31 юли 1991

София, 31 юли 1991 година
        Брой 148 (423)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 31 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.


На свое заседание от 27 юли 1991 г. Националният съвет на Зелената партия реши:

1. Одобрява действията на Бюрото по изпълнение на решенията на Националния съвет от 29 юни 1991 година.

2. Потвърждава участието на Зелената партия в Предизборното споразумение на партиите от СДС, подписано от Зелената партия на 18 юли и влязло в сила на 20 юли 1991 година.

3. Зелената партия да участва в предстоящите избори чрез общата изборна листа на СДС - либерали.

4. Бюрото да изготви проект за конкретно споразумение по взаимодействието и издигането на кандидатурите на СДС - либерали.
    
5. Бюрото заедно със съответните органи на Федерацията на клубовете за демокрация (ФКД), Политически клуб (ПК) "Екогласност" и Демократическа партия (ДП) (Консервативен сговор), да формира Национален изборен център на СДС - либерали, който да осигури участието в изборите за парламент и местни органи на управление.

6. Местните организации на Зелената партия съвместно с организациите на ФКД, ПК "Екогласност" и ДП (Консервативен сговор), а където няма такива - самостоятелно, да започнат изграждането на Изборни центрове на СДС - либерали.

7. В предизборната кампания местните организации на Зелената партия да сътрудничат с партиите от СДС, страни по Предизборното споразумение, и по възможност с всички опозиционни сили.

8. В изборите за местни органи на управление организациите на Зелената партия да издигнат своите кандидати за общински съветници в местната листа на СДС - либерали.

В изборите за кметове е желателно да се търси договорка с останалите организации от СДС и по възможност с БЗНС за единствен общ кандидат, поддържан от всички опозиционни сили. В противен случай да се издига кандидат за кмет на СДС - либерали.

9. Местните организации на Зелената партия по време на предизборната кампания да продължат участието си в работата на координационните съвети на СДС по всички други въпроси на местната власт.

София, 27 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ (НДП) ДО СЪЮЗНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (БЗНС) (ЕДИНЕН) ПО ПОВОД НА ОБЕДИНЕНИЕТО.


Приветстваме от душа и сърце тези български мъже, които в името на Отечеството ни осъществиха БЗНС (единен), решително присъединявайки се към Вашите идейни принципи, г-н Барев, които следвате от десетилетия с приятели и съмишленици.

Ние, независимите демократи от Независимата демократична партия (НДП), последователно възстановили и реално представящи до този момент политическите идеи на демократите Александър МАЛИНОВ, Никола МУШАНОВ, Борис ПАВЛОВ и др., използваме случая с това писмо да поздравим и нашите неизменни съюзници от Великден 1990 г. до сегаземеделците от БЗНС "Врабча 1", които също активно спомогнаха за обединяване на разединеното от 1932 г. земеделско движение.

За пълнокръвното функциониране на българския обществено-политически бит е жизнено необходим един обединен Земеделски съюз и една чиста интелектулно-жизнеспособна Демократична партия, за да може РЕАЛНАТА ОПОЗИЦИЯ в страната с общи усилия да наложи една действителна, а не манипулирана и служеща на чужди интереси многопартийна парламентарна демокрация в България.

София, 28 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БНДП) ДО ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (ЕДИНЕН) И ДО СЕКРЕТАРЯ НА БЗНС (ЕДИНЕН).


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Няколко месеца с интерес и внимание следихме напредващия процес на единение в земеделските среди. Приехме с надежда завръщането на групата земеделци-изгнаници, водени от г-н Ценко Барев, и включването им в политическия живот на България.

След акта от 27 юли 1991 г. можем с радост да заявим:

- Българската национална демократическа партия (БНДП) оценява проведения обединителен конгрес на БЗНС като естествен резултат от досегашната ви дейност и като изпълнение волята на преобладаващото число сдружени земеделци.

- Във ваше лице пожелаваме на БЗНС (единен) да бъде на висотата наролята, която му отрежда българският политически живот - балансиращ фактор, консолидиращ център на стремленията за граждански мир и национално съгласие на всички, които поставят България над тясно- партийните си интереси, за да бъде изведена Родината ни от тежката катастрофа, до която я доведе четиридесет и пет годишното управление на БКП/БСП.

- Убедени сме, че към традиционните идеи за народовластие, завещани от първостроителите на земеделското движение, БЗНС (единен) ще бъде и действителен изразител на стремленията на всички българи за демокрация и стабилитет.

Като ви пожелаваме още веднъж плодотворна и народополезна работа, ние оставаме на позициите, декларирани от Българската националнадемократическа партия, които предполагат искрен и приятелски диалог и сътрудничество в името на националните интереси и благото на народа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА БНДП
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Стоянов

София, 29 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.


Политическият съвет на движение "Гражданска инициатива" счита за необходимо изпълнението на следните предварителни и задължителни условия, без които демократичното провеждане на изборите, гражданският мир и бързата смяна на системата не могат да бъдат гарантирани:

1. БСП трябва да признае престъпния характер на организацията БКП, чийто наследник и правомощник се явява.

2. БСП трябва да декларира своето съгласие за незабавно налагане на секвестър върху имуществата, които понастоящем владее, а също така и готовност за връщането на заграбеното национално имущество.

3. БСП трябва да докаже, че не поддържа идеологически, политически и организационни връзки с националната стопанска номенклатура.

4. Ръководствата на предприятия, уличени в укриване, спекулиране, приватизиране и унищожаване на материална база, суровини, продукти и храни, трябва да дадат своевременен отчет пред нацията за своята дейност през периода ноември 1989 - юли 1991 година.

5. БСП трябва да отговори по същество на иска на министъра на финансите господин Иван Костов за близо три милиарда лева незаконно получени от държавния бюджет.

6. Ако БСП не прояви готовност за удовлетворяване горните условия до 25 август 1991 година, "Гражданска инициатива" ще настоява пред съда да не се допусне регистрирането на БСП за предстоящите избори на основание на това, че тя в качеството си на наследник и правомощник на престъпна партийно-държавна формация, продължавайки да владее незаконно придобити национални имущества, не може да се счита за нормална политическа организация и не може да се ползва от политическото доверие на народа и политическите сили.

Движение "Гражданска инициатива" счита, че е необходимо сключването на прелиминарно споразумение между политическите сили, правителството и синдикатите, което да уреди спорните проблеми по начина на провеждането на предстоящите избори.

София, 29 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "НОВО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ" ПО ВЪПРОСА ЗА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО В ЖУРНАЛИСТИКАТА.


След най-внимателно обсъждане на положението в печата, радиото и телевизията твърдо подкрепяме борбата на българските журналисти за пълна свобода и независимост на словото. Тази свобода, където и да работят, е условие номер едно на създаващото се у нас свободно, демократично гражданско общество.

София, 25 юли 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Поповски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ "НЕ, ГОСПОДИН ЖЕЛЕВ, НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ Е ПОВЕЧЕ КОМУНИСТИЧЕСКА, ОТКОЛКОТО ДЕМОКРАТИЧНА" НА КОМИТЕТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ В ШВЕЦИЯ.


Вчера БТА разпространи част от изказване на президента Желев в Сливен, в което той заявява на българските граждани и на света, че новата българска конституция не била комунистическа, защото в нея нямало нищо комунистическо. Какви са основанията за такива заключения и каква е целта на това изказване, явяващо се по същество включване на държавния глава в пропагандната кампания на приелото тази конституция комунистическо мнозинство на днешния парламент? И то в момент, когато това мнозинство и подкрепящата го "лилава" опозиция драматично се нуждаят от "допинг" за компенсиране на огромната безднамежду себе си и преобладаващата част от обикновените български граждани. За мен отговорът е единствен - г-н Желев, автор (или съавтор с други заинтересувани политически сили) на доктрината за българския "мирен преход", вярва, че обаянието му на бивш лидер на българската опозиция и първи формално некомунистически президент все още му дава възможност да предприема различни, недопустими за един държавен глава "солови акции". За да не бъда голословен, ще спомена:

Неговата роля за, меко казано, прибързаното признаване на засекретените резултати от предишните избори;

неговата роля в аферата "Берон";

неговите многократни намеси за прекъсване на напълно легитимни и стратегически важни за антикомунистическата опозиция акции;

необясненото и до днес негово решение след оставката на правителството на Луканов да не възложи на следващата по големина коалиция в парламента (СДС) да опита да състави правителство;

зле прикритите му опити чрез печата да повлияе на органите на правораздаване да предприемат действия срещу вестниците, разпространяващи "държавната тайна", че българският президент все още акредитира за посланици в чужбина висши служители на КДС и още немалко други по-големи или по-малки въпросителни.

У мен се създава впечатлението, че в ситуации, когато комунистическото мнозинство и подкрепящата го формално некомунистическа част от парламента са в изключителна нужда от морална подкрепа и когато те не могат да я получат отникъде другаде, то президентът Желев, съзнателно или несъзнателно, винаги е на разположение. Тук трябва задължително да се спомене и объркването и скъпо струващата плахост на независимите и опозиционните средства за информация, които все още живеят под синдрома на "нашия” президент. Те не съумяват да третират г-н Желев така, както в една демократична страна средствата за информация трябва да третират един държавен служител (независимо от ранга му и особено когато даден висш държавен служител, използвайки привилегирован достъп до средствата за информация, взема категорични политически становища). Вместо страхливо мълчание или ръкопляскане до посиняване на ръцете, миналите четири десетилетия с техните катастрофални резултати би трябвало да са научили българските журналисти поне на едно - мълчанието струва скъпо на страната. Така че, ако един държавен глава предприема действия и изказва становища, несъответстващи на интересите на демократичното обществено развитие, свободните средства за информация (ако днес те отново не са си наложили самоцензура) трябва да реагират незабавно и открито! Липсата на кураж за такава журналистика означава българският народ отново да бъде изоставен на произвола на "силните” на деня! Защото личното мнение на г-н Желев, изказано от позицията на държавен глава, недвусмислено заблуждава обикновения български гражданин, изложен на масивна пропаганда (подсилвана щедро с шампанско) и нямащ възможност да се ориентира в невъобразимите лабиринти на новата конституция, че, видите ли, новата конституция, независимо от дребни "пропуски", е "некомунистическа". Българският президент вероятно съзнава, че ако обяви новата конституция за демократична, при предстоящите си пътувания в чужбина ще има тежък баласт в багажа си (защото неговите предстоящи домакини вече са напълно наясно за естеството на новата конституция). Не, г-н Желев само подмамващо категоризира конституцията като "некомунистическа", като останалата крачка (до обявяването й за демократична) остава да бъде свършена от доверието на българските граждани към своя "некомунистически" държавен глава и...от предприемчивите пропагандни сили зад обезсмъртилите имената си "конституционалисти" от днешното Народно събрание. Това надхвърля мярата, която аз, като обикновен гражданин, мога да допусна за бившия лидер на опозицията и настоящия президент на страната!

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ СЪДЪРЖА НЕДВУСМИСЛЕНИ ТОТАЛИТАРНИ КОМУНИСТИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТКАЗАХА ДА ПРЕМАХНАТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ЧЕ ПОЛУЧИХА ЛИЧНО КОНКРЕТНА КРИТИКА НА ТЕЗИ ЕЛЕМЕНТИ!

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ И ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА:

- НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАБРАНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗА ЗАБРАНА НА НЕЖЕЛАНИ ОТ "СИЛНИТЕ НА ДЕНЯ" СДРУЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ С МЪГЛИВИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА "СИГУРНОСТ", "МОРАЛ" И ПРОЧИЕ, ПОЗНАТИ ОТ НЕДАЛЕЧНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО МИНАЛО, АРГУМЕНТИ;

- НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТВЪРДЕ ЛЕСНО И ЕДНОЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ВОЕННО ИЛИ "ДРУГО" (И ТОВА "ДРУГО" МОЖЕ ДА ОЗНАЧАВА "ПО ПРЕЦЕНКА НА ВЛАСТОИМАЩИТЕ") ПОЛОЖЕНИЕ. ПРИ ОБЯВЯВАНЕТО НА ТАКОВА ПОЛОЖЕНИЕ НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ САМО НА ПРАВОТО НА ЖИВОТ) ГРАЖДАНСКИ ПРАВА.ТЯ ПРЕДВИЖДА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСИЛСТВЕНО ПРИНУЖДАВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ (БЕЗ ДА СЕ ИЗКЛЮЧВАТ И МЕТОДИТЕ ОТ ЛОВЕЧ И БЕЛЕНЕ) ДА РАЗКРИВАТ КАКВО МИСЛЯТ И КАКВИ СА ТЕХНИТЕ УБЕЖДЕНИЯ. ТЯ ПРЕДВИЖДА ВЪЗМОЖНОСТИ ГРАЖДАНИТЕ ДА БЪДАТ ПРЕСЛЕДВАНИ ЗА ТЕЗИ СИ УБЕЖДЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТТА ИМ ДА СЕ КОНФИСКУВА, ДА БЪДАТ ИЗПРАЩАНИ БЕЗ ПРИСЪДА В КОНЦЛАГЕРИ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ И ОЩЕ МНОЖЕСТВО ЧУДОВИЩНИ ЗА ЕДНО НЕКОМУНИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО И ЕДНА НЕКОМУНИСТИЧЕСКА КОНСТИТУЦИЯ ДРАКОНОВСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА;

- НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ ДАВА АБСУРДНИ ЕДНОЛИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА, ЗАСЯГАЩИ НАЙ-ИЗКОННИ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА. ТАКИВА ПРАВОМОЩИЯ БЯХА ХАРАКТЕРНИ ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ НА НЕОТДАВНАШНИЯ ТОТАЛИТАРЕН КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ. НАПРИМЕР БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ МОЖЕПО СОБСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ ДА ЛИШИ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ОТ БЪЛГАРСКОТО МУ ГРАЖДАНСТВО (С ВСИЧКИ ОГРОМНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТОВА) БЕЗ ЗАСЕГНАТИЯТ ГРАЖДАНИН ДА МОЖЕ ДА ЗАЩИТИ ТОВА СИ ПРАВО ПРЕД СЪД ИЛИ ДРУГА НЕЕДНОЛИЧНА ИНСТАНЦИЯ;

- НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ ПО СТИЛ И МЕТОДИ Е ЧИСТО КОМУНИСТИЧЕСКА - ТЯ ОБЯВЯВА С ПРОПАГАНДНА ЦЕЛ ПРАВА "ПО ПРИНЦИП", НО ВЕДНАГА ПРЕПРАЩА КЪМ БЪДЕЩИ, ИЗВЪНКОНСТИТУЦИОННИ ЗАКОНИ, КОИТО В КРАЙНА СМЕТКА МОГАТ НА ПРАКТИКА ДА ОТМЕНЯТ ТЕЗИ ПРАВА. ТОВА Е ПОЗНАТИЯТ КОМУНИСТИЧЕСКИ СТЕРЕОТИП ОТ НЕДАЛЕЧНО МИНАЛО, КОГАТО СЕ СЪЗДАВАХА ЛЪСКАВИ И ПРИВЕТЛИВИ ЗАКОНИ ЗА ТОВА ИЛИ ОНОВА, НО СЛЕД КАТО ПРОПАГАНДНАТА ИЗГОДА ЗА РЕЖИМА БЕ "КОНСУМИРАНА", СЕ ИЗДАВАШЕ "ПРАВИЛНИК" ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА, КОЙТО ТВЪРДЕ ЧЕСТО ПРАВЕШЕ ЗАКОНА НЕУЗНАВАЕМ.

В ИДЕОЛОГИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ:

- АКО В НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ ДУМАТА "ДЪРЖАВАТА" СЕ ЗАМЕНИ С "ПАРТИЯТА", ТЯ ЩЕ БЪДЕ ПОЧТИ НЕРАЗЛИЧИМА ОТ СТАРАТА. РОЛЯТА НА ИНДИВИДА, НА ОТДЕЛНИЯ ГРАЖДАНИН Е СЪВСЕМ СЪЩАТА КАКТО И ПРИ ПРЕДИШНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА КОНСТИТУЦИЯ - НА НЕЗНАЧИТЕЛНА И БЕЗПОМОЩНА ПЕСЪЧИНКА,КОЯТО ДЪЛЖИ ВСИЧКИ БЛАГА НА "ДЪРЖАВАТА/ПАРТИЯТА" И КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ БЕЗКРАЙНО БЛАГОДАРНА И ПОСЛУШНА НА ЗАПРЕТНАЛАТА РЪКАВИ И СЪЗДАВАЩАТА С ПОТ НА ЧЕЛО ТЕЗИ БЛАГА "ДЪРЖАВА/ПАРТИЯ".

В ПРАКТИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ:

- НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ СЕ ОПИТВА С ЙЕЗУИТСКИ МЕТОДИ ДА ЗАПАЗИ ПРЕДИМСТВА И ГАРАНЦИИ "ВО ВЕКИ-ВЕКОВ" ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА КАМАРИЛА. ЕДИН ПРИМЕР Е, ЧЕ В НЕЧЕТЕНИТЕ ПОЧТИ ОТ НИКОГО "ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ" КОМУНИСТИЧЕСКОТО МНОЗИНСТВО СЕ ОПИТВА ДА УВЕКОВЕЧИ ДНЕШНИЯ ПОЧТИ НЕПОКЪТНАТ ОТ ВРЕМЕТО НА "КЛАСОВОТО" "ПАРТИЙНО" ПРАВОСЪДИЕ СЪДЕБЕН И СЛЕДСТВЕН АПАРАТ. СЛЕД КАТО ВЕРОЯТНО ВСИЧКИ ИЗОБЛИЧАВАЩИ ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ СА ИЗЧЕЗНАЛИ ОТ СЪДИЛИЩАТА (НО ВЕРОЯТНО СА СКЪТАНИ НА "СИГУРНО" МЯСТО ЗА БЪДЕЩО ИЗНУДВАНЕ И ДЪРЖАНЕ ВЪВ "ВЕЧЕН ШАХ") И БЪДЕЩИЯТ ВЪРХОВЕН СЪДЕБЕН СЪВЕТ НЕ ЩЕ ИМА ДОСТАТЪЧНО ДАННИ ДА ОТХВЪРЛИ ЕДИН ИЛИ ДРУГ СЪДИЯ ИЛИ СЛЕДОВАТЕЛ, КОНСТИТУЦИЯТА ИЗИСКВА В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК (ВМЕСТО СЛЕД ПРЕДВИДЕНИЯ ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК) "ЗАВАРЕНИТЕ" ДОВЧЕРАШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ВОЛЯТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И НЕЙНОТО ОТРОЧЕ-ЕНИЧАР, КДС, ДА СТАНАТ ПОЖИЗНЕНИ. ЦЕЛТА Е ЕДНО КОМУНИСТИЧЕСКО "ПЕРПЕТУМ МОБИЛЕ" - НЕНАКАЗУЕМОСТТА (И ОТТУК ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ВЛАСТ) НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА ДА БЪДАТ ГАРАНТИРАНИ ОТ ЕДИН "ПАРТИЕН", С МНОГО НЕРАЗКРИТИ СТАРИ "ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИ" ГРЕХОВЕ СЪДЕБЕН АПАРАТ, А СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ТОЗИ АПАРАТ ДА ЗАВИСИ ОТ ТОВА ДАЛИ ТОЙ СЛЕДВА ИЗИСКВАНИЯТА НА ТАЗИ НОМЕНКЛАТУРА, ПРИТЕЖАВАЩА КОМПРОМЕТИРАЩИ ФАКТИ ЗА МНОЗИНСТВОТО ОТ СТАРИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА "ЧЕРВЕНАТА" ТЕМИДА.

В една статия няма достатъчно място да се обхванат многобройните скандални и преобладаващо внедрени от комунистическото мнозинство на парламента недъзи на новата конституция. Българското историческо общество има гражданския кураж да публикува брошура с моя критика на проекта за нова конституция след второто му четене. Тази брошура бе раздадена лично от мен на мнозинството от участващите в заседанията на Народното събрание далеч преди оконачателното приемане на конституцията на трето четене (независимо от желанието на някои среди това да бъде осуетено). Вярвам, че не ще представлява трудност за г-н президента да се сдобие с тази брошура и да се запознае с аргументите, представящи новата конституция като недемократична. И вместо подвеждащи (и така необходими на някои) гръмки изявления, че тя е "некомунистическа", да изкаже евентуално само своето частно становище дали тя удовлетворява неговите лични изисквания като обикновен български гражданин.

ЗАЩОТО ДНЕС БЪЛГАРСКИЯТ ГРАЖДАНИН ИМА НУЖДА НЕ ОТ НЕАРГУМЕНТИРАНО ДЕФИНИРАНА КАТО "НЕКОМУНИСТИЧЕСКА" КОНСТИТУЦИЯ (БИЛО И С УСИЛИЯТА НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА), НЕ ОТ "ПО-ДЕМОКРАТИЧНА ОТ ПРЕДИШНАТА" КОНСТИТУЦИЯ, А ЧИСТО И ПРОСТО И САМО ОТ ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ. НИТО ПОВЕЧЕ, НИТО ПО-МАЛКО.

Упсала, Швеция, 21 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ "АЛТЕРНАТИВА 2000" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТРИСТРАННАТА КОМИСИЯ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАКОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, ДО МИНИСТРИТЕ НА ФИНАНСИТЕ И НА ИКОНОМИКАТА, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОПАНСКАТА КАМАРА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Нашата асоциация подписа споразумението за социалния мир пред Тристранната комисия, с което изразихме подкрепата си към икономическия екип на настоящия правителствен кабинет, призван да осъществи началните стъпки на прехода от банкрутиралото социалистическо планово стопанство към пазарния тип икономика. Известна е и привързаността ни към позициите на неолиберализма и монетаризма, както и към постановката, че свободното развитие на частното предприемачество и превръщането на малкия и среден бизнес в гръбнак на икономиката на страната нямат алтернативи.

За нас вън от монетарната стабилизация, свободното ценообразуване и активната антимонополна политика няма и не може да има истински стопански просперитет!

В този смисъл смятаме, че:

- свободният пазар е основен регулатор на стопанския живот;
- лоялната конкуренция е главният енергитичен ресурс за икономически възход;
- активната антимонополна политика е абсолютно необходима за жизнеспособността на стопанската система.

Днес, когато България е в най-критичната точка на своята икономическа катастрофа, всяко забавяне на икономическата реформа и на кардиналната смяна на социокомунистическата икономическа система ще има гибелни последици за нацията ни!

Затова настояваме да се прекратят всякакви некомпетентни политиканствания и да се предостави икономиката в ръцете на специалистите икономисти, за да се изградят, стабилизират и започнат нормално да функционират всички елементи на пазарната икономическа среда - както на макро- така и на микроравнище.

Три са според нас главните икономически дейности, към осъществяването на които трябва да се пристъпи незабавно:

1. Мерки за стабилизиране на стопанския живот, които се изразяват в:

- комплексни монетарни мерки за париране на хиперинфлационната опасност;
- оздравяване, стабилизация и пълна вътрешна конвертируемост на лева;
- драстично намаляване на бюджетните субсидии;
- спиране дотирането на нерентабилни производствени структури.

2. Трансформация на икономиката, която обхваща две генерални направления:

а) изграждане на свободно пазарно стопанство, чийто модел съдържа:

- напълно либерализирано ценообразуване;
- премахване на всякакви неприсъщи за пазарното стопанство регламентации относно производствено-стопанската дейност;
- изграждане на финансово-кредитна и данъчна система, целящи стимулирането на предприемаческата дейност, стимулирането на малкия и на средния частен бизнес, стабилизация на стоковото производство и особено на земеделското производство и хранителната индустрия;
- лоялна конкуренция;
- демонополизация и антимонополна политика;
- пълна либерализация на външноикономическата дейност;
- конвертируемост на лева за всеки субект на стопанска дейност.

б) радикална промяна в структурата на собствеността - шокова приватизация и реприватизация (реституция), която обхваща:

- пълна приватизация (до края на 1991 г.) на обектите в търговията, услугите и туризма;
- максимално бърза (до пролетта на 1992 г.) реприватизация на земеделските земи и приватизация (оземляване на всички желаещи) на останалата след връщането на собствениците и техните наследници земя;
- незабавно (до края на 1991 г.) връщане - където е възможно - и обезщетяване на бившите собственици, незаконно национализирани след 9 септември 1944 г.;
- начало на оптимална (65-70 %) приватизация на промишлеността с оглед приключване на този процес до края на 1995 г.

3. Промяна на приетия от Великото народно събрание вреден закон за чуждестранните инвестиции, за да се облекчи взаимноизгодното навлизане на чуждестранни капитали и инвестиции в България.

Освен това на макрониво правителството следва да предприеме следните неотложни и жизненоважни за България стъпки:

- данъчна реформа и незабавно намаляване на данъците, като конкретно предлагаме:

а) данък печалба да се редуцира на 20% за частните предприятия;
б) данък оборот да се редуцира на 10% и да се премине към незабавна подготовка за въвеждане на данък върху добавената стойност;
в) въвеждане на съвременна система за обществено осигуряване, изградено от автономни, независими от държавния бюджет фондове;
г) премахване на всички данъчни, тарифни и административни бариери пред външнотърговската дейност, чуждестранните инвестиции и чуждестранния банков капитал в България;

- шокова приватизация и продажба на държавното имущество както на български, така и на чуждестранни граждани и фирми;
- реформа на банковата система и отваряне на страната за чуждестранните финансови институции;
- прекратяване действието на всички тарифи и административни разпоредби, ограничаващи свободното движение на стоки, услуги и пари.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Икономиката на България агонизира! Нека всички с нашия труд възродим Родината.

София, юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 31 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БДП) ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РУСИЯ БОРИС ЕЛЦИН.


Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Българска демократическа партия (БДП) и лично председателят на Централния съвет на БДП Ви поздравяват (както преди една година във в-к "ЛИБЕРАЛ”) с президентския пост и възможността да спасите Русия от гибел. Един велик многострадален народ излезе от крепостното правона Царска Русия, за да влезе в зловещата сталинска тирания.

Вие воювате от 3 години твърдо и безкомпромисно за реални прогресивни промени, а не за демагогията, многовластието и безплодието на президента и генералния секретар на КПСС г-н Горбачов. Вие защитавате и гарантирате независимостта на републиките от шапката на червения бастион в Кремъл.

Вие откривате кръстоносен поход за скъсване на пъпната връв на всемогъщата червена партия с предприятия, заводи, институти и с армията чрез новия указ, срещу когото се опълчват реакционните сили, консерваторите и сталинистите.

Демокрацията е спасението на човечеството! Демокрацията няма друга алтернатива! Тя ще даде простор за възхода на човека и човечеството. Хиляди бариери се изпречват по пътя на демокрацията в света, в Русия и в България, родени от сталинизма и демагогията.

Българската демократическа партия е хулена от управляващата БСП и от управляващата опозиция на СДС, които не спазват Закона за политическите партии за равноправие и не ни предоставят даже един клуб с един телефон. В същото време парадират пред света за демокрация, за разградена червена система и за честни и демократични избори. С тяхна помощ червените фирми грабят народа!

Управляващите не ни допускат до радиото и телевизията, не ни дават даже елементарни условия за дейност. Те разполагат с хиляди сгради, милиони левове, коли, техника, щатни служители, а ние нямаме и 1 лев за автобус.

Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, аз Ви моля да ни помогнете с дарения с вестникарска хартия - бракувана, за да издадем няколко броя на в-к "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ”.

София, 26 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:24
31.07.1991 година


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!