31 юли 1995


София, 31 юли 1995 година
Брой 147 /1448/


София, 31 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ПЪРВА/ "ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ЗАДАЧИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КАТО УПРАВЛЯВАЩА СИЛА", ИЗНЕСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП ЖАН ВИДЕНОВ ПРЕД ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БСП /28 И 29 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


От 41-я конгрес на Българската социалистическа партия /БСП/ измина малко повече от една година. Тя ще остане паметна за всички ни. За партийните конгреси главното е дирята, която оставят в живота на партията, промените, които предизвикат в живота на обществото. А промените след 41-я конгрес са впечатляващи - предсрочните парламентарни избори отбелязаха края на един етап от процеса на прехода в България. Започна нов - на понижение на конфронтацията, на обществено отрезвяване, на укрепване на институционалната демокрация и на гражданското общество.

БСП остави зад гърба си един сложен, но цялостен период, започнал на 40-я конгрес - на съхраняване и укрепване на партията, на излизане от опозиция, на спечелване на изборите, на управление на страната, - в новите условия, по нов начин, с ново обществено доверие. Днес ние се разделяме с опозиционния манталитет, който ни измъчваше дълго след като окончателно отхвърлихме рецидивите на "партията държава". Помним споровете "за" или "против" самото съществуване на партията през 1990 г., неверието в силите ни за борба през 1992 г., вътрешнопартийните бариери, които идеята за предсрочни парламентарни избори трябваше да преодолява през 1994 година. Днес пред нас са перспективите за интензивно идейно и организационно развитие на партията на базата на новата програма и новия устав; за добри резултати в предстоящите политически изпитания - в местните и в президентските избори; за стабилно, трайно и успешно управление на страната. Тази промяна в битието, мисленето и действията на социалистите бе постигната не само в яростни политически битки, но и в трудни вътрешнопартийни спорове. Трябва да помним нейната висока цена, за да не се самозабравим от силата на властта, за да не се поддадем на нейните съблазни, за да не бъдем смазани от нейните трудности.

Днес задачата на Общопартийната конференция е да направи анализ на политическата обстановка след парламентарните избори; да оцени първите шест месеца от управлението на Демократичната левица; да очертае основните проблеми и противоречия, конфликтни точки и опасности, с които се сблъскват и обществото, и партията; да изработи печелившата стратегия за редовните местни избори; да даде нов импулс за промяна и на партията, и на обществото - според волята на избирателите, заявена на 18 декември 1994 година.


ИЗБОРЪТ, КОЙТО БЪЛГАРИЯ НАПРАВИ

е може би най-важната крачка на обществото ни след 10 юни 1990 г. Решен бе проблемът за управлението на страната, създадоха се гаранции за политическа стабилност, отговорностите на властта бяха възложени на тези, които искат, могат и се ангажират да ги носят.

Българските избиратели проявиха голяма политическа зрелост. Те гласуваха за действен конституционализъм, демократизъм и парламентаризъм. Показаха своята съпричастност към демократичните институции на новото българско общество, към процеса на изграждане на демократична, социална и правова държава. Избирателите дадоха вярна /макар и тежка, неприятна за мнозина/ оценка на изминалите пет години на прехода. Те ни възложиха ясен мандат за работа в името на бъдещето.

Избирателите дадоха на БСП уникалния шанс да спаси страната както от анонимната безотговорност, така и от ретроградния авторитаризъм. Те дадоха ясен мандат за реализация чрез една честна, отговорна и компетентна политика на по-добрата алтернатива на прехода, която отстоява БСП - на модернизация на България, на отрицание на реставрацията. Младото поколение социалисти пое предизвикателствата на новото време и на новия свят. То пое и отговорностите за извършването на стопанската реформа, за стабилизирането на демократичните институции, за интеграцията на България в обединена Европа, за защита на конституционните принципи на демократичната, социална и правова държава, за ценностите на демократичния социализъм - свобода, справедливост, солидарност.

Избирателите демонстрираха също така ясна воля за постигане на национално съгласие по основните проблеми на страната. Те наказаха жестоко привържениците на стратегията и тактиката на противопоставянето. Националните задачи, които обществото формулира със своя вот, са нерешими без активното и съзнателно участие на всички честни и достойни, способни и трудолюбиви български граждани, на държавните институции, политическите и обществените сили. Примитивното, механично и безотговорно противопоставяне не е добра политика нито за управляващите, нито за опозицията. Неговата алтернатива не е нито пълната еднаквост, нито формалната готовност да изслушаш другия, нито абсурдният диктат на малцинството, а съвместната работа. Работа в условията на сблъсък на идеи, позиции и интереси. Работа в условията на демократично гражданско общество и конституционни гаранции на правата, свободите и достойнството на всеки.

Категоричната воля на избирателите бе за широка обществена база на управлението, стабилно парламентарно мнозинство, защитено от политически обструкции правителство. Демократичната левица направи много в тази насока и продължава да следва политиката на протегнатата ръка, на националното съгласие, на конструктивността и съпричастността при решаване на всички обществени проблеми. БСП като част от Демократичната левица не е изменила на своята оферта за левоцентристко споразумяване:
* смяна на модела на провежданата у нас икономическа реформа;
* съхраняване и развитие на националната промишленост;
* спиране на погрома над българското земеделие и ускоряване на аграрната реформа;
* интегриране в Европа;
* балансирана балканска и международна политика;
* социална защита, подпомагане и осигуряване на рисковите групи от населението, борба против бедността;
* спасяване на общественото здравеопазване;
* запазване и развитие на масовото образование, спасяване и развитие на българската наука, изкуство, култура;
* преодоляване парализиращите ограничения върху местната власт;
* решителни и безкомпромисни действия срещу престъпността.

Готови сме да водим диалог по тези идейни постановки, програмни цели и управленски действия с всички социално ориентирани и национално отговорни сили. Предстоящите редовни местни избори дават добри възможности за това и в центъра, и по места. Готови сме за диалог с организациите за социална, синдикална и екологична защита, а също така с българските държавни мениджъри и частните предприемачи. БСП е готова да използва много по-пълно, отколкото досега, възможностите на конструктивното сътрудничество, но няма да се колебае да поема своите отговорности в нужното време, място и степен въпреки обвиненията в силов подход. Ние не желаем обществена конфронтация, смятаме я за изключително вредна и ще положим всички усилия за преодоляването й, но силната власт не противоречи на националното съгласие. Напротив - днес в България съществуват и потребности, и предпоставки, и реални възможности за тяхното съчетаване. Политическата воля за това трябва да бъде проявена и от опозицията, и главно - от партиите на власт. Защото общо е недоволството ни от действителността, която сме длъжни да променим.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПОДГОТВЕНО ПО ПОВОД НА ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БСП. Документът е раздаден на делегатите на конференцията на 28 юли 1995 г.


1. Четирите консенсуални върха, които се очертаха през последните пет години в нашия политически живот, а именно:

а/ кръглата маса от 1989 г. /консенсус на обществено равнище/;

б/ споразумението между БСП и СДС от януари 1991 г. /консенсус на равнище изпълнителна власт/;

в/ при подписването на конституцията - юли 1991 г. /консенсус на равнище законодателна власт/;

г/ съгласието между БСП и ДПС при свалянето на правителството на Филип Димитров през декември 1992 г. - не бяха използвани от БСП, за да се разшири и утвърди политиката на национално съгласие.

2. Постигнатите пълни или частични временни съгласия се осъзнаваха от голяма част от членовете на БСП не като вярна линия, не като политически капитал на партията, не дори като компромиси, а като отстъпление. Особено важно е, че беше пропуснат моментът да се установи сътрудничество с партиите, които подписаха конституцията. Политиката на несъгласие се прояви в БСП и с отрицателно отношение към групите "Път към Европа" и "Национално съгласие". Създадени бяха условия те да се отчуждят от БСП.

3. Необходим е нов анализ на отношенията ни с други партии. БСП има вече съюзници - БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност", - това е успех. Успешно се развиват отношенията с Либералната партия /П. Симеонов/ и Патриотичния съюз. Но има известен застой. Има опасност да загубим сътрудничеството с БББ. Загубихме го с ДПС, забравяйки, че без него и досега можеха да ни управляват Филип Димитров и Стефан Савов. Изолирахме Петър Слабаков, вместо да обединим към нас още Петър-Слабаковци. Всичко това е израз на конфронтационна политика.

4. Тя се вижда още по-ясно в дейността на Парламентарната група на Демократичната левица. Тази дейност прави почти невъзможно някакво сътрудничество с опозицията. При изработването на Правилника за Народното събрание, при промяната на Закона за околната среда, при отмяната на антидемократичния Закон Панев, при измененията на закона за земята, в закона за въоръжените сили и др. не бяха взети предвид редица разумни предложения на опозицията. Особен случай представлява отхвърлянето на околиите като трето административно звено от ПГДЛ. Допусната беше важна политическа грешка.

Всичко това говори за определена нагласа у Парламентарната група, която нагласа дава предпочитание на сблъсъка пред договарянето, на силовото решение пред демократичното. Затова носи отговорност и СДС - но по-голяма е отговорността на силния. Силовото решение трябва да бъде изключение, а е станало правило.

5. БСП не изследва и не се съобразява със собствената си промяна. През годините в нейния социален състав се появиха нови прослойки. Все повече нейната социална база поражда интереси, които могат да бъдат осъществявани от една партия на лявата социалдемокрация. Не става дума за пряка връзка между тази база и характера на партията, а за една ярко очертаваща се тенденция.

6. Този факт не се довежда до знанието на членовете на БСП и не се правят изводи от него. Това води до объркване, още повече че поради действително тежкото положение на хората, поради безработицата, поради растежа на цените, голямата престъпност и огромната корупция се пораждат носталгични настроения и нагласи.

Вместо да се каже на хората открито, че - от една страна, социализмът, какъвто беше у нас, с всичките му плюсове и минуси - няма да се върне, и че - от друга страна - при сегашните условия и съотношение на социалните сили у нас, а и в Европа и света и при сегашния социален състав на БСП - подобрението на положението на хората е възможно само по пътя на една социалдемократическа политика на левицата. И да се води такава политика /съобразена с нашите национални особености/. Вместо да се постъпи така, нещата остават неясни и неопределени. Вместо да се осъществява тезата в доклада пред 41-я конгрес, че социалната демокрация е основа на развитието на партията - се забравя.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СОФИЙСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ГОЛЯМА ОБЩИНА.


Днес, 27 юли 1995 г., отчитайки негативните последици от некомпетентното управление и конфронтационния стил на Съюза на демократичните сили /СДС/ в София, - разруха, корупция и нарастваща престъпност;

констатирайки общия си стремеж предстоящите избори за местни органи на властта да бъдат нов етап в укрепването на местното самоуправление като едно от условията за развитие на демократичните процеси и гражданското общество в България;

убедени в необходимостта от постигане на максимално широк обществен и политически консенсус за формирането на отговорно и ефективно управление, способно да решава проблемите на столичния град,

РЪКОВОДСТВАТА НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ В СОФИЯ СЕ СПОРАЗУМЯХА:

1. Да участват съвместно в предстоящите избори за кмет на Столична голяма община /СГО/ и за общински съветници в Столичен общински съвет /СОС/.

2. Да издигнат или да подкрепят обща кандидатура за кмет на СГО и обща листа за общински съветници.

3. Да бъде изграден общ предизборен център, включващ представители на споразумяващите се страни.

4. Да разработят обща програма за управление и развитие на СГО.

5. Структурите на Българската социалистическа партия и Българска партия либерали в 24-те столични района да започнат разговори за издигане на общи кандидатури за районни кметове, кметове на кметства и районни съветници.


ЗА ГРАДСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Александър Маринов

ЗА ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ: Светлана Шаренкова

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ВЪПРОСА ЗА ПОДПИСАНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРА ЗА КМЕТ НА СОФИЯ.


Изпълнителният комитет на ВМРО - Съюз на македонските дружества, след като разгледа новосъздалата се политическа ситуация около предстоящия избор за кмет на град София и след проведените консултации с другите национално отговорни сили, подписали споразумението от 29 юни 1995 г., смята за необходимо да изложи следното свое становище:

1. Отчита като погрешно включването на представители на ДПС в срещата на национално ниво на лидери на СДС и на Народния съюз за съдействие за издигане на единна кандидатура за столичен кмет, тъй като движението не е страна по регионалното споразумение и де факто не е предоставено в София.

2. Не приема създаването и поставянето над представителите на регионалните ръководства - страни по споразумението, на "контактна група” на национално ниво за разрешаване на възникналия спор около кандидатурите на Стефан Софиянски и Ренета Инджова въпреки изявените отрицателни позиции спрямо тази инициатива на софийските ръководители на СДС, ВМРО-СМД, БСДП, БНДП и ХАП.

3. В съответствие със становището на Съюзния съвет на ВМРО-СМД от 18 юни 1995 г. при приемане на ДПС като страна по столичното регионално споразумение Изпълнителният комитет ще оттегли софийските си структури от него и ще подкрепи подходящ независим кандидат за столичен кмет.

София, 28 юли 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


13:30:00
31.07.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнител: Цвета Любомирова
Комплексна обработка Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!