3 юни 1992

София, 3 юни 1992 година
        Брой 107 (637)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ САМО КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА". Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет.


Изпълнителният съвет на Националния професионален съюз "Подкрепа" счита, че решението на правителството в Националния съвет за социално партньорство да бъдат включени от страна на синдикатите само представители на Конфедерация на независимите синдикати в България и Конфедерация на труда "Подкрепа" е проява на синдикална дискриминация по отношение на другите национални синдикални формации в страната.

След проведените консултации между вицепремиера доц. Н.Василев и ръководството на Националния професионален съюз (НПС) "Подкрепа" във вторник - 26 май 1992 г., на които заяви, че ще покани всички синдикати на общи разширени консултации, неучастието на НПС "Подкрепа" е проява на синдикален расизъм спрямо нас.

Изпълнителният съвет на НПС "Подкрепа" счита, че моделът на синдикализъм, който се създава от КНСБ и КТ "Подкрепа", не е правилен за една европейска държава.

Този акт на правителството показа, че все още не живеем в правова държава, след като не се спазват законите И споразуменията от изпълнителната власт.

Ние ще уведомим Европейския парламент, Международната организация на труда и Международния валутен фонд за нарушаване правата на човека в Република България.

Предупреждаваме, че двуполюсният синдикализъм в български вариант ще роди единния трудов фронт, който вече е позната история отпреди 9 септември 1944 година.

Стотиците декларации от цялата страна на наши синдикални организации ще наложат вземане на спешни крайни мерки от страна на Изпълнителния съвет на НПС "Подкрепа".

Цялата отговорност за последствията ще остане за сметка на правителството.

Настояваме да направите анализ и да определите кой стои срещу правителството и кой до него.

София, 29 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАТА НА ДОКЕРИТЕ - ВАРНА, КЪМ НАЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА НЕЗАЧИТАНЕ НА ПРАВОТО НА СВОБОДНО СИНДИКАЛНО СДРУЖЕНИЕ. Документът е адресиран до президента на републиката, до председателя на Министерския съвет, до Националния професионален съюз "Подкрепа" и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Живеем в напрегната социална, икономическа и политическа обстановка, довела до отчаяние и разочарование народа ни, до глад пенсионерите, до просешка тояга работниците и българската интелигенция.

Вие, господа, си позволявате лукса да си играете на "демократи - господари". Вие претендирате, че изграждате конституционна и правова държава, а най-безотговорно и цинично потъпквате правото ни за доброволно синдикално сдружение. Това, господа демократи, ни го гарантират Конституцията и Кодексът на труда на Република България, а също и международните конвенции и споразумения, страна по които е и България.

Вие, господа държавници, си "присвоихте" правото да ги нарушавате и да насаждате в правовата ни родина "СИНДИКАЛЕН РАСИЗЪМ".

Ние сме силно възмутени от начина, по който давате право на представителство на едни синдикални центрове, а други елиминирате от участие на най-високо равнище в Комисията за социално партниране.

Нима е необходимо със заплахи от стачни действия и окупиране на държавно имущество да извоюваме правото си да участваме в социалното партниране в страната.

Ще използваме всички законни средства, за да отстояваме правото на НПС "Подкрепа" да участва в процеса на партниране на най-високо правителствено ниво.

Варна, 29 май 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА ДОКЕРИТЕ В ПРИСТАНИЩАТА - РЕГИОН ВАРНА: Атанас Атанасов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СВОБОДНИЯ ТРАНСПОРТЕН СИНДИКАТ ПО ПОВОД НА ОТКАЗА НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НИКОЛА ВАСИЛЕВ ДА ПОКАНИ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА". Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до президента на Република България и до средства за масова информация.


Изпълнителният съвет на Свободния транспортен синдикат изразява остър протест срещу отказа на вицепремиера доц. Никола Василев да покани за участие в Националния съвет за съгласуване на интересите Националния професионален съюз (НПС) "Подкрепа”, в който членува и Свободният транспортен синдикат. Това е политически цинизъм и синдикален расизъм от страна на вицепремиера, след като проведе консултации с НПС ”Покрепа" във вторник, 26 май 1992 г. и декларира, че ще покани всички синдикати на едни общи разширени консултации.

Недоумяваме как е възможно в една демократична страна, която наскоро бе приета в Европейския парламент, да не се спазват законите, да се проявява определен вид расизъм, и то от правителството. Какво да очакваме тогава от останалите граждани.

Ние вярвахме и бяхме убедени, че на първото демократично правителство на Република България се пречи да работи и единствени от синдикатите застанахме твърдо и открито зад него при наложилото се реконструиране на кабинета, за което бяхме обвинени от КНСБ и от КТ "Подкрепа”, че сме правителствен синдикат. Какво се оказа на практика, че същото това правителство се отнася към нас като към неудобен опозиционен синдикат. Нима г-н Тренчев и г-н Кръстю Петков излязоха прави, че това правителство е слабо, некомпетентно и страхливо. Защо всички министри не могат да разберат, че силата на двамата синдикални босове идва от паническия страх на правителствения кабинет.

Ние стигнахме до следното убеждение: мислехме, че с преговори и толерантност може да се уредят всички въпроси, но явно сме се лъгали.

Сигурни сме, че и ние трябва да се заразим от синдрома на колегите от КНСБ и КТ "Подкрепа” и чрез силови методи да извоюваме място под слънцето на нашите членове.

Явно все още не живеем в правова държава, след като не се спазват законите и споразуменията от върховната изпълнителна власт. И ние осъзнахме какъв трябва да е начинът за нашите действия и без да се съобразяваме с убежденията си, да се защитим. Съжалавяме, но ние просто сме задължени да го направим, след като г-н Тренчев, г-н Петков и г-н Моллов управляват тази държава. След като цяло едно правителство не може да разбере защо двата синдикални мастодонта не искат да има други синдикати в Националния съвет, то наистина едва ли ще просъществува дълго...

Свободният транспортен синдикат декларира, че ако не бъде разгледан на първото заседание на Министерския съвет на 1 юни 1992 г. въпросът за участие на НПС "Подкрепа” в Националния съвет по съгласуване на интересите, ние обявяваме СТАЧНА ГОТОВНОСТ и след тази дата ще преминем към ефективни стачни действия.

Ще уведомим още днес Европейския парламент, Международната организация на труда (МОТ) и Международния валутен фонд за нарушаването на правата на човека в Република България, и ще сме първият синдикат от Източна Европа, организирал национална стачка не толкова за защита на социални проблеми, колкото за незачитане на синдикалните права. Въпреки че социалните проблеми не са малко, как да ги решим с правителството, когато то въобще не ни допуска на преговори.

Цялата отговорност за последствията ще остане за вас, господа министри!

Убедени сме, че от такъв развой на нещата ще останат абсолютно доволни само КНСБ, КТ "Подкрепа” и комунистите-социалисти, а те са едно цяло.

Помислете още веднъж, господа, кой стои срещу вас и кой зад вас!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВАТА НА АСОЦИАЦИЯТА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПОЛЕТИ В БЪЛГАРИЯ - БУЛАТКА, НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" КЪМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ НА "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" И НА СИНДИКАЛНИЯ ИКОНОМИКО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ С ИСКАНИЯ ЗА КАДРОВИ И СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до министъра на транспорта, до министъра на финансите и до генералния директор на "Ръководство на въздушното движение".


ГОСПОДА,

За много от вас не е ясно какво представлява специализираната организация "Ръководство на въздушното движение" (РВД), с каква цел е създадена, с какви технически средства и персонал разполага, как се финансира.

Съвсем накратко за предприятията с такъв характер на дейност, които съществуват в целия свят, може да се каже следното: тези предприятия възникват там, където се провеждат полети, които в своята съвкупност представляват въздушно движение. ОСНОВНА и ЕДИНСТВЕНА задача на такова предприятие е да осигури висока степен на безопасност на това въздушно движение чрез организиране на управлението му. С нарастване на интензивността на въздушното движение нараства и сложността при организиране на безопасно управление на въздушното движение. Тези задачи се решават чрез внедряване на прецизна и надеждна електронна техника, осигуряване на висококвалифициран персонал по поддръжка на тази техника и ръководители на полети, които с помощта на тази техника пряко управляват въздушното движение.

Светът отдавна е стигнал до извода, че трябва да се обединят усилията в областта на авиацията с цел да се постигнат значителни улеснения в дейността й.

Ето защо през 1944 година в Чикаго се подписва така наречената Чикагска конвенция и се създава Международна организация на гражданската авиация - ИКАО (ICAO -INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION).

ИКАО разработва стотици документи, съдържащи: основни процедури, правила, препоръки, инструктивни материали, ръководства и т.н., регламентиращ различните дейности в гражданската авиация.

Един от тежките проблеми за предприятията като РВД е финансирането на дейността. Оборудването е от високо техническо и технологично ниво, последните години изцяло базирано на микропроцесорна техника, подготовката на кадрите изисква значителни материални разходи поради спецификата и високото ниво на знания и умения, които се изискват от работниците и специалистите.

Във връзка с това ИКАО е установила основни правила и препоръки за начина на финансиране, изложени в DOC.9082/3 - Заявление на Съвета на договарящите се държави, относно летищните такси и таксите за използване на маршрутното аеронавигационно оборудване.

Допълнително е разработено DOC.9161/2 - Ръководство по икономическите аспекти на аеронавигационното осигуряване по маршрута, което цели да облекчи и уеднакви подхода при определяне на разходите на предприятието и на базата на тези разходи определянето на размера на таксите за аеронавигационно обслужване, които авиокомпаниите трябва да заплащат.

В Чикагската конвенция и цитираните по-горе документи са залегнали следните основни принципи:

ЧИКАГСКА КОНВЕНЦИЯ (член 15):
(Ратифицирана от НРБ с Указ N 596/04.03.1966 год.)

....Договаряща се държава не трябва да събира никакви такси, данъци или други мита за правото на прелитане през нейната територия или за влизането или излизането от нейните граници на самолет на друга договаряща държава, или на пътници или товари, които той носи.

DOC.9082/3
Настоящето заявление е прието от Съвета на ИКАО на 27 ноември 1981 г. на деветото заседание на 104-та сесия и трябва да служи в качеството на инструктивен материал за договарящите се държави. Основните принципи, които трябва да следват Държавите при определяне на основанието за събиране на такси, са посочени в т. 30 и 31.

Принципите за разпределение на разходите за маршрутно оборудване между авиационните ползватели т. 30 и 31.

Принципите при изграждане на системата за събиране на таксите са посочени в т. 32 - 36.

Принципите за провеждане на консултации с ползвателите на маршрутното оборудване при определяне на таксите - т. 37 - 39.

DOC.9161/2
Съдържа инструктивен материал по отчитане на разходите.
Определяне на разходите:

- Разходи за експлоатация и техническо обслужване;
- Административни и общи разходи;
- Капитални разходи;
- Разходи за отделни средства и видове обслужване.

При инвентаризиране на средствата и службите се вземат предвид следните направлeния: обслужване на въздушното движение (ОВД), служба за авиационна комуникация (СОМ), метеорологично осигуряване (MET), търсене и спасяване (SAR), служба за аеронавигационна информация (AIS).
Разходи за експлоатация и техническо обслужване:

- Разходи за персонал - непосредствено заплащане на труда, разходи за подготовка на кадрите, пътни разходи, социални застраховки, пенсии, заплащане в натурална форма (предоставяне на жилища, храна и т.н.);
- Разходи за подготовка на кадрите, изследвания и проектантско-конструкторски работи;
- Разходи за електрозахранване, резервни части и материали, арендно заплащане, заплащане за услуги.

В заявлението...(DOC.9082/3) се посочва, че в глобален мащаб разходите на предприятията, осигуряващи управление на въздушното движение, превишават приходите, събирани от таксите.

Много от държавите се стремят към намаляване на разликата между разходи и приходи, но препоръката на ИКАО е това да става постепенно и след консултации с авиокомпаниите.

Изрично е посочено, че ако някои държави желаят да покриват изцяло разходите си от събираните такси, то те са длъжни да правят корекции на таксите всяка година, ако приходът надвишава разхода и обратно.
Очевидно такива държави ще имат затруднения при доказване правомерността на направените разходи, ако те не са в съответствие с регионалните планове за развитие, разработени от ИКАО, или плана за хармонизиране на европейските системи за управление на въздушното движение (за България например).

От всичко казано дотук надяваме се, е ясно за какво става дума.

На фона на всичко това РВД, което в България е бюджетно предприятие??, от година на година очаква някъде в Министерството на финансите (МФ) някой да утвърди неговия бюджет, без този някой да има добра представа за какво се касае.

Утвърдената приходно-разходна сметка на РВД от 15 май 1992 г. е върхът на потъпкване на редица изисквания на ИКАО и няма нищо общо с политиката, провеждана от тази организация.

При реално направени разходи за 1991 г. от 328 279 милиона лева (при курс на долара 23 лв.) са утвърдени разходи за 1992 г. 108 137 милиона лева, като вноската в държавния бюджет заедно с данъците, които се събират (ДОО и ДОД) ще съставлява 80 % от написаните в тази сметка планови приходи от 425,5 милиона лева.

(18,5 милиона долара - при 23 лв. за долар), които планови приходи, неизвестно по какви прогнози, са завишени с 4 милиона долара някъде в коридорите на Министерството на транспорта (МТ) или Министерство на финансите (МФ), а реално трафикът намалява (с 23 % за 1991 г. спрямо 1990 г.) поради войната в Югославия.

Ако наистина приходите от аеронавигационните такси превишават необходимите разходи 5 пъти, както се опитват да ни убедят с тази приходно-разходна сметка, то България следва да намали таксите (които и без това са измежду най-ниските в Европа) 5 пъти, за да отговори на поетите ангажименти, а не те да бъдат неправомерно "прибрани” в държавния бюджет.

Само че това съвсем не е истина, тъй като РВД изпитва остра нужда от модернизация, офертите за която отдавна са проучени и фирмите производителки се умориха да чакат нашето решение, т.е. вашето решение по този въпрос, а там са необходими инвестиции от порядъка на 40 млн. долара през следващите 4-5 години.

Освен това, с този бюджет се правят опити да се намалят нашите средни месечни заплати с 60 %.

Просто не ни е ясно, след като имаме възможност да събираме такива такси, които да ни позволят да закупуваме най-съвременно оборудване, да осигурим доста приличен статус на работещите в РВД (заплати, осигуряване на жилище, социално осигуряване, високи пенсии и т.н.), да имаме едно перфектно предприятие точно като тези на Запад, като финансирането е от чуждите авиокомпании, как е възможно държавата всячески да се старае да осакати всичко в него.

Към посочените проблеми съществува още един сериозен въпрос, а именно въпросът с кадрите в РВД.

Причина за проблемите по организация на работата, организация на въздушното пространство, взаимодействието със съседните държави и другите ведомства, използващи въздушното пространство, политиката по закупуване и внедряване на нова техника, нормативната база и т.н. е некомпетентното и безотговорно ръководство в РВД.

Многократно сме занимавали МТ с кадровите и структурни проблеми в РВД.

Днес сме единодушни, че със сегашното ръководство в РВД никакви промени не могат да настъпят. Това се потвърждава и от проведената анкета, данните от която сочат, че болшинството ръководители получават 80-90 % неодобрение за своята дейност.

ГОСПОДА,
Ние сме озадачени от чиновническия подход, нееднократно проявяван към РВД, от неразбирането на важността на тази дейност, от безцеремонното несъобразяване с международните задължения на България, произтичащи от членството ни в ИКАО.

Ето защо ние не желаем корекция на утвърдената приходно-разходна сметка, като се запази сегашното състояние на нещата.

Ние искаме коренна промяна в статута на РВД, начина на финансиране, нова структура на РВД с нови хора в ръководството на това ново предприятие, така че никой, който не разбира от авиация, да не може да се бърка в тази дейност било то административно или финансово.

Този, който ще се бърка в нашата дейност, може да бъде само ИКАО, където всичко отдавна е измислено и направено, а на нас ни остава само да следваме стандартите, правилата, препоръките, инструкциите и т.н.

Ние искаме обвързване на заплащането на труда с приходите от събираните такси за оказаните от нас аеронавигационни услуги с максимално приближаване на нашите заплати до заплатите на колегите от западните страни. В крайна сметка нашият труд се заплаща от международните въздушни превозвачи и ако трябва да доказваме нашите заплати пред някого, то това трябва да стане пред тях.

Съжаляваме единствено, че нашите двегодишни опити да се оправят нещата в РВД, въплътени в стотици страници сигнали, предложения, искания и т.н., се оказаха безплодни.

Съжаляваме, че в България нещата могат да се решават единствено със стачки, нещо което ние упорито се стараехме да избегнем.

Затова днес ние декларираме следните стачни искания:

1. Създаване на надведомствен орган за осигуряване на безопасност при управление на въздушното движение във въздушното пространство на Република България, нова структура в РВД и провеждане на конкурси за заемане на ръководните длъжности.

2. Създаване на условия за финансиране на РВД, съответстващи на поетите ангажименти на Република България (съгласно Чикагската конвенция).

3. Средствата за работна заплата в РВД да бъдат 25 % от приходите, събрани от такси за оказани аеронавигационни услуги.

4. Оставка на цялото ръководство на РВД.

Обявяваме начало на ефективна стачка от 10 юни 1992 година.

ЗАБЕЛЕЖКА: Средното количество самолети, които управляваме дневно през тези дни, е:

- излизащи и кацащи - около 80 бр., такси - около 160 000 лв.
- прелитащи - около 430 бр., такси - около 1 500 000 лв.
                                                              общо 1 660 000 лв.

Тук не са отметени многократно по-големите загуби, които ще понесат авиокомпаниите.

Стачката ще се ръководи от:

1. Макавей Макавеев; 2. Любомир Петров; 3. Пламен Андреев; 4. Евгени Енев; 5. Васил Минчев; 6. Цонка Паргова; 7. Антоний Зумпалов; 8. Пламен Андонов; 9. Константин Цветнов; 10. Иван Трифонов; 11. Ненко Георгиев; 12. Тончо Милчев; 13. Добри Николов; 14. Димчо Божков; 15. Мария Михайлова; 16. Методи Стоянов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПОЛЕТИ В БЪЛГАРИЯ - БУЛАТКА: инж. Антоний Зумпалов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" - ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ РВД: инж. Макавей Макавеев -
О.М. по т.4 - промените в ръководството да бъдат извършени след утвърждаване на новата структура и съгласно проведените конкурси. КНСБ подкрепя т.1, т.2, т.3 от стачните искания безусловно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАЛНИЯ ИКОНОМИКО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ КЪМ КНСБ: Добри Николов

София, 1 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИМА СВЕЩЕНИЦИ ОТ СОФИЙСКАТА ДУХОВНА ОКОЛИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА СЪБИТИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА.
Документът е адресиран до президента на републиката, до председателя на Народното събрание и до Координационния съвет на Съюза на демократичните сили.


Ние, свещениците от Софийската духовна околия, сме дълбоко обезпокоени от възникналия разкол в Българската православна църква и от учредяването на канонически нелегитимен Синод под председателството на Негово високопреосвещенство Неврокопския митрополит Пимен, с участието на неканонично въведения в архимадритски и епископски сан йеромонах Христофор Събев.

В новия така наречен Синод са влезли някои твърде компрометирани митрополити поради своите тесни връзки с предишния режим. Тези хора, свикнали да продават своята съвест, за да запазят материалните си облаги и безоблачните си дни, сега се свързаха с Дирекцията на изповеданията при Министерския съвет и се маскираха като върли демократи и обновители на църква и общество.

Самозваният "месия" на България йеромонах Христофор Събев, в миналото безпощаден противник на създадения през 1949 г. Закон за вероизповеданията, сега с помощта на този тоталитарен закон се стреми да подчини на себе си Българската православна църква, да я командва, тероризира и използва в политически игри. Вместо да изчакат свикването на Църковно-народния събор, където да бъдат решени натрупаните за много години проблеми, самозванците се опитват с насилие, заплахи и други непочтени методи и цензура върху радиото и телевизията да свършат работата на събора за своя погибел и погибелта на много хора, за разцепването на църквата и на обществото. Действията на Христофор Събев и на Методи Спасов, директор на Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет, дискредитират в очите на вярващите Съюза на демократичните сили в България, към който те гледаха с такава надежда и за който дадоха своите гласове.

Ние, долуподписаните свещеници, се обръщаме към Вас, господин президент, господин председател на Народното събрание и към Координационния съвет на Съюза на демократичните сили с настойчива молба да спрете това безумие и да дадете възможност на Българската православна църква според църковните канони сама да реши своите проблеми, което макар и по-бавно, но непременно ще стане. Ние зовем към съвестта на честните и умните хора в България, които и да са те!

Ние молим да бъдат взети мерки срещу незаконното окупиране на сградата на Светия синод, извършено на 31 май 1992 г.

София, 1 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ПО ЦЪРКОВНИТЕ ВЪПРОСИ.


Управителният съвет (УС) следи със загриженост процесите, които се развиват в Българската православна църква. Действително през тоталитарния комунистически режим в резултат на пагубната директна намеса в църковните въпроси от страна на БКП са натрупани много проблеми, които трябва да се решат. Това обаче в никакъв случай не следва да става от държавна институция по познатия досега начин, а в съответствие с църковните канони и демократичните традиции на Българската православна църква.

Ние сме убедени, че в Българската православна църква има духовни лица, които ще съумеят да излекуват нанесените рани на тази така нужна институция за духовното и нравствено възраждане на българския народ.

София, 31 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА СЪЮЗА В РУСЕ. Документът е адресиран до управителя на Русенска област.


По повод на връчената заповед от господин областния управител на град Русе за изземване на имуществото на Българския земеделски народен съюз - единен Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз - единен

Д Е К Л А Р И Р А:

В момента, когато се чака обявяването на решението на Конституционния съд за нашето имущество, който вече прие иска като основателен за решаване от неговия състав, когато са сезирани по същия въпрос президентството, министър-председателят и Върховният съд на Република България, да се предприема изземване на нашето имущество в Русе е грубо и тенденциозно посегателство с политически оттенък върху Българския земеделски народен съюз - единен. Той е политическа организация, която е придобила това свое имущество с дългогодишен труд и дарителски акции на своите членове. Това е абсолютно незаконен акт, още повече че това противоречи не само на нашето вътрешно законодателство, но и на Европейската харта за правата на човека, която ще бъде ратифицирана от нашия парламент.

София, 30 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" ПО ВЪПРОСА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ.


В навечерието на деня на Македония - "Свети Дух", се получи блага вест, която възрадва нашите сърца. Това са решенията на Съвета за сигурност на Обединените нации за санкции към Сръбска Югославия, водеща в продължение на век и половина завоевателна политика на Балканския полуостров. Идеологията на тази политика е сърбославизмът, програмата на който за пръв път се появи през 1844 г. в "Начертанието" на Илия Гарашанин. И оттогава в продължение на 148 години сърбославизмът е доминираща политическа доктрина във вътрешната и външната политика на Кралска Югославия, а след 1944 г., в одеждите на марксизма-ленинизма, сърбославизмът е темел на Тито-Милошевичева Югославия.

Първи жертви на сърбославизма, заради географската си и културна близост, стават западнобългарските земи. Хиляди са загиналите в борбата против сръбския шовинизъм през този период - в Неготинско, Видинско, Нишко, Пиротско, Царибродско, Кочанско, Кумановско, Скопско, Тетовско, Дебърско, Кичевско, Стружко, Охридско, Битолско, Велешко, Прилепско, Щипско и Струмишко. Но въпреки благородните цели на българското националноосвободително движение политическата съдба е била против тях, защото сърбославизмът се е нагаждал към антагонистичните противоречия в Европа и е успявал да се наложи на европейското и световно мнение.

Решенията на Съвета за сигурност са справедливо признание за хилядите мъченици, отдали живота си в борбата срещу политиката на сърбославизма в Македония и в Западните покрайнини, за идеалите на българското националноосвободително движение, покриващи се изцяло с основните идеали на човечеството - свобода, истина, демокрация. Те са и морално порицание на онези български еничари, които, пренебрегвайки Паисиевите завети, с нажежено желязо унищожаваха българското самосъзнание и обслужваха сърбославизма.

Поклон пред българите, останали верни на Ботевия завет, че тоз, който падне в бой за свобода, той не умира.

София, 1 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА "МЕЖДУНАРОДНА АМНИСТИЯ" В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА МОРАТОРИУМА ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ. Документът е адресиран до председателя на Законодателната комисия на Народното събрание Александър Джеров.


УВАЖАЕМИ Г-Н ДЖЕРОВ,

Сериозно сме обезпокоени от внесения в законодателната комисия ЗАКОНОПРОЕКТ за прекратяване действието на Мораториума върху изпълнението на смъртното наказание, приет от Великото народно събрание през 1990 г. В същата връзка желаем да ви информираме, че организацията "Международна амнистия" се обявява категорично против смъртното наказание. Това деяние се квалифицира като изключително антихуманно. Считаме, че действието на Мораториума трябва да продължи до вземане на окончателно решение, изразено с промени в Наказателния кодекс, за премахване на смъртното наказание в съответствие с всички международни документи по правата на човека, с които страната ни е ангажирана.

София, 1 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВТОРО ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ПОВОД НА ОБЕЗПОКОЯВАЩИТЕ ФАКТИ НА БЕЗЗАКОНИЕ.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На 12 май 1992 г. се обърнах към Вас за съдействие, в качеството ми на председател на БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ". Повод за това бяха изброените фрапиращи факти на беззаконие, а именно: смъртта на председателя на БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" на ВАРНЕНСКИ РЕГИОН г-н Петко Карагьозов - вероятно насилствена; разбиването на витрината на нашия клуб на ул. "Скобелев" N 46 в София; влизането с взлом в апартамента ми от неизвестни лица, които откраднаха журналистически касетофон и ролка със записи.

Сега се обръщам за втори път към Вас лично, тъй като беззаконието продължава. На 19 май 1992 г. за втори път беше разбит домът ми, мебелите бяха изпочупени вандалски, а багажът - разхвърлян. Беше откраднат един мегафон и ценни предмети.

ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Бих бил доволен, ако успеете да ми докажете, че съм жертва на криминален, а не на политически акт. Докато случаят не бъде изяснен, оставам раздвоен в оценката си. Разчитам в най-скоро време да получа вашия компетентен и професионален отговор.

Безпокои ме фактът на зачестили терористични действия и натиск срещу политически личности. Аз съм обречен, и то отдавна. Движа се без охрана и оръжие. Убеден съм, че родната земя няма да ми откаже нежната си последна прегръдка!

София, 1 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ
        "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ": Иван Лазаров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ    
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


067. БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БДП)

Идеята за създаването на партията възниква на 2 ноември 1989 г. Учредително събрание се свиква на 1 юли 1990 г. в София. Официално Българската демократическа партия е регистрирана от Софийски градски съд на 19 юли 1990 г. по Закона за политическите партии.

БДП е с дясна ориентация. Категорично се противопоставя на всякакви сделки с БСП и СДС. Поставя си амбициозната цел да реализира национално-демократичните идеали на Бенковски, Левски, Ботев и Раковски за независима и демократична България. Обявява се срещу спекулативното забогатяване, настоява за обмяна на парите с цел незаконно придобитите средства и присвоените пари на бившата БКП да спрат да се използват в икономическия и политическия живот на страната. Партията е враг на безработицата, мизерията и глада на стотици хиляди българи в края на XX век.

Принципите, които следва, са: реална демокрация, социална пазарна икономика и социална република, истина и справедливост за каквито се е борил Георги Бенковски.

БДП кандидатства в изборите за Народно събрание на 13 октомври 1991 г., но не печели депутатски места. В президентските избори издига кандидатурата на Йоло Денев.

Ръководен орган е Централният съвет. Председател на партията е Йоло Денев.

Печатен орган е вестник "Демократична България".

Адрес за контакти: София-1592, ж.к. "Дружба 1", бл.42, вх.Д, ет.З, ап.79, тел.: 79-66-18.

/Пресслужба "Куриер"/


10:58:17    
03.06.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова   
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!