3 ноември 1992

София, 3 ноември 1992 година
        Брой 216 /746/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ПОВОД НА ГЛАСУВАНИЯ ОТРИЦАТЕЛЕН ВОТ НА ДОВЕРИЕ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Българският демократичен център е удовлетворен от достойното отстояване и утвърждаване на авторитета и суверенитета на парламентарната институция в България, доказано чрез гласувания вот на недоверие на правителството на г-н Филип Димитров.

Ако парламентът действително се ръководи от националните интереси, той е длъжен да утвърди правителство с максимално широка обществена подкрепа и конкретна програма за управление на страната.

Българският демократичен център подкрепя формата политически консултации за съставяне на такова правителство. Българският демократичен център ще подкрепи правителство, което в програмата си се съобразява с основните принципи, изложени в документа на БДЦ "Националното разбирателство няма алтернатива", огласен на 28 септември 1992 година.

Ако консултациите за съставяне на такова правителство не успеят, едни нови избор по нов избирателен закон са по-полезен вариант за България, отколкото парализата на и пълнителната власт и загубата на време за осъществяване на икономическите и социални реформи.

София, 2 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 ноември - Следва предоставеният за рапространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА В."РАННО УТРО".


В поредица от броеве на всекидневника "Ранно утро” от 23-27 октомври 1992 г. се помества материал под заглавие "Завесата пред агентите продължава да пада" - "Агенти и сътрудници на Държавна сигурност в Народното събрание и Великото народно събрание, пропуснати в публикацията на в. "Факс".

В този материал са посочени като агенти и сътрудници на бившата Държавна сигурност имената на:

1. Д-р Петър Дертлиев - председател на БСДП
        2. Стефан Радославов - главен секретар на БСДП
        3. Петър Корнажев - заместник-председател на ИБ на БСДП
        4. Ангел Ахрянов - член на ИБ на БСДП
        5. Захари Карамфилов - член на ИБ на БСДП,
 
които са отнесли въпроса пред съответните съдебни органи.

Изпълнителното бюро на Националния комитет (НК) на БСДП счита, че това е поредният опит за дискредитиране на лидери на БСДП от техните политически опоненти. Ние категорично отхвърляме такъв недостоен стил на водене на политика, който уронва престижа на страната, и настояваме главният прокурор на републиката да проведе незабавно следствие за изясняване на обективната истина по изнесените факти.

Ако прокуратурата не вземе съответните мерки, уведомяваме обществеността, че ще отнесем въпроса пред компетентните международни органи и организации, в т.ч. пред Социалистическия интернационал.

София, 29 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р П. Дертлиев                              ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Ст. Радославов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА В. "ТРИБУНА".


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия с възмущение опровергава съобщението, публикувано във вестник "Трибуна", издание на БКП (марксисти), в брой 28 от 29 октомври - 4 ноември 1992 г., че се била състояла среща на ръководителите на БКП, БКП (м), Обновена българска комунистическа партия и на Българска работническо-селска партия (ОБКП и БРСП) и че след обстойните и делови предложения е бил избран политически консултативен съвет, в рамките на който да продължи подготовката на обединителния форум на комунистите, както и че било предстоящо приемането на политическо споразумение. Това е подла лъжа и инсинуация, а може би и съновидение на авторите на това съобщение, с което се дезинформира общественото мнение. Вестник "Трибуна” отново лъже и дезинформира. На тази среща, ако наистина се е състояла, ръководството на ЦК на БКП не е присъствало, нито пък от някого е било канено.

Това съобщение е поредната провокация против БКП. Авторите на съобщението са искали съвсем съзнателно да извлекат дивиденти за себе си и за партиите, които нямат никаква членска маса, както и факта, че БКП (м) и ОБКП са създадени в нарушение на Закона за политическите партии (ЗПП).

Ако някога и някъде са присъствали някои членове на БКП в сборища, които ръководителите на БКП (м), на ОБКП и на БРСП наричат среща на ръководители, не са делегирани от ръководството на БКП. Нещо повече, ръководството на БКП има решение да не участва в никакви срещи с онези "партии", които са създадени за борба срещу БКП, каквито са БКП (м), ОБКП и БРСП.

Крайно време е ръководителите на вестник "Трибуна" да се вразумят и да престанат да намесват името на БКП, тъй като БКП не е имала, няма и няма да има нищо общо с враждебния й вестник "Трибуна". Всички съобщения за дейността си БКП оповестява чрез страниците на органа си "Комунистическо дело". Всички други съобщения за БКП в други вестници са долнопробни провокации.

София, 29 октомври 1992 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ПО ВЪПРОСА ЗА ОТНОШЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ КЪМ ПАРТИЯТА.


Жорж Ганчев и Българският бизнес блок (БББ) енергично възразяват срещу тенденциозната клеветническа кампания срещу лидера на БББ и поредното информационно затъмнение от страна на масмедиите на отговора ни на този въпрос.

"Ефир 2" на Българската национална телевизия записа на интервю пълната документация на кариерата и дейността на Жорж Ганчев в чужбина, което според предварителната уговорка трябваше да бъде излъчено в 0 ч. и 15 минути. Вместо това се появи в ефир в тенденциозно съкратен вид чак в 1 и 20 ч. след полунощ.

През седмицата екип на "Панорама" вербално потвърди желанието си да направи политически портрет на Жорж Ганчев, но вместо портрет и участие на живо тази сутрин бе изпратен екип на предаването, който да заснеме някакво хвърчащо изявление за политическата обстановка.

Протестираме срещу перманентната манипулация на истината и реалното съотношение на политическите сили в България.

София, 30 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ДВЕ ГЛЕДИЩА ПО ЕДИН ПРОБЛЕМ" НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МЛАДЕЖКАТА СЕКЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ПО ЦЪРКОВНИЯ ВЪПРОС В БЪЛГАРИЯ.


В средствата за масово осведомяване расте напрежението около църковния въпрос. Безрезултатни се оказаха опитите за примиряване на враждуващите страни. Като безспорна необходимост за преодоляване на разкола се явява свикването на църковно-народен събор. За съжаление в печата протягат отровните си пипала статии с тенденциозно съдържание. Като октопод те се опитват да парализират общественото мнение, и то в съдбоносен момент от живота на Българската православна църква (БПЦ). Знае се, че на този събор тя може да бъде или възродена, или окончателно погубена.

Началото на тази непочтена експанзия бе поставено в бр. 85 на "Демокрация” с публикацията "Какво крие религиозната нетърпимост" от Нина Мишкова. Необоснованите нападки се повтарят тезисно в бр. 14 на в. "Столица" в анонимната статия "Епископ Натанаил - "ухо" на службите за сигурност?" "Обвиненията" са: "налудничав фанатизъм", "предизборна пропаганда", "изгонването му през 1974 г. от Зографския манастир", "подстрекателство да не се споменава в служби името на Цариградския патриарх", "получаване от М. Кючуков на 400 долара", анатемосване на Римския папа, защитаване на "псевдопатриарха Максим", а според анонимния източник - и лишаване на Преосвещения от сан.

С такива черни бои някои се опитват да шаржират най-младия български епископ и да манипулират общественото мнение. Питаме се: в чия полза? Интересен е фактът, че официозът отказва да помести възражението на епископа от 18 май 1992 г. Дойде време да узнаем по-важните моменти от него:

"Обвинявате ме, че в началото на Великия пост тази година от олтара на "Св. Неделя" съм произнесъл "средновековни анатеми срещу папа Йоан Павел Втори, на когото България може би дължи извинение". Колко жалко за човек, който информира обществеността, без да разбира от църковните неща, и проявява послушание към също толкова компетентни лица, които "излязоха от нас, но не бяха наши, защото ако биха били наши, щяха да останат с нас..." (1 Йоан 2:19). Вярно е, че възстанових една забравена традиция - "Последование в Неделя на Православието". В това богослужебно последование няма срещу никого персонална анатема, а по принцип срещу лъжеучителите, еретиците, нововъведителите и изопачаващите непреходните истини на Св. Христово учение. Ако някой е открил там себе си, това си е негов личен проблем. Богослужението е отслужено по книжката "Последование в Неделю Православия", отпечатана в Синодалната типография, Санкт Петербург, 1904 г. Моля, направете си труда и проверете. Попитайте и присъствалите на службата над 500 човека. Що се отнася до анатемата, отправена срещу римския папа в Румънския храм в София, това е друг въпрос. И пак не става дума за анатема, а "проклет да бъде, защото той изопачава историята на църквата". Това съм казал в края на проповедта на храмовия празник Св. Троица, 26 май 1991 г. в присъствието на г-н М. Спасов. Никой обаче не се замисли защо съм направил това в румънската църква, а не в църква под диоцеза на Софийската епархия, където имам право да служа, когато поискам. Ето, аз ще ви представя фактите, а Вие преценете - кой с кого иска да скара българите и България и кой трябва да иска прошка и извинение.

Миналата година от февруари до към края на април, а и след това Радио Ватикана не спря да говори срещу Светото Православие. То бе наричано "безплодно”, "закостеняло", "натрапено на България", "конформистко", с "безплодна идеология, вяра и обредност". България при Св. Цар Борис "била принудена от Византия да приеме Православието", БПЦ била основана от византийските императори и била конформистка... Това какво е - не е ли настройване на православни срещу православни, на българи срещу гърци?

Ето и конкретния повод: на срещата си с румънски католически епископи в Рим на 23 март 1991 г. папа Йоан Павел Втори казал: "Залягайте да постигнете споразумение с Румънската православна църква. Православието в Румъния е наложено от България, когато румънските земи паднали под българско владичество." По повод на всичко това като архиерей и по съвест имах задължението да съобщя на вярващите в храма - българи и румънци - да не се поддават на тези лъжи.

За да не стане между нашите народи това, което е в Северна Ирландия и за съжаление у съседите ни - сърби и хървати. Размириците на религиозна основа са много по-опасни от междупартийните. Ето за какво се обвинява един православен епископ - че не желае да се лее човешка кръв. Ето, това е моят "средновековен фанатизъм". Кой е борец за мир - който прави подобни изявления или произнасящият клетви срещу подстрекателите на размирици?

При "разобличаването" на моето минало г-жа Мишкова си е послужила с откровена фалшификация на факти. Монах Натанаил, екстерниран от Св. Гора, за когото се отнася докладната записка на М. Кючуков, не съм аз, а съвсем друг човек. Този българин-родолюбец се опитал да защити българския облик на Зографския манастир, който игуменът румънец искал да попълни с монаси румънци без решение на манастирския събор. Дядо Натанаил се опълчил срещу това в изблик на родолюбие и като "нарушител на мира" в Св. Гора е изгонен от Атон. Жалко за авторката, че се опитва да прави политика с 400-те долара, които България отпусна на своя страдалец, останал на улицата без средства. Колкото до мен, всичките обвинения за "дейността" ми в Зографския манастир през 1974 г. са чиста лъжа и това може да се види от биографията ми. Монах съм станал на 3 март 1974 г. в Троянския манастир, а за пръв път посетих Света Гора с група монаси през 1976 г. Моля да направите това достояние на Вашите читатели, а те сами ще преценят разликата във времето и географското пространство. Погрешна и тенденциозна е и информацията за проповедта ми в храма в Самоков, където призовах вярващите да гласуват по съвест и в съответствие със свободната си воля, за да бъдат избрани такива достойни лидери, които да не ни преграждат пътя към храма... И защо е всичко това? Защото защитавам "легитимността на псевдопатриарха" според г-жа Мишкова, която се позовава на тия членове от Устава на БПЦ, които й изнасят, а другите критикува. Точно както дяволът чете Евангелието. Надявам се, че Вие в съгласие с каноните на журналистическата етика ще поместите в пълен текст моето възражение, за да покажете, че зачитате човешките права, свободата на съвестта и на словото."

В беседа с Негово преосвещенство Крупнишкия епископ Натанаил стана ясно, че не е замесен в акцията за неспоменаване в службите името на Цариградския патриарх.

От какви извори черпи своята дезинформация г-жа Мишкова, засега е неизвестно. Валидни обаче са евангелските думи, че добрият човек от добрите съкровища на душата си вади добро, а лошият - лошо, и Спасителевото предупреждение "по плодовете им ще ги познаете".

А ние знаем, че Бог забавя, ала не забравя!

София, 2 ноември 1992 г.

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МЛАДЕЖКАТА СЕКЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ: Тони Николова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЛОВЕЧ, ПО ПОВОД НА ИСКАНАТА ОСТАВКА НА ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ЛОВЕЧ.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Веднъж вече изразихме подкрепата на Координационния съвет на Съюза на демократичните сили (КС на СДС) - Ловеч, спрямо майор Богдан Кръстев, директор на Регионалната дирекция на вътрешните работи (РДВР). Принципната позиция на същия, свързана с неизчерпаемата му активност в полза на демократизацията и ликвидирането на престъпността, го правят трън в очите на всички ретроградни сили и явно недеполитизирани офицери и сержанти в системата на МВР. Тяхната цел е непрекъснато да уронват престижа и безспорния авторитет на директора си, което е в пълно противоречие със закона и с конституцията на Република България.
 Имайки предвид опасностите за мира и демокрацията, които произтичат от бунтовете и хаоса в структурите за сигурност, ние декларираме:

1. Още веднъж заставаме в подкрепа на майор Богдан Кръстев.

2. Протестираме срещу възстановяването в структурите на МВР на бивши служители, компрометирани и политически, и професионално сред обществеността.

3. Искаме най-остри наказания за служителите, отказали да се подчиняват на директора на РДВР - Ловеч, и с това брутално погазили принципа на единоначалието, законите, а оттам и на Конституцията на Република България.

Ловеч, 27 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС НА СДС - Ловеч: д-р Георги Митев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ЛОВЕЧ, ПО ПОВОД НА ИСКАНАТА ОСТАВКА НА ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ЛОВЕЧ.


Регионалният съвет на Движението за права и свободи е сериозно обезпокоен от действията на група инициатори - бивши и сегашни офицери от РДВР - Ловеч, възбудили подписка и агресивни действия срещу директора на РДВР - майор Богдан Кръстев, целяща неговото сваляне от заеманата длъжност, и с това създават условия за дестабилизация и преврат в системата на сигурността на полицията, институция, осигуряваща реда и спокойствието на гражданите.

Организирането на подобни действия и в Районното полицейско управление - Троян, говорят за организиран заговор, което не прави чест на никого в тази сложна политическа и икономическа ситуация, в която се намира страната.

Движението за права и свободи винаги е било за компетентна и лоялна полиция. Всеки, който дръзва с преднамерени действия да руши и противодейства на кадровите и структурните промени в полицията, които са необходими в тази съвършенно нова динамична обстановка, е повече от опит да се спрат процесите на демократизация в една институция, която трябва да гарантира конституционните права и свободи на всеки български гражданин.

Движението за права и свободи заявява, че с необходими действия от своя страна ще заклейми всеки опит - сегашен и следващ - от страна на бившите офицери от Държавна сигурност в РДВР - Ловеч, участвали и в т.нар. "възродителен процес", със своите антиконституционни и противозаконни действия да предрешават съдбата на законно назначения директор на РДВР - Ловеч, майор Богдан Кръстев.

Ловеч, 27 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА PC НА ДПС: Хасан Али

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ЛОВЕЧ, ПО ПОВОД НА ОТПРАВЕНИ КЪМ ТЯХ ОБВИНЕНИЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. Документът е адресиран до пресцентъра на Министерството на вътрешните работи, до пресцентъра на Дирекцията на националната полиция и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ГРАД ЛОВЕЧ,

Ние сме полицаи, а не политици. Единствената законова политическа фигура в Министерството на вътрешните работи (МВР) е министърът на вътрешните работи. Нашите искания са професионални, а не политически. Искаме спокойна атмосфера за професионална работа в борбата с нарастващата престъпност и охраната на обществения ред. Своята лоялност към политическата система в Република България сме доказвали и ще доказваме занапред.

Бяха ни отправени несъстоятелни обвинения, целящи манипулиране на общественото мнение по брутален и непочтен начин. Чувстваме се задължени да отговорим принципно и на законова основа.

Демокрацията винаги е била наше верую и никога не сме били и няма да бъдем срещу демократичните промени. Протестът ни не е срещу демокрацията, а срещу непрофесионализма. Заповедите на единоначалниците, каквито и да са били, винаги са изпълнявани от служителите от Районното полицейско управление (РПУ) - Ловеч, поради което не сме нарушили съчетанието между централизма и децентрализма в дейността си, към което ни задължават член 7 от Закона за МВР и принципът на единоначалието.

Обвинени сме в извършване на стачни действия. Заявяваме отговорно, че не сме стачкували и няма да стачкуваме. Съобразявайки се с обстановката в страната, в РПУ - Ловеч, всички служители, без да търсят обезщетение, работят извънредно и с отговорност за опазване на реда и на имуществото на гражданите. Отработени са от нощни наряди от 50 служители 546 часа, по дневни наряди - от 41 служители - 328 часа. Проведена е полицейска операция на 26 октомври 1992 г. от 22.00 часа до 04.00 часа на 27 октомври 1992 г. на територията на РПУ - Ловеч. В резултат на работата на служителите от 23 октомври 1992 г. до 28 октомври 1992 г. са съставени 47 броя актове и фишове, разкрити са извършителите на 14 криминални престъпления, от които: джебчийска кражба на 58 000 лв.; кражба от село Казачево на стойност 5 000 лв.; кражба от ХЕИ - Ловеч; кражба на ел. проводници от люпилнята в село Дойренци; кражба от село Горско Сливово на стойност 3 500 лв.; кражби на магаре, овце, грабеж и други кражби на лично и обществено имущество.

Имайки предвид изложеното, повтаряме, че отправените на състоялото се на 27 октомври 1992 г. в Драматичен театър, Ловеч, събрание, пряко предавани по местния радиовъзел обвинения са открит опит за манипулиране на общественото мнение в града и в страната.

Под достойнството ни е и не смятаме за необходимо да вземаме отношение по отправените лични нападки към отделни служители в РПУ - Ловеч.

Оставяме на гражданството да прецени по съвест!

Ловеч, 28 октомври 1992 г.

За служителите от РПУ-Ловеч,
        НАЧАЛНИК: майор М. Черкезов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО ОТ РАБОТНИЧЕСКИЯ СВОБОДЕН СИНДИКАТ ПРИ "НЕФТОХИМ" АД - БУРГАС, ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛКО ЕСКЕНАЗИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОБЛЕМИ ОТ ТЕКУЩАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. Документът е адресиран и до средствата за масова информация.


ГОСПОДИН ЕСКЕНАЗИ,

С изненада установяваме, че председателят на Икономическата комисия на Народното събрание господин Мичковски впечатлява с особените си интереси за защита на частни фирми, някои от които имат доста тъмночервен произход. Нашето категорично становище, че правителството, което е назначило Борда на директорите, съгласувано със синдикатите, е единствено компетентно да решава въпросите с текущата стопанска дейност на комбината.

Всяка външна намеса по сделки от частен характер създава убеждението за лични интереси или нов опит да се дестабилизира нашата нефтохимия.

Декларираме, че нашият синдикат няма да остане безучастен към подобни действия.

Бургас, 24 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСС: П. Аспарухов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА 98 ФОЛКЛОРНИ СПЕЦИАЛИСТИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПОВОД НА ПРОБЛЕМИ В МУЗИКАЛНИТЕ ФОЛКЛОРНИ ПРЕДАВАНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО РАДИО. Документът е адресиран до Народното събрание, президента на Република България, председателя на Министерския съвет, Министерството на културата, Комисията за радио и телевизия и до председателя на Българското радио.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Независимо от сериозните проблеми, които трябва да решава българският народ и неговото правителство в прехода към демократично и пазарно общество, настъпи пределният момент, в който трябва да надигнем глас и ви запознаем с негативните явления и недостатъци в действията на ръководството на Дирекция "Музика” при Българското радио (БР). За съжаление дори и след настъпилите демократични промени това ръководство не можа да смени своя стил на работа. Напротив, то съхрани и стана продължител на старите, тоталитарни, авторитарни и бюрократични методи и прийоми на управление.

Недалновидната политика на ръководството на Дирекция "Музика", в която отсъства дълготрайна музикална концепция, целяща да налага българската музика в ефир, доведе до тоталното унищожение на музикалната ни култура. Разбиването на Ансамбъла за народни песни на БР през 1989 г. и напускането на световноизвестни певици доведе до сътресение в Ансамбъла, който и до днес среща творчески и социални трудности за работещите в него. Това се дължи на незаинтересоваността на въпросното ръководство.

Особеният стил и личните качества на завеждащия редакция "Народна музика” г-жа Румяна Цинцарска доведоха не само до непоносимост взаимоотношенията между музикалните редактори, но нарушиха и принципите на работа в редакцията със специалисти и изпълнители. Факт е и това, че спряха прослушванията на млади таланти, не се използва рационално и музикалният фонд. Стесняването на контактите на завеждащ редакцията с външните специалисти и обграждането й с нейни поставени хора в предаванията е с цел за самовластно решаване на всички въпроси. Личностните саморазправи и груби отношения на ръководството към водещите предавания са форми на неетични, неколегиални общувания. Прибързаното и неоснователно решение на Административното програмно ръководство и Съвета на директорите за свалянето от ефир на фолклорното предаване ”Край огнището”, с водеща Виктория Букурещлиева, лиши почитателите на българската народна музика от четири поредни предавания. Широката обществена подкрепа, подписаната декларация от близо 600 народни изпълнители от страната, масовите публикации и поддръжката на средствата за масова информация, положителните мнения и изказвания на композитори, специалисти и изпълнители на пресконференцията, свикана от екипа на предаването, бяха показателни, че Дирекция "Музика” трябва да коригира своята грешка, но това на практика не се получи.

В някои ежедневници през 1991 г. бе третиран въпросът за износ на фолклор от фонда на БР. За това красноречиво говори и подписаният договор меяеду директора на Дирекция "Музика” г-н Георги Минчев и Фирма "Мега” с президент г-н Петър Чернев, според който договор се предоставят лицензните права на фирмата, като същата се задължава да приведе в сметката на БР само 7 % от печалбата. Според нас това е кощунство и мародерство с българския фолклор, което облагодетелства фирмата за сметка на БР.

Липсата на българска музика по ефира не само руши българската музикалност, но води и до неправилна музикална политика, която се отразява неблагоприятно и отрицателно за националното и патриотичното възпитание.

Тези обстоятелства ни карат да бъдем категорични в следните искания:

- ОСТАВКА на г-н Георги Минчев - директор на Дирекция ”Музика”, г-жа Маня Попова - главен редактор, г-жа Юлияна Алексиева - заместник главен редактор, г-жа Румяна Цинцарска - завеждащ редакция ”Народна музика”.

- Парламентарната комисия за телевизия и радио и Съветът на директорите при БР да създадат комисия с участието на Съюза на българските композитори и Съюза на музикалните и танцови дейци за обсъждане на кандидатури сред музикалните дейци, достойни да заемат ръководни места в Дирекция "Музика" на БР.

Ако в двуседмичен срок горепосочените не са депозирали оставка, Съветът на директорите при БР и Парламентарната комисия за радио и телевизия да освободят същите, основаващи се на обществена оценка и настроение.

София, 21 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ "НОВА БЪЛГАРИЯ" ВЪВ ВРЪЗКА С ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРИЯ. Документът е от архива на съюза.


Извоюването на всяко място в политическата територия на България винаги става с родилни мъки.

Изправени пред изискванията на новото време, ние винаги ще обръщаме взор назад към възродителите на българската държава, към строителите на съвременна България. В техните първи стъпки ще съзрем една мъдрост, която директно намира израз в приетата тогава и останала съвременна до днес Търновска конституция от 1879 година, чието възстановяване ние искаме.

Национален въпрос няма и не може да има.

Съществувал е и съществува национален въпрос по обединяването на целокупния български народ, но само изхождайки от международната обстановка, по мирен начин.

Това е единственият ни път днес.

Търновската конституция предрешава и един друг основен проблем за България, който насилствено бе привнесен в нейната плът през 1946 г., въпросът за нейното държавно устройство.

Ние не признаваме за законен проведения на 8 септември 1946 г. референдум в обстановката на окупация!

Търновската конституция де юре е в сила!

Определяме като незаконен акта, извършен на 9 септември 1944 г., и за това се обявяваме против повторното налагане на всякакъв ограничен суверенитет на страната ни.

Политическият съюз "Нова България" вижда като основна задача днес смяната на системата и пълна декомунизация на България.

Политическият съюз "Нова България" се обявява за пълен неутралитет на България, за икономическото сътрудничество и приятелството с всички страни и народи.

Политическият съюз "Нова България" вижда като единствено разрешение на този проблем възстановяването на България като конституционна монархия и връщането на трона на Н.В. Симеон II.

В нашето поляризирано време отново виждаме в него обединителя.

Да живее Негово величество Симеон II!

Да живее България!

/Пресслужба "Куриер"/


10:38:26   
03.11.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                          Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!