4 януари 1995


София, 4 януари 1995 година
Брой 3 /1304/


София, 4 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ", ОГЛАСЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЛИЯ СТЕФАНОВ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ.


ДРАГИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Форум "Преображение" постигна целта, която си беше поставил на сегашните избори: необходимо беше да се уверите със собствените си очи, че има и такива политици, които са готови да пожертват себе си заради вас - ето ме! Аз не съм илюзия. Аз съществувам и страдам заедно с вас.

Трийсет години подготвях днешното заключително слово на "Преображение". Целта ми беше да ви освободя от онези, които ограбваха вашия труд. Но досега властите пречеха да ви се представя. Затова някои хора ме упрекват, че не съм бил доетатъчно убедителен, че съм бил стеснителен. Не съм стеснителен, господа, но съм притеснен. Притесняват ме отвсякъде: правителството отказа да даде полагащия се по закон на Форум "Преображение" безлихвен заем за предизборна агитация, а на изборите през 1991 г. отпуснаха на оранжевата професорка Сийка Георгиева 300 000 лева, за да разтури създадената от мен с неимоверни усилия българска "преображенска" партия. Ето и сега, докато чакам реда си в телевизията, за да ви кажа тези мои последни заключителни думи, някакъв екстрасенс ме заплашва, че със силата си щял да ме изгони от България, ако не му се подчиня...

Самозванците могат да ни злепоставят и да ни заплашват, колкото си щат! - Важното е, че ние успяхме по време на предизборната кампания да посеем семето на една нова надежда с българското име "Преображение".

Ако сте слушали внимателно нашите клипове по програма "Хоризонт", сигурно сте чули, че през последните 4 седмици изброихме 35 от 100-те особености, по които форум "Преображение" се различава от останалите български партии.

А лидерите на БСП, СДС, ДАР, "Нов избор" и техните пригласници ви пеят все една и съща песен за "масовата приватизация". Те се надяват, че вие няма да усетите до неделя голямата им измама: целта им е да скрият от вас 120 милиарда долара, които представляват стойността на половината от българската територия - господата искат да си ги присвоят и поделят със спонсорите, които финасират предизборните им кампании.

Ако сте си извадили поука, драги избиратели, време е да се досетите, че сега вие можете да разделите помежду си тези 120 милиарда долара, вместо да ги подарите на виновниците за разрухата на България. На всяко българско семейство се полагат реално съществуващи имоти на стойност от по 40 000 долара. Това ще ви е напълно достатъчно, за да не позволите никога вече на никого да граби плодовете на вашия труд. Така наистина може да се стигне до демокрация и до "пазарна икономика". А с "приватизационните бонове" от "масовата приватизация" ще има само да подсмърчате пред лъскавите витрини с празни джобове.

Ако и в тези цифри виждате пак нещо съмнително и неясно, ще ви покажем и ще ви обясним цялата сметка предварително, и то с най-големи подробности. Тогава ще разберете и още много други неща и сами ще поискате да се окрупнят нескопосните предприятия на новоизлюпените еднолични търговци. Ще разберете колко е лесно да се хвали бакалинът със своето трудолюбие, когато доходите му са 4 пъти по-големи от заплатите на лекарите и инженерите. А ние ще ви докажем защо сега в България няма повече от 2000 работни места за онези, които искат да печелят повече от по 20 000 лева на месец.

- Разумно заплащане на човешкия труд чрез "преображенските" щатни таблици;

- справедливо преразпределение на собствеността чрез подялба на земята поравно и пълна реституция; и

- премахване на безработицата чрез окрупяване на дребните предприятия и внедряване на деветте реформи, предложени от Форум "Преображение".

Как ще се осъществяват тези три неща? Това ние можем да ви покажем още сега и вие сами ще се уверите, че ние действително можем да премахнем причините, които предизвикват хаоса, разрухата и престъпността.

Ние ще възвърнем усмивката на лицата ви.

Но господата, които ви предлагат "масовата приватизация", нито знаят, нито искат да се направи това. Така че те никога няма да ни разрешат да ви покажем как може да се извърши преходът бързо и без сътресения, ако вие не гласувате за Форум "Преображение".

Само вие можете да принудите демагозите да се явят пред вас заедно с нас, тук, на същия този телевизионен екран, за да си очистим веднъж завинаги сметките. Достатъчно е да гласувате с бялата бюлетина с три сини хоризонтални ивици и надпис "ПРЕОБРАЖЕНИЕ".

Дойде време, драги избиратели, да обединим силите си срещу общия враг - това са неколцина лидери на политически партии, които са се опълчили срещу цял народ - те развращават младежта и разпалват омраза между братя и сетри; между първи приятели.

Сини и червени, вашите лидери скриха от вас направените им от мен предложения. Затова ви предлагам на всички - подкрепете поне веднъж Форум "Преображение". Ако нещо не ви хареса, за смях ще стана само аз. Но ако трудът ми не е отишъл напразно, вие всички ще спечелите!

Гласувайте с бялата бюлетина с три сини хоризонтални ивици и надпис "ПРЕОБРАЖЕНИЕ".

Гласувайте по съвест, братя българи, за да се видим отново тук на този малък екран!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ТРЕТОТО СЪБРАНИЕ НА НЕОБВЪРЗАНИ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ПРИЕТИ НА 13 ДЕКЕМВРИ 1994 Г.


Днес, 13 декември 1994 година, Третото събрание на необвързаните български политически партии констатира, че е дошло времето да се появи една нова политическа сила, способна да промени сегашната пагубна за България посока, в която ни тласкат неколцина безотговорни личности.

При тези условия присъстващите лидери на необвързаните български политически партии взеха следните решения:

1. Възлагат на избрания от тях на Второто им събрание, сътояло се на 1 декември 1994 година, 14-членен Консултативен съвет да подготви и организира Учредително събрание на един бъдещ съюз на необвързаните български политически партии.

2. Определят срок до 31 януараи 1995 г. Консултативният съвет да предложи датата за свикване на Учредителното събрание и за разпределението на задълженията на всички участващи в подготовката на това събрание.

Настоящите решения са взети със съгласието на лидерите на:

1. Форум "Преображение" - инж. Илия Стефанов

2. Фронт на Прогресивните сили в България - инж. Игнат Игнатов

3. Движение за защита на пенсионерите, безработните и социално слабите - Иван Митев

4. Движение "Научен парламент" - доц. Стефан Найденов

5. Партия на собствениците в България - Михаил Михов

6. Независим участник в Третото събрание на необвързаните партии - проф. Д. Сепетлиев

7. Съюз на демократичните партии и движения "Ера 3" - Славомир Цанков.

Председателят на съюз "Справедливост" г-н Огнян Цеков настоява за ограничаване на съвместните политически действия чрез подписване на политическо споразумение вместо учредяване на политически съюз.

Председателите на Демократическата партия в България, Българската демократическа паритя, Българската отечествена партия "Национален съюз", Християнрадикалдемократическата партия. Демократичният кръг "Българи за разум и национална съвест" и Българската комунистическа партия не можаха да вземат участие при гласуването на гореспоменатите две решения на Третото събрание на необвързаните български политически    партии. Консултативният съвет на необвързаните    партии се задължава да ги информира за хода на подготовката на учредителното събрание, запланувано по инициативата на гореизброените лидери на български политически партии.

От името на участниците в трите предизборни събрания на лидерите на необвързаните български политически партии: инж. Илия Стефанов, председател на Форум "Преображение".

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО ЗА БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКО ПРИЯТЕЛСТВО.


Днес, 29 декември 1994 г. в София бе учреден Инициативен комитет за създаване на Дружество за българо-македонско приятелство. Идеята на дружеството е да работи за добросъседство и разбирателство между народите на двете страни, за мир на Балканите и в Европа. В Инициативния комитет участват Крикор Азарян, Иван Биков, Иван К. Георгиев, Константин Георгиев, Йордан Гюров, Борис Джаджев, Надежда Драгова, Драга Илиева, проф. Иван Калчев, Петър Манолов, Росен Милев, Стефан Влахов-Мицов, Славчо Мънков, Константин Оруш, Паскал Паскалевски, Валентина Радинска, Георги Радулов, Ганчо Савов, Сашо Савов, Николина Севданова, Димитър Томов, Максим Чипев.

Инициативният комитет се е обърнал с новогодишни поздравления и молби за съдействие към господата Евгени Силянов, Джон Паница, Милка Генадиеф, Иван Гаджев, Милка Kpaуc, Панайот Панайотов и други изтъкнати наши сънародници в чужбина.

София, 29 декември 1994 г.

                                                                               ЗА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ: проф. Иван Калчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ ОТ ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ "ПОДКРЕПА" - КРЕМИКОВЦИ АД, ПО ПОВОД НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ НА 18 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ИЗБОРИ ЗА 37-О ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет, до президента на Конфедерация на труда "Подкрепа".


Във връзка с промяната на политическата ситуация в Република България след проведените на 18 декември 1994 г. избори за Народно събрание ние, членовете на Фирмена синдикална организация /ФСО/ "Подкрпа" - Кремиковци,

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. ФСО "Подкрепа" е против всякакви политически преследвания и кадрови промени в ’Кремиковци" - АД, които евентуално могат да бъдат предприети от новото правителство.

2. Ако бъде разширен износът на скрап от новото правителство или се позволи неконтролируемото нарастване на цените му, ФСО "Подкрепа" - Кремиковци си запазва правото на крайни синдикални действия.

Настоящият меморандум е приет на синдикален съвет на 21 декември 1994 г.

София, 23 декември 1994 г.

                                                                     ЗА ФСО "ПОДКРЕПА", ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цв. Боянов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОКЛАМАЦИЯ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ ЗА СЪЗДАВАНЕТО, ЦЕЛИТЕ И НАМЕРЕНИЯТА НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /26 И 27 НОЕМВРИ 1994 Г., СОФИЯ/


2. Образование

Въпреки че образованието у нас се отличаваше с добър коефициент на ефективност, ние считаме, че се нуждаем от нова концепция за образователна политика, съобразена с новите реалности и постиженията на развитите страни.

Образованието трябва да бъде оценявано като средство за изравняване на шансовете за житейска и професионална реализация независимо от принадлежността към една или друга социална група. То трябва да формира добри граждани и патриоти на Република България. Нашата главна цел е да се съхрани обхватът на безплатното за обучаващия се образование. Това може да се постигне посредством гарантираната държавна поръчка, данъчни облекчения за фирми, които поемат издръжката на ученици и студенти, гъвкава система за кредитиране и стимулиране на фондации и организации, подпомагащи образованието.

Ние сме за регулиране на взаимоотношенията между частните училища и държавата, така че обществените интереси да бъдат защитени.

Без издигане ролята на българските учители е невъзможен успехът на реформата в средните училища. В тази връзка заставаме твърдо зад исканията им за достойно заплащане на техния труд.

Младежката организация /МО/ на Българската социалистическа партия /БСП/ настоява следващият парламент приоритетно да приеме нов закон за висшето образование и акредитацията на Висшите учебни заведения /ВУЗ/, да се въведе ред в придобиването на научни титли и звания, което ще спомогне и за интегрирането ни в европейските образователни структури. Принципно трябва да се решат въпросите за аспирантурите и възможностите за постоянно обучение и преквалификация.


3. Семейството

Ние сме за ново отношение към младото семейство. За да се осигури неговата стабилност, е необходимо да се усъвършенства системата за семейни надбавки, като те бъдат диференцирани според доходите на родителите и възрастта на децата. Настояваме размерът им да се определя според средната работна заплата. Необходимо е и да се увеличават еднократните помощи при раждане на дете, за да бъдат посрещнати големите първоначални разходи.

Острите социални проблеми на младото семейство налагат провеждането на специфична кредитна политика за тяхното решаване. МО на БСП ще инициира създаването на взаимоспомагателна каса по синдикален образец.

Време е да се спре разрухата на детските заведения и неконтролируемото увеличаване на таксите за тяхното използване, като държавните и общинските власти поемат своите отговорности.

От съществено значение е подобряването на детското и майчиното здравеопазване. МО на БСП ще се включи в организирането и провеждането на разяснителни кампании по проблемите на нежеланата бременност и заболяванията, свързани с възпроизводствените функции на човека. Защитаваме ползването на безплатни лекарства от бременните и децата до тригодишна възраст като необходима социална придобивка.

В семейния живот от голяма важност са образованието и комуникациите. Ние сме за въвеждане на учебни програми, за нормалното функциониране на семейството и половото възпитание.

Специалната подготовка на учителите и целенасочената работа на масмедиите са предпоставки за крайния успех. Сериозно внимание трябва да се отдели за повишаване на педагогическите знания и култура на родителите, включително чрез т.нар. училища за родители.


4. Кризата на ценностите

Духовният вакуум и принизяването на нравствеността тласка мнозина младежи към дезинтеграция. Тя се изразява в наркомания, самоубийства, скитничество, проституция и престъпност. Смятаме, че въпреки обществената стагнация младите българи имат своя шанс за по-добро бъдеще. Колкото по-единни сме, толкова повече ще се доближим до него. Необходимо е приемането на нов модерен закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за засилване на ролята на социалните педагози и психолози в училищата. Трябва да се предприемат ефикасни мерки срещу лица, проституиращи с деца. Ние подкрепяме плурализма, но същевременно изразяваме остър протест срещу антихуманната дейност на сектите. Настояваме ясно да се определят правилата за чуждестранно финансиране на разрешените религиозни групи и с ефективни действия да се преустанови дейността на забранените. Да се въведат строги санкции за лица, използващи методи на хипноза и промяна на съзнанието, без да са оторизирани за това.


5. Спорт, отдих и творческа изява

МО на БСП е за превръщане на спорта в младежко ежедневие и утвърждаване на здравословния начин на живот.

Основен е въпросът за възстановяване на спортната база. Това може да стане чрез привличането на частен капитал при условия, осигуряващи достъпа до нея на учещите се.

От подкрепа се нуждаят детско-юношеските спортни школи и студентският спорт.

МО на БСП е за мораториум върху приватизацията на младежката база. Предлагаме да се създаде държавен младежки фонд, който да стопанисва наличното имущество. В това отношение може да се използва опитът на другите страни. Нашата цел е да подпомогнем създаването на младежки културни средища и с това да стимулираме развитието на младежката култура и изявата на младите творци и научни работници. В тази връзка ще изготвим законопроект за специалния статут на Студентския град в София.

Настоящата програма няма претенции за всеобхватност и има за цел да набележи основните насоки за работа на МО на БСП. Тя ще бъде допълнена в процеса на практическата дейност чрез конкретни виждания на нейните членове и привличането на експерти в определените области.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ’94


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 503

София, 28 декември 1994 г.

ОТНОСНО: Извършена проверка от работни групи на ЦИК, касаеща вписването на избиратели в изборния ден на 18 декември 1994 г.


Съгласно решение номер 494 от 21 декември 1994 г. на ЦИК две работни групи извършиха проверка в РИК - Кърджали, и РИК - Пазарджик. Проверени бяха избирателните списъци на секциите с повече от 10 % вписани гласоподаватели в изборния ден. Работните групи в състав Александър Петров, Илияна Ризова, Николай Вълчанов и Ралица Негенцова представиха писмен доклад. След обсъждане на доклада на заседание Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Приема доклада с вх. номер ІІ-6932/28 декември 1994 г. на работните групи с направените в него констатации, факти и изводи и го изпраща за сведение и вземане на отношение от Министерския съвет. Същият представлява неразделна част от настоящото решение.

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

                                                                                СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
04.01.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Цвета Борисова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!