31 юли 1990

 

СОФИЯ, 31 ЮЛИ 1990 ГОДИНА                                                    БРОЙ 149 /167/

СОФИЯ, 31 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СОЦИАЛИЗЪМ /ДЕМОС/ ЗА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА И ЗА ОБНОВЛЕНИЕТО НА БСП /ПРИЕТА М. ЮЛИ 1990 ГОДИНА./


4. НЕОТЛОЖНИТЕ ЗАДАЧИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛСТВОТО ЧРЕЗ СВОИТЕ ДЕПУТАТИ В ПАРЛАМЕНТА ДЕМОС ЩЕ ОТСТОЯВА ЛИНИЯ НА УСКОРЕНА И РЕАЛИСТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА, НА СТАБИЛНА ЗАКОНОДАТЕЛНА СИСТЕМА, В КОЯТО НАЙ-ВАЖНИ СА НОВА КОНСТИТУЦИЯ НА СТРАНАТА, ЗАКОНИ ЗА СОБСТВЕНОСТТА, ЗЕМЯТА, СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, АНТИМОНОПОЛИЗМА, ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ И ДРУГИ.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО Е В НАЙ-КРАТКИ СРОКОВЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ИЗГРАДИ НОВИТЕ СТРУКТУРИ НА ВЛАСТТА, ДА ИЗБЕРЕ ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВИТЕЛСТВО, КАТО ГАРАНТИРА НА СТРАНАТА ТАКА НЕОБХОДИМОТО Й НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ.

ОБЩАТА НАСОЧЕНОСТ НА ТЕЗИ ЗАКОНИ СЛЕДВА СПОРЕД НАС ДА БЪДЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ПЪРВАТА ЗАДАЧА НА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО Е НЕОТЛОЖНОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА ЧРЕЗ: ДВУ-, ТРИ-ЕТАПНО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПАЗАРНИ ЦЕНИ, НАМАЛЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ РАЗХОДИ И СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЛЕВА, ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТОКОВИЯ МОНОПОЛИЗЪМ И РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА.

ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ СРЕЩУ ОПАСНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРЕЗИДЕНТСКИЯТ ПРОБЛЕМ, ЗА ДА СЕ ПРЕДИЗВИКА ПАРЛАМЕНТАРНА КРИЗА И НОВИ ИЗБОРИ.
ТОВА НЕ САМО ЩЕ БЪДЕ ПОСРЕЩНАТО ЗЛЕ ОТ НАРОДА, НО ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЩЕ УТЕЖНИ ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНАТА.

В ОБЛАСТТА НА ДЪРЖАВНОТО СТРОИТЕЛСТВО И ИКОНОМИКАТА ДЕМОС СЧИТА, ЧЕ НАЙ-ВАЖНОТО Е: ПЪРВО - СТАБИЛИЗИРАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ СТРУКТУРИ ЧРЕЗ ПОСТИГАНЕ НА КОНСЕНСУС ПО ПОВОД НА ПРЕЗИДЕНТА, ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПАРЛАМЕНТА, ВТОРО - СЪЗДАВАНЕТО И БЪРЗОТО ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНИ, ОСИГУРЯВАЩИ ПАРЛАМЕНТАРНОТО УСТРОЙСТВО НА СТРАНАТА, ТРЕТО - БЪРЗО ЗАПОЧВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА.

ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ СПОРЕД НАС ТРЯБВА ДА СЕ ОТДЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, НО ПО НАЧИН, КОЙТО НЕ ПРЕЧИ НА ИЗЯВАТА НА ГРАЖДАНСКИТЕ ИСКАНИЯ.

РАЗДЕЛ ВТОРИ КАКВА ПАРТИЯ НИ Е НУЖНА?

КОЛКОТО И ДА Е ПАРАДОКСАЛНО, ДИСКУСИИТЕ, КОИТО СЕ ВОДЯТ ПО ТОЗИ ВЪПРОС, ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЪДАТ АБСТРАКТНО-ТЕОРЕТИЧНИ.

КАБИНЕТНИТЕ СХЕМИ, СЛУЧАЙНО ПРИДОБИТИ ОТТУК-ОТТАМ МЪДРОСТИ, ЛОЗУНГИТЕ ЗАПЪЛВАТ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ДИСКУСИИТЕ. ПРОПУСКА СЕ ГЛАВНОТО, ЧЕ ИЗБОРЪТ НА ЕДНА ИЛИ ДРУГА ФОРМУЛА ЗА ПРОМЯНА НА ПАРТИЯТА Е ПОДВЛАСТЕН НА ОБЩИТЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, НА КОНКРЕТНАТА СИТУАЦИЯ, В КОЯТО СЕ НАМИРАМЕ КАТО СТРАНА.

ОБЩИЯТ КРИТЕРИЙ, ОТ КОЙТО ТРЯБВА ДА ИЗХОЖДАМЕ, Е СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ - НЕЙНАТА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ, СТАБИЛНОСТ И ВГРАЖДАНЕ В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ГРАНИЦИ НА ЕВРОПА. АКО ПАРТИЯТА КАТО ЦЯЛО НИ Е ПО-СКЪПА ОТ ДЕМОС, ТО БЪЛГАРИЯ НИ Е ПО-СКЪПА ОТ ПАРТИЯТА.

1. КЪМ НОВ КОНГРЕС НА БСП

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПО-НАТАТЪШНО РЕФОРМИРАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА БСП ПРЕДПОЛАГА ОЩЕ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ДА СЕ ПРОВЕДЕ НОВ КОНГРЕС НА БСП.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ДЕМОС ПОДКРЕПЯ РЕШЕНИЕТО КОНГРЕСЪТ ДА СЕ СЪСТОИ В НАЧАЛОТО НА ОКТОМВРИ И СМЯТА, ЧЕ ВРЕМЕТО ЗА ПОДГОТОВКА НА КОНГРЕСА Е ДОСТАТЪЧНО.

НИЕ СЕ ОБЯВЯВАМЕ ЗА ПЪЛЕН ЦИКЪЛ НА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В ПАРТИЯТА /ОСНОВНИ И ОБЩИНСКИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ/. УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ПО ТОЗИ НАЧИН ЩЕ СЕ НАПРАВИ ПО-ВЕРЕН И ПРАВИЛЕН ПОДБОР НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА КОНГРЕСА.

ПОДКРЕПЯМЕ ИДЕЯТА НА ВПС КОНГРЕСЪТ ДА БЪДЕ ОБЯВЕН ЗА 39-ТИ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА ПРИЕМСТВЕНОСТТА И 100-ГОДИШНАТА ИСТОРИЯ НА НАШАТА ПАРТИЯ.

2. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ИЛИ ЛЯВА МАРКСИЧЕСКА ПАРТИЯ

ТАКА СЕ ПОЛУЧИ, ЧЕ ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ МОМЕНТИ НА ДИСКУСИЯТА ЗА ПО-НАТАТЪШНИТЕ ПРОМЕНИ В БСП СТАНА ВЪПРОСЪТ КАКВА ПАРТИЯ ЩЕ ИЗГРАЖДАМЕ - СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ИЛИ ЛЯВА МАРКСИСТКА ПАРТИЯ. И В ДВАТА СЛУЧАЯ СТАВА ДУМА ЗА АЛТЕРНАТИВА НА ДОСЕГАШНИТЕ БЮРОКРАТИЧНИ И ТОТАЛИТАРНИ СТРУКТУРИ, НА РАЗБИРАНЕТО НА ПАРТИЯТА КАТО АВАНГАРД НА ОБЩЕСТВОТО И КЛАСАТА.

ДЕМОС СМЯТА ОБАЧЕ, ЧЕ СЪВРЕМЕННАТА МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НЯМА ЗАЩО ДА СЕ ОБВЪРЗВА С ПОРЕДНИ КЛИШЕТА.

НИТО ПОНЯТИЕТО СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА, НИТО ПОНЯТИЕТО НОВА ПАРТИЯ СА ДОСТАТЪЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ. ХАРАКТЕРЪТ НА ПАРТИЯТА ЩЕ СЕ ДЕФИНИРА В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНКРЕТНОТО Й ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИТЕ ВЪПРОСИ НА СЪВРЕМЕННОСТТА, ОТ НЕЙНИТЕ ВЪТРЕШНИ СТРУКТУРИ И ДЕМОКРАТИЧНОСТ.
СЕГА НЯКОИ ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ДВИЖЕНИЯ ПОСТАВЯТ ВЪПРОСА ЗА НОВА ПАРТИЯ. В САМИЯ ТОЗИ ТЕРМИН НИЕ НЕ ВИЖДАМЕ НИЩО КОНКРЕТНО. ДЕМОС СЕ ОБЯВЯВА ЗА ТАКАВА ОБНОВЕНА ПАРТИЯ, КОЯТО СЪЩЕСТВУВА НА СИСТЕМАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И КОЯТО ЩЕ МОЖЕ ЕФЕКТИВНО ДА РЕШАВА СТОЯЩИТЕ ПРЕД НЕЯ ЗАДАЧИ. СПОРЕД НАС КРИЗИСНИТЕ ЯВЛЕНИЯ В ПАРТИЯТА НЕ СА СЛЕДСТВИЕ ТОЛКОВА НА ПОГРЕШНИ ИЛИ НЕДОСТАТЪЧНИ УСТАВНИ НОРМИ /МАКАР ЧЕ И ТОВА Е ВАЖНО/, КОЛКОТО НА КРИЗА НА ЦЕННОСТИТЕ, НА СЛАБОСТИ В СТИЛА И МЕТОДА НА РЪКОВОСТВОТО, НА НЕУМЕНИЕТО ДА СЕ РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА.

НА ПРАКТИКА ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТЯ ТРЯБВА ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ВСИЧКИ ДОКТРИНЕРСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ДА ПРОВЕЖДА ПОЛИТИКА, ОСНОВАНА НА КОНКРЕТНИТЕ ПРАГМАТИЧНИ НУЖДИ. НИЕ МОЖЕМ И ТРЯБВА ДА СИ ОСТАНЕМ МАРКСИСТКА ПАРТИЯ, НО ТОВА СЕ ПРЕВРЪЩА В НАШ ВЪТРЕШЕН, И ТО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОС.

ГЛАВНОТО СТАВА АНТИДОКТРИНЕРСТВОТО, ПРАГМАТИЧНАТА ПОЛИТИКА. ЕДИНСТВЕНИТЕ АПРИОРНИ ТОЧКИ, КОИТО СЛЕДВА ДА ПОДДЪРЖАМЕ, СА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛИЗМЪТ КАТО ПО-НЕПОСРЕДСТВЕНИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ТЕНДЕНЦИИ.

ДЕМОС СЕ ОБЯВЯВА ЗА ВЛИЗАНЕ НА БСП В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, А ОТ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА - ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ НЕГОВОТО ЛЯВО КРИЛО. СПОРЕД НАС ГОЛЕМИТЕ СВЕТОВНИ ПРОМЕНИ, КОИТО ПРОТИЧАТ СЕГА В СВЕТА, ЩЕ ДОВЕДАТ ДО ПОСТЕПЕННА ИНТЕГРАЦИЯ ИЛИ СИНТЕЗ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКТРИНИ ОКОЛО ВЪЗГЛЕДИТЕ НА НЕОКОНСЕРВАТИЗМА И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА И СЪЩЕВРЕМЕННО ЩЕ ПОВИШАТ СИЛНО РОЛЯТА НА НЕДОКТРИНЕРСКИТЕ, "ГЪВКАВИ" И ПРАГМАТИЧНО ОРИЕНТИРАНИ ПАРТИИ.

ЕТО ЗАЩО НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ОБНОВЕНАТА БСП ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПАРТИЯ, ОСВОБОДЕНА ОТ ДОКТРИНЕРСТВО, ПАРТИЯ С ШИРОКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ. ТАЗИ ОРИЕНТАЦИЯ Е ПРОДИКТУВАНА НЕ ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ТРАДИЦИИ ИЛИ ПРИСТРАСТИЯ, А ОТ ОБЕКТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯ, КОИТО ПРОТИЧАТ КАТО ТЕНДЕНЦИЯ В ЦЕЛИЯ СВЯТ.

ДЕМОС СМЯТА, ЧЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕЗИ ПРОЦЕСИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ СТАВА ВСЕ ПОВЕЧЕ ОБЩОСВЕТОВНА ТЕНДЕНЦИЯ. ТАЗИ ТЕНДЕНЦИЯ ИМА КОНКРЕТНИ СЪДЪРЖАТЕЛНИ ОСОБЕНОСТИ, КОИТО ЗАВИСЯТ ОТ СТЕПЕНТА НА РАЗВИТИЕ И ОСОБЕНОСТИТЕ ВЪВ ВСЯКА СТРАНА. НО ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ ОЗНАЧАВА ОПТИМОНОПОЛИЗЪМ И В ИКОНОМИКАТА, И В ПОЛИТИКАТА, АНТИТОТАЛИТАРИЗЪМ.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ ОЗНАЧАВА ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО НИТО ЕДНА КЛАСА ИЛИ ГРУПА НЕ СТОИ ПОД ДРУГА, В КОЕТО ИМА НАЦИОНАЛНО СЪЧЕТАНИЕ НА ИНТЕРЕСИ И КУЛТУРИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЕТИЦИЯТА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ /БЗНС "ВРАБЧА" 1, НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ, ПАРТИЯТА НА ТРУДА, БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ/. ДОКУМЕНТЪТ Е ВРЪЧЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ АКАД. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

ПОВЕЧЕТО ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ВЛИЗАЩИ В КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ, БЯХА РАЗТУРЕНИ ОЩЕ НА 14 ЮНИ 1934 Г. СЛЕД ВОЕННОФАШИСТКИЯ ПРЕВРАТ ОТ 19 МАЙ 1934 Г. ВЪВ ВЛАСТТА НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ УЧАСТВУВАТ СЪЩИТЕ СИЛИ, КОИТО УЧАСТВУВАХА В УСТАНОВЯВАНЕТО НА ВОЕННОФАШИСТКАТА ВЛАСТ ТОГАВА. ВЕРОЯТНО ПОРАДИ ТОЗИ СВЕЩЕН СЪЮЗ МЕЖДУ ВОЕННОФАШИСТКИТЕ СИЛИ - ЧУЖДА АГЕНТУРА, И КОМПАРТИЯТА И ДО ТОЗИ МОМЕНТ НИЕ, РЕАЛНИТЕ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ В СТРАНАТА, СМЕ ПОСТАВЕНИ В ПЪЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН МРАК. ЗА НАС НЕ САМО НЕ Е НАСТЪПИЛА ДЕМОКРАЦИЯ ИЛИ ПРЕУСТРОЙСТВО, НЕ САМО НЯМА ГЛАСНОСТ, НО ЗА НАС ОБСТАНОВКАТА Е СЪЩАТА КАТО ТАЗИ ОТПРЕДИ 10 НОЕМВРИ 1989 Г.

КАТО СЕ ПРИДЪРЖАМЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛИНИЯ, КОЯТО ВИНАГИ СМЕ ОТСТОЯВАЛИ ОТТОГАВА ДОСЕГА,- ЛИНИЯ, КОЯТО СЕ ОКАЗА БЕЗПОГРЕШНА, ТО НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДЕ ЧУТ И НАШИЯТ ГЛАС. НЕ БЛАГОВОЛЕНИЕТО И ОПОМНЯНЕТО НА САТРАПИТЕ ВОДИ ДО ПРОМЕНИ, НЕ И ПАСИВНА СЪПРОТИВА, КОЯТО БЕ НЕВЪЗМОЖНА, А НЕСЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЗЛОТО. ТО ДОВЕДЕ ДО НАЙ-СТРАШНИЯ РЕЗУЛТАТ, КОЙТО НЯКОЙ НЯКОГА Е ИЗЖИВЯЛ -САМОПРИЗНАНИЕТО НА УПРАВЛЯВАЩ ТИРАНИН ЗА ПЪЛНИЯ МУ И БЕЗВЪЗВРАТЕН КРАХ. ПРЕЗ ЦЯЛОТО ТОВА ВРЕМЕ, ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ 56 ГОДИНИ НИЕ СТОЯХМЕ ОТСАМ, НА СТРАНАТА НА НАРОДА. ЗЛОТО НЕ ИДВАШЕ И НЕ ДОЙДЕ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ НАС. НАПРОТИВ, ТО ДОЙДЕ СРЕЩУ НАС, НИЕ ОТСТОЯВАХМЕ СВОБОДАТА И ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ С ЦЕНАТА НА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ЖЕРТВИ.

ИЗВЪРШЕНАТА ОТ БКП НА 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ПРОМЯНА Е ПОЛОЖИТЕЛНА. ТЯ ЗАПОЧНА ДА РАЗГРАЖДА СЪЗНАНИЕТО НА ХОРАТА ОТ СТРАХА. НО СЪВСЕМ СКОРО СЛЕД ТОВА СЕ ТРЪГНА ОТНОВО ПО СТАРИЯ ИЗПИТАН ПЪТ НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОМЕНИ. ЕДИНСТВЕНО СЪЗДАДЕНИТЕ ОЩЕ ПО ВРЕМЕТО НА ТОДОР ЖИВКОВ ФОРМАЛНИ И НЕФОРМАЛНИ ДРУЖЕСТВА, СЪЮЗИ, ПАРТИИ, ФОРМАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И ДР. СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 БЯХА ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТИ ЗА "ОПОЗИЦИЯ". САМО ТЕЗИ "ГЛАВНИ" ПАРТИИ ПОЛУЧИХА ДЪРЖАВНИ СУБСИДИИ И ПАРТИЙНА ПОМОЩ, ВЕСТНИЦИ, ХОРА И МАТЕРИАЛНА БАЗА. ПОЛИТИЦИТЕ НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ, КАТО СЕ НАДЯВАХА ДА ПОЛУЧАТ ОБРАТНО ПОМОЩИТЕ, С КОИТО ЗАДЪРЖАХА НА ВЛАСТ ЖИВКОВИЯ ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ, ХВЪРЛИХА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОГРОМНИ СРЕДСТВА, ЗА ДА ПОДПОМАГАТ И ТЕ НЕОКОМУНИСТИЧЕСКОТО ОТРОЧЕ НА БКП - НОВОТО ОФ, НАРЕЧЕНО СДС. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НЕ СЕ ПОДЛЪГА. ТОЙ ДАДЕ УРОК ПО ДЕМОКРАЦИЯ НА ТЕЗИ, КОИТО СЕ СТРЕМЯХА ОТНОВО ДА ГО ЗАБЛУДЯТ.

ОТ 17 НА СТО ДО 26 НА СТО СА НЕГЛАСУВАЛИТЕ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ. НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ СА МЕЖДУ 6 НА СТО И 9 НА СТО. ИМА МНОГО ПЛИКОВЕ С ЧЕРВЕНИ БЮЛЕТИНИ И ЗАЕДНО С ТЯХ ЗЕЛЕНИ ДЕТЕЛИНИ. НАЙ-АКТИВНОТО ПОЛИТИЧЕСКИ НАСЕЛЕНИЕ НЕ ГЛАСУВА ИЛИ ГЛАСУВА С НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ БЮЛЕТИНИ. А ТОВА Е НЕ ПО-МАЛКО ОТ 30 НА СТО. ТО НЕ ПРИЗНА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕМОКРАТИЧНИ И ЧЕСТНИ. РЕАЛНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ Я НЯМАШЕ В ИЗБОРИТЕ. АКО ПОГЛЕДНЕМ НЕДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ, КОИТО СА ПОЛОВИНАТА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, А ОТ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ, КОИТО СА ТРИ ЧЕТВЪРТИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, КОЙ КАК Е ГЛАСУВАЛ, ТОГАВА КАРТИНАТА Е СЪВСЕМ ДРУГА. ЗА БСП СА НЕ 48 НА СТО, А 35 НА СТО, ЗА СДС СА НЕ 36 НА СТО, А 25 НА СТО, ЗА БЗНС СА НЕ 8 НА СТО, А 5 НА СТО. АКТИВНА НЕГЛАСУВАЛА ОПОЗИЦИЯ ИЛИ ГЛАСУВАЛА С НЕДЕЙСТВИТЕ ЛНИ БЮЛЕТИНИ - 30 НА СТО.

ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В ТОЗИ СИ СЪСТАВ - С НОМЕНКЛАТУРНА УПРАВЛЯВАЩА ПАРТИЯ И С НОМЕНКЛАТУРНА ОПОЗИЦИЯ, Е НЕРАБОТОСПОСОБНО. ПО НАЙ-ЕЛЕМЕНТАРНИ ВЪПРОСИ ТО ИЗПАДА В БЛОКАЖ. НЕ САМО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД, НО ДАЖЕ И САМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ ВЯРВАТ, ЧЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/ МОЖЕ ДА СЕ ПОВЕРИ СТРАНАТА.

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,
ПОРАДИ ВСЕ ОЩЕ ВИЛНЕЕЩАТА В СТРАНАТА С ПЪЛНА СИЛА ЦЕНЗУРА И ПОЛИТИЧЕСКО НАСИЛИЕ ОТ СТРАНА НА ВЛАСТТА, НИЕ НЯМАМЕ НИКАКЪВ ДОСТЪП ДО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО И ЗАТОВА СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС И ЧРЕЗ ВАС КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

ОБЩЕСТВЕНИЯТ БЕЗПОРЯДЪК И СОЦИАЛНОТО НЕДОВОЛСТВО НАРАСТВАТ. В ТОЗИ ТЕЖЪК ПОЛИТИЧЕСКИ МОМЕНТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ ПРЕДЛАГА ЗА КАНДИДАТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ПОКАНЕН ИНЖ. ТОНЧО ТЕНЕВ, СТАР ПАРЛАМЕНТАРИСТ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ И В ШЕСТОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, БИВШ ДИРЕКТОР НА МИНИ "ПЕРНИК", КОНЦЛАГЕРИСТ, ПРИНУДЕН ДА ЕМИГРИРА ОТ СТРАНАТА. ИМЕННО ТАКЪВ ИЗВЪНПАРТИЕН КАНДИДАТ, СЪБРАЛ В СЕБЕ СИ БОГАТ ЖИТЕЙСКИ И ПАРЛАМЕНТАРЕН ОПИТ, БИ БИЛ ДОСТОЕН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТРАНАТА. УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ЩЕ ПОДКРЕПИ КАНДИДАТУРАТА МУ. АКО И ТОГАВА НЕ БЪДЕ НАПРАВЕН ИЗБОР, ТО КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВНС БИ СЛЕДВАЛО ДА ПОДЛОЖИТЕ НА ГЛАСУВАНЕ РАЗПУСКАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТА ПОРАДИ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТТА МУ.

СОФИЯ, 28 ЮЛИ 1990 Г.

ЗА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ:
БЗНС "ВРАБЧА 1": СТРАХИЛ ГИЧЕВ
НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ: ПЕТЪР ГОГОВ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ: ДИМИТЪР БРАНКОВ
ПАРТИЯ НА ТРУДА: ИВАН ВЕЛКОВ
БЪЛГ.НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ": ИВАН ЛАЗАРОВ
ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ: ОТЕЦ ТОТЮ ПЕТРОВ
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ: ДИМИТЪР ПОПОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ, ИЗПРАТЕНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДАМИ И ГОСПОДА,

СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ, СИЛНО ОБЕЗПОКОЕН ОТ РАЗРАЗИЛАТА СЕ ПАРЛАМЕНТАРНА КРИЗА ПО ПОВОД ИЗБОРА НА ПРЕЗИДЕНТ, НА ФОНА НА НЕПРЕКЪСНАТО ЕСКАЛИРАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ В СТРАНАТА СМЯТА ЗА СВОЙ ДЪЛГ ДА НАПРАВИ СЛЕДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ:

ПРЕД ОЧИТЕ НА ЦЕЛИЯ СВЯТ И НАЙ-ВЕЧЕ ПРЕД ОЧИТЕ НА НАШИЯ НАРОД СЕ РАЗИГРАВА ЕДНА ПОЛИТИЧЕСКА ТРАГИКОМЕДИЯ, КОЯТО Е ДОСТОЙНА ЗА СЪЖАЛЕНИЕ И ОСНОВАТЕЛНО ПРЕДИЗВИКВА ОБЩО НЕГОДУВАНИЕ. В СЪЗДАЛАТА СЕ КРИТИЧНА СИТУАЦИЯ СА НУЖНИ НЕОТЛОЖНИ И МЪДРИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНСЕНСУС ЧРЕЗ ВЗАИМНИ ОТСТЪПКИ ОТ СТРАНА НА ГЛАВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ВНС/.

 АКО ТАКЪВ КОНСЕНСУС НЕ БЪДЕ ПОСТИГНАТ ПРЕД ПРАГА НА ЗРЕЕЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА КАТАСТРОФА, СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ СМЯТА, ЧЕ ЕДИНСТВЕН ИЗХОД ОТ СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ Е ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕЗАБАВНО ДА ОБЯВИ И НАСРОЧИ ОБЩИ И ПРЕКИ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА СТРАНАТА.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ТОВА, КОЕТО ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ РЕШЕНО ОТ ВНС, НАРОДЪТ ЩЕ ЗАЯВИ ПО НАЙ-КАТЕГОРИЧЕН НАЧИН. САМО ТОЗИ ПРЕЗИДЕНТ ЩЕ СЕ ПОЛЗВА ОТ ОБЩО ДОВЕРИЕ И ЩЕ УПРАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ В ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНО ВРЕМЕ С НУЖНОТО ДОСТОЙНСТВО И УВАЖЕНИЕ.

СОФИЯ, 28 ЮЛИ 1990 Г.     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СП

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БРСДП/.


БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НЕ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В СТРАНАТА ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ. ТОВА НЕ ПОПРЕЧИ ХИЛЯДИТЕ НЕЙНИ ЧЛЕНОВЕ И ПРИВЪРЖЕНИЦИ ДА ДАДАТ СВОЯ ГЛАС ПО СЪВЕСТ И ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА ОНИЯ КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОИТО ДНЕС СА В СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ЗА ДА РЕШАВАТ СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.

НАШАТА ПАРТИЯ Е ДЪЛБОКО РАЗТРЕВОЖЕНА ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЕ ВОДИ БЕЗСМИСЛЕНА И БЕЗРЕЗУЛТАТНА СЛОВЕСНА БИТКА ПО ОСНОВНИЯ КОНСТИТУЦИОНЕН ВЪПРОС - ИЗБИРАНЕТО НА ДЪРЖАВЕН ГЛАВА. БИДЕЙКИ СЪПРИЧАСТЕН НА СЪБИТИЯТА В СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, НАРОДЪТ НИ Е ДОВЕДЕН ДО АБСУРДНА ПОЛЯРИЗАЦИЯ, КОЯТО НЕ ВОДИ КЪМ ДОБРО. ЗА СЛАГАНЕ КРАЙ НА ТОВА ОТЧАЙВАЩО СЪСТОЯНИЕ, ИЗХОЖДАЙКИ ОТ УБЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ НА ВСИЧКИ НИ Е НЕОБХОДИМА КОНСОЛИДАЦИЯ, ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНОТО:

НЕКА ГОСПОДА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕВЪЗМОГНАТ В ТОЯ МОМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКИ СТРАСТИ И ПРИЕМАТ ЕДИН РАЗУМЕН ИЗХОД ЧРЕЗ КОМПРОМИС, КАТО ЕДИНОДУШНО ИЗДИГНАТ ЕДИНСТВЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ДЪРЖАВЕН ГЛАВА НА БЪЛГАРИЯ НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ МИТРОПОЛИТ ПАНКРАТИЙ. ТОВА НЕ ЩЕ БЪДЕ ПРЕЦЕДЕНТ НИТО В СВЕТОВНАТА, НИТО В НАШАТА ИСТОРИЯ, КОГАТО ЗА НАРОДЕН ВОДАЧ Е ИЗДИГАНО ДУХОВНО ЛИЦЕ.

МИТРОПОЛИТ ПАНКРАТИЙ Е ЛИЧНОСТ НЕУТРАЛНА, ВИСОКО КУЛТУРНА, ОБРАЗОВАНА И ПОПУЛЯРНА. ТОВА БИ БИЛ ИЗХОДЪТ ОТ СЕГАШНАТА КОНСТИТУЦИОННА КРИЗА. НЕКА НЕГОВИЯТ МАНДАТ БЪДЕ РАВЕН НА МАНДАТА НА ВНС, А СЕТНЕ НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ ЩЕ РЕШИ ТРАЙНО ПОЛОЖЕНИЕТО НА БЪДЕЩИЯ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА.

УЧРЕДИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

СОФИЯ, 28 ЮЛИ 1990 Г.            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/.


БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛИА ПАРТИЯ БНРП ПРЕЦЕНЯВА, ЧЕ ВРЕМЕТО, В КОЕТО ЗАСЕДАВА Т.НАР. "ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ", Е ИЗПЪЛНЕНО С ТРАГИЗЪМ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. МНОГО БЪЛГАРСКИ СЕМЕЙСТВА ОТ МОРТОГАНОВО, СМИРНЕНСКИ, ЧЕРНОЛИК СА ПОДГОНЕНИ ОТ ХОРА, ИЗПОВЯДВАЩИ МОХАМЕДАНСКА РЕЛИГИЯ; БЪЛГАРСКИ ЖЕНИ СА БИТИ И МАЛТРЕТИРАНИ ЖЕСТОКО /ДОРА МЕТОДИЕВА В ЧЕРНОЛИК/. СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ В ХАСКОВО СА ОТПРАВЯНИ ЗАКАНИ С НОЖОВЕ И СА ЗАПЛАШВАНИ С ОТНЕМАНЕ НА ЖИВОТА ИМ. АКТИВИСТИ ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ СНОВАТ С ОРЪЖИЕ СРЕД ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛАТА ПРИПЕК, ЖЪЛТУША И МАНОЛИЧ С ЦЕЛ ДА ИМ ВНУШАТ ТУРСКО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ. И ЦЕЛИЯТ ТОЗИ НАЦИОНАЛЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕРОР СЕ СТРУПВА ВРЪЗ ГЛАВИТЕ НА НЕЩАСТНИТЕ И ОТРУДЕНИ ХОРА САМО ЗАЩОТО СА БЪЛГАРИ И ЧИЯТО ЕДИНСТВЕНА ВИНА СЕ СЪСТОИ В ТОВА, ЧЕ ИСКАТ ДА ЖИВЕЯТ И РАБОТЯТ НА РОДНА - БЪЛГАРСКА - ЗЕМЯ.

В СЪЩОТО ВРЕМЕ ПРАВОЗАЩИТНИТЕ ОРГАНИ НЕ ВЗИМАТ НИКАКВИ ЕФИКАСНИ МЕРКИ, ЗА ДА ЗАЩИТЯТ ЖИВОТА И ИМОТА НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ. НАПРАЗНО ТО ОТПРАВЯ БЕЗНАДЕЖДНО ВЗОР КЪМ ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТТА, ЗА ДА БЪДЕ ЗАЩИТЕНО. УВИ! ПЪЛНА АНАРХИЯ И БЕЗРЕДИЕ СЪПЪТСТВУВАТ НАЛАГАНЕТО НА НОВАТА "ДЕМОКРАЦИЯ", КОЕТО ГОВОРИ ЗА ОБЪРКАНОСТ И СЛАБОСТ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

ЕТО ЗАЩО БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ТРЯБВАШЕ ДА ПОЕМЕ САМО ЗАЩИТАТА СИ В СОБСТВЕНИТЕ СИ РЪЦЕ. ТОВА ТО НАПРАВИ ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНИТЕ СТАЧКИ В КЪРДЖАЛИ, ПОПОВО, ХАСКОВО, РАЗГРАД, ШУМЕН И ДРУГИ ГРАДОВЕ. ВЪПРЕКИ ЧЕ ОТНОВО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА КОМИТЕТИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА СЕ МЪЧАТ ДА ТУШИРАТ НАРОДНОТО НЕДОВОЛСТВО, КАКТО ПРЕЗ ЯНУАРИ Т.Г., ПРЕКРАТЯВАЙКИ СТАЧКАТА В КЪРДЖАЛИ ПО УКАЗАНИЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА НОМЕНКЛАТУРА, НА ЧИИТО ИНТЕРЕСИ СЛУЖАТ, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛИА ПАРТИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ БОРБАТА, ДОКАТО НЕ БЪДЕ НАДЕЖДНО ГАРАНТИРАН ЖИВОТЪТ, ИМОТЪТ И ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИТЕ В РАЙОНИТЕ СЪС СМЕСЕНО БЪЛГАРО-МОХАМЕДАНСКО НАСЕЛЕНИЕ, ДОКАТО НЕ БЪДАТ КАСИРАНИ "ДЕПУТАТИТЕ" ОТ ЕКСТРЕМИСТКОТО ДПС, ВОЮВАЩО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ АВТОНОМНИ ТУРСКИ ОБЛАСТИ В МАЙКА БЪЛГАРИЯ, А САМОТО ДПС НЕ БЪДЕ ПОСТАВЕНО ИЗВЪН РАМКИТЕ НА ЗАКОНА.

ДА ЖИВЕЕ ЕДИННА И НЕДЕЛИМА БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ, 21 ЮЛИ 1990 Г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП:
                                       Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".

ПРИЕМАМЕ ОТГОВОРА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КАТО ДЕКЛАРИРАНО ЖЕЛАНИЕ В НАЙ-КРАТЪК СРОК ДА ИЗБЕРЕ ПРЕЗИДЕНТ И СЪСТАВИ ПРАВИТЕЛСТВО. НО ПОСЛЕДВАЛОТО РАЗВИТИЕ НИ КАРА С ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ДА СЛЕДИМ РАБОТАТА МУ И СПАЗВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ СРОКОВЕ.

СЛЕД КАТЕГОРИЧНИЯ ОТКАЗ НА СДС, БЗНС И ДПС ДА УЧАСТВАТ В КОАЛИЦИЯ, ПАРТИЯТА, ИМАЩА ПАРЛАМЕНТАРНО МНОЗИНСТВО, Е ДЛЪЖНА ДА СЪСТАВИ КАБИНЕТ.

СЪЩЕВРЕМЕННО ПРЕДВИД ТЕЖКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБСТАНОВКА КТ "ПОДКРЕПА", ВЯРНА НА СВОИТЕ ПРИНЦИПИ, НАСТОЯВА КАТЕГОРИЧНО:

1. ДА НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАЬа ПОД КАКЪВТО И ДА Е ПРЕДЛОГ. ТОВА Е ОПАСНА ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ ПОЛИЦЕЙСКО ОБЩЕСТВО.

2. НЕЗАБАВНО ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ ДО НАЧАЛОТО НА ИНДЕКСАЦИЯ НА ДОХОДИТЕ.

3. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА НЕ ИЗДАВА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ЗАСЯГАЩИ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА ВЗЕМЕ МНЕНИЕТО НАСИНДИКАТИТЕ. КАТО ОСНОВА ЗА ВСИЧКИ АКТОВЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ КОНСУЛТАЦИИТЕ МЕЖДУ КОМИСИИТЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И СИНДИКАТИТЕ.

4. ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПУБЛИКУВА ГРАНИЦАТА НА СОЦИАЛНИЯ МИНИМУМ. ИНДЕКСАЦИЯТА НА ДОХОДИТЕ ПОД СОЦИАЛНИЯ МИНИМУМ ДА СТАВА ИЗПРЕВАРВАЩО, А НА ОСТАНАЛИТЕ СЛЕД ВСЕКИ 10 ПРОЦЕНТА РЪСТ НА ИНФЛАЦИЯТА.

5. ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ДА ПРОДАВАТ ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО САМО ПРИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И СЛЕД СЪГЛАСИЕТО НА ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ.

6. ДА СЕ ВЪВЕДАТ СТИМУЛИРАЩИ КРЕДИТНА И ДАНЪЧНА СИСТЕМА И МИТНИЧЕСКИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ЧАСТНИЯ И КООПЕРАТИВНИЯ СЕКТОР С ЦЕЛ РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА.

НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНИ МЕРКИ ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕЗИ ИСКАНИЯ.

СОФИЯ, 28 ЮЛИ 1990 Г.                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ "ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ ПРОЩАВА НА НИКОГО" /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА ПРОГРЕСИВНАТА НАРОДНА ПАРТИЯ - ГАБРОВО.


ОСОБЕНО НЕДОСТОЙНО БЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА НЯКОИ ЛИДЕРИ НА СДС СЛЕД ИЗБОРИТЕ НА 10 ЮНИ. САМОНАДЕЯНИ ДО САМОЗАБРАВА, ТЕ НЕ ИСКАХА И ДА ЧУЯТ ЗА ЕВЕНТУАЛНА ЗАГУБА И ПЪРВОНАЧАЛНО НЕ МОЖАХА ДА ПОВЯРВАТ ВЪВ ФАКТА НА ПОРАЖЕНИЕТО. ВЪПРЕКИ ЧЕ МЕТРОНОМЪТ НА СДС БЕШЕ ЗАСЯКЪЛ ДОСТА ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН, КОГАТО ЧОВЕК НЕ ВИЖДА СОБСТВЕНИТЕ СИ КУСУРИ, ГИ ТЪРСИ У ДРУГИТЕ. ВМЕСТО ДА ПРИЕМАТ НЕУСПЕХА С ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО, КАКТО ПОДОБАВА НА ИСТИНСКИ ПОЛИТИЦИ, ТЕ НАДАДОХА НЕИСТОВ ВОЙ ЗА "ЧУДОВИЩНИ МАНИПУЛАЦИИ”, ЗА "УЖАСНИ ФАЛШИФИКАЦИИ", ЗА НАТИСК, ЗАПЛАХИ, СТРАХ И Т.Н. А ПРЕДИ 10 ЮНИ ГОВОРЕХА ДРУГО. НАРОДЪТ, В КОЙТО ДОСЕГА СЕ КЛЕХА, СЕ ОКАЗА ЗА ТЯХ НЕДОРАСЪЛ И НЕБЛАГОДАРЕН И С КУЛТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКО НИВО ПОД ТОВА НА НАРОДИТЕ НА АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКА АМЕРИКА. А НЯКОИ ОБВИНИХА В "МАНИПУЛАЦИИ" ДОРИ ЗАПАДНОГЕРМАНСКАТА ФИРМА ИНФАС ЗА ТОВА, ЧЕ СЪОБЩИ ПРОГНОЗАТА СИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ 6 ЧАСА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО... ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА "УЖАСНИТЕ ФАЛШИФИКАЦИИ" ОБАЧЕ НИКОЙ НЕ ПРЕДСТАВИ, ВЪПРЕКИ ЧЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ БЯХА ИЗВЕСТНИ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ, НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ И НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ГОСТИ ОЩЕ СЛЕД ПРЕБРОЯВАНЕТО НА БЮЛЕТИНИТЕ. НИКОИ НЕ КАЗА И КАК СА СТАНАЛИ ТЕЗИ ФАЛШИФИКАЦИИ, И КАК СА СЕ ОТРАЗИЛИ НА КРАЙНИЯ ИЗБОРЕН РЕЗУЛТАТ ПРИ ТОЗИ ПЪЛЕН И ВСЕСТРАНЕН КОНТРОЛ. И ТЪЙ КАТО НА ИЗБРАНИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ВНС/ ДЕПУТАТИ ВСЕ ПАК ИМ СТАНА НЕУДОБНО ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ТОЗИ ЦИРК - ТЕ СИ ИЗПЪЛНИХА ЦЕЛИТЕ, А И НОВИЯТ ИМ ПОЛИТИЧЕСКИ СТАТУТ НЕ ПОЗВОЛЯВА ТОВА, - ПОЛИТИЧЕСКОТО ШОУ БЕШЕ ПРОДЪЛЖЕНО ОТ ЧАСТ ОТ СТУДЕНТСТВОТО.
 САМО ЧЕ НАРОДЪТ СЕ ПОИЗМОРИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОТО НАПРЕЖЕНИЕ И СИ ГЛЕДА РАБОТАТА. И ХИЧ НЕ ГО Е ЕНЯ КОЙ КОЛКО СЕ Е "ПРОБУДИЛ" И КОЙ ЗА КАКВО ГЛАДУВА. БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ ИМА ЗАКОННО ИЗБРАН ПАРЛАМЕНТ И ЛЕГИТИМНА ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ, КОЯТО ЩЕ РЕШАВА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪПРОСИ.

МОРАЛНИЯТ ОБЛИК НА НЯКОИ ЛИДЕРИ НА СДС СЕ ДОПЪЛВА И ОТ ЛИПСАТА НА СКРОМНОСТ. "ВРЕМЕТО Е НАШЕ! ", "НИЕ КАТО СПЕЧЕЛИМ ИЗБОРИТЕ...“ "НИЕ НЯМА НАЧИН ДА НЕ СПЕЧЕЛИМ ИЗБОРИТЕ..." И Т.Н. И Т.Н.

СПЕЧЕЛИХТЕ ГИ, ГОСПОДА. И КАКТО Я КАРАТЕ, ЩЕ СПЕЧЕЛИТЕ И СЛЕДВАЩИТЕ. А ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ ДЕЦАТА НИ ЩЕ ПОРАСНАТ И ЩЕ ПОЖЪНАТ ПЛОДОВЕТЕ НА ГЕРОИЧНИЯ ВИ ТРУД... А СЕГА ЩЕ ЦИТИРАМ ДУМИТЕ НА ИЗВЕСТЕН НАШ РЕЖИСЬОР /КОЙТО ОРГАНИЗИРА ПЪРВИЯ МИТИНГ СЛЕД 10 НОЕМВРИ/, КАЗАНИ НА ЕДНО СЪБРАНИЕ В СТОЛИЦАТА:    "ТЕ НИ ОТНЕХА ВРЕМЕТО, ОТНЕХА НИ И ВЪЗДУХА И СИ ГО ЗАТВОРИХА В ТИЯ СТОМАНЕНИ БУТИЛКИ. НА ТЯХ ПИШЕ: "СДС - ВЪЗДУХ ПОД НАЛЯГАНЕ". ШЕГИ ИМА НАВСЯКЪДЕ, НО КОГАТО ПОЛИТИЦИ СТАНАТ ЗА    СМЯХ, ТРЯБВА ДА СЕ ПОЗАМИСЛЯТ ДОКЪДЕ СА СТИГНАЛИ И КЪДЕ ИМ Е МЯСТОТО. С ПРОЧУТИЯ НАШ ДЪРЖАВНИК СЕ СМЕЕХМЕ ЦЕЛИ 35 ГОДИНИ, НО НИКОЙ НЕ МУ ГО КАЗВАШЕ. И ТОЙ СИ УПРАВЛЯВАШЕ, А НАРОДЪТ МУ СЕ СМЕЕШЕ. И НАКРАЯ И НА ДЪРЖАВНИКА, И НА НАРОДА МУ СТИГНА ДО ПЛАЧ. НЕ ИСКАМЕ ДА ДРАМАТИЗИРАМЕ НЕЩАТА И ДА СПЕКУЛИРАМЕ СЪС СЛАБОСТИТЕ НА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА. ВСЕКИ СИ ИМА СЛАБОСТИ И ДОПУСКА ГРЕШКИ. НО ИСТИНСКИЯТ ПОЛИТИК ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА ВИСОК МОРАЛ И НИЕ СЪВСЕМ НЕ СМЕ СИГУРНИ, ЧЕ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ЛИДЕРИТЕ И ДЕПУТАТИТЕ НА СДС ГО ПРИТЕЖАВАТ. ЗАЩОТО МОРАЛНИЯТ ПРИНЦИП У ЧОВЕКА НИКОГА НЕ УГАСВА. "ИСТИНСКАТА ПОЛИТИКА, ПИШЕ КАНТ, НЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ КРАЧКА, ПРЕДИ ТОВА ДА Е ПРИЗНАЛА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА МОРАЛА; ЗАЩОТО МОРАЛЪТ РАЗСИЧА ВЪЗЕЛА, КОЙТО ПОЛИТИКАТА НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА РАЗВЪРЖЕ, КОГАТО ДВЕТЕ ВЛЯЗАТ В КОНФЛИКТ ПОМЕЖДУ СИ. ВСЯКА ПОЛИТИКА ТРЯБВА ДА ПОДВИЕ КОЛЕНЕ ПРЕД ПРАВОТО И МОРАЛА, НО В ЗАМЯНА МОЖЕ ДА СЕ НАДЯВА МАКАР И БАВНО ДА СТИГНЕ ОНАЗИ СТЕПЕН, КЪДЕТО ТРАЙНО ЩЕ БЛЕСТИ."

БЪДЕЩИТЕ КАНДИДАТ-ПОЛИТИЦИ ДОБРЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА. ЗАЩОТО ДЕМОКРАЦИЯТА НАЛАГА ВИСОКИ КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ И НЕ ТЪРПИ ПОСРЕДСТВЕНОСТ, СЛУЧАЙНОСТИ, КРАЙНОСТИ И САМООЦЕНКИ. ОБЩЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЛЮШКА ОТ КРАЙНОСТ В КРАЙНОСТ И ДОСЕГАШНАТА ЕКСТРЕМАЛНА СИТУАЦИЯ ЩЕ ОТСТЪПИ МЯСТО НА ПО-СПОКОЕН И УРАВНОВЕСЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ, РЕГУЛИРАН ОТ ПО-ЦИВИЛИЗОВАНИ ОТНОШЕНИЯ.

БЪДЕЩОТО ПРЕГРУПИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ОКОЛО ТРАЙНИ ИДЕЙНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ В ЛЕВИЦА, ДЕСНИЦА И ЦЕНТЪР ЩЕ ПОСТАВИ НЕЩАТА НА МЯСТОТО ИМ. В СЛЕДВАЩИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ОПОЗИЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ ИЗПРАВЕНА ПРЕД НЕ ПО-МАЛКИ ТРУДНОСТИ ОТ ДОСЕГАШНИТЕ. И АКО ДОТОГАВА СДС ОСТАНЕ В НАСТОЯЩИЯ СИ ВИД, СЪСТАВ И ФОРМИ НА ИЗЯВА, ЕДВА ЛИ ЩЕ ПРИВЛЕЧЕ ПОВЕЧЕ ИЗБИРАТЕЛИ ОТ СЕГАШНИТЕ ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ: 1/ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ БСП ЩЕ СЕ ОЧИСТИ /ПОНЕ В РЪКОВОДНИТЕ СИ ОРГАНИ/ ОТ КОНСЕРВАТИВНИТЕ И КОМПРОМЕТИРАНИТЕ КАДРИ И ЩЕ ЗАДЪЛБОЧИ ОБНОВЛЕНИЕТО СИ В ДУХА НА МОДЕРНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЛЕВИ ПАРТИИ; 2/ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЩЕ БЪДЕ ОБНОВЕНО С ОГЛЕД ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО С НОВИ ДЕМОКРАТИЧНИ СТРУКТУРИ И ОТНОШЕНИЯ; 3/ ЩЕ БЪДАТ СЪЗДАДЕНИ НЕОБХОДИМИТЕ И ТРАЙНИ ПРАВНО-ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЯТА; 4/ ЩЕ СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ ПАЗАРНООРИЕНТИРАНА ИКОНОМИКА; 5/ ОБЩЕСТВЕНИЯТ ЖИВОТ ЩЕ БЪДЕ ИЗЦЯЛО ДЕИДЕОЛОГИЗИРАН; 6/ ЩЕ ЛИПСВА ЕУФОРИЯТА ОТ ИЗТЕКЛИТЕ ПРЕДИЗБОРНИ МЕСЕЦИ. ТАКА ЧЕ ДОСЕГАШНИТЕ АРГУМЕНТИ НА ОПОЗИЦИЯТА НЯМА ДА ВЪРШАТ РАБОТА. ЩЕ ОСТАНАТ ТЕЖКИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, ЗА КОИТО НИ Е ИЗВЕСТНО И НА КОИТО СМЕ СВИКНАЛИ, НО ТЕ И В НАСТОЯЩАТА КАМПАНИЯ НЕ ИЗИГРАХА РЕШАВАЩА РОЛЯ. ТИЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ЗАНИМАВАТ С ПОЛИТИКА, ДОБРЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ КАКВО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ И КАК ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВАТ, А ТИЯ, КОИТО ЩЕ ГИ ИЗБИРАТ, КОГО ДА ИЗБИРАТ. И ДА НЕ ЗАБРАВЯТ: СОФИЯ НЕ Е БЪЛГАРИЯ!

ГАБРОВО, ЮНИ 1990 Г.         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ЖИТЕЛИТЕ НА "ГРАДОВЕТЕ НА ИСТИНАТА" В БЛАГОЕВГРАД, БУРГАС, ВАРНА, ВРАЦА, ПАЗАРДЖИК, ПЛЕВЕН, ПЛОВДИВ, РУСЕ И СОФИЯ.


УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

НАДЕЖДИТЕ НИ ЗА ДЕЛОВА И КОНСТРУКТИВНА РАБОТА В ПАРЛАМЕНТА ПРИКЛЮЧИХА. БЕЗСИЛИЕТО ДА СЕ ОТЪРСИТЕ ОТ ПАРТИЙНИТЕ СИ ПРИСТРАСТИЯ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ИЗБОР ЗАСТРАШАВА ГРАЖДАНСКИЯ МИР В СТРАНАТА, ДОВЕЖДА ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ДО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ СТРЕС.

НА ФОНА НА ТОТАЛНАТА РАЗРУХА, НА СТРЕМИТЕЛНОТО ПОКАЧВАНЕ НА ЦЕНИТЕ И ЦИНИЧНОТО ПОВИШАВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА ЧАСТ ОТ НОМЕНКЛАТУРАТА ВИЕ ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА ИГРАЕТЕ РОЛЯТА НА ПАРЛАМЕНТАРИСТИ В ПРАВОВА ДЪРЖАВА. АБСУРД Е ДА ПОДДЪРЖАТЕ ПОВЕЧЕ ТОЗИ ЛУКС - ОСОБЕНО ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСП, КОЯТО СЕ РАЗКЪСВА МЕЖДУ ПАРТИЙНАТА ДИСЦИПЛИНА И ЖЕЛАНИЕТО ЗА ПРОМЯНА. ТАКА КОМУНИСТИТЕ /СОЦИАЛИСТИ/ ПРЕНЕСОХА В ПАРЛАМЕНТА МАНТАЛИТЕТА НА НЕРАЗГРАДЕНИТЕ ТОТАЛИТАРНИ СТРУКТУРИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. НАЙ-ДРАСТИЧНО СЛЕДСТВИЕ ОТ ТОВА Е ФАКТЪТ, ЧЕ ВМЕСТО ДА УДОСТОВЕРИ СВОЯТА ЛЕГИТИМНОСТ, ПАРЛАМЕНТЪТ ВЗЕМА СЪДБОНОСНИ РЕШЕНИЯ С ГЛАСОВЕТЕ НА ДЕПУТАТИ, КОИТО УТРЕ, СЛЕД КАТО БЪДАТ РАЗОБЛИЧЕНИ, ЩЕ ТРЯБВА ДА ГО НАПУСНАТ.

В ТАЗИ СИТУАЦИЯ НА 27 ЮЛИ, ПЕТЪК, ВЕЧЕРТА ПАРЛАМЕНТЪТ СТИГНА СВОЯТА КРИТИЧНА ТОЧКА. В ДИРЕКТНО ИЗЛЪЧЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ВНС/ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЧУХА НЕЛЕПОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЯВЯВАНЕТО НА ТОДОР ЖИВКОВ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА ДА СТАНЕ ПРИ ЗАКРИТИ ВРАТИ И ПРИ ЕДИН СЦЕНАРИЙ, КОЙТО ИЗКЛЮЧВА ВЪЗМОЖНОСТТА НА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИСТИНАТА. НИЕ СМЕ УДИВЕНИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОТО КЪСОГЛЕДСТВО НА БЮРОТО НА ВНС И СЕДМИНАТА ДЕПУТАТИ, ПРЕДСТАВЯЩИ БСП, СДС, БЗНС И ДПС, КОИТО ПОЗВОЛИХА ТЕХНИЯТ ПРОЕКТ ЗА СРЕЩА С ТОДОР ЖИВКОВ ДА БЪДЕ ОГЛАСЕН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНА КОНСУЛТАЦИЯ С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В ПАРЛАМЕНТА, И ТО ВЪВ ВРЕМЕ, КОГАТО ВСЯКА ПОГРЕШНА СТЪПКА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ И ДОВЕДЕ ДО ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ С НЕКОНТРУЛИРУЕМИ ПОСЛЕДИЦИ.

ИЗХОДЪТ БЕШЕ В РЪЦЕТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. И ТОЧНО ТОЙ Е ВИНОВНИКЪТ ЗА ИНЦИДЕНТА, КОЙТО ПОВТОРИ 14 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА. ГОСПОДИН ТОДОРОВ НЕ САМО ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН, НО И ПОБЪРЗА ДА ГО ПОДЛОЖИ НА ГЛАСУВАНЕ. НЕГОВИЯТ ВОЛЕН ИЛИ НЕВОЛЕН ОПИТ ДА ЗАБЛУДИ ПАРЛАМЕНТА ПРЕДИЗВИКА СТРУПВАНЕТО НА ХИЛЯДИ ХОРА ПРЕД СГРАДАТА НА ВНС. ПРЕДИЗВИКА И НЕРВНА КРИЗА СРЕД ДЕПУТАТИТЕ. ОТ ТОВА ПОСЛЕДВА ОСТАВКАТА НА ГЕНЕРАЛ СЕМЕРДЖИЕВ, ЕДИН ОТ МАЛЦИНАТА ЧЛЕНОВЕ НА БСП, КОИТО НА ПРАКТИКА ОТСТОЯВАТ МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОРАЦИЯ.

НИЕ ИЗРАЗЯВАМЕ ОТКРИТО СВОЕТО СЪМНЕНИЕ, ЧЕ ИМЕННО ТАКЪВ ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИ Е НЕОБХОДИМ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. ВМЕСТО ДА ПРИЕМЕТЕ ОСТАВКАТА НА ГЕНЕРАЛ СЕМЕРДЖИЕВ, ПО-ДОБРЕ Е ДА ПОИСКАТЕ ОСТАВКАТА НА АКАДЕМИК НИКОЛАЙ ТОДОРОВ.

НИЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ ВИ ПРИЗОВАВАМЕ ДА НЕ ПРЕВРЪЩАТЕ ПАРЛАМЕНТА В ТЕАТРАЛНА СЦЕНА. ТОЙ Е ФОРУМ, КЪДЕТО ПО СИЛАТА НА ВАШАТА КЛЕТВА СТЕ ПРИЗВАНИ ДА РЕШАВАТЕ СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 29 ЮЛИ 1990 ГОДИНА    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ КОМЮНИКЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ", ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА /ФНСД/ И АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ".


ПО ПОВОД НА ПАГУБНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, ВОДЕЩО ДО ЕСКАЛАЦИЯ И ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА, ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ", ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА И АКАДЕМИЧНЕН ФОРУМ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ" НА СВОИ ЗАСЕДАНИЯ ВЗЕХА РЕШЕНИЯ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СТАЧНИ СТРУКТУРИ В ПОВИШЕНА ГОТОВНОСТ.

НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ В МАКСИМАЛНО КРАТЪК СРОК ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЩЕ ЗАЕМЕ КОНСТРУКТИВНА ПОЗИЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОТВРАТИ БЪДЕЩИТЕ, НЕПРЕДВИДИМИ ЗА НАЦИЯТА ПОСЛЕДИЦИ.

ЗА ПК "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ": ИВАН САВОВ
ЗА ФНСД: ВАСИЛ ПЕТРОВ
ЗА АФ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ": ХРИСТО АНДРЕЕВ

СОФИЯ, 28 ЮЛИ 1990 Г.   
/ПРЕССЛУЖБА КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ АПЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО "ЖЕНИ И МАЙКИ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО".


ЕДНА БЪЛГАРСКА МАЙКА БАВНО УМИРА. НЕЧУТА ОТ ХОРАТА, ЦВЕТАНКА ВЛАДОВА ОТ РУСЕ ГЛАДУВА ВЕЧЕ 20 ДНИ. ИСКАНИЯТА И ВЪПРОСИТЕ Й СА НАСОЧЕНИ КЪМ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И ЛИЧНО КЪМ Г-Н КИВОРКЯН.

ЖИВОТЪТ Й Е В ОПАСНОСТ И НИЕ, ЖЕНИТЕ И МАЙКИТЕ ОТ ДВИЖЕНИЕТО, НЕ МОЖЕМ ДА ОСТАНЕМ БЕЗУЧАСТНИ.

НАСТОЯТЕЛНО АПЕЛИРАМЕ ТЯ ДА БЪДЕ ЧУТА! А ЗА ДА НЯМА ПОВЕЧЕ РИСК ЗА НИТО ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, НЕКА ПРОБЛЕМИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ И ПОРАЖДАНИ ОТ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВОТО, ДА БЪДАТ ОТПРАВЯНИ ЗА РЕШАВАНЕ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ КОМПЕТЕНТНИ ИНСТИТУЦИИ И ПАРЛАМЕНТА.

ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗМЕННА МОНЕТА, ОСОБЕНО В ТЕЗИ СЪДБОНОСНИ ЗА БЪЛГАРИЯ ДНИ.

СОФИЯ, 27 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИНИЦИАТИВАТА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ /НЕПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ/.


СЛЕД ОБЩО РЕШЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ /ИГН/ ДЕКЛАРИРАМЕ САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ И ИНИЦИАТИВИ. ТОВА Е ПРОДИКТУВАНО ОТ МОТИВАЦИЯТА, ЧЕ ДЕЙСТВИЯТА НА СПАРТАК КОНСТАНТИНОВ И ЙОРДАН ПЕТКОВ СА МУДНИ, НЕОРГАНИЗИРАНИ И ВОДЯТ ДО РАЗЦЕПЛЕНИЕ.

ИГН ЩЕ ТЪРСИ КОНТАКТ С ВСИЧКИ НЕПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЩЕ БЪДЕ ОПОНЕНТ НА ВСИЧКИ НЕСПРАВЕДЛИВИ ДЪРЖАВНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, КОИТО СА В УЩЪРБ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ ВЗЕМАТ КОЛЕКТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ И АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ. НОВИ ЧЛЕНОВЕ СЕ ПРИЕМАТ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ С КВОТА ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ВСИЧКИ АКТОВЕ СЕ ПОДПИСВА ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ, КОИТО УЧАСТВУВАТ В ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ. ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ КНИЖА СЕ ПОДПИСВАТ ОТ ИЗБРАНОТО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ РЪКОВОДСТВО.

ПРИ ИСКАНИЯТА СИ ИГН ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ЗАКОННИ ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, НРАВСТВЕНИ, КУЛТУРНИ И РЕЛИГИОЗНИ ПРИНЦИПИ, КАКТО И С МИРНИ СРЕДСТВА, БЕЗ НАСИЛИЕ.

НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИГН ОДОБРИ ЗА СВОЕ РЪКОВОДСТВО СЛЕДНИТЕ ЧЛЕНОВЕ: ПРЕДСЕДАТЕЛ - ЕВГЕНИЯ ЛЮБОМИРОВА САМАН; СЕКРЕТАР - СТЕФКА ДЕЧКОВА ДЕЧКОВА И ГОВОРИТЕЛ - ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ДЖУНДЕКОВ.

СОФИЯ, ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ БИВШИЯ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА ТОДОР ЖИВКОВ. ПИСМОТО БЕШЕ ПРОЧЕТЕНО ПРЕД НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 30 ЮЛИ 1990 ГОДИНА.


УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

НЯКОИ ОБСТОЯТЕЛСТВА МЕ ПРИНУЖДАВАТ ДА СЕ ОБЪРНА С ТОВА ПИСМО КЪМ ВАС. СЛУШАХ ВНИМАТЕЛНО ПО РАДИОТО ОБСЪЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА ПО МОЕТО ЯВЯВАНЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

НЯМА ДА СКРИЯ, ЧЕ МЕ УЧУДВАТ НЯКОЛКО НЕЩА.

ПЪРВО, ЗА ОБСЪЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ ПО МОЕТО ЯВЯВАНЕ СЕ ОТДЕЛИХА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ЧАСА В ПЕТЪК - 27 ЮЛИ, И МОЖЕ БИ ОЩЕ ТОЛКОВА ЩЕ СЕ ОТДЕЛИ И НА ЗАСЕДАНИЕТО В ПОНЕДЕЛНИК - 30 ЮЛИ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЗА ИЗЛОЖЕНИЕ ПО СЪДБОНОСНИ ВЪПРОСИ ОТ МИНАЛОТО И НАСТОЯЩЕТО НА СТРАНАТА СЕ ПРЕДОСТЯВАТ "ВЕЛИКОДУШНО" ЕДВА ПЕТНАДЕСЕТ МИНУТИ.

ВТОРО, СТАВАШЕ ВЪПРОС ЗА ПОКАНА ДА СЕ ЯВЯ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, А НЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА БЪДА "ДОВЕДЕН" И ДА "ОТГОВАРЯМ". ДА ОСТАВИМ ЗАКОНОВАТА СТРАНА, НО НАЙ-МАЛКО ЧОВЕШКАТА ЕТИКА ИЗИСКВА КЪМ МЕН ДА СЕ ОТНАСЯТЕ НЕ КАТО КЪМ ПРЕСТЪПНИК, А КАТО КЪМ ГРАЖДАНИН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ТРЕТО, В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА ИМАШЕ ПРЕПОРЪКА ДА МИ БЪДАТ ЗАДАДЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОНЕ НЯКОИ ОСНОВНИ ВЪПРОСИ. КАКТО ВИЕ САМИ РАЗБИРАТЕ, АБСУРДНО Е ДА ОТГОВАРЯМ КОМПЕТЕНТНО И ДОБРОСЪВЕСТНО, БЕЗ ДА СЕ ПОДКРЕПЯ С НЯКОИ ЦИФРИ, АНАЛИЗИ И ФАКТИ, С КОИТО СЕГА НЕ РАЗПОЛАГАМ, ТЪЙ КАТО ОТ ДЪЛГО ВРЕМЕ СЪМ ИЗОЛИРАН. ФОРМУЛИРОВКАТА ДА МИ СЕ ЗАДАВАТ ВЪПРОСИ НА МЯСТО СЪЗДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОТГОВАРЯ С ОБЩИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОЦЕНКИ И НЕКОМПЕТЕНТНО.

ЧЕТВЪРТО, ПОД ВЪПРОС СЕ ПОСТАВЯ И МОЕТО ЖЕЛАНИЕ СРЕЩАТА ДА БЪДЕ ДИРЕКТНО ИЗЛЪЧВАНА ПО РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА. АЗ ИСКАМ ДА ГОВОРЯ ПРЕД ЦЕЛИЯ НАРОД, ЗАЩОТО СЪМ ОТГОВОРЕН ПРЕДИ ВСИЧКО ПРЕД НЕГО.

ПЕТО, ИМАТЕ ЛИ ПРЕДВИД И ОБСТАНОВКАТА, КОЯТО СЕ СЪЗДАВА В СТРАНАТА И КОЙ ЩЕ ПОЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕВЕНТУАЛНАТА ЕСКАЛАЦИЯ НА НАПРЕЖЕНИЕТО СЛЕД МОЕТО ИЗКАЗВАНЕ? ИЛИ ОТНОВО ВИНАТА, КАКТО ДОСЕГА, ЩЕ СЕ ПРЕХВЪРЛИ ВЪРХУ МЕН? ТАКАВА ОТГОВОРНОСТ НЕ МОГА И НЯМА ДА ПОЕМА.

ТЕЗИ И ДРУГИ ОСТОЯТЕЛСТВА МЕ КАРАТ ДА СМЯТАМ, ЧЕ НЯКОИ ХОРА ИСКАТ ДА МЕ ПРЕВЪРНАТ В СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ И ЛИЧНИ АМБИЦИИ. ИСКАМ ДА ЗАЯВЯ, ЧЕ АЗ НЯМА ДА ДОПУСНА ДА БЪДА ПРЕВЪРНАТ В ИГРАЧКА В РЪЦЕТЕ НА КОЯТО И ДА Е ПОЛИТИЧЕСКА ГРУПИРОВКА.

ЗАЕДНО С ТОВА ИСКАМ ДА ПОПИТАМ УВАЖАЕМИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДАЛИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СИ ДАВА СМЕТКА ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО, В КОЕТО Е ПОСТАВЕН БИВШИЯТ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА? ТОЗИ АБСУРД ПРОДЪЛЖАВА МЕСЕЦИ НАРЕД В НАРУШЕНИЕ НА ВСЯКАКВИ ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ЗАКОНИ. МЕСЕЦИ НАРЕД ОРГАНИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА, КОИТО ОТСТЪПИХА ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКИЯ НАТИСК, СЕ ОПИТВАТ ДА ФОРМУЛИРАТ ОБВИНЕНИЯ, КОИТО ПРОПАДАТ ЩОМ СЕ СЪПОСТАВЯТ С ОБЕКТИВНИТЕ ФАКТИ. С ДРУГИ ДУМИ, ПЪРВО ЕДИН ЧОВЕК СЕ АРЕСТУВА, А ПОСЛЕ МУ СЕ ТЪРСЯТ ФАКТИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ОБВИНЕНИЕ. ТОВА НЕ ВИ ЛИ НАПОМНЯ ЗА ОТДАВНА ОТМИНАЛИ ЗЛОВЕЩИ ПЕРИОДИ В ИСТОРИЯТА?

В ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЕ СОЧИ, ЧЕ ТО НЯМА ДА СЕ ЗАНИМАВА С ПРОБЛЕМИТЕ НА НАКАЗАТЕЛНАТА МИ ОТГОВОРНОСТ. ВСЪЩНОСТ ТЪКМО ПОЛИТИЧЕСКАТА МИ ДЕЙНОСТ КАТО РЪКОВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВАТА И ПАРТИЯТА СЕ РАЗСЛЕДВА ПО ДЕЛОТО И СЕ ПРАВЯТ ОПИТИ ТЯ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО КРИМИНАЛНА. АЗ РАЗБИРАМ, ЧЕ В ЕДНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА, В КОЯТО ВЛАСТИТЕ СА РАЗДЕЛЕНИ, НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗЗЕМВАТ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ. НО ВИЕ МНОГО ДОБРЕ ЗНАЕТЕ, УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЧЕ ТОЗИ ПРОЦЕС БЕ ОБРАЗУВАН НЕ ОТ ПРОКУРАТУРАТА. ТОЙ СЕ ОБРАЗУВА ПОД НАТИСКА НА ЕДНА КОМИСИЯ КЪМ БИВШЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. СРЕДСТВАТА НА ТАЗИ КОМИСИЯ БЯХА, МЕКО КАЗАНО, СЪМНИТЕЛНИ. ТЯ СЪБИРАШЕ И "ОБРАБОТВАШЕ" СЛУХОВЕ, КЛЮКИ И УЛИЧНИ СЕНЗАЦИИ.

РЕДНО Е СЕГА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ДАДЕ ГАРАНЦИИ НА ПРОКУРАТУРАТА, ЗА ДА ЗАВЪРШИ ТЯ СВОЯТА РАБОТА ЕДИНСТВЕНО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА, А НЕ ПОД НАТИСК ОТВЪН.

ДОКОЛКОТО ЗНАЯ В НАЙ-НОВАТА ИСТОРИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ДОСЕГА Е СЪДЕН И ОСЪДЕН ЕДИН-ЕДИНСТВЕН ДЪРЖАВЕН ГЛАВА - ИМПЕРАТОРЪТ БОКАСА В АФРИКА, ЗА ЗАГОВОРИ, УБИЙСТВА И ЛЮДОЕДСТВО. ВТОРИЯТ СЛУЧАЙ ЩЕ БЪДЕ МОЯТ.

ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ЛИЧНАТА МИ ОТГОВОРНОСТ, ОЩЕ СЕГА С ЯСНО СЪЗНАНИЕ И СЛЕД ДЪЛГО ПРЕМИСЛЯНА РАВНОСМЕТКА НА МОЯ ЖИВОТ МОГА ДА ЗАЯВЯ КАТО ПАРТИЕН И ДЪРЖАВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА СТРАНАТА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 33 ГОДИНИ, ЧЕ НОСЯ НАЙ-ГОЛЯМАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКО, КОЕТО Е СЪТВОРЕНО. ДАЛИ ДОБРОТО Е ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ЛОШОТО, ЖИВЯХМЕ ЛИ ПРЕЗ ТЕЗИ ГОДИНИ В ТЪМНИНА И БЕЗНАДЕЖДНОСТ, РАЖДАХА ЛИ МАЙКИТЕ ДЕЦА, ИМАШЕ ЛИ ПЕСНИ, БЯХМЕ ЛИ СПОКОЙНИ, ИЛИ ЖИВЯХМЕ В СТРАХ, ИМАШЕ ЛИ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ЦЕЛИ И ИДЕАЛИ - ВСИЧКО ТОВА АЗ СЕГА НЯМАМ ПРАВОТО САМ ДА ОЦЕНЯВАМ.

ОТГОВОР НА ВСИЧКИ ТЕЗИ ВЪПРОСИ МОЖЕ ДА ДАДЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И ИСТОРИЯТА. СИГУРЕН СЪМ, ЧЕ ТЕ ЩЕ БЪДАТ СТРОГИ СЪДНИЦИ. УБЕДЕН СЪМ ОБАЧЕ, ЧЕ В СЪЩОТО ВРЕМЕ ТЕ ЩЕ БЪДАТ И СПРАВЕДЛИВИ, ЧЕ ЩЕ ОТХВЪРЛЯТ КАТЕГОРИЧНО И ПОЛИТИЧЕСКИЯ НИХИЛИЗЪМ, И ТОТАЛНОТО ОПЛЮВАНЕ.

ВСИЧКО, КОЕТО СЪМ ПРАВИЛ, Е БИЛО ВОДЕНО ОТ ЧУВСТВОТО, ЧЕ Е ДОБРО ЗА БЪЛГАРИЯ. ПО МОЯ ПЪТ ДОПУСНАХ ГРЕШКИ, НО ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ НАРОДА СИ НЯМАМ. ПОЕМАМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ИМЕННО ЗА ТЕЗИ ГРЕШКИ.

ЕТО ЗАЩО, УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, АЗ ПРИЕМАМ МОЕТО ЯВЯВАНЕ КАТО ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.

ЗАТОВА, КАТО СЕ ВЪЗДЪРЖАМ ОТ СРЕЩА С ВАС СЕГА ПОРАДИ СЪЗДАЛАТА СЕ ОБСТАНОВКА НЕ ПО МОЯ ВИНА, ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ ПОДДЪРЖАМ ЖЕЛАНИЕТО СИ ЗА ШИРОК И ОТКРОВЕН РАЗГОВОР. ЩЕ ОТГОВОРЯ НА ВСИЧКИ ОТПРАВЕНИ КЪМ МЕН ВЪПРОСИ ИЛИ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА, АКО ТОЙ СЕ СЪСТОИ, ИЛИ АКО ТОЙ БЪДЕ ПРЕКРАТЕН. ТОГАВА АЗ ОТНОВО НАСТОЙЧИВО ЩЕ ПОСТАВЯ ВЪПРОСА ЗА СРЕЩА С НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ЩЕ ТЪРСЯ ДРУГА ПУБЛИЧНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СРЕЩА С НАРОДА.

СОФИЯ, 29 ЮЛИ 1990 ГОДИНА

С УВАЖЕНИЕ: ТОДОР ЖИВКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/