4 март 1991

СОФИЯ, 4 МАРТ 1991 ГОДИНА                                                                                    БРОЙ 44 /319/

СОФИЯ, 4 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ВИНАТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /АСО/ КАТЕГОРИЧНО И ЯСНО ИЗЛЕЗЕ С ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВИНАТА НА ПАРТИЯТА. СЛЕД КАТО XXXIX КОНГРЕС ОТХВЪРЛИ ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ, АСО ОБЯВИ СВОЯТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА VI СИ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 1990 Г.

ВЪПРОСЪТ ЗА ВИНАТА НЕ Е СЪДЕБЕН, А МОРАЛЕН ВЪПРОС.

ОПИТИТЕ ДА СЕ СПЛАШАТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСП /НАСТОЯЩИ И БИВШИ/, ЧЕ АКО СЕ ПРИЕМЕ ТАКАВА ДЕКЛАРАЦИЯ, ТОВА ОЗНАЧАВА ДА СЕ ИЗПРАВЯТ ПРЕД СЪДА МИЛИОНИ ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ, СА НЕ ОСОБЕНО ЧИСТОПЛЪТНА ДЕМАГОГИЯ.

ОПИТИТЕ ДА СЕ ЗАМЕНИ ПРОСТАТА ЧОВЕШКА ДУМА ВИНА С ДОБРЕ ПОЗНАТИЯ ОТ МИНАЛИТЕ ГОДИНИ ТЕРМИН ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЕТЕН ПЪТ ДОКАЗВАТ НЕСПОСОБНОСТТА НЕ САМО ЗА ПОЛИТИЧЕСКА, НО И ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПРОМЯНА.

НАЙ-СТРАННОТО Е, ЧЕ ТАКА НАРЕЧЕНОТО РАДИКАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ИЛИ ВЪТРЕШНОПАРТИЙНА ОПОЗИЦИЯ, Е НАЙ-ЯРОСТНИЯТ ПРОТИВНИК НА ПРИЗНАВАНЕТО НА ВИНАТА. ЗАД ТАЗИ ПОЗИЦИЯ СЕ КРИЯТ КАРИЕРИСТИЧНИ АМБИЦИИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ РЪКОВОДСТВОТО В БСП, СЛЕД КАТО СЕ ОТСТРАНЯТ ШЕПАТА ОБЯВЕНИ ЗА ЕДИНСТВЕНО ВИНОВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ.

ОЩЕ ПО-СТРАННО Е, ЧЕ ИМЕННО ПАРТИЯТА, КОЯТО НЕПРЕКЪСНАТО СЕ ОБЯВЯВА ПРОТИВ "ЛОВА НА ВЕЩИЦИ", ЗАПОЧВА ДА ГОТВИ ПОИМЕННИ СПИСЪЦИ НА ВИНОВНИЦИТЕ И ИЗЗЕМА ФУНКЦИИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА И СЪДА.

ДА СЕ ЗАМЕНИ ПОНЯТИЕТО "СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ" С "ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ" Е ИМЕННО ОПИТ ДА СЕ ПРИКРИЯТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СПРЯМО ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА. НЕ СЕ ЛИ ОБЕЗСМИСЛЯ ТОВА ПОНЯТИЕ, СЛЕД КАТО Г-Н ТОДОР ЖИВКОВ БЛАГОРОДНО ПОЕМА ЦЯЛАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ВЪРХУ СЕБЕ СИ?

ДА СЕ НАПРАВИ СЕРИОЗЕН АНАЛИЗ НА ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ НА БКП/БСП Е НЕОБХОДИМО И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, НО ТОВА Е СЪВЪРШЕНО ОТДЕЛЕН ВЪПРОС. НИКАКВИ АНАЛИЗИ И ДОКУМЕНТИ, НИКАКВИ ПРЕОЦЕНКИ И ТЕОРЕТИЗАЦИИ НЕ МОГАТ ДА ЗАМЕНЯТ ЕФЕКТА ОТ ЯСНО И ВИСОКО ПРОИЗНЕСЕНИТЕ ДВЕ КРАТКИ ДУМИ: "ВИНОВНИ СМЕ". БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ, БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ СЪЩО БИ ТРЯБВАЛО ДА НАПРАВЯТ ТОВА ЧЕСТНО ПРИЗНАНИЕ.

ДАЛИ ДРУГИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ - НОВООБРАЗУВАНИ ИЛИ ПОДНОВЕНИ СЛЕД ДЪЛГОГОДИШНО ПРЕКЪСВАНЕ - ЩЕ ОТКРИЯТ В СЕБЕ СИ ЧАСТИЦА ОТ ТАЗИ ВИНА, Е ВЪПРОС НА ТЯХНА ПРЕЦЕНКА.

АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /АСО/, МАКАР И ВЕЧЕ ИЗВЪН БСП, ПРОДЪЛЖАВА ДА ПОДДЪРЖА СВОЯТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВИНАТА И НЕ СЕ СТРАХУВА, ЧЕ МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ЕДИНСТВЕНО ВИНОВНО ЗА ТРАГЕДИЯТА НА БЪЛГАРИЯ.


                           ПО ВЪПРОСА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА

АСО ПОДКРЕПЯ ИЗЦЯЛО ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. ТОВА БЕШЕ ЗАЛОЖЕНО ОЩЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 1990 Г. В НАШАТА ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА.

НО НИЕ СМЕ СЕРИОЗНО ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ НАЧИНА НА НЕЙНОТО ПРОВЕЖДАНЕ.

АКО СЕ ТВЪРДИ, ЧЕ ДЕСЕТОКРАТНОТО ПОКАЧВАНЕ НА ЦЕНИТЕ ВЪВ ВСИЧКО И НА ВСЯКА ЦЕНА Е ПРОДИКТУВАНО ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ДА СЕ ПРИБЕРАТ ПАРИТЕ, НАТРУПАНИ У НАСЕЛЕНИЕТО - КАК ДА РАЗБИРАМЕ ТОГАВА ПРИЗИВА: "НЕ КУПУВАЙТЕ!"?

АКО ВЪПРОСНИТЕ НАТРУПАНИ ПАРИ СЕ НАМИРАТ В 10 ПРОЦЕНТА ОТ ГРАЖДАНИТЕ, КАКВО ЩЕ СЕ ПРИБЕРЕ ОТ ОСТАНАЛИТЕ 90 ПРОЦЕНТА ОСВЕН ПОСЛЕДНИТЕ ИМ ОСКЪДНИ СПЕСТЯВАНИЯ?

КЪМ ПРИЗИВА "НЕ КУПУВАЙТЕ!" НЕ ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ПРИБАВЯТ И ПРИЗИВИТЕ: "НЕ ПЪТУВАЙТЕ!", "НЕ БОЛЕДУВАЙТЕ!", "НЕ СЕ ОТОПЛЯВАЙТЕ!", "НЕ ЯЖТЕ!", "НЕ РАЖДАЙТЕ!", "НЕ ЖИВЕЙТЕ!"?

НАРОДЪТ НИ НЕ Е ПОДГОТВЕН ЗА ЛОЗУНГА: "СПАСЯВАЙТЕ СЕ ПОЕДИНИЧНО"!

АКО СПЕШНО НЕ СЕ РЕШИ ВЪПРОСЪТ ЗА СТАБИЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТОТИЦИТЕ ХИЛЯДИ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ БЕЗРАБОТНИ, ЗА РЕАЛНИ КОМПЕНСАЦИИ И ЗАПЛАТИ, В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ ЩЕ НАЗРЕЯТ ОПАСНИ КОНФЛИКТИ, КОИТО ЩЕ ВЗРИВЯТ САМА ПО СЕБЕ СИ НЕОБХОДИМАТА РЕФОРМА. ТОВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪПРОС НЕ НА МЕСЕЦИ, А НА ДНИ!

ДЪРЖАВАТА НЕ МОЖЕ ИЗВЕДНЪЖ И ВНЕЗАПНО ДА ВДИГНЕ И ДВЕТЕ СИ РЪЦЕ ОТ НАРОДА И ДА ГО ПУСНЕ НА ЗЕМЯТА ОЩЕ НЕПРОХОДИЛ В НЕПОЗНАТАТА ДЖУНГЛА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА. ТЯ ТРЯБВА ДА ГО ДЪРЖИ ПОНЕ С ЕДНАТА СИ РЪКА В ПАЗАРНИЯ МУ ПРОЩЪПУЛНИК, ЗА ДА МОЖЕ ПОСЛЕ ТОЙ ДА СЕ ОПРАВЯ САМ. А НАЙ-ДОБРЕ БИ БИЛО, АКО РЕФОРМАТА БЕШЕ ИЗВЪРШЕНА СЛЕД ПРЕДХОДНИ ИЛИ ЕДНОВРЕМЕННИ ТВЪРДИ СОЦИАЛНИ ГАРАНЦИИ, А НЕ С ОБЕЩАНИЯ И УВЕЩАНИЯ ЗА ТЪРПЕНИЕ И РАЗБИРАНЕ.

АСО ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТРЕВОГАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БСДП И СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ НЕГОВАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, КАТО ПРАВИ ТЕЗИ СВОИ КОНКРЕТНИ УТОЧНЕНИЯ И НАСТОЯВА ЗА НЕЗАБАВНИ МЕРКИ ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.

НАШАТА ПОЗИЦИЯ НЕ Е ПРОДИКТУВАНА ОТ МОДНИЯ НАПОСЛЕДЪК ПОПУЛИЗЪМ, А ОТ ЖЕСТОКИЯ РЕАЛИЗЪМ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО.

СОФИЯ, 26 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕОДСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО ОТ СЪЮЗА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

СЪЮЗЪТ ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПЯ ВАШИТЕ УСИЛИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕСТИЖ И АВТОРИТЕТ НА НАШАТА СТРАНА, ЗА РАДИКАЛНИ РЕФОРМИ В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ НИ ЖИВОТ НА ОСНОВАТА НА ХУМАНИЗМА И ДЕМОКРАЦИЯТА.

С ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОСРЕЩНАХМЕ И ДЪРЖАВНИЧЕСКАТА ВИ ПОЗИЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЦАТА, ИЗРАЗЕНА ЧРЕЗ ПОДПИСВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО. НИЕ ПРИЕМАМЕ ТОЗИ АКТ КАТО СИГУРНА ГАРАНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ЗАКРИЛА НА НАЙ-НЕЗАЩИТЕНАТА СОЦИАЛНА ГРУПА - ДЕЦАТА.

ПОВОДЪТ ДА СЕ ОБЪРНЕМ ЛИЧНО КЪМ ВАС Е РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА РЯЗКО НАМАЛЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ИЗДРЪЖКА НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ОПОСВЕСТЕНО В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, И ОПИТИТЕ НА МНОГО МЕСТА В СТРАНАТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА БАЗА ЗА ДЕЙНОСТИ С ДЕЦАТА. ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ СА В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ЧЛ.31 ОТ КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО И ПРЕДИЗВИКВАТ ОСНОВАТЕЛНА ТРЕВОГА СРЕД РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОЗИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

НЯМА ДЕМОКРАТИЧНО РАЗВИТА СТРАНА, КОЯТО ДА НЕ СЪЗДАВА НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ КАТО АЛТЕРНАТИВА НА УЧИЛИШНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ.

45 ГОДИНИ СЕ ИЗДИГАХА ЛОЗУНГИ В ИМЕТО НА ДЕЦАТА. ЕДВА ЛИ СЕГА Е МОМЕНТЪТ ДА УНИЩОЖИМ И МАЛКОТО, СЪЗДАДЕНО ЗА ТЯХ.

НИЕ СИ ДАВАМЕ СМЕТКА, ЧЕ СТРАНАТА НИ Е В ТЕЖКА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА. ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ НЯМА ЧОВЕК, КОЙТО НЕ БИ ЖЕЛАЛ ДА БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН НАШИТЕ ДЕЦА. ОБЩЕСТВОТО НИ Е БЕДНО, НО НЕ Е ЛИ ПО-БЕДНО ОНОВА ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПЕСТИ ОТ ДЕЦАТА.    '   

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, НИЕ РАЗЧИТАМЕ НА ВАШАТА ГРАЖДАНСКА СЪВЕСТ, ДЪРЖАВНИЧЕСКИ АВТОРИТЕТ И РОДИТЕЛСКА ОТГОВОРНОСТ И ВЯРВАМЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ АНГАЖИРАТЕ ЛИЧНО В РЕШАВАНЕТО НА ПОСТАВЕНИТЕ ОТ НАС ПРОБЛЕМИ.

СОФИЯ, 27 ФЕВРУАРИ 1991 Г.            ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.БАРЪМОВА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПАРТИИ, НА КОМИТЕТА ЗА БОРБА С БЕЗРАБОТИЦАТА И ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И НА УЧАСТНИЦИТЕ В МИНИНГА НА ГЛАДНИТЕ, СВИКАН НА 28 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


БЪЛГАРИЯ ПРЕЖИВЯВА ТРАГИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ДНИ! НА КАРТА СА ПОСТАВЕНИ ЖИВОТЪТ НА МИЛИОНИ ГЛАДНИ БЪЛГАРИ И СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КАТО ДЪРЖАВА. ТОЗИ ТРАГИЗЪМ Е ПОСЛЕДСТВИЕ ОТ ПРЕСТЪПНАТА ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЯВАЩАТА ВЪРХУШКА НА БКП В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 46 ГОДИНИ, НА БЕЗОТГОВОРНИТЕ, НЕКОМПЕТЕНТНИ, НЕЧОВЕШКИ И ХИЩНИ ДЕЙСТВИЯ НА ДВЕТЕ ПРАВИТЕЛСТВА НА Г-Н ЛУКАНОВ, НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА МЪРТВОРОДЕНАТА НАДЕЖДА НА Г-Н ПОПОВ. С АНТИНАРОДНАТА СИ ЦЕНОВА ПОЛИТИКА, НЕСЪОБРАЗЕНА С БЪЛГАРСКАТА ТРАГИЧНА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, И СЪС СЪВЕТИТЕ НА Г-Н РАН ТЕ ДОУНИЩОЖИХА БЪЛГАРИЯ, УБИТА С ВАРВАРСКИТЕ ПРЕСТЪПНИ ГРАБЕЖИ НА Г-Н ЛУКАНОВ.

НИКАКЪВ ЗДРАВ РАЗУМ НЕ МОЖЕ ДА СИ ПРЕДСТАВИ ВАНДАЛСКАТА ПОЛИТИКА НА НАСТОЯЩИТЕ БЕЗСЪВЕСТНИ РЪКОВОДИТЕЛИ - ЗА ЦЕНИТЕ, ЛИХВИТЕ И ПООЩРЕНИЯТА НА ЧЕРВЕНИТЕ ФЕОДАЛНИ ФИРМИ И НЕСЪДЕНЕТО НА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ГЛАДА И ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА.

ОТ ВРЕМЕТО НА ХАН АСПАРУХ, КАТО ПРЕМИНЕМ ПРЕЗ МРАЧНОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ, В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ НЕ СА ПОЗНАТИ ТАКИВА ЧУДОВИЩНИ ДЕЙСТВИЯ КАТО НАСТОЯЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ,    РОДЕНИ ОТ БЕЗСЪВЕСТНОСТ, БЕЗОТГОВОРНОСТ И ПОЗОРЕН ГЛАД В КРАЯ НА XX ВЕК, КОГАТО ВИНОВНИТЕ ТЪНАТ В РАЗВРАТ.

1. МАЙКИ ХВЪРЛЯТ НОВОРОДЕНИТЕ В КОФИТЕ ЗА БОКЛУК!

2. УЧЕНИЦИ ПРИПАДАТ ОТ ГЛАД ПОД  ЧИНОВЕТЕ! КАК ДА УЧАТ И ДА РАСТАТ?

3. МАЙКИ-ВДОВИЦИ, РАЗВЕДЕНИ, БЕЗРАБОТНИ /ИЗХВЪРЛЕНИ КАТО ТОР/, С НИСКИ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ ЛЯГАТ ПРЕД ВСЕКИ СРЕЩНАТ, ЗА ДА ИЗХРАНЯТ ДЕЦАТА.

4. ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ БЕЗРАБОТНИ ЖЕНИ, ИЗВЪН УПРАВЛЯВАЩАТА ВЪРХУШКА, СТАВАТ ПРОСТИТУТКИ, ЗА ДА ПРЕЖИВЕЯТ!

5. ЧЕРВЕНАТА НОМЕНКЛАТУРА УВОЛНЯВА ОТ ОПОЗИЦИЯТА БАЩА И МАЙКА С ДВЕ ДЕЦА, ПЛЮС СТАРИТЕ И БОЛНИ РОДИТЕЛИ С НИСКИ ПЕНСИИ.

6. ПРЕСТЪПНОТО ТРИО "ПРАВИТЕЛСТВО-ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ-ПРЕЗИДЕНТ" ПРЕДПОЧИТАТ ДА ХРАНЯТ И УГОЯВАТ ПЛЪХОВЕ И МИШКИ, ДА ХВЪРЛЯТ В РЕКИТЕ И ДЕРЕТАТА ДЕСЕТКИ ТОНОВЕ С ЖИЗНЕНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ /КАЙМА, КРЕНВИРШИ, КАШКАВАЛ, МЛЯКО И ДР./, ВМЕСТО ДА НАХРАНИ МИЛИОНИ ГЛАДНИ БЪЛГАРИ И УМИРАЩИ ОТ ГЛАД ДЕЦА, БОЛНИ И ВЪЗРАСТНИ!

7. МИЛИОНИ ГЛАДНИ ХОРА ОТ СРЕДНОЩ СТОЯТ С ЧАСОВЕ, ДНИ, СЕДМИЦИ И МЕСЕЦИ ПО ОПАШКИТЕ И СЕ ВРЪШАТ В КЪЩИ С ПРАЗНИ МРЕЖИ ПРИ ПРОТЕГНАТИТЕ ЗА ХЛЯБ РЪЦЕ НА ДЕЦА, БОЛНИ И ВЪЗРАСТНИ.

8. ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ И ЦЕЛИ СЕМЕЙСТВА ИСКАТ ДА СЛОЖАТ КРАЙ НА ЖИВОТА СИ ОТ ГЛАД И ОТЧАЯНИЕ /ЖИВОТЪТ, КОЙТО СЕ ДАВА ВЕДНЪЖ НА ЧОВЕКА/.

9. ПО УЛИЦИТЕ НА ГРАДОВЕТЕ СЕ ДВИЖАТ ГЛАДНИ ПРИЗРАЦИ.

КОГА СЕ ПРОЖЕКТИРА ТАЗИ ЗЛОВЕЩА КАРТИНА?! В КРАЯ НА XX ВЕК. КЪДЕ? В ЕВРОПА. ПО-ТОЧНО? В БЪЛГАРИЯ. ПРИ КОГО? ЧЕРВЕНО-СИНЯ-ОРАНЖЕВО-СИВА НОМЕНКЛАТУРА. В СЪЩОТО ВРЕМЕ БОГАТИТЕ ЗАБОГАТЯВАТ ОЩЕ ПОВЕЧЕ.

НАПОМНЯМЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЧЕ ОБЕЩАХА ДО КРАЯ НА М. ФЕВРУАРИ ДА ПРИЕМАТ ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА, ЗАКОНА ЗА ТЕРИТОРИАЛНОТО ДЕЛЕНИЕ И ЗА ИЗБОРИТЕ. ОКОПАЛИ СЕ В БОГАТО ПЛАТЕНИТЕ КРЕСЛА, ГЛАСУВАЛИ СИ 4 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА САМОЛЕТЕН ТУРИЗЪМ, ТЕ ОТЛАГАТ ИЗБОРИТЕ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ. ЗАТОВА НАСТОЯВАМЕ ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО:

1. ДО 3 МАРТ - В ЧЕСТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВО, ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ОСВОБОДИ СЪЩАТА ВТОРИ ПЪТ, КАТО СЕ САМОРАЗПУСНЕ И ОПРЕДЕЛИ ДАТИ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ДО КРАЯ НА М. АПРИЛ И ЗА ОБЩИНСКИ ДО КРАЯ НА М. МАЙ, С ПОСЛЕДВАЩ ИЗБОР НА ПРЕЗИДЕНТ ОТ НАРОДА. ДА ПРИЕМЕ НЕЗАБАВНО ЗАКОНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ДЕЛЕНИЕ И ЗА ИЗБОРИТЕ.

2. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ИЗПЪЛНИ ЧЛ.69, АЛ.2 ОТ ДЕЙСТВУВАШАТА КОНСТИТУЦИЯ: "НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА СЕ САМОРАЗПУСНЕ И ПРЕДИ ДА ИЗТЕЧЕ СРОКЪТ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА МУ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТО ПРОДЪЛЖАВА ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ СИ ДО ИЗБИРАНЕТО НА НОВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ."

2-Б. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ИЗПЪЛНИ ЧЛ.70, АЛ. 1 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА: "ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ НАЙ-КЪСНО ДВА МЕСЕЦА СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НЕГОВИТЕ ПЪЛНОМОЩИЯ."

3. ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ДВУМЕСЕЧНИТЕ ПЪЛНОМОЩИЯ ДА ДЕЙСТВУВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ, ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ПРАВАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И НА ПРЕЗИДЕНТА, ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ГЛАДНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД, ДА СЕ БОРИ СРЕЩУ СПЕКУЛАТА И ЗА КОНТРОЛ НА ЦЕНИТЕ ПРЕЗ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУПОНИ ЗА ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ, СТОКИ.

4. НЕЗАБАВНО НА ДНЕШНАТА СЕСИЯ ДА БЪДАТ ОПОВЕСТЕНИ ИМЕНАТА НА СЪТРУДНИЦИТЕ НА 6-ТИ ОТДЕЛ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИЯ ЦВЯТ. СТИГА НЕЗАКОННОТО "ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ" Е ЛЪГАЛО НАРОДА.

5. НЕЗАБАВНО ДА СЕ ДАДАТ ПОД СЪД ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ГЛАДА И КАТАСТРОФАТА.

6. ДА СЕ КОНФИСКУВА "ПАРТИЙНОТО" ИМУЩЕСТВО И С НЕГО ДА СЕ ИЗПЛАША ВЪНШНИЯТ ДЪЛГ И ДА СЕ ИЗХРАНВАТ ГЛАДНИТЕ.

7. ПАРТИЙНИЯТ ДОМ ДА БЪДЕ ПРЕВЪРНАТ В ХОТЕЛ, ЧРЕЗ КОЙТО ДА СЕ ИЗПЛАШАТ ДЪЛГОВЕТЕ И ДА СЕ ИЗХРАНВАТ ГЛАДНИТЕ.

II. НАСТОЯВАМЕ ЗА ОСТАВКА НА ЛУКАНОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА Г-Н ПОПОВ НЕЗАБАВНО. ТО Е НЕКАДЪРНО, БЕЗСЪВЕСТНО, БЕЗОТГОВОРНО, НЕЧОВЕШКО И ПРЕСТЪПНО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО ПРОВЕЖДА ЕКСПЕРИМЕНТИ С ГЛАДУВАЩИТЕ МИЛИОНИ, С УМИРАЩИ ОТ ГЛАД И БЕЗ ЛЕКАРСТВА, ПОВИШИ ЦЕНИТЕ, ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШИ КОМПЕНСАЦИЯ НА ЗАПЛАТИТЕ, И НЕ СЕ БОРИ СРЕЩУ ДЪРЖАВНО-МОНОПОЛНАТА СПЕКУЛА. ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА СИ ДО ИЗБОРА НА ПРАВИТЕЛСТВО ОТ ЕКСПЕРТИ ДА РЕАЛИЗИРА СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ ПО ИЗХРАНВАНЕ НА ГЛАДНИТЕ:

1. ДО ДАВАНЕ НА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОВИШЕНИТЕ ЦЕНИ ДА НАМАЛИ ТРИКРАТНО НАСТОЯЩИТЕ ЦЕНИ НА: А/ ОСНОВНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ - ХЛЯБ, МЛЯКО, СИРЕНЕ, МЕСО. СЪЩИТЕ ДА БЪДАТ РАЗДАВАНИ ДО ИЗБОРИТЕ С КУПОНИ. Б/ ТРИКРАТНО НАМАЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ПАРНОТО И ТОПЛАТА ВОДА.

2. ДА ОСВОБОДИ ОТ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ НЕВИННИТЕ ЗА ПАРТИЙНИЯ
ДОМ.

3. ДА ПРОВЕДЕ НЕЗАБАВНО ИСТИНСКИ СЪД НА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА КАТАСТРОФАТА ВМЕСТО ФАРСА С ЖИВКОВ И БАЛЕВ.

III. 1. ДА СЕ ОРГАНИЗИРА НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОИТО ДА ОБСЪЖДАТ И РЕШАВАТ ПАРАЛЕЛНО С ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПРЕЗИДЕНТА ПРОБЛЕМИТЕ ЗА ИЗБОРИТЕ, ЗА ИЗХРАНВАНЕТО НА НАРОДА, ЗА ЗЕМЯТА, ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ЗА РЕАЛЕН СЪД НА Т.ЖИВКОВ, НЕГОВОТО РАЗШИРЕНО ОБКРЪЖЕНИЕ И НА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ГЛАДА И КАТАСТРОФАТА, ЗА ОТЗОВАВАНЕ И НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОСЛАНИЦИ И ДР.

2. ДА СЕ ОБРАЗУВА СЪС ЗАКОННИ ПРАВОМОЩИЯ КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НА СПЕКУЛАТА В ДЪРЖАВНИЯ И В ЧАСТНИЯ СЕКТОР, В Т.Ч. И В ЖИЛИЩАТА НА НОМЕНКЛАТУРАТА /БИВША И НАСТОЯЩА/ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ, СЪЮЗИ И КОМИТЕТИ.

ВИНАГИ НАЙ-ВИСШЕСТОЯЩО ПРАВО ИМА И ТРЯБВА ДА ИМА НАРОДЪТ. НЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ДА БЪДЕ ТРЕТИРАН КАТО БЕЗРОПОТНО И МЪЛЧАЛИВО СТАДО ОВЦЕ. В ТОЗИ АСПЕКТ Е ОБИДНО И ДОСТОЙНО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА КМЕТА НА СОФИЯ И НЕГОВИЯ ВРЕМЕНЕН ЕКИП ДА ЗАБРАНЯВА ДВУКРАТНО ДНЕШНИЯ МИТИНГ. ДАЖЕ НА ОСЪДЕНИТЕ НА СМЪРТ СЕ ДАВА ПОСЛЕДНА ДУМА. А ТОЙ ЗАБРАНЯВА НА ГЛАДНИТЕ ДА ИСКАТ ХЛЯБ, НА БЕЗРАБОТНИТЕ - ДА ИСКАТ РАБОТА И НА БОЛНИТЕ - ДА ЙСКАТ ЛЕКАРСТВА. ОСВЕН САМОЗВАНИТЕ ПИСАНИ ЗАКОНИ ИМА И ЧОВЕШКИ. ПРЕДУПРЕДЕН Е ЗА МИТИНГА НЕ САМО 48 ЧАСА, А 5 ДНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО И ТОЙ ОТ СТРАХ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРЕНЕБРЕГВА ЗАКОНА ЗА ПАРТИИТЕ.

ПОВДИГНАТИТЕ ЗА РЕШАВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА ЖИЗНЕНОВАЖНИ ЗА НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ И НА УМИРАЩИЯ ОТ ГЛАД И ОТЧАЯНИЕ НАРОД.

ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПРЕЗИДЕНТА НОСЯТ ЦЯЛАТА ИСТОРИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ /ТРАГИЧНИ/, АКО НЕ СЕ СЪОБРАЗЯТ С НАСТОЯЩАТА ИСТОРИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НОМЕР 19.

СОФИЯ, 28 ФЕВРУАРИ 1991 Г.              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДП: ЙОЛО ДЕНЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКА НЕЗАВИСИМОСТ, АДРЕСИРАНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО СТОЛИЧНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ И ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е ИЗПРАТЕН И ДО НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО СИМЕОН ВТОРИ.


ВЪВ ВРЪЗКА С КАТАСТРОФАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НАСТЪПИЛО ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕСТЪПНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ ДА ПОСТАВИ СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

1. ПРОИЗНАСЯНЕ НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ЛЕГИТИМНОСТТА НА ИЗБРАНИТЕ ДЕПУТАТИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРИСЪСТВИЕТО В НЕГО НА СЛУЖИТЕЛИ, СЪТРУДНИЦИ И ИНФОРМАТОРИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ, КОИТО СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ФОРМИРАТ ЦЯЛА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА.

2. ИЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ВЪЗ ОСНОВА НА ЕДИНСТВЕНО ЛЕГИТИМНАТА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ.

3. ГЛАСУВАНЕ НА НОВ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН, ПРИ КОЙТО КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ ПО ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА БЕЗ ПРОЦЕНТОВА БАРИЕРА И НЕДОПУСКАНЕТО ДО ИЗБОРИТЕ НА ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ВИНОВНИ ЗА КАТАСТРОФАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНАТА.

АКО ДО 1 МАРТ 1991 Г. НЕ БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ НАШИТЕ ИСКАНИЯ, ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКА НЕЗАВИСИМОСТ ЩЕ ОРГАНИЗИРА ПОСТ С ПЛАКАТИ ОКОЛО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

СОФИЯ, 25 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

ЕВГЕНИЯ    САМАН
ЖИВКО ДЖУНДРЕКОВ
ИЛИАН ЦЕНОВ
ГЕОРГИ КИСЕЛИЧКИ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 МАРТ - СЛЕДВА "ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ - АЙТОС, АДРЕСИРАНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ОНС - БУРГАС, И ДО ЛИДЕРИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.


ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА МЛАДЕЖКИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ /МПС/ - АЙТОС, НА 18 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА ЗАПОЧНАХА ЕФЕКТИВНА СТАЧКА ПРОТИВ ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА.

ТОВА Е АКТ, ПОТЪПКВАЩ НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО И СЛУЖЕЩ НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ. ТАКА ЩЕ СЕ УЗАКОНИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОТО И ФИЗИЧЕСКОТО НАСИЛИЕ, КОЕТО ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ ОКАЗВА НА БЪЛГАРСКОТО МЮСЮЛМАНСКО НАСЕЛЕНИЕ С ЦЕЛ ТУРЦИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИ РАЙОНИ НА БЪЛГАРИЯ. СМЯТАМЕ, ЧЕ ТУРСКИ ЕЗИК МОЖЕ ДА СЕ ИЗУЧАВА ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ В ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ, НО НЕ И В ДЖАМИИ. ОБУЧЕНИЕТО ДА СЕ ОСИГУРЯВА ЧРЕЗ ТАКСИ, ВНЕСЕНИ ОТ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАТ, КАКТО СЕ ВОДЯТ КУРСОВЕТЕ ПО ОСТАНАЛИТЕ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ. ИЗУЧАВАНЕТО ДА СЕ КОНТРОЛИРА ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРОСВЕТНИ ОРГАНИ С УТВЪРДЕНИ ПРОГРАМИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО^ НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА.

КАКВО БИ СТАНАЛО, АКО В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ПО ПОДОБЕН НАЧИН СЕ ПРЕДЯВЯТ ИСКАНИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЦИГАНСКИ, АРМЕНСКИ, ИВРИТ, ГРЪЦКИ, КОПАНАРСКИ, ВЛАШКИ И ДРУГИ.

ТОЗИ АКТ НЕ Е ЛИ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДНА АНТИНАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА, ЗАПОЧНАЛА ПРЕДИ 45 ГОДИНИ?

БЯХА ТУРЦИЗИРАНИ И ПОБЪЛГАРЕНИ БЪЛГАРОМОХАМЕДАНИТЕ, МАКЕДОНИЗИРАНИ БЪЛГАРИТЕ ОТ ПИРИНСКИЯ КРАЙ, СЪЗДАДЕНИ ТРАКИЙСКИ, ДОБРУДЖАНСКИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ БЪЛГАРСКИ НАРОДНОСТИ. БЕШЕ ИЗВЪРШЕНА НАСИЛСТВЕНА СМЯНА НА ИМЕНАТА НА МЮСЮЛМАНИТЕ ПРЕЗ 1984/85 ГОДИНА. БЕ ВЗЕТО ТОТАЛИТАРНОТО РЕШЕНИЕ НА 29 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., КОЕТО ВЗРИВИ ОБСТАНОВКАТА В РАЙОНИТЕ СЪС СМЕСЕНО НАСЕЛЕНИЕ.

В КРАЯ НА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 1991 Г. ВНЕСОХМЕ ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА И ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС И БУРГАСКА ОБЛАСТ. НА 26 ЯНУАРИ 1991 Г. ЛИЧНО НА Г-Н АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ВРЪЧИХМЕ ПОДОБНА ДЕКЛАРАЦИЯ. ДО МОМЕНТА СМЕ ПОЛУЧИЛИ НЕЯСЕН ОТГОВОР ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА БСП-БУРГАС.

ОТ 18 ФЕВРУАРИ ДО 20 ФЕВРУАРИ 1991 Г. ПРОВЕДОХМЕ ЕФЕКТИВНА СТАЧКА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА. ВРЪЧИЛИ СМЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ОБЛАСТНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ ЗА НЕДОПУСКАНЕТО НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ. В МОМЕНТА СМЕ В СТАЧНА ГОТОВНОСТ ОТ 21 ФЕВРУАРИ 1991 Г., КАТО ПРОДЪЛЖАВАМЕ ЗАНЯТИЯТА ДО 1 МАРТ ДО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА НАШИТЕ ИСКАНИЯ ОТ ВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ОБЛАСТНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В БУРГАСКА ОБЛАСТ. НАШИТЕ ИСКАНИЯ СА ПОДКРЕПЕНИ ОТ УЧИТЕЛИТЕ ОТ СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В ГРАДА.

ЛИДЕРИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НИЕ, МЛАДЕЖИТЕ - БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА, ВИ ПРИЗОВАВАМЕ: НЕ РОБУВАЙТЕ НА ТЯСНОПАРТИЙНИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ. ПОМИСЛЕТЕ ЗА НАС - ЩЕ ОСТАНЕ ЛИ БЪЛГАРИЯ С НЕЙНАТА 1300-ГОДИШНА ИСТОРИЯ В ЕВРОПА, ИЛИ ЩЕ БЪДЕ ПРЕТОПЕНА ОТ ЧУЖДА АНТИЕВРОПЕЙСКА КУЛТУРА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МПС - АЙТОС:  ХР.  БАХЧЕВАНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


*  *  *

СОФИЯ, 4 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ИКОНОМИКА НА ПРЕХОДА" /ЧАСТ ПЪРВА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНАТА АМЕРИКАНСКА ИКОНОМИСТКА ГРАЦИЕЛА Д. ТЕСТА.


РЕЗЮМЕ

СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА ПРЕДПРИЕХА СМЕЛ ОПИТ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА НА ИКОНОМИКАТА СИ. ТЕХНИТЕ УСИЛИЯ СА ПОВЕЧЕ ОТ ГЕРОИЧНИ ПОРАДИ ОТСЪСТВИЕТО НА ТЕОРИЯ ИЛИ ПРИМЕР, ДАДЕН ОТ СТРАНИ, КОИТО СА ПРЕОБРАЗУВАЛИ УСПЕШНО СВОИТЕ КОМАНДНИ СИСТЕМИ В ПАЗАРНИ. ВЪПРЕКИ ТОВА, ИЗСЛЕДВАЙКИ ОПИТА НА НЯКОИ ГРУПИ СТРАНИ, ПОЕЛИ СЪВСЕМ РАЗЛИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПЪТИЩА НА РАЗВИТИЕ, ПОЛИТИЦИТЕ МОГАТ ДА ОТКРИЯТ ОБЩИ ФАКТОРИ, КОИТО ДА СЕ СЧИТАТ ЗА СРАВНИТЕЛНО УСПЕШНИ ЗА НЯКОИ НАЦИИ, КАКТО И ДА ОТБЕЛЕЖАТ КОИ ВИДОВЕ ПОЛИТИКА СА ЗАВЪРШИЛИ С НЕСПОЛУКА.

НЯКОЛКО НАЦИИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ ПОВИШИХА ДОСТА УСПЕШНО ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ - ОТ КРАЙНА БЕДНОСТ ДО ОТНОСИТЕЛНО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ САМО НА ЕДНО ПОКОЛЕНИЕ. ОПИТЪТ НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА ОБАЧЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-ТОЧНО СРАВНЕН С ТОЗИ НА НАРОДИТЕ ОТ ЛАТИНСКА АМЕРИКА. ИКОНОМИКИТЕ НА МНОГО ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ СТРАНИ И НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНИЯ БЛОК СПОДЕЛЯТ ПОДЧЕРТАНАТА СКЛОННОСТ КЪМ ЦЕНТРАЛИЗИРАН И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ. ПОЛУЧЕНИТЕ ОТ ЛАТИНОАМЕРИКАНЦИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПОКАЗВАТ, ЧЕ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА НЯМА ДА БЪДЕ НАМЕРЕНО РЕШЕНИЕ ЧРЕЗ РЕФОРМИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА ИЛИ ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ СТЕПЕНТА ИЛИ РАЗМЕРА НА ВМЕШАТЕЛСТВОТО ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ПРОБЛЕМИТЕ С ДОСЕГАШНИТЕ РЕФОРМИ В УНГАРИЯ И ПОЛША ВЪЗНИКВАХА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПОЛОВИНЧАТИЯ НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕТО ИМ. ВЪПРЕКИ ЧЕ ИКОНОМИКИТЕ БЯХА ЛИБЕРАЛИЗИРАНИ, ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЛАСТИ ПРОДЪЛЖАВАХА ДА УПРАЖНЯВАТ КОНТРОЛ НАД ЗНАЧИТЕЛЕН БРOЙ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВАШЕ ДА БЪДАТ ВЗЕМАНИ ОТ ПАЗАРА. РЕФОРМИТЕ В УНГАРИЯ И ПОЛША /И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА В МНОГО ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ СТРАНИ/ ПЪРВОНАЧАЛНО БЯХА УСПЕШНИ, ТЪЙ КАТО ПОДТИКНАХА КЪМ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И ПОДОБРЯВАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА РЕСУРСИТЕ. НО ТЕ НЕИЗБЕЖНО ЗАГУБВАХА ЕНЕРГИЯТА СИ, КОГАТО СЕ СБЛЪСКВАХА С НОВИТЕ ПРЕЧКИ, НАЛАГАНИ ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИТЕ ДА СЪЩЕСТВУВАТ УПРАВЛЕНСКИ МЕХАНИЗМИ.

СТРАНИТЕ, КОИТО ПОСТИГНАХА ЦЕЛТА СИ, ОСИГУРЯВАЙКИ НА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ ПОВИШАВАЩИ СЕ ЖИЗНЕНИ СТАНДАРТИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ПОЛОВИН СТОЛЕТИЕ, И ТЕЗИ, КОИТО НЕ УСПЯХА, СЕ РАЗЛИЧАВАХА В СВОЯ ПЪТ На РАЗВИТИЕ. УСПЕШНИТЕ ИКОНОМИКИ БЯХА СИ ПОСТАВИЛИ КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕЛ РЪСТА НА ИКОНОМИКАТА, А СВОБОДНАТА ПАЗАРНА СИСТЕМА БЕШЕ НАЧИНЪТ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ТАЗИ ЦЕЛ. В СТРАНИТЕ, КОИТО НЕ ПОСТИГНАХА УСПЕХ ОБАЧЕ, ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА ОБИКНОВЕНО СЕ ПРИСПОСОБЯВАШЕ КЪМ ДРУГИ ЦЕЛИ, КАТО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОХОДИТЕ ИЛИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ.

ПОСТИГНАЛИТЕ УСПЕХ СТРАНИ ИМАТ НЯКОЛКО ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ПРЕДЕЛНИТЕ ДАНЪЧНИ СТАВКИ СЕ ПОДДЪРЖАХА НИСКИ, С ЦЕЛ СТИМУЛИРАНЕ НА СПЕСТОВНИТЕВЛОГОВЕ, ИНВЕСТИЦИИТЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТТА. ФИНАНСОВИЯТ БЮДЖЕТ БЕШЕ ПОДЛОЖЕН НА КОНТРОЛ И ПО-ТОЧНО УСПЕШНИТЕ ИКОНОМИКИ ИЗБЯГВАХА СЪЗДАВАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И НЕ СУБСИДИРАХА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ГРУПИРОВКИ ИЛИ ПРОМИШЛЕНОСТИ. ОСВЕН ТОВА ДЪРЖАВНИТЕ УСЛУГИ СЕ ОСИГУРЯВАХА НА ТЪРГОВСКА ОСНОВА. ТВЪРДАТА ВАЛУТНА ПОЛИТИКА ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУГ ОТЛИЧИТЕЛЕН БЕЛЕГ НА УСПЕШНИТЕ ИКОНОМИКИ. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ФИНАНСОВИТЕ ДЕФИЦИТИ НЕ БЯХА ПОКРИВАНИ ЧРЕЗ УВЕЛИЧЕНО ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПАРИ. ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ КОНТРОЛИРАШЕ ИНФЛАЦИЯТА. ПОСТИГНАЛИТЕ УСПЕХ ПРАВИТЕЛСТВА НЕ ОТПУСКАХА КРЕДИТИ ЗА ПРИВИЛЕГИРОВАНО ПОЛЗВАНЕ, НИТО ПЪК ПОДДЪРЖАХА ИЗКУСТВЕНО НИСКИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КОИТО ОЩЕТЯВАТ БЕДНИТЕ ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ НАСЪРЧАВАТ КАПИТАЛО-ИНТЕНЗИВНИ МЕТОДИ НА ПРОИЗВОДСТВО. ОТВОРЕНИЯТ ПОДХОД КЪМ ТЪРГОВИЯТА Е АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМ ЗА РАСТЕЖА НА ИКОНОМИКАТА; ПОСТИГНАЛИТЕ УСПЕХ СТРАНИ ПООЩРЯВАХА НАСОЧЕНАТА "НАВЪН" ОРИЕНТАЦИЯ НА СВОИТЕ ИКОНОМИКИ. ЦЕНОВИЯТ КОНТРОЛ И ДРУГИТЕ ДЕФОРМАЦИИ НА ЦЕНИТЕ СЕ ИЗБЯГВАХА, КАТО СЕ ДАВАШЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ПАЗАРА ДА РАЗПРЕДЕЛИ РЕСУРСИТЕ ПО ПОСОКА НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ. ПОДВИЖНОСТТА И ГЪВКАВОСТТА НА РАБОТНАТА СИЛА ПОЗВОЛИХА НА УСПЕШНИТЕ ИКОНОМИКИ БЪРЗО ДА СЕ НАГОДЯТ КЪМ ВЪНШНИ ШОКОВИ СЪСТОЯНИЯ. И НАКРАЯ, СТРАНИТЕ С ПОЛИТИЧЕСКИ ОТВОРЕНИ ОБЩЕСТВА, КЪДЕТО ПРАВАТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ БЯХА ЕФЕКТИВНО ЗАЩИТЕНИ, СЕ РАЗВИХА ПО-БЪРЗО, ОТКОЛКОТО В ПРОТИВОПОЛОЖНИЯ СЛУЧАЙ.

КАК ЛИБЕРАЛИЗИРАЩИТЕ СЕ ИКОНОМИКИ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА ТРЯБВА ДА ОСЪЩЕСТВЯТ ПРЕХОДА? ОПИТЪТ ПРЕДЛАГА НЯКОЛКО НАСОКИ.

УСПЕШНАТА РЕФОРМА ТРЯБВА ДА ВДЪХВА ДОВЕРИЕ. ПОЛША, УНГАРИЯ, КАКТО И МНОГО ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ СТРАНИ ВЪВЕЖДАХА РЕФОРМА СЛЕД РЕФОРМА БЕЗ УСПЕХ. АКО ПОЛИТИКАТА Е НЕСЪВМЕСТИМА В РАЗЛИЧНИТЕ СИ ЧАСТИ ИЛИ АКО ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЛОВИНЧАТИ УСИЛИЯ ЗА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ, ТЯ ЩЕ СЕ САМОРАЗРУШИ. ЗА ДА СЕ УВЕЛИЧИ НЕЙНАТА НАДЕЖДНОСТ, ТЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОСТА И ВСЕОБХВАТНА И ДА ЗАДЕЙСТВА КОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО ПО-БЪРЗО.

ВАЖНО Е ДА НЕ СЕ ПРЕНЕБРЕГВАТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПОЛИТИКА, ПРИВЕЖДАНА В ДЕЙСТВИЕ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ. В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ТОВА Е ЕДНА ОТ ПРИЧИНИТЕ ЗА КРАЙНИЯ НЕУСПЕХ НА ПРЕДИШНИТЕ ОПИТИ ЗА РЕФОРМИ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЛАТИНСКА АМЕРИКА. НАПРИМЕР ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ БЕЗСМИСЛЕНА, АКО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИ ВСЕ ОЩЕ ДЕЙСТВАЩ ЦЕНОВИ КОНТРОЛ, ТЪЙ КАТО НОВИТЕ ЧАСТНИ ФИРМИ НЯМА ДА БЪДАТ В СЪСТОЯНИЕ ДА ФУНКЦИОНИРАТ С ПЕЧАЛБА. СЪЩО ТАКА БЕЗСМИСЛЕНО Е ДА СЕ ЛИБЕРАЛИЗИРА ЕДИН СЕКТОР, КАТО НАПРИМЕР СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ДОКАТО ДРУГИТЕ СЕКТОРИ, КОИТО ГО ОСИГУРЯВАТ С РЕСУРСИ И ЗА КОИТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ НЕГОВИТЕ КРАЙНИ ПРОДУКТИ, ОСТАВАТ ОГРАНИЧЕНИ.

ПОЗИЦИЯТА ЗА ДАВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ПАЗАРА ДА ВЗЕМА ИКОНОМИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ТРЯБВА ДА ВОДИ КЪМ ПО-ЕФЕКТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСКЪДНИТЕ РЕСУРСИ И ТАКА ДА МОЖЕ ПО-ДОБРЕ ДА ЗАДОВОЛИ НУЖДИТЕ И ЖЕЛАНИЯТА НА ХОРАТА.АКО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО РАБОТИ НЕЕФЕКТИВНО, ТО ТРЯБВА ИЛИ ДА ПОДОБРИ СВОЯТА ДЕЙНОСТ, ИЛИ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ "БИЗНЕСА", ОСВОБОЖДАВАЙКИ СВОИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ. АКО ОБАЧЕ НА "ИЗБРАНИ ФИРМИ СА ДАДЕНИ СУБСИДИИ, ЗА ДА МОГАТ ДА СЕ ПРИГОДЯТ КЪМ ПРЕХОДА", ПАЗАРНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЩЕ БЪДАТ РАЗСТРОЕНИ И ПРЕХОД НЯМА ДА СЕ ИЗВЪРШИ.

ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ БЕШЕ СВИДЕТЕЛ НА ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА В ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ. В НАЧАЛОТО НА 80-ТЕ ГОДИНИ, СЛЕД ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ, СТАНА ЯСНО, ЧЕ НАЦИИТЕ, КОИТО ОСНОВАВАТ СВОЕТО РАЗВИТИЕ ВЪРХУ ДИРЕКТИВИТЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО ПЛАНИРАНЕ И НАСОЧЕНИ "НАВЪТРЕ" ПРОГРАМИ, НЕ САМО ЧЕ НЕ УСПЯХА ДА СИ ОСИГУРЯТ НАРАСТВАЩ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ, НО В НЯКОИ СЛУЧАИ БЯХА РЕГРЕСИРАЩИ. КОНТРАСТЪТ МЕЖДУ СЪДБИТЕ НА ТЕЗИ НАРОДИ /ПОВЕЧЕ ОТ ПО-СЛАБО РАЗВИТИТЕ СТРАНИ НА АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКА АМЕРИКА, КАКТО И ИКОНОМИКИТЕ С ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПЛАНИРАНЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА/ И ТЕЗИ, КОИТО СЛЕДВАХА ПАЗАРНООРИЕНТИРАНИТЕ СТРАТЕГИИ /НОВОИНДУСТРИАЛИЗИРАЩИТЕ СЕ СТРАНИ /НИС/ ОТ ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ/, СТАНА БОЛЕЗНЕНО ОЧЕВИДЕН, ТЪЙ КАТО ПОСЛЕДНИТЕ НАСТИГНАХА И НАДМИНАХА ПЪРВИТЕ БУКВАЛНО ВЪВ ВСЯКО ИЗМЕРЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ. ДНЕС МНОГО РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ СЕ ОПИТВАТ ДА ПРОМЕНЯТ СВОИТЕ ОБЩЕСТВА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПАЗАРНООРИЕНТИРАНИ МЕХАНИЗМИ, С НАДЕЖДАТА ДА НАВАКСАТ ЗАГУБЕНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ.

СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА СЕ ПРИСЪЕДИНИХА КЪМ ТЯХ, ПРЕДПРИЕМАЙКИ ИСТОРИЧЕСКОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ КЪМ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА НА СВОИТЕ ОБЩЕСТВА. ТОВА Е СМЕЛ ОПИТ, КОЙТО Е ОЩЕ ПО-ДРАМАТИЧЕН, ПОРАДИ ОТСЪСТВИЕТО НА МАРШРУТНИ КАРТИ. НЕ СЪЩЕСТВУВА ТЕОРИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕХОД ОТ КОМАНДНА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. НЯМА ПРИМЕРИ НА СТРАНА, КОЯТО Е ИЗВЪРШИЛА УСПЕШНО ТОЗИ ПОДВИГ. НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ИЗСЛЕДВАЙКИ ОПИТА НА РАЗЛИЧНИ ГРУПИ СТРАНИ, КОИТО СА СЛЕДВАЛИ ДИАМЕТРАЛНО ПРОТИВОПОЛОЖНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПЪТИЩА, МОЖЕ ДА ОТКРИЕМ НЯКОИ ОБЩИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЦИИТЕ ФАКТОРИ, КОИТО СА БИЛИ СРАВНИТЕЛНО ПО-УСПЕШНИ.

НАСТОЯЩАТА СТАТИЯ ИЗВЪРШВА ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИИТЕ НА РАЗВИТИЕ, ПРОТИВОПОСТАВЯЙКИ РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ БЪРЗО ИНДУСТРИАЛИЗИРАЩИТЕ СЕ СТРАНИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ НА ОПИТА НА НАРОДИ, КАТО ТЕЗИ В ЛАТИНСКА АМЕРИКА, КОИТО РАЗЧИТАХА НА СИСТЕМИ ЗА ДЪРЖАВНО ПЛАНИРАНЕ И КОНТРОЛ. ВКЛЮЧЕН Е И ОПИТЪТ НА УНГАРИЯ И ПОЛША, СВЪРЗАН С ТЪЙ-НАРЕЧЕНИЯ "ПАЗАРЕН СОЦИАЛИЗЪМ". ТОВА ПРОУЧВАНЕ ДАВА ГЕНЕРАЛНИТЕ ПОУКИ И ПРИНЦИПИ, КОИТО МОГАТ ДА СЛУЖАТ В КАЧЕСТВОТО СИ НА ПОДРОБЕН ПРОЕКТ ЗА НАЦИИТЕ, ПЛАНИРАЩИ ПРЕХОДА ОТ КОМАНДНА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

13:53:27    04-03-1991