31 януари 1991

СОФИЯ, 31 ЯНУАРИ 1991 ГОЛИНА                         БРОЙ 22 /297/

СОФИЯ, 31 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЧЕСТИЛИТЕ ПРИЗИВИ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СЪЮЗИ.


ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЧЕСТИЛИТЕ ПРИЗИВИ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ, НА БЗНС - КАЗИОНЕН С БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ, ИЗРАЗЯВАНИ В СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И В ПРЕДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ "ВСЯКА НЕДЕЛЯ" НА 27 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА, СЪМ УПЪЛНОМОЩЕН ДА ЗАЯВЯ:

1. БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ ОТ 10 НОЕМВРИ 1945 ГОДИНА Е ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ И ОТ ТОГАВА ДО СЕГА Е ИЗВЪН ВСЯКАКВИ КАЗИОННИ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪЗДАВАНИ ОТ БКП, НА КОЯТО Е БИЛ В ОПОЗИЦИЯ.

2. БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ОСЪЖДА ВСЯКАКВИ ПРОВОКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ОБЕДИНЕНИЕ С БЗНС - КАЗИОНЕН И ПРОДИКТУВАНИ ОТ НЕЧИСТИ НАМЕРЕНИЯ. ДО ИЗЯСНЯВАНЕ НА ВИНАТА И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВОДЕНАТА ПОЛИТИКА ОТ БЗНС - КАЗИОНЕН ОТ 1945 ГОДИНА ДО СЕГА В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ И ОСОБЕНО В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, НИЕ ПРИЕМАМЕ САМО ПРИНЦИПА НА ЕДИНЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СИЛИ С ПОЗИЦИЯ И МЯСТО В ЕДИННИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ.

3. РЪКОВОДСТВОТО НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДНА ГОДИНА ПРОВЕЖДАШЕ РАЗГОВОРИ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА ЕДИНЕНИЕ, КАТО ПРИЕ И СПОРАЗУМЕНИЕТО НА КОНТАКТНАТА ГРУПА НА БЗНС - КАЗИОНЕН, ИЗБРАНА НА 35-ИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС. ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ БЕШЕ ОТХВЪРЛЕНО ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БЗНС - КАЗИОНЕН, С КОЕТО ПРАКТИЧЕСКИ НА 6 АПРИЛ 1990 ГОДИНА ТО ПРОВАЛИ ЗАПОЧНАТИЯ ПРОЦЕС НА ЕДИНЕНИЕ.

СОФИЯ, 29 ЯНУАРИ 1991 Г.
   
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БЗНС - Н. ПЕТКОВ: МИЛАН ДРЕНЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОФИЦИАЛНОТО СЪОБЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ФЕДЕРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ ПАТРИОТИЧНИ СЪЮЗИ "МЛАДА БЪЛГАРИЯ". СЪОБЩЕНИЕТО Е АДРЕСИРАНО ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


НА 27 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА НА СЪБРАНИЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, ОБРАЗУВАН ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЛАДЕЖКИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ВЪЗРАЖДАНЕ" ОТ РАЗГРАД, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ИСПЕРИХ, КУБРАТ, АСЕНОВГРАД, ШУМЕН, СОФИЯ И РУСЕ И НА ХРИСТИЯНСКИЯ МЛАДЕЖКИ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ /ХМПС/ ОТ КЪРДЖАЛИ, АЙТОС, ХАСКОВО И КРУМОВГРАД, КАКТО И ОТ СТУДЕНТСКИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ - СОФИЯ, БЕШЕ РЕШЕНО ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕНА ФЕДЕРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ ПАТРИОТИЧНИ СЪЮЗИ "МЛАДА БЪЛГАРИЯ”.

ФЕДЕРАЦИЯТА "МЛАДА БЪЛГАРИЯ" СЕ СЪЗДАВА С ЦЕЛ ПАТРИОТИЧНАТА МЛАДЕЖ ДА БЪДЕ ОБЕДИНЕНА ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛИ, ЗА ИЗДИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО САМОЧУВСТВИЕ НА МЛАДИЯ БЪЛГАРИН.
ФЕДЕРАЦИЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ПАТРИОТИЧНИ СЪЮЗИ "МЛАДА БЪЛГАРИЯ" ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ПРИДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ОБЛИК НА СТРАНАТА НИ, БЕЗ ДА СЕ ДОПУСКАТ КОМПРОМИСИ С НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ.

УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯ "МЛАДА БЪЛГАРИЯ" Е НАСРОЧЕНА ЗА 2 МАРТ 1991 ГОДИНА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. ДО КОНФЕРЕНЦИЯТА ТЕЛЕФОНЪТ ЗА ВРЪЗКА В СОФИЯ Е 65-83-10.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЙНАТА В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ.


ВОЙНАТА В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ БУШУВА С ЦЯЛАТА СИ РАЗРУШИТЕЛНА СИЛА. ЗАПОЧНАЛА КАТО ВОЙНА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА КУВЕЙТ, ТЯ СЕ ПРЕВРЪЩА В ИЗТРЕБИТЕЛНА ЗА ИРАКСКИЯ НАРОД ВОЙНА. С КОМПЮТЪРНА ТОЧНОСТ И МЕТОДИЧНА ЖЕСТОКОСТ СЕ УНИЩОЖАВАТ ХОРА, ГРАДОВЕ И ЗАВОДИ, СОЦИАЛНАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЕДНА СТРАНА. И ВСИЧКО ТОВА СЕ ПРАВИ ОТ САЩ И МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ В ИМЕТО НА МИРА И СПРАВЕДЛИВОСТТА. КАКВО ИЗДЕВАТЕЛСТВО НАД ХУМАННОСТТА И ДЕМОКРАЦИЯТА В КРАЯ НА ДВАДЕСЕТИ ВЕК!

СТРАННОТО В ТАЗИ ВОЙНА Е, ЧЕ СЪЮЗНИК НА АМЕРИКАНСКИТЕ "ОСВОБОДИТЕЛИ" СА ИЗРАЕЛ И ТУРЦИЯ, КОИТО ЧРЕЗ АГРЕСИЯ ЗАГРАБИХА ТЕРИТОРИИ НА СУВЕРЕННИ ДЪРЖАВИ, НЕ ИЗПЪЛНИХА НИТО ЕДНА ОТ МНОГОБРОЙНИТЕ РЕЗОЛЮЦИИ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ И НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН И ТОВА НЕ ПРЕДИЗВИКА НАМЕСАТА НА "БОРЦИТЕ" ЗА СВЕТОВНА СПРАВЕДЛИВОСТ.

СТРАШНОТО В ТАЗИ ВОЙНА Е, ЧЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА СВЕТОВНОТО ГОСПОДСТВО НА САЩ, СВЕТЪТ СЕ ВЪВЛИЧА ВЪВ ВОЙНА С НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДИЦИ, НАРОДИТЕ СЕ ИЗПРАВЯТ ПРЕД УГРОЗАТА НА ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ НЕ ПОДКРЕПЯ ТАЗИ ЖЕСТОКА И ОПАСНА ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО ВОЙНА.

НИЕ ИЗДИГАМЕ ГЛАС В ПОДКРЕПА НА МИЛИОНИТЕ ХОРА ОТ ПЛАНЕТАТА ЗА НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ, ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТА С ПОЛИТИЧЕСКИ И ЦИВИЛИЗОВАНИ СРЕДСТВА.

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ПРОБЛЕМЪТ ЗА СТАТУТА НА КУВЕЙТ Е АРАБСКИ ПРОБЛЕМ И ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗРЕШЕН С УСИЛИЯТА НА АРАБСКИТЕ СТРАНИ.

НИЕ ПРОТЕСТИРАМЕ ПРОТИВ ЕДНОСТРАНЧИВАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРОТИВ ГРУБАТА ТЕНДЕНЦИОЗНОСТ ПРИ КОМЕНТАРИТЕ НА СЪБИТИЯТА ОТ БЪЛГАРСКОТО РАДИО И БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ.

НАСТОЯВАМЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВСИЧКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ВОЕННИ СИЛИ ОТ ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ И ЗА СВИКВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК.

СОФИЯ, 26 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК /БББ/, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА 10 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. В СОФИЯ.


УСПЕХЪТ ДОВЕЖДА ДО ПРИЗНАНИЕ И БОГАТСТВО. СУВЕРЕННО ПРАВО Е СОБСТВЕНИКЪТ НА ТОВА БОГАТСТВО ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА С НЕГО. БОГАТСТВОТО НЕ Е КРАЖБА, А РЕАЛИЗИРАНА СПОСОБНОСТ.

КАТЕГОРИЧНО ПОДДЪРЖАМЕ РАЗДЕЛЯНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, СЪДЕБНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ. ПОЖИЗНЕНОСТТА И НАЗНАЧАЕМОСТТА НА СЪДИИТЕ ГИ ОСВОБОЖДАВА ОТ КОНЮНКТУРНОТО ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ. НУЖЕН НИ Е ДЕЙСТВАЩ И СИЛЕН ПРЕЗИДЕНТ, ИЗБРАН ЧРЕЗ ПРЕКИ ИЗБОРИ, С ПРАВО НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ МЕЖДУ СЕСИИТЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. ПАРЛАМЕНТЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪСТАВЕН ОТ ВИСОКОКЛАСНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, ГЕНЕРАТОР НА РАБОТЕЩИ ЗАКОНИ.

ОНОВА, КЪМ КОЕТО СЕ СТРЕМИМ, Е ЗАКОНОВА ДЪРЖАВА, КОЯТО ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ СЪЗДАВАНЕТО И ГАРАНТИРА НОРМАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ. НИЕ СМЕ ЗА ПРИМАТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, ДАВАЩА ПРОСТОР НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ, ДОКАЗАЛИ СВОИТЕ СПОСОБНОСТИ. ПЛЕДИРАМЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ САМОСТОЯТЕЛНОСТТА НА МЕСТНАТА ВЛАСТ. БИЗНЕСЪТ ИМА НУЖДА ОТ ТЕРИТОРИЯ, НА КОЯТО ДА БЪДЕ ЗАЩИТЕН.

X X X

БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА.

БББ Е УБЕДЕН, ЧЕ ЕДИНСТВЕН ШАНС ДА СЕ СПРЕ РАЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО И В БЛИЗКИТЕ ГОДИНИ ДА СЕ ПОЯВЯТ ПЪРВИТЕ ПРИЗНАЦИ НА ОЖИВЛЕНИЕ Е НЕЗАБАВНО УСТАНОВЯВАНЕ НА СВОБОДНА ИКОНОМИКА С ВСИЧКИ НЕЙНИ ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ.

СВОБОДНАТА ИКОНОМИКА Е ИКОНОМИКА СЪС СИЛЕН ЧАСТЕН СЕКТОР, ОСВОБОДЕНА ОТ ПАГУБНОТО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ И НЕГОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА БАЗА - МИСТИЧНАТА ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ.

СВОБОДНАТА ИКОНОМИКА ДАВА РАВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРАВА ЗА СТАРТ В БИЗНЕСА. НАСЪРЧАВА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ, КОИТО ИСКАТ ДА РАБОТЯТ НА СВОЙ РИСК. ГАРАНТИРА СВОБОДАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО.

СВОБОДНАТА ИКОНОМИКА ПРИЗНАВА ПРАВОТО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛНИЯ ТИЛ НА СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА. В УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНА ИКОНОМИКА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СВОБОДНО КОМБИНИРАНЕ НА ДЪРЖАВНА И ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО РАБОТЕЩИ СТОПАНСКИ СТРУКТУРИ.

СВОБОДНАТА ИКОНОМИКА РАЖДА ДЕМОКРАЦИЯ СЪС СЪЩАТА СИЛА И НЕИЗБЕЖНОСТ, С КОЯТО ДЪРЖАВНИЯТ МОНОПОЛ РАЖДА ДИКТАТУРА.

ПРОГРАМАТА НА БББ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СВОБОДНА ИКОНОМИКА ИМА ТРИ ОПОРНИ ТОЧКИ:

- БЪРЗО РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР;
- ИНТЕНЗИВЕН ПРИТОК НА ЧУЖДИ КАПИТАЛИ И ПРЕВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В ИКОНОМИЧЕСКИ МОСТ МЕЖДУ ЕВРОПА, СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, БЛИЗКИЯ И СРЕДНИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА;
- МЪДРА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ, СПОСОБНА ДА ПРЕКРАЧИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ БАРИЕРИ И ДА ИЗДИГНЕ КАТО ОСНОВНА ЦЕННОСТ ЗАЩИТАТА НА СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА, ПРАГМАТИЗМА И СТОПАНСКОТО ЗДРАВОМИСЛИЕ.

ОСНОВА НА СВОБОДНАТА ИКОНОМИКА Е ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. БЕЗ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НЕ МОЖЕ ДА ИМА ПАЗАР. БЕЗ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ВСИЧКИ ОПИТИ ЗА ЦЕНОВА И ВАЛУТНА РЕФОРМА, ЗА ЗАМЯНА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО С ТЪРГОВИЯ, ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА СТОПАНСКИЯ МЕХАНИЗЪМ НЯМА ДА БЪДАТ НИЩО ДРУГО ОСВЕН ПОРЕДНИТЕ БЕЗПЛОДНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, КОИТО В НАЙ-ДОБРИЯ СЛУЧАЙ ЩЕ НИ ЗАДЪРЖАТ МАЛКО ПО-ДЪЛГО НА РЪБА НА ПРОПАСТТА. САМО РАЗВИТАТА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЩЕ ОТНЕМЕ МОНОПОЛНОТО ПРАВО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮРОКРАТИЧЕН АПАРАТ ДА УПРАВЛЯВА ИКОНОМИКАТА.

БББ СЧИТА, ЧЕ ОСНОВНИ ФОРМИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА СА ФАМИЛНИТЕ И АКЦИОНЕРНИ ЧАСТНИ ФИРМИ, А В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО - СЕМЕЙНИТЕ ФЕРМИ.

БББ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА БЪРЗОТО РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР В ИКОНОМИКАТА ЧРЕЗ:

- КОНСТИТУЦИОННА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРАВОТО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ;

- ЗАКОНОДАТЕЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПЪЛНАТА СВОБОДА НА ЧАСТНИТЕ ФИРМИ В ИЗБОРА НА СФЕРИТЕ И ФОРМИТЕ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ;

- НЕЗАБАВНА ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, ТЪРГОВИЯТА, УСЛУГИТЕ, ТРАНСПОРТА, КОМУНИКАЦИИТЕ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ;

- ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НАСОЧЕНО СРЕЩУ ОПИТИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МОНОПОЛ, ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА С АДМИНИСТРАТИВНИ СРЕДСТВА, СРЕЩУ НЕДОБРОСЪВЕСТНА КОНКУРЕНЦИЯ, ЗА СТРОГИ САНКЦИИ ЗА ФИРМИТЕ И ИМУЩЕСТВЕНА И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЦАТА, ВЗЕЛИ РЕШЕНИЯ, ОГРАНИЧАВАЩИ СВОБОДНАТА КОНКУРЕНЦИЯ;

- ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ И ВРЕМЕННО ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОГРАНИЧЕН БРОЙ СТОКИ;

- ПРЕМАХВАНЕ НА ФАКТИЧЕСКАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ФИРМИ ПРИ СНАБДЯВАНЕТО ИМ СЪС СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО. СЪЗДАВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТОКОВИ БОРСИ, НА КОИТО ВСИЧКИ ФИРМИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА СОБСТВЕНОСТ СА РАВНОПРАВНИ ПРОДАВАЧИ И КУПУВАЧИ. УСТАНОВЯВАНЕ НА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ С МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, СГРАДИ, ОСНОВАНА НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ЛИЗИНГ;

- ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА НА ТЪРГА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА УТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗА ИЗНОС. СЪЗДАВАНЕ НА ТРЪЖНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАЩО МЕЖДУНАРОДНО УТВЪРДЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И ГАРАНТИРАЩО СВОБОДЕН ДОСТЪП НА ВСИЧКИ ЧАСТНИ ФИРМИ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ;

- ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРАВНИЯ СТАТУТ НА ЧАСТНИТЕ ФИРМИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА УРЕДБИТЕ, КОИТО ПРЕДВИЖДАТ РАЗЛИЧИЯ В СТАТУТА САМО ВЪЗ ОСНОВА НА ФОРМАТА НА СОБСТВЕНОСТ. ПРЕМАХВАНЕ НА ПРАВНИЯ СТАТУТ, КОЙTO НЯМА ЕКВИВАЛЕНТ В МЕЖДУНАРОДНАТА ПРАКТИКА И ЗАТРУДНЯВА ДЕЛОВИТЕ КОНТАКТИ;

- ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ ЧАСТНИ ФИРМИ ЗА ПЪРВИТЕ ТРИ ГОДИНИ ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО ИМ ПОД ФОРМАТА НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ И ПРАВО НА ПОЛЗУВАНЕ СРЕЩУ МИНИМАЛЕН НАЕМ НА СВОБОДНИ ИЛИ НЕПЪЛНО НАТОВАРЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ, ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ, СКЛАДОВЕ и ДР.;

- СЛЕД ПЪРВИТЕ ТРИ ГОДИНИ НА ЧАСТНИТЕ ФИРМИ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ СТИМУЛИ, АНАЛОГИЧНИ НА СТИМУЛИТЕ, КОИТО ПОЛЗУВАТ МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ФИРМИ В РАЗВИТИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ДЪРЖАВИ;

- ВЪВЕЖДАНЕ НА ГЪВКАВИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПРИОРИТЕТНО ДЪРЖАВНО СТИМУЛИРАНЕ НА ЧАСТНИТЕ ФИРМИ, КОИТО ПОСТИГАТ НАЙ-ДОБРИ СТОПАНСКИ РЕЗУЛТАТИ, ИМАТ НАЙ-ГОЛЯМ ПРИНОС ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕФИЦИТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР, ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕКСПОРТНИТЕ РЕСУРСИ И РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА;

- СТИМУЛИРАНЕ НА СЪЗДАВАНЕТО НА РИСКОВИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВЕН, ЧАСТЕН И ЧУЖД КАПИТАЛ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА "МЛАДИЯ ЧАСТЕН БИЗНЕС" ЧРЕЗ ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТИ В СТАРТОВАТА ФАЗА НА ЧАСТНИТЕ ФИРМИ, КОГАТО ТРАДИЦИОННИТЕ КРЕДИТНИ ИНСТИТУТИ НЕ ВИЖДАТ ДОСТАТЪЧНО ГАРАНЦИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТ;

- ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВОТО НА ЧАСТНИТЕ ФИРМИ ДА СЕ РАЗПОРЕЖДАТ СВОБОДНО С ЦЯЛОТО КОЛИЧЕСТВО ЧУЖДА ВАЛУТА, ПОЛУЧЕНА ОТ ИЗНОС И ДРУГИ ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СОЦИАЛНО ДЕЛО" /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ КАТО ПОДАРЪК НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А АВТОР НА ТОЗИ РАЗДЕЛ Е ИЗВЕСТНИЯТ ИКОНОМИСТ И СОЦИОЛОГ ЧАРЛС МЪРЕЙ.


             РАЗХОДИ ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ДАННИТЕ ЗА РАЗХОДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ БЕЗРАБОТИЦАТА, ИЗГЛЕЖДАТ ОЩЕ ПО-ШОКИРАЩИ, АКО ГИ СРАВНИМ С РАЗХОДИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ, МНОГО НИСКИ ЦЕНИ НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ КАТО ХЛЯБА, МЛЯКОТО, МЕСОТО, ЗАХАРТА И ЯЙЦАТА. СУБСИДИРАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИ СЕ СЧИТА ЗА НЕПРИКОСНОВЕНА СОЦИАЛНА ПРИДОБИВКА. ПОЧТИ НИКОЙ КАКТО ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ТАКА И ОТ ОПОЗИЦИЯТА НЕ ИЗРАЗИ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ПРЕМАХНАТ. ТЯХНОТО ПОДДЪРЖАНЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ ОБАЧЕ ЩЕ БЪДЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СКЪПО. ИЗЧИСЛЕНИЯТА ПОКАЗВАТ СЛЕДНОТО. СПОРЕД ОФИЦИАЛНИ ДАННИ СУБСИДИРАНЕТО НА МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ, МЕСОТО И ЯЙЦАТА ВЪЗЛИЗА НА 122 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА 1990 Г. - САМО 0,5 НА СТО ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ.(3) НЕ ЗНАЕМ ДОКОЛКО ТАЗИ ЦИФРА Е ВЯРНА, ТЪЙ КАТО НЯМАМЕ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ КАК Е БИЛА ПРЕСМЕТНАТА. С УВЕРЕНОСТ ОБАЧЕ МОЖЕМ ДА КАЖЕМ, ЧЕ ТАЗИ ЦИФРА РЯЗКО ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ.

ДО 1990 Г., А С МАЛКИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ДОРИ И СЕГА БЪЛГАРСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО Е ФУНКЦИОНИРАЛО КАТО СТРОГО КОНТРОЛИРАНА СИСТЕМА, С ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ. АКО ДЪРЖАВАТА ПРОДЪЛЖИ ДА КОНТРОЛИРА ВСИЧКИ ЦЕНИ И ДА НАЛАГА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДСТВА, ЗА КООПЕРАТИВИТЕ НЯМА ДА ИМА ЗНАЧЕНИЕ КАКВО ТОЧНО ПРОИЗВЕЖДАТ, НИТО ПЪК КАКВА Е ПАЗАРНАТА МУ ЦЕНА, ЗАЩОТО ТЕ ЩЕ ИМАТ ЕДИН-ЕДИНСТВЕН КУПУВАЧ.

ТОЗИ НАЧИН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЩЕ СЕ ОКАЖЕ ОСТАРЯЛ, ВЕДНАГА ЩОМ ОСТАНАЛИТЕ ОТРАСЛИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО СЕ ОСВОБОДЯТ ОТ КОНТРОЛА НА ДЪРЖАВАТА. С УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ РАБОТНИЦИ И КООПЕРАТИВИТЕ ДА ПРОДАВАТ НЯКОИ ОТ ПРОИЗВЕДЕНИТЕ СТОКИ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР, ЩЕ НАРАСНЕ И НАТИСКЪТ ВЪРХУ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРИБЛИЖИ ЦЕНАТА НА СУБСИДИРАНИТЕ СТОКИ ДО ПАЗАРНАТА ЦЕНА. НАПРИМЕР, АКО СУМАТА, КОЯТО ПРАВИТЕЛСТВОТО ПЛАЩА НА ЕДИН КООПЕРАТИВ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПШЕНИЦА, Е ПО-МАЛКА ОТ ПЕЧАЛБАТА, КОЯТО КООПЕРАТИВЪТ МОЖЕ ДА РЕАЛИЗИРА, КАТО ОТГЛЕЖДА ПРОДУКТ, ЦЕНАТА НА КОЙТО НЕ СЕ КОНТРОЛИРА ОТ ДЪРЖАВАТА, ЧЛЕНОВЕТЕ НА КООПЕРАТИВА ПОСТЕПЕННО ЩЕ СЕ ОРИЕНТИРАТ КЪМ ОТГЛЕЖДАНЕ ИМЕННО НА ТАКИВА ПРОДУКТИ, КОГАТО ТОВА Е ВЪЗМОЖНО. СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ДО ПРЕРАБОТВАЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИТЕ ЗВЕНА МЕЖДУ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ПАЗАРА, КОИТО ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ ДА СУБСИДИРА.

МОЖЕ ЛИ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА ЗАПАЗИ КОНТРОЛА СИ ВЪРХУ КООПЕРАТИВИТЕ И ДА НЕ ПОЗВОЛИ ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ? МОЖЕ ЛИ  ТО ДА ПРИНУДИ КООПЕРАТИВИТЕ ДА ОТГЛЕЖДАТ ПШЕНИЦА ИЛИ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ МЛЯКО, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ ТЕ МОГАТ ДА ПЕЧЕЛЯТ ПОВЕЧЕ ПАРИ, КАТО ОТГЛЕЖДАТ НЯКОЯ ДРУГА КУЛТУРА? ЕДВА ЛИ.    ЗА ДА ЗАПАЗИ ВЛИЯНИЕТО    СИ, ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ПЛАНОВЕТЕ СИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ЗЕМЯТА И ДА УСТАНОВИ ОТНОВО КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА ВСИЧКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ. ТОВА В НАЙ-ДОБРИЯ СЛУЧАЙ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СТАГНАЦИЯТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЩЕ ПРОДЪЛЖИ И ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОСТИ С НАДЕЖДИТЕ СИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИЗНОСА. ОСВЕН ТОВА, КАКВОТО И ДА Е БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, ТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ РЕФОРМИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ОСВЕН АКО НЕ ИСКА ДА НАЛОЖИ ОТНОВО ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ ВЪРХУ ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО, КОЕТО ОБАЧЕ НЕ Е ПРИЕМЛИВ ВАРИАНТ. ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗПРИЕМЕ, ЧЕ РЕФОРМИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ И ЧЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ РАБОТНИЦИ ЩЕ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБИРАТ С КАКВО ПРОИЗВОДСТВО ДА СЕ ЗАЕМАТ. КАКВО ЩЕ БЪДЕ ОТРАЖЕНИЕТО ВЪРХУ БЮДЖЕТА, АКО ДЪРЖАВАТА ЗАПАЗИ КОНТРОЛА СИ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ?

ДА ВЗЕМЕМ ЗА ПРИМЕР МЛЯКОТО. СПОРЕД ЦЕНТРАЛНОТО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО СЕ ПАДАТ СРЕДНО ПО 200 ЛИТРА ГОДИШНО.(4) УСТАНОВЕНАТА ЦЕНА НА МЛЯКОТО Е 30 СТОТИНКИ. НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ Е ПРИБЛИЗИТЕЛНО 8 992 000, КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ ГОДИШНО СЕ КОНСУМИРАТ 1798 МИЛИОНА ЛИТРА МЛЯКО. ОТТУК ПРОИЗТИЧА И ПРОБЛЕМЪТ: АКО БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗАПАЗИ ДОСЕГАШНИЯ ОБЕМ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЛЯКО, СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА ТО НАЙ-ВЕРОЯТНО ЩЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАЩА ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА МЛЯКОТО.

КАКВА ЩЕ БЪДЕ ТАЗИ ЦЕНА? ЕДИН БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИСТ, НА КОГОТО ЗАДАДОХМЕ ТОЗИ ВЪПРОС, ОТГОВОРИ 56 СТОТИНКИ, ДРУГ - 80 СТ. НЕКА ДА ПРИЕМЕМ, ЧЕ ПАЗАРНАТА ЦЕНА ЩЕ БЪДЕ 60 СТ., Т.Е. ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТ СУБСИДИРАНАТА. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ, АКО БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ТРЯБВА ДА ПРЕДЛОЖИ ЦЕНА, БЛИЗКА ДО ПАЗАРНАТА, ЗА ДА ПОДДЪРЖА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЛЯКО, СУБСИДИИТЕ ЩЕ ВЪЗЛЯЗАТ НА 540 МЛН.ЛВ. ПО СЪЩИЯ НАЧИН, ВЪЗ ОСНОВАТА НА ДАННИ ОТ 1987 Г., МОГАТ ПРИБЛИЗИТЕЛНО ДА СЕ ПРЕСМЕТНАТ И СУБСИДИИТЕ ЗА ОСТАНАЛИТЕ ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, КАКТО Е ПОКАЗАНО НА ФИГУРА 5.

АКО НАПРИМЕР ПРИЕМЕМ, ЧЕ ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ НА ТЕЗИ ЧЕТИРИ ВИДА СТОКИ ЩЕ БЪДАТ ДВА ПЪТИ ПО-ВИСОКИ ОТ КОНТРОЛИРАНИТЕ, ТО БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ ТРЯБВА ДА ОТДЕЛЯ МАЛКО ПОВЕЧЕ ОТ 5 МИЛИАРДА ЛВ. САМО ЗА ТЕЗИ СТОКИ. ТОВА СПОРЕД ДАННИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПРЕДСТАВЛЯВА 20 НА СТО ОТ ВСИЧКИ ПРИХОДИ ЗА 1990 ГОДИНА.(5) ВЪЗМОЖНО Е, РАЗБИРА СЕ, ТАЗИ ЦИФРА ДА Е НЕТОЧНА. НИЕ ИСКАМЕ САМО ДА ПОДЧЕРТАЕМ, ЧЕ ПРИ ВСЯКО РАЗУМНО СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПАЗАРНИ И СУБСИДИРАНИ ЦЕНИ ЦЕНАТА, КОЯТО ЩЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, Е ТВЪРДЕ ВИСОКА. ТО НЕ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ ДА ОТДЕЛЯ СУМА, БЛИЗКА ДО 20 НА СТО ОТ ПРИХОДИТЕ СИ ЗА СУБСИДИРАНЕ САМО НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ.

ПРЕДСТАВЕТЕ СИ, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НЯМА СРЕДСТВА ДА ПЛАЩА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ РАБОТНИЦИ ПАЗАРНАТА ЦЕНА И ПРЕДЛАГА ЦЕНИ, БЛИЗКИ ДО СЕГАШНИТЕ. ОТ ТОВА МОГАТ ДА СЕ ОЧАКВАТ ТРИ HEЩA:

1/ ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЛЯКО, ПШЕНИЦА, МЕСО И ЗАХАРНО ЦВЕКЛО ДА СПАДНЕ; 2/ ОПАШКИТЕ ПРЕД МАГАЗИНИТЕ ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ДА СЕ УВЕЛИЧАТ, КАТО ЧЕСТО СТОКИТЕ ИЗОБЩО ЩЕ ЛИПСВАТ; 3/ ПОРАДИ ЛИПСА НА СТОКИ В МАГАЗИНИТЕ ЧЕРНИЯТ ПАЗАР ДА СЕ РАЗРАСНЕ, ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПРОДУКЦИЯТА ДА СЕ НАСОЧИ КЪМ НЕГО И НЕДОСТИГЪТ ОТ СТОКИ ДА СТАНЕ ОЩЕ ПО-ГОЛЯМ. С ДВЕ ДУМИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ОТПУСКА ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ИЛИ ЩЕ ФАЛИРА, ОПИТЪТ ДА СЕ ПОДДЪРЖАТ СЕГАШНИТЕ ЦЕНИ ЩЕ БЪДЕ РАЗОРЯВАЩ.


                        ДРУГИ СУБСИДИИ

ЕДИН ВЪНШЕН ЧОВЕК НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕСМЕТНЕ ОБЩИЯ РАЗМЕР НА СУБСИДИИТЕ ПОРАДИ ЛИПСА НА ИНФОРМАЦИЯ. НО ДОРИ ПОСВЕТЕНИТЕ, КОИТО ИМАТ ПЪЛЕН ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ, ЩЕ ИМАТ ТРУДНОСТИ ПРИ ПРЕДСКАЗВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ РАЗМЕР НА СУБСИДИИТЕ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ. КАКТО И В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЩОМ ДАДЕНИ ОТРАСЛИ ФУНКЦИОНИРАТ ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА, ЦЕНИТЕ, КОИТО ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ТРЯБВА ДА ПЛАТИ ЗА ТЕЗИ СТОКИ И УСЛУГИ, ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА СЕ ПРИБЛИЖАВАТ КЪМ ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ. ДОРИ И СЕГА РАЗХОДИТЕ ВЕЧЕ СА ЗНАЧИТЕЛНИ. ЦЕНАТА НА БИЛЕТ ЗА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ Е 6 СТ., А ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ СА ОКОЛО 25 СТ., Т.Е. 4 ПЪТИ ПОВЕЧЕ. ПРЕДПОЛАГА СЕ, ЧЕ ОБЩИЯТ РАЗМЕР НА СУБСИДИИТЕ, ОТПУСКАНИ ЗА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ, Е 160 МЛН., ОТ КОИТО 100 МИЛИОНА САМО ЗА СОФИЯ. СУБСИДИИТЕ ЗА НАЕМИ И ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ ВЕРОЯТНО СЪЩО СА ОГРОМНИ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ОБЩИЯТ ИМ ОБЕМ Е НЕИЗВЕСТЕН.
                         ЦЕЛОКУПНИ РАЗХОДИ

ЗА ДА ИЗЯСНИМ ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ, КОИТО СТОЯТ ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ ДА ПРЕСМЕТНЕМ ЕВЕНТУАЛНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 1991 Г. ЩЕ БЪДАТ АНАЛИЗИРАНИ ЧЕТИРИ ВАРИАНТА:

1. ПЪРВИ ВАРИАНТ /НАЙ-ДОБРИЯТ СЛУЧАЙ/: ПРИЕМАМЕ, ЧЕ БЕЗРАБОТИЦАТА ЩЕ ОБХВАНЕ 50 000 ДУШИ И ЩЕ БЪДЕ РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ВРЕМЕТО БЕЗ РАБОТА, А ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА СУБСИДИРАНИТЕ ХРАНИ ЩЕ БЪДЕ ДВОЙНО ПО-ГОЛЯМА ОТ СУБСИДИРАНАТА ЦЕНА.

2. ВТОРИ ВАРИАНТ /ВИСОКА БЕЗРАБОТИЦА/: КАКТО ПРИ ВАРИАНТ 1 ПРИЕМАМЕ, ЧЕ ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА СУБСИДИРАНИТЕ ХРАНИ ЩЕ БЪДЕ ДВОЙНО ПО-ГОЛЯМА ОТ СУБСИДИРАНАТА ЦЕНА, А БЕЗРАБОТИЦАТА ЩЕ ОБХВАНЕ 500 000 ДУШИ, ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ КОИТО ОТСКОРО СА ЗАГУБИЛИ РАБОТАТА СИ, Т.Е. ПОЛУЧАВАТ ГОЛЕМИ ПОМОЩИ.

3. ТРЕТИ ВАРИАНТ /ВИСОКИ СУБСИДИИ ЗА ИЗХРАНВАНЕ/: ПРИЕМАМЕ, ЧЕ БЕЗРАБОТНИТЕ СА САМО 50 000 ДУШИ, НО ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА СУБСИДИРАНИТЕ ХРАНИ Е ТРИ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМА ОТ СУБСИДИРАНАТА.

4. ЧЕТВЪРТИ ВАРИАНТ /НАЙ-ЛОШИЯТ СЛУЧАЙ/: ПРИЕМАМЕ, ЧЕ БЕЗРАБОТИЦАТА ОБХВАЩА 500 000 ДУШИ И РАЗХОДИТЕ ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИ СА ТРИ ПЪТИ ПО-ВИСОКИ.

ПРИ ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОБАЧЕ ТРЯБВА ДА ИМАМЕ ПРЕДВИД, ЧЕ И В ЧЕТИРИТЕ СЛУЧАЯ НЕ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ СУБСИДИИТЕ ЗА НЕХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, КОЕТО Е СЪЩЕСТВЕН, НО НЕИЗБЕЖЕН ПРОПУСК.

ФИГУРА 6 ПОТВЪРЖДАВА ВАЖНИЯ ИЗВОД, ЧЕ НАЙ-СКЪПО СТРУВА НА БЮДЖЕТА НЕ БЕЗРАБОТИЦАТА, КОЯТО Е ОТНОСИТЕЛНО ЕВТИНА, А СУБСИДИРАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИ. ДА НАПРАВИМ СЛЕДНОТО СРАВНЕНИЕ: ПРЕДСТАВЕТЕ СИ, ЧЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА В БЪЛГАРИЯ 1,6 МЛН. ДУШИ СА БЕЗ РАБОТА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДЕВЕТ МЕСЕЦА /СИТУАЦИЯ, МНОГО ПО-ЛОША ОТ ВСИЧКИ РАЗГЛЕЖДАНИ ВАРИАНТИ/. БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО БИ МОГЛО ДА ИЗПЛАТИ ПОМОЩИТЕ НА ТЕЗИ ХОРА И ДА ПОЕМЕ ЗАГУБИТЕ ОТ НАМАЛЯВАНЕТО НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ДАНЪК ОБЩ ДОХОД И ПОСТЪПЛЕНИЯТА В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ ПРИБЛИЗИТЕЛНО СЪЩИТЕ РАЗХОДИ, КОИТО ЩЕ НАПРАВИ, АКО ПРОДЪЛЖИ ДА СУБСИДИРА ЦЕНИТЕ НА МЛЯКОТО, ХЛЯБА, МЕСОТО И ЗАХАРТА.(6)

ВТОРИЯТ ВАЖЕН ИЗВОД ОТ ТОЗИ ПРИМЕР Е, ЧЕ ОБЩИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗАПЛАШВАТ ДА ИЗЛЯЗАТ ИЗВЪН КОНТРОЛ. ДОРИ И В "НАЙ-ДОБРИЯ" ВАРИАНТ, КОЙТО РАЗГЛЕДАХМЕ ПО-ГОРЕ, РАЗХОДИТЕ ВЪЗЛИЗАТ НА 12,6 МИЛИАРДА ЛЕВА, Т.Е. ПРИБЛИЗИТЕЛНО 50 ПРОЦЕНТА ОТ ЦЕЛОКУПНИТЕ ПРИХОДИ ЗА 1990 Г., КАТО ПРИ ТОВА ТАЗИ ЦИФРА ВКЛЮЧВА САМО СУБСИДИРАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИ. В "НАЙ-ЛОШИЯ" СЛУЧАЙ РАЗХОДИТЕ ДОСТИГАТ ДО 19,5 МИЛИАРДА ЛВ., КОЕТО БЪЛГАРИЯ ОПРЕДЕЛЕНО НЕ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ.
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРЦИТЕ И МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ "АЛЕВ" СЪС СЕДАЛИЩЕ ВЪВ ВАРНА.


РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НЕ МОЖЕ ДА ОСТАНЕ БЕЗУЧАСТНО КЪМ РАЗДУХВАНАТА КАМПАНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА И ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ Д-Р НЕДИМ ХАФЪЗ ГЕНДЖЕВ.

СЪМНЕНИЯТА, ЧЕ ЗАД ДЕКЛАРАЦИЯТА НА 24-ТЕ ИМАМИ ОТ 12 ЯНУАРИ ТАЗИ ГОДИНА СТОЯТ СИЛИ, КОИТО УМИШЛЕНО И ТЕНДЕНЦИОЗНО ЗАСЯГАТ РЕЛИГИОЗНИТЕ ЧУВСТВА НА ХОРАТА, СЕ ОПРАВДАХА СЛЕД ИЗЛЪЧЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ БИВШИТЕ КОЛЕГИ НА Д-Р ГЕНДЖЕВ И ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ПОРЕДНАТА АКЦИЯ ЗА ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЧНОСТИ ЗАПОЧВА В МОМЕНТА, КОГАТО СТРАНАТА НИ Е ОБХВАНАТА ОТ НЕЗАПОМНЕНА ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА, И ТОВА Е НАЙ-МАЛКОТО НЕМОРАЛНО.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА СМЯТА, ЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА ОСТАНАТ СКРИТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ И МЮФТИЙСТВОТО ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА НА ХОРАТА, ЗА ОТКРИТИТЕ ИСЛЯМСКИ УЧИЛИЩА, НАПИСАНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ КНИГИ И УЧЕБНИЦИ, РЕЛИГИОЗНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ДЖАМИИТЕ, ИЗДАВАНЕТО НА ЕДИНСТВЕНИЯ РЕЛИГИОЗЕН ВЕСТНИК НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДСТОЯЩОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ИСЛЯМСКИ ЦЕНТЪР.

ВЪН ОТ ВСЯКО СЪМНЕНИЕ Е ФАКТЪТ, ЧЕ ОТДЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ВОДЕНИ ОТ АМБИЦИИТЕ ДА СЕ ЗАДЪРЖАТ С ЦЕНАТА НА ВСИЧКИ СРЕДСТВА НА ГРЕБЕНА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЪЛНА, СА ГОТОВИ ИЗКУСТВЕНО ДА КОНФРОНТИРАТ МЮСЮЛМАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА "АЛЕВ” ПРОТЕСТИРА ПРОТИВ ОПИТИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СИЛИ ДА СМЕСВАТ РЕЛИГИОЗНИТЕ ЧУВСТВА И ПОЛИТИКАТА, ЗАЩОТО ТОВА ВОДИ ДО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ХОРАТА.

ВАРНА, 24 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   Х   Х

СОФИЯ, 31 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ” -ПЕРНИК, ПРИЕТА НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


ГОСПОЖИ, ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

В ГОДИНИТЕ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ЕКОЛОГИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В ПЕРНИК И БИВШИЯ ПЕРНИШКИ ОКРЪГ БЕШЕ СКРИВАНА, ИЗОПАЧАВАНА И ПОДНАСЯНА В ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ОБРАБОТЕН ВИД ОТ ПАРТИЙНО-ДЪРЖАВНАТА НОМЕНКЛАТУРА, ЗА ДА ПАРАЛИЗИРА ВСЯКА ИНИЦИАТИВА ЗА ЕКОЛОГИЧЕСКА САМОЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ.

НА СВОЯ ПЪРВИ СВОБОДЕН МИТИНГ, ОРГАНИЗИРАН ОТ "ЕКОГЛАСНОСТ" - ПЕРНИК НА 17 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., ГРАЖДАНИТЕ НА ПЕРНИК ЗАЯВИХА ВОЛЯТА СИ ЗА НОРМАЛИЗИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В РАЙОНА. В ГЛАСУВАНАТА НА МИТИНГА ПЕТИЦИЯ, ВНЕСЕНА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 21 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., СА ПОСОЧЕНИ 12 КОНКРЕТНИ ИСКАНИЯ.

ГОСПОЖИ, ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЕДНА ГОДИНА СЛЕД ВНАСЯНЕ НА ПЕТИЦИЯТА

К О Н С Т А Т И Р А М Е:

НИТО ЕДНО ОТ НАШИТЕ СПРАВЕДЛИВИ ИСКАНИЯ НЕ Е УДОВЛЕТВОРЕНО -БИОЛОГИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ НА ПЕРНИЧАНИ НЕ СЕ НОРМАЛИЗИРАТ.

ПОРАДИ ТОВА ЗАЯВЯВАМЕ СЛЕДНИТЕ

ИСКАНИЯ:

1. КОМИСИЯТА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ДА ИЗРАЗЯТ СВОЕТО СТАНОВИЩЕ ПО ВСЯКА ТОЧКА ОТ ПЕТИЦИЯТА НА ПЕРНИШКОТО ГРАЖДАНСТВО /ПРИЛАГАМЕ КОПИЕ ОТ ПЕТИЦИЯТА/.

2. НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА ПРОИЗНЕСЕ СВОЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НОМЕР 137 ОТ 16 ЮЛИ 1990 Г.

3. НА ОСНОВАТА НА КОМПЛЕКСНО СОЦИАЛНО-ЕКОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩИНА ПЕРНИК, ЗА КАКВОТО СЕ ВОДЯТ ПРЕГОВОРИ В ОБНС - ПЕРНИК, ДА СЕ ИЗГРАДИ НАУЧНООБОСНОВАНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕРНИК И СЕЛИЩАТА В ОБЩИНАТА. НАСТОЯВАМЕ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА ГАРАНТИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОМПЛЕКСНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ПРОГРАМА И НЕЙНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ.

ОТГОВОР НА НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ОЧАКВАМЕ ДО 15 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

КАТО ИЗРАЗ НА РЕШИМОСТТА НИ ДА ОТСТОЯВАМЕ НАШИТЕ ИСКАНИЯ

Д Е К Л А Р И Р А М Е:

ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВСИЧКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА СРЕДСТВА И ФОРМИ НА БОРБА ЗА ЗАЩИТА НА ЕСТЕСТВЕНОТО НИ ЧОВЕШКО ПРАВО ДА ЖИВЕЕМ В НОРМАЛНА ЕКОЛОГИЧЕСКА ОБСТАНОВКА.

ПЕРНИК, 16 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЕТИЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" И НА СОКРАТОВСКИЯ КЛУБ ОТ ПЕРНИК И ПЕРНИШКА ОБЩИНА, ПРИЕТА НА ОБЩОГРАДСКИ МИТИНГ НА 17 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


1. ЕЖЕМЕСЕЧНО ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯ И ПУБЛИКУВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАЙОНА НА ПЕРНИШКА ОБЩИНА.

2. ДА СЕ ПРОВЕЖДА РЕФЕРЕНДУМ ПРИ БЪДЕЩИ ГОЛЕМИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА.

3. ДА БЪДЕ СПРЯНО СТРОИТЕЛСТВОТО НА СТОМАНОДОБИВНИЯ ЦЕХ НА НПП "БЛАГОЙ ПОПОВ" КАТО НЕДОПУСТИМО ПРОИЗВОДСТВО В ГРАДСКАТА СРЕДА.

4. ТЕЦ "РЕПУБЛИКА" ДА ПРЕМИНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРИРОДЕН ГАЗ, КОЕТО БИ ОСИГУРИЛО ЧИСТОТАТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ.

5. ДА БЪДЕ ЗАКРИТО МАРТЕНОВОТО И АГЛОДОМЕННОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ДФ "СТОМАНА” С ЦЕЛ ДА СЕ ОЧИСТИ ЕКОСРЕДАТА НА КВАРТАЛИТЕ "ЛЕНИН" И "ДАСКАЛОВО".

6. ДА БЪДАТ ЗАКРИТИ МОРАЛНО И ФИЗИЧЕСКИ ИЗНОСЕНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ НА КЛОН "МИР" КАТО ОПАСНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА.

7. СРОКЪТ ЗА ОКОНЧАТЕЛНОТО ЗАКРИВАНЕ НА СТОМАНОЛЕЯРНИЯ ЗАВОД ДА НЕ БЪДЕ ПРОДЪЛЖАВАН.

8. НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПРЕЧИСТЯТ ВОДИТЕ, КОРИТОТО И БРЕГОВЕТЕ НА РЕКА СТРУМА В РАЙОНА НА ПЕРНИШКАТА ОБЩИНА.

9. ДА СЕ НАПРАВИ НЕОБХОДИМОТО СПИРАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО, ПРИЧИНЯВАНО ОТ ЦИМЕНТОВИЯ ЗАВОД В ГР. ТЕМЕЛКОВО.

10. ДА СЕ ПРЕКРАТИ ПРОМИШЛЕНИЯТ ДЪРВОДОБИВ В ОБЩИНАТА.

11. ДА СЕ ОСИГУРИ ФИНАНСИРАНЕТО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ, ИМАЩИ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ НА ГРАДА И ОБЩИНАТА:

- ГЛАВЕН КОЛЕКТОР НА ПЕРНИК;
- ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДНИ ВОДИ;
- РАЗШИРЕНИЕ НА ТРОЛЕЙБУСНАТА МРЕЖА;
- ХИРУРГИЧЕСКИ БЛОК;
- ОБИКОЛНИ ПЪТИЩА НА ПЕРНИК.

12. ДА СЕ ИЗГРАЖДАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТИ ПРОИЗВОДСТВА, КОИТО ДА ОСИГУРЯТ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРАТА, ОСВОБОДЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЗАКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

12:54:30    31-01-1991