31 май 1990

 

СОФИЯ, 31 МАЙ 1990 ГОЛИНА                                   БРОЙ 106 /124/

     СОФИЯ, 31 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА СВОБОДНИ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 10 И 17 ЮНИ 1990 ГОДИНА Б БЪЛГАРИЯ. НАПРАВЕНА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА.


     ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕМНИК НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЯТО БЕШЕ ОБЯВЕНА НА 19 НОЕМВРИ И ОФИЦИАЛНО УЧРЕДЕНА НА 30 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЯВЯВА:
     ПАРТИЯТА НА ТРУДА, КОЯТО Е ЕДИНСТВЕНАТА ИСТИНСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ В СТРАНАТА, ПОСТАВЯ ИНТЕРЕСИТЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО НАД ВСИЧКО. ЗАТОВА, НЕЗАВИСИМО ЧЕ НАШАТА ПАРТИЯ НЕПРЕКЪСНАТО Е ПОДЛАГАНА НА НЕДОПУСТИМИ ГРУБИ ДЕЙСТВИЯ И МАНИПУЛАЦИИ, НА УЗУРПАЦИЯ НА ИМЕТО ОТ СТРАНА НА  КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - КОНСТРУКЦИЯТА НА НЕНАВИСТНАТА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА, СЧИТАШЕ, ЧЕ ОБЕДИНЕНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ ТРЯБВА ДА ВЪРВИ КЪМ ИЗБОРИ, ЗАЩОТО ТЯ СЕГА ИМА ВСИЧКИ РЕАЛНИ ШАНСОВЕ ЗА УСПЕХ. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е СПАСЕНА И НЕЙНОТО БЛИЗКО И ДАЛЕЧНО БЪДЕШЕ Е СПОКОЙНО И ГАРАНТИРАНО.
     ХОДЪТ И РАЗВИТИЕТО НА ПРОЦЕСИТЕ И ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА ПОКАЗВАТ, ЧЕ ВЪПРЕКИ ЗАЯВЛЕНИЯТА ОТ СТРАНА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПОЛОЖИТЕЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА СВОБОДНИ ИЗБОРИ НЕ СА НАСТЪПИЛИ. ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА Е НЕПОКЪТНАТА. КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА КОНТРОЛИРА ИЗЦЯЛО ИКОНОМИКАТА И ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. ТЯ НЕ ПРЕДАДЕ ДЪРЖАВНОТО ИМУЩЕСТВО И НЕЗАКОННО РАЗПОЛАГА И ИЗПОЛЗУВА ОГРОМНИ МАТЕРИАЛНИ И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ И ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ ЦЕЛИ. ПОЧТИ БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ ВЛАДЕЕ И РЪКОВОДИ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ И ПО ТОЗИ НАЧИН БЕЗОГЛЕДНО ЗАБЛУЖДАВА, СЕЕ СТРАХ И МАНИПУЛИРА НАШИЯ НАРОД.
     ПРИ ТАЗИ ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ КАТО СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ Е РАЗИГРАВАНЕТО НА ЕДИН ФАРС И ОПИТ ЗА ЗАБЛУДА КАКТО НА НАРОДА НИ, ТАКА И НА СВЕТОВНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНОСТ.
     В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛЕН 15 НА ЗАКОНА ЗА ПАРТИИТЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БКП, БЗНС И СДС, ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ НЕ Е ОСИГУРЕНА РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПЪЛНА ВЪЗМОЖНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ СВОБОДНО ДА ИЗРАЗЯВАТ СВОИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ УБЕЖДЕНИЯ. ЛИПСАТА И НА НАЙ-ЕЛЕМЕНТАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НЕ ПОЗВОЛЯВА НА ПАРТИИТЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ДА ПРОПАГАНДИРАТ ПРОГРАМИТЕ СИ И СВОИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ. ЗА ДА СЕ ОСИГУРЯТ ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ И РАВНОПРАВИЕ НА ПАРТИИТЕ В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ Е НЕОБХОДИМО: ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО; ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ; СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА ЗАКОНОВА УРЕДБА / ДО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СВОБОДНИ ИЗБОРИ/; ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ СЪД, ПРОКУРАТУРА И ОРГАНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД; ПРЕДАВАНЕ И ОТЧЕТ ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ; ПОСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ПРИ РАВНИ УСЛОВИЯ И ДОСТЪП ДО ВСИЧКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И ИЗДРЪЖКА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.
     ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ ДА ИЗВЪРШАТ СЪОТВЕТНАТА ПОЛИТИЧЕСКА, ОРГАНИЗАШЮННА И ПРЕДИЗБОРНА ПОДГОТОВКА, ТО ТОГАВА ПРИ СЪОТВЕТНИ УСЛОВИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ СВОБОДНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В СРОК - КРАЯ НА 1990 ГОДИНА ИЛИ НАЧАЛОТО НА 1991 ГОДИНА.
     КОНКРЕТНО, ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ПАРТИЯТА НА ТРУДА, ТЯ НЕ ПРИТЕЖАВА И НАЙ-ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, ЗА УСПЕШНА БОРБА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ, КАТО МАТЕРИАЛНА БАЗА И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕН ВЕСТНИК И СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ, ДОСТЪП ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ И ДРУГИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ. И ОЩЕ НЕЩО ВАЖНО - СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ С МАЛКИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ТОТАЛНА ИНФОРМАЦИОННА БЛОКАДА ИЛИ ДАВАТ НЕБЕРНА Н НЕОБЕКТИВНА ПРЕДСТАВА ЗА НАШАТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. А ВСИЧКО ТОВА ИМА НАРАСТВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕТО И СПОСОБНОСТТА НА НАШАТА ПАРТИЯ ЗА УСПЕХ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ. ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ БКП НЕЗАКОННО УЗУРПИРА И ПРИСВОИ ИМЕТО НИ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, А НАРЕД С ТОВА - СПОСОБСТВУВА ЗА СЪЗДАВАНЕТО В НАШЕТО ПОЛИТИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО НА ОШЕ ТРИ ТРУДОВИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ: ОТЕЧЕСТВЕНА НА ТРУДА, ПАРТИЯ НА ТРУДОВИЯ НАРОД, НАЦИОНАЛНА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТВОРЦИТЕ. БИ БИЛО ОПАСНО ЗАБЛУЖДЕНИЕ, АКО ТОВА НЕ СЕ ВИЖДА ОТ НАШИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИ.
     НА ТАЗИ ОСНОВА ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ СЧИТА И ОБЯВЯВА, ЧЕ НЯМА ДА УЧАСТВУВА В ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 10 И 17 ЮНИ 1990 Г. И ЩЕ СЕ СТРЕМИ И ЩЕ РАБОТИ ЗА ТЯХНОТО ОТЛАГАНЕ.
     В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИЗБОРИТЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ, ПАРТИЯТА НА ТРУДА ЩЕ ГИ БОЙКОТИРА.
     ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА НЕНАСИЛИЕ, СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА ДО ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, НАШЕТО СТАНОВИЩЕ Е СЛЕДНОТО: НИЕ КАТО ИСТИНСКИ СОЦИАЛИСТИ ДЕМОКРАТИ СМЕ ПРОТИВ ВСЯКА ФОРМА НА НАСИЛИЕ И ЕКСТРЕМИЗЪМ. ОСЪЖДАМЕ НАСИЛИЕТО, ОТМЪЩЕНИЕТО РАЖДА НОВО НАСИЛИЕ, НАШАТА СИЛА Е НЕНАСИЛИЕТО.
АБСУРДНОТО Е ОБАЧЕ ДРУГО - ПРЕДЛАГА СЕ НА ЖЕРТВИТЕ НА НАСИЛИЕТО ДА УЧАСТВУВАТ В СПОРАЗУМЕНИЕ И ДА ПОЕМАТ АНГАЖИМЕНТ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТ НАСИЛИЕ. ТА ТОВА Е КОНЩУНСТВО, ТОВА Е АМОРАЛНО И ЦИНИЧНО! САМОТО СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ Е ПРЕДСТАВЯНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОБСЪЖДАНЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА, ТОВА СЪШО Е СВОЕОБРАЗНА ФОРМА НА НАСИЛИЕ И НА ПОСТАВЯНЕ НА ИСТИНСКИТЕ ОПОЗИЦИОННИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ ПРЕД СВЪРШЕНИТЕ ФАКТИ.
     СТРАНАТА СЕ НАМИРА ПРЕД ИСТОРИЧЕСКИ ИЗБОРИ И КРЪСТОПЪТ, ДА ПОЕМЕМ СЪДБОВНАТА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД СВОЯ НАРОД! ДА ОСИГУРИМ С ЦЕНАТА НА ВСИЧКО ЕДИНЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПОЗИЦИОННИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СИЛИ!
     ДА ПОБЕДИМ ЗЛОВЕЩАТА ПОТИСНИЧЕСКА СИСТЕМА!
                   ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ. 21 МАЙ 1990 Г.
                                                                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 31 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


                           II. ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА

     ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНСЕРВАТИЗЪМ Е НЕИЗМЕННА ЧЕРТА НА ВСЯКО ДОБРЕ ОРГАНИЗАРАНО ОБШЕСТВО. ЗАДАЧА НА КОНСЕРВАТОРИТЕ, КОИТО ОБИКНОВЕНО СЕ ОТЪЖДЕСТВЯВАТ С ДЯСНАТА ЧАСТ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СПЕКТЪР, Е ДА ПАЗЯТ ТАЗИ ОРГАНИЗИРАНОСТ ОТ РАДИКАЛНИ ТРУСОВЕ, ДЪЛЖАШИ СЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ АМБИЦИИ ИЛИ ПОГРЕШНА СОЦИАЛНА ИЛИ ИКОНОМИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ. ОТТУК И ПОПУЛЯРНОТО ТВЪРДЕНИЕ, ЧЕ КОНСЕРВАТОРИТЕ СА НА ВЛАСТ В БОГАТИ СТРАНИ В СТАБИЛНО ВРЕМЕ. ТЪЙ КАТО НАШАТА СТРАНА МАЛКО ТРУДНО СЕ ВМЕСТВА В ТОВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ СИ ПОСТАВЯ РЕСТАВРАЦИОННИ ЦЕЛИ В РАМКИТЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ, СЪЩЕСТВУВАЩИ В ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ ЗАПАДНИ ДЪРЖАВИ. КОНСЕРВАТИЗМЪТ КАТО ПОНЯТИЕ ЧЕСТО СЕ СВЪРЗВА С НЕЖЕЛАНИЕТО ДА СЕ ПРАВЯТ РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ. НО ТОВА ОБЯСНЕНИЕ Е ПОГРЕШНО. ТЪЙ КАТО НЕ СЕ ОТЧИТА ИСТОРИЯТА И РАЗВИТИЕТО НА КОНСЕРВАТИЗМА КАТО ДЕМОКРАТИЧНО ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ В СВОБОДНИТЕ ПРАВОВИ ДЪРЖАВИ. ДА ЗАЩИТАВАШ ЕДНО НЕДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО С ПОМОШТА НА ЕДНА НЕДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ Е ПРОЯВА НЕ НА КОНСЕРВАТИЗЪМ, А НА РЕАКЦИОНЕРСТВО. ЗАТОВА НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕЛ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ИЗРАБОТВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ГАРАНТИРА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, БЕЗ РАЗЛИКА НА ТЕХНИЯ ПОЛ, ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ. ТЪЙ КАТО В СВОЕТО МИНАЛО БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ Е ИМАЛА ТАКАВА КОНСТИТУЦИЯ - ТЪРНОВСКАТА, КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ АКТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ЗРЕЛОСТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ БИ БИЛО НЕЙНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ В ЕВРОПА И В ЦЕЛИЯ СВЯТ.
     КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ЗА ПАРЛАМЕНТАРНО УПРАВЛЕНИЕ, КАТО НЕ ВИЖДА НИКАКВИ ПРЕЧКИ ТО ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА КАКТО ПРИ РЕПУБЛИКАНСКИ, ТАКА И ПРИ МОНАРХИЧЕСКИ УСЛОВИЯ. В МОМЕНТА НЕ СЪЩЕСТВУВА ПО-ЯСЕН ЗНАК ЗА ОТКАЗ ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА ОТ ПРЕРАЗГЛЕЖДЕНЕ НА ВЪПРОСА ЗА ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО, ТЪЙ КАТО МОНАРХИЯТА БЕШЕ ОТМЕНЕНА В РЕЗУЛТАТ НА РЕФЕРЕНДУМ, ПРОВЕДЕН В НЕНОРМАЛНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТЕРОР И В ПРИСЪСТВИЕТО НА СЪВЕТСКИ ОКУПАЦИОНЕН КОРПУС НА БАЛКАНИТЕ.
     КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, КАТО ПАРЛАМЕНТЪТ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУВАЩ ОРГАН НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ, А ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ОРГАНИ, КОИТО СЕ ОТЧИТАТ ЕДИНСТВЕНО ПРЕД НЕГО. СЪДЕБНАТА ВЛАСТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПОДЧИНЕНА ЕДИНСТВЕНО НА ЗАКОНА.
     КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ Е ЗА МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА, КАТО СТЕПЕНТА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПРОПОРЦИОНАЛНО НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ В СВОБОДНИ ПРЕКИ ИЗБОРИ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГРАЖДАТ НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП ПРИ СТРОГИ ГАРАНЦИИ СРЕШУ ЗЛОУПОТРЕБА С ПАРТИЙНОТО ПОЛОЖЕНИЕ. АРМИЯТА, СИЛИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СЛЕДВА ДА БЪДАТ НАПЪЛНО НЕЗАВИСИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.
     КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ЗА СВОБОДНА ИЗЯВА НА МНЕНИЯ И ВЪЗГЛЕДИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ, ПРОПОВЯДВАЩИ НЕНАВИСТ И НАСИЛИЕ, ЗА ГЛАСНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, ПРИ ЗАПАЗЕНО ПРАВО НА ПУБЛИЧЕН ПРОТЕСТ И СТАЧКИ В ПОДКРЕПА НА ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ИСКАНИЯ В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА.
     КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ - ВЕСТНИЦИ, РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ, КНИГОИЗДАВАНЕ, АРХИВИ И КОМПЮТРИ, ЗА ДЕМОКРАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕЧАТА И КНИГОИЗДАВАНЕТО, В КОЯТО РАВНОПРАВНО ДА СЪЩЕСТВУВАТ ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ЗА СВОБОДА ВЪВ ФОРМИТЕ И НАЧИНА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТНИТЕ И ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗДАНИЯ.
     КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ Е ЗА УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО САМОСЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НЕГОВИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ, ЗА УВАЖЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНОТО ДОСТОЙНСТВО НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН, НЕЗАВИСИМО ОТ НЕГОВИЯ ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
     КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ Е ЗА АКТИВИА И НЕОБВЪРЗАНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА СТРАНАТА, ЗА РАВНОПРАВНО И ВЗАИМНОИЗГОДНО ПОЛИТИЧЕСКО И ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ с ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО, ЗА СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ СЪГЛАШЕНИЯ, НЕПРОТИВОРЕЧАШИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРИ ТОЧНО И БЕЗУСЛОВНО ЗАЧИТАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
     КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ОТДЕЛЯ ПРИОРИТЕТНО ВНИМАНИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА НА БАЛКАНИТЕ И Е ПРОТИВ РАЗДЕЛЯНЕТО НА ЕВРОПА И СВЕТА НА ВОЕННИ БЛОКОВЕ И ЗОНИ НА ВЛИЯНИЕ.

                                                                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 31 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3".

                              ДИНАМИЧНО ДЕМОКРАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

     "ЕРА-3" СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНАТА УПРАВЛЯВАЩА СИСТЕМА. ТЯ ШЕ ДОВЕДЕ ДО НАДПРЕВАРА В ПОСТИЖЕНИЯТА НА ПАРТИИТЕ В ПРАВИТЕЛСТВОТО И В ОПОЗИЦИЯТА. ТАЗИ СИСТЕМА ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ БАЛАНС МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА И ДА РАБОТИ ИЗЦЯЛО ЗА БЛАГОТО НА ОБЩЕСТВОТО. В ПАРЛАМЕНТАРНАТА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА СЕ РАЗВИВАТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ПРИНЦИПИ, ДА ЛИПСВА НАЛАГАНЕ НА МНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИНУДА НАД МАЛЦИНСТВАТА, ДА ОСИГУРЯВА РАВНА ВЪЗМОЖНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ.
     "ЕРА-3" Е ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СДРУЖЕНИЯ ОТ ДЪРЖАВАТА И ЗА ТЕЖЕСТ НА ТЕХНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ХОРАТА.
     "ЕРА-3" СМЯТА, ЧЕ ПАРЛАМЕНТАРНАТА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ:
     1/ РАЗШИРЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПРАВА. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ СА НЕОБХОДИМИ НОВИ ИНСТИТУЦИИ.
     2/ ИНСТИТУЦИИ, ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЗАДАЧИ СЪС ЗАСИЛЕНИ ПРАВОМОЩИЯ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ.
     3/ ОБЩИНИ ОТ НОВ ТИП НА ФЕДЕРАТИВЕН ПРИНЦИП С ДИРЕКТНО ДЕМОКРАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В РАЙОНИТЕ СИ.
     4/ ДА ОПРЕДЕЛИ РЕШЕНИЕ СПРЯМО ЦЯЛОСТНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН ПРОЦЕС В ЕДИН НАДДЪРЖАВЕН ПЛАН, СЪОБРАЗЕН С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И НЕЗАВИСИМИЯ РАВНОСТОЕН СТАТУТ НА БЪЛГАРИЯ.

                                СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

     1/ "ЕРА-3" ШЕ ГАРАНТИРА СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО РАЗЛИЧНИТЕ МНЕНИЯ В ТЯХ.
     2/ РАВНОПРАВНО УЧАСТИЕ НА ЛИЧНОСТИ ОТ РАЗЛИЧНИ СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ.
     3/ ЗАЩИТА ЧРЕЗ ТЯХ НА ВСЯКО ПОСЕГАТЕЛСТВО И НАТИСК ВЪРХУ ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ.

                                 БЪЛГАРИЯ - ЕВРОПА - СВЕТА

     "ЕРА-3" ШЕ ПРОВЕЖДА ПОЛИТИКА СЪС СТАТУТА НА БЪЛГАРИЯ НА ПЪЛНО РАВНОПРАВИЕ В ОТНОШЕНИЯТА СИ С ОСТАНАЛИТЕ СТРАНИ. ДОГОВОРИТЕ НА БЪЛГАРИЯ С ДРУГИТЕ СТРАНИ ШЕ БЪДАТ ПОДЧИНЕНИ НА ЖЕЛАНИЯТА НА НАРОДА, НА ВЗАИМНО ПАРТНЬОРСТВО И РАЗМЯНА. ТЯ ШЕ ГАРАНТИРА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЧАСТНИЯ КАПИТАЛ, ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ И ЩЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОВА. ГАРАНЦИЯ ЗА ТЕЗИ ОТНОШЕНИЯ ЩЕ БЪДАТ ДИНАМИЧНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, РЕШИТЕЛНИТЕ СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И РАЗКРЕПОСТЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И ИНИЦИАТИВА НА БЪЛГАРСКИЯ ГРАЖДАНИН.
     "ЕРА-3" ЩЕ СЛОЖИ ОТГОВОРНОСТ И ПРАВО НА ПЕЧАЛБЕН РАСТЕЖ НА ВСИЧКИ ТВОРЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА И ЩЕ ВЪВЕДЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРИРАВНЕНО С ИЗИСКВАНИЯТА НА СВЕТОВНО РАЗВИТИТЕ СТРАНИ, ПО СИЛАТА И ПРАВИЛАТА НА РАВНО ПАРТНЬОРСТВО.
     МИРЪТ ЩЕ БЪДЕ В ОСНОВАТА НА ЦЯЛАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА. "ЕРА-3" ТОЧНО ШЕ СЪБЛЮДАВА ДОБРОВОЛНО ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ГАРАНЦИЯ ЗА СУВЕРЕНИТЕТА НА БЪЛГАРИЯ. СЪЩЕВРЕМЕННО "ЕРА-3" ШЕ УКРЕПВА И СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА.
     НИЕ СМЕ ЗА УСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА ТЯСНА ВРЪЗКА С ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ЗА ТЪРПИМОСТ НА ВЪЗГЛЕДИ И НЕНАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНАТА ПОЛИТИКА НА ДАДЕНА СТРАНА.
     "ЕРА-3" Е ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ТРАДИЦИОННИ ВРЪЗКИ С БАЛКАНСКИТЕ И ДУНАВСКИТЕ СТРАНИ, ДОБРИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АРАБСКИТЕ ДЪРЖАВИ, ПРЕДВИД НАЛИЧИЕТО НА МАЛЦИНСТВА С ПОДОБНО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
     БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СПАЗВА РЕАЛНО МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ И ДА ВЗЕМА ВЕДНАГА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ ПРИ ОБРАТНИ СИГНАЛИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ.
     "ЕРА-3" ЩЕ РАБОТИ БЪЛГАРИЯ ДА СТАНЕ ЧАСТ ОТ ЕДНА НОВА ЕВРОПА, ЕВРОПА НА СВОБОДНИ ОТ ГРАНИЧНИ ПРЕЧКИ НАРОДИ, ОСИГУРЯВАЩА НА ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ НАРОДИ ВИСОК СТАНДАРТ, СВОБОДА И ПРОГРЕСИВНИ ДОСТОЙНИ ЛИЧНОСТИ.

                                                                                                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

СОФИЯ, 31 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ "ОБНОВЛЕНИЕ" - НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА.


     ЧЛ.6 - 1. НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО "ОБНОВЛЕНИЕ" ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА В БЪЛГАРИЯ ИМА СЛЕДНАТА СТРУКТУРА:
     А/ ТЕРИТОРИАЛНИ ГРУПИ
     Б/ НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО
     2. ГРУПИТЕ СЕ ИЗГРАЖДАТ НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА, КАТО РЕШЕНИЕТО ЗА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ СЕ УТВЪРЖДАВА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО.
     3. ВСЯКА ГРУПА ИЗБИРА ПО ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ, КОЙТО Я ПРЕДСТАВЛЯВА В НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО.
     4. ВИСШ РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ГРУПАТА Е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КОЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ ВСИЧКИТЕ Й ЧЛЕНОВЕ.
     5. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШАВА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА. ПРИЕМА И ИЗКЛЮЧВА ЧЛЕНОВЕ, ИЗБИРА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И КАСИЕР.
     6. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СВИКВА ПОНЕ ЕДИН ПЪТ МЕСЕЧНО    ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА СЕ СВИКА И ПО ИСКАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА НАЙ-МАЛКО ЕДНА ДЕСЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГРУПАТА.
     7. ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБШОТО СЪБРАНИЕ НА ГРУПАТА СА ЗАКОННИ, АКО ПРИСЪСТВАТ 50 ПРОЦЕНТА ОТ ВСИЧКИТЕ Й ЧЛЕНОВЕ. АКО НЕ СЕ ЯВИ НУЖНОТО ЧИСЛО ЧЛЕНОВЕ, СЪБРАНИЕТО СЕ ОТЛАГА ЗА ЕДИН ЧАС ПО-КЪСНО ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД И СЕ СЧИТА ЗА ЗAKОHHО, КОЛКОТО И ЧЛЕНОВЕ ДА СЕ ЯВЯТ.
     8. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ    МОЖЕ ДА ОТМЕНИ ВСЯКО РЕШЕНИЕ НА    УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИ ПРЕДИШНО СВОЕ РЕШЕНИЕ, КАТО ГЛАСУВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ТАЙНО.
     9. ВСЕКИ ЧЛЕН ИМА ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС И НЕ СЕ ДОПУСКА ГЛАСУВАНЕ С ПЪЛНОМОЩИЕ. НИКОИ ЧЛЕН НЯМА ПРАВО ДА ГЛАСУВА ПРИ РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НЕГО, НЕГОВИЯ СЪПРУГ /А/, НЕГОВИТЕ НИЗХОДЯЩИ И ВЪЗХОДЯЩИ РОДНИНИ ПО СЪРЕБРЕНА ЛИНИЯ. ПО СВАТОВСТВО ДО 2 СТЕПЕН.
     10. РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА ГРУПИТЕ, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА НАСТОЯЩИЯ УСТАВ, СЕ ОТМЕНЯТ ОТ НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО.
     11. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА РАБОТА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ГРУПАТА ИЗБИРА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ ОТ 3 ДО 7 ДУШИ, В ТОВА ЧИСЛО ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И КАСИЕР. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ ИЗБИРА ЗА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ГОДИНА И НАЙ-МНОГО ЗА ДВА ПОРЕДНИ МАНДАТА.
     12. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ОТЧИТА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО.
     ЧЛ.7 - 1. НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО "ОБНОВЛЕНИЕ" ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА В БЪЛГАРИЯ СЕ СЪСТОИ ОТ СЪБРАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ГРУПИТЕ, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ.
     2. СЪБРАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ Е ВИСШ ОРГАН НА ДРУЖЕСТВОТО. ТО СЕ СВИКВА ПОНЕ ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИ ОТ 50 ПРОЦЕНТА ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО.
     3. СЪБРАНИЕТО СЕ СВИКВА ЧРЕЗ ПИСМЕНА ПОКАНА, ОТПРАВЕНА ДО ВСЯКА ГРУПА, КОЯТО СЪДЪРЖА: ДАТА, ЧАС, МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД.
     4. ВСЕКИ ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ИМА ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС И ТРЯБВА ДА ГЛАСУВА ЛИЧНО.
     5. СЪБРАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ СЕ ВОДИ ОТ ИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ. СЕКРЕТАРЯТ ИЗГОТВЯ ПРОТОКОЛ, КОИТО СЕ ПОДПИСВА OТ НЕГО И ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, И СЕ СЪХРАНЯВА БЕЗСРОЧНО.
     6. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ИМА СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:
     /1/ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ОГАНИЗИРАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МИТИНГИ, СКАЗКИ И ДР.;
     /2/ ИЗБИРА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, КАТО ГЛАСУВА ЗА ВСЯКА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ПООТДЕЛНО С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ.
     7. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗБИРАН ЗА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ПОРЕДНИ МАНДАТА.
     8. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, ЗАМЕСТНИК-СЕКРЕТАР, ГОВОРИТЕЛ, КООРДИНАТОР И КАСИЕР.
     9. САМО УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА ПРАВИ ОФИЦИАЛНИТЕ ВЛАСТИ И ДА ОРГАНИЗИРА МЕРОПРИЯТИЯ /АНГАЖИРАЩИ ОТГОВОРНОСТТА НА ЦЯЛОТО ДРУЖЕСТВО/.
     ЧЛ.8 - ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО "ОБНОВЛЕНИЕ" ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА В БЪЛГАРИЯ.
     /1/ СЪБИРА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НАЙ-МАЛКО ЕДИН ПЪТ МЕСЕЧНО;
     /2/ РЪКОВОДИ ЗАСЕДАНИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ;
     /3/ ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО ПО ВРЕМЕ, КОГАТО УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НЕ ЗАСЕДАВА.
     ЧЛ.9 - СЕКРЕТАРЯТ НА ДРУЖЕСТВОТО
     /]/ СЪБИРА И СЪХРАНЯВА ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ДРУЖЕСТВОТО И ГИ ПРЕДСТАВЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ;
     /2/ СЪХРАНЯВА ПРОТОКОЛИТЕ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪБРАНИЕТO НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ;
     /3/ СЪХРАНЯВА АРХИВА И КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО;
     /4/ СЪХРАНЯВА ПЕЧАТА И БЛАНКИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО;
     /5/ ОСИГУРЯВА НА ВСЕКИ ЧЛЕН НА ДРУЖЕСТВОТО СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО АРХИВА.
     ЧЛ.10 - КАСИЕРЪТ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО "ОБНОВЛЕНИЕ" ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА В БЪЛГАРИЯ
     /1/ ЕЖЕМЕСЕЧНО СЪБИРА СВЕДЕНИЯ /СУМИ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ В ДРУЖЕСТВОТО, КАТО СЕ ОТЧИТА В РАМКИТЕ НА МЕСЕЦА ПРЕД УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

                                      ИМУЩЕСТВО

     ЧЛ. 11 - 1. ИМУЩЕСТВОТО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО "ОБНОВЛЕНИЕ" СЕ СЪСТОИ ОТ:
     - ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО;
     - ДАРЕНИЯ;
     - ЗАВЕЩАНИЯ;
     2. ИМУЩЕСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ УПРАВЛЯВА ОТ РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА СЪЩОТО, СЪГЛАСНО УСТАВА И ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА.

                                  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

     НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО "ОБНОВЛЕНИЕ" СЕ ОБРАЗУВА БЕЗ КРАЕН СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ. ЗА НЕУРЕДЕНИТЕ ВЪПРОСИ В НАСТОЯЩИЯ УСТАВ ВАЖАТ ВСИЧКИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДРУЖЕСТВАТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В БЪЛГАРИЯ.

                                                                                                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

СОФИЯ, 31 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА НА КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ"-СДС-ЛОВЕЧ.


     ПЪРВО - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
     1. КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" НЕ Е ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ. КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" Е ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ НА ТОЗИ ЕТАП ОТ РАЗВИТИЕТО НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО.
     2. ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ“ Е ПОСТИГАНЕТО НА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД.
     3. ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" ПОДКРЕПЯТ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ И СЕ СТРЕМЯТ КЪМ АКТИВИЗИРАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ДЕЙНО УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ.
     4. КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" ПО ЖЕЛАНИЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В СЪЗДАВАНЕТО И ДА СЪЗДАВА, КАКТО И ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ СЪЗДАДЕНИТЕ ВЕЧЕ СДРУЖЕНИЯ.
     5. КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" ИЗВЪРШВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.
     ВТОРО - В СОЦИАЛНАТА СФЕРА
     СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТА САМО В ДЕМОКРАТИЧНО, ХУМАННО И ЦИВИЛИЗОВАНО ОБЩЕСТВО. НА ТОЗИ ЕТАП КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" ШЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ:
     1. СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ. ПРЕДЛАГАМЕ СТРАНАТА НИ ДА СЕ НАРИЧА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА НА ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
     2. ДО НЕЙНОТО СЪЗДАВАНЕ ДА ОТПАДНЕ ЦЕЛИЯ ЧЛЕН 1-ВИ НА ДОСЕГА ДЕЙСТВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ.
     3. В НОВАТА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ ДА СЕ РЕГЛАМЕНТИРА ОФИЦИАЛЕН ПУБЛИЧЕН РИТУАЛ ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ВЛАСТТА.
     4. ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ ДА СЕ ВЪВЕДЕ В ПОСТОЯННА ПРАКТИКА ДОПИТВАНЕТО ДО НАРОДА.
     5. РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНА НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ: ЧАСТНА, КООПЕРАТИВНА И ДЪРЖАВНА.
     6. ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА ЗЕМЯТА ДА ГАРАНТИРА ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО.
     7. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СВОБОДА НА ВЯРАТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ГАРАНТИРАНЕТО ИМ СЪС ЗАКОН.
     8. ВЪПРОСИТЕ С ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ ДА БЪДАТ РЕШАВАНИ ДЕМОКРАТИЧНО, ХУМАННО И ЦИВИЛИЗОВАНО. ВСИЧКИ ЕТНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ДА СЕ РЕШАВАТ С ЦЕЛ ЕДИНСТВО И ЦЯЛОСТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.
     9. ПРЕДЛАГАМЕ ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАЗНИЦИ ДА БЪДАТ ДОПЪЛНЕНИ С ВЕЛИКДЕН И КОЛЕДА. ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ВСЕКИ ПРАЗНИК ТРЯБВА ПООТДЕЛНО ДА БЪДЕ ВСЕНАРОДНО ОБСЪДЕНО И ПРИЕТО. ТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОТРАЗЕНИ В НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ.
     10. ВСЕОБЩИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ, ЧИЯТО ДАТА ДА БЪДЕ СЪГЛАСУВАНА С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В СТРАНАТА. ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПОСТИГНЕ СЪГЛАСИЕ - ЧРЕЗ ВСЕНАРОДЕН РЕФЕРЕНДУМ.
     11. ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА ДА БЪДАТ МАНДАТНИ С НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МАНДАТА.
     12. ЗА ИЗТИЧАНЕ НА НОВИЯ МАНДАТ ДА СЕ СМЯТА НАЧАЛОТО НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ И СВОБОДНИ ИЗБОРИ НА ВСИЧКИ, КОИТО СА БИЛИ НА РЪКОВОДНА РАБОТА ПОВЕЧЕ ОТ ОСЕМ ГОДИНИ.
     13. АПЕЛИРАМЕ ЗА СФОРМИРАНЕ НА НОВО ВРЕМЕННО ПРАВИТЕЛСТВО, ЧИЙТО СЪСТАВ ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕН НА КРЪГЛА МАСА. ТО ДА РЪКОВОДИ СТРАНАТА ДО СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ И ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЯХНОТО НОРМАЛНО ПРОТИЧАНЕ.
     14. НЕЗАБАВНО СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОМИСИИ ПО МЕСТА С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ С ВЛАСТТА. ПЪЛНА ПУБЛИЧНОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА АНОНИМНОСТТА НА ТЕХНИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ.
     15. ПОДДЪРЖАМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МВР. ТЕХНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДА СЕ ПОЕМАТ ОТ ТРИ НЕЗАВИСИМИ ИНСТИТУЦИИ:
     - МИЛИЦИЯ - ДА ПОДДЪРЖА УСТАНОВЕНИЯ ПРАВОВ РЕД. ДЕЙНОСТТА И ДА СЕ РЕГУЛИРА ОТ ЗАКОНА.
     - ОРГАНИ ЗА НАЦИОНАЛИА СИГУРНОСТ /РАЗУЗНАВАНЕ И КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ/ - ПОДЧИНЕНИ НА ЗАКОНА, КАТО СЕ КОНТРОЛИРАТ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ.
     - ФИНАНСОВА МИЛИЦИЯ - ПОДЧИНЕНА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ.
     16. ДЕПОЛИТИЗИЦИЯ НА МНО, МВР, ПРОКУРАТУРАТА И ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ.
     17. НОВ ЗАКОН ЗА МНО, КАТО АРМИЯТА СЕ ПОСТАВИ В СЛУЖБА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ДЪРЖАВА.
     18. ПРЕМАХВАНЕ ЧЛЕНСТВОТО В ПАРТИИ И В МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТОРАБОТА. ЧЛЕНСТВОТО ДА БЪДЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
     19. ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРИВИЛЕГИИ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТАКИВА.
     20. РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ ПО ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИРМИ, СДРУЖЕНИЯ, ВЕДОМСТВА И ДРУГИ ДА СА ОТЧЕТНИ И МАНДАТНИ САМО ПРЕД СВОИТЕ ОРГАНИЗАИИ. ИЗБОРИТЕ, СМЯНАТА И ОТЧЕТЪТ ИМ - САМО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ. ИЗБОРИТЕ - ДЕМОКРАТИЧНИ, СВОБОДНИ И ТАЙНИ.
     21. ГАРАНТИРАНА СВОБОДА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА. НЕЗАВИСИМ ПЕЧАТ! НЕЗАВИСИМИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ! ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ДВИЖЕНИЯ - СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ТЯХ.
     22. КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" ЩЕ ПОДКРЕПЯ ВСИЧКИ НАЧИНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНО-ЕКОЛОГИЧЕСКОТО ПРЕУСТРОЙСТВО: ЕКОЛОГИЯ НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ И НРАВИ, НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ, ЕКОЛОГИЯ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА НИ ПРИРОДА. КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" ЩЕ СЪДЕЙСТВУВА ЗА ПЪЛНА ЕКОЛОГИЧЕСКА ГЛАСНОСТ.
     21. КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ” РАТУВА ЗА СПАЗВАНЕ НА НОРМИТЕ, ЗАЛЕГНАЛИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРЕНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО Й.
     ТРЕТО - СРЕДСТВА И МЕТОДИ. ЧЛЕНСТВО
     1. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА ЩЕ СТАВА ЧРЕЗ КУЛТУРЕН, РАВНОСТОЕН И ДЕМОКРАТИЧЕН ДИАЛОГ.
     - ПРИЕМАТ СЕ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА, СЪЗДАВАТ СЕ КОМИСИИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗВЕНА;
     - ОРГАНИЗИРАТ СЕ ФОРМИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ВАЖНИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ЕКОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ;
     - ОРГАНИЗИРАТ СЕ СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ, МАНИФЕСТАЦИИ И ДРУГИ.
     2. ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА ЗАЯВЯВАТ: ДИСТАНЦИРАМЕ СЕ ОТ ВСЯКАКВИ ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ, ХУЛИГАНСТВО И ЕКСТРЕМИЗЪМ ОТ КОЯТО И ДА БИЛО СТРАНА.
     3. ЧЛЕН НА КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ". МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ ГРАЖДАНИН - РАБОТНИК, СЕЛЯНИН, ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ, БИЛ ТОЙ БЕЗПАРТИЕН ИЛИ ЧЛЕН НА НЯКОЯ ПАРТИЯ ИЛИ ДРУГА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМАЛНА ИЛИ НЕФОРМАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ, БЕЗ ОГЛЕД НА РАСА, ПОЛ, РЕЛИГИЯ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ. ВСЯКО ДЕЕСПОСОБНО ЛИЦЕ, КОЕТО Е ЗА ДУХОВНА, ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА СВОБОДА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ВСЕКИ, КОЙТО Е ЗА НЕГОВАТА ЕДИННОСТ, ОЦЕЛЯВАНЕ И ВЪЗХОД.
     4. ВСЕКИ, КОЙТО ПОЖЕЛАЕ ДА СТАНЕ ЧЛЕН НА КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ", ПИСМЕНО ДА ДЕКЛАРИРА ЖЕЛАНИЕТО И СЪГЛАСИЕТО СИ С ПРОГРАМАТА НА КЛУБА. ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ИЗПРАЩА ДО РЪКОВОДСТВОТО. КОЕТО Я ДОКЛАДВА НА НАЙ-БЛИЗКОТО СЪБРАНИЕ НА КЛУБА.
     ВСЕКИ ЧЛЕН МОЖЕ ДА НАПУСКА КЛУБА ПО СВОЯ ВОЛЯ И СЪОТВЕТНО ИЗВЕСТЯВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО.
     НА НАСТОЯЩИЯ ЕТАП КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" СЕ РЪКОВОДИ ОТ ВРЕМЕННО РЪКОВОДСТВО В СЪСТАВ: ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, КАСИЕР И КООРДИНАТОРИ.
     5. КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" ФИНАНСИРА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ОТ ДАРЕНИЯ, ЗАВЕЩАНИЯ И ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ.
     ПРЕДСТОИ ПРИЕМАНЕТО НА ПРОГРАМА В ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДУХОВИАТА СФЕРА.
     НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА НЕ ОБХВАЩА ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ, ВЪЗНИКВАЩИ В СТРАНАТА. ТЯ Е ОТВОРЕНА ЗА ДИСКУСИИ И ОБОГАТЯВАНЕ.

ЛОВЕЧ, 29.12.1989 ГОД.                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 31 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКИЯ КОМИТЕТ ЗА БОРБА С ДЕМАГОГИЯТА СРЕД МЛАДЕЖТА, СЪЗДАДЕН ПО ИНИЦИАТИВА НА СЪЮЗА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО.


     НЕПОСРЕДСТВЕН ПОВОД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ КОМИТЕТ ЗА БОРБА С ДЕМАГОГИЯТА СРЕД МЛАДЕЖТА СА БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ СПЯМО РЕДАКЦИЯТА НА В."НАРОДНА МЛАДЕЖ", КОЯТО НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИТЕТА, РАЗГЛЕЖДАМЕ КАТО ИЗРАЗ НА БОЛШЕВИШКО-КОМСОМОЛСКИ ТИП ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА, ГРУБО ПРОТИВОРЕЧАЩ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПРЕХОДА КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО.
     ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ, КАКТО И АБСУРДНАТА ПРЕТЕНЦИЯ НА БДМ ДА БЪДЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ, РЕШЕНИЕТО МУ ДА СЕ ОБЯВИ ЗА ПРАВОПРИЕМНИК НА ДКМС, ПРОКЛАМИРАЙКИ СЕ СЪЩЕВРЕМЕННО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ С ИЗЦЯЛО НОВ ОБЛИК, ПРОВЕЖДАНЕТО /ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО/ НА ПОЛИТИКАТА НА ЕДНА ПАРТИЯ, ЧИЯТО ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКА ПРАКТИКА ИЗГРАЖДАТ ОСНОВАТА НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, НИ ДАВАТ ОСНОВАНИЕ ДА ТВЪРДИМ, ЧЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БДМ ВЪЗПРОИЗВЕЖДА ОТНОВО СИТУАЦИЯТА, ХАРАКТЕРНА ЗА МИТОЛОГИЯТА НА "РЕАЛНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ", ПРИ КОЯТО ПРОКЛАМИРАНЕТО НА ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ Е САМО СРЕДСТВО ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ МАНИПУЛАЦИИ, А ЕЗИКЪТ, НА КОЙТО ТОВА СЕ ИЗВЪРШВА, Е ЕЗИКЪТ НА ДЕМАГОГИЯТА.
     ОТЧИТАЙКИ АБСОЛЮТНАТА И ПРИ ТОВА ДВОЙНА НЕАДЕКВАТНОСТ /СПРЯМО ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПРЕХОДА КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И СПРЯМО СОЦИАЛНИЯ СТАТУС И ХАРАКТЕР НА МЛАДЕЖТА/ НА ВОДЕНАТА ОТ СТРАНА НА БДМ ПОЛИТИКА, НИЕ СЪЗНАВАМЕ, ЧЕ УСЛОВИЯТА ЗА НЕЙНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ СЕ КРИЯТ И В САМИТЕ НАС, МЛАДИТЕ ХОРА. НЕКА НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ ВСИЧКИ НИЕ СМЕ РОЖБИ НА ТОТАЛИТАРИЗМА, ЧЕ СМЕ ЗАГУБИЛИ В ГОЛЯМА СТЕПЕН СВОЯТА ИСКРЕНОСТ, СПОНТАННОСТ И СОБСТВЕНОТО СИ ДОСТОЙНСТВО.
     НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИТЕТА, ИСКАМЕ ДА ДОПРИНЕСЕМ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА КОМСОМОЛСКИТЕ ИЗКРИВЯВАНИЯ НА НАШЕТО СОБСТВЕНО СЪЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ.
     ЕТО ЗАЩО СИ ПОСТАВЯМЕ ЗАДАЧАТА ДА ПОДЛОЖИМ НА ОБСТОЕН И ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ СЪЩНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛИНИЯ НА БДМ. ТОЗИ АНАЛИЗ ЩЕ ОБХВАНЕ НЕГОВИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЗИК, СЪДЪРЖАНИЕТО НА НЕГОВИТЕ ПРОГРАМИ, НЕГОВАТА СТРУКТУРА, ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ, А СЪЩО И МОРАЛНАТА ОБОСНОВАНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА НА НЕГОВОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО.
     ЩЕ СЕ ПОСТАРАЕМ ДА ДАДЕМ ШИРОКА ГЛАСНОСТ НА ТОЗИ АНАЛИЗ.
     ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА АНАЛИЗА НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ С ПИСМЕНО ИСКАНЕ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА БДМ, В КОЕТО НАСТОЯВАМЕ ДА НИ БЪДЕ ОСИГУРЕН СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА СТЕНОГРАМИТЕ И ПРОТОКОЛИТЕ ОТ ПОСЛЕДНИЯ КОНГРЕС НА ДКМС /ПЪРВИ НА БДМ/, КАКТО И ДО АРХИВАТА НА ЦК НА ДКМС.
     КОМИТЕТЪТ НЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ НИКОЯ ОТ ФОРМИТЕ НА ВЛАСТ. ТОЙ ОБЕДИНЯВА ХОРА С РАЗЛИЧНА ПАРТИЙНА ОРИЕНТАЦИЯ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА НЕГОВОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В НАШЕТО ОБЩЕСТВО, РЕСПЕКТИВНО ОТ РАЗВИТИЕТО НА ЦЯЛОСТНАТА КАРТИНА НА МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИКА.
     ГОВОРИТЕЛИ НА КОМИТЕТА СА:
КРАСИМИР СТОЯНОВ - СТУДЕНТ 5 КУРС ФИЛОСОФИЯ В СУ,
СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ - СТУДЕНТ 2 КУРС ПОЛИТОЛОГИЯ В СУ.
     ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СВИКВАНЕ НА МЛАДЕЖКА ОБЩОНАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НА КОЯТО ДА СЕ ОБСЪДИ И РЕШИ ВЪПРОСЪТ ЗА НАСЛЕДСТВОТО НА БИВШИЯ ДКМС И ЗА СПРАВЕДЛИВОТО МУ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ ВСИЧКИ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ.
     ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ!
     АДРЕС ЗА КОНТАКТИ: СОФИЯ, УЛ."ЦАР АСЕН" 62 - КЛУБ НА СДС - ОБЩИНА "ТРИАДИЦА" - ТЕЛ.51-74-92 - КРАСИМИР СТОЯНОВ, СТОЯН ГРУЙЧЕВ - СЛЕД 18.30 ЧАСА

                                                                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                                                                                              X   X   X

     СОФИЯ, 31 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИЯ КОМИТЕТ ЗА ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ И КООРДИНАЦИЯ - МАЛКО ТЪРНОВО.


     НЕЗАВИСИМИЯТ КОМИТЕТ ЗА ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ И КООРДИНАЦИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ МАЛКО ТЪРНОВО, БУРГАСКА ОБЛАСТ, СЛЕД КАТО СЕ ЗАПОЗНА С ПРЕДИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И В ЧАСТНОСТ С ИЗРАЗЕНОТО В НЕЯ РАЗБИРАНЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ В СТРАНАТА, СЧИТА ЗА НЕОБХОДИМО ДА ДЕКЛАРИРА СЛЕДНОТО:
     ПРИВЕТСТВУВАМЕ ПОЗИЦИЯТА НА БСП, ЧЕ В КРАЯ НА XX ВЕК Е НЕДОПУСТИМО ГРАДОВЕ И ЦЕЛИ РАЙОНИ ДА БЪДАТ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАНИ ЗА СМЕТКА НА ДРУГИ ПОРАДИ БЕЗКОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. ЧЕ ВСИЧКИ ТЕРИТОРИАЛНИ ОБЩНОСТИ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ В ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ. ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТОВА ИЗЯВЛЕНИЕ ВЪЗРОДИ НАДЕЖДИТЕ НА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ЖИВЕЕЩИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ПО ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ HP.22-1982 ГОДИНА И ПМС HP.31-1988 ГОДИНА, ЧЕ УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И ЖИВЕЕНЕ ПРИ НАС ЩЕ ДОСТИГНАТ РАВНИЩЕТО НА СРЕДНО РАЗВИТИТЕ ОБЩИНИ В СТРАНАТА.
     В СЪЩОТО ВРЕМЕ ТРЕВОГА У НАС СЪБУДИ ИЗПОЛЗУВАНЕТО И НЕИЗЯСНЯВАНЕТО В ПЛАТФОРМАТА НА ПОНЯТИЕТО "ПРИВИЛЕГИЯ". ТЪЛКУВАНЕТО МУ КАТО "ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО, ПРЕИМУЩЕСТВО, ДАДЕНО ОТ ЗАКОНА НЯКОМУ" НЕ СЪВПАДА С КОНТЕКСТА НА ИЗРАЗЕНОТО СТАНОВИЩЕ, ЧЕ БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНИТЕ СЛЕДВА ДА СЕ "ФОРМИРА ВЪЗ ОСНОВА НА СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ". СЧИТАМЕ ЗА НЕРЕАЛИСТИЧНА ИДЕЯТА ДА СЕ УНИФИЦИРА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ВСИЧКИ ОБЩИНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ СТЕПЕНТА НА ТЯХНОТО ДОСЕГАШНО РАЗВИТИЕ.
     БИХМЕ МОГЛИ ДА ПРИЕМЕМ, ЧЕ ИЗРАЗЕНОТО В ПЛАТФОРМАТА РАЗГЛЕЖДА ПРОБЛЕМИТЕ В ТЯХНОТО ДВИЖЕНИЕ. НА ПРОТИВНОТО ОБАЧЕ НИ НАВЕЖДАТ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА МС НА НРБ. СЪС СПЕЦИАЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТМЕНИ ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ПО ЮЖНАТА И ЗАПАДНАТА ГРАНИЦА. ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА БЯХА ПРЕМАХНАТИ И СТИМУЛИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА НА ОБЕКТИТЕ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СФЕРА В ТЕЗИ РАЙОНИ. СЪВСЕМ НАСКОРО СТАНА ИЗВЕСТНО, ЧЕ БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО И НА ОСТАНАЛИТЕ ОБЩИНИ КАТО НЕЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАПИТАЛНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ Е СЪКРАТЕН С ОКОЛО 50 НА СТО В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА. ВСИЧКО ТОВА ГОВОРИ, ЧЕ ПОД ПРИВИЛЕГИИ В КРАЙНА СМЕТКА БСП И НАСТОЯЩОТО ПРАВИТЕЛСТВО РАЗБИРАТ НЕ САМО ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ТАКИВА, СЪЗДАДЕНИ "ПОРАДИ БЕЗКОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ", А И КОМПЕНСАЦИОННИТЕ МЕХАНИЗМИ, ЦЕЛЯЩИ ДА ПРЕОДОЛЕЯТ ПОЛИТИКАТА, ДОВЕЛА ДО ДЕМОГРАФСКИ, КУЛТУРЕН И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ КРАХ НА РАЙОНА. НЕКА БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НИ РАЗБЕРЕ ПРАВИЛНО И НЕ СЕ ПОДДАВА НА ОПИТИТЕ ЗА КОНФРОНТИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ВЪТРЕШНОСТТА И ПОКРАЙНИНИТЕ. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯТ УПАДЪК ТУК Е В ПРЯКА ВРЪЗКА СЪС СВРЪХУРБАНИЗАЦИЯТА НА ГОЛЕМИТЕ ЦЕНТРОВЕ, А ПОСЛЕДИЦИТЕ И ЗА ДВЕТЕ СТРАНИ - НЕГАТИВНИ. ЕТО ЗАШО УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ТЕЗИ МЕХАНИЗМИ ЩЕ СЪДЕЙСТВУВА ХОРАТА ДА СЕ ВЪРНАТ ПО РОДНИТЕ СИ МЕСТА, КАТО НАРЕД С ДРУГОТО ЩЕ ПОМОГНЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ, ЖИЛИЩНИТЕ И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ В ГОЛЕМИЯ ГРАД. В ТОЗИ СМИСЪЛ НАШИТЕ ИНТЕРЕСИ СА ОБЩИ. СЛЕДВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ПОДОБНИ МЕРКИ СЕ ПРИЛАГАТ В РАЙОНИ КАТО СЕВЕРНА КАНАДА, СЕВЕРНА ТУРЦИЯ И СЕВЕРНА ГЪРЦИЯ, ЧЕ ПОДОБНИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ 16 ВЕК НАСАМ ПО НАШИТЕ ЗЕМИ Е ПРИЛАГАЛА ДОРИ ВИСОКАТА ПОРТА. А Е БЕЗСПОРНО, ЧЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ТЕЗИ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ ДОКАЗАХА СВОЯТА ЕФЕКТИВНОСТ, КАТО СТИМУЛИРАХА ЗАДЪРЖАНЕТО НА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ И ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА УКРЕПИХА СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ.
     НИЕ ОЦЕНЯВАМЕ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ С ПОСЛЕДВАЩО РЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО БЕШЕ СПРЯНА ОТМЯНАТА НА ДАНЪЧНИТЕ ОБЛАГАНИЯ ДО ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЗАКОН ЗА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. ПОД ВЪПРОС ОСТАВА ОБАЧЕ КАК ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС МОЖЕ ДА БЪДЕ ДЕРОГИРАНО С ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ, ТА МАКАР И НА СЪЩОТО ПРАВИТЕЛСТВО И НЕ Е ЛИ ВСИЧКО ТОВА В КРАЙНА СМЕТКА ПРЕДИЗБОРНА ИГРА. И ТО В МОМЕНТА, КОГАТО СА СЪЗДАДЕНИ НАЧАЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА РАЙОНА.
     НЕЗАВИСИМИЯТ КОМИТЕТ ЗА ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ И КООРДИНАЦИЯ КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА, ЧЕ ЖЕЛАЕ РЪКОВОДСТВОТО НА БСП ДА ВЗЕМЕ ЯСНО СТАНОВИЩЕ ПО СВОЯТА ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА В ТАЗИ Й ЧАСТ, С ОГЛЕД ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ СТАВА ДУМА ЗА ЖИЗНЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ХОРА ОТ ТЕЗИ РАЙОНИ. НИЕ ЩЕ ЗАСТАНЕМ ЗАД ВСЯКА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА И ЗАД ВСЕКИ КАНДИДАТ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, КОИТО НИ ДАВАТ РЕАЛНИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ВЪПРОСЪТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ПО ЮЖНАТА И ЗАПАДНАТА ГРАНИЦА ШЕ БЪДЕ РЕШАВАН ПРИОРИТЕТНО, КАТО ТЕЗИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА СЕ ПОСТАВЯТ В АДЕКВАТНИ ИЗХОДНИ УСЛОВИЯ СЪС СРЕДНОРАЗВИТИТЕ ОБЩИНИ В СТРАНАТА. АКО БСП НЕ РАЗБИРА, ЧЕ ТОВА НЕ Е МАЛОВАЖЕН И ПЕРИФЕРЕН ВЪПРОС, ГРАДИ ПОЛИТИКАТА СИ НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА, КАТО НАРЕД С ВСИЧКО НЕДООСЪЗНАВА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРСИ НА БЪЛГАРИЯ.

                                                                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/