4 май 1990

 

СОФИЯ, 4 МАЙ 1990 ГОДИНА                         БРОЙ 88 /106/

     СОФИЯ, 4 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ.


                                      8. ЗА НАЦИЯТА

     БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ, ОПИРАЙКИ СЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ НРАВСТВЕНИ ДОБРОДЕТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, Е УБЕДЕН, ЧЕ НАЦИОНАЛНО ДОБРУВАНЕ ЩЕ СЕ ПОСТИГНЕ С УСИЛИЯТА НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД, БЕЗ РАЗЛИКА НА ВЕРСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ УБЕЖДЕНИЯ, КАТО ИЗДИГА ПРИНЦИПА НА ИСТИНСКОТО НАРОДОВЛАСТИЕ.
     - БЗНС /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ ВИСОКО ЦЕНИ ЗАЧИТАНЕТО НА ЛИЧНОТО ДОСТОЙНСТВО НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ: РАВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВСИЧКИ;
     - БЗНС /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ Е ПРОТИВ ПРОЯВАТА НА РЕЛИГИОЗЕН ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ И СЕПАРАТИЗЪМ, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА БЪЛГАРИЯ;
     - БЗНС /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАРОДНИТЕ ТРАДИЦИИ, ОБИЧАИ, ЗА УВАЖАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИСТОРИЧЕСКОТО МИНАЛО НА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ЗА УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО САМОСЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ТОЙ Е ПРОТИВ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОРИСТНИ ПАРТИЙНИ ЦЕЛИ;
     - БЗНС /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ ЗАЧИТА ИСТИНСКИ НАУЧНОТО ОБЕКТИВНО РАЗРАБОТВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ИСТИНАТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ И ОСОБЕНО НА МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС.
     - БЗНС /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СВОБОДНИ ВРЪЗКИ С ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТАКТИТЕ ИМ С ОТЕЧЕСТВОТО ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ИМ НАЦИОНАЛНО СЪЗНАНИЕ.

                                      9. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

     БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ, ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ. ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА СЪЮЗА Е НАСОЧЕНА КЪМ РАВНОПРАВНО И ВЗАИМНОИЗГОДНО ПОЛИТИЧЕСКО, ИКОНОМИЧЕСКО И КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ С ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО И С ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОИТО ПРЕСЛЕДВАТ СХОДНИ С НЕГОВИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
     - БЗНС /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ СЪГЛАШЕНИЯ, ПОДПИСАНИ ОТ НАШАТА СТРАНА, И ОСОБЕНО ХАРТАТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ХЕЛЗИНКСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, ВИЕНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ. ТОЙ Е ЗА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО И ВЗАИМНО КОРЕКТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ СЪСЕДНИ СТРАНИ, НО РЕШИТЕЛНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ВСЯКАКВИ ТЕРИТОРИАЛНИ ПРЕТЕНЦИИ И ДРУГИ ОПИТИ ЗА НАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА СТРАНИТЕ;
     - БЗНС /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ ПОДКРЕПЯ ДЕЙНОСТТА НА ООН ЗА УКРЕПВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЗАПАЗВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ МИР. ТОЙ Е ПРОТИВ ВОЙНАТА И ВЪЗПРИЕМА МИРА КАТО НАЙ-ВИСШЕ БЛАГО В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ И НАРОДИТЕ. СЪЮЗЪТ Е ПРОТИВ РАЗДЕЛЯНЕТО НА ЕВРОПА И СВЕТА НА ВОЕННИ БЛОКОВЕ И Е ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩОЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ.
                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                          Х   Х   Х

     СОФИЯ, 4 МАЙ - СЛЕДВАТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛНИ ТЕКСТОВЕ НА ПИСМОТО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО".


ДО
НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО ПРЕЗИДЕНТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГОСПОДИН ПЕТЪР МЛАДЕНОВ
СОФИЯ


                       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ!
     ПРИЛОЖЕНА ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО", С КОЯТО СЕ ЗАЯВЯВА ЗАЩО НЯМА ДА ВЗЕМЕМ УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НАСРОЧЕНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 1990 ГОДИНА, КАТО ПРЕДЛАГАМЕ ИЗБОРИТЕ ДА БЪДАТ ОТЛОЖЕНИ ЗА ЕСЕНТА НА СЪЩАТА ГОДИНА.
     ПРИЛОЖЕНИЕ: ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО".

ГР.СОФИЯ, 3 МАЙ 1990 ГОДИНА

С УВАЖЕНИЕ:

НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО"
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ

СЕКРЕТАР:ВЕРА ПЕЙЧЕВА    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ИВАН    ДУНДАРОВ

                                                  /"ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                    Д Е К Л А Р А Ц И Я

     НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ЗАЯВЯВА, ЧЕ НЯМА ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 10 И 17 ЮНИ 1990 ГОДИНА. НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ЗАЯВЯВА, ЧЕ Е НАРУШЕН ЧЛ.15 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, КАТО НЕ Е ДАДЕНА ВЪЗМОЖНОСТ НА БОЛШИНСТВОТО ОТ ОПОЗИЦИОННИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ДА ОРГАНИЗИРАТ ПРЕДИЗБОРНАТА СИ БОРБА. ТРЯБВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ЗАКОНЪТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ВЛЕЗЕ В СИЛА ОТ 10 АПРИЛ 1990 ГОДИНА И ЕДВА ОТ ТАЗИ ДАТА ОТДЕЛНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ МОГАТ ДА СЪЩЕСТВУВАТ И ДА ФУНКЦИОНИРАТ НА ЗАКОННО ОСНОВАНИЕ, А СЪЩО ТАКА НА ЗАКОННО ОСНОВАНИЕ ИМАТ ПРАВО ДА ВОДЯТ И ОРГАНИЗИРАТ ПРЕДИЗБОРНАТА СИ БОРБА ЗА
ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ, НАСРОЧЕНИ ЗА 10 И 17 ЮНИ 1990 ГОДИНА.
     НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ЗАЯВЯВА, ЧЕ САМО БКП/БСП, АСО, АСП И ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ, БЗНС, СДС И ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ /БИВШИЯТ ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ/ ИМАТ ГОТОВНОСТ ДА УЧАСТВУВАТ РЕАЛНО НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ ТАЗИ ГОДИНА. ВСИЧКИ ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОИТО ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ БОЛШИНСТВОТО ОТ ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА, НЯМАТ РЕАЛНАТА ГОТОВНОСТ ДА ОРГАНИЗИРАТ ПРЕДИЗБОРНАТА СИ БОРБА, ВЪПРЕКИ ЧЕ СА ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕТО СИ В ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 1990 ГОДИНА. ПО ТОЗИ НАЧИН БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НЯМА ДА МОЖЕ ДА НАПРАВИ РЕАЛНИЯ СИ ИЗБОР - НА КОИ ПАРТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ДА ДАДЕ ВОТ НА ДОВЕРИЕ И КОИТО ДА МОГАТ РЕАЛНО ДА ИЗВЕДАТ БЪЛГАРИЯ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА, В КОЯТО ПОНАСТОЯЩЕМ СЕ НАМИРА СТРАНАТА.
     УПРАВЛЯВАЩАТА БКП СЕ ПРЕРОДИ В ЧЕТИРИ ОТДЕЛНИ ФОРМАЦИИ - БСП, АСО, АСП И ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ. СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВА ОПОЗИЦИЯ, СЪЗДАДЕНА И ДИРИЖИРАНА ОТ БКП. ДОРИ ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ УЧАСТВУВА ОФИЦИАЛНО В СДС, А АСП ИМА СКЛЮЧЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ СЪС СДС ЗА ВЗАИМОПОМОЩ И СЪТРУДНИЧЕСТВО. ВЪПРЕКИ ВСИЧКО ТОВА БКП, КАЗИОННИЯТ БЗНС, ДИРИЖИРАНАТА ОПОЗИЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ СДС И ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ /БИВШИЯ ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ/, НЯМА ДА МОГАТ ДА ЗАБЛУДЯТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ЧЕ НА 10 И 17 ЮНИ 1990 ГОДИНА В БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ РЕАЛНО ЕДНИ СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ. ПОСОЧЕНИТЕ ФОРМАЦИИ РАЗПОЛАГАТ С МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА, ПЕЧАТНИ ОРГАНИ, ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ИМ ДЕЙНОСТ И МОЖАХА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ОЩЕ ОТ НАЧАЛОТО НА 1990 ГОДИНА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ ТАЗИ ГОДИНА. НЕ ТАКОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО С БОЛШИНСТВОТО ОТ ОПОЗИЦИОННИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. МНОГО ОТ ТЯХ НЯМАТ ПЕЧАТНИ ОРГАНИ И ПОМЕЩЕНИЯ, КЪДЕТО ДА РЕАЛИЗИРАТ ОРГАНИЗАЦИОННАТА СИ ДЕЙНОСТ. С ВСИЧКО ТОВА РАЗПОЛАГАТ С НЕОГРАНИЧЕНА ВЪЗМОЖНОСТ САМО БКП/БСП, АСО, АСП И ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ, КАЗИОННИЯТ БЗНС, СДС И ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ /БИВШИЯТ/ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ. УПРАВЛЯВАЩИТЕ СРЕДИ И ТЕХНИТЕ СЪЮЗНИЦИ ТРЯБВА ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ НЯМА ДА УСПЕЯТ ДА ЗАБЛУДЯТ СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И ПО ТОЗИ НАЧИН БЪЛГАРИЯ НЕ ЩЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ТЪЙ НЕОБХОДИМАТА Й МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ, ИЗРАЗЯВАЩА СЕ В КРЕДИТИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА, ЗА ДА ВЪЗСТАНОВИ РАЗКЛАТЕНАТА СИ ИКОНОМИКА. НА ВСИЧКИ Е ИЗВЕСТНО, ЧЕ ДНЕС СТОПАНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ Е ПРЕД РАЗРУХА.
     ПРЕДВИД НА ИЗЛОЖЕНОТО НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ПРЕДЛАГА ИЗБОРИТЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ ТАЗИ ГОДИНА, ДА СЕ ОТЛОЖАТ И ПРОВЕДАТ НАЙ-РАНО ПРЕЗ ЕСЕНТА, КАТО ПРЕДЛАГА ДАТИТЕ - 2 И 9, 9 И 16, 16 И 23, 23 И 30 - ВСИЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА. В ТАЗИ НАСОКА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ПРЕДЛАГА - ПРЕЗИДЕНТЪТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА СВИКА НЕЗАБАВНО КОНФЕРЕНЦИЯ, В КОЯТО ДА УЧАСТВУВАТ ПООТДЕЛНО ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО СЪГЛАСНО ЧЛ.9 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ СА ВПИСАНИ В СПЕЦИАЛНИЯ РЕГИСТЪР ПРИ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД. НА ТАЗИ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛЕДВА ДА СЕ РЕШАТ ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С УТОЧНЯВАНЕ ДАТИТЕ ЗА ЕДНИ ДЕЙСТВИТЕЛНО СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ. А СЪЩО ТАКА И ДА БЪДАТ ОСИГУРЕНИ РАВНИ УСЛОВИЯ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕЗИ ИЗБОРИ, ТАКА КАКТО ГО ПОСТАНОВЯВА ЧЛ.15 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. ЩО СЕ КАСАЕ ДО ХАРТИЯТА, НЕОБХОДИМА ЗА ПЕЧАТНИТЕ ОРГАНИ НА ВСИЧКИТЕ РЕГИСТРИРАНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, В ТАЗИ НАСОКА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НРБ СЛЕДВА НЕЗАБАВНО ДА НАПРАВИ ПОСТЪПКИ ПРЕД СЪОТВЕТНИТЕ КОМПЕТЕНТНИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ПОСОЧЕНАТА ХАРТИЯ.

ГP.СОФИЯ, 3 МАЙ 1990 ГОДИНА

НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО"
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИTET

СЕКРЕТАР: ВЕРА ПЕЙЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ДУНДАРОВ
                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/                                       X   X   X

     СОФИЯ, 4 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПИСМО НА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРТИИТЕ-УЧАСТНИЧКИ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.


     ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,
 
     НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ С РЕШЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ БЮЛЕТИНИ НА УЧАСТВУВАЩИТЕ В ИЗБОРИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ДА БЪДАТ    ЕДНОЦВЕТНИ.
     СПОРЕД ИЗРИЧНИЯ ТЕКСТ НА ЧЛ.31, АЛ.ПЪРВА,Т.З ОТ ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО    СЪБРАНИЕ, Е ПРЕДВИДЕНО: ”... ЦВЕТОВЕТЕ НА ИЗБОРНИТЕ БЮЛЕТИНИ", А НЕ: "ЦВЕТА НА ИЗБОРНИТЕ БЮЛЕТИНИ".
     СЛЕДОВАТЕЛНО НАЛОЖЕНАТА НА ИЗБОРНАТА ПАРТИЙНА КОАЛИЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЕДНОЦВЕТНА, А НЕ ТРИЦВЕТНА БЮЛЕТИНА, ПРЕДСТАВЛЯВА ДЕЙСТВИЕ, ПРОТИВОРЕЧАЩО НА ЗАКОНА.
     ОСВЕН ТОВА, КАКТО СМЕ ПОСОЧИЛИ И В ПИСМО НОМЕР 13 ОТ 9 АПРИЛ 1990 ГОДИНА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА, СЪСТАВНИТЕ ЦВЕТОВЕ НА ИЗБОРНАТА НИ БЮЛЕТИНА СА: ВЕРТИКАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИ - ЛИМОНОВОЖЪЛТ, БЯЛ И ЕЛЕКТРИКОВОСИН ЦВЕТОВЕ. ТАКОВА ЦВЕТОВО ОФОРМЛЕНИЕ НА БЮЛЕТИНАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК Е ИЛЮСТРИРАНО И НА ИЗДАДЕНИЯ ПЛАКАТ ЗА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОТ БЛОКА ВТОРА НАЦИОНАЛИА КОНФЕРЕНЦИЯ И МИТИНГ, КОЙТО СЪЩО ИЗПРАЩАМЕ КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАСТОЯЩЕТО.
     НАМЕСАТА В ПРЕДОСТАВЕНОТО ОТ ЗАКОНА РЕСПЕКТИВНО ОТ ЧЛ.31,АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРАВО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ДА ИЗБИРАТ ЦВЕТОВЕТЕ НА ИЗБОРНИТЕ БЮЛЕТИНИ Е НЕПРАВОМЕРНО И ИЗВЪН КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА КАКВИТО И ДА БИЛО ОРГАНИ НА ВЛАСТТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.
     МОЛИМ ЗА СПЕШНОТО РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА ЦВЕТОВЕТЕ НА ИЗБОРНАТА НИ БЮЛЕТИНА, ТЪЙ КАТО Е НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЪРЗАН С ПОПУЛЯРНИТЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК ЦВЕТОВЕ, РЕКЛАМИРАНИ И ИЗОБРАЗЕНИ НА ВСИЧКИ ПРЕДИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА БЛОКА. ИЗЛИШНО Е ДА ИЗТЪКВАМЕ, ЧЕ ВСЯКА ПРОМЯНА В ТЕЗИ ЦВЕТОВЕ, А ТОВА ОСОБЕНО СЕ ОТНАСЯ ДО ЦВЕТОВЕТЕ НА ИЗБОРНАТА БЮЛЕТИНА, ЩЕ НАВРЕДИ В ГОЛЯМА СТЕПЕН НА ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА НА БЛОКА И ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА ЗНАЧИТЕЛНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА ГОТОВИ ПРЕДИЗБОРНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ.
     ЗА РЕШЕНИЕТО ВИ, МОЛИМ ВИ, ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДА БЪДЕМ УВЕДОМЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - Г-Н АРХ.ТОДОР НЕСТОРОВ, С АДРЕС - УЛ."Н.ЛИЛИЕВ” НОМЕР 34, ВХ."Б", ЕТАЖ ВТОРИ, АП.12 СОФИЯ 1407. ПРЕПОРЪЧАНО С ОБРАТНА РАЗПИСКА.

ЗА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ
ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА
ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ: ПЕТЪР ГОГОВ

СОФИЯ, 29 АПРИЛ 1990 Г.
                                                          /"ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                           X   X   X

     СОФИЯ, 4 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ПЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА БНДП НА 21-22 АПРИЛ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


                        III. В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
                      
     1/ ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНОСЛАБИТЕ, ИНВАЛИДИТЕ И СТУДЕНТИТЕ; СИСТЕМА ОТ СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ, ДОБАВКИ И СТИПЕНДИИ, ОТЧИТАЩА РЕАЛНАТА ИЗДРЪЖКА НА ЖИВОТА.
     2/ ЗАПАЗВАНЕ НА БЕЗПЛАТНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ОСНОВАВАЩА СЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗДРАВНА ОСИГУРОВКА - ДЕЛО НА ДЪРЖАВАТА, ФИРМАТА И ЛИЧНОСТТА, ПРИ ЕДНОВРЕМЕННОТО РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА.
     3/ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛИА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ:
     - СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ЕДНОВРЕМЕННО КОРИГИРАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ, ПЕНСИИТЕ И СТИПЕНДИИТЕ ПРИ РЕАЛНОТО ОТЧИТАНЕ НА ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ;
     - ЦЯЛОСТНА ПРОГРАМА В РАЗВИТИЕТО И ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА РЕАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТУВАНЕ; НОРМАЛНО ФИЗИЧЕСКО, ПСИХИЧЕСКО И СЕКСУАЛНО РАЗВИТИЕ С ОГЛЕД ИЗГРАЖДАНЕТО НА СТАБИЛЕН ДЕМОГРАФСКИ РЪСТ НА НАЦИЯТА И ЗДРАВО ПОКОЛЕНИЕ;
     - ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПРИНЦИПНО НОВА СИСТЕМА ЗА ЗАСТРАХОВКИ, ОБХВАЩАЩА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ, ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ;
     - РАЗВИТИЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНОТО ДЕЛО В БЪЛГАРИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, ИНИЦИАТИВАТА НА ОТДЕЛНИ ЛИЦА, КАКТО И ДОБРОДЕТЕЛИТЕ, ПРОПОВЯДВАНИ ОТ ДРУГИТЕ ХРИСТИЯНСКИ УЧЕНИЯ
     4/ СТРИКТНО ЗАПАЗВАНЕ НА ЛЕКАРСКАТА ТАЙНА, СЪЗДАВАНЕ НА ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАН ЛЕКАРСКИ "СЪД НА ЧЕСТТА"С ШИРОКИ ПРАВОМОЩИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ, ВЪЗНИКНАЛИ В ОТНОШЕНИЯТА "БОЛЕН - ЛЕКАР", "ЛЕКАР - ЛЕКАР", "ЛЕКАР - ДЪРЖАВА".
    5/ БНДП КАТО ЗАЩИТНИК НА ТРАДИЦИОННИТЕ НАЦИОНАЛНИ И ХУМАННИ ДОБРОДЕТЕЛИ ВИЖДА В ЛИЦЕТО НА БЪЛГАРКАТА ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВОТО; СТОЖЕР И ПАЗИТЕЛ НА СЕМЕЙНИТЕ ЦЕННОСТИ; ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ГЛАВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ В БЪЛГАРСКИ ДУХ НА ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ.
     6/ НИЕ СМЕ ЗА:
     - ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО И СОЦИАЛНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БЪЛГАРКАТА, БЕЗ НАТИСК И НАСИЛИЕ НАД ОСВЕТЕНАТА ОТ БОГА ПРИРОДА;
     - МАЙКАТА, ОСИГУРЕНА С 3-ГОДИШЕН ПЛАТЕН ОТПУСК И СЪС СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА;
     - ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ НЕЙНА СТРАНА ДА ОТГЛЕЖДА ДЕТЕТО СИ ДО 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ТО СЪПРУГЪТ Й ДА ПОЛУЧАВА СУБСИДИРАНА ЗАПЛАТА.
     7/ БНДП СЕ ОБЯВЯВА ЗА ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПОРОЦИТЕ: НАРКОМАНИЯ, ПРОСТИТУЦИЯ, АЛКОХОЛИЗЪМ И ТЮТЮНОПУШЕНЕ.
     8/ БНДП ВИЖДА В ДЕЦАТА ЗАЛОГА ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН НА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ЕТО ЗАЩО ТЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА: ПЪЛНО ПОКРОВИТЕЛСТВО ОТ ЗАКОНА НА ЖИВОТА, ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ, КАКТО И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗРАСТВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ.
     НИЕ СЕ ЗАСТЪПВАМЕ ЗА:
     - ХУМАННОСТ И ГРИЖИ НА ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВАТА КЪМ ДЕЦАТА;
     - СРЕЩУ ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХИЧЕСКИ НАТИСК И ДУХОВНО И ПСИХИЧЕСКО ОСАКАТЯВАНЕ;
     - РЕГЛАМЕНТИРАНЕ ЧРЕЗ ЗАКОН НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА И ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ РОДИТЕЛИТЕ И ДЕЦАТА;
     - ГРИЖИ ЗА НЕЗАКОННО РОДЕНИТЕ И ИЗОСТАВЕНИТЕ ДЕЦА;
     - ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ДУХА НА УСТАНОВЕНИТЕ ТРАДИЦИОННИ ЦЕННОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД;
     - ОБУЧЕНИЕ, ОСНОВАНО НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА И НЕЙНИТЕ ДОСТИЖЕНИЯ.
     9/ БНДП ПРИЕМА КАТО ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ "SOS - КИНДЕРДОРФ" И НАСТОЯВА ЗА ШИРОКОТО МУ ПРИЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ. ПАРТИЯТА ПОДКРЕПЯ ХУМАННИТЕ ИНИЦИАТИВИ НА УНИЦЕФ В ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА И ТЯХНОТО ДЕТСТВО.
     ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА В СОЦИАЛНАТА ОБЛАСТ Е ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ ДА СЕ УДЪЛЖИ СРЕДНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ДА СЕ СЪЗДАДАТ ГАРАНЦИИ ЗА НОРМАЛНО И СТАБИЛНО ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ. ТОВА Е ПЪТЯТ, ПО КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ОСИГУРИ ВИСОК СТАНДАРТ ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН И ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ЖИВЕЕ В СВОБОДНО, ДЕМОКРАТИЧНО И УРЕДЕНО ОБЩЕСТВО, С ГАРАНТИРАНИ ПРАВА И СВОБОДИ, ПРИ ДЕМОКРАЦИЯ, РЕД И СИГУРНОСТ ЗА ВСЕКИГО.
                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 4 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЛИЗАНЕТО Й ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/.


     НА ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЕ ИЗСЛУШАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/, В КОЙТО ПАРТИЯТА УЧАСТВУВАЦ1Е ДОСЕГА. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ПРЕЦЕНИ, ЧЕ ПРЕГОВОРИТЕ, ВОДЕНИ ОТ ПОБ СЪС СДС, ЗА КОИТО БЕ ИНФОРМИРАНА И БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НЕ СА ОТГОВАРЯЛИ И НЕ ОТГОВАРЯТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛИНИЯ НА ПАРТИЯТА, ПРЕДИ ВСИЧКО В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛИАТА ПОЛИТИКА, ТАКА, КАКТО ТЯ Е ТРЕТИРАНА ОТ СДС.
     НА ЗАСЕДАНИЕТО УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БНДП РЕШИ ПАРТИЯТА ДА УЧАСТВА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЪС САМОСТОЯТЕЛНА ЛИСТА.

СОФИЯ, 2 МАЙ 1990 Г.
                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X
     СОФИЯ, 4 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ /СНС/.


     НА 26 АПРИЛ 1990 Г. ИЗЛЕЗЕ БРОЙ 1-2 НА В. "МЮСЮЛМАНИ" - ИЗДАНИЕ НА ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ. ВЕСТНИКЪТ СЕ СПИСВА ЕДНОВРЕМЕННО НА БЪЛГАРСКИ И НА ТУРСКИ ЕЗИК.
     ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА СЪЮЗЪТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ ЗАЯВЯВА:
     1. ИЗЦЯЛО ПОДКРЕПЯ ПРИЗИВА НА В. "НАРОДНА АРМИЯ" ОТ 27 АПРИЛ 1990 Г. КЪМ ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА НА НРБ ДА ВЪЗБУДИ НЕЗАБАВНО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО СРЕЩУ ИЗДАТЕЛИТЕ НА В. "МЮСЮЛМАНИ".
     2. ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ ДА ПОДКРЕПЯТ ОБЯВЕНАТА ОТ ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ОБЩА ДЕЙСТВИТЕЛНА СТАЧКА ЗА 3 МАЙ 1990 Г., АКО ДО 2 МАЙ 1990 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА НЕ СЪОБЩИ, ЧЕ ВЕСТНИКЪТ Е СПРЯН И СРЕЩУ ИЗДАТЕЛИТЕ МУ Е ВЪЗБУДЕНО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО.

СОФИЯ, 28 АПРИЛ 1990 Г.
                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 4 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТЕСТНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ В КЪРДЖАЛИ.


     ОПРЕДЕЛЯМЕ КАТО БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН ФАКТ ПОЯВАТА НА В. "МЮСЮЛМАНИ" НА ТУРСКИ ЕЗИК, КОЕТО Е ПОРЕДНАТА БРЪНКА ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ДА ДЕСТАБИЛИЗИРАТ ПОЛОЖЕНИЕТО В ОПРЕДЕЛНИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА. ИСКАМЕ ВЕДНАГА ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ НЕ СМЕ ПРОТИВ ИЗЛИЗАНЕ НА ПЕЧАТЕН ОРГАН НА КОЯТО И ДА Е КУЛТУРНА ИЛИ РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ, НО КАТЕГОРИЧНО ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ БЕЗПАРДОННОТО ЗАГЪРБВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ И СМЕ ПРОТИВ ПОГАЗВАНЕТО НА НЕЙНИЯ ЧЛ.11, ГЛ.
1 И НА Т. 11 ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ОТ 15 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА.
     ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ДОСЕГА НИКОЙ НЕ ПОЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ТОЗИ ФАКТ, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРОДЪЛЖАВА ДА МЪЛЧИ НИ ПРИНУДИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИМ КЪМ ПРИЗИВА ЗА ОБЩОНАЦИОНАЛНА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА СТАЧКА, ОБЯВЕНА НА 3 МАЙ 1990 ГОД. ОТ ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.
     АКО В СЕДЕМДНЕВЕН СРОК НЕ БЪДАТ ИЗДИРЕНИ ВИНОВНИЦИТЕ И НЕ БЪДАТ ПОДВЕДЕНИ ПОД ОТГОВОРНОСТ И АКО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ ИЗЛЕЗЕ С ПОЗИЦИЯ ПО ТОЗИ ВЪПРОС, НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ПРОТЕСТЪТ НИ ЩЕ ПРЕРАСНЕ В ДЕЙСТВИТЕЛНА ОБЩОНАЦИОНАЛНА СТАЧКА.

КЪРДЖАЛИ, 3 МАЙ 1990 Г.
                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 4 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО "НОВО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ".


     ДВИЖЕНИЕ "НОВО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ" ОДОБРЯВА СТАТИЯТА, НАПИСАНА ВЪВ ВЕСТНИК "НАРОДНА АРМИЯ" ОТ 27 АПРИЛ 1990 Г. ПО ПОВОД ИЗДАВАНЕТО НА ПЪРВИЯ БРОЙ НА ВЕСТНИК "МЮСЮЛМАНИ" НА ТУРСКИ ЕЗИК.
     ЗА НАС ТОВА Е ГОЛЯМО НАРУШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ. ИСКАМЕ ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА ДА ВЗЕМЕ МЕРКИ СРЕЩУ ТОВА НАРУШАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ.
     ДВИЖЕНИЕ "НОВО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ" СЕ СОЛИДАРИЗИРА С ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОРАДИКАЛНА ПАРТИЯ, С ДЕКЛАРАЦИЯТА НА АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ" И ПОДКРЕПЯ ПРИЗИВА НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ЗА СТАЧКА, АКО НЕ СЕ ЗАБРАНИ ВЕСТНИК "МЮСЮЛМАНИ" НА ТУРСКИ ЕЗИК.

СОФИЯ, 3 МАЙ 1990 Г.    
  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/