3 ноември 1994


София, 3 ноември 1994 година
Брой 216 /1261/


София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА НА КОГО ПРИНАДЛЕЖИ ЧЕРВЕНАТА БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА РЪКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

Озадачени сме от предрешаването на въпросите на манипулациите, които вършите с предварителното решение, което сте разпространили чрез радиото и телевизията, да дадете цветните бюлетини на партиите, към които принадлежи мнозинството от членовете на Централната избирателна комисия /ЦИК/. Затова ли президентът назначи представители на ЦИК от партии, към които има политически симпатии, а от друга страна, лиши от правото на присъствие на представители на Българската комунистическа партия /БКП/ в ЦИК. Предстоящите избори са предварително манипулирани и са обречени на пълен провал. Откъде знае радиото, че червената бюлетина ще бъде дадена на БСП? ЦИК е длъжна да се съобрази с Решението на ВС на Р. България от 1991 г. по въпроса за червената бюлетина. Решението й е в ръцете, а то не е в полза на БСП, колкото и неприятно да е за госпожа Джелепова. Знае се, че госпожа Джелепова е била като кмет на Бяла Слатина човек на Цола Драгойчева. Нима и сега тя трябва на безпринципна база да толерира БСП, която няма никакво право да отнема на БКП червената бюлетина. Или от 1968 г. до сега не са се променили нещата с нищо и всеки може да действа от позицията на силата, както на него му харесва. Затова ли президентът прилага пълна дискриминация към едни партии в полза на други? Всеизвестно е, че той е човек, избран от БСП и именно, затова той толерира БСП и вредителства на други партии, каквато е и БКП?! БКП първа направи заявка за червената бюлетина и никой няма право да я лишава от това нейно право. Тя по право, по морал и по чест първа заяви своя цвят, който никой няма право да й отнема. Никой няма право да нарушава решението на ВС на Р. България от 1991 г. БСП няма право на наследство на червения цвят, тъй като от Великото народно събрание досега изтече много вода. Това важеше за изборите през 1991 г. отчасти, но не и засега. През 1991 г. БСП беше в коалиция с много партии, а и сега е в коалиция с други партии, така че няма право да претендира за цвят, който не им принадлежи. Ако ли пък ръководството на Висшия съвет /ВС/ на БСП са решили да останат комунисти, то тогава нека това свое решение да обявят официално и чак тогава ще могат да претендират за червената бюлетина. При евентуално подобно решение на ВС на БСП бихме приели варианта да обсъдим въпроса и да ги приемем като коалиционни комунистически партньори, но при сега стеклите се обстоятелства те нямат абсолютно никакво основание и право да обсебват червената бюлетина на БКП. Ние категорично още един път заявяваме, че БКП е същата БКП, която съществуваше до 4 април 1990 г. и тя продължава съществуването си. Ние приемаме всички активи и пасиви на БКП, само не приемаме престъпленията, които извърши живковистко-лиловистката мафия, тъй като престъпленията винаги са имали персонален характер и вината винаги е била персонална. Всеки отговаря за извършените деяния. Именно за това Политбюро на ЦК на БКП на 28 март 1992 г. изключи завинаги от редовете на БКП 98 основни виновници за сполетялата нещастия България. Тези бандити, когато са вършили престъпленията, са ги вършили от името на дейци на БКП. Така че ние сме в правото си да им търсим персонална отговорност, независимо от това къде в момента се укриват и спотайват. Те именно с такава цел създадоха антикомунистическата БСП, където се скриха почти всички престъпници от мафията на Живков - Лилов и Луканов. Едно ще е ясно, че и президентът, и Министерският съвет, и ЦИК ще бъдат единствено заинтересувани и в бъдеще да слугуват на същата тази живковистко-лиловистка-лукановистка мафия, чиито дейци бяха и преди 10 ноември 1989 г. Може би именно затова те сега предварително обработват общественото мнение, че ще дадат червената бюлетина на тази престъпна мафия, която доведе народа ни до просешка тояга. Това би било най-големият позор за президента, за МС и за ЦИК като институции, които парадират, че ще организират и ще проведат справедливи и демократични избори. Може би затова президентът и ЦИК все още мълчат и за престъпленията, които от БСП и от Гено Влахов бяха допуснати и през 1991 г.! Как иначе да си обясним и сегашните манипулации?

Господа ръководители, не нарушавайте законите и собствените си обещания пред народа. Защо господин Желев не изпълнява обещанията си за еднакъв старт на всички политически партии в настоящите избори? Защо президентът не изпълни заканата си да бъдат разформировани всички охранителни фирми? В това ли се състои демокрацията на господин Желев?

Излагайки горното, най-учтиво моля да се спази решението на ВС на Р. България от 1991 г.при определянето цвета на бюлетините.

София, 1 ноември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРЕДИЗБОРЕН ЩАБ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПО ВЪПРОСА ЗА РЕДА ПРИ ИЗДИГАНЕТО НА КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


Националният предизборен щаб на Федерация "Царство България /НПЩ на ФЦБ/ научава от пресата, че някои бивши депутати са кандидати за народни представители, желаещи да представляват Федерация "Царство България".

Процедурният ред изисква местните организации, които са ги издигнали, да направят необходимите постъпки пред районните предизборни щабове на ФЦБ, които да ги включат в листите и да ги предадат на Националния предизборен щаб. Само тогава те биха могли да се представят за кандидат-депутати на Федерация "Царство България".

София, 2 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШИЯ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет, до министъра на вътрешните работи, до директора на Дирекцията по вероизповеданията на Министерския съвет, до средствата за масово осведомяване.


ГОСПОДА,

Висшият духовен съвет /ВДС/ на мюсюлманите в Република България прие настоящата декларация, с която решително осъжда опитите на реакционните сили, които всячески възнамеряват да дезорганизират мюсюлманите в нашата страна в сегашната предизборна ситуация.

Низвергнатият бивш главен мюфтия и действителен офицер от бившата Държавна сигурност /ДС/ Недим Генчев не един и два пъти организира провокации, насочени против сегашното Главно мюфтийство и срещу легитимния главен мюфтия на вероизповеданието и не се намериха сили да го поставят на място.

Поредна подобна провокация бе уж свиканата "среща на представители на двете мюфтийства" и последвалата я произволна окупация на сградата на Главното мюфтийство. Уведомяваме Ви, че от наша страна не е имало никакво участие и разискване за преждевременно свикване на каквато и да е била конференция.

По този и други проблеми на изповеданието Висшият духовен съвет и районните мюфтийства твърдо стоят зад легитимния главен мюфтия. В България има само един Висш духовен съвет и едно Главно мюфтийство.

С голямо съжаление обаче трябва да подчертаем, че провокаторите от обкръжението на г-н Генджев за разгласяване на пъклените си планове са успели да привлекат на своя страна и такава влиятелна сила каквато представлява Българската национална телевизия /БНТ/.

Висшият духовен съвет в своите действия винаги се ръководи от законите на страната и приетия от националната конференция устав.

Ето защо ние сме сериозно обезпокоени от грубата намеса във вътрешните работи на вероизповеданието от страна на представители на различни органи и организации, които вместо да помогнат за изглаждане на пропуските в делата на изповеданието, избират пътя на разкола и на противопоставяне на отделните групи на легитимното Главно мюфтийство.

Не е нормално г-н Матанов в своите изявления и действия да равнопоставя легитимното Главно мюфтийство с претендентите за такова. Именно той е поискал съдействието на Столична дирекция на вътрешните работи /СДВР/ в дните до организиране на т.нар. национална конференция в сградата на Главното мюфтийство да имат достъп и представителите на т.нар. инициативен комитет за организиране на национална конференция.

Ние осъждаме сериозно действията на районния мюфтия в Кърджали Селятин Рамадан, който се смята, че представлява Висшия духовен съвет. Именно по негова инициатива и с негово съдействие е осъществена и срамната окупация на сградата на Главното мюфтийство, по време на което група декласирани елементи, щедро платени от Н. Генджев, са нанесли побой над служители на Главното мюфтийство, държали се изключително нагло, малтретирали ги и по този начин са нанесли сериозни морални и материални щети.

След решителната намеса на полицията окупацията бе премахната, но това съвсем не означава, че не съществува опасност за живота на служителите ни.

Затова настояваме за осигуряване на нормалната работа на Главното мюфтийство да се разпореди поставянето на редовна охрана пред сградата.

След срещата на представители на Главното мюфтийство с директора на Дирекцията по вероизповеданията г-н Матанов на 26 октомври 1994 г. ВДС реши срочно да бъдат представени в дирекцията протоколите от районните конференции, на които са избрани районните мюфтии за попълване на ВДС и тяхното регистриране по чл.16. С това отпадна тезата за насрочване на т.нар. извънредна национална конференция. За целта бе утвърдена специална комисия, която ще разгледа достовереността на протоколите от районните конференции.

Приканваме мюсюлманската общност в Република България да спазва спокойствие, да не се поддава на каквито и да са провокации от рода на организиране на "национална конференция" на 2 ноември 1994 г.

След приемането на настоящата декларация на ВДС приканваме г-н Матанов - директор на Дирекцията по вероизповеданията, да направи изявление пред средствата за масова информация, че отпада необходимостта от свикване на т.нар. национална конференция. По този начин се надяваме да се сложи край на недоразуменията между мюсюлманското изповедание и Дирекцията по вероизповеданията.

И ако въпреки нашето категорично становище бъде свикана някаква "национална конференция", то ВДС, Главното мюфтийство, районните мюфтийства и мюсюлманските настоятелства от страната не поемат никаква отговорност за евентуални нежелателни действия.

София 31 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО [ОТ?] ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА /РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ/ ИЛИЯ ИЛИЕВСКИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕНЕТА ИНДЖОВА.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖА ИНДЖОВА,

Както може би Ви е известно от средствата за масова информация в България, на 28 октомври 1994 г. в град Струмица, Република Македония, бях бит и обиждан по най-груб начин заради открито декларираната ми българска етническа принадлежност. След като едно лице от македонска народност ми нанесе няколко удара и ме псуваше на "българска майка и българско племе" и отправяше открити закани за физическа ликвидация, аз се обърнах за помощ към полицията в Струмица. Както и очаквах, македонските полицаи бяха солидарни с нападателя и дори когато той нахлу в дома, представителите на реда отказаха да ми помогнат и помагаха на насилника.

Връх на беззаконието бе отказът на полицейския началник в града да ме приеме и дори бях изгонен от сградата на управлението.

Като гражданин на Република България /личен паспорт серия К N ХХХХХХХ, ЕГН 350528ХХХХ/ искам защитата на Република България на основата на конституцията, където е записано, че всеки български гражданин има право на защита от държавата.

Подобно отношение на македонските власти към моята Партия на човешките права /забранена в момента/ не е за първи път, но за съжаление официална София все още не е протестирала пред скопските власти. Подобна примиренческа позиция едва ли помага за защитата на българите в Македония, които са подложени на жестока асимилация и репресии.

Вярвам, че новото българско правителство ще погледне по нов начин на този въпрос, който трябва да е приоритетен в българската външна политика.

София, 1 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕЦА "РИЦАРИ НА ПОЗНАНИЕТО" ПО ПОВОД НА 1 НОЕМВРИ - ДЕН НА БЪЛГАРСКИТЕ БУДИТЕЛИ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА!

Оцеляването на един народ винаги е зависело от всеотдайността, таланта и благородството на хора, влезли в културната история с името будители. На тяхното нестандартно мислене, находчивост и последователност, проявени без шум и парадност, но с ясното съзнание за важността на мисията си, ние днес дължим създаването и съхраняването на най-ценния капитал - интелекта на нацията. Те влагаха сили и средства, за да пробудят в съзнанието на всеки човек потребността и стремежа за знания и творчество и поставяха в центъра на своето дело децата.

Движението за деца "Рицари на познанието" осъществява своята дейност като съвременен вариант на принципите на будителството за съхраняването на всичко ценно в познавателния капитал на народа ни и за провокиране чрез детската изобретателност на интелектуалния ни потенциал.

Децата на България се нуждаят от Вашата подкрепа! Вложете в тях днес, за да ни има утре!

Ние не можем да направим всичко сами, но заедно с Вас ще успеем!

Нашите идеи ще помогнат на Вашите деца да опознаят себе си и новия свят, в който живеят. Може би те ще Ви помогнат да откриете и нови способности и таланти у Вашите порастващи интелектуални партньори. Вие и Вашето дете сте добре дошли при нас!

Ние Ви предлагаме:

"Клуб за открития" на бул. Витоша 148, тел. 54 32 76.

Национален конкурс за идеи за създаването на проект за "Букварът на нашето време". Краен срок 30 ноември 1994 г. Информация на тел. 706-200 до 12,00 ч. и след 20,00 часа.

"Банка за детски идеи".

София, 17 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - /1994 Г.-1998 Г./.


ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ СА ПЪТ КЪМ КОНКУРЕНТНА ИКОНОМИКА

Ние поемаме отговорността:

1. Да привлечем в България чуждестранни преки инвестиции за експортните производства, туризма, инфраструктурата и добивните отрасли.

2. Да въведем разумни временни данъчни облекчения за чуждестранните преки инвестиции в приоритетни сфери и производства, както и в смесени предприятия с над 50 на сто чуждестранно участие, обвързани със създаването на нови работни места.

3. Да ускорим разглаждането на заявките за чуждестранни инвестиции и облекчим режима на правната им регистрация.

4. Да увеличим законовите гаранции срещу отчуждаването на имоти, собственост на чуждестранни инвеститори.

5. Да насочим чуждестранните инвестиции за създаване на нови работни места в енергетиката, транспорта, туризма, комуникациите, опазването на околната среда, водоснабдяването.

6. Да въведем строги мерки срещу изтичането на държавни активи в чужбина, неплащането на данъци и непревеждането на печалби в страната по линия на задграничните дружества.

7. Да облекчим процедурата и преодолеем междуведомствения хаос при създаване на смесени предприятия.

8. Да дадем петгодишни данъчни преференции за чуждестранните и българските фирми, които произвеждат за износ в свободните безмитни зони.

9. Да предоставим и на чуждестранните инвеститори право на строеж на територията на свободните безмитни зони за период поне от 50 години.


ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА СДС Е НАЙ-ДОБРАТА ОСНОВА ЗА СЪВРЕМЕННА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Цялостната икономическа и социална политика на правителството БСП - Беров, широко рекламирано като "правителство на левия завой", доведе до изключително обедняване на мнозинството от хората. Два милиона пенсионери не получават пенсиите си навреме и водят съществуване на ръба на най-жестоката мизерия. В унизителни за човешкото им достойнство условия са принудени да живеят и останалите нуждаещи се от силна подкрепа социални слоеве - младежите, младите семейства, инвалидите, някои етнически общности /ромите и др./, продължително останалите без работа и изпадналите в крайна бедност граждани.

На другия полюс се оказа малка група хора, почти изцяло свързани с бившата БКП и с нейните структури, които в съюз с организираната престъпност натрупаха огромни богатства по непочтени и престъпни начини, използвайки каналите на "черната икономика".

Социалнозащитният механизъм на доходите претърпя пълен провал. Само една трета от българските граждани имат работа и издържат останалите две трети. Създаването на нови работни места се спъва от ограниченията върху развитието на частния сектор.

В резултат на всичко това в България се формира социална структура на населението, типична за т.нар. бананови републики.


СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ ТРЯБВА ДА ОТИДАТ НАЙ-НАПРЕД ПРИ ТЕЗИ, КОИТО НАЙ-МНОГО СЕ НУЖДАЯТ ОТ ТЯХ

Ние поемаме отговорността:

1. Да осигурим справедливо разпределение на средствата за социални дейности.

2. Да премахнем незабавно данъка върху прираста на средствата за работна заплата в държавните предприятия и да създадем възможности за увеличаване на доходите на заетите в проспериращите предприятия.

3. Да предоставим възможност на част от организациите на бюджетна издръжка да реализират собствени приходи, без това да пречи на основната им дейност.

4. Да предлагаме програми за трудова заетост и за преквалификация на работещите в подлежащите на закриване предприятия.

5. Да създадем по-големи възможности за целево финансиране на безработните, желаещи да започнат собствен бизнес или да променят своята квалификация, със средствата от фонд "Професионална квалификация и безработица".

6. Да подобрим структурата и дейността на Националната служба по заетостта и на бюрата по труда, като акцентът падне върху проучвателната, посредническата и консултантската дейност.

7. Да приемем закон за защита при безработица и за насърчаване на заетостта.

8. Да защитим вътрешния трудов пазар от емиграцията.

9. В срок до една година да приемем основните закони за социалните и за здравните осигурителни фондове, основани на следните принципи:
- отделяне на фондовете от държавния бюджет;
- регламентиране на определен преходен период /най-малко 10 години/, през който държавният бюджет да прави задължителни вноски в осигурителните фондове;
- ангажиране както на работодателите, така и на осигурените лица при набирането на средствата в осигурителните фондове;
- съвременна и ефективна система за управление на фондовете, изключваща в максимална степен възможностите за злоупотреби;
- въвеждане на нова формула за изчисляване на размера на пенсиите, отчитаща в по-голяма степен приноса на пенсионерите към пенсионния фонд;
- въвеждане на работещ механизъм за защита на пенсиите от инфлацията.

10. Да насърчим частните осигурителни фондове, както и груповите застраховки на наемния персонал, извършвани от работодателите.

11. Да променим системата за подпомагане на семейството чрез:
- увеличаване на семейните добавки и помощи за отглеждане на деца;
- формиране на таксите в детските заведения в зависимост от доходите и имущественото състояние на семействата;
- изменения в Семейния кодекс за по-ефективна защита на правата на децата.

12. Да приемем закон за социалното подпомагане, който:
- да регламентира предоставянето не само на парични средства, но и на безплатни талони за продукти и услуги;
- да определя ясно отговорностите на държавата за изоставените деца и децата сираци;
- да съдържа цялостна система за защита на лицата с физически или умствени увреждания;
- да регламентира статута и дейността на недържавни благотворителни организации;
- да предвижда изключително строги санкции за неправомерно получилите помощи.

13. Да се учреди специален социален фонд от отнетото имущество и другите активи на бившите тоталитарни организации. Приходите от фонда да се използват за кредитиране на малкия бизнес, образование, професионална квалификация, и пряко подпомагане на инвалиди, способни младежи от бедни семейства и представители на отделните етнически общности с цел тяхната пълноценна интеграция в икономическия и обществения живот.

14. Да спазваме принципите на социалното партньорство, залегнали в конвенциите на Международната организация по труда, ратифицирани от България, и да усъвършенстваме правилата и процедурите за социално сътрудничество на национално и отраслово равнище.


СДС ПРЕДЛАГА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА В ОБЛАСТТА НА СПОРТА

Програмата е подкрепена със специален закон и национален спортен фонд. Масовият спорт, способстващ за здравето на нацията ни, ще бъде преди всичко грижа на държавата и общините:

- ще бъдат увеличени часовете по физическо възпитание в училищата;

- чрез възраждане на ученическите и на студентските спортни клубове ще се стимулира спортно-състезателната дейност;

- състезателният спорт ще се осъществява в спортни хлубове;

- в центъра на организирания спорт и туризъм ще бъдат напълно самостоятелните спортни федерации, изградени на демократичен и доброволен принцип от спортните клубове;

- съществуващата спортна база ще се стопанисва от общините и ще бъде напълно достъпна за населението;

- националните спортни обекти засега ще се стопанисват от държавата;

- ще спрем разграбването и унищожаването на спортните обекти в страната и ще гарантираме използването им преди всичко за спортни цели.


СДС ВЯРВА В СПОСОБНОСТИТЕ И ВОЛЯТА ЗА ПОБЕДА НА МЛАДИТЕ

През последните години хиляди обезверени млади хора напуснаха България, отчаяни от липсата на перспектива и безкрайното сбогуване с комунизма. Мнозинството от останалите трябваше да избират между жалкото съществуване или съмнителното благополучие, откупено с цената на човешкото достойнство ст престъпните групировки. Някои потърсиха спасение от безизходицата в наркоманията и алкохолизма. Отблъснати от двуличието на казионното православие, други тръгнаха по чужди на българската духовност пътища.

Вън от структурите на властта и икономиката останаха най-способните и честни млади хора.


МЛАДИТЕ ХОРА ТРЯБВА ДА ОСТАНАТ В БЪЛГАРИЯ

Ние предлагаме дългосрочна програма за младото поколение, която има за цел:

- да подобри качеството на образованието и достъпа до него;

- да създаде младежки центрове за квалификация и за преквалификация, за безплатна информация за образователните възможности в страната и чужбина, за обявените стипендии, за свободните работни места, за всички младежки инициативи;

- да защити младежта от наркоманията и алкохолизма;

- да създаде национален фонд за подпомагане на младежката политика с приходи от имуществото на бившия ДКМС;

- да осигури подобаващо място на младите хора в стопанското и административното управление на страната;

- да решава проблемите на безработицата сред младите хора.

Съюзът на демократичните сили /СДС/ ще следва неотклонно политика на реална икономическа и социална интеграция на младите хора в обществото.

/Пресслужба "Куриер"/

 


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!