31 август 1994


София, 31 август 1994 година
Брой 170 /1215/


София, 31 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО И НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОСНОВИТЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ДВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.


Двете организации, определяйки се като привърженици на конституционализма, демокрацията и разбирателството, с настоящата съвместна декларация поставят основите на трайно сътрудничество и взаимодействие помежду си.

Политически клуб /ПК/ "Екогласност" оценява по достойнство стремежа на сдружението Съюз за отечеството като политическа еманация на Отечествения съюз да защитава и утвърждава в живота на българското общество принципите на конституционализма и парламентаризма, да отстоява единния и неделим характер на българската държава, да се бори за социалното оцеляване на българския народ и за неговото единение в името на националните интереси.

Съюз за отечеството оценява високо програмните цели и дейността на ПК "Екогласност" и независимите сдружения, насочена към осъзнаване на глобалните проблеми на човечеството и свързана с хуманистичните идеи за устойчиво и равновесно с околната среда самоорганизиращо се гражданско общество.

В последните години нашето общество направи много за разрушаването по мирен начин на неефикасната стопанска и политическа система на тоталитаризма, за възраждането на демократичните традиции и националните добродетели на българския народ, за утвърждаването на основните принципи на съвременните демокрации, за гарантирането на свободите и правата на българските граждани.

За ПК "Екогласност" и Съюз за отечеството демократичните промени в България са необратими.

Днес обаче те са сериозно забавени и деформирани от националното и общественото разединение, от крайното политическо противопоставяне, омразата и нетърпимостта. Липсата на градивна политическа воля, бездействието на Народното събрание, безсилието на правителството и на местните власти, парализата на съдебната система убиват вярата на българските граждани в ролята и възможностите на държавните институции и на самата парламентарна демокрация.

Националното и гражданското самочувствие е унижено от нарастващата бедност, несигурност и страх, от властващата некадърност и продажност, от неспособността да се установят ред и законност.

Двуполюсният модел на конфронтация изтощава и парализира съзидателните сили на българската нация, разкъсва обществената тъкан и подкопава националните интереси и въжделения.

Ние съзнаваме трудностите при разработването и провеждането на една нова стопанска политика. Но сме убедени, че досегашният икономически преход е неефективен и неприемлив. Без формирани субекти на стопанска инициатива, без структурна реформа и масова приватизация не могат да се създадат условия за истинско пазарно стопанство, а още по-малко - за социални гаранции на хората. Особено тревожно е състоянието на селското стопанство, където разрушителната стихия се разрази с най-голяма сила. Ликвидация е най-точната характеристика на сегашното състояние на българското село.

Необходим ни е икономически модел, който да осигури изграждането на социално пазарно стопанство, да утвържадава различните форми на собственост, да развива предприемчивия дух, личната и обществената инициативност на българина. Нашето убеждение е, че трябва да се ускори процесът на масова приватизация, да се осигури правото на всеки български гражданин да участва в управлението и разпределението на създаденото с общ труд обществено богатство. Да се ускори възстановяването на собствеността върху земята и да се защити правото на земеделските труженици свободно да се сдружават в кооперации. Да се защитава приносът на националния капитал в увеличаването на производството и на общественото богатство.

Ние знаем, че изграждането на нова политическа система в България, утвърждаването на принципите на конституционализма, парламентарната демокрация и разделението на властите е труден процес. Но това не може да оправдае крайно незадоволителната работа на централните и на местните орани на властта и недопустимата борба между тях за партийно политическо надмощие в ущърб на общогражданските и националните интереси. Това не е основание държавата да дезертира от своите отговорности за здравето, образованието и материалното подпомагане на социално слабите слоеве, пенсионерите, младежта, майките, децата и инвалидите. Държавата и обществото не могат да бъдат равнодушни към демографската драма на България.

Трябва да се отхвърли дълбоката ерозия на националното съзнание и самочувствие, да се спре опасната конфронтация и разединението на етническа и религиозна основа.

Загрижени сме и за състоянието на българската наука, изкуство, образование и култура. Обща е тревогата от духовната криза, обхванала обществото, от изтичането на национален интелект в други страни. Ето защо за спасяването и развитието на духовното богатство на българската нация, за утвърждаване на самочувствието, достойнството и отговорността на българската интелигенция са нужни обединените усилия на държавата, на националния капитал и на всички истински патриоти.

Днес единственият конституционен и демократичен път за преодоляване на всестранната криза са нови парламентарни и местни избори. Само чрез тях народът като върховен суверен ще може да състави ефективни органи на властта с можещи и компетентни хора, които да работят в обща полза, а не за частични интереси.

Съюз за отечеството и ПК "Екогласност” носят убеждение, че единствено широки изборни съюзи могат да съберат добрата воля, градивното начало, таланта и възможностите на всички, които отхвърлят ненавистта и тесния партиен егоизъм и ще осигурят спасителната за днешния час на България умерена, социално ориентирана и обединителна политика.

За постигане на посочените в тази съвместна декларация цели и намерения Съюз за отечеството и ПК "Екогласност" ще съгласуват и конкретизират степените и формите на своето сътрудничество в отделните сфери на обществения живот.

Ние призоваваме всички, които имат чувство за отговорност за съдбата на републиката - организации, дейци и граждани, да тръгнем заедно по нов път в демократичното ни развитие в името на свободна и преуспяваща България.

София, 29 август 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО: Гиньо Ганев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК "ЕКОГЛАСНОСТ": Петър Слабаков

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 31 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ ПРОФСЪЮЗИ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ ПО ПОВОД НА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ПЪРВИЯ ТУР НА МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 1994 ГОДИНА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕРОВ,

На 26 август 1994 г., петък, в "Държавен вестник" е публикувано Постановление на Министерския съвет /ПМС/ N165 от 16 август 1994 г. за организиране на първия тур на масовата приватизация през 1994 г. В приложение към чл.1 на цитираното постановление е даден списък на предприятията, които ще се приватизират чрез инвестиционни бонове да края на тази година.

С чл.2 на същото постановление е даден срок да 1 септември 1994 г. на Центъра за масова приватизация да организира широко обсъждане на списъка и въз основа на резултатите от него да предложи на Министерски съвет окончателния му вид.

Моля, господин премиер, да обясните смисъла на понятието "широко обсъждане” и имате ли предвид в него да се включат трудовите колективи и синдикатите.

Моля, също да дефинирате техниката и технологията на т.нар. "широко обсъждане", като имате предвид, че от датата на влизане в сила на постановлението 29 август 1994 г. до срока, указан в чл.2 - 1 септември 1994 г., има само два дни.

При тези обстоятелства КТ "Подкрепа" може да квалифицира действията на Министерски съвет по този изключително важен проблем само като поредната подигравка с интересите и с надеждите на българския народ за излизане от тежката икономическа криза чрез приватизация.

София, 29 август 1994 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА"
И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА МКСП: д-р К.Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ПО ПОВОД НА ЧЕСТВАНЕТО НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА.


След броени дни се изпълват 50 години от 9 септември 1944 г. - една черна дата в новата българска история, когато с решаващата помощ на окупационната съветска армия продажни българи-безродници извършиха болшевишки преврат и свалиха законното правителство на Царство България, възглавявано от Константин Муравиев.

Започна дългата и тъжна ера на комунизма в България, която продължава и сега. Погубването на Отечеството ни днес е пряко следствие от установената нелегитимна комунистическа власт в България на 9 септември 1944 г. Съюзът на свободните демократи винаги е отстоявал тезата, че първокритерият за демократичност на една позиция е признаването незаконността на акта на 9 септември 1944 г., последван от цяла серия подобни действия като бруталното потъпкване на Търновската конституция /без да е официално отменена/, провеждането на абсолютно антиконституционния референдум за монархия или република, изгонването на царското семейство, вакханалията на т.нар. "народен съд" и физическото ликвидиране на демократичната опозиция от комунистите, пакостната стопанска политика на БКП, нахално вписала в псевдоконституциите си своята ръководна роля в обществото за вечни времена.

Съюзът на свободните демократи, който пръв още преди четири години постави въпроса за нелегитимността на цялата власт в България, установена след 9 септември 1944 г., и поиска преди близо година от руския президент Борис Елцин като правоприемник на управниците от бившия СССР да признае за агресия извършеното на 5 септември 1944 г. драстично покушение срещу националния суверенитет на България с обявяването от СССР на война срещу нея, станало повод за последвалото нахлуване на окупационните пълчища на Толбухин, призовава българския народ да изрази по категоричен начин възмущението си от безсрамието и наглостта на БСП, нейните твърдоглави привърженици и слугите й от т.нар. обществен комитет за ЧЕСТВАНЕТО на 9 септември 1944 г. цели шест месеца. Ние заявяваме, че с това свое поведение БСП за сетен път показва, че изобщо не е нова променена партия, а си остава сборище от непоправими комунисти, твърде опасно за съдбините на България.

Съюзът на свободните демократи възобновява своето искане към президента на Русия и се обръща към всички патриотични и демократични формации у нас с настойчив призив да го подкрепят, за да придобие то характера на общонароден вот против акта на 9 септември 1944 г. Този общонароден вот трябва да бъде предаден официално на Русия и нейните власти от името на Народното събрание. Ако, разбира се, то има достойнството и доблестта за такъв ход.

Съюзът на свободните демократи одобрява изявленията на президента д-р Желев за същността и характера на 9 септември 1944 г., но настоява президентът да излезе с нарочна декларация, в която актът на 9 септември 1944 г. да бъде официално квалифициран като противоконституционен и морално и политически осъден. Ние настояваме също президентът по държавна линия да се обърне към руския президент с искане за морално удовлетворяване на българския народ, макар и след 50 години.

Анализирайки и оценявайки сегашната политическа ситуация в България, Съюзът на свободните демократи е за предсрочни парламентарни избори, но за Велико народно събрание, което незабавно да възстанови Търновската, конституция с всички произтичащи от това правно-политически последици. Само по този начин България ще възвърне собствената си самоличност и суверенитет, ще измие позора от лицето си, наречен 9 септември 1944 г., и ще се приобщи действително към голямото семейство на демократичните народи.

София, 29 август 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССД: проф. Иван Калчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ПО ПОВОД НА ОБВИНЕНИЯ ВЪВ ФИНАНСОВИ НАРУШЕНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯТА. Документът е адресиран и до главния прокурор на Републиката.


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Във връзка с недобросъвестните и клеветнически изявления за извършване на финансови нарушения от страна на Ръководството на либерално-демократическата партия и обвинения за получаване на парични средства от чужбина, които ние категорично отхвърляме, бихме искали да Ви информираме, че сме готови да представим цялата налична финансова документация на партията на съответните контролни органи на поверенето Ви министерство.

София, 22 август 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛДП: Веселин Кошев

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛДП: Недялко Вълков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ЕДИНАДЕСЕТА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът ще бъде гласуван на референдум от 15 септември до 15 октомври 1994 г. от членовете на партията и от нейните симпатизанти.


СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯТА НА КРИЗАТА И ПРИ ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО

Преходът към пазарна икономика изисква значителни промени в обществено-осигурителните отношения, в здравеопазването и задоволяването на жилищните потребности ла населението. Българската социалистическа партия е срещу драстичното намаляване на достигнатите социални завоевания на българския народ.


БОРБА С БЕДНОСТТА

Бедността в България вече е масова. Данните за съотношението между доходите и необходимите разходи за издръжка на живота на голяма част от българското население са изключително тревожни. Затова приоритет на нашата политика в близкосрочния социално-икономически кризисен период е спиране на обедняването, а в дългосрочна перспектива - преодоляване на бедността.

Българската социалистическа партия е за отговорно участие на държавата в преразпределението на част от националния доход за осигуряване на необходимите финансови и материални средства за живот на бедстващите граждани, семейства и социални групи с ниски доходи. Доходите от труд и социалните плащания следва своевременно, да се компенсират в съответствие с растежа на инфлацията.

БСП е за развитие на националната система за социално подпомагане. Ние сме за разширяване на списъка на предлаганите помощи в пари, натура и услуги. Справедливостта изисква обективни критерии за определяне на гражданите и семействата, които реално се нуждаят от социални грижи и помощи. За трайно безработните да бъде осигурявана временна и частична трудова заетост. Социалистите ще се ангажират с проблемите на бедстващото ромско население, пострадало особено силно от шоковия преход към пазарна икономика.

Държавната система за социални грижи да бъде подкрепяна от браншови, професионални, регионални, синдикални, религиозни, частни и други благотворителни организации с парични и материални ресурси за обслужване на социално слаби хора. Ние трябва да създадем преференциални финансови предпоставки за стимулиране на тяхното образуване и дейност.

Според нас страната разполага със свободен обществен, курортен и друг сграден фонд, който може да бъде преустроен за ползване от бедни граждани и семейства.


ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

Социалното осигуряване следва да се съобрази с пазарната икономическа среда. То трябва да разшири своя обхват и върху нови за обществото ни осигурителни рискове - безработицата и платеното медицинско обслужване. Целесъобразно е да се обособят три относително автономни осигурителни системи: за пенсионно осигуряване, за защита при безработица и за здравно осигуряване.

Макар и самостоятелни, трите осигурителни системи трябва да се развиват взаимносвързано особено по отношение на финансирането и управлението на осигурителните фондове. Стартира се с една добре изградена държавна организация за обществено осигуряване и с една нова, но сравнително добре развита в страната администрация по безработицата и заетостта. Здравно осигуряване няма. Според нас по-нататъшното развитие на националната осигурителна система трябва да стане с приемственост и запазване на всичко рационално от съществуващата организация.

Българската социалистическа партия е за съхраняване на държавното обществено осигуряване с по-висока административно-финансова самостоятелност на функциониране. Наред с това трябва да се дадат правно-икономически възможности за доброволно и допълнително осигуряване и застраховане и за образуване на отраслови, професионални, застрахователни и други осигурителни организации /каси/. Осигурителните отговорности трябва да бъдат еднакви за всички работодатели и наемни работници от публичния и частния сектор и за лицата със свободни професии. Държавата трябва да гарантира реалното изпълнение на тези изисквания, включително и в частния сектор. Финансирането на фондовете да става от съобразени с равнището на заплащането, данъците, наследствената практика и потребностите вноски, приемливо разпределени между работодателите, работниците, служителите и държавата. Осигурителните фондове да се управляват на четирипартиен принцип с участието на съответните администрации, работодателите, синдикатите и организациите за социална защита на пенсионерите, безработните и пр.

Нашата концепция за реформата в пенсионното осигуряване предвижда справедливо гарантиране на условия за достоен живот на възрастните хора при либерализирани условия за пенсиониране. Изискванията за трудов стаж и възраст да бъдат гъвкави, съобразени с труда и бита на нацията, с безработицата и възможностите за ранно пенсиониране. Важно е да се стимулира трудовото дълголетие. Размерите на пенсиите следва да се определят според длъжностите, заплатите и трудовия стаж, за които са осигурявани хората; да се актуализират своевременно и да се привеждат в съответствие с поскъпването на живота.

Осигуряването за безработица трябва да се използва за парични обезщетения и помощи при уволнения и трудности при намиране на работа. Средствата от този осигурителен фонд могат да се използват и за финансиране на квалификацията и преквалификацията на безработните и за стимулиране на стопански дейности, с които се разкриват нови работни места.

В началния период на създаването на здравноосигурителни фондове е уместно осигуряването на работещите да става главно от работодателите и със съдействие на работниците, а осигуряването на децата, учащите се и пенсионерите от общинските бюджети. С увеличаването на работните заплати и на пенсионните фондове осигурителната тежест постепенно може да се преразпредели, така че в по-голяма степен да предвиди участие на самите осигурявани.

Целесъобразно е и обезщетенията за отпуск по болест да се изплащат от здравноосигурителните, а не от социалноосигурителните фондове.

Стимулирането на раждаемостта и помощите за отглеждане на деца трябва да се осигуряват от държавния бюджет. Възпроизводството на нацията е държавна политика.


ВСЕОБЩО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Още преди да е създадена осигурителна система в здравеопазването, то болезнено се нуждае от финансова и организационна стабилизация. Осигуряването на нормалното функциониране на здравните заведения, на животоспасяващи лекарства и консумативи и поддържането на лечебно-диагностичната апаратура са измежду най-важните социални задачи в условията на прехода.

При реформата на здравеопазването Българската социалистическа партия непоколебимо отстоява: гарантирано и достъпно медицинско обслужване - за всеки български гражданин; безплатна медицинска помощ - до изграждането на всички осигурителни фондове.

В средносрочна перспектива може да се пристъпи към преструктуриране и модернизиране на държавното здравеопазване и към създаване на условия за поява и на други видове заведения за лечение, профилактика и рехабилитация.

Държавата е призвана да постави в равностойни условия всички форми на медицинска практика и различните здравни заведения, да участва в издръжката на държавните здравни институции, както и да продължи да финансира медицинското образование и научните изследвания.

Новата система за здравно осигуряване трябва да се свърже и с промяна в организацията на здравното обслужване, в която да нарастват възможностите за избор на здравно заведение и лекуващ лекар и да се създава мотивация за по-високо качество на медицинската дейност.

Необходимо е да се разработи нова система за санаторно-курортно лечение, да се усъвършенстват организацията и управлението на държавния санитарен и лекарствен контрол, както и специализираният надзор върху работата на здравните заведения и специалистите.

Производството, търговията и цените на лекарствата подлежат на регулиране от страна на държавата.


ДОСТЪПНО ЖИЛИЩЕ

Главната социална цел на БСП в областта на жилищната политика е жилището да стане достъпно за българския гражданин. Достъпността означава определено съотношение между цената на жилището, доходите на семейството и помощта, оказвана от държавата. Българската социалистическа партия е за създаване на механизъм за компенсиране от държавата на недостига на доход за жилища чрез кредитни облекчения, съобразно дохода, при покупка или строителство на подходящо жилище; субсидиране на общинското жилищно строителство и други мерки.

Специално внимание във връзка с демографската криза е необходимо да се отдели на изграждането на жилища за млади новобрачни семейства, на отпускането на целеви субсидии за семейства с ниски доходи и на други групи в неравностойно социално положение. БСП ще настоява за специална държавна програма за решаване на тежкия жилищен проблем на засегнатите от реституцията граждани.

Нарастването на дела на наемния жилищен фонд увеличава достъпа до жилище и възможностите за задоволяване на променящите се жилищни нужди. Налага се крайно неравномерното съотношение между собствения и наемния жилищен фонд постепенно да се променя в полза на последния и да се доближава до европейските стандарти.

Развитието на жилищното строителство е не само важна социална задача, но и фактор на икономическото оживление, какъвто е в много от напредналите страни. То може да се постигне чрез държавно финансиране на жилищния сектор, чрез стимулиране участието на социалните фондове в инвестиции за изграждане на жилища, чрез създаване на специални кредитни институции. Полезно е да се увеличи и делът на частния капитал в жилищното строителство.

Включването на различни организации в строителството на жилища налага да се засилят държавният и общественият контрол за качеството на тяхното изпълнение, за спазването на градоустройствените планове, за създаването на екологична и естетична жизнена среда.


СЪВРЕМЕННИТЕ ЕКОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НОВА ПОЛИТИКА

В съвременното общество екологическата политика е не само просто елемент на държавното управление и странична компенсаторна дейност, а императив за всяка човешка дейност и най-вече за организацията на стопанския живот. Спасителният за човечеството път на устойчиво развитие диктува изработването на цялостна и нова екологическа политика. В съответствие с това положение БСП се обявява за изработване на национална стратегия за опазване и развитие на околната среда. Характерът и сложността на екологическите проблеми налагат при тяхното решаване да се търси национално съгласие, участие на държавата, на политически и обществени организации и воля за глобално сътрудничество.

Според социалистите още по време на прехода редица проблеми в областта на екологията могат да намерят решения.

Наложително е да се развие националната система за наблюдение и контрол на околната среда, отговаряща на съвременните международни изисквания; да се създаде организация за екологосъобразно използване на земята, за борба с обезлесяването и с масовите заболявания по горите; за запазване на биологическото разнообразие и за балансирано развитие на планинските райони.

Българската социалистическа партия поставя екологичните изисквания сред водещите критерии за определяне на отрасловите приоритети в процеса на преструктуриране на икономиката.

Икономическото развитие трябва да държи сметка за съхраняването и рационалното използване на природните ресурси чрез стопанска и енергийна политика, която да стимулира екологосъобразните производства, икономията на енергия и суровини. Стремежът на днешните хора да задоволяват своите потребности не бива да е за сметка на влошаване на природната среда за бъдещите поколения.

При ограничените възможности на бюджета част от средствата за опазване, възпроизводство и възстановяване на околната среда ще се набират чрез приватизацията, като постъпват в специален екологически фонд. Предпоставка за зачитане на екологическите изисквания е общодостъпната информация и утвърждаването на принципа "замърсителят плаща".

Опасното неравновесие между обществото и природата, както и между различните региони на света налага обществото да се раздели с много вкоренили се стереотипи.

Количеството на потребяваните вещества и използваните фактори на околната среда не може повече да са критерии за икономически прогрес. Същото се отнася за социално необоснования и пренебрегващ екологическите императиви самоцелен икономически растеж.

Многостранното въздействие на научно-техническата революция от фактор, влошаващ околната среда, може да се превърне във фактор, който подобрява нейното състояние.

Преодоляването на острите демографски дисбаланси е предпоставка за постигане на екологическо равновесие, а оттук и за устойчиво развитие и pавномерно повишаване на качеството на живота в различните страни и географски райони.

Глобалният характер на екологическите проблеми, трансграничните въздействия върху околната среда и ограничеността на природните ресурси повишават ролята на международното екологическо сътрудничество и изискват активното участие на България в него.


ДЕМОГРАФСКАТА СИТУАЦИЯ - ОСТРИ ПРОБЛЕМИ И ТРУДНИ ПЕРСПЕКТИВИ

Бъдещето на българската нация, нашето място на Балканите и в Европа, особено в перспектива, в значителна степен зависят от демографското състояние и демографските тенденции в страната.

Кризата от икономическата и социалната сфера предизвиква задълбочаване на демографските проблеми. Неблагоприятните тенденции обхващат не отделни страни на демографското възпроизводство, а почти всички основни демографски показатели.

Съчетаването на демографската криза с кризата на прехода разпокъсва традиционни социални връзки и създава неустойчивост на социалните общности. Кризата на държавността съвпада по време с критичното състояние, в което се намира самото българско общество.

Едностранчивото третиране на отделни отрицателни процеси само замъглява и прикрива цялостната картина на развитието на населението и не спира опасните за бъдещето на нацията тенденции. Социалистите апелират за национален консенсус и за общодържавна демографска политика, която да бъде изработена и да започне да се провежда незабавно.

Българската социалистическа партия е категорична, че сегашната демографска криза не може да се преодолее с откъслечни мерки. Необходима е всеобхватна политика, която да повлияе положително на демографското възпроизводство. Социалистите разглеждат осигуряването на трудова заетост като основна предпоставка за редовно получаване на достатъчно доходи и за социална реализация на личността. От специално подпомагане се нуждаят младите генерации. Грижите за подобряване на екологическата обстановка и здравословното състояние на нацията, на образованието и социалното осигуряване също допринасят за благоприятната промяна на демографската среда.

Българската социалистическа партия смята за едностранчиво както поемането на грижата за отглеждането и възпитанието на децата единствено от държавата, така и тенденцията тези функции почти изцяло да се оставят само на родителите и отделните семейства. Обществото е заинтересувано от качественото възпроизводство на нацията, а родителите и семейството са отговорни за отглеждането и възпитанието на поколението, което създават.

Създаването на подходящи условия за живот и работа в страната е предпоставка за ограничаване на икономическата имиграция и за завръщане на част от българските граждани, които вече са я напуснали.

Българската социалистическа партия анализира демографските проблеми на страната във връзка с процесите в международен и регионален план. Всяко пренебрегване на етническите въпроси, както и опитите за насилственото им преодоляване могат да доведат до тежки конфликти. Недопустимо е етническото разнообразие да се противопоставя на интегритета на нацията.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДОКТРИНА /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРИЕТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /23 - 24 ОКТОМВРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


В унисон с това разбиране Гражданското обединение за републиката /ГОР/ ще се бори за все по-голямо преливане между държавата и гражданското общество, за премахване на отчуждението между държавните и гражданските структури. Колкото по-голямо поглъщане на държавата от гражданското общество, толкова по-добре. Но поглъщане чрез развитие на "хоризонталните структури" на гражданското общество, а не чрез механичното разрушаване на държавната машина. Заедно с това ние ще подкрепяме всички усилия и препоръки за такова устройство на държавата, при което съществува баланс и равновесие на различните видове власт, на централните и местни администрации.

Съвременната модерна държава, за която ще се бори ГОР, изключва монополизирането на властта от едни и същи лица и партии. Ние сме против червено-синьото оцветяване на всичко в тази страна - бизнеса, синдикатите, медиите и т.н. ГОР ще се бори срещу опитите на която и да е партия да овладява "отвътре" структури с национално значение в т.ч. армия, полиция, дипломация, синдикати. Този въпрос е принципен: или в България монополизмът на бившата комунистическа партия ще бъде заменен с монополизъм на две партии, или ше изградим общество на свободните асоциации, в което политическите партии ще бъдат само едни от партньорите. ГОР е за второто и само чрез него гражданското общество може да намери себе си.

Трето. В отличие от либералните доктрини концепцията за равновесното развитие предполага и "равновесно” разпределение на собствеността между всички граждани.

Ние сме готови да предложим в близко време модели и пътища за превръщането на не по-малко от 4-4,5 милиона българи в собственици и съсобственици на средствата на производство.

Това ще даде огромни възможности за демократична и съвършено доброволна "хоризонтална социализация” на милиони хора, на милиони национални и международни комбинации на труд, интелекти, знания и производства. Ето нашата основна теза: Ние сме за повече, за по-мащабна стопанска и икономическа свобода, но и за по-голяма свободна организираност на обществото.

Тези ни разбирания се отличават съществено от добрите за времето си, но вече поостарели социалдемократически доктрини за държавната собственост. Ние признаваме необходимостта /особено в преходния период/ от съхраняване на приоритета на държавната собственост в транспорта, енергетиката, нефтопроизводството, ориентирания бизнес и някои по-малки сфери в селското стопанство и промишлеността. Но заедно с това заявяваме, че ние считаме асоциираната собственост като по-висша форма от държавната и същевременно по-прогресивна от частно-монополистичната.

В този смисъл концепцията на ГОР за равновесното развитие означава и повече частни права и свободи, но повече и по-мащабна асоциация - асоциация без насилието на държавата и на монополистическите властелини.

Четвърто. Равновесното развитие предполага паралелно поддържане от страна на обществото на всички основни сфери, гарантиращи неговата хармония - икономика, политика, култура, наука, здравеопазване, образование, спорт.

Поставянето на духовното и физическото развитие на човека само в зависимост от икономиката, от волята на отделни бизнесмени /както е при чистия либерализъм/, фактически деформира обществото и създава предпоставки за неговото израждане. Това е особено опасно за страни, намиращи се в преход от тоталитаризъм към демокрация.

Ние смятаме, че развитието на науката, културата, образованието и другите сфери на духовен живот трябва да се осъществява в точни законови рамки, които им гарантират финансова сигурност и съчетаване на бюджетно и главно извънбюджетно финансиране.

Пето. Концепцията за равновесното развитие е органически свързана с неохуманизма, с постигането на хармония между човека и природата. Няма успешно развитие без постигане на екологично равновесие и без премахване на екологичните замърсители и язвите, породени както от тоталитарните режими, така и от хищническия стремеж да се подлага природата на безогледна технологична експлоатация.

За ГОР неохуманизмът изисква и равенство пред закона, и стопанска дейност на мъжа и жената, гарантиране на правата на детето, зачитане и уважение на особеностите на всяка етническа и религиозна група.

Шесто. Концепцията за равновесното развитие предполага и по-широко тълкуване на въпроса за човешките права. Ние смятаме за недостатъчни сегашните конституционни гаранции на правото на живот, социална защита, свобода на словото и печата, свобода на политическото сдружаване и т.н. Смятаме, че е дошло време да се говори и за неприкосновеност на цялото частно пространство на човека.

Информираме конференцията, че група експерти започна работа върху проект в тази насока. Това означава специфична законова защита на дома, семейния и личен живот на гражданите, информационна защита и законово регламентиране на много по-големи отговорности на държавата по отношение на сигурността на всеки гражданин.

Седмо. Равновесното развитие изисква да се търси нов баланс между индивидуални и колективни права. Когато подчертаваме стойността на колективните права, ние определено смятаме, че те могат да се появят само тогава, когато не са в противоречие с висшата ценност на индивидуалните права. Приоритетът на индивидуалните права на човека е обусловен от съвременните тенденции в развитие на човечеството, от отварянето на народите един към друг, от интернационализацията на обществения живот. Защото преди да бъдат българи, турци, руснаци или немци, хората са граждани, които притежават равни и неотменими индивидуални права.

Осмо. Концепцията за равновесното развитие предполага динамично, но и постоянно възпроизвеждащо се съотношение между степента на отвореност на нашето общество към Европа и целия свят и съхраняването на националната му идентичност. Няма съмнение, че за да се развива успешно, България трябва все по-гъвкаво да се отвори и адаптира към Европа и световните реалности. При това не само от институционална, както става досега, а и от икономическа, технологична и културна гледна точка. Заедно с това ГОР се обявява за постепенно съчетаване на националните с европейските и световни правни стандарти, произтичащи от документите на ООН и европейските институции.

/Пресслужба "Куриер/


16:00:00    
31.08.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!