3 август 1994


София, 3 август 1994 година
Брой 150 /1195/


София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ "ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 1994 Г." НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ДЕПУТАТИТЕ СОЦИАЛИСТИ, ГЛАСУВАНО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 29 ЮЛИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Българската социалистическа партия изразява тревогата си от продължаващата дълбока икономическа криза, която може да доведе до още по-тежки последици в социалната сфера и в духовния климат на обществото, да постави преобладаващата част от хората пред трудно поносими изпитания.

Задълбочава се кризата на доверието към държавните институции и политическите партии. Критично ниско е доверието към парламента и правителството. Ако не се пристъпи към избори, възможно е през следващите месеци в резултат на изострянето на кризата да се създаде високо обществено напрежение, което трудно ще се контролира. Можем да се изправим вече не само пред разочарование от сегашните държавни органи и партии, а пред недоверие в установения политически модел и в самата демокрация.

България се нуждае от нова политика, от по-представителен и дееспособен парламент, по-отговорно и по-ефективно правителство. Това не може да се постигне без нови парламентарни избори.

Ние, българските социалисти, не си правим илюзии, че дори при промяна на управлението след избори ще сме в състояние безболезнено и бързо да преодолеем последствията от начина, по който досега се извършва преходът у нас. Но БСП е готова заедно с предприемането на неотложни стабилизационни и антикризисни мерки да започне провеждането на нова политика, която да отхвърли досегашния модел на прехода и да развие икономическата реформа, да доведе до преустановяване на икономическия спад, до оживление и растеж - с цел снижаване на социалната цена на прехода.

В съответствие с решенията на 41-я конгрес на БСП Висшият партиен съвет и депутатите социалисти

РЕШИХА:

1. През септември 1994 г. Изпълнителното бюро на ВПС да внесе във Висшия съвет проект за предизборна платформа и за конкретна програма за решаване на следните най-остри проблеми:
- спиране на разрушителните тенденции в икономиката, особено в селското стопанство;
- създаване на правни и икономически условия за възстановяване на националното стопанство и за оживление на производството;
- осъществяване на приватизацията съобразно с трайните икономически интереси на страната, със стопанската политика на държавата и с участие на създателите на националното богатство;
- борба против обедняването;
- ограничаване на безработицата;
- предотвратяване на срива в здравеопазването, образованието, науката и културата;
- ограничаване на престъпността и корупцията;
- укрепване на националната сигурност и стабилността на въоръжените сили;
- преустановяване на тенденцията към изземване от централната изпълнителна власт на ресурси и функции на органите на местната и създаване на необходимите условия и гаранции за укрепване на местното самоуправление;
- съхраняване на гражданския мир и на националната сплотеност.

2. Изпълнителното бюро на Висшия партиен съвет и ръководството на ПССД да организират провеждането на преговори за постигане на левоцентристко споразумение и за политическо взаимодействие на тази основа след провеждане на изборите.

3. В хода на преговорите представителите на БСП да предложат смесена избирателна система /при относително мнозинство в мажоритарния избор/, която да стимулира предизборното взаимодействие между сродни политически сили. В началото на есенната сесия на парламента БСП да внесе проект за избирателен закон, който да съответства на тези принципи.

4. Ръководството на БСП да проведе политически консултации с други партии и с държавните институции за евентуално постигане на споразумение за предсрочни парламентарни избори.

5. Независимо от това дали ще бъде сключено такова споразумение, ако правителството не се съобрази с мандата, който получи до септември 1994 г., БСП чрез депутатите социалисти да предприеме необходимите според конституцията стъпки в парламента, за да изпълни заявеното пред обществото и пред своите членове намерение за избори през есента. Ръководствата на БСП и ПССД да положат необходимите усилия, за да не се допусне съставяне на друго правителство в сегашния парламент, което да блокира провеждането на предсрочни парламентарни избори.

6. Българската социалистическа партия да предприеме действия за възстановяване на законността и самоуправлението на общините и районите в големите градове - София, Пловдив и Варна. Изборите в тези градове да се проведат при сегашното административно-териториално деление заедно с предсрочните парламентарни избори.

Българската социалистическа партия е последователна в стремежа си към национално съгласие. Затова ние сме за коалиционно управление на страната след изборите. В същото време няма да проявим колебание, ако се наложи да управляваме самостоятелно, за да оправдаем получения от избирателите вот за предлаганата от нас политика.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ ДО БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ И ДО ИЗВЕСТНИ БЪЛГАРИ, КОИТО ЖИВЕЯТ В СТРАНАТА И ИЗВЪН НЕЯ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОАЛИЦИЯ СЪЮЗ ЗА НАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО "ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ".


УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

Милата ни Родина България е изправена пред опасността от духовна, политическа и икономическа катастрофа. Пред прага сме на разпадане на държавната цялост, на пълно политическо и стопанско влияние от чужди държави.

Преди пет години група отцепродажници извърши преврат, който в дълбоката си същност беше противонароден и противодържавен. Беззаконието, което се ширеше в българската държава след средата на 70-те години, беше и двигателят на огромното желание на хората за свободно изразяване на политическите си разбирания, за законност и ред в държавата, за истинско демократично начало във всички области на обществено-политическия ни живот.

Огромното желание за промяна на извратената система на социализма, която нямаше и помен от уредбата, за която хиляди синове и дъщери на народа се бориха и умираха /комунисти, социалисти, радикали и демократи, земеделци и безпартийни/, беше умело използвано от престъпната група, за да се избегне личната отговорност за кражба на държавни капитали и нанесени щети на държавата.

Десетоноемврийците противопоставиха общностите в България - създадоха мними национални комитети, които "трябваше" да защитят българите от несъществуващи "турци", с което целево беше създадено изкуствено етническо напрежение. Верни на непоследователната си политика по националния въпрос, социалистите заговориха за национален проблем, а техните професори за срам и позор на българската наука нашироко разпространяваха измислици за формирането на българската нация през IX век. По-късно националното предателство на БСП намери израз в непризнаването от тях на Македония и воденето на преговори с Гърция, насочени против националните интереси на българския народ.

Социалистическата партия възприе "общоделството" и идеологията на широките социалисти, решително скъса с комунистическите идеи и идеология. Разбира се, това не е укор и всичко щеше да бъде нормално, ако тази партия не продължаваше пряко и непряко да управлява страната, като в крайна сметка външна политическа сила и чужди държавни интереси ръководеха /и все още го правят!/ политиката на БСП /пряко/ и на държавата /непряко/.

От друга страна, партийни капитали /разбирайте държавни!/ бяха разпределени по определени списъци - създадоха се партийни фирми, еднолични фирми, акционерни дружества и все подобни предприятия, за които беше необходим първоначален капитал. Така с парите на Партията /разбирайте на държавата!/ се оформи едрата червена буржоазия.

Нещо подобно стана и със средната партийна върхушка, която получи възможност и право/?!/ да овладее местния пазар. Говорим по-скоро за търговия и услуги, експорт и ре-експорт, защото производството е недоходоносно за натрупване на първоначален капитал, към което всички се устремиха. Така създадена, средната червена буржоазия се разпростря главно по селата, общините и малките градове.

По-предприемчивите граждани, несвързани с управляващите, направиха усилия да се вмъкнат в големия бизнес, главно пак в търговията и услугите, но при навлизане на новите данъчни закони в сила те просто ще фалират, ако не - ще заработват толкова, колкото да се спасят от глада, инфлацията и безработицата.

Политическата върхушка на БСП е свързана с новите капиталисти по обясними причини - повечето висши социалистически ръководители са финансово обвързани с икономическите групировки - и как не!, след като парите не са паднали от небето! Икономическите групировки,- създадени от БСП, говорят открито, че ще си "купят” политици за новите избори. Външно изразено, това означава връщане на парите в БСП, но дълбоката същност на този процес е свързването на финансовия /чрез промишления/ капитал с политиката. Като се вземат предвид агитацията и заблудата, която БСП умело прокарва, че тя е "оная" партия /БКП/, че тя е модерна лява партия и все в тоя дух - очертава се политическа изборна победа.

Просмукана от социалфашистка идеология, БСП не е опасна за държавата в състоянието, в което е днес - непряко управление, чрез правителство на безотговорността. Спечелването на властта от БСП би означавало пълно господство на икономическите и финансовите групировки, категорична социалфашизация на държавата, а като се вземат предвид и специфичните български условия, геополитическото място на България, битът и психологията на българите - това ще бъде един фин социалфашизъм, но при все това от рода на португалския фашизъм по времето на Салазар.

Това ние не бива да позволяваме! Ние - демократичните партии, движения, съюзи и личности.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Държавата ни се намира в критично положение. Престъпността нарасна толкова, че министърът на правосъдието иска строеж на нови затвори. Същевременно обществена тайна е, че рекетьорите са известни на полицията, но тъй като техни босове в по-голяма част са шефове от системата на МВР - към тях не се предприемат решителни мерки.

Корупцията в прокуратурата и в съда е явна - тя показва само степента на падение на държавата.

В медицината и здравеопазването се шири пълен хаос.

В народното ни училище цари деморализация на учителския състав, която е страшна за бъдещето на ученическата младеж - младеж, люшкаща се отчаяно между хаоса в обществото и довчерашното си любознание.

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,
Без разлика на политическа принадлежност, на идеология и вяра ние не бива да се противопоставяме, защото България е една - тя е в опасност! И само като забравим идеологическите си различия и се обединим в името на ВЪЗРАЖДАНЕТО на българската държава, тогава ще спасим душите си от ненужната омраза и нетърпимост, които винаги са водили нас, българите, към зла участ на Род и Родина.

Обръщаме се към всички българи, които милеят за Отечеството и искрено желаят да възродят силата и мощта на България, да издигнат българската култура до съвършенство в световната съкровищница - да се обединим в политическа коалиция СЪЮЗ ЗА НАЦИОHAЛHO СЪТРУДНИЧЕСТВО "ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ", за да изпълним стремленията и въжделенията на българския народ.

Предлагаме някои основни принципи, върху които може да наченем съграждане на коалицията:

1. Изработване на дългосрочна последователна политика на държавата по националния въпрос с цел възраждане на силна и могъща България, основен фактор за мира и сигурността на Балканите и Близкия изток.

2. Даване под съд и осъждане на всички, довели страната до икономическа катастрофа и политически хаос.

3. Разпускане на БСП и предотвратяване на социалфашизацията на държавата.

4. Провеждане на референдум за формата на държавно управление, като се поставят на общонародно одобрение три законопроекта за конституция - социалдемократическа /разработена по настоящата конституция/, социалистическа /усъвършенствана по конституцията на НРБ от 1971 г./ и конституционно-монархическа/ развита по Търновската конституция/.

5. Изработване от коалицията и представяне за общонародно обсъждане Програма за социално-икономическо, политическо и културно развитие на България до 2050 г.

6. Провеждане на конкурс за всички етажи на държавната власт, в който ще се състезават само граждани до 45-годишна възраст и при условие че не са били на ръководни постове след 1980 г.

7. В коалицията всички идеологии са равнопоставени, води се полемика в дух на търпимост и толерантност, като общонационалните цели и задачи са градивно начало за обединение на нашия народ въпреки идеологически различия.

Следват предложенията ни от организационен характер:

1. Всички партии, движения, съюзи и отделни изтъкнати личности са равнопоставени.

2. Не се допуска организационно единство, за определено време се избира главен пълномощник на коалицията, който я представлява пред държавните органи и обществеността.

3. Гласува се с обикновено мнозинство. Гласувалите "против" партии се стараят да не нанасят вреда на коалицията и на държавата, като запазват критичното си становище и го използват в духа на градивност.

4. При участие в изборите членовете на коалицията участват с обща листа и разпределят мандатите си поравно. Парламентарните групи остават независими и се придържат към духа на "Граждански форум". Всяка партия представя самостойно кандидати по мажоритарната система - избраните се включват към парламентарната група на партията, която ги е предложила.

5. Коалицията издига общи кандидатури за президент, председател на Народното събрание, министър-председател и главен прокурор. За всички останали длъжности в държавата отделните партии си запазват правото да издигат самостойно кандидатури.

6. Всяка партия може да напусне коалицията по всяко време. Не е необходимо останалите членове на "Граждански форум" да взимат отношение чрез гласуване. Гласува се за изключване на членове - партия, съюз, движение или изявена личност, само в един-единствен случай - когато някой от тях води политика, насочена против държавата и против националните й интереси. В случая решението се взима с пълно единодушие.

Колеги,
Надяваме се, че дребнавите боричкания за име и място в политиката ще отстъпят на великата и мечтана от поколения българи цел - ОБЕДИНЕНИЕ НА НАРОД И РОДИНА!

НЕКА НАШЕТО РОДОЛЮБИЕ СЕ ОКАЖЕ ПО-СИЛНО ОТ ОМРАЗАТА НА НАШИТЕ ВРАГОВЕ!

Изпращаме приятелски поздрави с надеждата, че скоро заедно ще заработим за благото на България!

София, 2 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЛАСОПОДАВАТЕЛ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ.


БЪЛГАРИНО,

От половин век недостойни управници ти обещават само бъдеще. От половин век те карат да вярваш в различни видове социализъм, в икономически механизми и "преходни” периоди, които така и не заработиха за теб.

Пред твоите очи днес се доразрушават и разпадат и последните остатъци от българското селско стопанство, от индустрията, от военната икономика и туристическото дело.

Отечеството ни е изтормозено от гърча на безработицата, от огромната емигрантска вълна, от отрицателната раждаемост, от ужасяващата престъпност и нихилизъм, лишили сякаш нацията от всякаква надежда за българско възраждане.

Крайно време е да се опитаме сами, по достоен начин, да започнем възстановяването на България. В един парламентарен мандат! Без нови привилегии! Без престъпност! Без пренебрежение към народните идеали, християнската вяра и националните традиции!

БЪЛГАРИНО, БЪДИ УВЕРЕН, ЧЕ ЩЕ:
- Върнем свещената българска земя на нейните законни собственици!
- Утвърдим средната и дребната частна собственост в страната като сигурен гарант за икономическото и социалното равновесие на българското общество!
- Доведем докрай реституционните реформи при зачитане на интересите на цялото общество!
- Приватизираме решително стопанските активи с участието на предприемачите и на работниците акционери!
- Спомогнем за откриването на нови работни места!
- Възстановим доверието към страната ни, като привлечем чуждестранни инвестиции!
- Започнем изграждането на регионална и национална инфраструктура, адекватна на новите стопански и социални реалности!
- Подпомогнем нашата православна църква да възстанови своето единство чрез общонароден Църковен събор!
- Направим всичко необходимо за българската войска, за да възроди старите войнски традиции и желязна дисциплина!
- Дадем приоритети на образованието, науката, изкуството и културата, като възвърнем самочувствието на българската интелигенция!
- Потърсим социални, икономически и личностни решения за укрепване на българското семейство и възстановяване възпроизводството на нацията!
- Предоставим сигурност в живота на хората от третата възраст!
- Гарантираме достойно присъствие на свободна, демократична и суверенна България в Европа и в света!

Независимо от тежкото положение на страната ние нямаме право на отчаяние! Отчаянието винаги е обслужвало тоталитарните идеологии и режими! Обединението на българската нация ще изграждаме с поглед към реалностите на днешния и утрешния ден на отечеството! С търсене на широка демократична основа за политическо единение и споразумение с всички добронамерени и демократични политически формации в страната!

Ние неотклонно ще се придържаме към нашия исторически и политически идеал - ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ! Възстановяването и осъвременяването й е въпрос на лично и национално достойнство! Въпрос на привързаност към добрите традиции от най-новата политическа история на България!

Днес отправяме призив, който можем заедно да постигнем - СОБСТВЕНОСТ, СИГУРНОСТ И СВОБОДА ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ!

София, 1 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПАРТИЯТА ОТ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ ЕКСПЕРТЕН ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ СЪВЕТ, СВИКАН ЗА РЕМОНТА НА ПИСТАТА НА СТОЛИЧНОТО ЛЕТИЩЕ "ВРАЖДЕБНА".


На 29 юли 1994 г. в Министерството на транспорта се проведе Междуведомствен експертен технико-икономически съвет, свикан във връзка с ремонта на пистата на столичното летище "Враждебна".

На съвета е трябвало да се отчете дейността на двете комисии, назначени от съвета на 16 август 1993 г.

От заседанието по настояване на кмета Янчулев по безцеремонен начин е бил отстранен делегираният представител на Зелената партия.

Зелената партия е обществена организация, която в случая защитава интересите на живеещите в засегнатите от столичното летище райони, и има право да следи как и какви решения вземат управляващите.

Отстраняването на нашето представителство от залата е грубо погазване на правото на гражданите и обществените организации да се информират и цели да прикрие престъпната съглашателска позиция, която заема кметската управа на Столичната община.

Независимо от досега декларираната позиция на кмета, стоящ привидно в защита на софийските жители, зад гърба им той съдейства за утвърждаване на най-неизгодния за тях вариант, а именно скъпо струваща и заробваща реконструкция на пистата, която на практика представлява строеж на ново летище. Проектът е дори по-неизгоден и по-неприемлив от предлагания от фирмата "Халкроу" и скрито цели да предопредели завинаги местонахождението на летището.

Необосновано високите суми за "ремонт и реконструкция" на летището предполагат единствено тлъсти комисиони в джоба на посредниците.

По техническата страна на въпроса и незаконността на вземаните решения Зелената партия ще излезе с допълнителна декларация.

София, 31 юли 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ: Александър Каракачанов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТИ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /21-22 МАЙ 1994 Г., СОФИЯ/.


Чл.1 /1/ Обединението за социална демокрация /ОСД/ осъществява дейността си чрез клубове, изградени на териториален принцип по общини, от най-малко трима души.
/2/ Член на клуб на ОСД може да бъде всеки български гражданин, който има избирателни права и споделя идеите на социална демокрация.
/3/ Членовете на клубове на ОСД, които са членове на Българската социалистическа партия /БСП/, запазват своето членство в основните си партийни организации.

Чл.2. Членовете на всеки дискусионен клуб избират ръководство и могат да приемат вътрешни правила за дейността си.

Чл.3 /1/ Висш орган на ОСД е Конференцията.
/2/ Конференцията се свиква от Политическия съвет най-малко веднъж на 2 години.
/3/ При необходимост конференция на ОСД може да бъде свикана по искане на не по-малко от 1/4 от клубовете на ОСД.
/4/ Конференцията се състои от делегати, избрани от клубовете на ОСД. Членовете на Политическия съвет участват в конференцията по право.
/5/ Всеки делегат има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощно.
/6/ Конференцията се счита за законна, ако присъстват повече от половината делегати.
/7/ Конференцията взима решения с мнозинство повече от половината от гласовете на присъстващите делегати, а за изменение на правилата на работа - с мнозинство от 2/3 от присъстващите делегати.
/8/ КОНФЕРЕНЦИЯТА:
     1. Приема или утвърждава основните идейни проекти на ОСД.
     2. Определя целите на ОСД.
     3. Избира Политически съвет на ОСД и финансово-контролна комисия.
     4. Приема отчет за работата на Политическия съвет и отчет на финансово-контролната комисия.
     5. Изменя правилата за работа на ОСД.

Чл.4 /1/ Политическият съвет на ОСД се състои от 37 души, избрани от Конференцията на ОСД.
/2/ Народните представители - членове на ОСД, участват в работата на Политическия съвет на ОСД с право на глас.
/3/ Координаторите на ОСД, избрани от делегатски съвещания на клубовете по избирателни райони, участват в работата на Политическия съвет на ОСД с право на съвещателен глас.
/4/ Заседанията на Политическия съвет са законни, ако присъстват повече от половината от членовете му. Той взема решения с явно гласуване и обикновено мнозинство от имащите право на глас.

Чл.5 /1/ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА ОСД:
     1. Избира ръководство на Политическия съвет в състав: председател, трима заместник-председатели и 9 членове.
     2. Изработва и приема идейните проекти на ОСД.
     3. Определя задачите и приоритетите на ОСД в периода между конференциите.
     4. Изработва политическите позиции на ОСД.
     5. Подготвя и свиква конференция на ОСД и определя нормата на представителство.
     6. Създава помощни органи /комисии, работни групи и др./ и определя лица за работа в тях.
     7. Утвърждава приходите и разходите на ОСД.

Чл.6 /1/ РЪКОВОДСТВОТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ /ПС/ НА ОСД:
     1. Изразява и реализира политическите позиции на ОСД в рамките на решенията на ПС на ОСД.
     2. Представлява ОСД във вътрешнопартийните отношения и в контакти с други субекти на обществения и политическия живот.
     3. Организира и ръководи оперативната дейност на обединението.
     4. Разпорежда се с финансовите средства на обединението.
     5. Свиква заседанията на Политическия съвет, не по-малко от веднъж на 3 месеца.

Чл.7 /1/ Имуществото и средствата за финансиране на ОСД се образуват от:
     1. Доброволни вноски от членовете на клубовете.
     2. Дарения от спомоществователи.
/2/ Имуществото на клубовете на ОСД се стопанисва от ръководните им органи съобразно законите на страната.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ПРОЕКТ "ПРАВА НА ЧОВЕКА", ПРИЕТ НА 15 АПРИЛ 1994 Г., СОФИЯ.


2/ Случаи, при които полицията не е на мястото си, а понякога активно е на "погрешното място", когато наемни частни групи за охрана от типа на "борците" раздават възмездие сред ромски махали, подменяйки официалната система на криминално правораздаване /такъв е случаят например с погрома и убийството в Малорад/;

3/ случаи, при които полицията не осигурява защита на правата на ромите, когато големи групи граждани от българското мнозинство, на които "не са им издържали нервите", нападат, бият, опожаряват и се гаврят с човешкото достойнство на своите съседи - цигани, чиято единствена "колективна вина" е етническата им принадлежност.

Тази последна категория от случаи ние смятаме за особено опасна. Защо? Защото, докато хората, естествено, се стряскат, когато полицията бие или когато вилнеят "борците", в случаите с насъбралото се множество, на което "не му издържали нервите" и поради това се е самодеградирало до тълпа от вандали, в тези случаи хората са склонни "да проявят разбиране". Но не! Ние смятаме тъкмо това ново явление за най-опасно. Този тип явления е най-прекият път до кошмара на масовата психоза, наречена расизъм.

С пасивността си и с участието си в малтретирането на български граждани-роми полицията съдейства за ескалация на етническото напрежение в страната. Напоследък тази ескалация се проявява също и в остра етническа нетърпимост, стигаща и до отказ от съжителство в рамките на едно селище, както при инцидентите в кв. "Победа" на Бургас, Долно Белотинци и кв. "Сторгозия" на Плевен.

През периода от септември 1993 до януари 1994 година непознати маскирани лица неколкократно нападат и подпалват цигански къщи в квартал "Победа" - Бургас. Запалени са най-малко шест къщи. Подпалвачите се появяват обикновено към 2-3 часа сутринта. Те поливат къщите с бензин, палят ги и остават известно време около тях, като хвърлят камъни и дървета, за да попречат на обитателите да избягат. Четиригодишната Катя Анастасиева Стоянова е получила тежки обгаряния на главата и краката. Пострадалите, с които разговаряхме, смятат, че полицията е съдействала на подпалвачите. Тези твърдения трудно могат да се докажат, но във всеки случай е факт, че полицията не е успяла да защити граждани, тормозени твърде системно.

На 25 февруари 1994 година бе извършен жесток погром в циганската махала на село Долно Белотинци, област Монтана. Историята започва с убийството на седемдесетгодишния Първан Герасков от същото село. Той е убит при неизяснени обстоятелства от избягал от казармата войник циганин. Войникът е заловен от селяните и предаден на полицията. Още същата вечер съселяни на убития, българи, въоръжени с пушка, сабя, колове, брадви и вили, нападат циганските къщи в селото, изпочупват врати, прозорци и покъщнина, насилствено извеждат всички цигани от домовете им и ги събират на площада. Принуждават ги да маршируват до съседното село Николово и обратно. Основната част от така унизените са били майки с деца и стари хора. Между майките е била Ваня Николова заедно с новороденото си бебе, което е било само на 10 дни. Извън селото циганите били заплашени, че ще бъдат хвърлени от мост. Имало и заплахи за сексуално насилие. Погромите продължават и през следващите няколко дни. На 26 февруари 1994 г. в полунощ е запалена къщата на Мирон Симеонов Методиев. Всичката покъщнина е изгоряла, а къщата е необитаема. В момента той живее заедно със съпругата си и бременната си снаха в обществената тоалетна на Монтана. На 27 февруари 1994 г. след погребението на Първан Герасков с участието на кмета на Долно Белотинци Генчо Петров Колов се провежда митинг на площада на селото. Самият кмет открива митинга и говори на него. Селянинът Емил Макавеев с нож пред микрофона заявява, че жив циганин няма да остане в селото. Чуват се призиви: "Смърт на циганите!" На митинга е прието писмо до президента на Републиката, в което се настоява за изселване на всички цигани от Долно Белотинци и отмяна на мораториума върху смъртното наказание. В резултат от погромите по-голяма част от циганите са напуснали домовете си от страх и живеят по околни селища при роднини.

На 26 март 1994 година около 21 часа група от около 50 "бръснати глави" нападат общинските жилища на плевенската улица "Железничар" в кв. "Сторгозия", в които живеят цигани. Нападателите били въоръжени с бутилки запалителна смес, бомбички, камъни и тояги. Главите на някои от тях били покрити с чорапи. Нападението било съпътствано с псувни и закани: "Ще ви горим на живо!", "Махайте се от Сторгозия!". Запалено било жилището на Захаринка Колева, от което изгорял почти целият покрив и много покъщнина. Дошлата по-късно полиция, според единодушните свидетелства на потърпевшите, не им е оказала никаква помощ, а в някои случаи полицаи са се включили в побой над цигани. Изтъпленията продължили няколко дни след това. На 28 март 1994 г. в 20.30 часа същата група "бръснати глави", въоръжена със запалителни бутилки, бомбички и факли, атакува отново други три ромски къщи. Изпочупени са прозорци, изгоряла е покъщнина, опустошени са жилищни помещения. Един час по-късно пристига полиция заедно с пожарни коли и линейки. Атаката е прекратена, но никой от участниците не е задържан, въпреки че много от тях са добре познати на местните хора. Същата вечер нападението се пренася върху общинските жилища на ул. "Лозинка". Там са изпочупени прозорци и покъщнина в още пет ромски къщи.

Който смята, че има на този свят нещо по-страшно от насилието, нека се опита да омаловажи тези случаи, да ги определя като изолирани изключения или да умува теоретично дали те представляват случаи на расова дискриминация или не. За нас е тревожен фактът, че в това общество почти не се чуват гласове на протест срещу етнически мотивираното насилие. Тези случаи може би са преддверие към още по-безнаказано и по-масово насилие. Но дори когато не е симптом на обща тенденция, насилието само по себе си е абсолютно зло и следва да бъде категорично осъдено.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ФОНДАЦИЯ "ДОВЕРИЕ И ЗАКРИЛА", ПРИЕТ НА 27 ЮЛИ 1993 Г.


Управителен съвет

Чл.12 /1/ Управителният съвет организира дейността на фондацията и изпълнява функциите, предвидени с устава или възложени му от Съвета на дарителите.
/2/ Управителният съвет като колективен орган или чрез делегиране на правата си на председателя:
     1. организира изпълнението на решенията на Съвета на дарителите;
     2. организира и ръководи дейността на фондацията, осигурява стопанисването и опазването на нейното имущество;
     3. извършва сделки с имуществото на фондацията - вкл. образуване на фирми, придобиване и продаване на дялове, акции и други ценни книжа, недвижими имоти и други ценности и т.н.;
     4. сключва трудовите договори със служителите на фондацията;
     5. в рамките на съответните планове и програмите взема решения за целесъобразно изразходване на предвидените средства за идеалните цели на фондацията;
     6. поддържа връзки с дарителите от страната и чужбина и с ръководството на Министерство на вътрешните работи /МВР/;
     7. решава други въпроси, които са му възложени от Съвета на дарителите.
/3/ В неотложни и в други особени случаи Управителният съвет може да взема решения неприсъствено, с протокол, подписан от всичките му членове.
/4/ Управителният съвет може да избере между членовете си заместник-председател и секретар и да определи техните функции и задачи.
/5/ Управителният съвет провежда заседанията и взема решенията при кворум /респ. мнозинство/ 2/3 от членовете си.
/6/ Членовете на Управителният съвет получават възнаграждение за участието си в заседанията, което зависи от имущественото състояние на фондацията и се одобрява периодично от Съвета на дарителите.


Председател

Чл.13 /1/ Председателят ръководи работата на Управителния съвет и осъществява функциите му между заседанията.
/2/ Председателят представлява фондацията в отношенията й с трети лица.
/3/ Председателят получава възнаграждение за извършената работа съгласно правилата на чл. 12 ал. 4 от този устав, увеличено с процент, определен от ръководството.
/4/ В случай, че някой от членовете на Управителния съвет, или председателя, с действията си е причинил имуществени вреди на фондацията, той отговаря имуществено по общия ред.


Изпълнителен директор

Чл.14 /1/ Изпълнителният директор се назначава от Управителния съвет на фондацията.
/2/ Изпълнителният директор е пряко подчинен на председателя и изпълнява функциите и задачите, възложени му от него.
/3/ Изпълнителният директор се отчита пред Управителния съвет, а ако бъде поканен, и пред Съвета на дарителите.


Парични фондове

Чл.15 /1/ По решение на Настоятелството фондацията образува парични фондове.
/2/ Дарения и завещания, направени при условие за използване по определен от дарителя начин, се обособяват в отделени фондове. Тяхното изразходване се отчита отделно.


Надзорна власт

Чл.16 Компетентен за фондацията министър по смисъла на Закона за лицата и семейството е министърът на вътрешните работи.


 Други разпоредби

Чл.17 /1/ Прекратяването или смъртта на някои от учредителите или дарителите не води до прекратяване на фондацията или отмяна на даренията.
/2/ В случай, че поради промени в законодателството или съществени изменения в обществено-икономическото положение в страната някоя от разпоредбите на този устав се окаже недействителна, стане неизпълнима, безсмислена или пречи за постигане на целите и нормалното осъществяване на дейността на фондацията, по искане на Настоятелството и министъра, който упражнява надзорна власт, съответната разпоредба се заменя с друга разпоредба, отговаряща по смисъл на първоначалната и на целите на фондацията.


Вътрешни правила

Чл.18 /1/ Вътрешната организационна и финансова дейност на фондацията може да бъде организирана с помощта на вътрешни правила, приети от Управителния съвет.
/2/ Ако бъдат изработени, вътрешните правила по предходната алинея съставляват неразделна част от този устав.


Заключителна разпоредба

Чл.19 Този устав е приет от учредителите на 27 юли 1993 г. и е неразделна част от учредителния акт на фондация "Доверие и закрила".


/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
03.08.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!