и тактическите приоритети в областта на националната сигурност. За целта в България трябва да бъде изградена национална разузнавателна общност, като съществуващите елементи бъдат организирани и интегрирани в модел, отговарящ на националните условия и осъществяващ координирането на общността на две нива:

- стратегическо координиране чрез определяне на приоритетите в политиката на националната сигурност;

- оперативно-тактическо координиране за изпълнението на тези приоритети.

За осъществяване дейността на посочените две нива необходимостта налага създаването на единна национална информационна банка, в която да се получава, анализира, оценява, съхранява и разпространява сред оторизираните инстанции цялата получавана информация. За нуждите на второто равнище трябва да се създаде работен орган за оперативно координиране, какъвто понастоящем на практика липсва.

Формирането на общонационална политика по националната сигурност на базата на национален консенсус осигури на политическо равнище изграждането и нормалното функциониране на системата. Недопустимо е каквото и да е въздействие на субективни фактори и конюнктурни съображения върху проблемите на националната сигурност.

Постигането на национален консенсус по националната сигурност е първостепенна и жизненоважна отговорност не само на държавните институции, но и на политическите сили. То не може да бъде постигнато без целенасочените усилия на цялото общество. За целта ролята на информационните медии - национални, регионални и частни, е огромна за формирането и контрола на взаимната отговорност на личността, обществените формирования, обществото и държавата.

Националната сигурност на България е общо дело на целия народ и този принцип не търпи никакви ревизии.

Спазването на разумен за етапа на обществено-икономическо развитие баланс на интересите на личността, обществото и държавата, базиран и гарантиран от принципите "свобода, справедливост, солидарност", би допринесъл за националното единство на държавата.


НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ

Националните интереси са система от всепризнати, дългодействащи фактори, стоящи в основата на непосредствените подбуди /идеи, мотиви/ при функционирането и развитието на държавата, обществото и личността, които по съдържание и характер са свързани със степента на историческото, социалнополитическото и културно развитие.

За нуждите на националната сигурност на Република България могат да бъдат изведени следните по-главни национални интереси:

- Изграждане на демократична, правова, социална държава и на стабилно плуралистично гражданско общество, способни да поддържат законността и социалнополитическото равновесие, да гарантират баланса на интересите на отделните социални слоеве и групи, равноправието, гражданските и политически права и свободите на отделния индивид.

- Утвърждаване във вътрешен и международен план на България като еднонационална държава, в която етническите, религиозните, политическите и културните различия и интереси на личността са гарантирани от конституцията, закона и стриктното спазване на действащите международни документи и служат не за разделяне на нацията, а за нейното културно обогатяване и социален напредък; противопоставяне на всеки опит различията в религията да се третират като етнически различия, както и да се разпалват религиозни или етнически вражди.

- Изграждане на съвременна развита национална икномика на базата на социално ориентирано пазарно стопанство и равнопоставеност на всички видове собственост - държавна, със смесено /в т.ч. и с чуждо/ участие, частна и кооперативна /разглеждана като особена форма на частната, ползваща се с особената протекция на обществото и държавата/. Държавата активно съдейства и подпомага чрез дозирани регулаторни функции изявата на предприемчивостта, свободата на избор и просперитета на своите граждани, в т.ч. и чрез предприемането на протекционистични мерки.

- Възстановяване на традиционните ни пазари и завоюване на нови пазарни територии при активното съдействие на държавата и стимулирането на експортната и реекспортната дейност.

По време на преходния период националният приоритет в тази област е постигането на преход с общоприемлива социална цена, гарантираща човешкото достойнство, физическото и духовно оцеляване и възможностите за социално развитие на всеки българин, пресичането на всички опити за незаконно забогатяване, ограбване на частно и обществено богатство, даване шанс на всеки индивид да опита да реализира възможностите си.

- Поддържане на трайна и активна национална политика, целяща възвръщането и укрепването на духовните и културни връзки с всички българи и български общности извън страната и подпомагането им за запазване и развитие на тяхното национално самосъзнание. Противопоставяне с всички мирни средства на минали и сегашни опити за насилствена асимилация на българите в чужбина и обезбългаряване на цели райони с компактно българско население /Северна Добруджа, Нишкия вилает, Северна Гърция, Южна Македония, Беломорска и Одринска Тракия.../. Създаване на условия за приемане и устройване на всички българи, които желаят доброволно да се върнат в България.

Възраждането на българското единение е възможно ЕДИНСТВЕНО чрез разтварянето /а не чрез прекрояването/ на държавните граници в духа на общоевропейския процес на интеграция. Чрез осъществяването на духовния контакт с българските общности в чужбина целим не конфронтация и отслабване на други държави, а подобряване на добросъседството, укрепване на взаимното доверие и развитие на взаимните връзки.

- Възраждане и развитие на народностния национален дух, ценностна система, традиции и добродетели в духа на най-доброто от българския исторически опит, Българската православна църква и ценностите на съвременната демокрация при пълно зачитане на националното ни достойнство, любовта към Отечеството и гордостта от национално-историческите ни достояния. Създаване на обществена нетърпимост към националния нихилизъм и сляпото безкритично чуждопоклонничество, както и към шовинизма, религиозния фанатизъм и всяка проява на фашизъм.

- Възраждане на българската култура и духа на най-добрите й традиции и народностния й характер. Съхранение на българската наука и бързо преодоляване на кризата в българското образование. Запазване на българския културен и научен потенциал от разпиляване.

- Издигане на международния авторитет на българската нация като важно условие за постигане на цивилизовано общуване с другите държави и създаване на благоприятни международни условия за нейното развитие при гарантиране на националната й сигурност и национални интереси от външни посегателства.

- Възстановяване на чистотата и красотата на българската природа и на плодородието на българската земя.

- Оптимално използване на геостратегическото разположение на България като възлова точка между Запада и Изтока, между християнството и исляма, като обект на интересите на балканските държави, на световните сили и религии и на европейската и световна търговия.

/Пресслужба "Курнер"/


17:00:00
04.05.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
                                           Галина Дамянова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!