31 януари 1997


София, 31 януари 1997 година
Брой 9 (1705)


София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПЕТЪР СТОЯНОВ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ОГЛАСЕНО ПО БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 27 ЯНУАРИ 1997 ГОДИНА


СКЪПИ МОИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Представях си по друг начин моето първо обръщение към вас. По-тържествено. По-оптимистично.

Всички знаете обаче - страната ни вече цял месец се мъчи в тежка политическа криза. Още по-лошо - хиперинфлацията - усещаме го по джобовете си. Трябва ни незабавна политическа и финансова стабилизация, за да оцелеем, и успоредно с това да започнем неотложните реформи.

Трябва ни помощ от международните финансови институции и от чужбина. Тя може да бъде получена само от стабилно правителство и когато реформите станат факт.

Няма време за протакане. На България й трябват много бързи реформи. Предстои плащане по вътрешния и на външния дълг. Най-важното от тях е през юли. Не може и да се мисли за мораториум върху това плащане. Дотогава България трябва да е направила необходимите стъпки в структурната реформа, за да имаме достатъчен финансов ресурс, стабилен лев.

Докъде сме днес?

Основните политически сили не отстъпват от заявените досега позиции. Обединените демократични сили настояват за незабавно разпускане на това Народно събрание и провеждането на предсрочни парламентарни избори. Демократичната левица държи в мандата на този парламент да бъдат приети основните нормативни актове за валутния борд и да бъде образувано правителство в рамките на техния мандат.

Необходими са бързи действия. Подкрепя ги и Европейският съюз в недвусмислената си декларация. Затова предлагам на политическите сили и на гражданите на България изход от убийствената за българския народ криза.

Обединените демократични сили трябва да проявят разбиране и временно да се върнат в парламента. Народните представители от левицата също трябва да извървят своя път, като в името на съгласието преди това трябва да се откажат от мандата си, който ще получат от мен. Трябва всички заедно да концентрират силите си и в рамките на 10 дни, без почивен ден дори, Народното събрание да приеме:

- Закон за изменение на Закона за устройството на държавния бюджет, който да позволи пълноценна работа на българското правителство до приемането на Закона за бюджета за 1997 година;

- Да се приеме пакет от закони, свързани с въвеждането на валутен борд, за да може да се проведат по-нататъшни преговори с международните финансови институции и да се осигури жизнено важната за България финансова подкрепа на реформите;

- Да се вземе решение, което да предостави на служебното правителство правото да води преговори с международните финансови институции;

- Да се гласува програма за антикризисни мерки от парламентарните политически сили, която да гарантира ограничаване на хиперинфлацията, да осигури жизнения минимум на всички до пролетта, както и активното провеждане на структурната реформа.

Така, със съвместни действия всички народни представители ще преодолеят сегашната патова ситуация и когато всички парламентарни групи се откажат от своя мандат, ще ми позволят много скоро да назнача работещо службено правителство съгласно нормата на член 99 от конституцията. Правителство, което да има подкрепата на основните полтически сили и на демократичните институции на България. Правителство на съгласието и на надеждата.

Активната роля на депутатите ще позволи изборите да бъдат проведени час по-скоро. Така след предсрочните парламентарни избори ще бъде съставено ново действено правителство, подкрепено от бъдещото 38-о Народно събрание и от мнозинството български граждани. Провеждането на избори без съмнение ще възстанови доверието на българския народ в демократичните институции и процедури, а те са гаранция за мирния преход към едно демократично и пазарно общество.

Служебното правителство е призвано да изпълнява антикризисната програма, приета със съгласието на всички политически сили в сегашното Народно събрание. То трябва да проведе преговори и да постигне споразуменията със Световната банка и с Международния валутен фонд. Подписването и ратифицирането на тези споразумения от новия парламент може да стане още през месец май. Това ще позволи да получим подкрепата на международните финансови институции още през юни и така да осигурим финансово структурната реформа.

Очаквам поддръжката на всички парламентарни политически сили и вашата подкрепа за това мое предложение. С него може да се осигури тъй нужното на страната съгласие по провеждането на антикризисните мерки, да се свали напрежението в обществото и да се гарантира политическата и финансовата подкрепа на Международния валутен фонд, Световната банка и Европейския съюз през следващите няколко години. Така ще може да се проведат тежките, но необходими пазарни реформи в България. Ще бъде много трудно, но трябва да започнем и да издържим.

Каня утре в 12,30 часа ръководствата на всички парламентарни групи за отговор на това мое предложение.

Чакам утре в 13,30 часа кандидата за министър-председател, посочен от Парламентарната група на демократичната левица.

Ще връча утре мандата с ясното съзнание, че ако сега изпуснем шанса за политически компромис, кризата не ще бъде преодоляна и хората едва ли ще се върнат по домовете си.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ, ПРИЕТА НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА, ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА ВРЪЧВАНЕТО НА ПРОУЧВАТЕЛЕН МАНДАТ НА НИКОЛАЙ ДОБРЕВ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО


Съвместното заседание подкрепя приемането на проучвателен мандат от Николай Добрев и изразява категорична увереност, че мандатът ще бъде успешно реализиран.

Демократичната левица потвърждава волята си за предсрочни избори и предлага те да се проведат през есента на 1997 година.

Приемайки мандата, ние ще продължим преговорите. Демократичната левица предлага на Обединените демократични сили (ОДС) да се продължи търсенето на политически консенсус с посредничеството на президента на Републиката. Ще проведем нов кръг преговори с други парламентарни и извънпарламентарни партии.

При положение, че до края на седмицата не се получи съгласие за съставяне на коалиционно правителство, Демократичната левица ще състави парламентарно отговорно програмно правителство на широка експертна основа.

Демократичната левица предлага между политическите сили да се постигне съгласие за осъществяване на конкретна антикризисна програма и за приемане на пакет от закони. Новото правителство в двуседмичен срок ще обяви неотложни конкретни мерки за преживяване на хората през зимните месеци.

Разпускането на парламента в днешния сложен икономически и политически момент създава опасност от икономически и социален хаос. Ние категорично се обявяваме за осигуряване на граждански мир и законност, за защита на конституционния ред в страната.

Антикризисната програма и създаването на ново, програмно правителство съответства в най-голяма степен на националните ни интереси и на интересите на всеки български гражданин и ще разчита на широка обществена подкрепа и доверие.

София, 28 януари 1997 година

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕПУТАТИ ОТ 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ПАРТИЯ НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ОРЛИН ДРАГАНОВ, НИКОЛАЙ КИСЬОВ И ИВО ТРАЙКОВ ПО ВЪПРОСА ЗА ВРЪЧВАНЕТО НА МАНДАТ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ


През изминалите две години ние работихме конструктивно, балансирано и целенасочено в рамките на 37-то Народно събрание. Бяха направени стотици проектопредложения, а така също внесохме няколко проектозакона. Всичко това беше отхвърлено с едно неприкрито високомерие от управляващите, което няма нищо общо с парламентарната демокрация.

През изминалия период Българската социалистическа партия (БСП) се провали катастрофално в управлението на страната. България беше доведена до невиждана икономическа, социална, политическа и морална криза. Свидетели сме на безумна корупция по всички етажи на властта. на което не се противодейства ефективно. В последните две години и особено в настоящия момент се извършва невиждан по мащаби грабеж на България. Бяха изнесени и продължават да се изнасят националният капитал и националните ценности. Мизерията, нищетата и пълната безпътица станаха съдба на милиони хора. В страната не беше проведена никаква структурна реформа - финансово-паричната система и повечето банки са в банкрут, реалната икономика не работи, инфлацията достига гигантски и все по-непредвидими размери.

Дотук се стигна благодарение на крайно некомпетентното управление на Жан Виденов и на неговото правителство. БСП защитаваше теснопартийни, корпоративни и егоистични интереси. Висши чиновници и политици остават безнаказани за извършените от тях престъпления.

На фона на всичко това БСП днес желае да продължи участието си във властта чрез ново правителство. При катастрофалните последици на социалистическото управление ние, независимите депутати, заявяваме, че гаврата с българския народ повече не може да продължи.

Като представители на бъгарския народ ние желаем само доброто и напредъка на България и категорично не можем да приемем осъществяването на втори мандат от БСП. Реализирането на този мандат е безкрайно опасно за социалния мир и за нормалното съществуване на страната.

Липсата на доверие към управляващите и разразяващата се икономическа криза ще доведат до нестихваща вълна от обществено недоволство и ще свалят от власт всяко следващо социалистическо правителство.

За да е легитимно управлението в една демократична страна, то трябва да се основава както на законите и на конституцията, така и на доверието и подкрепата на народа. Липсата на обществена подкрепа за БСП е очевидна. Не е възможно една провалила се неокомунистическа партия, довела страната до национална катастрофа, отново да иска властта. Болезнената икономическа реформа, която трябва да се проведе, не може да се осъществява от хора с анахронично и закостеняло мислене, не може да се прави от политици, които нямат доверието на българския народ.

Условието на международните финансови институции за финансова подкрепа на България е въвеждането на валутен борд, съпроводен с радикални икономически реформи. БСП доказа, че не е в състояние да ги проведе.

Ето защо днес ние призоваваме демократичната левица да върне мандата, защото утре ще бъде непоправимо късно.

София, 22 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ВТОРИ МНОГОМАНДАТЕН БУРГАСКИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН КРИСТИЯН КРЪСТЕВ, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПЕТЪР СТОЯНОВ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ АКАД. БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ


Уважаеми господин президент на Република България,
Господин председател на Народното събрание на Република България,

С безпокойство и загриженост следя развитието на политическата обстановка в Република България, която в момента се характеризира със силно противопоставяне на страните в отново оформилия се двуполюсен модел на политически живот - от една страна, Парламентарната група на демократичната левица, и, от друга - Обединените демократични сили. Прави впечатление, че двете противостоящи политически сили не желаят започването на преговори и у тях има желанието всяка поотделно да наложи своите политически виждания на другата изцяло.

В същото време положението на народа се влошава с всеки изминат час. Икономическата криза се задълбочава и има опасност от разпадане на икономиката като цяло.

Волята за предсрочни избори е налице, единствено трябва да бъде решено кога те да бъдат проведени.

Имам чувството, че никой от политическите сили нямат интерес нито желание да преговарят или да провеждат консултации с един независим народен представител и ви заявявам, че до момента такива не са проведени.

Във връзка с горното желая да ви заявя от името на моите избиратели, както и от името на целия народ, който представлявам според Конституцията на Република България, моето виждане за изход от тежката икономическа и политическа криза, единствено воден от интересите на народа, а не от интересите на някои политически кръгове в управлението на партиите и коалициите.

1. Незабавно изготвяне от Народното събрание с участието на всички народни представители краткосрочна програма за национално спасение, в която да се определят жизненоважни приоритети за действие и сроковете за тяхното изпълнение. Според мен тези приоритети са:

а) незабавни мерки по спиране на субсидирането от бюджета на индустриалните и на други губещи предприятия от държавната сфера;

б) субсидиране с така освободените средства жизненото равнище на народа, като се използват и всякакви други източници за подобряване на материалното положение на гражданите;

в) мигновена приватизация на предприятията, докато се достигне до ниво 30-40 процента държавна собственост върху предприятията. Получените средства от приватизацията да се насочват на първо място за повишаване на жизненото равнище на народа и за погасяване на държавния дълг;

г) радикална промяна в банковата система и спиране на печатането на пари;

д) провеждане на преговори с международните институции, както и с отделни държави, готови да помогнат на България в този изключително тежък момент;

е) радикално изменение на условията за осъществяване на стопанска дейност от частните предприятия, като им се осигуряват финансова подкрепа, драстично намаляване на данъчната тежест, основно изменение на системата от данъчни и митнически закони с цел създаването на нормален пазар и ускоряване на оборотите, създаване на привлекателни условия за приток на чуждестранни инвестиции;

ж) изменение в избирателния закон в посока на възприемане на мажоритарния принцип;

з) определяне на срок за изпълнение на програмата;

и) разпускане на Народното събрание и провеждане на предсрочни парламентарни избори.

Тази програма да се приеме с решение на Народното събрание, като за всяко действие, предвидено в нея, ще бъде определен и срок за изпълнение. В решението ще се запише изрично, че тази програма се възлага за изпълнение на правителство, ограничено във времето от срока за изпълнение на същата.

2. Едва след приемане на програмата трябва да се излъчи правителство, ползващо се с доверието на Народното събрание и готово да изпълнява програмното решение като своя програма. Новото правителство на всеки две седмици се отчита за дейността си пред Народното събрание.

3. Народното събрание приема най-необходимите закони и изменения на закони, свързани с изпълнението на програмата.

4. Парламентът се разпуска.

Смятам, че това мое виждане съвпада и с вашите за спасението на народа ни, доведен до това положение от некадърното управление през последните две години, упражнявано от БСП и коалиция.

Заявявам, че съм готов с всичките си сили да подпомогна започването на преговори и да работя денонощно за изготвяне на спасителната за България програма.

София, 24 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ ДО ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧИНИ СИЛИ В ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА ЗА ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Зелената партия участва от първия ден във всички протести срещу намеренията на провалилата се Българска социалистическа партия (БСП) да състави ново правителство. Подкрепяйки исканията за предсрочни избори и за изход от политическата и икономическата криза, ние предлагаме Обединените демократични сили да се ангажират с няколко важни за България точки, а именно:

1. Да излязат с конкретна дата за предсрочни избори.

2. Да предложат специален закон за БНБ, целящ постигането на ефект, билзък до този от въвеждането на валутен борд, но без неговите отрицателни страни.

3. Да предложат нов избирателен закон - класическа смесена система с национална листа, което обединява предимствата на мажоритарната и на пропорционалната система.

4. Да излязат с пакет от мерки за възраждането на икономиката ни.

5. Да положат всички усилия за незабавни практически действия относно политиката на протегната ръка към извънпарламентарните опозиционни демократични партии.

Зелената партия предлага час по-скоро тези мерки да бъдат направени достояние на обществеността, за да се превърнат Обединените демократични сили в консолидиращ център на българското общество, който да изведе страната от кризата.

София, 21 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА РАЗГРАДСКИЯ СЪЮЗ "ЦАР БОРИС III" КЪМ ВСИЧКИ ПРОМОНАРХИЧЕСКИ ФОРМАЛНИ И НЕФОРМАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Управителните съвети на Конституционен съюз и на Разградски съюз "Цар Борис III" призовават всички формални и неформални промонархически организации в България в настоящия отговорен за нацията и за България кризисен момент да подкрепят чрез своите структури и симпатизанти Общонародното гражданско движнение "Цар Симеон II" в неговите уставни цели и градивно гражданско поведение в българското общество. Целите ни са основани на дълбокото убеждение за необходимостта българските обществени процеси да се развиват в условията на истинска демокрация и атмосфера за постигане на зряло гражданско общество.

Русе, 12 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА ОКОЛО И ВЪВ БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА 10-11 ЯНУАРИ 1997 ГОДИНА


Още в началото на 1990 година разбрах същността на политическите сили и на техните програми и осъзнах, че така България не може да извърши коренна промяна на системата. Затова създадох на 1 юли 1990 година Българска демократическа партия (БДП). Тя се включи активно в политическата дейност с митинги и с всекидневно присъствие на площадите през 1990-1991 година.

Като бивш икономист, агроном и проектант създадох програма, която и днес е най-рационалната в сравнение със стотици други.

За седем години се смениха шест правителства, но почти всички политици бяха и са безотговорни, безсъвестни и нагли, предадоха и продават България с лъжи, с огромните си заплати, мерцедеси, с антинародни закони, с бездействие създадоха пропаст между народ и политици, управляващи, полиция. Те унищожиха България - селското стопанство, заводите, нравствеността. Царуват класите на политическата сган, едрите търговци, банкери-пирати, хиляди търговци на дребно за парчето хляб, за турски и или за западни стоки, рекетьори, охранители и над един милион безработни, мнозинството с висше образование.

Всекидневният растеж на цените, невижданата в историята ни позорна мизерия и глад, грабеж и престъпност изведоха на улицата милиони българи. Народът атакува парламента на 10-11 януари 1997 година. Това е първият висок връх на българската революция. Народът се събуди и доказа, че не е мърша, боклук, а е велик. Изми челото на позора и издържа с отличен изпита пред историята, пред децата си.

Народът стои над парламента, избран от самия народ. Щом не оправдава народното доверие, хората ще го изхвърлят на улицата като тор, за да не доунищожава България и да не я петни. Изходът от некадърното и престъпно управление е в предсрочни избори до пролетта и народен съд за грабителите и унищожителите на България през последните седем години.

Българскатата социалистическа партия (БСП) ще слезе от сцената и от гърба на народа. Една от гаранциите за промени е мажоритарната система на изборите, за да се изберат личности. От друга страна, изборите трябва да бъдат законови, демократични, при равноправие на всички партии според законите, а не само с десетки милиони лева и огромна материално-техническа база за големите политически акули, защото това е вече фашизъм.

И бъдещият парламент ще бъде копие на досегашните. И ще има втори избори през 1997 година. Ще последват нови общонародни протести и нова революция. Спасението на България е в трета политическа сила - патриотична. За разлика от управляващи, парламентарни и много извънпарламентрани партии БДП не се бори за власт, а за реална смяна на системата, за спасение на България от гибел, за човешки живот на народа, за справедливост и за общонародно благоденствие.

София, 22 януари 1997 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДП: ЙОЛО ДЕНЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ" ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА ОКОЛО И ВЪВ БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА 10-11 ЯНУАРИ 1997 ГОДИНА И ПОСЛЕДВАЛОТО ГИ РАЗВИТИЕ


УВАЖАЕМИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Днес, когато страната ни преживява драматични дни, е редно да бъде чута думата и на онази част от българската интелигениця, която преди 5-6 години не се поддаде на митинговата еуфория, съпътствала взрива на общественото недоволство cpещу номенклатурния феодализъм и която остана вярна на националните интереси.

Искаме да припомним, че месец преди приемането на Конституцията на Република България движението "Конституционен форум" предупреди нашата общественост, че тя, конституцията, узаконява политическото статукво и увековечава двуполюсния конфронтационен модел от типа "Кой кого", опасен за бъдещето на България. Посочихме, че при половинвековното прекъсване на демократичните традиции, при пълната липса на подготвени личности за парламентарно управление на страната, при отприщената алчност за власт, пари и охолство на практика ще се получи втвърдяване на партийно-парламентарните номенклатури, ще се даде ход на корупцията и на престъпността. Изтъкнахме, че в резултат на това страната ще изпадне фактически в непрекъсната политико-парламентарна криза, която ще влече след себе си последователни правителствени кризи, а те от своя страна ще водят до постоянно усилване на икономическия упадък на страната. За нещастие прогнозата ни се оказа трагично вярна - стигна се до посягане и върху хляба на хората.

Днес нашият народ с ужас констатира, че в обичаната от него страна е построен, при това в небивало кратък исторически срок, чудовищно уродлив псевдокапитализъм, при който 90 процента от населението е хвърлено в мизерия. Народът ни основателно пита защо такова бедствие, виждано на фона на новопостроените и оградени с високи стени замъци, скъпите коли и офиси, както и преситения живот и разгул, не сполетя народите на Чехия, Полша, Унгария и Словения.

Сега ние, българите, мъчително разбираме, че недоволството от дълговременните и жестоки тоталитарни ограничения срещу забогатяването, които убиваха и нормалния стимул за постигане на човешки успех, беше изкористено. Това направиха част от висшата и средната партийно-стопанска номенклатура, светкавично възникналата черна и сива икономика при съгласието на отделни групи в Съюза на демократичните сили (СДС), като тези, представящи интересите на реституционния капитал, на ликвидаторите, на паралелната фирмена дейност. Държавната машина не само че не предотврати това развитие, но доминирана от компрометиращия парламентаризъм и разяждана от корупция и партизанщина, толерираше очевидния грабеж и го представяше на изумените си поданици като "изграждане на пазарна икономика", "смяна на собствеността", "смяна на системата" и т.н.

На 10-11 януари 1997 година бе сложен край на илюзията, че БСП има потенциал да извади страната от кризата, в която я вкара криво разбирания или хитро пробутания либерализъм и монетаризъм. На тези дати и по-сетне Обединените демократични сили (ОДС) показа, че може да се възползва от взривилия се гняв на смъртно уплашената гладна България. По такъв начин БСП прехвърли в сметката на СДС огромен морален капитал, но ние нямаме никакви гаранции, че той ще бъде употребен в полза на нацията. Това е така, тъй като СДС не е доказал, че може да управлява. Не трябва да се забравя, че и СДС беше бламиран през 1992 и 1994 година, но тогава държавата не беше толкова ограбена, държавната машина толкова безпомощна и икономиката толкова беззащитна.

Второ правителство на БСП едва ли би било полезно за страната, особено от съображения за получаване на външна помощ, при цялата условност на разбирането за нея. Поради това усилията за съставяне на ново правителство под каквото и да е наименование - на националното спасение, на националното съгласие, програмно, експертно или служебно, трябва да бъде подчинено единствено на изваждането на финансовата система и на икономиката от състоянието на колапс.

Тактическите сметки на основните политически сили трябва да бъдат поставени на втори план с помощта на новия ни президент.

Предсрочни парламентарни избори са необходими, но те биха били безполезни, ако чрез тях не се сложи край на двуполюсния модел, ако чрез тях не се даде достъп до парламента, до правителството и до цялата държавна машина на високия и добронамерен към нацията професионализъм и на гражданската почтеност.

Днес, когато завършва първият етап от посттоталитарното ни време и започва следващият, дано и той не се окаже безвремие, народът ни е в правото си да бъде мнителен - той не може да издържи на още една измама или опропастяване. Неговата интелигенция няма право на наивен романтизъм. Поради това настояваме за сигурни гаранции за нови демократични избори, за приемане на нов избирателен закон, за въвеждане в руслото на българската политика на нови идеи и на граждански изградени личности и демократични порядки.

София, 21 януари 1997 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

проф. д-р НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


Какви ли не организации със стопанска и нестопанска цел (дружества, съюзи, общества, движения, асоциации, партии и пр.) съществуват в България, регистрирани по различни закони (най-вече по Закона за лицата и семейството, Закона за политическите партии, Търговския закон и др.), и в съответствие с тях, преследвайки своите цели, разливат своите дейности - Кооперативен съюз, професионнални съюзи (синдикати), Съюз на българската индустрия, творчески съюзи - на писателите, композиторите, преводачите, художниците, на научно-техническите деятели, Съюза на българските жени, политически партии (Българска социалистическа партия, Съюз на демократичните сили, няколко организации с име Български земеделски народен съюз, няколко демократически партии, социалдемократически партии, Движение за права и свободи, Български бизнес блок и др.), туристически съюз, Ловно-рибарски съюз, Съюз на автомобилистите и пр. и пр. (нарочно не изброявам всичките). В този предълъг списък на организации отсъстват (с малки изключения) съюзи на производителите - съюзи на зърнопроизводителите (на пшеница, ръж, ечемик, овес, царевица и др.), на животновъдите, на картофопроизводителите, цвеклопроизводителите, на яйчарите (има някакъв фермерски съюз), на производителите на най-различните стоки, с които се храним, обличаме, обуваме, с които ежедневно, ежечасно си служим, стоките, които изнасяме в чужбина (за външния пазар) и най-вече един общ съюз на производителите в България. И понеже такива няма, предлагам идеята си за създаването на подобни съюзи и най-вече за създаването на един общ Съюз на производителите в България (естествено и негов вестник).

Като към всичко хубаво, което винаги мъчно си е пробивало път (лошото винаги лесно се е възприемало), очаквам българските граждани и обществеността и особено българските производители да се отнесат с недоверие и към подобен съюз, защото безброй пъти перманентно са били лъгани, ще бъдат лъгани и в бъдеще още кой знай колко и с право ще съзират пак някаква измама, особено сега, след тоталното рухване на моралните ценности. Очаквам и съм убеден, че и съюзът, и вестникът му ще срещнат мъчно преодолими пречки в дейността си и от различни държавни органи, служители, чиновници,, организации, ведомства, институции и пр. Но вярвам и съм дълбоко убеден, че тази идея ще осъществим ние, българските граждани, обичащи всичко българско и България, за да сложим началото и да възродим и да направим силно българското стопанство. Вярвам в творческия гений и съзидателните сили на нашия народ! Вярвам, че създаването на този съюз ще укрепи и вярата в силите, и възможностите на българските граждани за преодоляването на дълбоката криза, в която е изпаднала България вследствие на некадърното, корумпирано, престъпно и антихуманно управление на управляващите в продължение на повече от половин век, изключително със свои сили. Вярвам, че този съюз ще защити положението на най-онеправданата част от българското общество - производителите, и ще подобри халът им, материалното им положение, за да може нашият народ да тръгне уверено по пътя на всестранното си развитие, благополучие и да заеме достойно място сред свободните и благоденстващи народи в Европа и в света!

////////Бележка: Че в тази насока се работи интензивно, говорят фактите: първият брой на вестник "Български производител” вече излезе; на 1 февруари 1997 година в град Русе ще се състои учредителното събрание на Съюза на българските производители.

София, 23 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТИ КОНГРЕС. На конгреса за председател на партията е избран проф. Николай Василев, д.ф.н.


На 11 януари 1997 година в София се състоя Шести редовен конгрес на Алтернативната социаллиберална партия /АСП/. Конгресът е проведен на основание чл.15, т.4 от Организационната уредба на партията и на решението на Политическия съвет от 4 октомври 1996 година, съобщено с писмо, подписано от председателя на Алтернативната социаллиберална партия Васил Велинов.

В конгреса взеха участие 69 делегати, представляващи 26 секции от цялата страна. Ръководните органи на партията, действащи в периода след Петия конгрес, бяха представени от 11 членове на Политическия съвет, в това число двамата заместник-председатели на АСП В. Карабашев и Г. Гърков, координационен секретар.

Конгресът прекрати пълномощията на представителите на АСП в коалицията Демократична алтернатива за републиката (ДАР) и взе решение за излизане на АСП от ДАР. Конгресът прие декларация в подкрепа на действията, целящи предизвикването на парламентарни избори. Резолюцията на конгреса определя мястото на АСП в кръга на либерални формации и подкрепя отговарящите на националните интереси решения и действия на Обединените демократични сили. Конгресът избра ръководните органи на партията - Политическия съвет от 17 души и председател на партията.

София, 11 януари 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ


СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Българите отново са разделени. Вече цял месец политическите сили не успяват да се споразумеят и да вземат спасителните за България решения. Конфронтацията и икономическата криза се задълбочават.

Ние сме поколението на третото хилядолетие. Носим отговорността за България днес и за България утре. Различни сме един от друг, но ни обединява мисълта за нашето бъдеще в страната ни и в обединена Европа. Имаме една цел - бъдещето на България. В името на тази цел нека да седнем и заедно да търсим верните решения за днешния и за утрешния ден на България.

Да покажем, че сме ново поколение. Да покажем, че младите хора могат цивилизовано да разговарят помежду си.

Българската социалистическа младеж (БСМ) предлагаме свикването на младежки форум за:

* разумен и отговорен диалог по всички парливи въпроси и за национално младежко съгласие за бъдещото развитие на страната.

Единни срещу кризата - това е нашият избор. А вашият?

София, 25 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")

 


---------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 28 януари 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова, Нина Гаврилова - деж. ред.
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.