3 август 1990

СОФИЯ, 3 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                                                   БРОЙ 152 /170/

СОФИЯ, 3 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТКРИТО ПИСМО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ "МИР ЧРЕЗ КУЛТУРА”.


УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙЦИ,
УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ "МИР ЧРЕЗ КУЛТУРА", КОЯТО Е ФИЛИАЛ НА ЕДНОИМЕННАТА МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ И РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА КУЛТУРАТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ, ИЗРАЗЯВАМЕ ТРЕВОГАТА СИ ОТ БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЯ ФАКТ - ЗАТВАРЯНЕТО НА НАЦИОНАЛИАТА НИ БИБЛИОТЕКА ПОРАДИ ЛИПСА НА ПОМЕЩЕНИЯ И ДОСТАТЪЧНИ СРЕДСТВА ЗА AБОНАМEHTИ ЗA ЧУЖДЕСТРАННА ПЕРИОДИКА.

НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” Е ЕДИН ОТ ИНСТИТУТИТЕ, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ ФИЗИОНОМИЯТА НА НАЦИЯТА НИ. А СЕГА - ЗАТВОРЕНА И НЕИЗВЕСТНО ДОКОГА! ОТ ТОВА НЕ МОЖЕ ДА НЕ ТРЕПНЕ ВСЯКО БЪЛГАРСКО СЪРЦЕ. ПРИКАНВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ОБСЪДИ И ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ПO ПРОБЛЕМИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА, ДОРИ С РИСК ДА ОТЛОЖИ С НЯКОЛКО ЧАСА ОБСЪЖДАНЕТО НА ДРУГИ ВЪПРОСИ.

НИЕ ЩЕ ЗАИНТЕРЕСОВАМЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ ОТ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФОНДАЦИИ И ЛИЦА У НАС И В ЧУЖБИНА, КАТО МОЛИМ И ВИЕ ДА НАПРАВИТЕ СЪЩОТО. БИБЛИОТЕКАТА ТРЯБВА ДА ПОЛУЧИ ПОМЕЩЕНИЯ И ВАЛУТА ЗА АБОНАМЕНТИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗДАНИЯ, БЕЗ КОЕТО, КАКТО С ОСНОВАНИЕ ЗАЯВИ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ПРОФ. БОЖИДАР РАЙКОВ, НЕЙНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН СЕ ОБЕЗМИСЛЯ.

ДЛ СПАСИМ НАЦИОНАЛИАТА БИБЛИОТЕКА И ГАРАНЦИЯТА, ЧЕ ШЕ СЕ РАЗВИВАМЕ КАТО КУЛТУРНА СТРАНА.

СОФИЯ, ЮЛИ 1990 Г.           БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ "МИР ЧРЕЗ КУЛТУРА"
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ


НАСТОЯЩЕТО ОТКРИТО ПИСМО СЕ ИЗПРАЩА ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ЛИЧНО ДО ОБЩЕСТВЕНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ КАТО: НИКОЛАЙ ТОДОРОВ, АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ, ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, ВИКТОР ВЪЛКОВ, ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ, ЧАВДАР КЮРАНОВ, ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ, ПЕТЪР БЕРОН, ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА, МИТРОПОЛИТ ПАНКРАТИЙ, БЛАГА ДИМИТРОВА, СВЕТЛИН РУСЕВ, МАРКО ГАНЧЕВ, ГЕОРГИ МИШЕВ, СТЕФАН ПРОДЕВ, АЛЕКСАНДЪР ЧИРКОВ, БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ, КОЛЬО ГЕОРГИЕВ, МАРИН ГОЛЕМИНОВ, БОГОМИЛ РАЙНОВ, РАДОЙ РАЛИН, ДИМИТЪР КОЗЕВ, ИВАН ГОНГАЛОВ, ХРИСТО ГЕНЧЕВ, НИКОЛА ПОПОВ, ПЕТЪР ДИНЕКОВ И ДР.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ", ИЗПРАТЕНА ДО ПОСЛАНИКА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РВПУБДИКА ЮГОСЛАВИЯ.


ГОСПОДИН ПОСЛАНИК,

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 46 ГОДИНИ СМЕ СВИДЕТЕЛИ КАК В ЮГОСЛАВИЯ ОРГАНИЗИРАНО СЕ ФАЛШИФИЦИРАТ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ, БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ В МАКЕДОНИЯ И НЕГОВАТА НАЙ-ВРЪХНА ТОЧКА - ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ. ТОВА НАЙ-ГОЛЯМО И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЪЛГАРСКО ВЪСТАНИЕ В НАШАТА НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ СЕ ПРЕДСТАВЯ ПРЕД СВЕТА ЗА "МАКЕДОНСКО". ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ОСКВЕРНЯВА ПАМЕТТА НА ХИЛЯДИТЕ ЖЕРТВИ НА ТУРСКИТЕ ЗВЕРСТВА И ПОДВИЗИТЕ НА ВЪСТАНИЦИТЕ.

ЗА ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ СА ИЗЛЕЗЛИ ОТ ПЕЧАТ ХИЛЯДИ КНИГИ, СТАТИИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ОТ КОИТО ЛИЧИ БЕЗСПОРНИЯТ БЪЛГАРСКИ ХАРАКТЕР НА ВЪСТАНИЕТО. ВЪПРЕКИ ТОВА ОБАЧЕ, НА 2 АВГУСТ 1944 ГОДИНА СЕ НАМЕРИХА ХОРА, КОИТО ИЗВЪРШИХА НЕБИВАЛО СВЕТОТАТСТВО В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ, В МАНАСТИРА "СВ.ПРОХОР ПЧИНСКИ" ТЕ ОБЯВИХА, ЧЕ, ПРОДЪЛЖАВАЙКИ "ДЕЛОТО" НА ГЕРОИТЕ ОТ ИЛИНДЕН, СЪЗДАВАТ МАКЕДОНСКА ДЪРЖАВА В ГРАНИЦИТЕ НА СФРЮ. ОТ ТОГАВА ДО ДЕН-ДНЕШЕН, ВЛАСТИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ СЕ МЪЧАТ ДА ПРЕРАБОТЯТ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ И ТЯХНАТА КУЛТУРА В АНТИБЪЛГАРСКИ ДУХ. СЪЗДАДОХА СЕ МАКЕДОНСКИ ЕЗИК, ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА.

ОБЩОБЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" КВАЛИФИЦИРА ТЕЗИ ДЕЯНИЯ КАТО ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ БЪЛГАРСКОТО ДУХОВНО ЕДИНЕНИЕ, ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ЗА НАЦИОНАЛНО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И САМОСЪЗНАНИЕ, КАТО ФОРМА НА АСИМИЛАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ, ЗА КОЕТО ОТ 2 АВГУСТ 1944 Г. ДО СЕГА В ЮГОСЛАВИЯ БЯХА ОРГАНИЗИРАНИ 700 СЪДЕБНИ ПРОЦЕСА, ЧРЕЗ КОИТО БЯХА ИЗБИТИ НАД 10 000 БЪЛГАРИ, А НА 120 000 СА БИЛИ ПРИСЪДЕНИ РАЗЛИЧНИ СРОКОВЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА В ЛАГЕРИ И ЗАТВОРИ.

ЗАТОВА НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЩЕ ВОДИ БЕЗКОМПРОМИСНА ЛЕГАЛНА БОРБА В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА ДО ПОБЕДЕН КРАЙ СРЕЩУ ВЕЛИКОСРЪБСКИЯ ШОВИНИЗЪМ И МАКЕДОНИЗЪМ И ДО ПЪЛНАТА ПОБЕДА НА СВЕТАТА ИСТИНА.

СОФИЯ, 2 АВГУСТ /ИЛИНДЕН/ 1990 Г.                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ /НДЗПЧ/.


НОВОИЗБРАНИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 28 ЮЛИ 1990 ГОДИНА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, КОНТРОЛНА КОМИСИЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ /НДЗПЧ/ ОБСЪДИХА ПРОТОКОЛА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13 ЮЛИ 1990 ГОД., И РЕШЕНИЕТО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ ЧЛЕНСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ПРИЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. ПОДДЪРЖАТ РЕШЕНИЕТО, ВЗЕТО ОТ СЪБРАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА 7 ЮЛИ 1990 ГОД., ПО ОТНОШЕНИЕ ЧЛЕНСТВОТО НА НДЗПЧ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ НАЙ-РАНО ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ ЕСЕНТА.

2. ОБЯВЯВАТ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРОТОКОЛА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ОТ 13 ЮЛИ 1990 ГОД. ПОРАДИ ЛИПСАТА НА НЕОБХОДИМИЯ ЗА ТОВА КВОРУМ, КАКТО И ЧЕ ТОЙ НЕ ОТРАЗЯВА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СТАНОВИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО КЪМ СДС И НЕ Е СЪГЛАСУВАН С АКТИВА НА НДЗПЧ.

ПОДОБНИ РЕШЕНИЯ СЪГЛАСНО УСТАВА НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ МОГАТ ДА СЕ ВЗЕМАТ САМО ОТ СЪБРАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ, А НЕ ПОД ИНДИВИДУАЛНИЯ НАТИСК НА Г-Н РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО.

3. НАСТОЯВАТ НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС, НА КОЕТО ДА УЧАСТВУВАТ И НОВОИЗБРАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО, ДА АНУЛИРА РЕШЕНИЕТО СИ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ ЧЛЕНСТВОТО МУ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

ЗА ВЗЕТОТО СТАНОВИЩЕ ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ СА ДЛЪЖНИ ДА УВЕДОМЯТ ВСИЧКИ ГРУПИ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В СТРАНАТА, КАКТО И ОБЩЕСТВЕНОСТТА С ЦЕЛ ДА БЪДЕ ВЪЗВЪРНАТ АВТОРИТЕТЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО ДЕМОКРАТИЧНА ПРАВОЗАЩИТНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

СОФИЯ, 30 ЮЛИ 1990 Г.    СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ: B.KQCTOB И Н.КОЛЕВ - БОСИЯ
                                       ЗА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ - ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


СОФИЯ, З АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО - ОБРЪЩЕНИЕ ДО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ И ДО ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ОТ НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ /НДЗПЧ/.


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ИЗЯВЛЕНИЯТА НА Г-Н РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ ОТ 31 ЮЛИ И 1 АВГУСТ 1990 Г., КАКТО И ВСИЧКИ НЕГОВИ ИЗЯВЛЕНИЯ СЛЕД 28 ЮЛИ 1990 Г. НЕ СА НАПРАВЕНИ В КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО, ТЪЙ КАТО НА СЪВЕЩАНИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28 ЮЛИ 1990 Г. В СОФИЯ, Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ Е ОСВОБОДЕН ОТ ПОСТА ПРЕДСЕДАТЕЛ.

ТОВА СЪВЕЩАНИЕ Е СВИКАНО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ.7 Т.2 ОТ УСТАВА ПО ИНИЦИАТИВА НА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО И ПЛАНИРАНАТА ОТ БИВШИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ НЕ Е ПРЕЧКА ДА СЕ ПРОВЕДЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСТАВА ДРУГА ПРЕДИ ТОВА, НИТО ТЯ ДА ВЗИМА РЕШЕНИЯ.

1 АВГУСТ, 1990 Г.    СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ: ВАСИЛ КОСТОВ И НИКОЛАИ КОЛЕВ - БОСИЯ
                              ЗА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ: ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 3 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТОТО ПИСМО, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА БЪЛГАРИЯ ОТ АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ"И ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ".


АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ" И ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ" ИСКРЕНО ВИ ПОЗДРАВЯВАТ ПО СЛУЧАЙ ИЗБИРАНЕТО ВИ НА НАЙ-ВИСОКИТЕ И ОТГОВОРНИ ПОСТОВЕ В ДЪРЖАВАТА.

СМЯТАМЕ, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ КАЧЕСТВА ВИ ПРАВЯТ НАИСТИНА ПОДХОДЯЩИ ЗА ТАЗИ НЕЛЕКА, НО ОСОБЕНО ВАЖНА ОБЩЕСТВЕНА И ПОЛИТИЧЕСКА МИСИЯ, КОЯТО ПОЕМАТЕ.

Г-Н ЖЕЛЕВ, НИЕ ВИСОКО ОЦЕНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА НА НЕПОКОЛЕБИМ БОРЕЦ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СПРАВЕДЛИВОСТ, ВАШАТА СПОСОБНОСТ ДА ПРЕОДОЛЯВАТЕ НЕНУЖНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ И ДА СЪДЕЙСТВАТЕ НАИСТИНА ЗА МИРНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ РЕФОРМИ, ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС НА НОВИЯ СИ ПОСТ ДА БЪДЕТЕ И КОМБИНАТИВНО МИСЛЕЩ, ЕНЕРГИЧЕН И ИНИЦИАТИВЕН ПОЛИТИК С ЯСНА И СТАБИЛНО ОТСТОЯВАНА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ.

Г-Н СЕМЕРДЖИЕВ, НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ВИЕ СТЕ ЕДИН ЧЕСТЕН И НАИСТИНА ДЕМОКРАТИЧНО MИСЛЕЩ ЧОВЕК И ПОЛИТИК, КОЙТО Е ДОСТОЕН ДА СПОДЕЛИ ГОЛЯМАТА ОТГОВОРНОСТ КАТО ПОМОЩНИК НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА ЗА МЪДРОТО И СТАБИЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ В СЛОЖНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ.

ВЪВ ВАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ, ГОСПОДА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ, ОЧАКВАМЕ ДА ПРОЛИЧИ ВАШЕТО ЯСНО СЪЗНАНИЕ, ЧЕ НА БЪЛГАРИЯ СА НУЖНИ НЕ ЛИЧНОСТИ - ОБИКНОВЕНА ФУНКЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ РЕАЛНОСТИ И ИНТЕРЕСИ, А ХОРА С ЯСНО ИЗРАЗЕНА ПОЛИТИЧЕСКА ФИЗИОНОМИЯ, С РЕАЛНИ И РАДИКАЛНИ ИДЕИ ЗА ДЕМОКРАТИЧНОТО БЪДЕЩЕ НА СВОБОДНА И ПРОСПЕРИРАЩА БЪЛГАРИЯ.

В НАШЕ ЛИЦЕ ВИЕ ЩЕ СРЕЩАТЕ СЪДЕЙСТВИЕ В УСИЛИЯТА ВИ ДА УСКОРИТЕ И ГАРАНТИРАТЕ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ РЕФОРМИ. СЪЩЕВРЕМЕННО НИЕ ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ С ВСИЧКИ МИРНИ И ЗАКОННИ СРЕДСТВА НА ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В ДРУГА ПОСОКА.

УВЕРЯВАМЕ, ЧЕ БЪРЗО ЩЕ ДОПРИНЕСЕТЕ ЗА СПАДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО НАПРЕЖЕНИЕ ЧРЕЗ НЕЗАБАВНОТО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ОСНОВАТЕЛНИТЕ И СПРАВЕДЛИВИ ИСКАНИЯ НА ПРОТЕСТИРАЩАТА ЧЕСТНА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ.

СОФИЯ, 1 АВГУСТ 1990 Г.           ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
                                                АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ": БОРИС ХРИСТОВ

                          ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ": ИВАН CEBOB, АТАНАС КИРЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА “КУРИЕР"/


X   Х   X

СОФИЯ, 3 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА - ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ДВИЖЕНИЕТО "ЖЕНИ И МАЙКИ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО”.


ПРОТЕСТИРАМЕ ПРОТИВ НАСИЛНИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА РАЗВИЛНЕЛИ СЕ ГРАЖДАНИ ДО СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 27 ЮЛИ 1990 Г.

СМУТЕНА Е РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА, УНИЖЕНИ СА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА. ОБЕЗПОКОЕНИ СМЕ, ЧЕ ВМЕСТО СПОКОЕН И ДЕЛОВИ ТОН СЕ ВЪЗБУЖДАТ ЕМОЦИИ И РЕАКЦИИ, ПРЕЧЕЩИ НА КОНСТРУКТИВНАТА РАБОТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

НИЕ, ЖЕНИТЕ И МАЙКИТЕ, КАТЕГОРИЧНО ПРОТЕСТИРАМЕ ПРОТИВ ДИКТАТА НА УЛИЦАТА. НАСТОЙЧИВО ИЗИСКВАМЕ КОМПЕТЕНТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ДА ВЗЕМАТ НЕЗАБАВНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СПОКОЙСТВИЕ И ОБЩЕСТВЕН РЕД.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ЖЕНСКИТЕ КОМИТЕТИ, СЪЮЗИ, СДРУЖЕНИЯ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ УСИЛИЯТА И ВОЛЯТА НИ В ПРЕОДОЛЯВАНЕ БОЛКАТА ОТ МЪЧИТЕЛНОТО РАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

НЕКА МАЙКА БЪЛГАРИЯ НИ БЪДЕ СИЛАТА, ОЛТАРЪТ И ОПОРАТА В ТЕЗИ ТРУДНИ ДНИ!

НЕКА С ЖЕНСКА ГРИЖОВНОСТ И ВСЕОТДАЙНОСТ СЪХРАНИМ ЕДИНЕН КУБРАТОВИЯ СНОП НА БЪЛГАРСКИЯ НИ РОД!

ЖЕНИ И МАЙКИ, БДЕТЕ!
ГРАЖДАНСКИЯТ МИР Е В ОПАСНОСТ!

СОФИЯ, ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БКП/.


УСТАВ

БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е САМОСТОЯТЕЛНА И НЕЗАВИСИМА МАРКСИСТКА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО СИ ПОСТАВЯ ОСНОВНА ЗАДАЧА ДА СЕ БОРИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СПРАВЕДЛИВО, ДЕМОКРАТИЧЕСКО, СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО.

ТЯ Е ПАРТИЯ НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА, НА ТРУДОВИТЕ СЕЛЯНИ, НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА И НА СЛУЖЕЩИТЕ, КОИТО ДАВАТ СВОЯ ПРИНОС ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СПРАВЕДЛИВ И ХУМАНЕН СОЦИАЛИЗЪМ.

БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЩЕ ПРОВЕЖДА ДЕЙНОСТТА СИ, СПАЗВАЙКИ КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ.

ПАРТИЯТА ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ В ДЕЙНОСТТА СИ ОТ ВСИЧКО ПОЛОЖИТЕЛНО И ДЕМОКРАТИЧНО СЪЗДАДЕНО ОТ НАЙ-СВЕТЛИТЕ УМОВЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, А ТАКА СЪЩО И ОТ БОГАТИЯ ОПИТ НА СВЕТОВНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО И РАБОТНИЧЕСКО И ТРУДОВО ДВИЖЕНИЕ.

ПАРТИЯТА ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СИ И ЩЕ ПОДДЪРЖА ВРЪЗКИ С ВСИЧКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ, ТРУДОВИ И РАБОТНИЧЕСКИ ПАРТИИ, СЪС СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ И ВСИЧКИ ЛЕВИ И ПРОГРЕСИВНИ ДВИЖЕНИЯ В СВЕТА, КОИТО СЕ БОРЯТ ЗА ТЪРЖЕСТВОТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ЗА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ИДЕАЛИ ЗА ПРАВДА, СПРАВЕДЛИВОСТ И ТРАЕН МИР НА ЗЕМЯТА.

ПЪРВО - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ И ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА

1. БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ ИЗГРАЖДА КАТО САМОСТОЯТЕЛНА И НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА МАРКСИСТКА ОРГАНИЗАЦИЯ.

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА, ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИ И ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ИЗГРАЖДАТ ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ НА
ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ РЕШЕНИЯТА, ВЗЕТИ С БОЛШИНСТВО.

3. РАВЕНСТВО В ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ВЗАИМНОТО УВАЖЕНИЕ И ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ.

4. САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НЕОТЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ! СТРОГО ДА СЕ СПАЗВА СВОБОДАТА НА ИЗЯВЛЕНИЯ НА МИСЛИ И КРИТИКА ПРИ ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛНИ ЗАДАЧИ. ДА СЕ ЗАЧИТА И УВАЖАВА МНЕНИЕТО НА ОПОНЕНТИТЕ ВЪРХУ ОСНОВАТА НА РАЗНООБРАЗИЯ НА МНЕНИЯ.

5. ИЗБОРНОСТ НА ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ И РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЧРЕЗ ПРЕКИ, ТАЙНИ ИЛИ ЯВНИ ИЗБОРИ ПРИ СТРОГО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА СЪЗНАТЕЛНОСТ. ЗА ИЗБРАНИ СЕ СМЯТАТ ОНЕЗИ, ЗА КОИТО СА ГЛАСУВАЛИ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ НА КОНГРЕСА, КОНФЕРЕНЦИЯТА, ПЛЕНУМА, СЪБРАНИЕТО.

6. НЕДОПУСКАНЕ ПОД НИКАКВА ФОРМА ОТ ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА ПО ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

7. РЕДОВНА ОТЧЕТНОСТ НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИ ПРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА И УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ОТДОЛУ, С ПРАВО НА ОТЗОВАВАНЕ ОТ РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ, КОГАТО НЕ СЕ ОТСТОЯВАТ ПРАВАТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД ИЛИ ПРИ ВЪЗГОРДЯВАНЕ, КАРИЕРИЗЪМ И ЗЛОУПОТРЕБА С НАРОДНОТО И ПАРТИЙНОТО ДОВЕРИЕ.

8. БКП СЕ ИЗГРАЖДА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ В МАХАЛИ, СЕЛА, СЕКЦИИ, КВАРТАЛИ И ГРАДОВЕ.

ВТОРО - ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА, ТЕХНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

9. ЧЛЕН НА БКП МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, НАВЪРШИЛ 18 ГОДИНИ, КОЙТО ПРИЗНАВА ПРОГРАМАТА /ПЛАТФОРМАТА/ И УСТАВА НА ПАРТИЯТА, ЧЛЕНУВА В ЕДНА ОТ ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕДОВНО ПЛАЩА ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС.

10. ЧЛЕНОВЕТЕ НА БКП СЕ ПРИЕМАТ ОТ ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЪЗ ОСНОВА НА МОЛБА. ЗА ПРИЕТ ЧЛЕН СЕ СМЯТА, КОГАТО ЗА НЕГО СА ГЛАСУВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ НА СЪБРАНИЕТО.

11. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА БКП МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ И КОЛЕКТИВНИ ДВИЖЕНИЯ.

12. ЧЛЕНЪТ НА ПАРТИЯТА ИМАТ СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

A. АКТИВНО ДА УЧАСТВУВА С МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАЗРАБОТВАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПАРТИЙНАТА ПОЛИТИКА И ЗА ИЗХОДА НА СТРАНАТА ОТ КРИЗАТА.

Б. ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН В ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИ ОТ ПО ДО ЦК НА БКП.

B. ДА УЧАСТВУВА ЛИЧНО, КОГАТО СЕ ОБСЪЖДА ПАРТИЙНОТО МУ ПОЛОЖЕНИЕ, И ДА ИМА ПРАВО НА ОБЖАЛВАНЕ РЕШЕНИЯТА НА ПО, КОГАТО СА НЕОСНОВАТЕЛНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДО КОНГРЕСА.

Г. ДА НАПУСКА И ДА СЕ ВРЪЩА В ПАРТИЯТА ПО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ.

Д. ДА СЕ ПОЛЗУВА ОТ ЗАЩИТАТА НА ПАРТИЯТА И ДА ДАВА СВОЯ ПРИНОС ЗА РАЗГРЪЩАНЕ ДЕМОКРАЦИЯТА В ПАРТИЯТА, ДА СПАЗВА И ДА УКРЕПВА БОРБАТА ЗА ТЪРЖЕСТВОТО НА ПАРТИЙНАТА ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТ.

Е. ДА УЧАСТВУВА В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КАМПАНИИ НА ПАРТИЯТА, КАТО ОТСТОЯВА И ЗАЩИТАВА НЕЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ, НО НИКОГА ДА НЕ СИ СЛУЖИ С ДЕМАГОГИЯ, ЛЪЖИ И ИЗМАМИ.

3. МОЛБИТЕ И ЖАЛБИТЕ НА НАКАЗАНИ ЧЛЕНОВЕ НА БКП СЕ ПОДАВАТ В ДВУМЕСЕЧЕН СРОК ИЛИ КОГАТО КОМУНИСТЪТ НАМЕРИ ЗА НЕОБХОДИМО ДО СЪОТВЕТНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ И СЕ РАЗГЛЕЖДАТ И РЕШАВАТ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК. ЗА РЕЗУЛТАТА СЕ УВЕДОМЯВАТ ПИСМЕНО МОЛИТЕЛЯТ И ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО Е НАЛОЖИЛА НАКАЗАНИЕТО.

ТРЕТО - ПЪРВИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

13. ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ИЗГРАЖДАТ ПРИ МИНИМУМ ТРИМА ЧЛЕНОВЕ. ВСИЧКИ ПО СЕ ВОДЯТ НА ОТЧЕТ В ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ. ОТЧИСЛЯВАНЕТО ОТ ЕДНА ПО СТАВА ЧРЕЗ ВЗЕМАНЕ ЛИЧНО И ЗАНАСЯНЕ НА ПАРТИЙНОТО ДОСИЕ ОТ ЕДИНИЯ В ДРУГИЯ    ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ.

БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО УЧАТ ИЛИ РАБОТЯТ В ДРУГИ СТРАНИ, МОГАТ ДА СЪЗДАВАТ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ТЕЗИ СТРАНИ, АКО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ И НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ЗАКОНИТЕ НА ТЕЗИ СТРАНИ.

14. ВИСШ РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е ПАРТИЙНОТО СЪБРАНИЕ, КОЕТО СЕ ПРОВЕЖДА ПО ПЛАН НА ПО ИЛИ ПО ИНИЦИАТИВА НА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ. СЪБРАНИЕТО НА ПО ИЗБИРА И ОТЗОВАВА ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИЯ И ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ.

15. ЗА ДЕЛОВОТО ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНАТА РАБОТА ПО ИЗБИРА БЮРО НА ПО ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ.

16. РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПО СТАВА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ С 200 ЧЛЕНОВЕ НАПРАВО ИЗБИРАТ ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕС И НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОИТО ЗАПАЗВАТ МАНДАТА СИ ДО СЛЕДВАЩИЯ КОНГРЕС.

ПО С ПО-МАЛЪК БРОЙ ЧЛЕНОВЕ СЕ ГРУПИРАТ И ИЗБИРАТ ДЕЛЕГАТИ ОТ ДВЕ И ПОВЕЧЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СПАЗВАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА АЛТЕРНАТИВНОСТ.

ЧЕТВЪРТО - ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ

17. ОБЩИНСКИТЕ КОМИТЕТИ ОБЕДИНЯВАТ ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЙОНА НА ОБЩИНАТА.

18. ВИСШ РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ Е КОНФЕРЕНЦИЯТА, КОЯТО СЕ ПРОВЕЖДА НА ДВЕ ГОДИНИ.

НА КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ОБСЪЖДАТ ОТЧЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ, НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ, РАЗРАБОТВАТ И ПРИЕМАТ ПЛАТФОРМИ, А ПРИ НЕОБХОДИМОСТ РАЗГЛЕЖДА И ДРУГИ АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, ИЗБИРА ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ И КОНТРОЛНА КОМИСИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОМИТЕТИ, ПРОВЕЖДАТ ПЛЕНУМИ НА ВСЯКО ПОЛУГОДИЕ И СА ДЛЪЖНИ ДА СВИКАТ И ДА ПРОВЕЖДАТ ОБЩИНСКИ КОНФЕРЕНЦИИ, АКО ТОВА СА ПОИСКАЛИ ЕДНА ТРЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. ПРИ ОТКАЗ СЪЩИТЕ ИЗБИРАТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, КОЙТО ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА КОНФЕРЕНЦИЯТА, ЧИИТО РЕШЕНИЯ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ /ИЗБИРА/ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ ПРЕДСТАВЛЯВА ОРГАНИЗАЦИЯТА ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА Й С ДРУГИ ДВИЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТИИ.

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ РАБОТИ ПО ПЛАН И Е ПОДЧИНЕН НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ.

ОБЩИНСКАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ ПРОВЕЖДА ЗАСЕДАНИЯ ВСЕКИ МЕСЕЦ И ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ ЗА СТРОГО СПАЗВАНЕ НА УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА ПАРТИЯТА, РАЗГЛЕЖДА И РЕШАВА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ПО ЖАЛБИТЕ, МОЛБИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК УВЕДОМЯВА ПИСМЕНО ПОДАТЕЛИТЕ ИМ. РЕДОВНО СЕ ОТЧИТА ПРЕД ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ.

ПЕТО - ОБЩОПАРТИЙНИ ОРГАНИ

19. ВЪРХОВЕН ОРГАН НА БКП Е КОНГРЕСЪТ, КОЙТО СЕ СВИКВА НА ЧЕТИРИ ГОДИНИ, А ДЕЛЕГАТИТЕ МУ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СЕ СЪБИРАТ, КОГАТО ИЗЯВЯТ ЖЕЛАНИЕ ПОВЕЧЕТО ОТ ПОЛОВИНАТА И ПОИСКАТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПЛЕНУМ ИЛИ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС. ПРИ ОТКАЗ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ ТЕ ИЗБИРАТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, КОЙТО ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА ПЛЕНУМА ИЛИ КОНГРЕСА. ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ СТАВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ЦЯЛАТА ПАРТИЯ.

20. КОНГРЕСЪТ СЕ СВИКВА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ И СЕ ОБЯВЯВА НАЙ-МАЛКО ДВА МЕСЕЦА ПРЕДВАРИТЕЛНО, А ЕДИН МЕСЕЦ ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ПУБЛИКУВАТ В ПАРТИЙНИЯ ОРГАН "РАБОТНИЧЕСКИ ВЕСТНИК" ПРОЕКТОДОКУМЕНТИТЕ ЗА ВСЕНАРОДНО ОБСЪЖДАНЕ.

ДЕЛЕГАТИТЕ СЕ ИЗБИРАТ ПРЯКО ОТ ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. БРОЯТ ИМ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БКП.

АКО ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НЕ СВИКА КОНГРЕСА В ПОСОЧЕНИЯ СРОК,ПАРТИЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ИМАТ ПРАВО ДА ПОИСКАТ СВИКВАНЕТО МУ. ПРИ ОТКАЗ ДА СЕ УВАЖИ ИСКАНЕТО ИМ, ТЕ ИЗБИРАТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, КОЙТО НАСРОЧВА КОНГРЕСА, ОРГАНИЗИРА ЦЯЛАТА РАБОТА ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСТАВА И ГО ПРОВЕЖДА. РЕШЕНИЯТА МУ СТАВАТ ЗАКОННИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ЦЯЛАТА ПАРТИЯ.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БКП, НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА, КОИТО НЕ СА ИЗБРАНИ ЗА ДЕЛЕГАТИ, УЧАСТВУВАТ В РАБОТАТА НА КОНГРЕСА КАТО ГОСТИ.

21. КОНГРЕСЪТ НА БКП РАЗГЛЕЖДА:

A. ОТЧЕТИТЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БКП И НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ.
Б. ОПРЕДЕЛЯ ОСНОВНИТЕ НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БКП ДО СЛЕДВАЩИЯ КОНГРЕС.
B. ПРИЕМА, ДОПЪЛВА И ИЗМЕНЯ УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА ПАРТИЯТА.
Г. ИЗБИРА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ, КОНТРОЛНА КОМИСИЯ И ГЛАВЕН
РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК "РАБОТНИЧЕСКИ ВЕСТНИК".
Д. ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БКП ИЗБИРА ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО, А КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ - БЮРО.
Е. КОНГРЕСЪТ ОПРЕДЕЛЯ СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИТЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ.

22. ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БКП РЪКОВОДИ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА МЕЖДУ КОНГРЕСИТЕ, КОЙТО СЕ СЪСТОИ ОТ 47 ДУШИ, ОТ КОИТО 9 ДУШИ СА ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО, ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДВАМА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, СЕКРЕТАР-ГОВОРИТЕЛ И ПЕТИМА ЧЛЕНОВЕ.

КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И 15 ЧЛЕНОВЕ.

23. ОДОБРЯВА ЩАТА И БЮДЖЕТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ, НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ И НА ТЕХНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ.

ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО ОРГАНИЗИРА ЗАСЕДАНИЯТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЕГОВИТЕ РЕШЕНИЯ. ТО МОЖЕ ДА РЕШАВА ТЕКУЩИ ВЪПРОСИ НА ПАРТИЙНАТА ДЕЙНОСТ И РАБОТИ ПОД НЕЙН КОНТРОЛ И ПОД КОНТРОЛА НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА КОНГРЕСА. НАЙ-МАЛКО ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО СЕ ОТЧИТА ПРЕД ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БКП.

ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ ПРОВЕРЯВА СПАЗВАНЕТО НА УСТАВА И ПРОГРАМАТА - ПЛАТФОРМАТА ОТ ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИ И ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ, РАЗГЛЕЖДА И РЕШАВА В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ПОСТЪПИЛИТЕ ПИСМА, МОЛБИ, ЖАЛБИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ, СИГНАЛНИ ЗАПИСКИ И ДР., КОНТРОЛИРА ФИНАНСОВАТА, ДЕЛОВОДНАТА И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЙНАТА СОБСТВЕНОСТ.

ШЕСТО - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

24. БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е НА САМОИЗДРЪЖКА ОТ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС, СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И ДАРЕНИЯ:

А. РАЗМЕРЪТ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС Е ЕДНО НА СТО, ОТ КОИТО 60 ПРОЦЕНТА СА ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ, 20 ПРОЦЕНТА - ЗА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ И 20 ПРОЦЕНТА - ЗА ПО.
Б. ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ Е СОБСТВЕНИК НА ПАРТИЙНОТО ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ИЛИ ПРЕДАДЕНО МУ ОТ ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ОРГАНИ. ОБЩИНСКИТЕ КОМИТЕТИ МОГАТ ДА БЪДАТ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМУЩЕСТВОТО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА СИ.

СЕДМО - ЩАТНИ СЪТРУДНИЦИ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ДР.

25. РАБОТАТА НА ИЗБОРНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ СЕ ПОДПОМАГА ОТ МИНИМАЛЕН БРОЙ ЩАТНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИЦИ. ЧИСЛЕНИЯТ СЪСТАВ, СТРУКТУРАТА, ЗАДАЧИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО ИМ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ИЗБОРНИЯ ОРГАН ИЛИ ОТ КОНГРЕСА. ЗАПЛАЩАНЕТО НА ЩАТНИТЕ СЪТРУДНИЦИ СЕ ИЗВЪРШВА ВЪЗ ОСНОВА НА ЩАТНИ ТАБЛИЦИ, УТВЪРДЕНИ ОТ КОНГРЕСА ИЛИ ОТ ПЛЕНУМ.

26. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪТРУДНИЦИ РАБОТЯТ САМОСТОЯТЕЛНО И ОТГОВАРЯТ САМО ПРЕД ИЗБОРНИЯ ОРГАН.

27. ПАРТИЙНИТЕ ИЗДАНИЯ СА НА САМОИЗДРЪЖКА.

28. ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ И ОБЩИНСКИТЕ КОМИТЕТИ НА БКП СА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. ТЕ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ИЛИ ОТ ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ.

29. ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БКП ИМА СВОИ ПЕЧАТНИ ОРГАНИ,
ВЕСТНИК "РАБОТНИЧЕСКИ ВЕСТНИК" И ТЕОРЕТИЧНО СПИСАНИЕ "ТРУДОВ НАРОД".

30. СЕДАЛИЩЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БКП Е ГР.СОФИЯ.

31. ЗНАМЕТО НА БКП Е ЧЕРВЕНО ЗНАМЕ С ПЕТОЛЪЧКА.

32. БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ИМА СВОЯ МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ - БКМС.

33. БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ И ПРИЕМНИК НА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД И НА ДЕЛОТО И ИДЕАЛИТЕ НА ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, УЧРЕДЕНА НА БУЗЛУДЖАНСКИЯ КОНГРЕС НА 2 АВГУСТ 1891 ГОД.

НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД, СЪСТОЯЛА СЕ НА 25 АПРИЛ 1990 ГОД. В ГР.СОФИЯ И ДОПЪЛНЕНА НА ПЛЕНУМА, ПРОВЕДЕН НА 21 ЮЛИ 1990 ГОД., НА КОЙТО БЕШЕ ПРЕИМЕНУВАНА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД В БКП И ЩЕ БЪДЕ В СИЛА ДО МОМЕНТА, КОГАТО СЕ НАЛОЖИ ПРОМЯНАТА МУ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 3 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА, НАПРАВЕНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/.


ВЪВ ВРЪЗКА С КОНФЛИКТНАТА СИТУАЦИЯ, СЪЗДАЛА СЕ МЕЖДУ РЕДАКЦИОННИЯ КОЛЕКТИВ НА В."МЛАДЕЖ" И РАБОТНИЦИ НА ПЕЧАТНИЦАТА, ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/ КАТО ОФИЦИАЛЕН ИЗДАТЕЛ НА ВЕСТНИКА СЕ СМЯТА ЗАДЪЛЖЕНО ДА ЗАЯВИ:

1. КАТЕГОРИЧНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ НА ОПИТИТЕ НА ЧАСТ ОТ РАБОТНИЦИТЕ, АНГАЖИРАНИ С ОТПЕЧАТВАНЕТО НА ВЕСТНИКА, ЗА НАТИСК И ГРУБО ВМЕШАТЕЛСТВО В РАБОТАТА НА РЕДАКЦИОННИЯ КОЛЕКТИВ, СЪСТАВЕН ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЖУРНАЛИСТИ.

2. СМЯТАМЕ ЗА НЕДОПУСТИМО НАЛИЧИЕТО НА БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЯ ФАКТ - ЕКИП ПЕЧАТАРИ ДА ИГРАЕ РОЛЯТА НА ЦЕНЗОР, ОТКАЗВАЙКИ ДА НАБИРА ЕДИН ВЕСТНИК.

3.ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ЖУРНАЛИСТИ И СВОБОДОМИСЛЕЩИ ХОРА ДА ИЗРАЗЯТ СВОЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВЪЗНИКНАЛАТА СИТУАЦИЯ, ЗА ДА БЪДАТ ПРЕДОТВРАТЕНИ ДРУГИ ПОДОБНИ ОПИТИ ЗА ДИКТАТ ВЪРХУ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА АНГАЖИРАНИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

4. ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ С НАСТОЯВАНЕ ЗА НАЙ-СКОРОШНО ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ПЕЧАТА, УРЕЖДАЩ ПРАВНО ОТНОШЕНИЯТА В ТАЗИ СФЕРА.

СОФИЯ, 1 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/