3 април 1991

СОФИЯ, 3 АПРИЛ 1991 ГОДИНА                                                                           БРОЙ 66 /341/

СОФИЯ, 3 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОКРЪЖНО N 1 НА ОБЕДИНЕНИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ /ОЗС/, АДРЕСИРАНО ДО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ДРУЖБИ НА ОЗС, ДО БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - УЛ. "ЯНКО ЗАБУНОВ" 1 И ДО БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ". ДОКУМЕНТЪТ Е ОТ АРХИВА НА ОЗС И СЕ ПУБЛИКУВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ.


            С К Ъ П И  С Д Р У Ж Е Н И  З Е М Е Д Е Л Ц И,

ВЕЛИКОТО ВРЕМЕ НА НАШЕТО ОБЕДИНЕНИЕ И ЕДИНСТВО НАСТАНА. ПОВЕЧE ОТ 65 ГОДИНИ МОЩНОТЮ ЗЕМЕДЕЛСКО ДВИЖЕНИЕ, ОФОРМЕНО И РАЗВИТО ОТ ВЕЛИКИЯ АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, Е РАЗЯЖДАНО ОТ ВЪТРЕШНИ БОРБИ И КРАМОЛИ. СЪЮЗИ И ГРУПИ СЕ СЪЗДАВАХА, ЗА ДА ГО ИЗТОЩАВАТ И ЛИКВИДИРАТ. ВЪВ ВЕСТНИЦИ И ПО ПЛОЩАДИ СЕ ОТПРАВЯХА ОБИДИ И КЛЕВЕТИ КЪМ ДОСТОЙНИ СЪЮЗНИ МЪЖЕ И КЪМ ПОПУЛЯРНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТРУКТУРИ. ОТЛЯВО И ОТДЯСНО НЕЧИСТИ РЪЦЕ ПОСЯГАХА В СЪЮЗНИЯ ХРАМ ДА ПРОТИВОПОСТАВЯТ БРАТ СРЕЩУ БРАТА, СДРУЖЕН ЗЕМЕДЕЛЕЦ СРЕЩУ СДРУЖЕН ЗЕМЕДЕЛЕЦ, ДА СЪСИПВАТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СИЛИ. ПРЕЗ БЛИЗО ПОЛОВИНВЕКОВНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО ГОСПОДСТВО ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ БЕШЕ РАЗЕДИНЯВАНО И РАЗКЪСВАНО. ТО ПРЕМИНА ПРЕЗ ПРЕИЗПОДНЯТА НА СТРАШНИТЕ ЛАГЕРИ И ЗАТВОРИ, БЕШЕ ПОДЛАГАНО НА УНИЖЕНИЯ И ГАВРИ, НО ОСТАНА ДА ЖИВЕЕ И ДА БЪДЕ УПОВАНИЕ НА НАРОДА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ДОБЪР ЖИВОТ. ТЪМНИ И ПОРОЧНИ СИЛИ И СЕГА СЕ СТРЕМЯТ ДА ГО ДЪРЖАТ РАЗЕДИНЕНО, СЛАБО И БЕЗЛИЧНО. ВЕЧЕ БЛИЗО ЕДНА ГОДИНА СЕ ГОВОРИ ЗА ЕДИНСТВО. ВЛАСТОЛЮБИВИ ВОДАЧИ И СЛУЖБОГОНЦИ ПОВТАРЯТ СТАРИТЕ ИГРИ: ОБЕЩАНИЕ ЗА ЕДИНСТВО, ВЗАИМНИ ОБВИНЕНИЯ, ЧОВЪРКАНЕ В СТАРИ РАНИ И В РЕЗУЛТАТ - ОТСЛАБВАНЕ И РАЗБИВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ.

КАКЪВ Е ИЗХОДЪТ?

СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ПО СЕЛА И ГРАДОВЕ ГО НАМЕРИХА - ЕДИНСТВО И СПЛОТЕНОСТ НА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТРУКТУРИ. ТЕ ЗАГУБИХА ВЯРА, ЧЕ ВОДАЧИТЕ НА БЗНС И БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ" ЩЕ НАПРАВЯТ ИСТИНСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА ТРИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗА. СМЕЛИТЕ ОПИТИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОБЕДИНЕНИЕ САМО ОТДОЛУ СЪЩО ОСТАНАХА БЕЗРЕЗУЛТАТНИ. НЯМА ЖИВ ОРГАНИЗЪМ, КОЙТО ДА СЕ ДВИЖИ БЕЗ ГЛАВА. ЗАТОВА, ОТГОВАРЯЙКИ НА СТРЕМЛЕНИЯТА НА СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ, РЪКОВОДСТВОТО НА БЗНС "ВРАБЧА 1" И СИЛИ ОТ ДРУГИТЕ ДВА СЪЮЗА СИ ПОДАДОХА БРАТСКИ РЪЦЕ И УЧРЕДИХА ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ /ОЗС/:

- НИЕ РЕШИТЕЛНО СЕ ОБЯВЯВАМЕ ПРОТИВ КОНФРОНТАЦИЯТА И РАЗДОРА  [И] ПОЕХМЕ ПЪТЯ КЪМ СПЛОТЯВАНЕТО НИ. НЕКА В БЪЛГАРИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ ПУШИ ЕДИН КОМИН ВМЕСТО ТРИ, НЕКА СЕ ВЕЕ ЕДНО ЗНАМЕ ВМЕСТО НЯКОЛКО.

- НИЕ СМЕ ЗА ПЪЛНО И ОКОНЧАТЕЛНО ЛИКВИДИРАНЕ НА ЦЯЛАТА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА И ВСИЧКИТЕ Й ПРЕСТЪПНИ АКТОВЕ, НО HЕ ЗОВЕМ ЗА МЪСТ И СМЕ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО.

- НИЕ ОБЯВЯВАМЕ ЗА РАЗКОЛНИЦИ И ЧУЖДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ ВСИЧКИ, КОИТО РАБОТЯТ ПРОТИВ ОБЕДИНЕНИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ И ЗАКЛЕЙМЯВАМЕ ТЕЗИ, КОИТО РАЗДАВАТ ПРОИЗВОЛНИ И НЕВЕРНИ ОЦЕНКИ ЗА ХОРА И СТРУКТУРИ, КОЕТО ВОДИ ДО РАЗЕДИНЕНИЕ.

- НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ВСЕКИ СДРУЖЕН ЗЕМЕДЕЛЕЦ И ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ПОДКРЕПЯЩ НАШИТЕ ИДЕИ, КОЙТО НЕ Е ЗЛОУПОТРЕБЯВАЛ С ВЛАСТТА И НЯМА КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ДА ВЛЕЗЕ В ОБЕДИНЕНИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ.

- НИЕ, УЧРЕДИТЕЛИТЕ, НЕ СМЕ САМОЗВАНЦИ, А ПОЕМАМЕ МЪЖЕСТВЕНО ИСТОРИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ДА МИНЕМ ПРЕЗ ВСИЧКИ ИЗПИТАНИЯ, ЗА ДА ПОСТИГНЕМ ОБЕДИНЕНИЕТО БЕЗ УСЛОВИЯ, БЕЗ УНИЖЕНИЯ НА КОГОТО И ДА Е.

ЕТО ЗАЩО ВИ ПРИЗОВАВАМЕ:

1. ЗАПОЧНЕТЕ НЕЗАБАВНО ОБЕДИНЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ДРУЖБИ.

С ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ, ПОДПИСАНО ОТ ВСЕКИ ЧЛЕН, ЛИЧНО ПРЕМИНЕТЕ В ОБЕДИНЕНИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ. С ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ МОЖЕ ДА ПРЕМИНЕ И САМО ЕДНА ОТ ДРУЖБИТЕ НА ТРИТЕ СЪЮЗА. ПРОТОКОЛИТЕ ИЗПРАЩАЙТЕ НА ВРЕМЕННОТО РЪКОВОДСТВО НА ОЗС-СОФИЯ.

2. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСВЕДОМЯВАНЕ: РАДИОУРЕДБИ, ЛОКАЛНИ ВЕСТНИЦИ, ПУБЛИЧНИ СЪБРАНИЯ И МИТИНГИ И ЛИЧНИ РАЗГОВОРИ, ЗА ДА РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ ИДЕИТЕ НА ОБЕДИНЕНИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ.

3. ПОЛОЖЕТЕ МАКСИМАЛНИ УСИЛИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕТО НА МЛАДИ ХОРА И СМЕЛО ГИ ИЗБИРАЙТЕ В РЪКОВОДСТВАТА. ТЕ СА ГАРАНЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

4. ДАЙТЕ ПЪЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗЯВА НА ЖЕНИТЕ, КОИТО НАЙ-ТЕЖКО ЧУВСТВАТ УДАРИТЕ НА ТОТАЛНАТА КРИЗА.

5. РАБОТЕТЕ ЗА ПЪЛНО ЕДИНСТВО НА ХОРАТА ОТ СЕЛОТО И ГРАДА, НА  СОБСТВЕНИКА, РАБОТНИКА И ИНТЕЛИГЕНТА. ПОДКРЕПЯЙТЕ С ВСИЧКИ СИЛИ ИСКАНИЯТА ЗА СПРАВЕДЛИВО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА НА ОЩЕТЕНИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ - УЧИТЕЛИ, ЛЕКАРИ И ДРУГИ.

6. СЪБИРАЙТЕ ЧЛЕНСКИ ВНОС, КОЛКОТО РЕШИ ДРУЖБЕНОТО СЪБРАНИЕ, ОТЧИТАЙТЕ В ЦЕНТЪРА ПО ЕДИН ЛЕВ НА ЧЛЕН ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА. СЪБИРАЙТЕ ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДРУГИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ДРУЖБА.

7. СЪГЛАСНО ВРЕМЕННИЯ УСТАВ ЗНАМЕТО НА ОЗС Е ОРАНЖЕВО И ЗЕЛЕНО С -ИЗГРЯВАЩО СЛЪНЦЕ В ГОРНИЯ ЪГЪЛ, А В СРЕДАТА - ТРИЛИСТНА ДЕТЕЛИНА
И НАДПИС "ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ С.,ГР.  ...........". ПОРЪЧКИ    МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ДО ВРЕМЕННОТО РЪКОВОДСТВО НА ОЗС - СОФИЯ 1606 ПК 184.

8. ВСЯКА ДРУЖБА ДА СИ ПОРЪЧА ПЕЧАТ - КРЪГЪЛ, С НАДПИС "ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА С.ГР. ", А В СРЕДАТА - ТРИЛИСТНА ДЕТЕЛИНА.

В БЛИЗКО ВРЕМЕ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ И ПЪРВИЯТ БРОЙ НА НАШИЯ ОРГАН "ЗЕМЕДЕЛСКО ЕДИНСТВО". ПОСТАРАЙТЕ СЕ ЗА НЕГОВОТО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ.

БРАТЯ И СЕСТРИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, НАПРЕД И НЕОТСТЪПНО ВЪВ ВЕЛИКАТА БОРБА ЗА ЕДИНЕН, СИЛЕН И НЕЗАВИСИМ ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ.

21 НОЕМВРИ 1990 ГОД.             ОТ ВРЕМЕННОТО РЪКОВОДСТВО

                                               СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ: 1. Й. ДУПАРИНОВ
                                                                             2. Й. САДОВСКИ
                                                                             3. Г. АНДРЕЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 3 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ-АПЕЛ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, ОЗАГЛАВЕНА "СТО ДНИ СОЦИАЛЕН МИР: СИНДИКАЛНА РАВНОСМЕТКА".


СТО ДНИ СОЦИАЛЕН МИР: СИНДИКАЛНА РАВНОСМЕТКА

ПРЕДИ СТО ДНИ БЕШЕ ФОРМИРАНО ПЪРВОТО СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО У НАС. КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/ ВИНАГИ Е СМЯТАЛА, ЧЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ТАКОВА ПРАВИТЕЛСТВО Е В ИНТЕРЕС НА СТРАНАТА И НА ХОРАТА НА НАЕМНИЯ ТРУД И ЗАТОВА ДАДЕ РЕШАВАЩ ПРИНОС ЗА ПРОМЯНАТА В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.

НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ПОСРЕЩНАХА С НАДЕЖДА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ И ОЧАКВАХА ОТ НЕГО:

- БЕЗКОМПРОМИСНО И КОМПЕТЕНТНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ СТОПАНСКАТА РАЗРУХА И ПРОГРАМА ЗА СМЯНА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА;

- АКТИВНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЩИТНА МРЕЖА, КОЯТО ДА НАПРАВИ ЦЕНАТА НА ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ИЗХОДА ОТ КРИЗАТА ПОНОСИМИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО;

- УВАЖИТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СИНДИКАТИТЕ И ЗАЧИТАНЕ НА ТЯХНАТА РОЛЯ НА ПАРТНЬОР ПРИ ФОРМИРАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА НАЦИОНАЛНО, ОТРАСЛОВО И РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ.

ИМЕННО ТЕЗИ ПРАГМАТИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ НАКАРАХА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ СЛЕД ПРЕГОВОРИ ДА ПОДПИШЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛЕН МИР. НЕ КРИЕМ, ЧЕ ЗА НАС ТОВА НЕ БЕШЕ ЛЕКО И БЕЗКОМПРОМИСНО РЕШЕНИЕ. ПРЕДПРИЕХМЕ ЕДНА ОТГОВОРНА И РИСКОВАНА СТЪПКА, НО ТРЯБВАШЕ ДА ИЗБИРАМЕ МЕЖДУ КОЛЕБАНИЕТО И РЕШИТЕЛНАТА НАМЕСА ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА; МЕЖДУ ИЗОЛАЦИЯТА В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН И СЪЗДАВАНЕТО НА ДОВЕРИЕ КЪМ СТРАНАТА; МЕЖДУ ИЗЯЖДАНЕТО НА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ РЕЗЕРВИ И БОЛЕЗНЕНИТЕ АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ.

НАПРАВИХМЕ ИЗБОР В ПОЛЗА НА СМЯНАТА, НА РЕШИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА КАТАСТРОФА И НЕ СЪЖАЛЯВАМЕ ЗА ТОВА.

ПОДКРЕПАТА, КОЯТО ДАДОХА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА ПРОГРАМАТА НА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО, БЕШЕ ОЦЕНЕНА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА, ОТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ И ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ. НАШАТА КОНСТРУКТИВНА ПОЗИЦИЯ СЕ ИЗТЪКВА И ПРИ РАВНОСМЕТКАТА, КОЯТО ПРАВИ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПЪРВИТЕ СТО ДНИ ОТ СВОЕТО УПРАВЛЕНИЕ. ДЕЙСТВИЯТА НА КНСБ ПО ПРИНЦИП СЕ ОДОБРЯВАТ ОТ МИЛИОНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА КНСБ СМЯТА ЗА СВОЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА НАПРАВИ СИНДИКАЛНА РАВНОСМЕТКА НА СТОТЕ ДНИ СОЦИАЛЕН МИР, ДА ПОСОЧИ ОТКРИТО ПРЕД СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИИ КАКВО НАПРАВИХМЕ ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ ТРИ МЕСЕЦА, КАКВО НЕ УСПЯХМЕ ДА СВЪРШИМ И КАКВО ПРЕДСТОИ.

ПЪРВО. НАШ БЕЗСПОРЕН ПРИНОС Е ОСИГУРЕНИЯТ СОЦИАЛЕН МИР В СТРАНАТА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ СТО ДНИ ОТ ПОДГОТОВКАТА И СТАРТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА. ТОВА СЪЗДАДЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ ШАНСОВЕ ЗА УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ С МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД; УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПАЗАРА;УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕАЛИСТИЧЕН ВАЛУТЕН КУРС НА ЛЕВА; ПОСТЕПЕННА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА.

ВТОРО. В ТРУДНИ УСЛОВИЯ СИНДИКАТИТЕ ОТСТОЯХА СРАВНИТЕЛНО ВИСОК ПРОЦЕНТ НА КОМПЕНСАЦИЯ НА ЗАПЛАТИТЕ, ПЕНСИИТЕ, СТИПЕНДИИТЕ И ПОМОЩИТЕ. ОТ ФЕВРУАРИ ТАЗИ ГОДИНА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА СЕ ПОВИШИ НА 435 ЛВ., А МИНИМАЛНАТА ПЕНСИЯ /ВКЛ. И ДОБАВКИТЕ/ НА 305,75 ЛВ. ЗА ФЕВРУАРИ Т.Г. БЯХА ПОЛУЧЕНИ ПОД ФОРМАТА НА КОМПЕНСАЦИИ 1016,0 МЛН.ЛВ. ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА; 411,3 МЛН. ЛВ. ЗА ПЕНСИИ; 295,9 МЛН.ЛВ. ЗА СТИПЕНДИИ, ПОМОЩИ ЗА БЕЗРАБОТНИ И МЕСЕЧНИ ДОБАВКИ ЗА ДЕЦА.

ДОГОВОРИРАНИ СА И РАЗМЕРИТЕ НА ДОПЛАЩАНИЯТА ПО ЛИНИЯ НА ИНДЕКСАЦИЯТА ЗА ДЕКЕМВРИ И ЯНУАРИ, С КОЕТО СИНДИКАТИТЕ ИЗПЪЛНИХА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ КЪМ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

ТРЕТО. С ТВЪРДОСТ И НАСТОЙЧИВОСТ СЕ ПРОТИВОПОСТАВИХМЕ НА ОПИТИТЕ ЗА ПРОИЗВОЛНИ И МАСОВИ СЪКРАЩЕНИЯ. ПРИЕТА БЕ ПРОЦЕДУРА, КОЯТО ПОСТАВЯ СЪКРАЩЕНИЯТА ВЪРХУ ЕДИНСТВЕНО ПРИЕМЛИВАТА ОСНОВА - КОДЕКСА НА ТРУДА, ПРЕГОВОРИ И СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СИНДИКАТИТЕ И СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ.

ЧЕТВЪРТО. ПО НАСТОЯВАНЕ НА СИНДИКАТИТЕ БЯХА ОТХВЪРЛЕНИ РЕДИЦА ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОЕЕ, КОИТО МОЖЕХА ДА НАКЪРНЯТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ХОРАТА НА НАЕМНИЯ ТРУД. ПО-КОНКРЕТНО СТАВА ДУМА ЗА ВАРИАНТИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЕТОСТТА, ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА, ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА И ДР. КНСБ ПОДГОТВИ СВОЙ АЛТЕРНАТИВЕН ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ОТГОВАРЯЩ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА НАЕМНИЯ ТРУД.

ПЕТО. УТОЧНЕНА Е НОВА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СОЦИАЛНИЯ МИНИМУМ. КНСБ ИЗГРАДИ И ПОДДЪРЖА СВОЯ ПАРАЛЕЛНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ИНДЕКСА НА ЦЕНИТЕ, КОЯТО Е НАДЕЖДНА ОСНОВА ПРИ ПРЕГОВОРИТЕ И ЗАЩИТАТА НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО.

ШЕСТО. СЪГЛАСУВАНИ БЯХА ПРАВИЛАТА ЗА КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРЯНЕ ПРЕЗ 1991 Г. ПО НАШЕ НАСТОЯВАНЕ СЕ ИЗГРАЖДАТ ОТРАСЛОВИ КОМИСИИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ. ВЪПРЕКИ МНОГОБРОЙНИТЕ ТРУДНОСТИ ВЕЧЕ СЕ СЪСТОЯХА ПЪРВИТЕ ПРЕГОВОРИ ЗА РЕШАВАНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В РЕДИЦА ОТРАСЛИ И БРАНШОВЕ.

КАТО ИМА ПРЕДВИД ВСИЧКО ТОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА КНСБ ИЗРАЗЯВА ОБЩАТА СИ ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПЪРВИЯ ЕТАП ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА И НА ПОСТИГНАТОТО НА МАСАТА НА ПРЕГОВОРИТЕ С ПРАВИТЕЛСТВОТО И РАБОТОДАТЕЛИТЕ. НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТРЕЧЕ, ЧЕ ИМЕННО СИНДИКАТИТЕ ИЗИГРАХА РОЛЯТА НА БУФЕР, КОЙТО СМЕКЧИ НЕДОВОЛСТВОТО И НАПРЕЖЕНИЕТО ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДВА МЕСЕЦА НА РЕФОРМАТА.

СЪЩЕВРЕМЕННО НИЕ НЕ СПОДЕЛЯМЕ ПРЕКАЛЕНИЯ ОПТИМИЗЪМ ПРИ ОЦЕНКАТА НА ПЪРВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕФОРМАТА И НЕЙНИЯ ПО-НАТАТЪШЕН ХОД. СМЯТАМЕ ЗА НАЛОЖИТЕЛНО ДА ИЗРАЗИМ СВОЕТО БЕЗПОКОЙСТВО ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ПОЗИЦИЯТА, ЧЕ НАЙ-ТРУДНИЯТ ПЕРИОД ВЕЧЕ Е ОТМИНАЛ.

ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА В СТРАНАТА И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АНТИКРИЗИСНАТА ПРОГРАМА СЕ НАМИРАТ В КРИТИЧНА ФАЗА. ВЪПРЕКИ ИЗВЕСТНИ СИМПТОМИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЦЕНИТЕ НА НЯКОИ СТОКИ НЕ БИВА ДА СЕ СМЯТА, ЧЕ ОПАСНОСТТА ОТ ХИПЕРИНФЛАЦИЯ Е ОТМИНАЛА. ВТОРАТА ЗАЩИТНА МРЕЖА, ИЛИ ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ СОЦИАЛЕН ЧАДЪР ЗА КРАЙНО НУЖДАЕЩИТЕ СЕ КАТЕГОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, НА ПРАКТИКА НЕ ДЕЙСТВА. ЗАДАВА СЕ НОВА ГОЛЯМА ВЪЛНА НА СЪКРАЩЕНИЯ, КОЯТО ЗАЕДНО С РАСТЯЩАТА ИНФЛАЦИЯ МОЖЕ ДА ВЗРИВИ КРЕХКИЯ СОЦИАЛЕН МИР. В НАД 20 НА СТО ОТ ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РАБОТНИЦИТЕ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ СА В НЕПЛАТЕН ОТПУСК, KOETО ГИ ЛИШАВА И ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛУЧАВАТ КОМПЕНСАЦИИ. ТАЗИ ДОБРОВОЛНА БЕЗРАБОТИЦА НЕ СЕ НАБЛЮДАВА И РЕГУЛИРА ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ. ОТКРИТ СТОИ И ВЪПРОСЪТ ЗА ТРАЙНАТА БЕЗРАБОТИЦА, ЗА ХОРАТА, КОИТО СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ДЕВЕТМЕСЕЧНИТЕ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ НЕ ВИЖДАТ ПРЕД СЕБЕ СИ НИКАКВА АЛТЕРНАТИВА.

КОНСТРУКТИВНАТА ПОЗИЦИЯ, КОЯТО ЗАЕХА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ, НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТЕ НЕ ВИЖДАТ РАСТЯЩИТЕ ПРОБЛЕМИ И ТРУДНОСТИ. НАШИЯТ ПОДПИС ПОД СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛЕН МИР НЕ ЗНАЧИ, ЧЕ СМЕ СЕ СЪГЛАСИЛИ НА БЕЗЗЪБО СЪГЛАШАТЕЛСТВО.

НАСТОЯВАМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ТРЕЗВО ДА ОЦЕНИ ОСТРИТЕ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО ВЪЗНИКНАХА СЛЕД ПЪРВИЯ ЕТАП НА РЕФОРМАТА И ДА ПРЕДЛОЖИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ.

ПО-КОНКРЕТНО ОТ НЕОТЛОЖНА НАМЕСА СЕ НУЖДАЯТ ДВА ВЪПРОСА:

ПЪРВИЯТ - ЗА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА.

ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ И РАСТЯЩАТА ИНФЛАЦИЯ ПРЕДПОЛАГАТ СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНАТА НА НАЙ-ВАЖНИЯ РЕСУРС - НАЕМНИЯ ТРУД. НАСТОЯВАМЕ ОТ 1 ЮНИ 1991 Г. ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ДОГОВАРЯНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В ОТРАСЛИТЕ И ФИРМИТЕ, КАТО СЕ ПРЕМАХНАТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕГУЛАЦИОННИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ ФОНДА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА. ТОВА НАМЕРЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ОБЯВИ ОЩЕ ОТСЕГА, КАТО ВРЕМЕТО ДО ПЪРВИ ЮНИ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ НА НОВИЯ НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ОТДЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗА ПОДГОТОВКА НА СТОПАНСКИТЕ И СИНДИКАЛНИТЕ ДЕЙЦИ ЗА ТЕЗИ ПЪРВИ ПО РОДА СИ ПРЕГОВОРИ.

ВТОРИЯТ - ЗА КОНТРОЛ И АКТИВНА ПОЛИТИКА СПРЯМО СЪКРАЩЕНИЯТА.

ОПРЕДЕЛЕНАТА ДЕСЕТПРОЦЕНТОВА ГРАНИЦА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СИНДИКАТИТЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ, КАКТО И УТВЪРДЕНАТА ПРОЦЕДУРА НЕ СА ДОСТАТЪЧНИ, ЗА ДА СЕ ОВЛАДЕЕ СТИХИЙНОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ. ДЕСЕТКИ СА СЛУЧАИТЕ, В КОИТО СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ БЕЗ ОБЕКТИВНИ И ПЕРСПЕКТИВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТИ СЪКРАЩАВАТ 30-50-60 НА СТО ОТ ПЕРСОНАЛА. НАСТОЯВАМЕ ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА СЪКРАЩЕНИЯ НАД 30 НА СТО ДА СЕ ОБСЪЖДАТ В ТРИСТРАННИТЕ ОТРАСЛОВИ КОМИСИИ. КОГАТО СЪКРАЩЕНИЯТА СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАТО ЕДИНСТВЕНО СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ФИРМИТЕ, СТОПАНСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ ДА СЕ ПРЕДЛАГАТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ КАТО ДОКАЗАЛИ СВОЯТА НЕСПОСОБНОСТ ДА РАБОТЯТ В НОВИТЕ УСЛОВИЯ НА ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕДОПУСТИМО СЕ БАВИ С РАЗРАБОТВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА БОРБА СРЕЩУ ТРАЙНАТА БЕЗРАБОТИЦА, С ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И С ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ЧАСТНИЯ, КООПЕРАТИВНИЯ И ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАЕТОСТ. ОСЪДИТЕЛЕН И ОПАСЕН Е МАСОВИЯТ ОТКАЗ НА ВРЕМЕННАТА УПРАВА ДА СЕ СКЛЮЧВАТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОСТРИТЕ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНИТЕ И РЕГИОНИТЕ.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА КНСБ СИ ДАВА СМЕТКА, ЧЕ НЕ ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО. НЕДОПУСТИМО СЕ БАВИ ОБСЪЖДАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ПАКЕТА ОТ ЗАКОНИ, ОТ КОИТО ЗАВИСИ ОБНОВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА, СЪЗДАВАНЕТО НА КОНКУРЕНЦИЯ, ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОРМАЛНИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ. НАСТОЯВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ДАДЕ РЕШИТЕЛЕН ПРИОРИТЕТ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, ЗАКОНА ЗА КОНКУРЕНЦИЯТА И ГАРАНЦИИТЕ НА ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА.

СЪДБАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, А ОТТУК - И НА СОЦИАЛНИЯ МИР, В РЕШАВАЩА СТЕПЕН СЕ НАМИРА В РЪЦЕТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТА. ДА СЕ ОСТАВЯТ НАСТРАНА ТЕЗИ ВЪПРОСИ ЗАРАДИ ТАКТИЧЕСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИЗБОРНИ СМЕТКИ БИ ОЗНАЧАВАЛО ДА СЕ ПРЕКЪСНЕ ПРОЦЕСЪТ НА СМЯНАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА, КАКТО И ЦЯЛОСТНИЯТ ПРЕХОД ОТ ТОТАЛИТАРНОТО КЪМ ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ,

СОЦИАЛНИЯТ МИР Е ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМ, ЗА ДА СЕ СТАБИЛИЗИРА РУХНАЛАТА ИКОНОМИКА, ДА СЕ СЪЗДАДЕ ОСНОВА ЗА НОРМАЛИЗИРАНЕ ПОТРЕБЛЕНИЕТО И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ДЪЛБОКАТА КРИЗА, КОЯТО ИЗЖИВЯВАМЕ, ИЗИСКВА ЖЕРТВИ. НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ПОЕМАТ СВОЯ ДЯЛ ОТ ТЕЖЕСТТА. ТРАЙНИЯТ ИЗХОД ОТ КРИЗАТА ОБАЧЕ ЗАВИСИ НЕ САМО ОТ НАС И НИЕ ОТКРИТО ЗАЯВЯВАМЕ ТОВА. СОЦИАЛНИЯТ МИР И ВЪТРЕШНАТА СТАБИЛНОСТ ИЗИСКВАТ ОТ ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ РАЗБИРАНЕ И ОТЗИВЧИВОСТ КЪМ ТРУДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, В КОЕТО СА ИЗПАДНАЛИ ХОРАТА НА НАЕМНИЯ ТРУД НЕ ПО СВОЯ ВОЛЯ И НЕ ПО СВОЯ ВИНА.

ПРАВЕЙКИ РАВНОСМЕТКА НА СТОТЕ ДНИ СОЦИАЛЕН МИР, ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НИЕ АПЕЛИРАМЕ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ, КЪМ ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ОЦЕНЯТ ЦЯЛАТА СЛОЖНОСТ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА И ДА СЕ ОТНЕСАТ ОТГОВОРНО КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ И ТЕЖНЕНИЯТА НА НАРОДА В ДРАМАТИЧНИЯ ПРЕХОД, КОЙТО ИЗЖИВЯВА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 28 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 3 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ОПОВЕСТЕНА НА РЕДОВНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА СДС НА 1 АПРИЛ 1991 ГОДИНА.


В НАВЕЧЕРИЕТО СМЕ НА РЕШИТЕЛНИ ЗА СТРАНАТА СЪБИТИЯ, КОИТО ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ СЪДБАТА НА СОЦИАЛНИЯ МИР. НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПРЕДСТОИ ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРАВИТЕЛСТВОТО ПО ВТОРИЯ ЕТАП НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА. ТОВА СТАВА В МОМЕНТ, КОГАТО СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ ВЗРИВООПАСНО РАСТЕ, ОГРОМНА ЧАСТ ОТ НАРОДА Е НА ГРАНИЦАТА НА ФИЗИЧЕСКОТО СИ ВЪЗПРОИЗВОДСТВО, А ВЪЛНАТА ОТ НЕОБОСНОВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ ИЗХВЪРЛЯ ХИЛЯДИ ТРУДОВИ ХОРА НА УЛИЦАТА.

ПО НАШЕ МНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ Е ПРОВАЛЕНО ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ОСНОВНИ ТОЧКИ. НЕЩО ПОВЕЧЕ - НАЛИЦЕ Е АФИШИРАНО НЕЖЕЛАНИЕ НА НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТЧЕТ НА ПОСТИГНАТОТО.

ПРИ ТАЗИ СИТУАЦИЯ ПЪЛНОТО ОТСЪСТВИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ГАРАНЦИИ ЗД СОЦИАЛНАТА ПЕРСПЕКТИВА ОПРЕДЕЛЯ НЕУПРАВЛЯЕМОСТ В ПОВЕДЕНИЕТО НА НАРОДА. КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗАЯВЯВА, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ПОЕМЕ ГАРАНЦИИ ЗА СОЦИАЛНИЯ МИР И ВИНОВНИТЕ ЗА ТОВА СА ПОЛИТИЦИТЕ. ПРИ СЪЗДАЛАТА СЕ ОБСТАНОВКА, ПОДХРАНВАЩА РЕСТАВРАТОРСКИТЕ АМБИЦИИ НА СРЕДНАТА ИКОНОМИЧЕСКА НОМЕНКЛАТУРА, БЛОКИРАЩА РЕФОРМАТА, НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ:

1. БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ НИ ПРИНУЖДАВА ДА ПРЕДПРИЕМЕМ СЪОТВЕТНИТЕ СИНДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ:

- ОТ 1 АПРИЛ 1991 Г. КТ "ПОДКРЕПА" ПРЕПОРЪЧА НА СВОИТЕ СТРУКТУРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СТАЧНИ КОМИТЕТИ;
- КОНФЕДЕРАЦИЯТА ЗАПОЧВА СЕРИЯ ОТ ПРОВЕРКИ СЪВМЕСТНО С ОТРАСЛОВИТЕ МИНИСТЕРСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И ДЕЙНОСТТА HА РЪКОВОДСТВАТА В ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПРЕДПРИЕМАЩИ НЕОБОСНОВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ.

2. ПРИЗОВАВАМЕ НАШИТЕ ЕСТЕСТВЕНИ СЪЮЗНИЦИ ОТ СДС ДА ПРЕДПРИЕМАТ ВСИЧКИ НАЛАГАЩИ СЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ МИР.

СОФИЯ, 1 АПРИЛ 1991 Г.       ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА": Д-Р  КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 3 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ АПЕЛ НА СЪЮЗА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОТПРАВЕН КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ!

СЪЮЗЪТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, УЧРЕДЕН НА 5 АВГУСТ 1990 Г. СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ, Е ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН И ВПИСАН В РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРИ СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД - ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ.

К О Й  И  К А К Ъ В  Е  Т О З И  С Ъ Ю З?

СЪЮЗЪТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Е СДРУЖЕНИЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ, ЧАСТНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЯ В БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА. НЕГОВАТА ОСНОВНА И ГЛАВНА ЦЕЛ И ЗАДАЧА Е ЗАЩИТАТА И РАЗВИТИЕТО НА ЧАСТНОСОБСТВЕНИЧЕСКИТЕ ПРАВА, ИНТЕРЕСИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ.

ДНЕС СЪЮЗЪТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДЕЙСТВА СЪС ЗАКОННИ СРЕДСТВА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМУЩЕСТВАТА И ЗЕМЯТА, ОТНЕТИ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. НАСИЛСТВЕНО ОТ ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ЧРЕЗ НЕХУМАННИ ОТЧУЖДИТЕЛНИ ЗАКОНИ И ДРУГИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, БЕЗ ДОРИ ДА Е ЗАПЛАТЕНО НЯКАКВО СПРАВЕДЛИВО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ.

УТРЕ СЪЮЗЪТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ДЕЙСТВА ЗА ЗАЩИТАТА, РАЗВИТИЕТО И РАЗЦВЕТА НА НЕПРИКОСНОВЕНАТА И СВЕЩЕНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ - ИЗВОР И ГАРАНЦИЯ ЗА БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД.

ТРУДЪТ, ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, ЛИЧНАТА ИНИЦИАТИВА И ОРГАНИЗИРАНОСТТА - ЕТО КЛЮЧА НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПА!

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ!
СЪЮЗЪТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ВИ ПРИЗОВАВА ДА СТАНЕТЕ НЕГОВИ ЧЛЕНОВЕ, ЗА ДА МОЖЕ ЧРЕЗ НЕГО ДА ИЗЯВИТЕ ЧАСТНОСОБСТВЕНИЧЕСКИТЕ СИ ПРАВА, ИНТЕРЕСИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДА ДОПРИНЕСЕТЕ ЗА ВЪЗХОДА НА БЪЛГАРИЯ.

ЧЛЕН НА СЪЮЗА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ИЛИ ЧУЖД ГРАЖДАНИН НАВЪРШИЛ 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ЧАСТЕН СОБСТВЕНИК НА ИМУЩЕСТВО ИЛИ ЗЕМЯ В СТРАНАТА ИЛИ В ЧУЖБИНА, КОЙТО ПРИЕМА УСТАВА И РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СЪЮЗА. ЧЛЕНСТВОТО Е ДОБРОВОЛНО СТАВА ЧРЕЗ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО МЕСТНИЯ КЛУБ НА СЪЮЗА В ОБЩИНИТЕ, КВАРТАЛИТЕ И КМЕТСТВАТА.

АДРЕСЪТ НА СЪЮЗА Е: СОФИЯ 1000, УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" N 2, III ЕТАЖ, СТАИ 2 И 3, ТЕЛ. 83-27-98

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 3 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕФОРМА" /ЧАСТ ТРЕТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ЕКСПЕРТ ДЖОРДЖ ВРИДВЕЛД.


РЕФОРМИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

НУЖДАТА ДА СЕ РЕФОРМИРА СИСТЕМАТА И ДА СЕ НАПРАВЯТ ПО-ОБЩИ, НЕ  ТАКА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ БЕ НЕОТДАВНА ПРИЗНАТА. ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 1990 Г. Е ПРИЕТ ЗАКОН ЗА АВТОНОМНОСТТА С ОГЛЕД ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПО-ГОЛЯМА ГЪВКАВОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА. ТОВА Е ВАЖНА КРАЧКА НАПРЕД. УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ СА РАЗШИРЕНИ И СЕГА СТУДЕНТИТЕ ИМАТ ПО-ГОЛЯМ ИЗБОР, НО НЯКОИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО СЧИТАТ, ЧЕ АВТОНОМИЯТА, КОЯТО Е ПОСТИГНАТА С ТОЗИ ЗАКОН, Е ВСЕ ОЩЕ НЕДОСТАТЪЧНА.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ б МЕСЕЦА СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ ПРИЗНАЦИ НА ЗНАЧИТЕЛНА ПРОМЯНА. УНИВЕРСИТЕТИТЕ ВЕЧЕ МОГАТ САМИ ДА СКЛЮЧВАТ ДОГОВОРИ С ЧАСТНИ КОМПАНИИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ. ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ В МИНАЛОТО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН Е БИЛА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДА ОБСЛУЖВА СПЕЦИАЛНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СССР И БЪЛГАРИЯ.

ОБРАЗОВАНИЕТО ОСИГУРЯВАШЕ ПРЕДИМНО ТЕЖКАТА ИНДУСТРИЯ. СЕГА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЧУВСТВАТ НУЖДАТА ДА СЕ ПРОМЕНИ ТАЗИ СИТУАЦИЯ И ДА СЕ ОТИДЕ ПО-НАТАТЪК. СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ СЕ ОПИТВА ДА СЪЗДАДЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ.
В СОФИЙСКИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СЕ ОБСЪЖДА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ДОБАВЯТ ЧАСОВЕ ПО ИКОНОМИКА И БИЗНЕС ЗА БЪДЕЩИТЕ ИНЖЕНЕРИ. РЕКТОРЪТ НА ВИИ "К. МАРКС" Е ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ТОЗИ ИНСТИТУТ В ЧАСТЕН УНИВЕРСИТЕТ, КОЙТО ДА ПРЕДЛАГА ПОВЕЧЕ КУРСОВЕ И ЕДИН ГЪВКАВ ПОДХОД, ЗА ДА ОТГОВОРИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА. ИНСТИТУТЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ Е СЪБРАЛ ТАЛАНТЛИВИ СЪТРУДНИЦИ, КОИТО ПОДХОЖДАТ ТВОРЧЕСКИ КЪМ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЗАРАЖДАЩИЯ СЕ БИЗНЕС. НАЛИЦЕ Е ЯВЕН ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ В НЯКОИ ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ. ЕДНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ РЕФОРМИ БИХА ОСВОБОДИЛИ ТОЗИ ДУХ, ТАКА ЧЕ ТОЙ ДА ДАДЕ НАЙ-ДОБЪР РЕЗУЛТАТ.

ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА СЪЩО СТАВАТ ПО-ГЪВКАВИ, НО ОЩЕ НЕ Е ЯСНО КАКВИ ПРОМЕНИ ПО СЪЩЕСТВО СА НАПРАВЕНИ НА ТОВА РАВНИЩЕ.

ИМА СЪЩО ТАКА ЗНАЧИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В ОБЛАСТТА НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. ПОНАСТОЯЩЕМ ВЪВ ВЕСТНИКАРСКАТА ИНДУСТРИЯ СЪЩЕСТВУВА КОНКУРЕНЦИЯ И ЗНАЧИТЕЛНА СВОБОДА. ПОВЕЧЕ СВОБОДА ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА СВОИТЕ ПРОГРАМИ И ПОДНАСЯНЕТО НА НОВИНИТЕ Е ПОЛУЧИЛА ТЕЛЕВИЗИЯТА.

ТЕЗИ ВАЖНИ ПРОМЕНИ ПРЕДОСТАВЯТ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЦЕННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО.


ПРЕПОРЪКИ

ПРЕДСТАВЕНИ СА ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ КАКТО ЗА СЕГАШНИТЕ И БЪДЕЩИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, ТАКА И ЗА ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО. ОТ ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ Е УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ДА СЕ ВНЕДРЯТ В НАЙ-БЛИЗКО БЪДЕЩЕ.

ПРЕПОРЪКА 1:

ДА СЕ ПРЕДЛОЖАТ СЕМИНАРИ ЗА БЪЛГАРСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ

ПОНАСТОЯЩЕМ ИМА ТРИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕДЛОЖАТ ОБУЧЕНИЕ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ: ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВНО И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, БЪЛГАРО-АНГЛИЙСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ПО ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ" /SIMS/ И "МАРКОМ". ВСИЧКИ ПРЕДЛАГАТ ДОБРИ КУРСОВЕ И СА НАМЕРИЛИ СВОЕТО МЯСТО, НО ИМАТ ОГРАНИЧЕН КАПАЦИТЕТ. ЗАЕДНО ТЕ МОГАТ ДА ПРЕДЛОЖАТ ОБУЧЕНИЕ САМО ЗА 200-250 РЪКОВОДИТЕЛИ ГОДИШНО. ИНСТИТУТЪТ ЗА ДЪРЖАВНО И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ ИМА НАЙ-МНОГО СЪТРУДНИЦИ, НО ТОЙ ИМА ПОВЕЧЕ БЮРОКРАТИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ТЯХНОТО ЗАПЛАЩАНЕ.

МЕЖДУ ТЕЗИ ИНСТИТУЦИИ ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВА КОНКУРЕНЦИЯ И ТЯ ТРЯБВА ДА СЕ НАСЪРЧАВА. И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ БИХА МОГЛИ ДА СЕ НАСЪРЧАТ ДА ПРЕДЛАГАТ КУРСОВЕ И ДА УЧАСТВАТ В СЪРЕВНОВАНИЕТО.

НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА СВОБОДАТА ДА ПРЕДЛАГАТ СЕМИНАРИ НА ЦЕНИ, КОИТО ОТРАЗЯВАТ РЕАЛНИТЕ РАЗХОДИ. ВСИЧКИ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СУБСИДИРАТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО. АКО ПРОГРАМИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ОТГОВАРЯТ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА БЪДЕЩАТА РАБОТНА СИЛА, ЧАСТНИ ЛИЦА ИЛИ КОМПАНИИ С УДОВОЛСТВИЕ ЩЕ ПЛАЩАТ ЗА СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ. БЪЛГАРСКИ АГЕНЦИИ /КАТО ИНСТИТУТА ЗА ДЪРЖАВНО И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ/ ТРЯБВА ДА РАЗПРАТЯТ ПОКАНИ ЗА ОФЕРТИ ДО ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАПАДНА ЕВРОПА ИЛИ САЩ.

ПОКАНАТА ЗА ОФЕРТА ТРЯБВА ДА УТОЧНИ, ЧЕ СЕ ТЪРСЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ПОСЕЩЕНИЯ И КОНТАКТИ С РАЗЛИЧНИ СЕКТОРИ НА БИЗНЕСА В СТРАНАТА-ДОМАКИН, КАКТО И ОБУЧЕНИЕ В ОСНОВНИТЕ БИЗНЕС-КУРСОВЕ. КАТО НАПРИМЕР ИКОНОМИКА, СЧЕТОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ФИНАНСИ, МАРКЕТИНГ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ. ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ТРЯБВА СЪЩО ДА УКАЗВАТ, ЧЕ СЕ ИЗИСКВА ОБУЧЕНИЕ ПО КУЛТУРАТА И СТОПАНСКАТА ПРАКТИКА НА ЗАПАДА И МОЖЕ БИ ДА ВКЛЮЧВАТ НЯКОИ КАЗУСИ. ВАЖНО Е ТЕЗИ СЕМИНАРИ ДА РАЗВИВАТ СПОСОБНОСТТА И СКЛОННОСТТА КЪМ САМОСТОЯТЕЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ.

ВЕРОЯТНО ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ОСИГУРЯВА ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ. НО ЕДНА ОТ ЦЕЛИТЕ НА ПОДОБНО ОБУЧЕНИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕКИП ОТ БЪЛГАРСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, КОИТО ДА МОГАТ ДА ПОЕМАТ ОБУЧЕНИЕТО В БЪДЕЩЕ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА СЕМИНАРА БИ МОГЛА ДА ВАРИРА ОТ 5 ДО 15 СЕДМИЦИ. ВЪЗМОЖНО Е НЯКОИ OТ ТЕЗИ СЕМИНАРИ ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЛИЦА ИЛИ АГЕНЦИИ /НАПРИМЕР ЦЕНТЪРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ, РИЙКСУНИВЕРСИТЕТ, ЛИМБУРГ, ХОЛАНДИЯ/. МНОГО АМЕРИКАНСКИ БИЗНЕС-ШКОЛИ ИМАТ ШИРОК ОПИТ В ПРЕДЛАГАНЕТО НА СЕМИНАРИ ОТ ТОЗИ ТИП.

НА ИНСТИТУТА ЗА ДЪРЖАВНО И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЪЗЛОЖЕНО ДА РАЗРАБОТИ И РАЗПРАТИ ТЕЗИ ЗАЯВКИ, ДА СЛУЖИ ЗА КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА И ЗА ПОСРЕДНИК НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ СТОПАНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ АГЕНЦИИ. ТОВА ОБАЧЕ ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ ТРЯБВА ДА ОГРАНИЧАВА БРОЯ НА ХОРАТА, КОИТО БИХА ИЗГОТВИЛИ И РАЗПРАТИЛИ ЗАЯВКИ ОТ СВОЕ ИМЕ.

ПРЕПОРЪКА 2:

ДА СЕ РАЗГЪРНЕ ШИРОКООБХВАТНО ОБУЧЕНИЕ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ.

ТАЗИ ПРЕПОРЪКА НЕ Е ТАКА ОБШИРНА КАКТО ПРЕДИШНАТА И НЕ ВКЛЮЧВА ПОСЕЩЕНИЕ В ЗАПАДНИ СТРАНИ И ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. НЕЙНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Е ДА БЪДАТ ОБУЧЕНИ ПО-ГОЛЯМ БРОЙ БЪЛГАРСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПО-НИСКА ЦЕНА. ПОРАДИ СЕРИОЗНАТА ЛИПСА НА БЪЛГАРСКИ ПРОФЕСОРИ ИЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕДЛОЖАТ ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА И БИЗНЕСА, ТРЯБВА ДА СЕ СЪЗДАДЕ И ИЗПОЛЗВА КОМПЮТЪРИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ. СЪЩЕСТВУВАТ УПРАВЛЕНСКИ ИГРИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА СЕ АДАПТИРАТ И ИЗПОЛЗВАТ В БЪЛГАРИЯ. ОБУЧЕНИЕТО В ДИАЛОГОВ РЕЖИМ Е ДРУГА ИНТЕРЕСНА РАЗРАБОТКА, ЧАСТ ОТ КОЯТО Е ИЗПЪЛНЕНА ОТ ФИРМАТА GLOBAL TECHNOLOGY RESOURCES, ЧЛЕН НА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКОТО ДРУЖЕСТВО. ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПОКАЗВАТ, ЧЕ ТОЗИ ТИП КОМПЮТЪРИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕФЕКТИВНО. ТО ПРЕДЛАГА ЕФИКАСЕН НАЧИН ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ЛИПСАТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ. С ТЕЗИ ПРОГРАМИ МОГАТ ДА СЕ ОБУЧАВАТ И СТУДЕНТИТЕ ПО БИЗНЕС В УНИВЕРСИТЕТА.

ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ И ДРУГИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПО-ГОЛЯМ БРОЙ РЪКОВОДИТЕЛИ. ТВЪРДЕ МАЛКО РЪКОВОДИТЕЛИ ПОЗНАВАТ ПАЗАРИТЕ, ПОВЕЧЕТО СА ЗАПОЗНАТИ САМО С ПЕТГОДИШНОТО ПЛАНИРАНЕ. ТВЪРДЕ МАЛКО СЪЩО ТАКА ЗНАЯТ КАК ДА СЕ ОПРАВЯТ С ПОДЧИНЕНИТЕ СИ ИЛИ С БИЗНЕСПРОЦЕДУРИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА. НАЙ-ДОБРИЯТ ПОДХОД БИ МОГЪЛ ДА БЪДЕ ДА СЕ ЗАПОЧНЕ С МЛАДИ РЪКОВОДИТЕЛИ С ИЗВЕСТЕН ОПИТ, НЕОБРЕМЕНЕНИ ОТ ТРАДИЦИИТЕ И РУТИНАТА, ДОБРЕ ПОДГОТВЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ, ИМАШИ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ РАЗВИВАТ И ДА ПОЕМАТ РИСКОВЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 3 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО, УЧИТЕЛИТЕ, РАБОТНИЦИТЕ ОТ МИНИТЕ ЛЕСОВО, УСТРЕМ И КАМЕННА КАРИЕРА ГРАНИТОВО, ОБЩИНА ЕЛХОВО - БУРГАСКА ОБЛАСТ.


НАД 3200 МЕХАНИЗАТОРИ, ЖИВОТНОВЪДИ, ПОЛЕВЪДНИ И РЕМОНТНИ РАБОТНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ОТ ЕЛХОВСКИЯ КРАЙ ОСТРО ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ПРИБЪРЗАНОТО ПРЕДРЕШАВАНЕ НА СЪДБАТА НИ В ТЕЗИ ТЕЖКИ ВРЕМЕНА С ОТМЯНАТА НА 31 ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ /ПМС/ ОТ 1988 ГОД. И НАДБАВКИТЕ, КОИТО ПОЛУЧАВАХМЕ ЗА ПОЛУПЛАНИНСКИ РАЙОН. КЪМ НАС СЕ ПРИСЪЕДИНИХА РАБОТНИЦИТЕ ОТ КАРИЕРАТА В ГРАНИТОВО И ЛЕСОВО, УЧИТЕЛИ, ЛЕКАРИ И ДР. СПЕЦИАЛИСТИ В СЕЛАТА.

НАЯСНО СМЕ, ЧЕ ПЪТЯТ, КОЙТО Е ИЗБРАН ЗА СТРАНАТА, Е НЕОБРАТИМ И ЕДИНСТВЕН, НО НЕГОВАТА СОЦИАЛНА ЦЕНА ЗА НАС, ХОРАТА ОТ ТОЗИ БЕДЕН ИЗОСТАНАЛ, ОБЕЗЛЮДЕН КРАЙГРАНИЧЕН КРАЙ, Е ОЩЕ ПО-ВИСОКА. ТАКАВА ПЛАТИХМЕ И В ТЕЗИ 46 ГОДИНИ, КОГАТО ИНДУСТРИАЛИЗИРАХМЕ СТРАНАТА, КОГАТО СЕ ИЗСЕЛИХА ХИЛЯДИ ХОРА.

ОБЩОИЗВЕСТНО ВИ Е, ЧЕ ЗЕМЯТА НА ТОЗИ КРАЙ Е 85 ПРОЦЕНТА С ПОЛУПЛАНИНСКИ ХАРАКТЕР, С НИСКИ ПРОДУКТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ВИСОКА ИЗДРЪЖКА, КОИТО СЕГА И ПРИ ЕДНА ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕ НОСЯТ НОРМАЛНИ ДОХОДИ ЗА РАБОТЕЩИТЕ. ДАЛЕЧЕ ОТ ИНТЕНЗИВНИТЕ И ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ, НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА РАЗЧИТАМЕ В БЛИЗКИТЕ 1-2 ГОДИНИ НА БЛАГОДЕНСТВИЕ НА НАШИЯ КРАЙ. ВСЕ ОЩЕ МОНОПОЛИЗМЪТ НА ИЗКУПВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДИФЕРЕНЦИРАНО ПО-ВИСОКИ ЦЕНИ НА ПРОДУКЦИЯТА, КОЯТО Е С ПО-ВИСОКА СЕБЕСТОЙНОСТ. ЕЛХОВСКИЯТ КРАЙ ДАВА НАД 67 000 Т. ЗЪРНО, 4600 Т. МЕСО, 8700 Х.Л. МЛЯКО, НАД 3000 Т. СЛЪНЧОГЛЕД, 200 Т. ТЮТЮН, 20 Х.Т. ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ, ОТ КОИТО СТРАНАТА ИМА НУЖДА.

СЧИТАМЕ, ЧЕ ОТПУСКАНИТЕ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА ПО 31 ПМС И НАДБАВКИТЕ ЗА ПОЛУПЛАНИНСКИ РАЙОН НЕ СА ПРИВИЛЕГИИ, А НАЧИН ЗА ИЗВЕСТНА РАВНОПОСТАВЕНОСТ И РАВНОВЕСИЕ С ДРУГИТЕ РАЙОНИ ОТ СТРАНАТА, КОИТО НИ ЗАДЪРЖАХА В ТОЗИ ГЛУХ И ИЗОСТАНАЛ КРАЙ.

ПОРАДИ ВСИЧКО ТОВА ОЩЕ ВЕДНЪЖ НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДА РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ЗАЩОТО НАСТРОЕНИЕТО НА ХОРАТА В МОМЕНТА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЪБИТИЯ С НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДИЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗСЕЛВАНЕ ЗАД ГРАНИЦА.

РАЗБИРАМЕ И УВАЖАВАМЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР, НО СМЕ ГОТОВИ НА ВСИЧКО, ЗАЩОТО ПРЕКАЛЕНОТО НИ ТЪРПЕНИЕ И МЪЛЧАНИЕ НИ ДОВЕДОХА ДО НЕПРЕКЪСНАТО МОЛЕНЕ.

ВРЕМЕТО ДО 1 АПРИЛ СМЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЗА ПРЕГОВОРИ И СПОРАЗУМЕНИЕ, СЛЕД ТОВА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ДРУГИТЕ РАЗМЕРИ НА ПРОТЕСТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 

*  *  *

СОФИЯ, 3 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "РОДОЛЮБИЕ" - СЛИВНИЦА, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 3 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА.


ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ. 1. НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "РОДОЛЮБИЕ" - СЛИВНИЦА, НАРЕЧЕНО ПО-ДОЛУ ЗА КРАТКОСТ СДРУЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЯВА НАДПАРТИЙНА РОДОЛЮБИВА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ.

ЧЛ. 2. СЕДАЛИЩЕТО НА СДРУЖЕНИЕТО Е В ГРАД СЛИВНИЦА.

ЧЛ. 3. СДРУЖЕНИЕТО ДЕЙСТВА В СЛИВНИЦА И РАЙОНА ОКОЛО НЕГО.
ПО РЕШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СДРУЖЕНИЕТО ТО МОЖЕ ДА РАЗПРОСТРЕ ДЕЙНОСТТА СИ И В ДРУГИ СЕЛИЩА НА СТРАНАТА.

ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

ЧЛ. 4. СДРУЖЕНИЕТО СИ ПОСТАВИ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

1/ НАСАЖДАНЕ ОБИЧ КЪМ РОДНИЯ КРАЙ И ОТЕЧЕСТВОТО;
2/ УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДУХ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАРОДНИТЕ ТРАДИЦИИ;
3/ ЗАЩИТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, РЕЛИГИОЗНИТЕ И ДРУГИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ;
4/ НАСАЖДАНЕ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И В СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ;
5/ ДОПРИНАСЯНЕ ЗА ПРАВИЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ НА ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ И МЛАДЕЖТА;
6/ ПООЩРЯВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРАТА И СПОРТА;
7/ ПООЩРЯВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНИЦИАТИВА И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.

ЧЛ. 5. ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ГОРНИТЕ ЦЕЛИ СДРУЖЕНИЕТО ДЕЙСТВА В РАМКИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ДРУГИТЕ ЗАКОНИ НА СТРАНАТА.

 ГЛАВА ТРЕТА
 ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ЧЛ. 6. ОРГАНИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО СА: КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СДРУЖЕНИЕТО, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО, КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЕКЦИЯТА НА СДРУЖЕНИЕТО, РЪКОВОДСТВОТО НА СЕКЦИЯТА И КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЕКЦИЯТА.

ЧЛ. 7. ВЪРХОВЕН ОРГАН НА СДРУЖЕНИЕТО Е КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ. РЕДОВНИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕ СВИКВАТ ВЕДНЪЖ В ГОДИНАТА, А ИЗВЪНРЕДНИ - СПОРЕД НУЖДАТА. СВИКВАНЕТО ИМ СТАВА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА ЕДНА ТРЕТА ОТ СЕКЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.

ДНЕВНИЯТ РЕД НА КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ОПОВЕСТЯВА НАЙ-МАЛКО ДВЕ СЕДМИЦИ ПРЕДИ ДАТАТА НА СВИКВАНЕТО Й.

НОРМА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В КОНФЕРЕНЦИЯТА Е ЕДИН ПЪЛНОМОЩНИК НА ДВАДЕСЕТ ЧЛЕНОВЕ ОТ СЕКЦИЯТА. СЕКЦИИ, КОИТО ИМАТ ПО-МАЛЪК СЪСТАВ ОТ ДВАДЕСЕТ ДУШИ, ИЗЛЪЧВАТ ЕДИН ПЪЛНОМОЩНИК.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СЕКЦИИТЕ СЕ ИЗБИРАТ ОТ ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА СЪОТВЕТНИТЕ СЕКЦИИ ПРИ ПРОСТО МНОЗИНСТВО И ПРИ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ. ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ СЕКЦИИ ПО ПРАВО УЧАСТВАТ В КОНФЕРЕНЦИИТЕ.

КОНФЕРЕНЦИЯТА ИМА ЗАКОНЕН СЪСТАВ, АКО В НЕЯ УЧАСТВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ИЗБРАНИТЕ ПЪЛНОМОЩНИЦИ.

КОНФЕРЕНЦИЯТА ВЗЕМА РЕШЕНИЯТА СИ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО, А В ИЗРИЧНО УПОМЕНАТИТЕ СЛУЧАИ - С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ.

ЧЛ. 8. КОНФЕРЕНЦИЯТА ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ:

1/ ПРИЕМА ПРОМЕНИТЕ В УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА СДРУЖЕНИЕТО С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО;
2/ ОПРЕДЕЛЯ НАСОКИТЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО СЪГЛАСНО НЕГОВИЯ УСТАВ И ПРОГРАМА;
3/ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ;
4/ ИЗБИРА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО ПРИ ГЛАСУВАНЕ НА ВСЯКА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ПООТДЕЛНО;
5/ ИЗБИРА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО ПРИ ГЛАСУВАНЕ НА ВСЯКА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ПООТДЕЛНО;
б/ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ СЛИВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО;
7/ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕТО;
8/ ОБЯВЯВА ЗА ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ ЗАСЛУЖИЛИ КЪМ СДРУЖЕНИЕТО ЛИЦА;
9/ РЕШАВА И ДРУГИ ВАЖНИ ТЕКУЩИ ВЪПРОСИ.

ЧЛ. 9. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО СЕ ИЗБИРА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДВАМА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР, КАСИЕР И ЧЕТИРИМА ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ. 10. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ИМА СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:

1/ СВИКВА КОНФЕРЕНЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО;
2/ РЪКОВОДИ ТЕКУЩИТЕ РАБОТИ НА СДРУЖЕНИЕТО СЪГЛАСНО УСТАВА И ПРОГРАМАТА, КАКТО И ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЯТА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ;
3/ СТОПАНИСВА ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕТО И НАСОЧВА СТОПАНСКАТА МУ ДЕЙНОСТ.

ЧЛ. 11. КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО СЕ ИЗБИРА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕН.

ЧЛ. 12. КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ ИМА СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:

1/ КОНТРОЛИРА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО;
2/ РЕВИЗИРА ФИНАНСОВОТО И ИМУЩЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО;
3/ ДОКЛАДВА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКИТЕ И РЕВИЗИИТЕ И ПРЕДЛАГА СЪОТВЕТНИ МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА.

ЧЛ. 13. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Е ВЪРХОВЕН ОРГАН НА СЕКЦИЯТА НА СДРУЖЕНИЕТО. ТО СЕ СЪСТОИ ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИЯТА И СЕ СВИКВА РЕДОВНО ВЕДНЪЖ В ШЕСТ МЕСЕЦА, А ПРИ НУЖДА - И ПО-ЧЕСТО. СВИКВАНЕТО МУ СТАВА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СЕКЦИЯТА ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА ЕДНА ТРЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИЯТА. ДНЕВНИЯТ МУ РЕД СЕ ОПОВЕСТЯВА ПОНЕ СЕДМИЦА ПРЕДИ СВИКВАНЕТО МУ.

ЧЛ. 14. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЕКЦИЯТА ИМА СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:

1/ НАБИРА РЪКОВОДСТВО НА СЕКЦИЯТА ПРИ ГЛАСУВАНЕ НА ВСЯКА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ПООТДЕЛНО;
2/ ИЗБИРА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЕКЦИЯТА ПРИ ГЛАСУВАНЕ НА ВСЯКА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ПООТДЕЛНО;
3/ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА НА СЕКЦИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ;
4/ РЕШАВА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАБОТИ НА СЕКЦИЯТА.

ЧЛ. 15. РЪКОВОДСТВОТО НА СЕКЦИЯТА СЕ ИЗБИРА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА И СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, КАСИЕР И ЧЛЕН.

ЧЛ. 16. РЪКОВОДСТВОТО НА СЕКЦИЯТА ИМА СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:

1/ СВИКВА ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА СЕКЦИЯТА;
2/ РЪКОВОДИ ТЕКУЩИТЕ РАБОТИ НА СЕКЦИЯТА СЪГЛАСНО УСТАВА, ПРОГРАМАТА, УКАЗАНИЯТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО И ПО РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА СЕКЦИЯТА.
3/ СТОПАНИСВА ИМУЩЕСТВОТО НА СЕКЦИЯТА И РЪКОВОДИ НЕЙНАТА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

ЧЛ. 17. КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЕКЦИЯТА СЕ ИЗБИРА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА И СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕН.

ЧЛ. 18. КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЕКЦИЯТА ИМА СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:

1/ КОНТРОЛИРА ДЕЙНОСТТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЕКЦИЯТА И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОСЛЕДНАТА;
2/ РЕВИЗИРА ФИНАНСОВОТО И ИМУЩЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ НА СЕКЦИЯТА;
3/ ДОКЛАДВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЕКЦИЯТА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКИТЕ И РЕВИЗИИТЕ И ПРЕДЛАГА СЪОТВЕТНИ МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ЧЛЕНСТВО

ЧЛ. 19. В СДРУЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА СТРАНАТА, НАВЪРШИЛ 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.

ЧЛ. 20. ПРИЕМАНЕТО НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ СТАВА ВЪЗ ОСНОВА НА МОЛБА, ПОДАДЕНА В МЕСТНА СЕКЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО.

ЧЛ. 21. ЧЛЕН НА ДРУЖЕСТВОТО, КОЙТО НЕ СПАЗВА УСТАВА И ПРОГРАМАТА МУ, МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕН ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЕКЦИЯТА. ИЗКЛЮЧЕНИЯТ ИМА ПРАВО ДА ОБЖАЛВА РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЕКЦИЯТА ПРЕД КОНФЕРЕНЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.

ГЛАВА ПЕТА
ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО

ЧЛ. 22. ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО СЕ НАБИРАТ ОТ:

1/ ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ;
2/ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ДОХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ;
3/ СУБСИДИИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ;
4/ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ КАТО ТОМБОЛИ, ЗАБАВИ.

ЧЛ. 23. ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ:

1/ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
2/ ИНВЕНТАР

ГЛАВА ШЕСТА
СИМВОЛИ И ИЗДАНИЯ

ЧЛ. 24. СИМВОЛ НА СДРУЖЕНИЕТО Е ФЛАГ С ЕДНА ТРЕТА В ЗЕЛЕНО ДОЛУ И ДВЕ ТРЕТИ СИНЬО ГОРЕ, В СРЕДАТА ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЛЪВ С КОРОНА И ДЪБОВИ ЛИСТА И НАДПИС "НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "РОДОЛЮБИЕ" - ГР. СЛИВНИЦА".

ЧЛ. 25. ПЕЧАТЪТ НА СДРУЖЕНИЕТО Е КРЪГЪЛ, В СРЕДАТА ЛЪВ С КОРОНА, ВКЛЮЧЕН В КРЪСТ, ОКОЛО КРЪСТА ВЕНЕЦ ОТ ЛАВРОВИ И ДЪБОВИ ЛИСТА, ОТДОЛУ НАДПИС "СЛИВНИЦА", А ОКОЛО СИМВОЛА ИМЕТО НА СДРУЖЕНИЕТО.

ЧЛ. 26. СДРУЖЕНИЕТО ИЗДАВА СВОЙ ПЕЧАТЕН ОРГАН, КАКТО И    СПИСАНИЯ, БЮЛЕТИНИ, БРОШУРИ, ПОЗИВИ И ДР.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:37:52    03-04-1991