3 януари 1995


София, 3 януари 1995 година
Брой 2 /1303/


София, 3 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ОСТАВКАТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТНА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТО НА 23 ДЕКЕМВРИ 1994 Г.


Изпълнителният комитет на Радикалдемократическата партия /Ик на РДП/ на свое заседание изработи следното становище:

1. Одобрява оставката на ръководството на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ като произтичаща пряко от необходимостта да се поеме отговорност за провала на СДС по време на парламентарните избори.

2. Застава на позицията, че е необходимо в кратък срок да бъде избрано ново ръководство на СДС на основата на промяна в статута на коалицията, промяна в методите, стила и средствата на политическото поведение в условията на парламентарна опозиция.

3. Призовава да се предприемат конкретни действия за обединяване на всички некомунистически и антикомунистически политически формации в обединена демократична опозиция, която да противостои на опитите за реставрация на комунистическата система и да гарантира победа на следващите президентски и парламентарни избори.

4. Настоява да се предприемат от новото ръководство конкретен диалог и контакти с всички некомунистически политически формации с оглед съгласуване на действията за предстоящите избори за местни органи на властта.

5. Представя на вниманието на НКС на СДС проект за нов статут на СДС, който утвърждава коалиционния принцип в съгласие с основната стратегическа идея за разширяване на политическото пространство на СДС.

6. Издига, с оглед на реализацията на целите на СДС, кандидатурата на г-н Александър Йорданов за председател на НКС на СДС.

7. Не подкрепя кандидатурата на г-н Петър Стоянов за председател на НКС на СДС и на г-н Христо Бисеров за главен секретар. Тези кандидатури не са алтернатива на досегашната политика на бившия председател на СДС г-н Филип Димитров. Те са част от тази политика и нейно естествено продължение. Нещо повече, те са сигнал за провеждането на политика на превръщането на СДС в синя партия. Според ИК на РДП реализирането на подобна идея чрез съответни промени в статута на СДС ще доведе не до разширяване на политическото пространство на СДС, а до неговото допълнително свиване и създаването на възможност тесен приятелски кръг да окупира реалните завоевания на демократичната общност на България. Между алтернативата синя или червена партия Радикалдемократическата партия избира демокрацията и разширяването на политическото пространство в полза на демократичните сили, което неминуемо ще доведе още през 1995-1996 г. до реално ограничаване и намаляване на влиянието на Българската социалистическа партия /БСП/.

10. Всички досегашни публикации във вестниците "Труд", "Стандарт", "24 часа" и някои други по-незначителни издания по отношение на дискусиите в  ИК на РДП са провокативни и не отразяват становището на ръководството на партията. Изявленията на г-н Джеров, дадени пред тези издания, са направени като частно лице, което не представлява РДП.

София, 23 декември 1994 г.

                                                                                    ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РДП: Аспарух Панов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ПО ПОВОД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА 37-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НА НОВОИЗБРАНОТО РЪКОВОДСТВО НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Съюзът на свободните демократи /ССД/ като бивш член-наблюдател на Съюза на демократичните сили /СДС/, изпъден оттам заради принципната си критика на големите грешки в политиката на лидерите на СДС, довели впрочем до срамното поражение на демократичните сили в проведените парламентарни избори, изразява своето недоумение и възмущение от избирането на господата Иван Костов, Христо Бисеров и Васил Гоцев за първи ръководители на Националния координационен съвет /НКС/ на СДС. Това показва, че в ръководството на СДС не са направени никакви трезви изводи от ситуацията - споменатите лица заедно с Филип Димитров и обкръжението му носят голяма лична отговорност за провала на политиката на СДС и отдръпването от коалицията на стотици хиляди симпатизанти, радетели на демокрацията в България.

Ние, свободните демократи, настояваме не само за истинско ново политическо ръководство на СДС, но и за незабавно оттегляне от парламента на всички досегашни лидери на СДС /вкл. и новоизбраните/. Само по този начин те могат да поемат отговорността за големия провал и да покажат, че мислят наистина за България, а не за себе си. На тяхно място ще дойдат неопетнени хора на СДС, включени в листите.

Същевременно Съюзът на свободните демократи се обръща към всички политически формации /парламентарни и извънпарламентарни/ да не влизат в срамни пазарлъци с БСП за участие в изпълнителната власт. Нека оставим спечелилата абсолютно мнозинство коалиция да управлява България сама. Но нека помислим отсега и за обединяването на всички некомунистически сили за даване отпор на тенденцията към рекомунизация, за съвместни действия в следващите избори, които по всяка вероятност ще бъдат през 1995 година.

София, 29 декември 1994 г.

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Иван Калчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА КУБИНСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ГОДИШНИНАТА НА КУБИНСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРЮ ФИДЕЛ КАСТРО,

НАЙ-УЧТИВО ВИ МОЛЯ ДА ПРИЕМЕТЕ МОИТЕ И на българските комунисти най-сърдечните ни и борчески поздрави по случай 36-та годишнина от победата на кубинската социалистическа революция.

Българските комунисти следят героичната борба на кубинския народ в строителството на социализма. Няма сила, която би спряла устрема ви към свободата и независимостта. Империалистическата блокада на САЩ не е в състояние да задуши и да принуди героичния народ на Куба отново да окачи на шията си ярема на робството, на тиранията и на жестоката експлотация.

Българските комунисти се възхищават от издръжливостта на кубинския народ.

От душа и от сърце Ви желаем по-нататъшни още по-големи успехи в строителството на социализма. Уверени сме, че няма да пожалите сили за постигането на пълното тържество на справедливата кауза за отстояването на независимостта на Куба и бъдещия й пълен просперитет.

Да пребъде във вековете социалистическата революция в Куба.

Да живеят Куба и кубинският народ.

Да живее Кубинската комунистическа партия.

София, 29 декември 1994 г.

                                                                                      ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, ПРОЧЕТЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ ПО БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО НА 19 НОЕВРИ 1994 Г.


БРАТЯ И СЕСТРИ! БЪЛГАРИ!

За Българската национално-радикална партия /БНРП/ благоденствието на българския народ е цел, а всичко друго е само средство за постигането на тая цел. Поради това Българската национално-радикална партия се бори за:

- Свободата и независимостта на българската нация и държава с един език - българския.

- Обединение на България в историческите и етническите й граници, за полагане на грижи за българите, живеещи извън сегашните граници на България.

- Забрана на партии и организации на етническа и верска основа и против решаването на българските национални въпроси от хора с чуждо национално самосъзнание.

- За модерно въоръжена и професионално обучена армия с висок боен дух, способна сама да защитава териториалната цялост на Родината ни, и за адекватно възнаграждение на военнослужещите.

- За спокойствие, ред, сигурност, законност и против престъпността, хаоса и безредието в страната, за възстановяване на смъртното наказание при извършване на тежки престъпления.

- За силна и неподкупна национална полиция, способна да гарантира живота, имота и честа на българите.

- За насърчаване на раждаемостта сред семействата от български произход и за тяхната социална осигуреност.

- За предимство на българите при ползване на фондовете на социалноосигурителната ситема, при заемане на свободните работни места и за премахване на безработицата в основни линии чрез подкрепа на българското производство, задоволяване на вътрешните пазари и разширяване на износа.

- За стабилно икономическо развитие, за защита на националния капитал, за стабилизиране на годишната инфлация в границите на 10 процента.

- За анулиране на външния ни дълг поради това, че ООН и други държави дължат на България суми, по-големи от него.

- За актуализиране на заплати и пенсии в съответствие с инфлацията, като пенсиите бъдат в размер 65-70 процента от моментната работна заплата на дадения вид специалност и длъжност.

- За връщане на земята в реални граници до 31 юли 1995 г., когато свършва жътвата, на законните й собственици, които сами да решат под каква форма - частна или кооперативна, ще я ползват.

- За регулирано пазарно стопанство, което да защитава както интересите на производителя, така и интересите на потребителя.

- За национална приватизация с участието на целия български народ само чрез безплатни акции, чиято стойност ще зависи от количеството и качеството на положения до този момент труд.

- За данъчна система, съобразена c реалните доходи на населението, и стимулиране на производството чрез намалени данъци за производителите.

- За екологична защита на природната среда и безвредно унищожение на остатъчните продукти.

- За създаване на силна средна класа;

- За защита на националните ценности в образованито, науката, културата, занаятите и фолклора;

- За православието като водеща религия, за забрана на сектите и религиите, накърняващи българските национални интереси;

- За търсене на отговорност за национално предателство на тези, които разграждат българската държавност и са извършители на стопански престъпления, и за корупция.

Българската национално-радикална партия е крепост на българщината, която поема цялата отговорност за извеждането на страната от катастрофалното положение, в което днешните управници вкараха България.

Бюлетината на Българската национално-радикална партия е бяла, с една зелена хоризонтална ивица.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОКЛАМАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ ЗА СЪЗДАВАНЕТО, ЦЕЛИТЕ И НАМЕРЕНИЯТА НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /26 И 27 НОЕМВРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


НАШИТЕ СРЕДСТВА И МЕХАНИЗМИ

Ние няма да се затваряме в себе си и да защитаваме само интересите на своите членове. Ще се стремим да се ангажираме с проблемите на колкото се може повече млади хора. Затова ще използваме широк кръг от средства. Както и европейския, и световен опит на младежките организации и движения.

Ще търсим постоянния диалог с всички, от които зависи решаването на проблемите на младежта:

- с властта - законодателна, изпълнителна /централна и местна/, съдебна. За приемането на законови и подзаконови документи и регулатори, за създаване и реализиране на държавната младежка политика;

- с други организации и партии, за да се съюзим около общи цели. Ще се стремим към национално съгласие, защото разглеждаме младежките проблеми като общонационални и надпартийни;

- с международните структури и институции - нашите проблеми са част от световните и ние искаме да обединим усилията си с всички, чиито цели и дейност отговарят на нашите. Ще заявим желанието си за равноправно членство в международните младежки организации, с които имаме общи ценности.


* * *

Ние създаваме младежката организация на Българската социалистическа партия /БСП/.

Нашата организация не е политически придатък и няма пряка политическа функция. Тя не е политическа партия.

Младежката организация на БСП е:
- младежка, защото обединява млади хора и си поставя за основна цел решаването на проблемите на младежта в България;
- демократична, защото в собствената си дейност и политика реализира демократични принципи;
- социалистическа, защото ценностите, които ни обединяват, се коренят в традицията на демократическия социализъм;
- българска, защото поставяме България по-високо от нас. Без да бъдем националисти, ние сме патриоти;
- самостоятелна, защото я изграждаме и развиваме без външна намеса;


НАШИТЕ ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ
/ПРАКТИЧЕСКА ПРОГРАМА НА МО НА БСП/

Младежката организация /МО/ на БСП си поставя за главна задача да работи за създаване и реализиране на национална политика за младежта. Тя трябва да бъде резултат от обществен консенсус по най-болезнените проблеми на младите хора и да посочи конкретни механизми за тяхното решаване. Допустимо е смяната на управляващите да носи нови акценти и подходи, но не и отклоняване от общата стратегия. Стъпки в набелязаната посока са:

1. Национална харта за младежта, която да бъде изработена от значимите политически сили, синдикати, младежки и други обществени организации.

2. Споразумение между младежките формации по основните принципи на националната младежка политика.

3. Да се институционализират взаимоотношенията между държавата и младежката общност.

Националната политика за младежта трябва да реши две основни задачи:

1. Да осигури държавни гаранции за пълноценна реализация на всеки млад човек.

2. Да даде шанс на талантливите и предприемчивите.

МО на БСП ще съдейства за развитието на младежкото движение у нас и в чужбина чрез участие в различни инициативи и разширяване на приятелството с младежта от всички страни.

Икономическата криза постави редица проблеми пред младежта, повечето от които непознати за българската общественост. Ние не храним илюзии, че проблемите могат да се решат автоматично. Това е продължителен процес, който изисква нова икономическа политика и консенсус по цената на реформата. Но нашата основна задача е да поставим на дневен ред проблемите на младежта, да потърсим алтернативни варианти и предложения.

1. Младежка безработица

Социалната приватизация, увеличаването дела на акционерната собственост, стимулирането на производството, възстановяването на старите и навлизането в нови международни пазари са задължителни условия, за да се отреди на младото поколение по-широко място в света на възрастните.

Ние съзнаваме, че без промени в модела на икономическата политика, без реалното включване на младите хора в приватизацията, без използването на съвременни форми за стимулиране на предприемчивите младежи за участието им в различни стопански дейности не може да се ограничи безработицата.

Според нас трябва да се изгради надеждна система за надомна работа и сезонен труд както за учещите се, така и за завършилите своето образование.

Ние сме за създаване на по-големи възможности за квалификация и преквалификация на младия човек, за да може чрез постоянно образование той да бъде конкурентоспособен на пазара на труда. Стъпка в желаната посока е създаването на преференция за бизнеса при наемане на млади работници и специалисти, както и при запазване на работните места в периода на бременността и майчинството.

Въвеждането на конкурсното начало при назначаване на работа в бюджетните предприятия и организации би дало възможност на младите специалисти да разчитат на някои свои обективни предимства. Това би увеличило трудовата заетост сред младежта.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ "ПЕРСПЕКТИВА’98 - НАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ" НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" С ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР СЛАБАКОВ.


НЕОБХОДИМОТО

което трябва да се извърши, е свързано с основните промени в нашето общество, по което ПК "Екогласност" е имал и има позиции. Най-важните от тях са:

1. Най-напред ще довършим всички устройствени закони, които според конституцията трябваше да се приемат още от 36-то Народно събрание. Ще започнем с готов проект за държавния герб. Законите за Върховния административен съд, Върховния касационен съд, Закона за сметната палата и др., които до 7-8 месеца трябва да се приемат, за да завърши изграждането на новата българска държавност. Опитът през тези години показа, че е необходим нов баланс между съдебна и изпълнителна власт, който да гарантира по законов път контрол върху прокуратурата и другите форми на съдебна власт.

2. Необходима е нова стопанска политика на страната. Либералните илюзии за саморегулиращ се пазар се провалиха поради неизграденост на субектите, които да стоят в основата му. Задачата за близките години е чрез преструктуриране на производството, национални и регионални програми на заетост и поощряване на кооперациите /особено в земеделието/, тези субекти да се изградят. Ние ще поддържаме икономически решения, които да съживяват производството чрез гаранитране повишаване на потреблението, чрез контрол върху вноса и цените. Трябва да се започне от селското стопанство, премахване на ликвидационните съвети, съвземане на кооперациите, от леката индустрия и мащабни инфраструктурни проекти - комуникации, магистрали, складови бази и др.

3. Съхраняване и развитие на българската култура - от науката и образованието до изкуството и спорта. Чрез закона за бюджета ПК "ЕКОГЛАСНОСТ" ще иска твърд процент от държавните разходи за тези обществени дейности. Гарантиране запазването на съществуващите културни институции и нормативи за тяхното кадрово обезпечаване.

Доколкото не е решен въпросът за данъчни облекчения за спонсориране на тези дейности, ПК "ЕКОГЛАСНОСТ" се ангажира със законодателното уреждане организирането на всички лотарии, тотализатори и хазартни игри да се извършва от държавата, а приходите да се насочват към култура, образование, здравеопазване, екология, спорт и др. Приходите от спортния тотализатор - само за нуждите на спортистите /съюзи, федерации, клубове/, а не да се преразпределят от държавен орган.

Да се възстанови държавно-общественият характер на управлението на тези дейности, в т. ч. и на бившото ОСО, като форма на придобиване на техническо и спортно майсторство и развитие на младежките способности.


НАЙ-ВАЖНОТО

това е принципът за СЪПРИЧАСТИЕТО НА ВСЕКИ гражданин в управлението и обществената дейност. Еднакво важно е не само какво се прави ЗА ЧОВЕКА и неговите условия на живот, но и какво се прави ОТ ЧОВЕКА. Едно общество предлага по-добри условия за съществуване не само когато предлага грижи /норми на материален стандарт и формални възможности за реализаци/, но и когато самият субект участва във формирането на тези условия. Само по такъв начин се реализират социалните принципи на екологичния хуманизъм, при който човекът е самоцел на развитието.

Това означава права, свободи и приложение идеите за:


САМОИНИЦИАТИВНОСТТА, САМООРГАНИЗАЦИЯТА И САМОУПРАВЛЕНИЕТО

на всички равнища на обществен живот.

Това означава разумно противостоене на сменящата се партизирана власт и бюрократични държава.

Ние ще се борим за разумно и балансирано приложение на самоуправлението по местоживеене /квартала, селището, общината/ и по месторабота. Участието на наемния труд в управлението на собствеността е признание за неговия дял в създаването на общественото богатство.

За това са необходими промени в Кодекса на труда, Закона за приватизация, Закона за личността и семейството, за партиите и други асоциации, които са основата на нашата свобода.

Нашият девиз е:

С НАС И СЕГА - ЗА ЖИВОТА И ПРИРОДАТА!

Заедно можем!

Подкрепете на изборите предизборната левоцентристка коалиция между социалисти, земеделци и еколози.

/Пресслужба "Куриер"/


14:20:00
02.01.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!