31 май 1994


София, 31 май 1994 година
Брой 104 /1149/


София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕЦА "РИЦАРИ НА ПОЗНАНИЕТО" ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ДЕЦА ПО ПОВОД НА 1 ЮНИ.


СКЪПИ ДЕЦА!

Сигурно на вас не ви харесва, че ние - възрастните, сме решили да ви посветим само един ден в годината - 1 юни. Защото вие обичате празниците, подаръците и веселието. Вие очаквате от нас да превръщаме всеки ваш ден в малък празник на радостта, жизнената сила и познанието.

МАЛКИ ПРИЯТЕЛИ!
Основателите на Движението за деца "Рицари на познанието" ви поздравяват по случай Деня на детето и ви пожелават да бъдете през всички дни на годината здрави, по детски щастливи и умни партньори в разговорите с родителите си. Скоро ще ви поканим във вашия "Клуб за открития" на бул. "Витоша" 148 заедно с родителите и учителите ви. През свободното си време там ще откриете любимото си занимание сред широкия свят на научното познание, вашите скрити таланти и условия за творческа изява. Ние ви обещаваме всяко посещение в клуба да бъде като празник на духа, изобретателството и детското творчество. До откриването на "Клуба за открития" можете да ни намерите на телефон 70-62-00 в София.

УВАЖАЕМИ МАЙКИ И ТАТКОВЦИ!
Вашите деца живеят в свят, който ние - възрастните, създаваме. Ако искаме утре те да живеят по-щастливо от нас, да бъдат по-добри и по-умни, трябва да им помогнем днес да натрупат онези знания и умения, без които светът би останал като затворена врата за тях. Вашите дарителски жестове ще помогнат на децата ви да развият своите интелектуални умения сред демократичната общност на връстниците си - децата на България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Желязкова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА CMC /28 - 29 МАЙ 1994 Г., КАРЛОВО/.


След провала на правителството на СДС, когато парламентът показа степен на зрялост, очаквахме, че правителството на Беров ще овладее прехода. Смятахме, че БСП ще започне да налага темп за прекратяване на разграбването на България и спиране на безогледната реставрация. Повярвахме на Беров като личност въпреки несъгласието ни да се състави правителство с мандата на неконституционното за нас ДПС, но той не успя! С балансьорство преход не се прави. Не бе решен нито един младежки проблем. Нараснаха престъпността и произволът в съдебната система. Отнеха се социални продобивки. Продължава да се води обидна за България външна политика. Задълбочи се кризата в селското стопанство. Липсва воля за реална приватизация. Няма политика в духовната сфера. Дори Беров не беше адекватен към Българската православна църква.

ПССД все по-ярко в своето поведение започва да противоречи на декларираните намерения и цели. Срещу своята подкрепа за правителството досега е получавал само обещания. Все повече с аморфното си поведение ПССД престава да бъде изразител на каквито и да е социални интереси.

Тревожи фактът, че действията на ПССД противоречат на позициите на коалиционните партньори и на решенията на Висшия съвет на БСП. Това е симптом за опасна криза. ПССД е длъжен да формулира минимални изисквания към политиката, която подкрепя, което означава да е ясен изразител на определени обществени интереси.

Ако ПССД преценява, че моделът на прехода противоречи на ценностите на социалната демокрация, трябва или да се оттегли в опозиция, или да промени този модел.

CMC настоява да започне събиране на подписка в ПССД за гласуване вот на недоверие на правителството. Изборът е ясен и ако той не бъде приет на практика, ПССД ще стане излишен в политическия живот.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Николов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 29 МАЙ 1994 Г. В БЛАГОЕВГРАД.


Българският народ изживява мъчително време на дълбока икономическа и духовна криза. Растящо недоволство изпълва целия ни обществено-политически живот.

През последната седмица доминираното от комунистите парламентарно мнозинство обезсили и институцията "вот на доверие", тази най-висша ценност на парламентаризма, на морала в политиката. Страната ни изпадна в политическа ситуация на отчайваща липса на отговорност.

Българският демократически форум /БДФ/ окачествява като национално предателство резултатите от гласувания "вот на доверие" на правителството на Л.Беров от НСД, ДПС и БСП под непосредственото внушение на имперски посланик в нашия парламент. Този парламент няма право на по-нататъшно съществуване и БДФ е за неговото разпускане.

Това прокомунистическо правителство ще продължи:
- икономическата разруха;
- резкия спад на жизненото равнище;
- растящата престъпност;
- натрупването на неимоверни богатства със съмнителен произход от едно малцинство, което поражда чувство за непосилна социална несправедливост.

БДФ е убеден, че решенията на Четвъртата национална конференция на СДС и програмните предизборни намерения на СДС са единственият изход от политическата, икономическата и социалната криза на нашето общество.

Борбата с комунизма, неговото притворство и злонамереност срещу демократичното преустройство и гражданските свободи у нас навлиза в най-острата си и отговорна фаза.

БДФ приканва всички честни българи, незаразени от комунистическата демагогия, да се обединят за пълна изборна победа на демокрацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Златаров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА СИГУРНОСТТА И НА СПОКОЙСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /21 МАЙ 1994 Г., СОФИЯ/.


Пет години в Република България се говори и пише за обществено необходимите мерки, гарантиращи сигурността на гражданите.

Парламентът закъснява с приемането на законите, едно необходимо условие за ред, отговорност и дисциплина - характеристиките на всяко демократично общество.

Правителствените мерки за превръщане на закона в норма на поведение за всеки държавен служител и гражданин са бавни и мудни.

Президентството констатира, но не реагира ясно и конкретно за намаляване на случаите на корупция в държавните служби, на партийната партизанщина и на растящата престъпност.

Само за пет години гражданите на България бяха въвлечени в нов проблем, голям и опасен - престъпност и заплаха за вътрешната и външната сигурност на отделния българин и страната като цяло.

Гражданската позиция на Отечествения съюз е неодобрение на правителствените мерки и протест срещу парламентарното бездействие.

Ние не одобряваме:

Законодателната политика на парламента, която е избирателна и раздробена при приемането на законите, осигуряващи обществения ред, нормите на съжителство, сигурността на българина и териториалната цялост на страната.

Действията на правителството и отговорната администрация за спиране на катастрофалното увеличаване на всички видове престъпни посегателства върху личността и служебните форми на престъпност.

Отечественият съюз протестира срещу:

- безразличието на охранителните органи, случаите на рушене и на грабеж на общодържавните и на общонародните достояния в икономиката и културата;

- незаинтересоваността на служители и на органи на реда и правосъдието към агресивността и бруталността при погазване на личната сигурност и неприкосновеността на отделния гражданин;

- мудността на съдебно-следствената процедура, водеща до одързостяването и ожесточаването на престъпните деяния от отделни лица и от цели групи.

Депресия, несигурност и страх са обхванали гражданите от многобройните имуществени престъпления, посегателства и насилие над свободата на личността, от растящата наркомания и алкохолизъм сред младото поколение.

Малката разкриваемост, вътрешноведомствените неразбории и корупция, незаинтересованост на държавните органи и служби към формите на икономическа престъпност и нелоялна конкуренция, към изнудването и нарушенията на режима на интелектуалната собственост, към публичните прояви и действия на многобройните религиозни секти, към пагубно влошаващия се обществено-психологически климат на тормоз по местоживеене водят до разрушаване на доверието и на доброто в общуването между хората в селото, квартала, блока, града и на улицата, нерядко - до трагичен край на отделната личност.

Отечественият съюз настоява за незабавни мерки от:

- Парламента за

законодателна програма, осигуряваща необходимата резултатност на мерките в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс, в Закона за изпълнение на наказанията и устройствените норми на Закона на Министерство на вътрешните работи /МВР/, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана.

Ускоряване на действията на съдебната система чрез приемане на действени правила в Закона за съдебната власт.

- Правителството за

действена правна политика на държавата и на правозащитните органи, осигуряваща сигурността и спокойствието на отделния гражданин.

Подготовката на кадрите в системата на полицията в съответствие с новите обществено-икономически и социални условия в страната. Възпитание на по-голяма човечност и доброта в отношенията с нуждаещи се от закрила и грижа граждани, и жертвите на престъпните деяния.

- Президенството за

внимание и грижа за изграждане на обществени и граждански формации, осигуряващи самоохраната и самозащитата по местоживеене, за противостоене на наркоманията, алкохолизма и престъпността на малолетни и непълнолетни.

Съдействие за разширяване на обществената ангажираност, за формиране на обществени структури, противодействащи на престъпността към децата, юношите и военнослужещите.

Националната сигурност на Република България не допуска подценяване на условията в Балканския район, в който живеем, от страна на парламента, правителството и президента, от партиите и гражданските общности.

Недопустими са действия и политически ходове, застрашаващи сигурността на българския народ и суверенитета на българската държава!

Недопустими са компромиси на каквато и да е цена с националните интереси на България!

Отечественият съюз подкрепя и ще работи за привличане на вниманието на цялата общественост:
- към въпросите на отбранителната достатъчност за България;
- към издигане на престижа на българския военнослужещ;
- към социалните искания на запасните офицери и сержанти и участниците в Отечествената война;
- към закрила и подкрепа на семействата на военнослужещите и органите на реда.

Отечественият съюз застава срещу разграждането и компрометирането на структурите на българското разузнаване и контраразузнаване.

България е малка по площ, но мощна с хората, носещи любовта към всеки кът на родината и привързаността към хилядолетната история и днешното преуспяване на българския народ.

Действията за родината се оценяват от историята и идните поколения, но са необходими днес!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е адресиран до окръжния прокурор, до председателя на Районния съд и до председателя на Окръжния съд - Пловдив.


        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖНАТА ПРОКУРАТУРА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖНИЯ СЪД,

На 17 май 1994 г. състав на Районния съд в Пловдив е допуснал или некомпетентност, или е извършил умишлено престъпление по гражданско дело номер 7004/1993 г., като е приел от Ангел Иванов Тюфекчиев документ, подписан от Иван Владимиров Пейчев и Иван Цветанов Георгиев, подписали този документ като секретари на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/, с който оттеглят внесените документи от името на Градския комитет /ГК/ на БКП срещу извършени престъпления от Ангел Иванов Тюфекчиев. Тримата - Ангел Тюфекчиев, Иван Владимиров Пейчев и Иван Цветанов Георгиев, са изключени от БКП и нямат нищо общо нито с БКП, нито със секретариата на ЦК на БКП. Как е могъл съставът на Районния съд да приеме за достоверен документ, на който няма изходящ номер от ЦК на БКП, не е подпечатан с печата на ЦК на БКП и не е подписан от първия секретар на ЦК на БКП, който е оторизиран само той да подписва всички документи, излизащи от името на ЦК на БКП, а когато отсъства, тези документи се подписват от останалите секретари, а именно: Димитър Димитров Ябълков - организационен секретар, Косьо Колев Терзиев - секретар по административно-кадровата политика, Асен Стойков Младенов - секретар по идеологическата политика, и Еленко Димитров Мановски - секретар по икономическата политика, а първият секретар Владимир Асенов Спасов отговаря и за външната политика на БКП.

Тримата: Ангел Иванов Тюфекчиев, Иван Владимиров Пейчев и Иван Цветанов Георгиев, са извършили умишлено престъпление, с което са заблудили и са измамили Районния съд, ако не са извършени и други престъпления, тъй като добросъвестни съдии не биха могли да вземат за документ, фалшификат, който е неизведен и неподпечатан с печата на ЦК на БКП, както и неподписан от първия секретар на ЦК на БКП. Та нима съдиите не са наясно кой има право да подписва документи!... Това е уникално престъпление, което може би няма подобно в съдебната практика. Тези лица може би не за първи път правят подобни престъпления.

Ние не сме убедени, че и съдебният състав може да прояви такава небрежност и правна неосведоменост, ако не са били заинтересовани или ако не им е било наредено да извършат престъпление с цел да помогнат на един престъпник, който няма нищо общо с БКП още от 9 март 1991 г., когато беше изключен от БКП, а след това се е представял дълго време за първи секретар на Градския комитет /ГК/ на БКП в Пловдив, заграбил е партийния клуб, даден на ГК на БКП от Общинския народен съвет /ОНС/, и го е дал под наем на фирма, като наемът е бил за негова сметка. В случая Районният съд защищава един престъпник с извършени и други престъпления.

Ние настояваме да се приложи законът с най-голяма строгост срещу тримата фалшификатори: Ангел Тюфекчиев, Иван Владимиров Пейчев, Иван Цветанов Георгиев, а така също и срещу съдебния състав.

Излагайки горното, най-учтиво ви молим да отмените решението на Районния съд и да го върнете на друг състав на Районния съд в Пловдив.

София, 20 май 1994 г.

СЕКРЕТАРИАТ НА ЦК НА БКП:

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ "В ТЪРСЕНЕ НА ИЗГУБЕНОТО ВРЕМЕ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТЪР ЗА НОВА ПОЛИТИКА ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ, ОГЛАСЕН НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /11 И 12 ДЕКЕМВРИ 1993 Г., СОФИЯ/. На този форум бе решено формацията да се регистрира по Закона за политическите партии с името Център нова политика.


В България днес не се знае кой, как и защо управлява, но се знае кое колко струва. Най-тъжното е, че заради користни цели червени, сини, безцветни политически, синдикални и икономически групи приемат, че така е по-добре вместо риска на управлението и изборите. Тази взаимна клопка, по мое мнение, завършва един цикъл на развитие, затваря кръга от отговорности и илюзии. Времето се изгуби.

Четири години след началото на Френската революция идва Термидорът - властта на преродилите се революционери, по израза на Манфред Конрад; идва "блатото" - времето на посредствеността, на корупцията и грабежа на малките хора с желание да влязат в новата заможна класа и рутинната политическа игричка.

Аз знам, че всеки, който има чувство за грях и отговорност, който го боли за страната и за хората, разбира, че нещо трябва да се направи, нещо трябва да се случи, за да си върнем изгубеното време. Аз не знам колко души в страната са готови да се преборят със злото.

Според мен реално съществуват няколко варианта за по-нататъшно развитие на България:

1. Запазване на досегашния двуполюсен модел, при който преимущество ще има лявата алтернатива на фона на масово неучастие в изборите на уморените разочаровани избиратели. Върхушките на Българската социалистическа партия /БСП/ и Съюза на демократичните сили /СДС/ разчитат, че хората са вече достатъчно уморени и обезверени, за да се съпротивляват на бъдещото им партийно господство. Отлагането на изборите е в полза на този изход. В резултат ще трябва да чакаме n-брой години една българска операция "Чисти ръце".

2. Някакъв тип авторитарно управление - вариант "Елцин" в най-добрия случай. Ние смятаме този вариант за неприемлив за Европа и опасен за демокрацията. Всякакви спекулации със служебни правителства като възможност за извънредни пълномощия или ползване на армията за пропагандни атаки, насочени срещу д-р Желев и личности, които могат да противостоят на плановете на двата мастодонта.

3. Изборен пробив и разпадане на двуполюсния модел или вариант "Вацлав Клаус". Вацлав Каус в момент на пълен застой на реформите напусна поста министър на финансите, обиколи страната и заедно с група решителни млади политици създаде Новия демократичен форум, спечели най-много гласове в изборите и осигури политическа подкрепа за едно силно реформаторско правителство /реализирало свеоето основно изборно обещание за масова приватизация/.

Аз съм убеден, че това е изходът за България, напълно съзнавайки огромните демографски, културни и политически различия. Само мощен електорален изборен поход в името на ясни, прагматични национални идеи за спасение на България може да ни изкара от безизходицата и да даде шанс на можещите в управлението и на всички хора за по-добър живот. Убеден съм, че трябва да се бърза в тази посока, като се правят необходимите стъпки.

Повече от година Центърът за нова политика върви по нов път, който, вярваме, ще ни доведе до стартовата точка на промяната. В изграждането на неговите структури залагаме принципи, които работят в демократичния свят. Те се формират отдолу, по места, като отворени сдружения на личности, напълно свободни и автономни в своя избор. Вместо към многобройни първични партийни организации е възприет принципът малко на брой, но влиятелни, силни хора, които могат да представят и защитават реални интереси на съсловия, браншове, институции. Взаимопомощта и лобизмът са основни норми. Имената, тяхното поведение и практични действия в полза на гражданите са единствена гаранция за успех и признание. Ръководните органи на центъра нямат никаква реална власт над клубовете и разчитат на своя авторитет и отстояване на законни интереси в Народното събрание, администрацията, пред влиятелни икономически и синдикални субекти. Същевременно Център за нова политика /ЦНП/ със своите многобройни експерти и професионалисти, натрупали административен опит, се оформи като единствена по рода си организация в страната, способна да формулира и прокарва управленски решения. ЦНП ясно прокламира, че политическата алтернатива и честната, морална позиция определят неговите действия, а не конюнктурни интереси и изгоди. Всъщност този характер на организацията е доста стабилна, предпазна мрежа срещу кариеристични и търсещи пряка лична изгода хора, които съсипаха СДС и които и днес предпочитат да заложат не на идеята, а на по-силния според тях.

Нашата скромна цел е да покрием страната с ефективни и влиятелни граждански сдружения, които да отстояват честни и справедливи позиции. В предизборна ситуация те трябва да се превърнат в гравитационни ядра за избирателите, да посочват кандидати и да водят пропагандна кампания, привлекателна за колебаещите се, както и за поддръжниците на СДС, които предпочитат да решават със собствените си глави. Това са главно хора от най-активните и по-образовани групи между 20 и 45 г. Това изисква упорита и напрегната работа, за да се утвърдим като сила. Силата е единственото, което гарантира каузата, интересите и личността.

Броят и съставът на клубовете, широкият и пъстър кръг съмишленици към днешна дата очертават добра перспектива и дават основание да мислим, че сме на прав път. Особено радва присъствието в клубовете на голям брой от тези хора, които създадоха СДС.

Центърът за нова политика си е поставил за цел създаването на нова национална политическа сила. Това изисква няколко важни неща.

Центърът да се утвърди като влиятелен и мощен политически субект. Практиката ни доведе до модела на двойната структура, който ви предлагаме - органическа връзка между Центъра за нова политика като сдружение с идеална цел - предимно като отворено сдружение за съвместни действия, главно с експертни и лобистки функции, и Център за нова политика - политическо сдружение на тази част от членовете, които желаят неговото учредяване. Действащият статут на центъра и този, който ще приемем за политическо сдружение, запазват основните принципи на досегашната ни дейност и дават възможност членовете да работят съвместно, равнопоставено, като съмишленици с различна степен на обществена ангажираност. Този модел значително улеснява връзките ни с други политически, синдикални и граждански сдружения и отваря вратата към масово електорално движение.

Ние разбираме, че нова национална сила може да се създаде с взаимните усилия и разбирателство на много личности и организации, обединяващи широк спектър от демократично мислещи хора около няколко ясни национални цели. Като такива ние разглеждаме редица организации, с които сме в постоянни контакти: Български земеделски народен съюз /БЗНС/, Българската социалдемократическа партия /БСДП/, Зелената партия, Сбор за демокрация, Християндемократическата партия /ХДП/, Движение "Гражданска инициатива" /ДГИ/, Партия Либерали, Конституционен форум, партиите, представени в НСД. В този кръг организации, но не всички задължително, би могло да се оформи ядрото на един нов политически съюз.

Съвсем естествено е да се поддържат добри отношения с Движението за права и свободи /ДПС/. В присъщия за нас дух на разбирателство, толерантност и компромис ние сме готови за диалог с някои партии от СДС като Радикалдемократическата партия /РДП/, Обединения християндемократически център /ОХДЦ/, Демократическата партия /ДП/ за съвместни действия с Парламентарната група /ПГ/ на СДС. Политическите реалности не изключват, а дори предполагат възможно партньорство в избирателната кампания, особено по места. Аз не вярвам във възстановяване на "старото мнозинство" в парламента и мисля, че това няма да донесе необходимата радикална промяна в страната.

Държавният интерес изисква поддържането на контакти и с различни представители на левицата, преди всичко от Обединението за социална демокрация /ОСД/ и Гражданско обединение за републиката /ГОР/.

Когато говорим за нашия стремеж към създаване на нова национална сила, ние сме длъжни да посочим няколко най-общи принципа и условия, от които ще изхождаме в своята бъдеща политика.

Нова национална политика, съобразена, но не и подчинена на каквито и да е външни или вътрешни фактори. Открито и ясно дефиниране на интересите на България и на българите, където и да са те. Упование в собствените сили и достойнства, като предпоставка да бъдем уважавани като нация.

Нов морал в политиката. Единственият мотив на хората да подкрепят радикални реформи е да се уверят, че с труд, талант, предприемчивост, пестеливост и почтеност те могат да постигнат успех: достойна работа, кариера, собственост, сигурност и че нищо добро не ги очаква, при каквито и да е други условия. Това означава ангажимент за тотална война с аморализма във всичките му форми: корупция, престъпност, насилие над личността и нейната собственост, административен и криминален произвол.

Нова роля на държавата. Ускорено ликвидиране на държавния монопол върху собствеността и на централизирания тип държавна администрация - двата стълба на социалистическото наследство, на лявата алтернатива, на мафията в посткомунистическото общество. Приватизация на практика под лозунга: "Повече собственици, повече благоденствие". Използване на целия съвременен икономически инструментариум за насърчаване, отглеждане на частните предприемачи без никакви уговорки. Деконцентрация на икономическата власт и прехвърлянето й от държавата към пазарни субекти и местните органи на властта. Създаване на относително малобройна, по-компетентна публична администрация. Стабилност на службата и на дохода на държавния служител и стопанския мениджмънт. Въвеждане на модерни форми на управление на държавната и общинска собственост.

Уреждане по модерен начин на трудовите отношения, мястото на синдикатите, грижата за социално слабите. Насърчаване на различни държавни и недържавни форми на благотворителност, спонсорство, меценатство за онеправданите, а също така в културата, в спорта и пр.

Взаимодействие между държавата и Православната църква за утвърждаване християнските принципи и милосърдието в норми на живот.

Нов модел на държавно управление. Нов избирателен закон от преференционално-пропорционален тип със силно изявен мажоритарен характер като гаранция за реален подбор на по-добре подготвени хора за държавно управление.

Промени в Правилника на Народното събрание, осигуряващи по-ефективна работа, включително спазване на приетата законодателна програма и равнопоставеност на комисиите.

Със закони и промени в конституцията да се постигне нов по-рационален баланс и взаимодействие между различните власти. Да се уточнят взаимоотношенията между органите на парламента и на правителството. Да се дадат по-големи реални правомощия на президента чрез право на законодателна инициатива, на допитване до народа по определени въпроси, на по-категорично вето, ръководство на консултативни органи в сферата на сигурността, икономиката и пр.

В края на краищата всичко опира до нашата воля да се борим, нашето умение да управляваме, нашата честност и отговорност да изпълним поетите обещания.

Знам, че у всеки от нас е затаена горчивина и немалка доза песимизъм. Но знам, че ние нямаме особен избор и като личности, и като генерация. Реформи или застой. Борба или примирие. Отговорност за промяната пред род и народ или тихо приспособяване към силните на деня. Аз избирам борбата. Надявам се, че и вие. Има шанс да успеем, да постигнем невъзможното и това зависи от нас. Ние трябва да сме силни и да продължим да работим за благото на България.

/Пресслужба "Куриер"/


15.50:00
31.05.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!