4 ноември 1996 г.

04.11.1996

- Пристига Майкъл Деплер, зам.-председател на I-ви европейски отдел на МВФ, и връчва на президента Желю Желев писмо от изпълнителния директор на МВФ Мишел Камдесю, в което се предлага идеята за въвеждане на валутен борд у нас. В писмото се казва: "Очевидно е, че в момента все още липсва доверие в способността на правителството да стабилизира икономиката и да създаде онази безпристрастно пазарно ориентирана рамка, която е необходима за устойчив растеж. Ние искаме да ви помогнем, но не можем да направим това при тези обстоятелства."

- В отворено писмо-апел 19 членове на ИБ, ВС на БСП, и депутати от ПГДЛ настояват за ново правителство и нова политика. Сред тях са Александър Лилов, Николай Камов, Янаки Стоилов, Филип Боков, Александър Маринов, Нора Ананиева, Чавдар Кюранов, Елена Поптодорова, Иван Генов, Минчо Минчев.

Писмото е депозирано във деловодството на ВС и ПГДЛ.

"Ако радикалните решения се отложат и сега, БСП вече няма да има шанс да завърши мандата си за управление. Доверието към левицата е спаднало катастрофално, и то сред традиционно подкрепящите я слоеве. Расте недоволството от разминаването между платформата, с която БСП спечели през 1994 г., и провежданата политика. Има неблагоприятна промяна в отношението на основните външни партньори към България.

За целта предлагаме да се пристъпи без отлагане към формиране на второ правителство на Демократичната левица. Специално внимание да се отдели за съставянето на силен икономически екип; да се подготви практическа програма за структурната реформа; да се подготви специална програма за развитие на земеделието и за решаване на продоволствения проблем за тази зима и до края на мандата; да се обсъдят и реализират инициативи за възстановяване на политическия диалог в парламента, на изпълнителната власт, а също така и в БСП; след решаване на тези неотложни проблеми за преодоляване на критичната ситуация и засилване на управлението на държавата да се проведе извънреден конгрес на БСП."

- Зам.-председателят на КНСБ Иван Нейков предлага най-тежките плащания по външния дълг да се изплащат след 2000 година, когато ще има съживяване в икономиката. Според него това трябва да е един от проблемите, които разумните сили в БСП и ОДС трябва да обсъдят с МВФ; необходимо е преразглеждане на меморандума на българското правителство с МВФ.

Ако през следващите 3 месеца не се вземат адекватни мерки България я очаква пълен банкрут.