4 февруари 1994


София, 4 февруари 1993 година
Брой 25 /1070/


София, 4 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ВНЕСЕНИЯ ПАКЕТ ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОЛИТИКАТА НА ДОХОДИТЕ.


Днес по обяд Конфедерацията на труда "Подкрепа" беше сюрпризирана от информацията, че като извънредна точка на заседанието на Министерския съвет в четвъртък - 3 февруари 1994 г., ще бъде внесен пакет от постановления по политиката на доходите.

Винаги сме приветствали проявите на експедитивност на правителството, но в този случай привързаността му е проява на социалните партньори и утвърдените правила за работа в НСТС.

Въпросните постановления бяха обект на обсъждане около четири месеца, а последното решение беше те да се върнат на Комисията по доходите за доизглаждане на текстовете, по които се споразумяхме.

Вместо да минат през Националния съвет, текстовете се внасят направо в Министерския съвет. Това не може да не предизвика нашето огорчение. Така се прескача последната възможност официално да потвърдим несъгласието си с "изчезването" на последното тримесечие от 1993 г., довело до некомпенсиране на 8% инфлация, и с въвеждането на 6,5% праг пред индексирането на разликата между прогнозна и реална инфлация.

Ние не желаем забавянето на въпросните постановления. Те трябва да бъдат приети бързо, за да не бъдат ощетени пенсионерите. Но бързите темпове можеха да бъдат овладени само с едно извънредно заседание на Националния съвет. Такава практика сме прилагали успешно и преди. Нека сега правителството отново само поеме отговорността за нарушаване на принципите, приети от социалните партньори.

София, 2 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ "СПРЕТЕ ГАВРИТЕ" НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ПО ПОВОД НА ЧЕСТВАНЕТО НА СТЕФАН СТАМБОЛОВ.


Едва прикрито под маската на признание на делото на великия държавник и утвърдител на българската национална династия, комунистите организираха кампания за охулването му.

Срамното "честване" е оглавено от номенклатурни ретрогради като Илчо Димитров, Дойно Дойнов и Константин Косев. Голяма активност проявяват и политическите въртиопашки Петко Симеонов, Михаил Неделчев и Александър Йорданов. Връхната точка на мероприятието ще бъде тържественото слово на марксиста-президент.

В юбилейния лист "Стефан Стамболов" от януари 1994 г. ни затрупват с купища позорни лъжи бивши идеологически развратници. Великият държавен мъж бил диктатор, вдъхновител на машинации, неподбиращ средства, първопричина за национална катастрофа и прочие. В същото време ни натрапват твърдения, че бившите червени управници, които скърцаха със зъби при споменаване на името Стефан Стамболов, тайно са били негови "възторжени почитатели". Уверяват ни, че делото му е "мит", а към неговите идеи не сме готови да се приобщим. С това се цели и дискредитирането на българския либерализъм и българската държавност.

Партия Либерален конгрес изразява негодуванието си от новия порой хули, клевети и лицемерие, които днес се изсипват върху светлото име на Стефан Стамболов - първия истински държавник от новата ни българска история.

Велико Търново, 31 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЗАЯВЛЕНИЕ НА МЕХМЕД ОСМАН ХОДЖА, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ИЗБРАН ОТ ДЕВЕТИ КЪРДЖАЛИЙСКИ РАЙОН, ЗА НАПУСКАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДПС.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 15 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание депозирам настоящото заявление, с което Ви уведомявам, че, считано от 2 февруари 1994 г., напускам Парламентарната група на Движението за права и свободи /ПГ на ДПС/ и ще продължа да изпълнявам конституционните си задължения като независим депутат.

М О Т И В И:

1. Ръководството на Парламентарната група и Централното оперативно бюро предадоха интересите на гражданите, гласували за ДПС, което се потвърждава от следното:
а/ Наложихте тясно сътрудничество между ПГ на ДПС и ПГ на БСП в парламента.
б/ ПГ на ДПС заедно с ПГ ка БСП свалиха г-н Стефан Савов от поста председател на Народното събрание.
в/ Ръководството на ДПС в изпълнение на поръчка, чужда на интересите на избирателите си, свали правителството на СДС.
г/ Правителството на г-н Беров, с мандат на ДПС, избрано и подкрепяно с гласовете на ДПС и БСП, възстанови десетки служители, участвали в т.нар. възродителен процес, които бяха освободени от правителството на СДС.

2. Авторитарният ви стил и методи на работа.

3. Вие и Вашето обкръжение, наричащо себе си "ръководство", превърнахте Централния съвет /ЦС/ на ДПС във функция на ПГ на ДПС.

4. Ръководството на ПГ на ДПС изигра ролята на инициатор за създаване на т.нар. Съвет за сътрудничество, без теза да е поставено за обсъждане нито в ЦС, нито в Парламентарната група.

5. Ръководството на ПГ на ДПС, в това число и Вие, нито веднъж не подкрепихте предложените законопроекти или решения за отваряне на досиетата на народните представители, сътрудници на бившата Държавна сигурност.

6. ПГ на ДПС подкрепя правителство, което доведе нашите избиратели до просешка тояга.

7. Ръководството на Парламентарната група и Вие като председател на партия излъгахте и продължавате да лъжете избирателите с измислен, несъществуващ кредит от Турция в размер на 200-250 милиона долара.

8. ПГ на ДПС не подкрепи искането на главния прокурор на Републиката за снемане на имунитета на народния представител от БСП Димитър Велев, причинил тежки морални щети и оставил бездомни жителите на кв. "Хисаря", гр. Хасково.

9. Има сериозни улики за съществуване на висока степен на корупция в Парламентарната група, особено в нейното ръководство.

10. Част от т.нар. сътрудници на ПГ на ДПС, които назначавате еднолично, са компрометирани и със съмнителни функции.

11. Тютюнопроизводителите за пореден път бяха подведени със съблазнителни обещания за изкупуване на тютюна от реколта 1993 г. със средна изкупна цена 3-4 долара за килограм /случаят с "Мина-Интернейшънъл"/.

12. С визитата си при Т.Живков Вие осквернихте паметта на жертвите, загинали за име, вяра и етническа идентичност. Осквернихте паметта на малката 17-месечна Тюркян. Обидихте всички членове и симпатизанти на ДПС и се подиграхте с техните чувства.

13. Ръководството на ПГ на ДПС не взема участие в работата на Народното събрание в случаите, когато се обсъждат важни и сериозни проблеми от национално значение на пленарно заседание.

14. ПГ на ДПС две години работи без законодателна програма.

15. Правителството с мандат на ДПС, т.е. "нашето", не предприе никакви конкретни действия за решаване на социално-икономическите проблеми на населението, живеещо в планинските райони, в резултат на което Кърджалийският край се обезлюди и се създадоха по-добри условия вицепремиерът Матинчев да предприема рейдове с едничката цел - лов на заблудени ДПС-овчици из джебелските чукари.

16. Ръководството на ДПС не оправда надеждите на стотици избиратели да намерят работа в чужбина на базата на сключени спогодби /случаят със строителите в Германия от лятото на 1993 г./.

17. Ръководството на ДПС досега не показа по никакъв начин отношението си към острите социални проблеми на ромите в България и не предприе никакви мерки за решаването им.

18. Личната Ви дисциплина не служи за положителен пример за колегите Ви.

Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Всичко това е достатъчно основание да напусна ПГ на ДПС, за да не участвам повече в действия, които могат да бъдат квалифицирани като безотговорни, антидемократични, антихуманни, действия, граничещи с престъпления.

Аз поемам моя дял от общата вина на ПГ на ДПС, а Вие поемете толкова, колкото се пада на лидер на партия, която носи заблуждаващото име Движение за права и свободи.

София, 1 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕДЖЕБ МЕХМЕДАЛИ ЧИНАР, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ИЗБРАН ОТ 29-И ХАСКОВСКИ РАЙОН, ЗА НАПУСКАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДПС.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл.15, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание депозирам настоящото заявление, с което ви уведомявам, че, считано от 2 февруари 1994 г., напускам Парламентарната група на Движението за права и свободи /ПГ на ДПС/ и ще продължа да изпълнявам конституционните си задължения като независим депутат.

МОТИВИ:

Ръководството на ПГ на ДПС коренно се отклони от принципите и целите на движението.

София, 1 февруари 1994 г.

С УВАЖЕНИЕ: /Реджеб Чинар/

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА АРХИВА И ИМУЩЕСТВОТО НА БИВШАТА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия с възмущение поставя принципни въпроси на вниманието на Жан Виденов, а чрез него до всички членове на ИБ на ВС на БСП и на целия състав на Народното събрание на БСП. Тези въпроси се свеждат до следното:

1. От достоверни източници научихме, че след 10 ноември 1989 г. от ВС на БСП е дадено нареждане до всички комитети на БСП да унищожат досиетата на членовете на БКП. Въз основа на тази заповед всички досиета на комунистите са били изгорени. Това представлява уникално престъпление, което би трябвало да се подеме от Главна прокуратура и виновните лица да бъдат поставени на съответните места. С тази заповед се е целяло да се прикрият извършени престъпления от живковистко-лиловистката мафия, която компрометира БКП, разграби България с кражби и злоупотреби, изнесе крадените пари от БКП, от народа и от държавата в чужбина, а сега потриват ръце все още като народни представители и се ползват с имунитет на неприкосновеност. Тук изниква основателният въпрос кой и защо запали партийния дом? Защо министърът на вътрешните работи и противопожарната охрана се наслаждаваха на пожара и не предприемаха абсолютно нищо, докато подпалвачите си вършеха работата? Те са имали вероятно една-единствена цел - да унищожат компрометиращите ги материали. Никой друг освен живковистко-лиловистката мафия не е имал интерес да бъде опожарен партийният дом.

2. Настояваме ВС на БСП да ни предаде целия партиен архив до 3 април 1990 г., тъй като той не е на БСП, а представлява героичната летопис на БКП от създаването й до предателството, което ренегатите извършиха. Те нямат никакво основание да претендират за наследници на БКП, тъй като БКП продължава своето съществуване. При живи родители няма и не може да има никакви наследници.

3. Настояваме час по-скоро ВС на БСП да ни предаде всички парични средства, които БКП е имала на разположение на 3 април 1990 г. Настояваме главният прокурор да се намеси и да блокира всички сметки, докато не ни бъдат предоставени.

4. Още един път каним г-н Жан Виденов да нареди да ни бъдат предоставени всички печати, членски книжки и бланки на името на ЦК на БКП, на окръжните и на областните комитети на БКП.

5. Още един път остро поставяме въпроса г-н Жан Виденов да предостави половината от сградата на ул."Позитано" 20 на ЦК на БКП или в противен случай да ни освободи сградата на ул."Лавеле" N 10, тъй като това са имоти не на БСП, а на БКП. И по този въпрос е наложително да се намеси главният прокурор, ако действително вече в България има независима прокуратура и независим съд. Да се надяваме, че е така.

София, 1 февруари 1994 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
"РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РЕФОРМА НА СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СИСТЕМА НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ" НА МЕДИЦИНСКА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА".


Отчитайки тежкото състояние и разпада на старата система на социалистически тип централизирано здравеопазване, от една страна, лошите демографски показатели и нарастващата заболеваемост в страната в съчетание с неразбирането и нежеланието на овластените да се ангажират сериозно със здравните проблеми на нацията, от друга страна, на фона на сериозно орязване на фондовете за здравни нужди от бюджета, което е в контраст с все по-големите разходи за тези цели в световен мащаб.

Съзнавайки, че в условията на тежка икономическа криза най-засегнати от нея са социално слабите слоеве на населението, Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" настоява пред отговорните държавни институции - Народното събрание и правителството, в най-кратки срокове да гласуват Закон за задължително здравно осигуряване и да въведат в действие от 1995 г. система за задължително здравно осигуряване, чрез която да бъдат гарантирани следните основни принципи:

1. Свободен избор на извършител на медицинска услуга.

2. Общодостъпност за медицински грижи от цялото население на допустими цени, които се заплащат чрез вноски солидарно от работника и работодателя или от държавните институции - за хората с ниски доходи.

3. Гарантирано високо ниво на здравни услуги с помощта на стандарти, чието поддържане е функция на държавата.

4. Трипартитно управление на здравните фондове, като представителството на осигурените да е поверено на синдикалните централи.

5. Максимално пестеливи разходи за администрацията на системата.

6. Да бъде предвидена възможност за обособяване на осигурителни здравни планове за отделни професии - и на териториален принцип едновременно.

7. Подвижност на застраховките и гарантиран пакет от здравни услуги.

София, 17 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА/ ЗА БЪЛГАРИЯ НА "ХЕЛЗИНКСКАТА КОМИСИЯ" НА КОНГРЕСА НА САЩ /МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1993 Г./, ПРЕДОСТАВЕН НА РЕДАКЦИЯТА ОТ ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


Политическата ситуация сега поиска оставката на президента Желев, като го обвини, че не е успял да спре "възраждането на комунизма в България". /Преди да стане президент, Желев беше лидер на Съюза на демократичните сили /СДС/. Бивши поддръжници на президента Желев издигнаха палатки пред президентството в София, като по този начин не му позволиха да го използва. Късно през юни депутатите на СДС напуснаха парламента, недоволни от факта, че независимият центрист Л.Беров е назначил 5 нови министри, както и от други правителствени промени. Опозиционният СДС, или това, което е останало от него, твърди, че промените не са нищо повече от стремеж правителството да се върне под контрола на комунистите.

Въпреки призивите на опозицията за нови избори и въпреки оставката на вицепрезидента, Блага Димитрова, парламентът одобри промените в правителството на Л.Беров с 126 на 84 гласа. Независимото правителство от експерти на Л.Беров се подкрепя от мнозинство, съставено от социалистите и ДПС. На 22 юли 1993 г. парламентът отхвърли вот на недоверие на Беров с 147 на 81 гласа, а на 29 юли 1993 г. повторно отхвърли предложения от СДС вот на недоверие със 141 срещу 80 гласа.

Позицията на ръководството на СДС предизвика разцепление в неговите редици, като по този начин отслаби партията, която имаше незначително мнозинство в парламента. Това заздрави позициите на социалистите. Центристките сили в СДС, изглежда, все по-тясно си сътрудничат с Българската социалистическа партия /БСП/ и Движението за права и свободи /ДПС/. Политическата ситуация все още е променлива и може би проблемът няма да се реши, докато не се проведат нови парламентарни избори, вероятно през 1994 г. Поради разцеплението в СДС новите избори вероятно ще бъдат спечелени от социалистите, които ще образуват свое правителство.

В същото време, опитвайки се да си възвърне предишната позиция, СДС обсъжда присъединяването към коалицията и на други антикомунистически партии и организации. В меморандум, публикуван през юли 1993 г., СДС набеляза няколко основни цели, включително спешни парламентарни избори, отваряне на досиетата и съдебно преследване на бивши комунистически служители.

БСП в никакъв случай не е монолитна. В нея също има вътрешно противопоставяне, особено между консервативните и реформистките елементи.

Що се отнася до икономиката, реформите и приватизацията ще продължат, но темпът, с който се извършват, едва ли ще се ускори значително в близко бъдеще. Като причина за сегашното забавяне на икономическите реформи се посочват политическите борби и липсата на силен център, който да се противопостави на онези членове на СДС и БСП, които са помогнали да се забави реформата.

Въпреки неустановената политическа ситуация вътре в страната България продължава да играе стабилизираща и конструктивна роля на Балканите. Тя прилага санкциите на ООН, въпреки големите загуби, които търпи икономиката й. България първа призна независимостта на всички бивши югославски републики, включително и на Македония. Страната работи за мирното решаване на конфликта в Босна, като поддържа позицията, че нито една балканска държава не трябва да участва в умиротворителни операции или да се намесва по някакъв друг начин там.
България поддържа конструктивни връзки със съседите си, включително Турция, с която я свързва дълга и трудна история.


ЧОВЕШКИ ПРАВА

В момента българското правителство спазва ангажиментите за защита на човешките права, поети като член на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа /СССЕ/, което е в пълен контраст с действията преди 1989 г. България постигна значителен напредък по въпроса за човешките права какго на практика, така и по отношение на законодателството си. Възможността средният гражданин в посткомунистическа България да упражнява правата си е значително по-голяма.

Няколко нерешени проблема обаче остават въпреки този напредък. Въпреки че новата Конституция на България, приета през юли 1991 г., гарантира основните човешки права, много от клаузите й са неясни и не съдържат конкретни указания за прилагане на законите. Според Държавния департамент и други наблюдатели, въпреки напредъка по въпроса за спазване на човешките права,. България не е създала необходимата правна база за решаване на проблемите, свързани с нарушаването на човешките права.

Що се отнася до международните документи, през 1992 г. България ратифицира Европейската конвенция за правата на човека, включваща правото на индивидуална жалба. Освен това страната прие незадължителния протокол към Международната конвенция за граждански и политически права, която позволява на отделни граждани да внасят жалби директно в ООН. През май 1992 г. България стана пълноправен член на Съвета на Европа, което е още едно доказателство за напредъка в изпълнение на ангажиментите като член на СССЕ.

В България няма политически затворници. Предишните политически затворници получиха амнистия и бяха освободени след падането на Живков. Не са известни случаи на политически или на съдебни убийства или мъчения, въпреки че има данни за побои над цигани от страна на полицията. Практиката да се подслушват телефонни разговори и да се отваря частната кореспонденция, толкова разпространена по времето на комунистите, е намаляла значително, ако не и изчезнала напълно. Има обаче опасения, че се подслушват телефоните и отварят писмата на противници на сегашното управление.


ПОЛИТИЧЕСКИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА

Свободата на словото, на пресата, на сдружение, на събиране, на религиозна принадлежност и на пътувания са гарантирани от конституцията и се спазват, въпреки липсата на конкретни закони, които да укрепят тези права.


СВОБОДА НА ПРЕСАТА

Българската преса сега е несравнимо по-свободна, отколкото по време на комунистическото управление. Съществува обширна, жизнеспособна и разнообразна независима преса - вестници, списания, книги, която представя широк спектър от политически възгледи. Конституцията забранява цензурата на пресата и медиите. Появяват се независими радиостанции - повече от 6 такива радиостанции започнаха да излъчват в София през последната година, плюс няколко в други големи градове.

Най-големите ограничения върху медиите са икономически. Много вестници, които не бяха свързани с партии или други големи организации, спряха да излизат. Причините бяха най-вече икономически, като например липса на хартия. Големите вестници са директно свързани с различни партии и с профсъюзите. Поради тази причина много от вестниците са силно политизирани.

Българската телевизия е държавен монопол под контрола на Народното събрание. Все още няма частни телевизионни станции. Според Радио Свободна Европа /Радио Свобода, "журналистите, които работят за националните електронни медии, доста успешно налагат своята журналистическа независимост пред очите на правителството и другите политически институции".

От друга страна, въпреки че официалните канали предлагат различни мнения, за тях обикновено се смята, че защитават официалната позиция и че са под влиянието на властващите. Пример за това е отстраняването на Асен Агов, генерален директор на Българската национална телевизия /БНТ/ по време на правителството на Ф.Димитров /1991-1992 / след падането на правителството. Агов беше направил много подобрения в БНТ. Сегашният непартиен премиер, Л.Беров, отстрани Иво Инджев, генерален директор на Българската телеграфна агенция /БТА/, през юни 1993 г., заради, както се твърди, разпространяване на изопачена информация за държавните институции. Тези и още няколко уволнения предизвикаха обвинения, че се налага цензура. На 14 юли 1993 г. Върховният съд обяви, че уволнението на Инджев е противоконституционно. Съдът каза, че правителството няма право да налага контрол върху агенцията.


СВОБОДА НА СДРУЖЕНИЕ И СЪБИРАНЕ

Свободата на сдружение и свободата на събиране се гарантират от конституцията, макар и с някои уговорки.

Що се отнася до свободата на събиране, мирните митинги и демонстрации бяха често явление в България след падането на комунистическия режим. Мирните протести, с малки изключения, се толерират. През юни 1993 г. например в продължение на три седмици в София се провеждаха антиправителствени демонстрации. Нощното бдение на 14 юни 1993 г., организирано от СДС в подкрепа на гладната стачка, обявена от Едвин Сугарев - депутат от СДС, беше обявена за незаконна от Министерския съвет. На 15 юни 1993 г. Министерският съвет одобри изменение на Закона за събиранията, митингите и демонстрациите, което забранява провеждането на митинги в определени места около правителствени сгради. Изменението трябваше да се предложи за разглеждане в парламента. Има случаи обаче на намеса на полицията при събиране на нерегистрирани групи, включително македонски.

Макар и защитена от конституцията, свободата на сдружение е някак проблематична в България. Това право е било подчинено на няколко ограничения. Конституцията забранява организации, които заплашват териториалната цялост на страната, както и такива, които подклаждат расова, етническа или религиозна омраза. Тя също забранява формирането на политически партии на религиозна, етническа или расова основа. България на няколко пъти е била критикувана на форуми на СССЕ за тази забрана, която ограничава правото на групите да образуват сдружения по свое желание и да вземат активно участие в политическия процес. Малцинствата се сблъскват с най-големи ограничения по отношение на правото им на сдружение /вж. следващата глава - Права на малцинствата/.

Работниците имат право да образуват и да се присъединяват към профсъюзи, както и правото да стачкуват. Тези права като цяло се спазват. Стачките не са нещо необичайно. В страната има две основни профсъюзни конфедерации. "Подкрепа" - бившия опозиционен независим профсъюз, и Конфедерацията на независимите профсъюзи, която е наследник на бившите официални профсъюзи. Конституцията също забранява "сдружения на гражданите", включително и на профсъюзите, да се занимават с политическа дейност, въпреки че според Държавния департамент това ограничение все още не е било приложено и "Подкрепа” поддържа активна политическа дейност. Въпреки опитите да се ограничи тяхната власт, профсъюзите упражняват значително влияние на българската политическа сцена.

/Пресслужба "Куриер"/


14:15:00
04.02.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!