3 юли 1991

София, 3 юли 1991 година                       
        Брой 128 (403)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 3 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (БЗНС) - НИКОЛА ПЕТКОВ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 30 ЮНИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Управителният съвет на БЗНС-Н.Петков на свое заседание на 30 юни 1991 г. разгледа материалите и изслуша изказвания по настоящото политическо положение у нас.

Обсъдена бе и одобрена Декларация на парламентарната група на БЗНС-Н.Петков да преустанови участието си в пленарните заседания на Великото народно събрание. Документът ще бъде публикуван след представянето му във Великото народно събрание.

В резолюция, гласувана с пълно единодушие, се изразява становището на организацията ни по всички въпроси относно Съюза на демократичните сили и разколническата дейност на така назованите вече "обединители".


РЕЗОЛЮЦИЯ

1. Дългогодишното комунистическо властване, обхванало цялата ни политическа и стопанска дейност, повлия върху оформилата се опозиция - Съюз на демократичните сили - при определяне на целите, задачите и средствата за ликвидиране на комунистическата система. Като основна цел се постави разграждането на тоталитарната система, но се възприеха реформаторските комунистически принципи - започна постепенна подмяна на властващите с бивши комунисти или комсомолски деятели и висши служители на казионните политически или обществени комунистически организации.

2. Неправилната политическа агитация и преждевременното провеждане на избори, на което се противопостави БЗНС-Н. Петков, доведе до бързото сформиране на законен общонационален форум (Велико народно събрание), който успокои създалото се политическо недоволство срещу комунистическото господство и управниците, като започна бавно превъплъщение и реорганизиране на казионните политически и стопански организации на база заграбеното имущество от народа.

3. Със съдействието на парламента и някои извънпарламентарни сили се създаде обстановка за вграждане на политическата коалиция СДС във властите на управление. Състави се правителство от БСП, БЗНС-казионен и експерти без програма, без политически ангажименти, без предварително установена законова база за извършване на каквито и да са реформи. Единствено приетият закон, свързан със стопанската реформа - Закон за собствеността и ползване на земеделските земи, - беше торпилиран по познат комунистически начин чрез изготвяне на правилник за неговото приложение.

4. БЗНС-Н.Петков неведнъж изразяваше недоволство от работата на правителството и парламента. Неколкократно поставяше срокове за приемане на Закон за земята, започване разглеждането на проекта за конституция с намерение да мобилизира работата в парламента, но това не се възприе от политическите сили и се започна кампания за компрометиране на БЗНС-Н.Петков и неговите активисти по сценарий на БКП/БСП. Това ни задължава да изясним пред българския народ нашите позиции по отношение бъдещата ни борба срещу комунистите и техните скрити и явни помагачи.

5. През последните седмици БСП започна усилена борба срещу опозицията, използвайки материалната база и кадри на своите казионни организации. Отново започна разложителната кампания на БЗНС-казионен по добре познатия сценарий за "обединение". Този път се включиха и помощници отвън - личности емигранти, - поддържали връзки с тях по време на комунистическото господство. Всичко това цели БЗНС-казионен да се запази, като се преименува в "БЗНС-единен".

6. Нашата борба и нашата цел е пълното ликвидиране на комунистическата диктатура и всички казионни организации, участвали и сътрудничели в комунистическото управление, ограбвали народното имущество.

7. Политическата борба загуби своята яснота, конкретност и разграниченост. Получи се размиване. Сред политическите сили от опозицията проникна значителен брой бивши комунисти, комсомолски функционери, служители на Държавна сигурност, деца на активни борци, ползвали значителни привилегии по специални укази и закони по време на тоталитарната власт.

Горните констатации ни задължиха да вземем следните

РЕШЕНИЯ:

1. Потвърждава решението си от 11 май 1991 г. "Парламентарната група на БЗНС-Н.Петков на 30 юни 1991 г. да преустанови работата си в парламента".

Ние оценявахме въжделенията и желанието на народа ни и по-специално на членовете на БЗНС-Н.Петков за напускане на парламента поради бавните социално-икономически реформи. Независимо от това за запазване на социалния мир и използването на реалните възможности, произтичащи от международната и вътрешната обстановка, парламентарната ни група продължи да работи във Великото народно събрание. Безспорната и конструктивна позиция по всички въпроси, разглеждани в него, обаче не можа да бъде оползотворена поради деструктивните позиции на доминиращото червено болшинство. По-нататъшното оставане във Великото народно събрание според нас само ще удължи времето за ликвидиране на комунистическото господство.

2. Така наречената "Национална конференция" на СДС, проведена на 22 юни 1991 г., показа, че съгласието на политическите сили в СДС се основава на единодействието в борбата за ликвидирането на комунистическата система. Решенията на тази конференция нямат задължителен характер за БЗНС-Н.Петков, защото някои от тях подриват учредителните основи на СДС внасят негативни нюанси в демократичния му облик. Гражданските комитети, организирани по подобие на известните от близкото минало ОФ-комитети, са опит да се положат основите на бъдещата "синя партия", в която да се реализират посттоталитарните политически аспирации на неголеми политически групи и техните амбициозни лидери. Гражданските комитети могат да се превърнат в удобна форма за БКП/БСП, както и за други недемократични сили да се инфилтрират в СДС и в бъдещия парламент хора, които нямат нищо общо с истинските демократични преобразувания в страната. БЗНС-Н.Петков отхвърля решенията на Националната конференция на СДС и по въпроса да няма квоти и партийно-цветни нюанси в синята бюлетина на СДС, защото това води не само до пълно обезличаване на организациите в коалицията, но и до несправедливо и тенденциозно пренебрегване на тяхната реална сила и влияние в днешното българско общество. Решенията на Националната конференция не определят умерената социалнополитическа алтернатива за колебаещите се избиратели, които ще решат изхода от изборната борба. За БЗНС-Н.Петков СДС-център се явява като необходим изход от създалото се положение, което да съхрани в себе си основните учредителни демократични ценности на СДС, които от своя страна нямат нищо общо със съмнителните внушения, родили идеята за "синьо движение" и "граждански комитети".

Постоянното присъствие на БЗНС-Н.Петков незабавно да предприеме решителни стъпки по окончателното оформяне на СДС-център, ако в Националния координационен съвет (НКС) на СДС не настъпи веднага трезво преосмисляне на нивелиращите и обезличаващи тенденции, и да пристъпи към широка идейно-политическа легитимация на СДС-център пред нашето общество.

В своята близо 100-годишна политическа история ние, земеделците, сме били честни и доблестни партньори във всички коалиции, в които сме участвали, но никога не сме позволявали обезличаване и диктат, за което е доказателство борбата на БЗНС-Н.Петков срещу комунистическата диктатура у нас.

3. В предстоящите парламентарни избори да не бъдат издигани кандидати - бивши комунисти, висши платени политически функционери от БЗНС-казионен и ДКМС, както и такива, ползвали привилегиите на активни борци.

4. БЗНС-Н.Петков остава верен на принципа за коалиция на СДС и самоопределеност на всяка от организациите в СДС.

В предстоящите избори да участва в коалиция само с легитимни политически организации, имащи демократични платформи и програма, доближаваща се до програмата и платформата на БЗНС-Н.Петков, като не приеме СДС-движение, създадено въз основа на гражданските комитети.

5. Не възприема и не подкрепя т.нар. реформи, които извършва правителството на г-н Д.Попов, оценява ги като недостатъчно демократични, предизвикващи шок, терапията от който не е нито гарантирана, нито изяснена по време и обхват.

Не приемаме въведения висок лихвен процент и ниските изкупни цени в селското стопанство, като считаме, че министър Б.Спиров е прекият виновник за изработване на Правилника за прилагане на закона за земеделските земи, който фактически обезсмисля този закон и го лишава от реална сила.

Икономическите ресурси на страната са изчерпани, тя се намира в условията на изключително тежка икономическа криза, а сегашната политика на правителството в селското стопанство води до неговото по-нататъшно разрушаване и окончателно рухване, на което ние се противопоставяме.

6. Наравно с БСП, БЗНС-казионен трябва да понесе цялата морално-материална отговорност за катастрофата, в която се намира страната, и тези, които се поддават на изкусителните призиви на разколниците за сливане в "общия кюп" на две коренно различни организации, каквито са истинският БЗНС-Н.Петков и БЗНС-казионен, нямат чисто отношение към този проблем. Единение може да се извършва само с обикновените членове на казионната организация, като се прочистят редиците им от онези, които не искат и да чуят за БЗНС-Н.Петков и са служили съзнателно на комунистическата власт.

В БЗНС-Н.Петков трябва да се спре приемането на цели казионни дружби с протоколи. Членовете им да се приемат с молби наравно с всички останали български граждани, като при всеки случай да се подхожда индивидуално.

Дружбите на БЗНС-Н.Петков да накажат всички членове, които са се подписали под "Възванието” на разколниците от т.нар. Национален комитет за земеделско единство (НКЗЕ).

Изважда от ръководните органи на БЗНС-Н.Петков съюзните членове, подписали "Възванието" на НКЗЕ за дейност, свързана с разкол в организацията ни.

Бившите членове на парламентарната група на БЗНС-Н. Петков, преминали към БЗНС-казионен, не представляват БЗНС-Н.Петков и СДС.

В своята столетна история истинският БЗНС е понесъл ударите на не един разкол, но е оцелял. Ще оцелее и сега, въпреки напъните на групата, наела се да ликвидира възстановения от тоталитарното пепелище земеделски съюз на Ал. Стамболийски, д-р Г.М. Димитров и Н.Петков.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ ЗА ОБСТАНОВКАТА В ЮГОСЛАВИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП), ИЗРАЗЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 2 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.


Обществеността в Европа и на Балканите следи с тревога развитието на обстановката в Югославия. Процесът на демократични промени в тази страна протича в условията на сериозна криза в обществено-политическия живот, съпроводена от остри междунационални конфликти. Пролива се човешка кръв. Сред жертвите и пострадалите има и български граждани.

Българската социалистическа партия споделя становищата, изразени от официалните български институции във връзка с провъзгласяването на независимостта на Словения и Хърватско. Всяко дестабилизиране на обстановката в Югославия крие сериозни опасности за региона, в който живеем, и може да затрудни общоевропейския процес.

Подкрепяме всички конструктивни идеи и мирни усилия на политическите фактори във и извън Югославия, които са за запазване на единството на тази държава в нейните международно признати граници. Възникналият конфликт не може да бъде преодолян с насилие и натиск. Вярваме, че въпросите за бъдещето на Югославия ще се решават не с военни средства, а на масата за преговори чрез разумен и равноправен диалог между републиките и при зачитане на интересите и волеизявата на югославските народи.

Като независима национална политическа сила БСП ще работи за добросъседски отношения, за развитие на сътрудничеството на Република България както с Югославия, така и със съставните републики в духа на традиционните връзки на близост, приятелство и разбирателство между народите на нашите съседни страни.

Изказваме съболезнования на близките на загиналите българи по време на събитията.

София, 3 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРИНЦИПИ, УТВЪРДЕНИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДС (22 ЮНИ 1991 ГОДИНА, СОФИЯ).


I. Националният координационен съвет в предизборния период приема следните политически принципи, утвърдени и от Националната конференция на 22 юни 1991 г.

1. СДС е национално движение на партии, други организации и граждани за бърз преход към пазарно стопанство, отстраняване чрез избори на БСП от политическата власт и връщане на ограбеното от БКП/БСП имущество на народа.

(12 за; БСДП - против; БЗНС-"Н.Петков" - въздържали се).

2. Партиите в СДС в рамките на обща политическа и предизборна платформа запазват своята организационна и идеологическа самостоятелност и осъществяват политическо ръководство на движението чрез участието си в координационните съвети.

(13 - за; БСДП - против).

3. Координационните съвети в предизборния период се подпомагат от Граждански комитети на симпатизанти на СДС - безпартийни, членове напартии от СДС и членове на партии и други организации извън СДС, които приемат общата цел на движението, желаещи да се включат в предизборната кампания на съюза.

(12 - за; БСДП - против; БЗНС-"Н.Петков" - въздържали се).

4. Платформа на СДС е програмата на СДС, за която гласуваха преди година милиони избиратели, развита и конкретизирана с оглед на социално-икономическата и политическата ситуация и реалните надежди на избирателите.

(13 - за; БСДП - против).

5. Кандидатурите за депутати от СДС се издигат по най-демократична процедура, изключваща партийните квоти; кандидатите се предлагат от партиите, другите организации в СДС, Гражданските комитети и Координационните съвети, както и от симпатизанти на СДС; кандидатите се обсъждат на открити обществени форуми, след което кандидатурите се определят от общинските координационни съвети.

(11 - за; БСДП и БЗНС-"Н.Петков" - против; Зелена партия - въздържали се).


II. Националният координационен съвет смята, че морален и политически дълг на СДС към милионите симпатизанти на каузата на съюза е явяването на изборите с единна синя бюлетина и една избирателна листа (ако се възприеме пропорционалната избирателна система), изключващи изкуствено противопоставяне на кандидати, основаващи се на една предизборна цел - отстраняване чрез избори на БСП от политическата власт.

(11 - за; БСДП и Зелена партия - против; БЗНС-"Н.Петков" - въздържали се).


III. Националният координационен съвет е на мнение, че съществува реална опасност приемането на конституция, неодобрявана по принципни съображения от широки обществени кръгове и политически партии и движения, да се превърне в дестабилизиращ политически фактор в развитието на демократичния процес в България.

(12 - за; БСДП - против; Зелена партия - въздържали се).

София, 1 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМАТА НА СДС-ЛИБЕРАЛНА ПЛАТФОРМА, ВКЛЮЧВАЩА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ".


СДС-Либерална платформа е идейно-политическа формация в рамките на коалицията Съюз на демократичните сили. Тя е отворена за всички, които споделят нейните ценности и възприемат методите й.

Обособяването на тази платформа отговаря на разбирането за единството не като претопяване на индивидуалното, а като съюзяване на многообразните формации в името на общата цел - окончателното ликвидиране на комунистическата власт в България и изграждането на съвременно демократично общество.

Ние виждаме следните наши специфични задачи в настоящия момент:

* да подкрепяме радикалната икономическа програма, осъществявана от икономическия екип на СДС в правителството;
* да подсигурим чрез парламентарната си дейност законовата база на реформата и приемането на бюджета;
* да поддържаме политиката на президента;
* да подготвим нов Избирателен закон, основан на пропорционалната система с преференциални листи;
* да създадем условия за изборна победа на опозицията, като се обърнем с лице към традиционния избирател от СДС, но и към колебаещия се електорат.

Действията на СДС-Либерална платформа се определят от стремежа към мирен преход и от схващането, че смяната на системата е процес, а не еднократен, революционен акт. Ние отричаме болшевишката практика на максималистични и подстрекателски лозунги, търсенето на врага най-вече в собствените редици, подмяната на конструктивното действие с популистка идеология и други средства от арсенала на пролетарската революция.

Ние залагаме на интелектуалния потенциал на нацията и сме за:

* спокойно разясняване на политическите позиции;
* толерантност към чуждото мнение;
* открит и честен диалог както с опонента, така и с партньора.

Либералната платформа изповядва изконните идеи на либералната демокрация:

* конституционно защитена неприкосновеност на частната собственост и свободното предприемачество с приоритет на частния сектор над държавния;
* социална система, отговаряща на икономическите възможности на момента, но осигуряваща нормално човешко съществуване на социално слабите;
* икономика, основана на екологосъобразни технологии;
* защита на националните интереси и приобщаване на България към европейските структури;
* приоритет на таланта и нуждите на личността пред изискванията на всякакви социални обединения;
* законови и политически гаранции за свобода, неприкосновеност и граждански права на личността;
* гарантиране свобода на мисълта, убежденията и словото, защита на интелектуалната собственост;
* свобода на религията, закрила на църковните институции, защита на етническата самобитност.

СДС-Либерална платформа е готова да въплъти тези идеи чрез своите законодателни инициативи, чрез по-нататъшното си участие в правителството и с ежедневна работа в местните органи на управлението.

Каквото е направено сега, дължим го на нашите привърженици.

Каквото има да се прави, ще го направим пак заедно!

СЪДНИК Е ВРЕМЕТО!

София, 26 юни 1991 г.

ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ,
ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ"

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ И НА ПАРАЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС) ЗА РЕШЕНИЯ, ЗАСЯГАЩИ ДЕПУТАТИ, КОИТО НЕ НАПУСНАХА ПЛЕНАРНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ПАРЛАМЕНТА.


Централният съвет на Движението за права и свободи и неговата, парламентарна група на свое съвместно заседание, проведено на 28 юни 1991 г., анализира и обсъди политическото състояние в страната и дейността на Великото народно събрание за периода след 7 юни 1991 г., когато Парламентарната група на ДПС напусна пленарните заседания на Великото народно събрание. На заседанието още веднъж беше констатирано, че напускането на пленарните заседания на парламента е правилна политическа позиция, тъй като второто четене на проекта за нова конституция още веднъж показа, че в този си състав Великото народно събрание не е в състояние да приеме една реална демократична конституция.

В нарушение на решение на Централния съвет на Движението за права и свободи относно по-нататъшното участие на парламентарната група на ДПС в дейността на парламента по изготвянето на новата конституция на Република България, една седмица след напускането на парламентарната група на парламентарните заседания на Великото народно събрание, някои от напусналите депутати на Парламентарната група на ДПС се завърнаха в пленарната зала.

След като обсъди всички обстоятелства и изслуша някои от завърналите се депутати, Централният съвет на ДПС

РЕШИ:

1. Централният съвет на ДПС и парламентарната му група се разграничават от своите депутати, останали и завърнали се в парламента. Те не могат да представляват Движението за права и свободи в парламентарната дейност на Великото народно събрание.

2. Отнема пълномощията на г-н ЯШАР ШАБАН като заместник-председател на Централния съвет на ДПС, като член на Централния съвет на ДПС и като член на Централното оперативно бюро на ЦС на ДПС до следващата Национална конференция, на която ще препоръча неговото освобождаване от горепосочените постове. Г-н Яшар Шабан се освобождава и от длъжността заместник-председател на парламентарната група на ДПС.

3. Отнема пълномощията на г-н ХЮСЕИН ЮМЕР като председател на Централната контролно-ревизионна комисия на ЦС на ДПС до следващата Национална конференция, на която ще препоръча неговото освобождаване.

Независимо от сложната и поливалентна политическа обстановка в страната, усложняването на политическото напрежение в някои съседни балкански страни Централният съвет на Движението за права и свободи ще продължи своето конструктивно участие в решаването на всички проблеми, касаещи настоящето и бъдещето на Република България.

София, 1 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ПО ВЪПРОСА ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ "ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС".


Общественото мнение единодушно осъди престъпния "възродителен процес"и много от личностите на съглашенската опозиция се надпреварват по страниците на печата да изтъкват заслугите си на защитници на човешките права.

В същото време опитите за действително възстановяване на справедливостта срещат безброй пречки. И до днес не са възстановени имотите, не са върнати на работа, не са предадени конфискуваните на границата суми на прокудените ни съграждани. Сега, когато представители от 13 града са обявили гладна стачка в подкрепа на горните искания, нашите вестникари отминават с мълчание протеста срещу потъпкването на елементарни човешки права.

Партията Либерален конгрес се обявява в подкрепа на справедливите искания на стачкуващите и призовава своите членове и общественоста да съдействат навсякъде на онези, които се борят за осъществяване на свещените права на човека.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ, ПОРОДЕНИ ОТ Т.НАР. "ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС".


Престъпната политика през времето на т.нар. "възродителен процес", организираната от властта голяма "екскурзия" в Република Турция, екстрадирането на хиляди български граждани-турци от страната доведе до масова психоза и постави в състояние на стрес турското население в България.

Тоталитарният режим приложи различни механизми на натиск и принуди заминаващите на "екскурзия" да продадат недвижимите и движимите имоти, да напуснат родните си места, да изоставят създаденото с много труд и да поемат пътя към неизвестността. Всичко това се вършеше по указания, телекси и устни инструкции отгоре и по места. Резултатите са трагични: хиляди семейства останаха без покрив над главата си, десетки хиляди без работа, загубите на недвижимо имущество са неизчислими.

От всичко това се облагодетелства номенклатурата и техните близки.

След 10 ноември 1989 г. турското население очакваше, че ще се ликвидират последиците на гнусната политика на авторитарния режим на Тодор Живков. Но решаването и ликвидирането им неоснователно се протака. Злоупотребява се с търпението на пострадалите, като извършителите на тези престъпления, оставайки все още по местата си, се мъчат да придават законосъобразна форма на извършеното от тяхна страна.

НАСТОЯВАМЕ:

1. Да се обявят за нищожни продажбите на жилища и отказите от право на собственост по чл.100 от ЗС, извършени от българските граждани от турски произход през периода месец май-декември 1989 г., като на правоимащите купувачи се осигурят равностойни жилища.

2. Да бъдат отменени заповедите на председателите на ОБНС за изменение на начина за обезщетение по ЗГСУ и се възстанови правото за обезщетение с жилище.

3. Да се възстановят жилищните влогове без загуба на лихвените числа.

4. Да бъдат върнати или да бъдат предоставени други жилища на наемателите на държавни и ведомствени жилища, ако наемните договорине са прекратени по съдебен ред.

5. Да се възстановят правата на членовете на ЖСК, респективно правото на собственост върху построените жилища.

6. Да бъдат обезсилени заповедите за прекратяване на трудовите правоотношения, като освободените от работа бъдат върнати на заеманите от тях длъжности, а при невъзможност да им бъдат изплатени предвидените в ПМС N57/1989 г. и N101/1990 г. обезщетения и парични помощи.

7. Да бъдат върнати конфискуваните от митническите власти парични суми при преминаване на българската граница.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ (БДКП) ПО ВЪПРОСА ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ Т.НАР. "ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС".


"Възродителният процес" остави дълбоки следи в социалния живот на страната. Независимо че обществото осъди бруталните действия на Живковия режим и призова към справедливост и гражданска толерантност, налице е явно бездействие и нежелание от страна на властимащите да възстановят нанесените морални и материални щети на българските мюсюлмани. Все още не са възстановени имотите, не са върнати иззетите суми от митническите органи, не са разрешени трудовите права на всички насилствено прокудени от страната български граждани.

Митът, наречен демокрация, още един път показва, че е само фасада, зад която се разиграват стари тоталитарни сценарии.

Пресата и средствата за масова информация "свенливо" мълчат и не забелязват представителите от тринадесет града, обявили гладна стачка в защита на справедливите си искания.

Българската Демократ-конституционна партия подкрепя исканията на всички засегнати от "възродителния процес" български граждани и настоява за спешна намеса от страна на държавните органи.

Крайно време е справедливостта да се раздава, а не да се извоюва.

София, 26 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА - ВАРНА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗУЧАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ ВЪВ ВИСШИТЕ И ПОЛУВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ. Документът е адресиран до Великото народно събрание, до Министерския съвет и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

От в. "Народно дело” - Варна бр. 88/24.05.1991 г. научихме за оправданата тревога на 18 преподаватели относно бъдещото изучаване на българска история в полувисшите и висшите учебни заведения.

С чувства на срам пред паметта на дедите ни и пред бъдещето на нашите потомци искаме още сега да се разобличат и накажат авторите на този проект, лишаващ студентската младеж от възможността да изучава изпълнената не само с трагизъм, но и с героизъм българска история.

Ние няма да позволим новоизлюпените псевдодемократи, които 45 години префасонираха в интернационален дух редица поколения, сега да насаждат националния нихилизъм.

Регионалният съвет на Отечествената партия на труда - Варна заявява, че ще търси персонална отговорност на конкретните виновници, сеещи забвение на българската родова памет и унищожаване на българското национално достойнство. И нека всички чуждоугодници знаят, че българите няма от какво да се срамуват в своята история. Даже петте века османо-азиатски деспотизъм не можаха да ни заличат от лицето на земята! И нека помнят, че всеки уважаващ себе си човек знае своя род, цени своя език и отлично познава своята история. Така е в демократична Европа и по света, защото ония, които векове наред все догонваме, знаят, че високите върхове имат дълбоки корени!

С настоящата декларация настояваме българската история да бъде задължителна дисциплина във всички учебни заведения в Република България - през целия курс на обучение и по нея да се държи държавен изпит.

/Пресслужба "Куриер"/

10:05:17         
03.07.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!