4 октомври 1990

СОФИЯ, 4 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА                                      БРОЙ 196 /214/

СОФИЯ, 4 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ХАРТА-90 НА ФОРУМА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ФСД/.


БЪЛГАРИЯ Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД ПОРЕДНИЯ СИ ИСТОРИЧЕСКИ КРЪСТОПЪТ. КРЪСТОПЪТ, НА КОЙТО ОТНОВО СЕ СРЕШАТ ДЕМОКРАЦИЯТА, СВОБОДАТА, СОЦИАЛНИЯТ НАПРЕДЪК И ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА, ХАОСЪТ, ИКОНОМИЧЕСКОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО НЕБИТИЕ.

И ТОЗИ ПЪТ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ И ПАТРИОТИЧНО МИСЛЕЩИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НЕ МОГАТ ДА ОСТАНАТ БЕЗУЧАСТНИ СВИДЕТЕЛИ. ТЕ ТЪРСЯТ И НАМИРАТ ОТГОВОРА НА ГОЛЕМИТЕ НАЦИОНАЛНИ И СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ В РЕШИТЕЛНИЯ, БЪРЗ И РАДИКАЛЕН ПРЕХОД КЪМ БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО. ТОЗИ ПРЕХОД СЕ ГАРАНТИРА ОТ РАВНОПРАВНОТО УЧАСТИЕ И ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ БЕЗ НАСИЛИЕ, С МИРНИ СРЕДСТВА В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА, ЧРЕЗ ШИРОКО ЕДИНОДЕЙСТВИЕ НА ВСИЧКИ, НА КОИТО СА СКЪПИ ОТЕЧЕСТВОТО, НЕЗАВИСИМОСТТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА, ТРАДИЦИЯТА И БЪДЕЩЕТО.

НАЦИОНАЛНАТА ЦЯЛОСТ И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ Е ПЪРВОСТЕПЕННА НАША ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ИСТОРИЧЕСКОТО НИ МИНАЛО И ПРЕД НАШИТЕ ПОТОМЦИ. БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ ОПРЕДЕЛЯТ ВИСОКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕД ГРАЖДАНСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС.

НИЕ, ДЕМОКРАТИ И ПАТРИОТИ, БЕЗ ОГЛЕД НА ВЕРСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ПАРТИЙНА ИДЕЙНОСТ ЩЕ СЕ БОРИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО. ЗА НАС ТО ОЗНАЧАВА:

- ДЕПОЛИТИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВАТА И НЕЙНИТЕ ОРГАНИ, ЧИЯТО ОСНОВНА ЦЕЛ И ГЛАВНА ДЕЙНОСТ СИ ОСТАВА ЗАЩИТАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НА СОЦИАЛНИТЕ БЛАГА;

- РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ, ПРИ КОЕТО ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ СЕ ПЕЧЕЛИ ЧРЕЗ СВОБОДНИ ИЗБОРИ И ПО КОНСТИТУЦИОНЕН ПЪТ, ИЗПОЛЗУВА СЕ САМО ЗА БЛАГОТО НА НАРОДА;

- ПОЛИТИЧЕСКИ, ПРАВНИ, МОРАЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА СВОБОДИТЕ, НА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ КАТО ПРОИЗВОДИТЕЛИ, СОБСТВЕНИЦИ И ДЕЙЦИ В МАТЕРИАЛНАТА И ДУХОВНАТА СФЕРА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ
ЖИВОТ;

- ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ И ХУМАНИЗИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ХОРАТА ЧРЕЗ ТРАДИЦИЯТА И ВЪЗПИТАТЕЛНИ СРЕДСТВА, ПОДПОМАГАЩИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА НРАВСТВЕНОСТТА И ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ, НА ЧОВЕКОЛЮБИЕТО И ТРУДОЛЮБИЕТО, НА МИЛОСЪРДИЕТО И УВАЖЕНИЕТО;

- ЗАЧИТАНЕ ДОСТОЙНСТВОТО НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС НЕЗАВИСИМО ОТ СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ВЯРА, ПАРТИЙНО ЧЛЕНСТВО.

БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО СЕ ОСНОВАВА НА СВОБОДАТА, СОБСТВЕНОСТТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА.

ЧОВЕК Е РОДЕН ЗА СВОБОДА, КАКТО ПТИЦАТА ЗА ПОЛЕТ. СВОБОДАТА НА ВСЕКИ Е НЕОТМЕННО УСЛОВИЕ ЗА СВОБОДАТА НА ВСИЧКИ. СВОБОДАТА НА СДРУЖЕНИЯТА И ПРОФЕСИЯТА, НА СЛОВОТО И СЪВЕСТТА, НА СОЦИАЛЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗБОР Е КРАЙЪГЪЛНИЯТ КАМЪК НА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ. БЕЗ СВОБОДА ДНЕС И В БЪДЕЩЕ Е НЕВЪЗМОЖНА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.

СОБСТВЕНОСТТА Е СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА. ТЯ Е ЧАСТ ОТ ЛИЧНАТА СВОБОДА И ПРАВА НА ГРАЖДАНИНА. СОБСТВЕНОСТТА Е СТИМУЛ И РЕЗУЛТАТ ОТ ТРУДА, ОТ СОЦИАЛНАТА ДИСЦИПЛИНА, БОГАТСТВО НА ОБЩЕСТВОТО. БЕЗ СОБСТВЕНОСТ НЯМА ЛИЧНОСТИ И ТРУДОВИ ЦЕННОСТИ.

СПРАВЕДЛИВОСТТА В ВЕЛИКИЯТ ЗАКОН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА МЕЖДУ ХОРАТА. ТЯ Е МЯРАТА НА ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛИЧНОСТ И ОБЩЕСТВО, МЕЖДУ ТРУД И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, МЕЖДУ ЗАСЛУГА И НАГРАДА, МЕЖДУ СПОСОБНОСТИ И ПРИЗНАНИЕ. БЕЗ СПРАВЕДЛИВОСТТА НЯМА МОРАЛНИ УСТОИ НА ОБЩЕСТВОТО, ОБЩОЧОВЕШКИТЕ НОРМИ НА ОБЩЕЖИТИЕТО НИ ПРЕСТАВАТ ДА СА ВАЛИДНИ. БЕЗ СПРАВЕДЛИВОСТ НЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА ГРАЖДАНСКИ МИР И УВАЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНА.

ЧРЕЗ УСИЛИЯТА НА ВСИЧКИ НИ БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И БЪРЗА СОЦИАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДЕЖТА.
ЕКОЛОГИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТЕНОСТ НА БЪДНИТЕ БЪЛГАРСКИ ПОКОЛЕНИЯ ЗАВИСЯТ ОТ НАШАТА АКТИВНОСТ И ИНИЦИАТИВНОСТ.

НАЛАГА СЕ ДА ПОЛОЖИМ СОЦИАЛНА ГРИЖА И ДА ПРОЯВИМ ДУХОВНА МИЛОСТ КЪМ БЕДНИТЕ, БОЛНИТЕ, НЕТРУДОСПОСОБНИТЕ. ДА БЪДЕМ ВЕРНИ И ДА ПРОЯВЯВАМЕ ЗАИНТЕРЕСУВАНОСТ КЪМ СЪНАРОДНИЦИТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.

ЕДИН НАРОД ИМА БЪДЕЩЕ, АКО ТАЧИ ПАМЕТТА НА НАЙ-ВЕЛИКИТЕ СИ СИНОВЕ И ДЪЩЕРИ.

БЪЛГАРИЯ ЩЕ НАМЕРИ ДОСТОЙНО МЯСТО СРЕД ДРУГИТЕ НАРОДИ, АКО БРАНИ СВОБОДИТЕ И ПРАВАТА, ДЕМОКРАЦИЯТА И ТРАДИЦИИТЕ, АКО РАЗВИВА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 4 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА” ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


ДНЕС, 2 ОКТОМВРИ 1990 ГОД. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" НАПРАВИ МНОГОКРАТНО ОПИТИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/ И С ПРАВИТЕЛСТВОТО ПО ВЪПРОСА ЗА НЕЗАБАВНОТО ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНДЕКСАЦИЯТА.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ПОЗИЦИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ОСТАВА НЕЯСНА, НЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДОРИ СРЕЩА. КНСБ ЩЕ ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ПО-КЪСНО ДНЕС - СЛЕД 19.30 Ч.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА” РЕШИ:

1/ ПРИ ЛИПСА НА РЕАКЦИЯ ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ЗАПОЧНАТ СИНДИКАЛНИ АКЦИИ НА ПРОТЕСТ.

2/ ДА ПРИКАНИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА КЪМ ЕДНОЧАСОВИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СТАЧКИ, СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ТРУДОВИТЕ СПОРОВЕ С ПОСТЕПЕННО РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАНАТИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

3/ ВЪПРОСЪТ ЗА ПО-НАТАТЪШНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЩЕ БЪДЕ ПРЕОБСЪДЕН НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ФОРУМ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА С ОГЛЕД ДА СЕ ПРЕДПАЗИ ОБЩЕСТВОТО НИ ОТ НАРУШАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО РАВНОВЕСИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ГРАФИЦИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА.

АКО ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ СЧИТА ЗА ОТГОВОРНО ЗА ПОДПИСА СИ ПОД СПОРАЗУМЕНИЕТО СЪС СИНДИКАТИТЕ, ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РАЗГОВОРИ И НЕЗАБАВНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНДЕКСАЦИЯТА ОСТАВА ОТКРИТА.

СОФИЯ, 2 ОКТОМВРИ 1990 Г.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 4 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ТЕЛЕГРАМАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА В РУСЕ, АДРЕСИРАНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.


ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА В ГР.РУСЕ ЕДИНОДУШНО ПОДКРЕПЯТ ОКАЗВАНЕТО НА ХУМАНИТАРНА И МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВОЕНЕН КОНТИНГЕНТ В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ, НО КАТЕГОРИЧНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ИЗПРАЩАНЕТО НА ЧАСТИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ В ЗОНАТА НА КОНФЛИКТА.

РУСЕ, 29 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРИЯ.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ПРОЯВЯВА СЕРИОЗНА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА СИГУРНОСТТА И СЪДБАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ИРАК.

СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ НАСТОЯВА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕЗАБАВНА СРЕЩА НА НАЙ-ВИСОКО ИЗПЪЛНИТЕЛНО НИВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ИРАК, ЗА УРЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ОТНОСНО ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОНИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАПРЕЖЕНИЕТО И КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК. ДО МОМЕНТА НА ТОВА ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ СТРАНАТА НИ ДА СЕ ОСИГУРИ ДИРЕКТНО СНАБДЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ТАМ С НЕОБХОДИМИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, МЕДИКАМЕНТИ И ДРУГА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ.

РАЗЧИТАЙКИ НА ВАШАТА ЕФИКАСНА ДИПЛОМАТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА, ОСТАВАМ С УВАЖЕНИЕ И НАЙ-ДОБРИ ПОЖЕЛАНИЯ.

СОФИЯ, 28 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА           ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН ВЕЛКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР, ЕДИНСТВО И ЗАКОННОСТ, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ С ИЗНЕНАДА НАУЧИ, ЧЕ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕТО СИ ВЪВ ВАШИНГТОН ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ /ПРЕЗИДЕНТЪТ/ Г-Н ЖЕЛЕВ ИЗРАЗИЛ ГОТОВНОСТ ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕНА БЪЛГАРСКА ВОЙСКОВА ЧАСТ В РАЙОНА НА ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ.

ВОЙНАТА В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ РАЗДЕЛИ СВЕТА И ПРОТИВОПОСТАВИ АРАБСКИТЕ СТРАНИ. ИСТОРИЧЕСКАТА СПРАВКА СОЧИ, ЧЕ ВЕКОВЕ НАРЕД КУВЕЙТ И ИРАК СА БИЛИ ЕДНА ДЪРЖАВА. ПРЕЗ 1914 ГОДИНА АНГЛИЯ ОКУПИРА ЧАСТ ОТ ТАЗИ ДЪРЖАВА И Я ОТДЕЛЯ ПОД ИМЕТО КУВЕЙТ. ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ АРАБСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ДНЕС ПРИЕМА ПРЕЗИДЕНТА САДДАМ ХЮСЕИН КАТО ОСВОБОДИТЕЛ И ОБЕДИНИТЕЛ НА НАЦИЯТА. САЩ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВОДЕНИ ПРЕДИМНО ОТ СВОИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ, ЗАЕХА ИЗВЕСТНАТА НА ВСИЧКИ ПОЗИЦИЯ. ООН ОСЪДИ АНЕКСИЯТА НА КУВЕЙТ И ВЪЗПРИЕ ЛИНИЯТА ЗА МИРНО РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИЯ КОНФЛИКТ. ТАЗИ ПОЗИЦИЯ БЕ ПОДКРЕПЕНА И ОТ БЪЛГАРСКОТО РЪКОВОДСТВО.

А СЕГА ПРЕЗИДЕНТЪТ ОБЕЩАВА ДА ИЗПРАТИ В ПОМОЩ НА САЩ АВАНГАРДНА БОЙНА ЧАСТ.

КАК ДА СИ ОБЯСНИМ ФАКТА, ЧЕ СЪЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО НАСТОЯВАХА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА СЕ ИЗВИНИ ЗА ИЗПРАТЕНИТЕ ПРЕЗ 1968 Г. ВОЕННИ ЧАСТИ В ЧЕХОСЛОВАКИЯ, СЕГА ВЕЧЕ ПРЕДЛАГАТ ДА СЕ ИЗПРАТЯТ САПЬОРНИ ЧАСТИ В ПУСТИНЯТА, ЗА ДА ВОЮВАТ СРЕЩУ ИРАК? НИЕ СЕ ПИТАМЕ: КОЙ ЩЕ ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА БЕЗОТГОВОРНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ Г-Н ЖЕЛЕВ, И ЗА СЪДБАТА НА НАМИРАЩИТЕ СЕ В ИРАК ОКОЛО 700 БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ?

В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДПРИЕ РЕДИЦА НЕРАЗУМНИ ИНИЦИАТИВИ, ЧАСТ ОТ КОИТО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВЕЧЕ ОТХВЪРЛИ. НЕ Е ЛИ ВРЕМЕ ВСИЧКИ ДА РАЗБЕРЕМ, ЧЕ ПОСЛЕДНИЯТ МУ АНГАЖИМЕНТ Е НЕДОПУСТИМА ПОЛИТИЧЕСКА ГРЕШКА?

КАТО ПОДКРЕПЯМЕ ИЗЯВЛЕНИЯТА НА СЪНАРОДНИЦИТЕ НИ, ЧИИТО СИНОВЕ, БАЩИ И БРАТЯ СЕ НАМИРАТ В ИРАК, И ПРОТЕСТА НА МАЙКИТЕ И БАЩИТЕ, ЧИИТО СИНОВЕ ЕВЕНТУАЛНО ЩЕ БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ ДА ВОЮВАТ В ЗАЩИТА НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ, НИЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ НАСТОЙЧИВО ИСКАМЕ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ОТХВЪРЛЯТ С ВЪЗМУЩЕНИЕ АНГАЖИМЕНТА НА Г-Н ЖЕЛЕВ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ВОЙСКОВИ ЧАСТИ В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ И ДА МУ ОБЪРНАТ ВНИМАНИЕ ДА НЕ ПРЕВИШАВА КОНСТИТУЦИОННИТЕ СИ ПРАВА.

СОФИЯ, 1 ОКТОМВРИ 1990 Г.

ВИСШ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА ОБЩОНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР, ЕДИНСТВО И ЗАКОННОСТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ОГНЯН БОНЕВ
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ИВАНОВ
СЕКРЕТАР: ДОРА ХРИСТОВА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА /ФНСД/.


В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ ВЪЗНИКНАХА МНОГО ВЪПРОСИ ОКОЛО ДЕЙСТВИЯТА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА И АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ". ПО ТОЗИ ПОВОД СЪОБЩАВАМЕ СЛЕДНОТО:

- АФ "МД" Е СЪЗДАДЕНА НА 23 ЮЛИ 1990 Г. И НЯМА НИЩО ОБЩО СЪС СТРУКТУРИТЕ НА ФНСД. ПРИ СЪЗДАВАНЕТО Й, В НЕЯ СЕ ЗАПИСАХА ОКОЛО 50-60 ДУШИ, А ВЕЧЕ СА ОСТАНАЛИ ДА РАБОТЯТ /СПОРЕД НАС/ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20. ОПИТИТЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ ФОРУМ ДА СЕ ПРЕДСТАВИ КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ - НАСЛЕДНИК НА СТАЧНИЦИТЕ ИЛИ СТАЧНИТЕ СТРУКТУРИ ОТ ОКУПАЦИОННАТА СТУДЕНТСКА СТАЧКА, ЗАПОЧНАТА ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА, СЧИТАМЕ ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНИ И БЕЗПОЧВЕНИ. ТВЪРДЕНИЯТА, ЧЕ ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФНСД СА СТАНАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА АФ "МД" ОКАЧЕСТВЯВАМЕ КАТО НАГЛИ ЛЪЖИ И ИНСИНУАЦИИ. ЧЛЕНОВЕТЕ НА АФ "МД" МОГАТ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ САМО СЕБЕ СИ.

- ФНСД НЕ ПРИЕМА И НЕ ПОДКРЕПЯ ПОВЕЧЕТО НЕКОНСТРУКТИВНИ ИДЕИ НА АФ "МД" ЗА РЕШАВАНЕ НА СЛОЖНИТЕ СТУДЕНТСКИ ПРОБЛЕМИ, КАКТО И ЗАПЛАХИТЕ МУ ЗА СТАЧКА. СТРАНАТА НИ СЕ НАМИРА В ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ И ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА ЩЕ ПОДКРЕПИ САМО ТАКАВА СТАЧКА, ЧИИТО ИСКАНИЯ СА РЕАЛНО ИЗПЪЛНИМИ, НО ОСТАНАТ НЕИЗПЪЛНЕНИ ПОРАДИ НЕЖЕЛАНИЕ ОТ СТРАНА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ. ЗАСЕГА ИМА НАДЕЖДА, ЧЕ СТУДЕНТСКИТЕ ПРОБЛЕМИ МОГАТ ДА БЪДАТ РЕШЕНИ И ПО ДРУГ НАЧИН.

- БЕЗПОЧВЕНО Е И САМОИЗТЪКВАНЕТО НА АФ "МД" КАТО ЕДИНСТВЕН ЗАЩИТНИК НА СТУДЕНТИТЕ, А ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ ВРЪЩАНЕТО НА ЗАЛА "УНИВЕРСИАДА" НА МНВО Е НЕГОВО ДЕЛО, Е АБСОЛЮТНА ЛЪЖА.

- ФНСД НЯМА НИКАКВО НАМЕРЕНИЕ ДА СЕ РАЗПАДА ИЛИ ДА СЕ ВЛИВА В ДРУГА ОРГАНИЗАЦИЯ. НИЕ СМЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА 43 НСД ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, КОЯТО НЯМА НИЩО ПРОТИВ В БЪДЕЩАТА СИ ДЕЙНОСТ ДА СИ СЪТРУДНИЧИМ И С ДРУГА СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, НО Е НЕОБХОДИМО ТЯ ДА БЪДЕ КОРЕКТНА И ЧЕСТНА В ОТНОШЕНИЯТА СИ СПРЯМО НАС. АФ "МД" НЕ СЕ ПРОЯВИ КАТО ТАКАВА.

СОФИЯ. 3 ОКТОМВРИ 1990 Г.    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО, НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И НА РЪКОВОДСТВАТА НА ТКЗС В ПЕТРИЧ, ТОПОЛНИЦА, КУЛАТА, МАРИКОСТИНОВО, КАПАТОВО, КРОМИДОВО, Н.КОНОМЛАДИ, Г.ТОДОРОВ, КЪРНАЛОВО, МИХНЕВО И ПОДГОРСКИЯ РАЙОН. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДО МИНИСТЕРСТВА И ЦЕНТРАЛНИ ВЕДОМСТВА.

ПО ИНИЦИАТИВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО, НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И НА РЪКОВОДСТВАТА НА ТКЗС ОТ ПЕТРИЧКА ОБЩИНА СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С НАРАСТВАЩОТО СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪЗДАДЕНО ОТ:
- УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ТЕХНИКАТА, ИНВЕНТАРА, ГОРИВАТА, МАТЕРИАЛИТЕ, ФУРАЖИТЕ, УСЛУГИТЕ ОТ МТС И ДРУГИ;
- СЪЩЕСТВУВАЩИЯ МОНОПОЛ В ИЗКУПУВАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ ПО МИНИМАЛНИ ЦЕНИ, ВСЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО ДОХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ СА МНОГО НИСКИ И НЕ МОГАТ ДА ОТГОВОРЯТ НА ПОВИШАВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ И ИНФЛАЦИЯТА;
- ВЛОШЕНОТО МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО СНАБДЯВАНЕ ПОРАДИ ЛИПСА НА МАТЕРИАЛИ, ОСОБЕНО ГОРИВА, ФУРАЖИ И ДР.

В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА И НЯКОИ ДРУГИ ОПРЕДЕЛЯЩИ ФАКТОРИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ЧУСТВИТЕЛНО НАМАЛЯХА ПОСЕВНИТЕ ПЛОЩИ НА ТЮТЮНА, ЗА ДА ДОСТИГНАТ ПРЕЗ 1990 ГОДИНА ЦИФРАТА ОТ 14 200 ДКА ПРИ 22 000 ДКА ЗА 1986-1987 ГОД. ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЮТЮН СЪОТВЕТНО НАМАЛЯ НА 3170 Т. ЗА 1989 ГОД; ПРИ БЛИЗО 4590 Т. ЗА 1986-1987 ГОД. ОЧАКВА СЕ ОТ РЕКОЛТА 1990 ГОД. ДА СЕ ПРОИЗВЕДАТ НАД 2700 Т. ТЮТЮН, С КОЕТО СЕ ПОДЛАГАТ ОТНОВО НА ИЗПИТАНИЕ С ИЗКУПНИТЕ ЦЕНИ ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ РАЙОНА.

ЕТО ЗАЩО ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕ НА СТАРАТА ТРАДИЦИЯ НА ТЮТЮНДЖИЙСКИ КРАЙ И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСИЛВАЩАТА СЕ ИНФЛАЦИЯ НАПЪЛНО ПОДКРЕПЯМЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА ТРУДЕЩИТЕ СВ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО /ФНСТЗ/ ЗА НЕОТЛОЖНИ АНТИКРИЗИСНИ И СОЦИАЛНИ МЕРКИ ОТ 20 АВГУСТ 1990 ГОД.

ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕТО НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НОРМАЛНО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО, ЗАДЪРЖАНЕ НА КАДРИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ПРЕДЛАГАМЕ:

1. ИЗКУПНИТЕ ЦЕНИ НА ТЮТЮНА, ОТГЛЕЖДАН В РАЙОНА НА ПЕТРИЧ И ОБЩИНАТА ОТ РЕКОЛТА 1990 ГОД., ДА БЪДАТ УВЕЛИЧЕНИ НА:
- 25,00    ЛВ ЗА ПЪРВА КЛАСА;
- 15,00    ЛВ ЗА ВТОРА КЛАСА;
- 6,00 ЛВ ЗА ТРЕТА КЛАСА.

НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ЗАПЛАЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ПО 50 ЦЕНТА НА ВСЕКИ КИЛОГРАМ ТЮТЮН И ПО 27 КГ ЗЪРНО НА 100 ЛВ. ОБЩА ПРОДУКЦИЯ.

2. ДА СЕ ПРЕМАХНЕ МОНОПОЛЪТ НА СТОПАНСКИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ, ИЗКУПУВАЩИ СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИЗВЪРШВАЩИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИ.

3. ДА СЕ ПОВИШАТ МИНИМАЛНИТЕ ИЗКУПНИ ЦЕНИ НА КИЛОГРАМ /ЛИТЪР/ ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, КАКТО СЛЕДВА:
- КРАВЕ МЛЯКО ПРИ 3,4 МАСЛЕНИ ЕДИНИЦИ - 1,50 ЛВ./Л.
- ОВЧЕ МЛЯКО ПРИ 6,5 МАСЛЕНИ ЕДИНИЦИ - 3,00 ЛВ./Л.
- МЕСО ТЕЛЕШКО - СРЕДНА ЦЕНА -    8,50  ЛВ./КГ
- МЕСО АГНЕШКО - СРЕДНА ЦЕНА - 11,00 ЛВ./КГ
- МЕСО ОВЧЕ - СРЕДНА ЦЕНА -    6,00    ЛВ./КГ
- МЕСО ГОВЕЖДО - СРЕДНА ЦЕНА - 6,50 ЛВ./КГ
- МЕСО СВИНСКО - СРЕДНА ЦЕНА - 4,50 ДВ./КГ
- ВЪЛНА - 30,00 лв./кг.

ДА СЕ ГАРАНТИРА С ПРЕДИМСТВО ЛИМИТ ОТ ГОРИВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОРАН, СВИТБА И ДРУГИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТИ, КАКТО И ЛИМИТ ЗА ФУРАЖИ НА ЖИВОТНИТЕ.

ПОСТАВЯЙКИ НАШИТЕ ИСКАНИЯ, СЪЩЕВРЕМЕННО ПОДКРЕПЯМЕ И ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ КРУМОВГРАДСКА И ИВАЙЛОВГРАДСКА ОБЩИНА,
КАТО ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ПРИ НЕРЕШАВАНЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ ЩЕ ОБЯВИМ ОТ 1 ОКТОМВРИ 1990 Г. СИМВОЛИЧНА, А ОТ 3 ОКТОМВРИ 1990 Г. -ДЕЙСТВИТЕЛНА /ЕФЕКТИВНА/ СТАЧКА.

ПЕТРИЧ, 17 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИСКАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ И БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ВЛИЗАЩИ В НАЦИОНАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ". ИСКАНЕТО Е АДРЕСИРАНО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


КАТО СЕ РЪКОВОДИМ ОТ СТРЕМЕЖА ЗА ПЪЛНА И ЦЯЛОСТНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ, НАСТОЯВАМЕ ЗА ЦЯЛОСТНО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОТЕЧЕСТВЕНОФРОНТОВСКАТА ВЛАСТ В ГОДИНИТЕ 1944-1947:

1/ ДЕЙНОСТТА И ПРИСЪДИТЕ НА Т.НАР.НАРОДЕН СЪД.

2/ РЕПРЕСИИТЕ И ИЗБИВАНИЯТА ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА.

3/ ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ФОРМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЧУЖДЕСТРАННА ОКУПАЦИЯ И ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ.

4/ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БАНКОВОТО ДЕЛО И ПРОМИШЛЕНОСТТА.

5/ ПРЕГОВОРИТЕ И СПОРАЗУМЕНИЯТА В УЩЪРБ НА НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ И ИНТЕРЕСИ, ПРИ ПОДПИСВАНЕТО НА МИРНИЯ ДОГОВОР ОТ 1947 ГОДИНА.

СОФИЯ, 3 ОКТОМВРИ 1990 Г.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/