4 септември 1995


София, 4 септември 1995 година
Брой 172 /1473/


София, 4 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 3 СЕПТЕМВРИ 1995 Г.


На своето заседание, проведено на 2 и 3 септември 1995 г. в Дом-паметник "Александър Стамболийски", Управителният съвет на Българския земеделски народен съюз /УС на БЗНС/

РЕШИ:

1. УС на БЗНС упълномощава Постоянното присъствие /ПП/ след договорености с Централното бюро на Демократическата партия /ДП/ да регистрира коалиция Народен съюз - БЗНС, ДП, за местните избори 1995 г.

2. УС на БЗНС не е взимал и не сметна за целесъобразно да вземе решение по издигане и утвърждаване на кандидатурата за кмет на София, защото Уставът на БЗНС не му дава подобни прерогативи.

3. УС на БЗНС препоръчва ръководството на съюза да продължи контактите с некомунистическите демократични сили на централно и на местно равнище по издигане на общи кандидатури за местните избори.

4. УС на БЗНС избра за председател на Централния предизборен щаб Избори’95 Веселин Бояджиев.

5. УС на БЗНС избра за председател на Експертния съвет към ПП на БЗНС Яне Янев.

6. УС на БЗНС избра Арбитражна комисия за разговори с ДП в състав: Георги Каркъмов, Крум Хорозов, Борислав Китов.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ПО ВЪПРОСА ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.


Уважаеми сънародници от Централната избирателна комисия,

Конституцията на Република България, приета през 1991 година, забранява образуването на политически партии на етническа и верска основа /член II, ал.4/. Само два месеца след приемането й ЦИК допусна Движението за права и свободи /ДПС/ до самостоятелно участие в парламентарните избори на 13 октомври 1991 г. Така първото нарушаване на разпоредбите на основния закон беше направено от ЦИК с непосредственото участие на президента Желев.

Конституционният съд до този момент няма прието решение по казуса относно ДПС. Партиите, представени в парламента, не се решават да го сезират повторно, преследвайки тесни партийни интереси.

Лидерите на ДПС не подписаха новата конституция, не признават българските закони, вече не крият, че ДПС е партия на етническа и верска основа и дори са успели да регистрират движението по Закона за политическите партии /1994 г./. Конституцията бе нарушена този път от "независимата" съдебна власт ДПС продължава своята антибългарска дейност, чиито крайни цели са турцизиране на цели райони от Източна България и превръщане на България в държава с два народа. Ахмед Доган, лидерът на ДПС, открито заплаши българите с босненски вариант, но не е трудно да се разбере, че става въпрос за кипърски вариант и за постигане на някаква форма на автономия, която също не се допуска от нашата конституция /член 2/.

Кметовете на българските селища са държавни служители, които трябва да се ръководят само от две неща: българските закони и националните интереси. Избраните кметове от ДПС в изборите през 1991 г. открито нарушаваха българските закони и нехаеха за националните интереси. Много от тях емигрираха в съседна Турция и изоставиха своите избиратели. Сега изселниците от Република Турция искат да използват своето двойно гражданство за социални помощи, за безплатно лечение и за участие в приватизацията. Стъпка по стъпка Турция с помощта на ДПС настъпва в смесените райони и застрашава българските производители и българската държавност.

Уважаеми сънародници от ЦИК, вие също сте висши държавни служители и сте длъжни да защитавате българската конституция. Ваш дълг е до момента, когато българското законодателство ще стане реципрочно на турското, да пресичате опитите на пантюркизма чрез демократични процедури да завоюва чужди територии, населени с мюсюлмани. Един Изетбегович за Балканите стига! В Босна загинаха за три години 250 000 души. За същото време А. Доган и ДПС прокудиха 300 000 български граждани в съседна Турция. Участието на ДПС в местните избори като самостоятелна политическа партия ще покаже за пореден път, че в България няма върховенство на закона и че решенията на ЦИК се взимат не в София, а в столиците на САЩ и Турция.

Братя българи! ОКЗНИ ви призовава и настоява да защитите конституцията и да не допуснете регистрацията на ДПС - антиконституционна тоталитарна и сепаратистка партия на мюсюлманите в България, за предстоящите местни избори. България ще ви бъде само признателна за този акт на родолюбив. И ще ви презре и прокълне, ако за пореден път постъпите не като българи, а като марионетки на великите сили.

София, 25 август 1995 г.

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКЗНИ:

                                                                                    Р. Воденичаров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА БОЛНИЦА "ЛОЗЕНЕЦ".


Управителният съвет на Българския лекарски съюз се запозна с възникналите проблеми относно бъдещото развитие на клинична болница "Лозенец" и заявява:

Предлаганото от правителството решение е нецелесъобразно и незаконосъобразно. Директното подчинение на клинична болница "Лозенец" на Министерски съвет /МС/ противоречи на чл.2, ал.З от ЗНЗ, съгласно който здравни заведения могат да се създават само към Министерство на здравеопазването, медицинските факултети, общините, Министерство на отбраната, Министерство на транспорта, Министерство на вътрешните работи и ГУСВ. Тази болница не разполага с подобаваща многопрофилност, за да обезпечи цялостно медицинско обслужване на контингента, посочен от МС. Коректно изпълнение на здравните й задължения е възможно само ако тя е в състава на структура като Военномедицинска академия, даваща възможност за съвременна диагностика и лечение, охрана, спазване на дискретност, пестене на време и др. Не случайно такава е практиката във всички страни с добро развито здравеопазване като САЩ, Франция, Германия, Белгия, Турция, Гърция, Венецуела и др.

Не можем да се съгласим с предложението, подписано от 60 души депутати. Цитираме дословно: "Всички сме убедени, че българска държава има и ще има и тя трябва да бъде укрепвана. Един от важните елементи на правилно и нормално функциониране на държавата това е здравето на нейните ръководители, а това налага институционална основа за реализиране на тази необходимост." Това звучи цинично и грубо. Добре е нашите депутати да знаят, че една държава се крепи на народа си.

Смятаме, че подобни предложения обслужват политически и чисто лични интереси.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Д. Игнатов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕЗИДЕНТА НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА ВТОРИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА ЗА ПРИЗА НА НВ ЦАРИЦА МАРГАРИТА АНЕЛИЯ АТАНАСОВА ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ИВАН ГРАНИТСКИ И ДО БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БНТ ПО ПОВОД НА ОТКАЗА НА ТЕЛЕВИЗИЯТА ДА ИЗЛЪЧВА СЪСТЕЗАНИЕТО.


ГОСПОДА,

До днес не съм получила официален отговор защо БНТ едностранно нарушава сключения договор с д-во "Просветление", подписан с РТЦ-Варна на 20 февруари 1995 г. и преподписан на 30 юни 1995 г. за излъчването на Втория международен турнир по художествена гимнастика за приза на НВ царица Маргарита Българска. Турнирът е включен в международния спортен календар на ФИГ и се провежда две седмици преди световното първенство във Виена.

Условията, които г-н Гранитски е поставил пред г-жа Мария Гигова, че ще излъчи турнира само ако се провежда при пълна анонимност, без да се споменава името на организацията, осъществила турнира, и името на приза, са груб опит за налагане на цензура. Недопустим е опитът на БНТ зад гърба на дружество "Просветление" да се сключва договор за излъчване с Българската федерация по художествена гимнастика /БФХГ/ - София. Господа, този опит е нарушение на закона за авторските права и е абсолютно недопустим от правна гледна точка.

Елитни национални отбори от 17 страни и 10 от България идват да се състезават за този приз и вие по никакъв начин не можете да скриете името му от международните наблюдатели по художествена гимнастика, делегирани от ФИГ. На турнира като официални гости ще присъстват управата на гр. Варна, официални гости от чужбина, потвърдили присъствието си, дипломати, депутати от всички парламентарни групи. Лично е отправена покана към Клара Маринова, която заяви, че на 30 ще потвърди присъствието си. Призът на царица Маргарита ще бъде връчен на победителката от Иван Станчов. Още повече колко международни събития от спортен характер се провеждат в България, че да се отказва да се излъчи такъв силен турнир, който се явява генерална репетиция за световния форум във Виена.

В разговор между Клара Маринова и организационния секретар на турнира г-жа Маринова се съгласи, че де факто това е налагане на цензура от страна на БНТ, но отговори, че няма правомощията да нареди на г-н Гранитски да излъчи турнира и с този въпрос незабавно трябва да се занимава Бордът на директорите.

Господа, досега БНТ с действията си е готова да превърне едно световно спортно мероприятие в политически скандал, който с месеци ще се вихри в България, и то в момент, когато след два месеца предстоят избори. С действията си г-н Гранитски прави лоша услуга на парламентарната група, която го издигна на този отговорен пост. Защото с действията си той доказа на практика, че в България има цензура.

Очакваме до вторник, 13 часа, отговор, защото в 14 часа предстои пресконференция пред наши и чужди медии, която до момента е изкуствено задържана от нас заради толерантността ни към БНТ, за да не допуснем политизиране на събитието. Въпросът няма да приключи на 2 септември, а ще се развихри все повече и повече. Ще бъде поставен като въпрос при парламентарния контрол на Народното събрание за действието на правителството. Това ще предизвика международен скандал, защото на всички международни делегации и присъстващи отбори от Канада, Норвегия, Русия, Белорусия, Украйна, Испания, Словения, Словакия, Великобритания, Гърция, Нова Зеландия, Бразилия, Германия, Молдова, Япония, Китай, Казахстан, България ще бъде обяснено какво се върши от БНТ. Ще бъде и лоша реклама пред негово превъзходителство Фелипе Гонсалес, защото от вестник "ABC" има специално делегиран журналист за турнира.

Варна, 28 август 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРИЕТ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24-25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения

Чл.1. Гражданското обединение за републиката /ГОР/ е общонационална политическа организация на български граждани, които споделят неговите хуманитарни цели и задачи и работят за социалния и културния напредък на Република България.

Чл.2. Основни цели на ГОР са:
- да съдейства за преодоляване на конфронтацията в обществото, за съгласие и помирение на основата на националния консенсус и обществения договор;
- да работи за устойчивото и равновесно развитие на Република България;
- да утвърждава републиканските идеи като предпоставка за модерното развитие на страната;
- да работи за демократичното изграждане и функциониране на социална и правова държава, за формиране на демократично съзнание и поведение на личността и утвърждаване на свободно гражданско общество в страната;
- да се бори срещу всички прояви на фашизъм, тоталитаризъм и ксенофобия, авторитаризъм и икономически монополизъм;
- да способства за осъществяване и защита на конституционните принципи на плурализма и парламентарната демокрация, за разгръщане и отстояване на неприкосновеността и взаимопроникването на различните форми на собственост, за изява на икономическата инициативност и за формиране на модерна национална икономика;
- да създава условия за разгръщане на индивидуални права и свободи на българските граждани и за широко развитие на гражданските асоциации;
- да се стреми към изграждане на хармонична жизнена среда на основата на съвременното социално партньорство и чрез развитие и обогатяване на духовната култура на нацията;
- да съдейства за гарантиране на суверенитета, външната и вътрешната сигурност на страната;
- да работи за утвърждаване на стабилен обществен ред, защитата на спокойствието, правата, свободите и законните интереси на гражданите.

Чл.3. За постигане на своите цели ГОР осъществява следните задачи:
- участва активно в политическия живот на страната и се бори за реализацията на своите идеи;
- разработва и предлага научнообосновани програми и проекти за социално-икономическо развитие на страната, за културата, образованието и социалното дело;
- съдейства за внедряване на резултатите от теоретични и научно-приложни изследвания в икономическата и социалната сфера, в правотворческата и управленската дейност;
- организира и провежда публични дискусии по въпросите на вътрешната и външната политика на страната и предлага на съответните държавни органи система от мерки за подобряване на обществения ред и за изграждане на отношения на разбирателство и сътрудничество между хората за тяхното добруване;
- поддържа тесни контакти с различи обществени организации в страната и в чужбина за издигане на разбирателството и сътрудничеството между хората с цел тяхното добруване;
- провежда научни конференции, семинари, симпозиуми и др.;
- извършва пропагандна дейност по въпросите на философията, теория на политиката, икономиката, правото, религията и т.н.;
- координира и подпомага дейността на своите членове за ефективно упражняване на функциите им в държавната власт;
- развива информационна, издателска, агитационно-пропагандна и рекламна дейност, както и стопанска дейност във връзка с реализирането на своите цели и задачи и за подпомагане на издръжката си.

Чл.4. ГОР се създава в съответствие с чл.11 и чл.44 от Конституцията на Република България, член 7 от Закона за политическите партии и този устав.

Чл.5. ГОР е юридическо лице със седалище в гр.София - 1000, ул."Екзарх Йосиф" N 37.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

         
РЕШЕНИЕ N 13
София, 30 август 1995 г.

ОТНОСНО: Състава на общинските избирателни комисии


На основание чл.21, ал.1, т.1, във връзка с чл.26, ал.1 от Закона за местните избори /ЗМИ/ Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. При консултациите, провеждани от кмета на общината или от областния управитед, във връзка с определяне състава на ОбИК, участват само местните ръководства на политическите партии и коалиции, представени в 37-о Народно събрание.

2. Няма пречка при консултациите да се разисква и да се включат в състава на ОбИК и представители на партии и коалиции, които не са представени в 37-о Народно събрание.

3. Когато процедурата при кмета на общината е приключила, не е постигнато съгласие между представителите на политическите сили, участващи в консултациите, и кметът на общината не е направил предложението за състава на ОбИК до 13 септември 1995 г., той веднага уведомява областния управител.

4. В общините, в които няма кмет, предложението до ЦИК за назначаване на ОбИК се прави от назначения с решение на Общинския съвет заместник-кмет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лена Джелепова

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 14
София, 31 август 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Политически съюз "Демократична алтернатива за Републиката"


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от коалиция Политически съюз "Демократична алтернатива за Републиката", подписано от Васил Трендафилов Велинов, Александър Трифонов Томов и Александър Панайотов Каракачанов, представляващи партиите, членки на коалицията: Алтернативната социаллиберална партия, Гражданско обединение за Републиката и Зелена партия.

Заявлението е заведено под N 8 от 30 август 1995 г. в регистъра на Централната избирателна комисия.

Към заявлението са приложени:
- заверени преписи от съдебни решения за регистрация на политическите партии - участнички в коалицията, към дата 10 август 1995 г.;
- фотокопие от броевете на "Държавен вестник", в които са обнародвани решенията за вписване на партиите - участнички в коалицията;
- споразумение на партиите за участие в коалицията;
- образци от подписите на лицата, представляващи политическите партии на Политически съюз "Демократична алтернатива за Републиката";
- образци от печата на всяка от политическите партии, членки на коалицията;
- образец от подписите на лицата, оправомощени да представляват Политическия съюз "Демократична алтернатива за Републиката";
- образец от печата на Политически съюз "Демократична алтернатива за Републиката".

Предвид гореизложеното и на основание чл.25, ал.1, точка 3 от Закона за местните избори, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. Политически съюз "Демократична алтернатива за Републиката".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лена Джелепова

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 15
София, 31 август 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Обединение на нацията - движение на онеправданите


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., от политическа партия Обединение на нацията - движение на онеправданите, подписано от упълномощеното от партията лице. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 3 от 29 август 1995 г.

Към заявлението са приложени съгласно Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК следните документи:
1. Заверен препис на 31 август 1995 г. от Решение по фирмено дело N 23655 от 1993 г. на Софийски градски съд от 22 февруари 1994 г. за регистрация на политическа партия Обединение на нацията - движение на онеправданите.
2. Образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията.
3. Фотокопие на стр. 31 от "Държавен вестник", бр. 34 от 1994 г: за публикация на регистрацията.

Поради гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, точка 3 от Закона за местните избори, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., политическа партия Обединение на нацията - движение на онеправданите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лена Джелепова

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 16
София, 31 август 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Българската национално-радикална партия


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от Българската национално-радикална партия.

Заявлението е подписано от лицето, което представлява партията, и е заведено в регистъра на ЦИК с N 2 от 29 август 1995 г.

Към заявлението са приложени документи, посочени в Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК:
- фотокопие от решение на Софийски градски съд от 18 април 1990 г. по гр. дело N 1879 по описа на съда за 1990 г. за вписване в регистъра на политическите партии на Българска национално-радикална партия, заверено от съда на 30 август 1995 г.;
- фотокопие от стр.31 на "Държавен вестник", бр.34 от 1990 г., в който е обнародвано съдебното решение за вписване на партията;
- образец от печата на партията;
- образец от подписа на лицето, което представлява партията.

Предвид гореизложеното и на основание чл.25, ал.1, т.3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. Българската национално-радикална партия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: X.Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 17
София, 1 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Състава на избирателни комисии в местните избори на 29 октомври 1995 г. и във връзка с Решение N 3 от 25 август 1995 г. на Централната избирателна комисия


На основание на чл.25, ал 1, точка 1 и чл.26, ал.3 от Закона за местните избори, както и предвид постъпващи запитвания, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

При изготвяне на предложенията за състава на общинските избирателни комисии и назначаването на районните и на секционните избирателни комисии да се имат предвид следните критерии:

1. Да се осигури такова съотношение на представителите на политическите партии и коалиции, че никоя от тях да няма повече от половината представители в състава на избирателните комисии.

2. Членовете на общинските избирателни комисии да бъдат в мнозинството си юристи, като по възможност се осигури и участието на специалисти по математика и/или информатика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лена Джелепова

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
04.09.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!