4 юни 1991

СОФИЯ, 4 ЮНИ 1991 ГОДИНА                                                                           БРОЙ 107 /382/

СОФИЯ, 4 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /БЗНС/ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНА  ГРУПА  НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН.


НА 30 МАЙ 1991 ГОДИНА 34 ДЕПУТАТИ ОТ БЗНС И БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ ОБЯВИХА И СКРЕПИХА С ПОДПИСИТЕ СИ СВОЕТО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ЗАЯВЯВА, ЧЕ ПРИВЕТСТВА И ИЗЦЯЛО ПОДКРЕПЯ ФОРМИРАНЕТО НА ЕДИННА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА КАТО ЕДНО ДЪЛГООЧАКВАНО, ИЗСТРАДАНО И ЕДИНСТВЕНО ВЯРНО РЕШЕНИЕ НА ДЕПУТАТИ ЗЕМЕДЕЛЦИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. НИЕ СМЯТАМЕ НЕЙНОТО СЪЗДАВАНЕ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА КРАЧКА ПО ПЪТЯ НА СКОРОШНОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИНЕН И СИЛЕН БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ. НО ТАЗИ СТЪПКА ПО НАШЕ МНЕНИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОСЛЕДВАНА ОТ РЕШИТЕЛНИ И НЕЗАБАВНИ ДЕЙСТВИЯ НА СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ И РЪКОВОДСТВАТА НА ВСИЧКИ РАВНИЩА ОТ ДВАТА СЪЮЗА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ТАКА ЖЕЛАНОТО ЕДИНСТВО. ПРИВЪРЗАНОСТТА КЪМ ИДЕЯТА ЗА ЕДИНЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В ТАЗИ НАСОКА СА НАЙ-ВАЖНИЯТ КРИТЕРИЙ ДНЕС ЗА ВЕРНОСТТА КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИДЕИ И ВЪЗРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ!

ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ СЧИТА, ЧЕ СЪДБАТА И ИСТОРИЯТА НИ ДАВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯ ШАНС ДА ОСЪЩЕСТВИМ С ОБЩИ УСИЛИЯ ЗАВЕТА НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ И ПЛЕЯДАТА НАШИ ВОДАЧИ И МЪЧЕНИЦИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СДРУЖАВАНЕ. И НИЕ, СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ, ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИМ ДОСТОЙНО НА ТЕХНИТЕ ПОВЕЛИ! ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ СЪЮЗ Е РОЖБА НА БЪЛГАРИЯ. ДНЕС ИЗМЪЧЕНАТА НИ РОДИНА ИМА ОСОБЕНА НУЖДА ОТ ЕДИНЕН БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.

БРАТЯ ЗЕМЕДЕЛЦИ, СДРУЖАВАЙТЕ СЕ!
В ИМЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ!

СОФИЯ, 31 МАЙ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕШЕНИЕ НА ПЕТОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ /НС/ "ЕКОГЛАСНОСТ", ПРОВЕДЕНО НА 1 ЮНИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


НА ОСНОВАНИЕ, ЧЕ НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ"-СОФИЯ Е УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ ПЪРВАТА И ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ДА ГО ПРЕДСТАВЯ В НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПЕТОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НС "ЕКОГЛАСНОСТ" РЕШИ СЛЕДНОТО ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ МОМЕНТ:

I. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЗОВАВА ДЕПУТАТИТЕ НА "ЕКОГЛАСНОСТ" ДА НАПУСНАТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ПАРЛАМЕНТА НАЙ-КЬСНО ДО 7 ЮНИ 1991 Г. МОТИВИТЕ ЗА ТОВА РЕШЕНИЕ СА: ПЪРВО, НЕЖЕЛАНИЕТО НА МНОЗИНСТВОТО ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ВКЛЮЧИ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА КЪМ ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ЗАКОНИ И СПОРНИЯТ ХАРАКТЕР НА ПРОЕКТА ЗА КОНСТИТУЦИЯ /ПО-СПЕЦИАЛНО НЕДЕМОКРАТИЧНИЯТ ЧЛ.12, Т.4, ЗАБРАНЯВАЩ ДЕЙНОСТТА НА "ЕКОГЛАСНОСТ"/; ВТОРО, ОБРЪЩЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ 30 МАЙ 1991 Г.

АКО ДЕПУТАТИТЕ НА "ЕКОГЛАСНОСТ" НЕ СЕ СЪОБРАЗЯТ С ТАЗИ ПРЕПОРЪКА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ТО СНЕМА ОТ ТЯХ ПОЛИТИЧЕСКОТО СИ ДОВЕРИЕ И СЛЕД ТАЗИ ДАТА ТЕ НЕ МОГАТ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПОВЕЧЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

II. "ЕКОГЛАСНОСТ" КАТО ЧЛЕН ОСНОВАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СМЯТА СДС ПРЕДИ ВСИЧКО ЗА ДВИЖЕНИЕ, ПРИЗВАНО ДА СМЕНИ КОМУНИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ, И В ТОЗИ СМИСЪЛ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПОДКРЕПЯ РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДС ОТ 19 МАЙ 1991 Г. СЪЩЕВРЕМЕННО "ЕКОГЛАСНОСТ" ЗАПАЗВА СВОЯТА НЕЗАВИСИМОСТ И ЗАЯВЯВА, ЧЕ НЕ СЕ Е ПРИСЪЕДИНИЛА И НЯМА ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ НИКАКВИ ФРАКЦИИ ВЪТРЕ ИЛИ ИЗВЪН СДС. НИЕ СМЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪГЛАСИЕ В СЪЮЗА ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ С ЕДИННАТА ЛИСТА НА СДС /ИЛИ НА ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ, АКО ТЯ СЕ КОНСТИТУИРА ДОТОГАВА/ БЕЗ ПАРТИЙНИ КВОТИ.

III. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КЛУБ КЪМ НС "ЕКОГЛАСНОСТ" НЕ РАЗВИВА САМОСТОЯТЕЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И НЕ ВЗЕМА САМОСТОЯТЕЛНИ РЕШЕНИЯ А ИМА САМО ТЕХНИЧЕСКАТА ЗАДАЧА ДА ИЗДИГА КАНДИДАТИ НА "ЕКОГЛАСНОСТ" ЗА ИЗБОРИ, АКО ЗА ТОВА ИМА РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО. НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ИЗКАЗВАНИЯ ОТ ИМЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛУБ КЪМ НС "ЕКОГЛАСНОСТ" КАТО НЕЩО РАЗЛИЧНО ОТ НС "ЕКОГЛАСНОСТ".

IV. "ЕКОГЛАСНОСТ" Е ПРОТИВ ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМ ПО ВЪПРОСА ЗА РЕПУБЛИКА ИЛИ МОНАРХИЯ ПРЕДИ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ. СМЯТАМЕ, ЧЕ ТОВА Е НОВ ОПИТ ДА СЕ РАЗДЕЛИ НАЦИЯТА, БЕЗ ДА Е РЕШЕН ОСНОВНИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОС - ДЕМОКРАЦИЯ ИЛИ "ПЕРЕСТРОЙКА".

V. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРЕДЛАГА НА СДРУЖЕНИЯТА ОТ СТРАНАТА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ДА СЕ СЪСТОИ НА 15 ЮНИ 1991 Г. В СОФИЯ.

VI. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗАДЪЛЖАВА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НС "ЕКОГЛАСНОСТ" ДА ОГЛАСИ НЕЗАБАВНО ТЕЗИ РЕШЕНИЯ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯТА НА ПЕТОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" - СОФИЯ.


НА 1 ЮНИ 1991 Г. СЕ СЪСТОЯ ПОРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОФИЙСКОТО НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ". НА ТОВА СЪБРАНИЕ С ПРЕВЕС НА ГЛАСОВЕТЕ БЕ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ДА СЕ СНЕМЕ ДОВЕРИЕТО ОТ ДЕПУТАТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ПО ПОВОД ТОВА РЕШЕНИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ЗАЯВЯВА:

1. СОФИЙСКОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" НЯМА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ЗАТОВА Е РЕГИСТРИРАНО КАТО НЕПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО И ИМА КАТО ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ПРИРОДОЗАЩИТНИ И ХУМАНИТАРНИ ЗАДАЧИ. ЗАТОВА ТО ИМА СЕКЦИИ ПО МЕСТОРАБОТА И В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.

2. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" Е СЪВЪРШЕНО ДРУГ ТИП ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ. ТОЙ Е РЕГИСТРИРАН ПО ЗАКОНА ЗА ПАРТИИТЕ С ЦЕЛ УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ, ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ. ИМЕННО ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КЛУБ Е СТРАНА В ПОЛИТИЧЕСКАТА КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" - РЕГИСТРИРАНА ЗА ИЗБОРИТЕ В ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ. И В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЩЕ ИЗДИГА КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

3. ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "ЕКОГЛАСНОСТ" ВЪВ ВНС Е КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛУБ, А НЕ КЪМ СДРУЖЕНИЕТО. ТАКА ЧЕ СОФИЙСКОТО СДРУЖЕНИЕ НЯМА НИКАКВО ЗAKОHHО ПРАВО ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ВЪПРОСИ, ЗАСЯГАЩИ КАКВОТО И ДА Е ПОЛИТИЧЕСКО ДОВЕРИЕ?

4. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО РАЗТРЕВОЖЕН ОТ ОПИТИТЕ НА ГРУПА ЛИЦА НАСИЛСТВЕНО ДА ПОЛИТИЗИРАТ СДРУЖЕНИЕТО, ДА ГО ЗАВЗЕМАТ ОТВЪТРЕ И ДА ГО ОТКЛОНЯТ ОТ НЕГОВАТА БЛАГОРОДНА И ХУМАННА МИСИЯ. ПОД ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ НЕОТОТАЛИТАРНИ ТЕНДЕНЦИИ В СДС УЧАСТНИЦИТЕ В ТОВА СЪБРАНИЕ ГРУБО СЕ ОТКЛОНИХА ОТ ПРИНЦИПИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ МУ: ТОЛЕРАНТНОСТ, ДЕМОКРАТИЗЪМ, АВТОНОМНОСТ И КОНФЕДЕРАТИЗЪМ НА СТРУКТУРИТЕ МУ, УВАЖЕНИЕ КЪМ ВСЯКА ИДЕЯ И ЛИЧНО МНЕНИЕ. ВМЕСТО TOBА В СЕКЦИИТЕ НА СОФИЙСКОТО СДРУЖЕНИЕ СЕ НОВОПОЯВИХА ТИПИЧНИ ПО БОЛШЕВИШКИЯ СИ СТИЛ НА МИСЛЕНЕ И ПОВЕДЕНИЕ ПЕРСОНИ, КОИТО НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ И ЗАНИМАВАТ С ПРИРОДОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ. ФАКТЪТ, ЧЕ ИМЕННО УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА "ЕКОГЛАСНОСТ" ОТ ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ 1989 Г. НАПУСНАХА СОФИЙСКОТО СДРУЖЕНИЕ, ГОВОРИ САМ ПО СЕБЕ СИ.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА "ЕКОГЛАСНОСТ" ДЕКЛАРИРА ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА СВОЯТА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА. ТЯ Е СЪСТАВЕНА ОТ ЛИЧНОСТИ ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛОТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА СЪПРОТИВА СРЕЩУ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ И НЕЙНИТЕ ПОЗИЦИИ НА РЕАЛИЗЪМ, КОМПЕТЕНТНОСТ И КОНСТРУКТИВНА ОТГОВОРНОСТ СЕ ОЦЕНЯВАТ ВИСОКО ОТ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ;

6. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ОБЯВЯВА, ЧЕ ЩЕ СЪДЕЙСТВА ДА СЕ СЪЗДАДАТ ПРИРОДОЗАЩИТНИ СТРУКТУРИ, КОИТО ПРИКАНВАМЕ ДА ПРЕМИНАТ ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ПРИДЪРЖАТ КЪМ ХУМАННИТЕ И ДЕМОКРАТИЧНИ ПРИНЦИПИ, ЗАЛОЖЕНИ В УЧРЕДИТЕЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА "ЕКОГЛАСНОСТ" ОТ 1989 Г.

СОФИЯ, 2 ЮНИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ /ББП/.


ЧОВЕЧЕСТВОТО СТОИ НА ПРАГА НА СВОЕТО ПОСТМОДЕРНО РАЗВИТИЕ. БЪЛГАРИЯ СЕ Е НАРЕДИЛА СРЕД ОНЕЗИ СТРАНИ, ИМАЩИ ЕДИН-ЕДИНСТВЕН ПРОБЛЕМ - ОЦЕЛЯВАНЕТО.

В ОБСТАНОВКА НА ПЪЛНА СТОПАНСКА РАЗРУХА, ДУХОВНА И ДЕМОГРАФСКА КРИЗА, НЕДОВЕРИЕ КЪМ ДОКАЗАЛИТЕ И ДОКАЗВАЩИ СВОЯТА БЕЗПОМОЩНОСТ И БЕЗПЕРСПЕКТИВНОСТ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И КАТО ОТЧИТАТ СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАЦИЯТА, ХОРАТА НА СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА, ВИСОКИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ПРЕДПРИЕМЧИВИЯ ДУХ ОСНОВАХА СВОЯ ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ - БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ПАРТИЯ /ББП/.

НИЕ ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ОНЕЗИ, КОИТО ИМАТ РЕШИМОСТТА ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ ПОДАЯНИЯТА НА ДЪРЖАВАТА И ДА ПОЕМАТ РИСКА НА УСПЕХА В СОБСТВЕНИТЕ СИ РЪЦЕ.

НИЕ СМЕ ПАРТИЯ НА РАЗВИТИЕТО, БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО И СТАБИЛНОСТТА. НАШИЯТ АВТОРИТЕТ НЕ СЕ ГРАДИ ВЪРХУ ЛАВРИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО МИНАЛО ОЩЕ ПО-МАЛКО - ВЪРХУ НЕОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОБЕЩАНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО. НИЕ СМЕ ПАРТИЯ НА ХОРАТА, КОИТО ПРОМЕНЯТ НАСТОЯЩЕТО.

ББП ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА БЪДЕ СТАБИЛИЗИРАЩА АЛТЕРНАТИВА В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ХАОС, НАСЕЛЕН С ПРИЗРАЦИТЕ НА ПАРТИЗАНЩИНАТА, ВЗАИМНОТО НЕДОВЕРИЕ И ВРАЖДЕБНОСТТА. НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ПОЧТЕН БИЗНЕС ВМЕСТО ПОЛИТИЧЕСКИ СПЕКУЛАЦИИ, РЕАЛНИ РЕФОРМИ ВМЕСТО ПОЛИТИЧЕСКИ ИГРИ.

НОРМАЛНАТА ПОЛИТИКА Е ВЪЗМОЖНА САМО В УСЛОВИЯТА НА ЕСТЕСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ. ИЗТОЧНИК НА БОГАТСТВО ТРЯБВА ДА БЪДЕ НЕ ВЛАСТТА, А СВОБОДНИЯТ БИЗНЕС. НИЕ УЧАСТВАМЕ В ПОЛИТИКАТА, ЗА ДА СЪЗДАДЕМ УСЛОВИЯ ЗА НЕГОВОТО БЪРЗО РАЗВИТИЕ.

РАЗЧИТАМЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ, НА ЗДРАВИЯ ГЕН НА БЪЛГАРИНА. БЪЛГАРСКАТА ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ И ТРУДОЛЮБИЕ, БЪЛГАРСКИЯТ У[М] И ДУХ СА ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА ИЗХОДА ОТ БЕДНОСТТА И ИЗОСТАНАЛОСТТА.

СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА НА БЪЛГАРИНА, ОБЛЕЧЕНА В СВОБОДНА ИКОНОМИКА И ДЕМОКРАТИЧНА ПОЛИТИКА, Е ОСНОВА НА НОВОТО НИ ВЪЗРАЖДАНЕ.

1. ОСНОВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ

A. СВОБОДА

ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ Е НЕОТМЕННО УСЛОВИЕ ЗА СВОБОДНОТО РАЗВИТИЕ НА ИНДИВИДУАЛНОСТТА.

ИСТИНСКАТА СВОБОДА СЪЩЕСТВУВА ЕДИНСТВЕНО И САМО ВЪРХУ ОСНОВАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СВОБОДА И ЗАМОЖНИЯ ЖИВОТ. САМО ИКОНОМИЧЕСКИ СВОБОДНИЯТ ЧОВЕК, КОЙТО САМ ОСИГУРЯВА УСЛОВИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО СИ, МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СВОБОДЕН.

РАЗБИРАНЕТО, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯТА САМА ПО СЕБЕ СИ Е СВОБОДА, Е ИЛЮЗИЯ. БЕДНОСТТА И СВОБОДАТА СА НЕСЪВМЕСТИМИ. БЕДНОСТТА Е ГЛАВНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ НА СВОБОДАТА.

Б. РАВЕНСТВО

ХОРАТА СЕ РАЖДАТ ЕСТЕСТВЕНО НЕРАВНИ В ТАЛАНТИТЕ, ЗАЛОЖБИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ.

НИЕ РАЗБИРАМЕ РАВЕНСТВОТО КАТО РАВЕНСТВО НА СОЦИАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ. ХОРАТА ИМАТ РАВНИ СОЦИАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СЕ СЪСТЕЗАВАТ И КОНКУРИРАТ. ЧОВЕКЪТ САМ ПОСТИГА СВОЯ УСПЕХ, НО И САМ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕУСПЕХА СИ.

B. СПРАВЕДЛИВОСТ

СПРАВЕДЛИВОСТТА ИЗИСКВА ЕДНАКВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ЛИЦА, КЪМ ТЯХНОТО ДОСТОЙНСТВО, КЪМ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ИМ ДА ПОЛУЧАВАТ ЖИЗНЕНИ БЛАГА.

НЕРАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ХОРАТА С РАЗЛИЧНИ СПОСОБНОСТИ, ТАЛАНТИ И УСПЕХ В ОБЩЕСТВОТО, КЪДЕТО ВСЕКИ САМ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСТИГНАТОТО И НЕПОСТИГНАТОТО, Е СПРАВЕДЛИВО.

Г. НАШИЯТ СОЦИАЛЕН МОДЕЛ: ОТГОВОРНОТО ОБЩЕСТВО

В ОБЩЕСТВЕНИЯ МОДЕЛ НА РАЗВИТИЕ, КОЙТО СЕ ОСНОВАВА ВЪРХУ ПАЗАРА, НЕИЗБЕЖНО СЕ ОТКРОЯВАТ РАЗЛИЧНИ СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ. ЧРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВАТА НА СОЦИАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО ТЕ ФОРМИРАТ ОТГОВОРНОТО ОБЩЕСТВО - ОБЩЕСТВОТО НА ПОДЕЛЕНИТЕ ГРИЖИ И ОТГОВОРНОСТИ.

ЗАМОЖНАТА СРЕДНА КЛАСА, КОГАТО СЪСТАВЛЯВА БОЛШИНСТВОТО В ОБЩЕСТВОТО, БАЛАНСИРА ИНТЕРЕСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ СЛОЕВЕ. БЕДНИ СА САМО ТЕЗИ, КОИТО КАТЕГОРИЧНО ОТКАЗВАТ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩЕСТВЕНОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО.

ОТГОВОРНОТО ОБЩЕСТВО ОТРИЧА ПРЕКОМЕРНОТО ЦЕНТРАЛИЗИРАНЕ НА ВЛАСТТА КАТО ЗАПЛАХА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

НИЕ СМЕ ЗА ЛОКАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСЕНСУС НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В ДАДЕНА ТЕРИТОРИАЛНА ЕДИНИЦА. ТОЙ Е УСЛОВИЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ НА МЕСТНО РАВНИЩЕ, ЗА СТАБИЛНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА.

Д. НАШИЯТ ЛИЧНОСТЕН МОДЕЛ: УСПЕЛИЯТ ЧОВЕК

ЦЕНТЪРЪТ НА НАШАТА ФОЛОСОФИЯ Е СВОБОДНАТА ЛИЧНОСТ.

ОСНОВА НА СВОБОДАТА Е ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.

ББП СЕ СТРЕМИ ДА ФОРМИРА НОВ ЛИЧНОСТЕН МОДЕЛ НА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ: УСПЕЛИЯ ЧОВЕК. УСПЕЛИЯТ ЧОВЕК Е БОГАТИЯТ ЧОВЕК. БОГАТСТВОТО НЕ Е ЕМБЛЕМА - ЗАД НЕГО СТОЯТ УМЪТ, ИНИЦИАТИВАТА И ТРУДЪТ.

Е. ДЪРЖАВАТА

ББП СЧИТА ПАРЛАМЕНТАРНАТА РЕПУБЛИКА ЗА АДЕКВАТЕН МОДЕЛ НА ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО НА СТРАНАТА В НАСТОЯЩИЯ ЕТАП НА РАЗВИТИЕ. ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ ОЛИЦЕТВОРЯВА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И ГАРАНТИРА ДЪРЖАВНОСТТА. ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ Е ИНСТРУМЕНТЪТ НА ОТГОВОРНОТО ОБЩЕСТВО.

НАЙ-ДОБРИЯТ РЕГУЛАТОР НА ИКОНОМИКАТА Е СВОБОДНИЯТ ПАЗАР. ДЪРЖАВАТА Е АРБИТЪРЪТ, КОЙТО СЛЕДИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ПРАВИЛАТА НА ЧЕСТНАТА ИГРА. ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ В ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДМЕНЕН ОТ МИТИНГОВИ ДЕКЛАРАЦИИ, МАКАР И ВОДЕНИ ОТ ДОБРИ НАМЕРЕНИЯ.

ББП Е ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.

ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИЯТА НЯМА АЛТЕРНАТИВА.

2. ИКОНОМИКА

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРОГРАМА НА ББП Е УСТАНОВЯВАНЕТО НА СВОБОДНА ИКОНОМИКА.

СВОБОДНАТА ИКОНОМИКА Е ОБЕКТИВНА ОСНОВА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ И НЕПРЕОДОЛИМА ПРЕГРАДА ПРЕД МОНОПОЛА И ДИКТАТУРАТА.

ЯДРО НА СВОБОДНАТА ИКОНОМИКА Е ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. БЕЗ ЧACTHА СОБСТВЕНОСТ НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА ПАЗАР. БЕЗ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ И ПАЗАР НЕ МОГАТ ДА СЕ УСТАНОВЯТ НОРМАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ, ЗАЩОТО СТОПАНСКИЯТ ЖИВОТ ПО НЕОБХОДИМОСТ СЕ УПРАВЛЯВА С АДМИНИСТРАТИВНИ МЕТОДИ, А ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЕ ЗАМЕНЯТ С БЮРОКРАТИЧНИ.

ББП РАЗГЛЕЖДА УСТАНОВЯВАНЕТО НА СВОБОДНА ИКОНОМИКА КАТО СЛОЖЕН И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕС. БЪЛГАРИЯ ДНЕС СЕ НАМИРА В САМОТО НАЧАЛО НА ТОЗИ ПРОЦЕС.

КОНЦЕПЦИЯТА НА ББП ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАДИКАЛНА РЕФОРМА, ВОДЕЩА ДО СМЯНА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА, СЕ ГРАДИ ВЪРХУ СЛЕДНИТЕ ПРИОРИТЕТИ:

1. СЪЗДАВАНЕ НА СИЛЕН ЧАСТЕН СЕКТОР В ПРОМИШЛЕНОСТТА И ТЪРГОВИЯТА И ЗА АГРАРНА РЕФОРМА.

2. ОГРАНИЧАВАНЕ ДО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНИЯ МИНИМУМ НА РЕГУЛИРАЩИТЕ ФУНКЦИИ НА ДЪРЖАВАТА.

3. ИНТЕГРИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ И СВЕТОВНИТЕ СТОПАНСКИ СТРУКТУРИ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ

ББП Е УБЕДЕНА, ЧЕ ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ ДЪЛБОКА И НЕОБРАТИМА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА Е БЪРЗАТА, ВСЕОБХВАТНА И ШИРОКА ПРИВАТИЗАЦИЯ СЪС СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

А. ЦЕЛИ:

- УВЕЛИЧАВАНЕ ОБЕМА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПОВИШАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ, ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА;
- ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ИНИЦИАТИВА, ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ И ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИЯ;
- УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР ВЪВ ВСИЧКИ ОТРАСЛИ;
- ФОРМИРАНЕ НА ТРИТЕ ОСНОВНИ ПАЗАРА - НА СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, НА ТРУД И НА КАПИТАЛ.

ЗА ББП Е НЕДОПУСТИМО ПРИВАТИЗАЦИЯТА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ИЗТОЧНИК ЗА ПОКРИВАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ И ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ И ПО ТОЗИ НАЧИН ДА СТАНЕ ИНСТРУМЕНТ ЗА ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ПАРАЗИТНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ББП Е ЗА АКУМУЛИРАНЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА В ОТДЕЛЕН ФИНАНСОВ ИНСТИТУТ С ЦЕЛ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ЗА САМОФИНАНСИРАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА.

ББП ЩЕ БЪДЕ ПРОТИВ ВСЕКИ ОПИТ ЗА ПОЛИТИЗИРАНЕ И БЮРОКРАТИЗИРАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС.

Б. ОБЕКТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА:

ББП Е ЗА ВСЕОБХВАТНА ПРИВАТИЗАЦИЯ. ОБЕКТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЯКО ПРЕДПРИЯТИЕ В СФЕРАТА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА, КОМУНИКАЦИИТЕ, УСЛУГИТЕ. ОБЕКТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ СЛЕДВА ДА СТАНАТ ГОЛЕМИ И МАЛКИ, РЕНТАБИЛНИ И ГУБЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВСЕОБХВАТНА ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕ ОЗНАЧАВА ЕДНОВРЕМЕННО РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ОБЕКТИ. ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕШНА ПРИВАТИЗАЦИЯ Е СПАЗВАНЕТО НА СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- МАЛКА ПРИВАТИЗАЦИЯ С КРАЙНА ЦЕЛ ПЪЛНО РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ;
- ГОЛЯМА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ОТРАСЛИТЕ И ПРОИЗВОДСТВАТА, НАЙ-ТЯСНО СВЪРЗАНИ С ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА ХОРАТА;
- ГОЛЯМА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ТЕЖКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ;
- ГОЛЯМА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ОТРАСЛИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА СТОПАНСКАТА И СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА.

ТАЗИ СХЕМА ОСИГУРЯВА СИНЕРГЕТИЧЕН ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ЕФЕКТ.

РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО СЛЕДВА ДА ЗАПОЧНЕ ОТ РЕНТАБИЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ГУБЕЩИТЕ СТОПАНСКИ ОБЕКТИ СЕГА НЕ САМО ЧЕ НЯМА ДА ГИ СПАСИ, НО ЩЕ ДИСКРЕДИТИРА САМАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ КАТО ОТПРАВНА ТОЧКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА.

ББП Е ЗА ШИРОКА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ВОДЕЩА ДО СЪЗДАВАНЕТО НА СИЛЕН ЧАСТЕН СЕКТОР ВЪВ ВСЕКИ ОТРАСЪЛ НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО.

В. СУБЕКТИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ СА:

- БЪЛГАРСКИТЕ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ЧАСТНИ ФИРМИ;
- ЧУЖДИТЕ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;
- ДЪРЖАВАТА В ЛИЦЕТО НА НЕЙНИТЕ ОРГАНИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА ВЛАСТ И НА ДЪРЖАВНИТЕ ФИРМИ.

ББП ЗАЩИТАВА ПРИНЦИПА НА СВОБОДЕН ДОСТЪП И РАВНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И НА ЧАСТНИТЕ ФИРМИ. БЕЗ ДА ОТСТЪПВА ОТ ТОЗИ ПРИНЦИП, ББП ДОПУСКА НА НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРИЛАГАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕЖИМ ЗА РАБОТЕЩИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОБЕКТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ, И ЗА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, ВКЛЮЧВАЩ СЛЕДНИТЕ ПРИВИЛЕГИИ:

- ПРАВО НА ПЪРВА ОФЕРТА НА РАБОТЕЩИТЕ ЗА КУПУВАНЕ НА АКЦИИ И ИМУЩЕСТВО ПО ПАЗАРНИ ЦЕНИ;
- ПРАВО НА РАБОТЕЩИТЕ ДА КУПЯТ ОПРЕДЕЛЕН ПРОЦЕНТ ОТ АКЦИИТЕ НА ПО-НИСКИ ЦЕНИ;
- РАЗСРОЧВАНЕ НА ИЗПЛАЩАНЕТО НА КУПЕНИТЕ АКЦИИ;
- ПРЕДОСТАВЯНЕ ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА МИНИМАЛЕН БРОЙ БЕЗПЛАТНИ АКЦИИ;
- ВРЪЩАНЕ НА ОДЪРЖАВЕНИТЕ СТОПАНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕХНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ.

ББП ЩЕ ЗАЩИТАВА ПРИНЦИПА ЗА ШИРОКО, РАВНОПРАВНО И СВОБОДНО УЧАСТИЕ НА ЧУЖДИТЕ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ЛИМИТИРАНО ЕДИНСТВЕНО ОТ ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА ИКОНОМИКАТА.

ВАЖЕН СУБЕКТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА В КАЧЕСТВОТО НА ЕДИНСТВЕН ПРОДАВАЧ Е ДЪРЖАВАТА. В УСЛОВИЯТА НА ПОЧТИ ПЪЛНО ОДЪРЖАВЯВАНЕ ДЪРЖАВАТА НОСИ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСЪОБРАЗНА И МАКСИМАЛНО СПРАВЕДЛИВА ПРИВАТИЗАЦИЯ. ДЪЛГ НА ДЪРЖАВАТА Е:

- ДА ОСИГУРИ СТАБИЛЕН РЕЖИМ ЗА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ И ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЧАСТНИТЕ ФИРМИ;
- ДА ДЕМОНОПОЛИЗИРА ФИРМЕНАТА СТРУКТУРА И ДА НЕ ДОПУСНЕ СМЯНАТА НА ДЪРЖАВНИЯ МОНОПОЛ С ЧАСТЕН;
- ДА СЪЗДАДЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНСКО, МАРКЕТИНГОВО И ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА;
- ДА ПРЕДОТВРАТИ ВСИЧКИ ОПИТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЗА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ЛИЦА И ДА НЕ ДОПУСКА НЕОБОСНОВАН ОТКАЗ ОТ ПРИВАТИЗИРАНЕ;
- ДА ГАРАНТИРА ДАНЪЧНА ЧИСТОТА НА КАПИТАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ НАСОЧАТ КЪМ ПРИВАТИЗАЦИЯТА, И ДА СПРЕ ДОСТЪПА НА СПЕКУЛАТИВНИЯ КАПИТАЛ И НА "ЧЕРВЕНИТЕ" ПАРИ ДО УЧАСТИЕ В РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО. СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МРЪСНИ ПАРИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ СТРОГО САНКЦИОНИРАНИ НА ОСНОВАТА НА НЕОПРОВЕРЖИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ /ЧАСТ ВТОРА/ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ОБСТАНОВКАТА В БЪЛГАРИЯ. АНАЛИЗЪТ Е РАЗРАБОТЕН ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НДП.


А СЕГА НЕКА НАКРАТКО ДА СИ ПРИПОМНИМ ФАКТОЛОГИЧНО СЪБИТИЯТА ОКОЛО 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г., ЗА ДА СИ ИЗЯСНИМ, ЧЕ ИМЕННО СЛЕД ТАЗИ ДАТА КОМУНИСТИТЕ И ОФ-ПАРТИИТЕ ИМ ПРИНУДИХА С ТЕРОР БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДА ПРЕНЕБРЕГНЕ И ОТХВЪРЛИ

ВЪЗСТАНОВЕНАТА ОТ НАРОДНИЯ БЛОК

НА 2 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ!... И ДНЕС ОТНОВО ТЕ ВЪВ ВНС, НО ВЕЧЕ КАТО СОЦИАЛИСТИ, СДС-ДЕМОКРАТИ И НЕОКОМУНИСТИ, ЗАЕДНО С "ПЛАДНЯРИТЕ" ОТ КАЗИОННОТО И ПЕТКОВИСТКО БЗНС, С ПСЕВДОИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ И СЪС СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ ОТ БСДП /СПОРЕД МИЛТЪН ФРИДМАН СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ СА КОМУНИСТИ-ПАРАНОИЦИ/, ИЗПИТВАТ СЪЩИЯ ПАТОЛОГИЧЕН СТРАХ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, ПРОТИВОПОСТАВЯЙКИ СЕ "ЗА ОЧИ" НА НЕЙНИЯ ЧЛ.1 - ОПРЕДЕЛЯЩ БЪЛГАРИЯ КАТО КОНСТИТУЦИОННА МОНАРХИЯ /ЗА ИДЕОЛОГИИТЕ НА ЛЕВИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ Е НЕУДОБЕН ОСНОВЕН ЗАКОН/, БЕЗ ДА СИ ДАВАТ СМЕТКА, ЧЕ ТЯ Е С 99% ПОЛОЖИТЕЛНИ И ПОЛЕЗНИ КАЧЕСТВА, СЪОБРАЗЕНИ С ХАРАКТЕРНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

СЛЕД 23 АВГУСТ 1944 Г., ПОД ТРОПОТА НА СЪВЕТСКИТЕ БОТУШИ И ГРОХОТА НА ТАНКОВЕТЕ ИМ, РЕГЕНТИТЕ ПРИНЦ КИРИЛ, БОГДАН ФИЛОВ И ГЕН. МИХОВ НАЙ-ПОСЛЕ СЕ РЕШИХА ДА ПРЕДОСТАВЯТ МАНДАТ НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДНО "ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ". Т.Е. ДА БЪДЕ СЪСТАВЕНО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ ПАРТИИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР В СТРАНАТА - ПРАВИТЕЛСТВО НА НАРОДНИЯ БЛОК - ФОРМИРАН ОЩЕ В КРАЯ НА 1930 Г. ОТ ДЕМОКРАТИТЕ НА МАЛИНОВ-МУШАНОВ, ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ НА ДИМИТЪР ГИЧЕВ ОТ БЗНС "ВРАБЧА 1" И ПАРТИИ - ТЯХНИ СЪЮЗНИЦИ, СВАЛЕН ОТ ВЛАСТ С ПРЕВРАТ НА 19 МАЙ 1934 Г!...

В ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО НА НАРОДНИЯ БЛОК /ПРАВИТЕЛСТВО НА БУРЖОАЗНО-ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ, ОГЛАВЕНО ОТ К.МУРАВИЕВ НА 2 СЕПТЕМВРИ 1944 Г./ БЯХА ПРЕДЛОЖЕНИ И ЗАПАЗЕНИ ТРИ МИНИСТЕРСТВА ЗА КОМУНИСТИТЕ - ЛЕВИТЕ СИЛИ, КОИТО ТЕ ПО УКАЗАНИЕ ОТ МОСКВА ПРЕДНАМЕРЕНО И КОВАРНО НЕ ЗАЕХА, ЗА ДА ШАНТАЖИРАТ И САБОТИРАТ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ И УСИЛИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАРОДНИЯ БЛОК ДА ПРИКЛЮЧИ ВОЙНАТА В НЕУТРАЛНА ПОЗИЦИЯ ИЛИ С ПОЛОЖИТЕЛЕН ИЗХОД ЗА БЪЛГАРИЯ.

СЛЕД СЪВЕТСКАТА ВОЕННА АГРЕСИЯ И ДОГОВОРЕНА ОКУПАЦИЯ НА СТРАНАТА НИ, ЛЕВИТЕ ПАРТИИ /ФОРМИРАЛИ ПРЕЗ 1942-1943 Г. РЪКОВОДЕНИЯТ ОТ КОМИНТЕРНА ЧРЕЗ БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ - ОФ/ СВАЛИХА ОТ ВЛАСТ С ВОЕНЕН ПРЕВРАТ НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. СЪСТАВЕНОТО ПО ЗАКОНЕН ПЪТ ДЕМОКРАТИЧНО ПРАВИТЕЛСТВО НА НАРОДНИЯ БЛОК.

"ГЕРОИТЕ" - ПРЕВРАТАДЖИИ БЯХА: ПОЛИТИЧЕСКИ КРЪГ, ДНЕС НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" - КИМОН ГЕОРГИЕВ, ДИМО КАЗАСОВ; БЗНС "ПЛАДНЕ" - Г.М. ДИМИТРОВ, НИКОЛА ПЕТКОВ; ЛЕВИЦАТА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ ОТ БРСДП -ГР.ЧЕШМЕДЖИЕВ, КОСТА ЛУЛЧЕВ И ЛЯВОТО КРИЛО НА "ВОЕННИЯ СЪЮЗ" - КРУМ ЛЕКАРСКИ И ВЛ.СТОЙЧЕВ. ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ПОД ДОМИНИРАЩАТА И РЪКОВОДНА РОЛЯ НА БРП /КОМУНИСТИ/ И ЗАЕДНО С ПРИЛЕПИЛИТЕ СЕ КЪМ ТЯХ ПОЛИТИЧЕСКИ АВАНТЮРИСТИ, ОЛИЦЕТВОРЯВАХА ОТЕЧЕСТВЕНОФРОНТОВСКОТО "ЕДИНСТВО", КЪМ КОЕТО ПО-КЪСНО СЕ ПРИСЪЕДИНИ И ЧАСТ ОТ РАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ...

ТЕЗИ ЛЯВООРИЕНТИРАНИ КОМИНТЕРНОВСКИ "ГЕРОИ" И ПОЛИТИКАНИ СЪСИПАХА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И БЪЛГАРИЯ САМО ЗА ТРИ ГОДИНИ!... ТЕ И ПРИОБЩИЛИТЕ СЕ КЪМ ТЯХ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛУМПЕНИ, ПОДОБНИ НА ДНЕШНИТЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПОМОГНАХА НАИ-АКТИВНО НА КОМУНИСТИТЕ ДА ОВЛАДЕЯТ ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И БЛАГОДАРЕНИЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ИМ УСИЛИЯ И НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ТЕРОР УСПЯХА ДА ОТХВЪРЛЯТ ТРАДИЦИОННИЯ ОСНОВЕН ЗАКОН НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ И ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ УВАЖАВАНА ОТ НАРОДА НИ

ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ!

ПРЕВРАТАДЖИЙТЕ-БОРЦИ ЗА ОФ-"НАРОДНА ДЕМОКРАЦИЯ" САМО ЗА КРАТЪК ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ УСПЯХА ДА ЗАДОВОЛЯТ ЛИЧНИТЕ СИ АМБИЦИИ ЗА ВЛАСТ И ОТМЪЩЕНИЕ, СЛЕД КОЕТО КОМУНИСТИТЕ ГИ ИЗМАМИХА... НАДХИТРИХА... А ТЕЗИ ОТ ТЯХ, КОИТО СЕ ОПИТАХА ДА НЕ СЛУШКАТ, БЯХА ОТСТРАНЕНИ ОТ ВЛАСТ ИЛИ УНИЩОЖЕНИ ОТ ДОВЧЕРАШНИТЕ ИМ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗНИЦИ И ЛИЧНИ ПРИЯТЕЛИ...

...БОГ ОСЪДИ ДЕЛАТА ИМ И ЩЕ ОСЪДИ ДЕЛАТА И НА ДНЕШНИТЕ ПОЛИТИКАНИ "ДЕМОКРАТИ" ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОИТО ОТНОВО ПРОПАГАНДИРАТ И НЕ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ ОТСТОЯВАТ КОМПРОМЕТИРАНИТЕ ИМ ИДЕИ И С ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАТРУДНЯВАТ ИЛИ УМИШЛЕНО САБОТИРАТ РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС У НАС!

И ВСИЧКО ТОВА, ПРЕДИ И СЕГА, ЗА СМЕТКА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НАЙ-СПОСОБНИТЕ И ЧЕСТНИ БЪЛГАРИ ОТ НЕГО И ЗА ПОГАЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА СТРАНАТА!... КОМУ СА ИЗГОДНИ ТЕЗИ ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТИ, ОСИГУРЯВАЩИ ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ГЕНОЦИД НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ?... НА НАС БЪЛГАРИТЕ ЛИ? ...

НА ОТРЕЗВЕЛИТЕ ПРЕВРАТАДЖИИ БЕ НЕОБХОДИМО ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ГОДИНА ВРЕМЕ ДА ИЗМИНЕ ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г., ЗА ДА МОГАТ НЯКОИ ОТ ТЯХ ДА ВЗЕМАТ ЛИЧНО РЕШЕНИЕ И СЕ ОБЯВЯТ ЗА ОФ-ОПОЗИЦИЯ, НО... ВЕЧЕ БЕ ТВЪРДЕ КЬСНО! ПО ОБЩИЯ МОРАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКИ КОДЕКС НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА "ДЕМОКРАТИЧНОСТ" И "МИЛОСЪРДИЕ" ПОВЕЧЕТО ОТ ОБЯВИЛИТЕ СА ОФ-ОПОЗИЦИЯ НАМЕРИХА СМЪРТТА СИ В ТРУДОВИТЕ ЛАГЕРИ, КОИТО ТЕ САМИТЕ С ПОДПИСИТЕ СИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 1944 Г. БЯХА СЪЗДАЛИ, И ПО ЗАТВОРИТЕ, КОИТО ТЕ ЗАЕДНО С КОМУНИСТИТЕ БЯХА ПРИГОТВИЛИ ЗА ПРОТИВНИЦИТЕ СИ - ГЛАВНО ОТ ВМРО, БЪЛГАРСКОТО ОФИЦЕРСТВО И ЛЕГИОНА ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА НИКОЛА МУШАНОВ, ОТ БЗНС "ВРАБЧА 1" - ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ НА ДИМИТЪР ГИЧЕВ, А ТАКА СЪЩО И ЗА ДЕПУТАТИ И ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА ОТ 1919 Г. ДО 1944 Г.

НЕПИСАНИЯТ ЗАКОН МЕЖДУ ЧОВЕЦИТЕ! "ПРЕДАДЕШ ЛИ НЯКОГО И ТИ ЩЕ БЪДЕШ ПРЕДАДЕН!" - СЕ СТОВАРИ С УЖАСНА СИЛА И ВЪРХУ ГЛАВИТЕ НА ОСЪЗНАЛИТЕ ПРЕДАТЕЛСТВОТО СИ ОФ-ОПОЗИЦИОНЕРИ...

ПО ТОЗИ ЗАКОН РАНО ИЛИ КЪСНО НА НЕОКОМУНИСТИТЕ И ОСЪЩЕСТВИЛИТЕ С ТЯХ ТАЙНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ПОЛИТИКАНИ "ДЕМОКРАТИ" ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И РЕАЛНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ ЩЕ ПОТЪРСЯТ ОТГОВОРНОСТ: ЗА ТОВА, ЧЕ ТЕ УМИШЛЕНО СА МАНИПУЛИРАЛИ РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС; ЗА ТОВА, ЧЕ СА ЗАДЪЛБОЧИЛИ ДО УЖАСЯВАЩИ РАЗМЕРИ СТОПАНСКАТА, ПОЛИТИЧЕСКА И НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА В СТРАНАТА; И ЗА ТОВА, ЧЕ СА ПОДКРЕПИЛИ С ГЛАСА СИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЪЗДАВАНЕТО И УЗАКОНЯВАНЕТО НА ЗАКОНОВИ ОСНОВИ ЗАГРАБЕНИТЕ ИМОТИ, СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ ОТ КОМУНИСТИТЕ И КОАЛИРАЛИТЕ СЕ С ТЯХ ДА БЪДАТ ТРАНСФОРМИРАНИ КАТО ФИРМЕНИ И ЛИЧНИ КАПИТАЛИ НА СЕМЕЙНИТЕ ИМ, РОДОВИ И ПАРТИЙНИ КЛАНОВЕ... ЗА ТАКЪВ РОД УМИШЛЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОШКА И ДАВНОСТ НЯМА... СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г.

ЗАПОЧВА ХРОНОЛОГИЧНО НАСТЪПЛЕНИЕ

НА ПРЕВРАТАДЖИИТЕ ОТ ОФ - РЪКОВОДЕНИ ОТ БРП /КОМУНИСТИ/ - СРЕЩУ ОСНОВНИЯ ЗАКОН В СТРАНАТА - ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ. ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТОГАВАШНИЯ СЪВЕТСКИ ПОДАНИК ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БЕ ПРОВЕДЕН АНТИКОНСТИТУЦИОНЕН РЕФЕРЕНДУМ, ПРЕДШЕСТВАН ОТ СЪЩО ТАКА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА СМЯНА НА ЗАКОННИТЕ РЕГЕНТИ С ПОЛИТИЧЕСКИ КОРУМПИРАНИТЕ ЛИЦА: ТОДОР ПАВЛОВ, ВЕНЕЛИН ГАНЕВ И ЦВЯТКО БОБОШЕВСКИ - РУСОФИЛИ, ОБЯВИЛИ СЕ ЗА И АКТИВНО ПОДДЪРЖАЩИ НАЛОЖЕНАТА НИ ОТ МОСКВА ОФ-ПОЛИТИКА, ЧИЯТО ОСНОВНА ДОКТРИНА БЕ: "ВЪН ОТ ОФ НЯМА ДЕМОКРАЦИЯ И ВСИЧКИ, КОИТО НЕ СА В ПРАВИТЕЛСТВОТО... СА ФАШИСТИ!... СМЪРТ НА ФАШИЗМА!..."

ОТНОСНО НЕЗАКОННОСТТА НА ТЕЗИ ДВА АКТА /НАСИЛСТВЕНАТА СМЯНА НА РЕГЕНТИТЕ И ИЗМИСЛЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ПРОМЯНА НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА/ МЯСТО ЗА СПОР НЯМА!...

"СВОБОДНО" ИЗРАЗЕНАТА ВОЛЯ НА НАРОДА НА 8 СЕПТЕМВРИ 1946 Г. В УСЛОВИЯТА НА ДЕЙСТВАЩАТА ДО ТОЗИ МОМЕНТ ДВЕ ГОДИШНА ВОЕННА ОКУПАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ ОТ РУСНАЦИТЕ И НЕВЪОБРАЗИМ КОМУНИСТИЧЕСКИ ТЕРОР, УНИЩОЖИЛ ФИЗИЧЕСКИ, ОГРАБИЛ МАТЕРИАЛНО И ПРОГОНИЛ ОТ СТРАНАТА НИ ОБЩО НАД 300 000 БЪЛГАРИ, НАПРАВИ ВЪЗМОЖНА ПРОМЯНАТА НА ФОРМАТА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ У НАС И САМО СЕДМИЦА СЛЕД ТОЗИ УМЪРТВЯВАЩ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ РЕФЕРЕНДУМ БЪЛГАРИЯ БЕ ПРОВЪЗГЛАСЕНА ЗА "НАРОДНА РЕПУБЛИКА".

НА 20 ЮНИ 1947 Г. БЕ ПРИЕТА "ПО ПРИНЦИП НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ" HOBATА ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИЯ... БРП /КОМУНИСТИ/, ВЯРНА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНА В БЕЗЗАКОНИЕТО СИ, СЪСТАВИ НА БЪРЗА РЪКА ОКОНЧАТЕЛНИЯ Й ВАРИАНТ ПОД "МЪДРОТО" РЪКОВОДСТВО НА ВАСИЛ КОЛАРОВ И С АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА СЪВЕТСКИ РЕФЕРЕНТИ, ИЗПРАТЕНИ МУ ОТ ДРУГАРЯ АНДРЮША ВИШИНСКИ... НА 4 ДЕКЕМВРИ 1947 Г. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ЕДИНОДУШНО /ЗНАЕ СЕ КАК/, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРИСЪСТВАЩИТЕ В НЕГО ВЕЧЕ ОБЕДИНЕНИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ОТ БРСДП/О/ "НОВАТА НИ" СЪВЕТСКИ ТИП КОНСТИТУЦИЯ - ДИМИТРОВСКАТА, ИЗГРАДЕНА ПО СТАЛИНСКИ ОБРАЗЕЦ С НЕДЕЛИМОСТ НА ТРИТЕ ВЛАСТИ.

ПЪТЯТ КЪМ ТОТАЛИТАРИЗМА БЕ ВЕЧЕ ПРОЧИСТЕН ОТ НЕУДОБНИТЕ, А ПРИЕТАТА ДИМИТРОВСКА КОНСТИТУЦИЯ НАПЪЛНО УЗАКОНИ КРЪВОЖАДНАТА И ПРОТИВОНАРОДНА КОМУНИСТИЧЕСКА ДИКТАТУРА, ПРОВЕДЕНА ОТ ИМЕТО И В ИМЕТО НА "ПРОЛЕТАРИАТА".

АНАЛОГИЯТА НА ТОВА ОТМИНАЛО ВРЕМЕ - 1944, 1945, 1946 И 1947 Г. С ВРЕМЕТО ОТ 1988, 1989, 1990 И 1991 Г. Е АБСОЛЮТНО ПЪЛНА!...

АКТИВНОТО ФИЗИЧЕСКО УНИЩОЖАВАНЕ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА НА НЕУДОБНИТЕ ПРЕЗ 1944 И 1945 Г. БЕ ЗАМЕНЕНО ПРЕЗ 1988 И 1989 Г. С НАСИЛСТВЕНОТО ИМ ЕКСТРАДИРАНЕ ОТ СТРАНАТА ИЛИ С АКТИВНОТО ИМ ОГРАНИЧАВАНЕ ЧРЕЗ МНОГОСТРАННА ПОЛИТИЧЕСКА ИЗОЛАЦИЯ; СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКИЯ ХАОС ПРЕЗ 1946 Г. ОТГОВАРЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНО-ОБЩЕСТВЕНИЯ ХАОС ПРЕЗ 1990 Г.; А 1991 Г., ГОДИНАТА, ПРЕЗ КОЯТО ЩЕ НИ БЪДЕ НАЛОЖЕНА НОВАТА НЕОКОМУНИСТИЧЕСКА КОНСТИТУЦИЯ, ИМА ЗА ТОЧЕН АНАЛОГ 1947 Г. - ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА НИ БЕ НАТРАПЕНА С ВОЕННА ОКУПАЦИЯ И КОМУНИСТИЧЕСКИ ТЕРОР ДИМИТРОВСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА КОНСТИТУЦИЯ!...

ТЕЖКО НА НАС, НА ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ НИ, АКО НЕ СМЕ СПОСОБНИ ДА РАЗБЕРЕМ ТАЗИ ПРОСТА АНАЛОГИЯ И НЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ РЕШИТЕЛНО НА ТЕЗИ, КОИТО СЕ КАНЯТ СЪС СТАРИ НОМЕРА ДА НИ ПРЕДЛАГАТ "НОВ ЖИВОТ"... ПРИ ТОВА "ДЕМОКРАТИЧЕН"... ЗАПАЗИЛИ "СПЕЧЕЛЕНОТО", ИЗНУДЕНО И ЗАГРАБЕНО ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ДЪРЖАВА С ПАРТИЙНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА КНИЖКА В ДЖОБА СИ...

НАСТОЯЩОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПОЧТИ ЗАВЪРШИ ПОДГОТОВКАТА ЗА СМЯНА НА ДЪРЖАВНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ С ДЪРЖАВЕН КАПИТАЛИЗЪМ И НОВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СОЦИАЛИСТИ КАПИТАЛИСТИ СЕ ЗНАЕ КОИ ЩЕ БЪДАТ. ОСТАВА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ ДА УЗАКОНИ ПОРЕДНАТА ИЗМАМА!...

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТЕСТНОТО ПИСМО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ РАЗГРАД ПО ПОВОД НА ПРОЕКТОПОСТАНОВЛЕНИЕТО ЗА УРЕЖДАНЕ НА ТЕХНИТЕ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО МИНИСТЕРСКИЯСЪВЕТ, ДО ОБЛАСТНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ - РАЗГРАД, ДО ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ - РАЗГРАД, ДО КОМИСИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ДО ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, ДО РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ГОСПОДА,

ВЯРВАХМЕ, ЧЕ ИМА ПРАВДА, ЧЕ ИМА ИСТИНА И ЗАКОНИ В НАШАТА РОДИНА - ЗА НАС ЕДИНСТВЕНИ. ПОТРЕСЕНИ СМЕ ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ ПРОЕКТ, КОЙТО ОБОСОБЯВА НОВИ ПРАВОИМАЩИ. ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ СА ХОДИЛИ В ТУРЦИЯ.

ПРЕЗ 1989 ГОД., ТРЪГВАЙКИ С ЦЯЛАТА СИ ПОКЪЩНИНА НА "ЕКСКУРЗИЯ" ЗАМИНАВАЩИТЕ ДЕКЛАРИРАХА: "ОТИВАМЕ В НАШАТА РОДИНА", "ЗЕМЯТА НИ
ВИКА", "ЩЕ СЕ ВЪРНЕМ ТУК С ТАНКОВЕ" И ДР. ТЕ ИЗОСТАВИХА БОЛНИТЕ В БОЛНИЦАТА, УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩАТА, РЕКОЛТАТА НА ПОЛЕТО И РАБОТНИТЕ СИ МЕСТА ПО ПРЕДПРИЯТИЯ. "ЕКСКУРЗИЯТА" СТАНА ЗА СМЕТКА НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ И ТЕЗИ БЪЛГАРИ ПАТРИОТИ, ДОШЛИ ОТ ДРУГИ КРАИЩА НА СТРАНАТА, ОТКЛИКНАЛИ НА ДЪЛГА КЪМ РОДИНАТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ИЗОСТАВЕНИТЕ БЕЗ ЧУВСТВО ЗА ОТГОВОРНОСТ РАБОТНИ МЕСТА. ТРЯБВАШЕ ДА РАБОТИМ ПО 2-3 СМЕНИ, БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ, БЕЗ ОТПУСКИ. ЗА НАС ОБАЧЕ НЯМА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРЕТЪРПЕНИ ВРЕДИ. А НА ТЕЗИ, КОИТО ЗАСВИДЕТЕЛСТВАХА ОБИЧТА СИ КЪМ ТУРЦИЯ ЧРЕЗ СРИВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА В НАШИТЕ РАЙОНИ, НА ТЕЗИ, КОИТО СЕ ОТРЕКОХА ОТ БЪЛГАРИЯ ВИЕ ЩЕ ДАВАТЕ ПОМОЩИ И КОМПЕНСАЦИИ. СРАМ И ПОЗОР!!!

НЯМА СРЕДСТВА ЗА ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ, НЯМА СРЕДСТВА ЗА ЛЕКАРСТВА... ЗАЩО ВКАРВАТЕ БЪЛГАРИЯ В НОВИ ДЪЛГОВЕ? С КАКВИ ПАРИ ЩЕ КУПИМ НОВИ ЖИЛИЩА, ОТКЪДЕ ЩЕ ГИ ВЗЕМЕМ? ЗАЩО НИ ИЗХВЪРЛЯТЕ НА УЛИЦАТА? ЗАЩО ПОСЯГАТЕ НА ДОМОВЕТЕ НИ? НА ЧИЙ ДОМ ПОСЕГНАХМЕ НИЕ? КОГО ИЗХВЪРЛИХМЕ НА УЛИЦАТА? СТИГА ГЕНОЦИД!!! НОВИТЕ ПРАВОИМАЩИ, КОИТО ВИЕ СЪЗДАВАТЕ, РАЗПОЛАГАТ С ДРУГИ ЖИЛИЩА, КОИТО НЕ СЕ РЕГИСТРИРАТ, А ПРАВЯТ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ДА ИЗГОНЯТ ДОСЕГАШНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ОТ ПЕРФЕКТНО КУПЕНИТЕ ИМОТИ.

ГОСПОДА,

ПОИСКАХА ВРЪЩАНЕ НА СТАРИТЕ ИМЕНА - ДАДОХТЕ ИМ СЪВСЕМ НОВ ЗАКОН ЗА  ИМЕНАТА;
ПОИСКАХА ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК - ПОЛУЧИХА И ТОВА;
НЕ ГАДАЕМ ОТ ЛИМИТА НА КОИ ВЕСТНИЦИ СА ПОЛУЧИЛИ ХАРТИЯ - ПОЛУЧИХА Я ЗА НЕ ЕДИН ВЕСТНИК;
ИСКАТ АНУЛИРАНЕ НА ЗAKОHHО И ДОБРОВОЛНО ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОДАЖБИ НА ИМОТИ - ГОТОВИ СТЕ ДА ПОГАЗИТЕ ЗАКОНИ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ. А АКО ПОИСКАТ ТЕРИТОРИЯ ОТ НАШАТА МАЛКА БЪЛГАРИЯ...?

ЗАКЛЕВАМЕ ВИ, ТОВА Е ПРЕДАТЕЛСТВО КЪМ БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯТА ЩЕ ВИ СЪДИ, А НИЕ НЯМА ДА ОСТАНЕМ БЕЗУЧАСТНИ.

КАТО СВИДЕТЕЛИ НА СЪБИТИЯТА ОТ МАЙ-СЕПТЕМВРИ 1989 ГОДИНА КАТЕГОРИЧНО ОТРИЧАМЕ, ЧЕ ИМОТИТЕ СА КУПЕНИ НАСИЛСТВЕНО. ЗАТОВА

              З А В Я В А М Е  В И,  Ч Е:

1. НАСТОЯВАМЕ ДА НЕ СЕ ПРИЕМА СПЕЦИАЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА "ЕКСКУРЗИАНТИТЕ".

2. ЗАВЪРНАЛИТЕ СЕ ОТ ТУРЦИЯ ДА СЕ КАРТОТЕКИРАТ И ЧАКАТ ЗА ЖИЛИЩА НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ, КАКТО ВСИЧКИ ДРУГИ НУЖДАЕЩИ СЕ.

3. НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ПРЕКРАТЯТ СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА СРЕЩУ НАС С НОРМАТИВЕН ДОКУМЕНТ.

4. ДА СЕ ОФОРМИ С НОРМАТИВЕН ДОКУМЕНТ ЗАБРАНА СРЕЩУ ЗАВЕЖДАНЕ НА НОВИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ОТ "ЕКСКУРЗИАНТИТЕ".

5. ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ С ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ОТ НАС ИМУЩЕСТВО. СДЕЛКИТЕ МЕЖДУ НАС, ПРЕДПРИЯТИЯТА И ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ СА ПЕРФЕКТНИ.

РАЗГРАД, 15 МАЙ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АРХИВИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ЗА ВРЕМЕТО ДО 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА В ДЪРЖАВНИТЕ АРХИВИ.


ПОВОД ЗА ТОВА ОФИЦИАЛНО ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АРХИВИТЕ Е БРИФИНГЪТ НА БСП ОТ 28 МАЙ 1991 Г., ПОСЛЕДВАЛИТЕ ГО ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВСИЧКИ СТОЛИЧНИ ЕЖЕДНЕВНИЦИ И ИЗЛЪЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКО РАДИО. НА ТОЗИ БРИФИНГ Е БИЛО ОГЛАСЕНО РЕШЕНИЕ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП, ЗАСЯГАЩО ПАРТИЙНИТЕ АРХИВ НА БКП.

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 10 МЕСЕЦА ТОЗИ ПРОБЛЕМ Е ОБЕКТ НА РЕШАВАНЕ С ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УСИЛИЯ НА ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ ОТ АРХИВНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ВЪПРЕКИ ТЕХНИТЕ УСИЛИЯ СМЕ ОЗАДАЧЕНИ ОТНАПРАВЕНИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ НА ЦИТИРАНИЯ БРИФИНГ, КЪДЕТО МНЕНИЕТО ИМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ТЕЗИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ ПАРТИЕН АРХИВ ПРИ ВС НА БСП ДА НЕ СЕ РАЗКЪСВА ИСТОРИЧЕСКИ СЪЗДАДЕНИЯТ ДОКУМЕНТАЛЕН КОМПЛЕКС, НЕ Е ВЗЕТО ПОД ВНИМАНИЕ. РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БСП ЯВНО РЕШАВАТ ОПРЕДЕЛЕН ПОЛИТИЧЕСЕКИ ПРОБЛЕМ, НО ВЛИЗАТ В АБСОЛЮТНО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА АРХИВИСТИКАТА. ПРИЗИВИТЕ ЗА РАЗКЪСВАНЕ НА ЕДНА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА БКП, ЗА РАЗХВЪРЛЯНЕТО НА ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО МЕЖДУ ОТДЕЛНИ ЛИЧНОСТИ, ЧАСТНИ И ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, ЗА НАС СА КАТЕГОРИЧНО НЕПРИЕМЛИВИ. И ТОВА Е НАША ПРОФЕСИОНАЛНА ПОЗИЦИЯ, ПОДКРЕПЕНА ОТ ПРИНЦИПИ И КАТЕГОРИИ, ЗАЛЕГНАЛИ В СВЕТОВНАТА ТЕОРИЯ ПРАКТИКА НА АРХИВНОТО ДЕЛО.

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АРХИВИТЕ Е ЕДИНСТВЕНАТА ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ ИЗВЪН ВИСШИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ, КОЯТО БЕШЕ АНГАЖИРАНА С КОНКРЕТНО РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ОТ 3 ЯНУАРИ 1991 Г. НИЕ ИЗПЪЛНИХМЕ ТОВА ЗАДЪЛЖЕНИЕ С ИСКРЕНОТО ЖЕЛАНИЕ ТО ДА ИМА ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРОФЕСИОНАЛНО ЗВУЧЕНЕ. ИЗРАЗЯВАМЕ НЕСЪГЛАСИЕТО С ПРОБЛЕМЪТ С АРХИВНОТО НАСЛЕДСТВО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИ ДО 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ДА СЕ РЕШАВА С ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА. КАТО ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ, ФУНКЦИОНАЛНО ОТГОВОРНА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА АРХИВНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, ЩЕ НАСТОЯВАМЕ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА ИЗДАДЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ АРХИВЕН ФОНД И СТАНОВИЩЕТО НА ЕКСПЕРТИТЕ.

СОФИЯ, 29 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

10:44:18    04-06-1991


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА