4 септември 1990

СОФИЯ, 4 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 174 /192/

СОФИЯ, 4 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В РАЙОНА НА ГРАД РУСЕ.


СЛЕД ПЕРИОД НА ИЗВЕСТНО УСПОКОЕНИЕ И НАДЕЖДА ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В РУСЕ ОТНОВО БУДИ ТРЕВОГАТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА. ПРОДЪЛЖАВАТ ОБГАЗЯВАНИЯТА ОТ ХИМИЧЕСКИЯ КОМБИНАТ В ГРАД ГЮРГЕВО - РУМЪНИЯ. ЗДРАВЕТО И ЖИВОТЪТ НА 200 ХИЛЯДИ ДУШИ ОТНОВО СА В ОПАСНОСТ. МЪЖЕ И ЖЕНИ, ДЕЦА И СТАРЦИ СА ПРИНУДЕНИ ДА ДИШАТ ОТРОВЕН ВЪЗДУХ, ДА СЕ ХРАНЯТ С ВРЕДНА ХРАНА, ДА ЖИВЕЯТ В НЕСИГУРНОСТ И СТРАХ. ХОРАТА БОЛЕДУВАТ И НЕ ЗНАЯТ КАКВО ЩЕ ИМ ДОНЕСЕ УТРЕШНИЯТ ДЕН. ТЕ ИСКАТ НАЙ-ПОСЛЕ ДА СЕ НАМЕРИ РЕШЕНИЕ, НО ТО НЕ ИДВА.

ПОДПИСАНИЯТ НА 4 ЮЛИ Т.Г. ПРОТОКОЛ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ, ПОРОДИЛ ТОЛКОВА МНОГО ОЧАКВАНИЯ, НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА. ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ НА ХИМИЧЕСКИЯ КОМБИНАТ В ГЮРГЕВО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА РАБОТЯТ И ДА ИЗХВЪРЛЯТ НАД РУСЕ ОТРОВНИ ГАЗОВЕ.

ПРАВЯТ СЕ ЕКСПЕРТИЗИ, РАЗМЕНЯТ СЕ ПРОТОКОЛИ И ИНФОРМАЦИЯ, УТОЧНЯВАТ СЕ ПРОЦЕДУРИ, НО ВСИЧКО ТОВА ВСЕ ОЩЕ НЕ НОСИ НИКАКВИ ОСЕЗАЕМИ РЕЗУЛТАТИ. КАКТО СРЕЩАТА МЕЖДУ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДВЕТЕ СТРАНИ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ И ПЕТРЕ РОМАН, ТАКА И ТЕЛЕФОННИТЕ РАЗГОВОРИ МЕЖДУ ТЯХ, НЕ ВОДЯТ ДО РЕАЛНА ПРОМЯНА НА ПОЛОЖЕНИЕТО.

ТАКА СЪДБАТА НА НАД 200-ХИЛЯДНИЯ БЪЛГАРСКИ ГРАД ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ РАЗИГРАВА В БЕЗРЕЗУЛТАТНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ХОДОВЕ БЕЗ ИЗГЛЕДИ В СКОРО ВРЕМЕ ДА СЕ НАМЕРИ ИЗХОД.

СЪЩЕСТВУВАТ И ВЪТРЕШНИ ПРОБЛЕМИ. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОМПЛЕКСНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЯТА В РАЙОНА НА РУСЕ СЕ ЗАБАВЯ.

ИЗОСТАВА ГАЗИФИКАЦИЯТА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТОПЛОФИКАЦИЯТА НА ГРАДА, СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБНОВЛЕНИЕ НА РЕДИЦА МОЩНОСТИ И МНОГО ДРУГИ ОБЕКТИ.

НАСЕЛЕНИЕТО НА ГР. РУСЕ И ЦЯЛАТА НАША ОБЩЕСТВЕНОСТ ПОСРЕЩНАХА С ОДОБРЕНИЕ И ПОДКРЕПИХА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДО ПАРЛАМЕНТА НА РУМЪНИЯ, ПРИЕТО НА 26 ЮЛИ 1990 ГОДИНА. НО ОТВЕТНА РЕАКЦИЯ ДОСЕГА НЯМА. НЕЩО ПОВЕЧЕ. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ ПОЛОЖЕНИЕТО РЯЗКО СЕ ВЛОШИ. НА 26 АВГУСТ ЖИТЕЛИТЕ НА РУСЕ БЯХА ПРИНУДЕНИ ОТ ПОРЕДНИЯ ОТРОВЕН ОБЛАК ДА НАПУСНАТ ГРАДА И ДА ТЪРСЯТ СПАСЕНИЕ НА ДРУГО МЯСТО.

КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ СЕ ВКЛЮЧИ ВЪВ ВСЕОБЩОТО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЯВАНЕТО НА РУСЕ.

ПРЕДПРИЕТИ БЯХА САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАТИСК ВЪРХУ ДЪРЖАВНИТЕ И СТОПАНСКИ ОРГАНИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОМПЛЕКСНАТА ПРОГРАМА, ОСЪЩЕСТВЕН БЕ И КОНТАКТ С НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ ПРОФСЪЮЗИ В РУМЪНИЯ. НО ТОВА СЪЩО НЕ Е ДОСТАТЪЧНО.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, СЛЕД КАТО ОБСЪДИ СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ С ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В РАЙОНА НА РУСЕ, ИЗРАЗЯВА СЛЕДНАТА

ПОЗИЦИЯ:

ПОДКРЕПЯ ИЗЦЯЛО ОБРЪЩЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 26 ЮЛИ Т.Г. ДО ПАРЛАМЕНТА НА РУМЪНИЯ И ОТПРАВЕНИЯ В НЕГО ПРИЗИВ ЗА НЕЗАБАВНО СПИРАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ И ПРОИЗВОДСТВАТА НА КОМБИНАТА КРАЙ ГЮРГЕВО.

ОСЪЖДА ПРОДЪЛЖАВАЩИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ТЕРОР НАД РУСЕ И 200-ХИЛЯДНИТЕ МУ ЖИТЕЛИ. БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА РУМЪНСКИТЕ ВЛАСТИ И НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОСТИГНАТИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ.

НАСТОЯВА ПРЕД ПРАВИТЕЛСТВОТО:

1. ДА ПРЕДПРИЕМЕ НЕЗАБАВНО ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛ ОТ 4 ЮЛИ ТАЗИ ГОДИНА И ДА ИЗПОЛЗУВА ВСИЧКИ ЕФЕКТИВНИ ФОРМИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ ВНИМАНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА РЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА РУСЕ.

2. ДА ОБСЪДИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НД КОМПЛЕКСНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В РУСЕ И ДА СЪЗДАДЕ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ, КАКТО И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НЕЙНОТО ПЪЛНО РЕАЛИЗИРАНЕ.

3. ГРАД РУСЕ ДА БЪДЕ ОБЯВЕН ЗА БЕДСТВЕН РАЙОН ПО ОТНОШЕНИЕ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ХОРАТА С ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ОБЩЕСТВОТО И КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ.

ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ КРИЗАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ГРАДА И ДА СЕ ОРГАНИЗИРА ЦЯЛОСТНО И СИСТЕМНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ОСОБЕНО НА ДЕЦАТА. ДА СЕ ОСИГУРЯТ НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА. ДА СЕ ПОТЪРСИ СЪДЕЙСТВИЕ И ПОМОЩ ОТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ -ЗДРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ВНИМАНИЕТО КЪМ ЕКОЛОГИЧНАТА ТРАГЕДИЯ НА РУСЕНЦИ, ЗА ПОДКРЕПА И ПОМОЩ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ СИНДИКАЛНИ ЦЕНТРАЛИ, ОТ МЕЖДУНАРОДНИ СИНДИКАЛНИ ОБЕДИНЕНИЯ И ДРУГИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

НЯМА ДА СЕ ПОКОЛЕБАЕМ ДА ПРИБЕГНЕМ И КЪМ КРАЙНИ ФОРМИ НА ГРАЖДАНСКИ И СИНДИКАЛЕН ПРОТЕСТ И НАТИСК СПРЯМО ПРАВИТЕЛСТВОТО, А ТАКА СЪЩО И СПРЯМО ВЛАСТИТЕ НА РУМЪНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА РУСЕ.

ОЩЕ ВЕДНЪЖ СЕ ОБРЪЩАМЕ С АПЕЛ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ ПРОФСЪЮЗИ, КЪМ ФЕДЕРАЦИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ПРОФСЪЮЗИ В ХИМИЯТА И НЕФТОХИМИЯТА В РУМЪНИЯ ДА ПОДКРЕПЯТ НЕ НА ДУМИ, А С ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗХОД ОТ СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ И ДА НАСТОЯВАТ ЗА НЕЗАБАВНИ МЕРКИ ПРЕД ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ. ГОТОВИ СМЕ НА ВСЯКАКЪВ КОНТАКТ И ДИАЛОГ ЗА СИНДИКАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЕТО ДА СЪДЕЙСТВУВА НАЙ-ПОСЛЕ ДА СЕ НАМЕРИ ТРАЙНО РЕШЕНИЕ - ХОРАТА ОТ РУСЕ И ГЮРГЕВО, ТЕХНИТЕ ДЕЦА И ВНУЦИ ДА ДИШАТ ЧИСТ ВЪЗДУХ!

СОФИЯ, 30 АВГУСТ 1990 ГОД.         ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА КНСБ
                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОФ. КР. ПЕТКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НЕЗАВИСИМАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, АДРЕСИРАНА ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


НА 30 АВГУСТ 1990 Г. СЛЕД ЦЕНТРАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА ЕМИСИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕШЕ ИЗЛЪЧЕНО ИЗКАЗВАНЕ НА ГОСПОДИН РАДОЙ РАЛИН. В НЕГО ТОЙ ИЗРАЗИ СВОЕ МНЕНИЕ ЗА /БЕЗ/ДЕЙСТВИЕТО НА ОРГАНИТЕ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА ПРИ ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРА В ПАРТИЙНИЯ ДОМ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ В СОФИЯ. ТОВА ИЗКАЗВАНЕ, КАКТО И НЯКОИ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, СЪЗДАДЕ ГОЛЯМО НАПРЕЖЕНИЕ СРЕД СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА И СПОМОГНА ЗА ФОРМИРАНЕТО НА НЕВЕРНИ ПРЕДСТАВИ СРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ТЕХНИТЕ ЗАДАЧИ И ДЕЙСТВИЯ.

ПО ТОЗИ ПОВОД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА НЕЗАВИСИМАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗАЯВЯВА СЛЕДНОТО:

НА 26 АВГУСТ 1990 Г. ПО РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ДЕЖУРНИЯ В СТОЛИЧНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ КЪМ 18.30 ЧАСА Е ИЗПРАТЕН ЕДИН ПОТИВОПОЖАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА ОХРАНА НА ГРУПАТА ГРАЖДАНИ, ОБЯВИЛИ, ЧЕ ЩЕ СЕ САМОЗАПАЛЯТ НА ПЛОЩАДА ПРЕД ПАРТИЙНИЯ ДОМ НА БСП. ПРЙ ОПИТА НА АВТОМОБИЛА ДА СЕ ПРИБЛИЖИ ДО МЯСТОТО НА САМОЗАПАЛВАНЕТО СЪЩИЯТ Е СПРЯН ОТ НАСЪБРАЛОТО СЕ МНОЖЕСТВО ХОРА ПО НАЙ-ГРУБ НАЧИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧРЕЗ ЛЯГАНЕ НА ОТДЕЛНИ ГРАЖДАНИ ПРЕД ГУМИТЕ. ПОРАДИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА АВТОМОБИЛЪТ ДА СЕ ПРИДВИЖИ НАПРЕД, ВЪПРЕКИ ОБЕЩАНОТО СЪДЕЙСТВИЕ ОТ ГОСПОДИН РАЛИН, ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ СА ВЗЕЛИ НОСИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ, КОФПОМПИ И АЗБЕСТОВИ ОДЕАЛА И СА ПРИБЛИЖИЛИ ДО ГРУПАТА НА ПЛАМЕН СТАНЧЕВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ МУ. В 20.57 Ч.,
СЛЕД КАТО СЕ УСТАНОВЯВА, ЧЕ БРОЯТ НА ХОРАТА, КОИТО ЗАПЛАШВАТ ДА СЕ САМОЗАПАЛЯТ, СЕ УВЕЛИЧАВА И ПОРАДИ УСЛОЖНЯВАЩАТА СЕ НАОКОЛО ОБСТАНОВКА, СА ИЗПРАТЕНИ В ПОМОЩ ОЩЕ ДВА ПРОТИВОПОЖАРНИ АВТОМОБИЛА, КОИТО СА СПРЕНИ НА УЛ. "МОСКОВСКА" И НА УЛ. "МАЛКО ТЪРНОВО".

СЛЕД 21.00 Ч. СЪБИТИЯТА СЕ РАЗВИВАТ ПО ПОЗНАТИЯ ВЕЧЕ СЦЕНАРИЙ.
НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ПОДПАЛВАНЕТО НА ПАВИЛИОНА И КЛУБА НА БСП ПРОТИВОПОЖАРНИЯТ АВТОМОБИЛ, НАМИРАЩ СЕ НА УЛ. "МОСКОВСКА", ПРАВИ ОПИТ ДА ПРИБЛИЖИ СГРАДАТА И ДА ЗАПОЧНЕ ГАСЕНЕ. ПО НАЙ-БРУТАЛЕН НАЧИН, СЪС СИЛА И УДАРИ С РАЗЛИЧНИ ПРЕДМЕТИ ПРИДВИЖВАНЕТО НА АВТОМОБИЛА Е ВЪЗПРЕПЯТСТВАНО И ТОЙ Е ПРИНУДЕН ДА СЕ ВЪРНЕ ОБРАТНО. НА АВТОМОБИЛА СА НАНЕСЕНИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ.

ПОРАДИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ДА ДЕЙСТВУВАТ ОТКЪМ СТРАНАТА НА КЛУБА НА БСП И БНБ ПО НАРЕЖДАНЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПОЖАРОГАСЕНЕТО АВТОМОБИЛИТЕ СЕ РАЗПОЛАГАТ ПО БУЛ. "ДОНДУКОВ". ИЗВИКАНИ СА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ СИЛИ И СРЕДСТВА ОТ СТОЛИЧНАТА ПРОТИВОПОЖАРНА СЛУЖБА.

ВЛИЗАЙКИ ПРЕЗ ТУНЕЛА ОТКЪМ БУЛ. "ДОНДУКОВ", СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА ЗАПОЧВАТ ГАСЕНЕ НА ПОЖАРА В СГРАДАТА НА БСП С ЛИНИИ ОТ ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ И ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ КРАНОВЕ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ НАПАДАТЕЛИТЕ ПРОНИКВАТ В СГРАДАТА И ЗАПОЧВАТ МАСОВИ ПАЛЕЖИ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО.

ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРА ПРЕЗ НОЩТА НА 26 СРЕЩУ 27 АВГУСТ СА ИЗПОЛЗВАНИ 16 ПРОТИВОПОЖАРНИ АВТОМОБИЛА ОТ НАЛИЧНИТЕ НА ДЕЖУРСТВО 19 И ОКОЛО 200 ПОЖАРНИКАРИ. ЗА ОХРАНА НА СТОЛИЦАТА СА ИЗВИКАНИ ПО ТРЕВОГА СИЛИ И СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ СЛУЖБИ В ПЕРНИК, САМОКОВ, ЕЛИН ПЕЛИН И СЛИВНИЦА.

ХАРАКТЕРНО ЗА ТОЗИ ПОЖАР Е, ЧЕ ТОЙ НЯМА СТАНДАРТНО РАЗВИТИЕ -ИЗВЪРШЕНИ СА ПАЛЕЖИ В НАД 33 ПОМЕЩЕНИЯ, В НЯКОИ ОТ КОИТО И ПОВТОРНО. В ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛОЖНИТЕ И НЕНОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЕДНОВРЕМЕННО С ГАСЕНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА И СПАСЯВАНЕ НА ИЗПАДНАЛИТЕ В ПАНИКА ПО ЕТАЖИТЕ ХОРА, ДОШЛИ ДА ПАЛЯТ И ДА ГРАБЯТ.

ОБСТАНОВКАТА СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА И С УПОРИТОТО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАХЛУЛИТЕ В СГРАДАТА И НАМИРАЩИТЕ СЕ НАОКОЛО ГРАЖДАНИ, КОИТО РАЗКОПЧАВАТ И РЕЖАТ ШЛАНГОВЕТЕ, КАТЕРЯТ СЕ ПО ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ И РАЗГРАБВАТ СЪОРЪЖЕНИЯТА ОТ ТЯХ, ВЪЗПРЕПЯТСТВУВАТ ДОСТЪПА НА ПОТИВОПОЖАРНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ДО ГОРЯЩАТА СГРАДА. МНОГО ОТ ПОЖАРНИКАРИТЕ СА МАЛТРЕТИРАНИ. ОТ ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ИМА ПОСТРАДАЛИ.

ОСЪЗНАВАЙКИ СВОЯТА РОЛЯ И ОТГОВОРНОСТИ ПРИ ЛИКВИДИРАНЕ НА ВАНДАЛСКИЯ АКТ НА 26 АВГУСТ, НИЕ ИЗЦЯЛО ОТХВЪРЛЯМЕ НЕСПРАВЕДЛИВИТЕ ОБВИНЕНИЯ И УПРЕЦИ, ОТПРАВЕНИ КЪМ ОРГАНИТЕ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА. ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, МАКАР И ВЪЗПРЕПЯТСТВАНИ, СА ПРАВИЛНИ И В КРАЙНА СМЕТКА ДОВЕДОХА ДО ЛИКВИДИРАНЕТО НА ПОЖАРА, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО СГРАДАТА НЕ Е ОПОЖАРЕНА НАПЪЛНО.

СИЛИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ, АКО НЕ БЯХА ВЪЗПРЕПЯТСТВАНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕСТЪПНАТА АКЦИЯ, БЯХА В СЪСТОЯНИЕ ДА ЛИКВИДИРАТ В НАЙ-КРАТКИ СРОКОВЕ ПОЖАРА И НЯМАШЕ ДА ДОПУСНАТ ДА БЪДАТ НАНЕСЕНИ ТОЛКОВА ГОЛЕМИ ЩЕТИ НА СГРАДАТА.

НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ ОГНЕБОРЦИТЕ СА БЕЗДЕЙСТВУВАЛИ И ЧАКАЛИ ЗАПОВЕД. ИСТОРИЯТА НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА НЕ ПОЗНАВА СЛУЧАЙ ДА СЕ ЧАКА ЗАПОВЕД ЗА ДЕЙСТВИЕ СЛЕД СИГНАЛ ЗА ПОЖАР ИЛИ ДРУГО БЕДСТВИЕ. ПОЖАРНИКАРИТЕ РИСКУВАТ ДОРИ СВОЯ ЖИВОТ НЕ ПО ЗАПОВЕД, А ВОДЕНИ ОТ СВОЯ ХУМАНИЗЪМ И ЧУВСТВО ЗА САМОЖЕРТВА В ИМЕТО НА ЖИВОТА И ОПАЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ, КАКВАТО БЕ ПРОЯВЕНА И ПРЕЗ НОЩТА НА 26 АВГУСТ.

КАТЕГОРИЧНО СЕ ОБЯВЯВАМЕ И ПРОТИВ МНЕНИЕТО НА ГОСПОДИН РАЛИН, ЧЕ ОРГАНИТЕ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА СА МОГЛИ ДА ИЗПОЛЗУВАТ АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА ЗА РАЗПРЪСКВАНЕ НА РАЗВИЛНЕЛИТЕ СЕ ХУЛИГАНИ. ПРЕДСТАВЯ ЛИ СИ ГОСПОДИН РАЛИН И НЯКОИ ДРУГИ, КОИТО НИ ОБВИНЯВАТ В БЕЗДЕЙСТВИЕ, КАКВО БИ СТАНАЛО, АКО СТРУЙНИЦИТЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ С ВОДА ПОД НАЛЯГАНЕ 40 АТМОСФЕРИ БЯХА ОБЪРНАТИ СРЕЩУ НАМИРАЩИТЕ СЕ НА ПЛОЩАДА ГРАЖДАНИ?

АПЕЛИРАМЕ КЪМ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ДА СЕ ПРЕКРАТИ ПО-НАТАТЪШНАТА ЕСКАЛАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО НАПРЕЖЕНИЕ, ДА НЕ СЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ОТДЕЛНИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБРАЗУВАНОТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ДА ПРАВЯТ НЕОБОСНОВАНИ И НЕКОМПЕТЕНТНИ ИЗВОДИ И ОЦЕНКИ ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, УЧАСТВУВАЛИ В ЛИКВИДИРАНЕТО НА ВАНДАЛСКИЯ АКТ.

БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ДА НЕ ИЗЛЪЧВА ОТДЕЛНИ ПАСАЖИ ОТ ВИДЕОФИЛМИ, ТЪЙ КАТО ТОВА НЕ ДОПРИНАСЯ ЗА ПЪЛНОТО ИЗЯСНЯВАНЕ НА СЛУЧИЛОТО СЕ ПРЕЗ НОЩТА НА 26 АВГУСТ 1990 Г. ПО ВСИЧКИ ТЕЗИ ВЪПРОСИ СЛЕДВА ДА СЕ ПРОИЗНЕСАТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ.

СОФИЯ, 31 АВГУСТ 1990 Г.      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИК НА НЕЗАВИСИМАТА
                                             ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ:
                              КАПИТАН НИКОЛА БЕНЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 4 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОБЩОНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР, ЕДИНСТВО И ЗАКОННОСТ.


НИЕ СМЕ НАРОДНО, ДЕМОКРАТИЧНО, НАДПАРТИЙНО ДВИЖЕНИЕ, РОДИЛО СЕ СПОНТАННО, ЗА ДА БРАНИ СЪЩНОСТТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ГРАЖДАНСКИЯ МИР, НАРОДНОТО ЕДИНСТВО И ЗАКОННОСТТА В СТРАНАТА.

СЪС ЗАПОЧВАНЕТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА НИ ДЕЙНОСТ ПРОКЛАМИРАХМЕ, ЧЕ СМЕ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО, ОМРАЗАТА, УЛИЧНИЯ ДИКТАТ, БЕЗЗАКОНИЕТО И ХАОСА. ТЕ РАЖДАТ АНАРХИЯ, ЕКСТРЕМИЗЪМ И НЕОФАШИЗЪМ, КОИТО НОСЯТ НАПРЕЖЕНИЕ, ОМРАЗА, РАЗРУХА И ЗЛОРАДСТВО.

ОЩЕ В ПЪРВИТЕ СИ ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДУПРЕДИХМЕ, ЧЕ В СТРАНАТА НИ СЕ ОРГАНИЗИРА РЕАКЦИОННА ГРУПИРОВКА ОТ ДЕКЛАСИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЛУМПЕНИ И НЕУСТОЙЧИВИ СУБЕКТИ. ТЕ СА СПОСОБНИ НА КРАЙНО ТЕЖКИ, ЕКСТРЕМНИ ПРОЯВИ С АНТИЧОВЕШКА НАСОЧЕНОСТ.

ПЪРВИ СРЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И ДВИЖЕНИЯ У НАС ОТПРАВИХМЕ ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР И ДО ВСИЧКИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ПРИЗОВАХМЕ ГИ ДА ВЗЕМАТ БЪРЗИ МЕРКИ, ЗА ДА НЕ СЕ ДОПУСНЕ ХАОС, НАСИЛИЕ И ГРАЖДАНСКИ СБЛЪСЪК.

ОТПРАВИХМЕ В ПИСМЕН ВИД СПЕЦИАЛЕН ПРИЗИВ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРИЯ И ГО МОЛИХМЕ ПО СПЕШНОСТ ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ СРЕЩУ МРАЧНИТЕ И БРУТАЛНИ ПРОЯВИ НА ФАШИЗИРАНАТА ГРУПИРОВКА, НАЗОВАЛА СЕБЕ СИ "ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ" И СРОДНОТО Й ПЛОЩАДНО ОБРАЗУВАНИЕ "ГРАД НА ИСТИНАТА”. ТЕ, НАРЕД С "ШУРМУВАЦИТЕ" ОТ ДЕСНИТЕ СИЛИ В СДС, СЕЕХА НАСИЛИЕ, ДИКТАТ И ЗЛОКОБА ЦЕЛИ ДВА МЕСЕЦА. ПРЕДИ ДА СЕ СТИГНЕ ДО ГНУСНОТО НЕОФАШИСТКО ДЕЛО ОТ 26 И 27 АВГУСТ Т.Г. СРЕЩУ ПАРТИЙНИЯ ДОМ НА СОЦИАЛИСТИТЕ В СОФИЯ, ТЕ ОСЪЩЕСТВИХА МНОГО ЗЛОСТОРНИ АКЦИИ СРЕЩУ ДЕМОКРАЦИЯТА. ТЯХНО ДЕЛО БЕШЕ РАЗБОЙНИЧЕСКИЯТ МАСКАРАД ОТ 16 ЮЛИ Т.Г. ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ, КОГАТО МИРНИ ХОРА БЯХА БИТИ И ПРЕБИВАНИ ОТ ПОБЕСНЯЛАТА ТЪЛПА, ПРЕДВОЖДАНА ОТ ЙЕРОМОНАХ ХРИСТОФОР СЪБЕВ. ПАК ТЕ, УМЕЛО ПОДСТРЕКАВАНИ ОТ Г-ЖА ЕЖА КОНСТАНТИНОВА И ГОСПОДАТА СЪРЧАДЖИЕВ, ПАПАЗОВ, ТРЕНЧЕВ, КОШЛУКОВ... ИЗВЪРШИХА ОЩЕ НЯКОЛКО ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В БЛИЗОСТ ДО ПЛОЩАД "9-ТИ СЕПТЕМВРИ" НА 14, 20, 22, 23 И 25 АВГУСТ. ОТДЕЛНО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ, КАТО НАДПАРТИЙНА ИНСТИТУЦИЯ, ЗАСТАНА ЗАД ГЛАШАТАИТЕ НА УЛИЧНИЯ НАТИСК И ДИКТАТ, ВМЕСТО ДА СПЛОТИ НАРОДА ПОД ДЕВИЗА ЗА МИРЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ.

НИЕ НЕ САМО ОСЪЖДАМЕ БЕЗУМИЕТО И РАЗБОЙНИЧЕСКИТЕ ПОСТЪПКИ НА ПОБЕСНЕЛИТЕ НЕОФАШИСТИ С ПОДПАЛВАНЕТО И ГРАБЕЖИТЕ В ПАРТИЙНИЯ ДОМ НА БСП, НО ИЗПРАВЯМЕ НА ПОЗОРНИЯ СТЪЛБ И ТЕХНИТЕ ВДЪХНОВИТЕЛИ. ТЕ ВСИЧКИ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ЗАКОННО НАКАЗАНИ И ПРЕЗРЕНИ ОТ НАРОДА. ВИЕ, ГОСПОДА, ПОСЕГНАХТЕ И ЗАБИХТЕ НОЖ ВЪРХУ ГРАЖДАНСКИЯ МИР, ЕДИНСТВО И ЗАКОННОСТ И ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ НАРОДЪТ ВИ НЕНАВИЖДА.

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА НЕ ИЗПЪЛНЯВА КЛЕТВАТА, ДАДЕНА ПРЕД КОНСТИТУЦИЯТА И НАРОДА! ГОСПОДИН ЖЕЛЕВ НЕ ЗАЩИТИ ГРАЖДАНСКИЯ МИР ОТ ВИСОТАТА НА ДЪРЖАВНИЧЕСКАТА СИ ВЛАСТ И С МНОГО ДЕЙСТВИЯ РАЗГАРЯШЕ ОБЩЕСТВЕНИТЕ СТРАСТИ.

ТОЙ ТОЛЕРИРАШЕ УЛИЧНИЯ НАТИСК И ОТ МНОГО МЕСЕЦИ СПОСОБСТВУВАШЕ В СТРАНАТА НИ ДА СЕ УСТАНОВИ СИНЯ ДИКТАТУРА.

"НЕ" НА НЕОФАШИЗМА И НА СИНЯТА ДИКТАТУРА! - КАЗВАМЕ НИЕ И АКО ГОСПОДИН ЖЕЛЕВ Е ЧОВЕК НА ЧЕСТТА, НАСТОЯВАМЕ ДА СИ ПОДАДЕ
ОСТАВКАТА. ТОЙ НОСИ ПРЯКА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪБИТИЯТА У НАС ОТ 16 ЮЛИ ДО 27 АВГУСТ 1990 Г. И ОСТАВКАТА МУ Е ОБЕКТИВНА НЕОБХОДИМОСТ ЗА ОБЩЕСТВОТО НИ!

ПРЕДСЕДАТЕЛ: О. БОНЕВ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. ИВАНОВ
СЕКРЕТАР: С. КИРИЛОВА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 9 СЕПТЕМВРИ ЗА ДЕН НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ ПОГАЗВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ИЗПРАТЕНО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

ПРЕДИ 45 ГОДИНИ, НА 5 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОД. БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ВОЕННА НЕОБХОДИМОСТ ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ НАВЛЕЗЕ В БЪЛГАРИЯ, ЧИЕТО ЗАКОННО ИЗБРАНО ПРАВИТЕЛСТВО БЕШЕ НАПУСНАЛО ТРИСТРАННИЯ ПАКТ, ПОТВЪРДИЛО СВОЯ НЕУТРАЛИТЕТ СПРЯМО СССР И НАПРАВИЛО ПЪРВИТЕ СИ ПОСТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИМИРИЕ С АНГЛИЯ И САЩ. ЧЕТИРИ ДНИ ПО-КЪСНО СУВЕРЕННОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ БЕШЕ СВАЛЕНО ПОСРЕДСТВОМ ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ И ЗАМЕНЕНО ОТ ПРАВИТЕЛСТВО С ПРОСЪВЕТСКА ОРИЕНТАЦИЯ. ПОЛОЖЕНО БЕШЕ НАЧАЛОТО НА ПРОДЪЛЖИЛОТО 45 ГОДИНИ ПОГАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ ОТ СТАЛИНСКИЯ ТОТАЛИТАРИЗЪМ. ЗА ИЗМИНАЛИЯ ПЕРИОД БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ПРЕВЪРНАТА В ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИДАТЪК КЪМ СТАЛИНСКАТА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА, БЕЗ СВОЙ НАЦИОНАЛЕН ОБЛИК И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕСТИЖ. В МОМЕНТА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО СТРАДА ОТ ВСИЧКИ ПОРОЦИ НА ТОТАЛИТАРИЗМА В ПОЛИТИЧЕСКАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДУХОВНАТА ОБЛАСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА. ВИСОКАТА СТЕПЕН НА ДЪРЖАВЕН МОНОПОЛИЗЪМ В ИКОНОМИКАТА И ШОВИНИСТИЧНИТЕ НАСТРОЕНИЯ, ПОРОДЕНИ ОТ НАКЪРНЕНОТО НАЦИОНАЛНО ДОСТОЙНСТВО, СА ДВЕТЕ ГЛАВНИ ПРЕПЯТСТВИЯ ПО ПЪТЯ КЪМ ПО-НАТАТЪШНАТА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО. ТОВА СА И ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЛЯРИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛНОТО РАЗЕДИНЕНИЕ, ВОДЕЩИ ДО ЦЯЛОСТНА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. ПОГАЗВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА НЕЗАВИСИМОСТ Е ПЪРВОПРИЧИНА ЗА ТОВА КРИЗИСНО СЪСТОЯНИЕ И КЛЮЧ ЗА НЕГОВОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПО ПЪТЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ. ИДЕЯТА, ОКОЛО КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО ТОВА ОБЕДИНЕНИЕ, Е ПЪЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ.

ОЦЕНЯВАЙКИ ПОЛОЖИТЕЛНО ПРИМЕРА НА СТРАНИ КАТО УНГАРИЯ, ПОЛША, ЧЕХОСЛОВАКИЯ И ГДР, КОИТО ТРЪГНАХА ПО ПЪТЯ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА, КАТО ОТРЕКОХА ДОКТРИНАТА ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА, НИЕ СМЯТАМЕ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОД. ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АКТ НА ПОГАЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЛОЖЕНОТО

ПРЕДЛАГАМЕ

ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА НРБ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ 9 СЕПТЕМВРИ ДА БЪДЕ ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА ПРОТЕСТА СРЕЩУ ПОГАЗВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ: ИВАН ЕДИСОНОВ

СОФИЯ, 19 ЮЛИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИЗИВА-ОБРЪЩЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - РЕГИОН ВАРНА. ПРИЗИВЪТ Е ОТПРАВЕН КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-З", БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР, БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ, НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ", БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ, НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ, ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, НЕЗАВИСИМИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАШИТА" И ЛИБЕРАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА,

НИЕ, РЪКОВОДСТВОТО И ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ВАРНА /БНДП/, РЕГИОН ВАРНА, СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС И ВАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ ДА ОБЕДИНИМ НАШИТЕ СИЛИ В ЕДИН ОБЩ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ЧИЕТО ТОЧНО ИМЕ ЩЕ ИЗБЕРЕМ ЗАЕДНО ПО-КЪСНО/ И ЗАЕДНО ДА ОБЕДИНИМ УСИЛИЯТА СИ ЗА БЛАГОТО НА БЪЛГАРИЯ.

В БЪЛГАРИЯ ИМА СИЛИ, КОИТО МИСЛЯТ ЗА ВЛАСТТА И КАК ДА ЗЛЕПОСТАВЯТ ОПОНЕНТИТЕ СИ. ЯРЪК ПРИМЕР ЗА ТОВА Е ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, Т.Е. ДВЕТЕ СУПЕРСИЛИ БСП И СДС.

НИЕ ВИЖДАМЕ В ТЯХНО ЛИЦЕ НЕСПОСОБНОСТТА ДА ИЗВЕДАТ БЪЛГАРИЯ ОТ ТРЕСАВИЩЕТО, В КОЕТО Е ЗАТЪНАЛА.

НА БЪЛГАРИЯ СА НЕОБХОДИМИ МИСЛЕЩИ И МИЛЕЕЩИ ЗА НЕЯ ХОРА, А ТАКИВА ИМА В МНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПАРТИИ, КОИТО СА ИЗВЪН ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

В ЛИЦЕТО НА ВАШАТА ПАРТИЯ НИЕ ВИЖДАМЕ ИМЕННО ТАКИВА ХОРА, КОИТО ЖЕЛАЯТ НАРОДЪТ НА БЪЛГАРИЯ ДА ИМА ВИСОК НАЦИОНАЛЕН И ПАТРИОТИЧЕН ДУХ.

ПРИКАНВАМЕ ВИ В ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ И В БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА НИ ДА СЕ ОБЕДИНИМ. САМО ТАКА ЩЕ МОЖЕМ ДА СЕ ПРЕБОРИМ С ДВЕТЕ СИЛИ БСП И СДС.

ДА НЕ ЗАБРАВИМ СНОПА НА КУБРАТ И ЗАТОВА НИЕ КАЗВАМЕ: ОБЕДИНЕНИ ЩЕ БЪДЕМ СИЛНИ, МОЩНИ И НЕПОБЕДИМИ.

УВЕРЕНИ СМЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ ОТЗОВЕТЕ НА НАШИЯ ПРИЗИВ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПОЖАРЯВАНЕТО НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ В СТОЛИЦАТА.

ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОСЪЖДА ХУЛИГАНСКОТО И ФАШИСТКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, ИЗВЪРШЕНО НА 26 АВГУСТ ВЕЧЕРТА - ПОДПАЛВАНЕТО НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ. ТОВА ВАНДАЛСКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НАПОДОБЯВА НАСТЪПВАНЕТО НА ФАШИЗМА В ГЕРМАНИЯ С ИДВАНЕТО НА ХИТЛЕР НА ВЛАСТ И ПОДПАЛВАНЕТО СГРАДАТА НА РАЙХСТАГА.

БЕЗ СЪМНЕНИЕ ЗАД ГЪРБА НА ТАЗИ ЕКСТРЕМИСТКА И ФАШИСТКА БАНДА СТОЯТ ТЪМНИ СИЛИ, ПОСТАВИЛИ СИ ЗА ЦЕЛ ДА УНИЩОЖАТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ЗАВОЕВАНИЯ У НАС. ТЕ УМИШЛЕНО ТЛАСКАТ СТРАНАТА НИ КЪМ БРАТОУБИЙСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА И ПРЕЧАТ НА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ.

ЕТО ЗАЩО ЦК НА БКП ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ КОМУНИСТИ, ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЦЕЛИЯ НАРОД, НА КОИТО СА СКЪПИ МИРЪТ, НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ И МИРНИЯТ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, ДА ДАДАТ РЕШИТЕЛЕН ОТПОР НА ВАНДАЛСКИТЕ ИЗСТЪПЛЕНИЯ. НАЛАГА СЕ ЕДИННИ И СПЛОТЕНИ ДА ПРЕСЕЧЕМ ОПИТИТЕ НА РЕВАНШИСТИТЕ И ФАШИСТИТЕ.

НАСТОЯВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ И ПРОКУРАТУРАТА ДА РАЗПОРЕДЯТ ВЕДНАГА ДА БЪДАТ ЗАДЪРЖАНИ И НАКАЗАНИ НАЙ-СУРОВО ВСИЧКИ ЕКСТРЕМИСТИ И ТЕХНИТЕ ВДЪХНОВИТЕЛИ. ХОРА, БДЕТЕ! РОДИНАТА Е В ОПАСНОСТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 4 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ПЛОВДИВ.


СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ГРАЖДАНИТЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ ИЗРАЗИХА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА БСП - НАСЛЕДНИК НА БКП. ОСНОВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА В ГРАДА Е СДС. СЪСТАВЪТ НА ОБНС И КМЕТЪТ СА ИЗБРАНИ В УСЛОВИЯТА НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И НЯМАТ ДОВЕРИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ. МЕЖДУ БСП И ОБНС СЪЩЕСТВУВА НАЙ-ТЯСНА ВРЪЗКА И ФАКТИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИТЕ НА ОБЩИНАТА ОБСЛУЖВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА БСП. ВЪПРЕКИ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БСП ОТ 10 ФЕВРУАРИ 1990 Г. НАСАМ, ЧЕ ТАЗИ ПАРТИЯ СЕ РАЗГРАНИЧАВА КАТЕГОРИЧНО ОТ УПРАВЛЕНЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ НА ДЪРЖАВАТА, ТЕХНИТЕ УВЕРЕНИЯ ОСТАНАХА БЕЗ КАКВОТО И ДА Е ПОЛИТИЧЕСКО И МОРАЛНО ПОКРИТИЕ. НАЙ-ФРАПИРАЩ Е СЛУЧАЯТ С РАЗМЯНАТА НА ПАРТИЙНО ИМУЩЕСТВО /ПАРТИЕН ДОМ/ ЗА КЛУБОВЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА. ОЩЕТЯВАТ СЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА ПЛОВДИВСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ДРАСТИЧНО СЕ ПРЕНЕБРЕГВА МНЕНИЕТО НА ОСНОВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА - СДС - ПО ХАРАКТЕРА НА ТАЗИ СДЕЛКА. ВЪПРЕКИ ВСИЧКИ УГОВОРКИ И УСТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СДС И БСП ТАЗИ СДЕЛКА НЕ Е ПРЕКРАТЕНА, А ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПЛОВДИВСКАТА ОБЩИНА ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ОТГОВОРИЛ НА ОФИЦИАЛНОТО ПИСМО НА СДС ДО НЕГО ПО ТОЗИ ВЪПРОС /К 460077 ОТ 23 ЮЛИ 1990 Г./.

ЗА СДС Е СЪВСЕМ ЯСНО, ЧЕ ШУМНО ОПОВЕСТЯВАНИТЕ ПРОМЕНИ И РЕФОРМАЦИИ В РЕДОВЕТЕ НА БСП СИ ОСТАВАТ ПОЛИТИЧЕСКА ФРАЗЕОЛОГИЯ, СТАРИЯТ ВОЛУНТАРИЗЪМ СЕГА ДЕЙСТВА НЕ ОТКРИТО, А ПОДМОЛНО. ОСТАВКАТА НА КМЕТА Е ОБСЪЖДАНА НА ПЛЕНУМ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА БСП В ПЛОВДИВ, А ЗА ТАЗИ ОСТАВКА СДС НЕ Е БИЛ ОФИЦИАЛНО ИНФОРМИРАН. МАКАР ЧЕ БСП Е УПРАВЛЯВАЩА ПАРТИЯ В СТРАНАТА, ТЯ НЕ СЪЗНАВА, ЧЕ В ПЛОВДИВ НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ НЕ Е ДОМИНИРАЩО И МАКАР ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ ДА Е ПОД НЕИН КОНТРОЛ, ТЯ Е В ПОЛОЖЕНИЕ НА УПРАВЛЯВАЩО МАЛЦИНСТВО. ПОРАДИ ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА СДС В ГРАДА ПРЕКРАТЯВА КОНТАКТИТЕ СИ С БСП, ДОКАТО НЕ ПОЛУЧИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ СПОРАЗУМЕНИЯТА ПОМЕЖДУ ИМ ЩЕ БЪДАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА БСП И В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ДИАЛОГ РЪКОВОДСТВОТО НА ТАЗИ ПАРТИЯ ЩЕ ПРОЯВЯВА ЛОЯЛНОСТ.

СДС КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВА:

1. ДА СЕ ПРЕКРАТЯТ СПЕЦИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БСП И ОБНС.

2. ДА СЕ АНУЛИРАТ ВСИЧКИ ИЗДАДЕНИ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. АКТОВЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ИМЕТО НА КОЯТО И ДА Е ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА И ДА СЕ ПРЕКРАТИ ИЗДАВАНЕТО НА НОВИ ПРЕДИ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ВЪПРОСА ЗА ПРОИЗХОДА НА СОБСТВЕНОСТТА НА БСП И ДРУГИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, А СЪЩО ДА СЕ СПРЕ И ПРЕДАВАНЕТО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ПРАВО НА СТРОЕЖ.

3. НАСТОЯВАМЕ ИЗПЪЛКОМЪТ НА ОБНС И ЛИЧНО КМЕТЪТ ТОДОР ПЕТКОВ ДА ДАДАТ ОБЯСНЕНИЕ ПРЕД ПЛОВДИВСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ВЪЗ ОСНОВА НА КАКВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СДЕЛКАТА ПО РАЗМЯНАТА НА ПАРТИЙНОТО С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО, СЛЕД КАТО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ДОКАЗАН ПРОИЗХОДЪТ НА СОБСТВЕНОСТТА НА БСП.

4. ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ПРИ ИЗБОРИТЕ НА МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ, НАСТОЯВАМЕ КАТЕГОРИЧНО ВСИЧКИ ТЕ ДА ПОЛЗВАТ КЛУБНАТА БАЗА ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ КАТО НАЕМАТЕЛИ.

АКО НА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СДС ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ПЛОВДИВ И БСП НЕ ОБЪРНАТ НУЖНОТО ВНИМАНИЕ, КАКВАТО Е ПРАКТИКАТА ДОСЕГА, НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ПРИНУДЕНИ ДА ПРИБЕГНЕМ ДО ГРАЖДАНСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАТИСК, А ЗА ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ НЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ОТГОВОРНОСТТА ИЗЦЯЛО ЩЕ НОСЯТ ОБНС И БСП.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/