31 октомври 1994


София, 31 октомври 1994 година
Брой 213 /1258/


София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 29 ОКТОМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Националната конференция на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ констатира началото на предизборната кампания за 37-мо Обикновено народно събрание. Предстоящите избори са съдбовни за България. Те ще се проведат в сложна политическа и социално-икономическа обстановка. От едната страна на барикадата са силите на конфронтацията, които се борят за запазване на синьо-червения монопол върху властта. Тяхната тригодишна дейност вкара Родината в пропастта, отврати и отблъсна от политиката много български граждани. От другата страна на барикадата са национално отговорните политически формации, които искат да ангажират в демократичния процес здравите сили на българския народ. Безспорен организатор и водач на тези сили е Политическият съюз "Демократична алтернатива за републиката" /ДАР/. Успешното победно представяне на ДАР на предстоящите избори е задача от общонационално значение. Само по този начин ще се открие пътят към постигане на истинско национално разбирателство, здрав демократичен ред и стопански просперитет.

Във връзка с това VII Национална конференция на БСДП

РЕШИ:

1. Утвърждава учредителните документи на Политическия съюз "Демократична алтернатива за републиката" /ДАР/.

2. Утвърждава проекта за предизборно обръщение на БСДП. Упълномощава Изпълнителното бюро /ИБ/ на БСДП да съгласува платформата на ДАР с коалиционните партньори.

3. Призовава всички членове и симпатизанти на БСДП да се включат активно, с всички свои сили в организирането и провеждането на предизборната кампания на ДАР. Изборният успех на БСДП в рамките на ДАР ще бъде най-добрият подарък в чест на 5-годишнината от възстановяване дейността на партията.

VII Национална конференция счита, че предстоящите избори за 37-мо Обикновено народно събрание са от изключителна важност за демократичните реформи в България и сериозно изпитание за политическата зрялост на БСДП.

Ние изказваме своята увереност, че социалдемократите ще проявят твърда воля за победа в борбата за утвърждаване на демокрацията в България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ФОНДАЦИЯ "ЧОВЕЩИНА" КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА 37-МО ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 18 ДЕКЕМВРИ 1994 Г.


БЪЛГАРКИ И БЪЛГАРИ!
ГРАЖДАНКИ И ГРАЖДАНИ!
ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ!

В навечерието сме на избори за Народно събрание. Те ще бъдат мерило за нравствената култура на съвременния българин.

Ще ни гледа светът, ще ни гледа България, ще ни гледат нашите деца и внуци. В предизборната борба се залагат и нравствени инвестиции, които ще дадат отражение в душевността на бъдещето поколение.

На хората им омръзна да слушат закани и заплахи, вулгарни слова, да гледат неприятни, озлобени физиономии, жадни за мъст. Те искат нещо друго - искат човешки отношения, културна реч, искат конкретна програма за излизане от кризата, за борба с престъпността и мизерията, за защита на достойнството на унижената ни родина, искат градивен дух да залее нацията ни.

Нека в предизборната борба покажем европейска цивилизованост.

Трябва да помним, че политическият противник е също човек като нас и той иска да наложи авторитета си сред обществото и да реализира идеите си, като осъществи предизборната си програма. Затова да не го ругаем, ако не искаме и той да ни ругае. Да не си служим с обидни епитети, а с аргументи против неговата платформа.

Ефектната фраза срещу политическия опонент може да бъде възприета от привържениците ни с ръкопляскания, но тя не е в състояние да убеди избирателите, че нашата предизборна програма е по-добрата. Ефектната фраза е като бенгалски огън - блясва, но не сгрява!

Лесно е да наречеш някого простак, но ще ти се свие сърцето, ако и тебе те нарекат така. Лесно е да наречеш някого нехранимайко, по-трудно е да докажеш, че ти се грижиш за майка България по-добре от всеки друг.

Ние не ви препоръчваме, когато ви ударят плесница, усмихнато да си предложите и другата страна. Ние ви призоваваме към безупречно владеене на предизборния диалог, който да предизвика възхищение, а не плесници.

Не късайте предизборните плакати на противника си, не крадете бюлетините им от предизборните бюра. Все едно с това не ще спрете този, който иска да гласува за тях.

Ако Бай Ганьо по време на изборите се провикваше "Угасете свещите", за да може да се развихри при фалшификациите на изборните резултати, то днес нека викнем "Запалете лампите", за да стане светло в душите на избирателите, за да види светът България като цивилизована страна, способна да уважава човека, да уважава неговото достойнство, да уважава себе си като културна нация!

София, 27 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до президента на Република България, до президента на Съединените американски щати, до президента на Руската федерация, до президента на Република Франция, до министър-председателя на Обединено кралство Великобритания, до президента на Съюзна република Югославия, до министър-председателя на Република Гърция, до министър-председателя на Израел, до Международната федерация на съпротивата, до Световната федерация на бившите ветерани, до Републиканската асоциация на бившите ветерани и жертвите на войната - Париж.


Главният прокурор на Република България отново прави опит за противозаконно оневиняване на българските военнопрестъпници и фашистки управници, осъдени след Втората световна война от народен съд:

- за включването на България във Втората световна война на страната на хитлеристка Германия, фашистка Италия и Япония;

- за обявяването на 12 декември 1941 г. на война на Съединените американски щати и на Великобритания;

- за избиването на участници в антифашистката съпротива в България, Югославия и Гърция;

- за антисемитските мерки и предаването на 11 343 евреи от Беломорието, Македония и Западните покрайнини за унищожаване в немско-фашистките концентрационни лагери.

Решително настояваме за Вашата солидарност в борбата ни срещу всички опити за реабилитация на фашизма и на неговите оръдия по време на Втората световна война.

София, 27 октомври 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАС И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЪПРОТИВАТА: проф. Велко Вълканов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ В ПЕЧАТА ЗА УЧАСТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В ДЕМОКРАТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА МОНАРХИЯТА.


С учудване научаваме от пресата, че Федерация "Царство България" /ФБЦ/ щяла да участва в някаква нова формация, учредена от КТ "Подкрепа". В нашето прескомюнике от 21 октомври 1994 г. се казва:

Федерация "Царство България" се готви да вземе активно участие в предстоящите парламентарни избори в коалиция с Християн-аграрната партия /ХАП/ и други демократични организации. Както Н.В. Цар Симеон II посочва в приветствието си до Втората национална конференция на Федерация "Царство България", не може да съществува монархическа партия, което означава, че самостоятелно участие на монархическа листа в изборите би било абсурд. Именно затова ФЦБ отхвърля всички опити за някакво мнимо обединение на монархисти и "издигане на единна листа. Тези деяния са плод на болно въображение или агентпровокатори. Реално съществуващите и активно действащи монархически организации са членове на ФЦБ, която заедно с ХАП работи за изграждането на широк демократичен блок."

Федерация "Царство България" извърши необходимите постъпки за регистрация в ЦИК и кани всички демократични неокомунистически формации за преговори и подписване на предизборни споразумения. Такова предложихме на СДС и очакваме отговора в понеделник, 31 октомври 1994 г., на среща между господата Филип Димитров, Христо Куртев и Иван Глушков.

Многобройните молби за срещи от организации, съюзи и коалиции ще бъдат удовлетворени през следващите две седмици.

София, 28 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИНЖ. ИЛИЯ СТЕФАНОВ, ПРИЕТ НА 12 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ОКОНЧАТЕЛНО ОДОБРЕН ОТ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 22 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ВЪВ ВАРНА.


Чл.30. Две по две звената формират преображенски комитети, в състава на които влизат не повече от по 31 души. Ръководството на всеки комитет се състои от 7 души, единият от които е координатор на комитета и осъществява връзката между членовете на комитета и висшестоящите ръководни органи на ФП. Ръководствата на комитетите се избират на учредителни събрания, които се отчитат с учредителни протоколи пред Националния комитет на Форум "Преображение" /ФП/.

Чл.31. Два по два преображенските комитети формират местните секции, в състава на които влизат не повече от по 63-ма души. Тези секции определят свои делегати за събранията на висшестоящите общински, окръжни и областни организации, както и за националните конференции и за конгресите. Ръководството на всяка секция се състои от по 7 души, единият от които е секционен координатор. Те се преизбират на всяко събрание на секцията. Събранията се свикват най-малко веднъж на всеки 6 месеца. Самостоятелните комитети, звена, кръжоци или ядра действат като местни секции до момента, в който се обединят в по-голяма организационна единица.

Чл.32. Секциите на територията на всяка община се групират в общински преображенски организации с ръководства от по 31 души. Те се учредяват по разпореждане на Националния комитет след постъпването на достатъчен брой учредителни протоколи на създадените преображенски комитети върху територията на съответната община.

Чл.33. Общинските организации на територията на всеки окръг /избирателен район/ се групират в окрьжни /местни/ преображенски организации с ръководства от по 167 души. Те се учредяват по разпореждане на Националния комитет и функционират на основание на същите правила и принципи, както Националният комитет.

Чл.34. Окръжните организации на територията на всяка област се групират в областни преображенски организации с ръководства от по 31 души. Те са свързващо звено между окръжните организации и Националния комитет и се учредяват по негово разпореждане.

Чл.35. В периода между конгресите ФП се ръководи от Национален комитет. Дейността на всички организационни звена се контролират от Национална контролна комисия в състав не по-малък от 3-ма души и не по-голям от 31 души.

Чл.36. Националният комитет се избира в състав не по-малък от 7 души и не по-голям от 255 души. Той се ръководи от постоянно действащо оперативно бюро в състав не по-малък от 4-ма души и не по-голям от 31 души.

Чл.37. Върховен орган на ФП е конгресът. Той подменя избраните от Учредителното събрание или от предходните конгреси ръководства на форума.
- Конгресът се свиква най-малко веднъж на всеки четири години по решение на Националния комитет.
- Извънреден конгрес се свиква при възникнали непредвидени обстоятелства по искане на председателя на форума или по искане на 2/3 от членовете на Националния комитет, или по искане на 1/3 от членовете на ФП.
- Решението за свикване на конгрес се съобщава най-малко 30 дни преди избраната дата на всички секционни координатори, които са задължени да уведомят членовете на своите секции в 7-дневен срок.
- Нормите за представителство и Мандатната комисия за свикване на конгрес се определят от Националния комитет или от Инициативен комитет в състав не по-малък от 15 души, избрани от правоимащите да свикат конгрес на форума. Нормите за представителство се определят най-малко 90 дни преди избраната дата.
- Конгресът се счита за действителен, ако са спазени определените норми за представителство и в него са участвали представители на най-малко 51% от местните секции на форума, определени според чл.31. на настоящия устав.
- Конгресът обсъжда докладите на Националния комитет и на Националната контролна комисия и взема решения по тях.
- Конгресът приема, допълва и изменя програмата и устава на ФП.
- Конгресът избира Национален комитет, Национална контролна комисия, председател на ФП и председател на Националната контролна комисия.
- Решенията на конгреса се вземат със съгласието на най-малко 2/3 от делегатите чрез явно гласуване.

Чл.38. За времето между конгресите ФП се ръководи от Национален комитет, който изпълнява следните функции:
а/ избира постоянно действащо Оперативно бюро чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство;
б/ заседава най-малко веднъж на всеки 3 месеца;
в/ одобрява или отхвърля направените предложения от членовете на форума;
г/ прави оценка на дейността на Оперативното бюро и на председателя;
д/ взема решения, които са задължителни за всички подразделения на форума;
е/ определя кандидатите за представители на ФП в органите на държавната и местната власт;
ж/ обсъжда предложенията и мненията, изпратени от членовете на ФП и от нисшестоящите ръководни органи.

Чл.39. За времето между конгресите могат да се свикват Национални конференции по искане на председателя на форума или по искане на 3/4 от членовете на Националния комитет. Свикването на Националната конференция се съобщава на членовете най-малко 40 дни преди избраната дата. Националната конференция действа като върховен орган на ФП, но няма правомощията да прави промени в устава и да прекратява съществуването на форума. Националната конференция се счита за действителна, ако в нея са участвали представители на най-малко 2/3 от местите секции на форума, определени от чл.31 на настоящия устав.

Чл.40. Националната контролна комисия заседава най-малко веднъж на всеки шест месеца:
а/ тя разглежда молби, жалби и предложения срещу решенията на местните и централните ръководни органи;
б/ контролира работата на Националния комитет и на Оперативното бюро;
в/ изработва отчетни доклади за забелязаните нередности;
г/ предлага мерки за поправяне на допуснатите слабости, както и за снемане от длъжност или за изключване на членовете на форума, които са направили недопустими нарушения на устава или не са изпълнили поетите от тях ангажименти.

Чл.41. Благоденствието на българския народ ще зависи от бързината, с която се формират изброените тук организационни структури на ФП и от активността на всеки член на форума в разпространяването на "Преображенската концепция".

Чл.42. Дейността на организационните единици, съставящи ФП, почива на следните принципи:
а/ пълна демократичност при избора на всеки ръководен орган;
б/ периодична отчетност на всеки ръководен орган пред неговите избиратели; в/ подчинение на малцинството пред болшинството;
г/ даване на възможност на малцинството да защитава и да доказва своите становища;
д/ задължителност на решенията по йерархията от горе надолу;
е/ автономност на всяка организационна единица при решаване на въпроси от местен характер;
ж/ гласност и публичност на действията на ФП;
з/ равенство в отношенията между членовете на форума, изградено на основата на искреност, другарска взаимопомощ, взаиморазбиране и взаимно уважение, без да се допускат каквито и да било предпочитания, привилегии, ограничения или пренебрегване на отделни личности;
и/ към всички подразделения на форума, състоящи се от повече от 14 души, се избират комисии за контрол в състав от един председател и най-малко двама членове.

Чл.43. Оперативно бюро в състав: председател, двама заместник-председатели и секретар, се избира, за да осъществява оперативното ръководство за изпълнение на взетите от конгреса, от националната конференция и от Националния комитет решения като:
а/ дефинира ясно и точно всяка поставена пред ФП задача и определя сроковете и лицата, които да осигурят нейното изпълнение;
б/ контролира изпълнението на така поставените задачи;
в/ отчита резултатите в предвидените за целта срокове.

Чл.44. Заседанията на Оперативното бюро се считат за действителни, когато присъстват повече от половината от неговите членове.

Чл.45. Дейността на общинските, окръжните /местните/ и областните преображенски организации се регламентира с допълнителни правилници, съобразени с настоящия устав, които се изработват при учредяването на всяка от тях и влизат в сила след одобряването им от Националния комитет.

Чл.46. Председателят на ФП се избира за срок от четири години. Неговите задължения са:
а/ да следи за точното придържане на дейността на форума към избраните програмни цели и задачи, записани в глава II от настоящия устав;
б/ да ръководи заседанията на Оперативното бюро и на Националния комитет;
в/ да представлява ФП пред държавните органи и обществените организации в страната и в чужбина;
г/ да делегира отделни свои пълномощия на своите заместници, когато е в невъзможност да изпълнява всички свои задължения;
д/ председателят е отговорен и се отчита за дейността си пред конгреса, а в периодите между двата конгреса - пред Националния комитет или пред Националната конференция;
е/ председателят предлага състава на Оперативното бюро по искане на Националния комитет или на конгреса;
ж/ председателят ръководи осъществяването на годишния финансов отчет, като осигурява приключването на всяка финансова година към 31 декември;
з/ председателят организира всяка година, в последния съботен ден от месец януари, годишно отчетно събрание с участието на Националния комитет и Националната контролна комисия. На годишното отчетно събрание могат да присъстват без право на глас и други членове на форума, но не повече от 100 души. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.


ГЛАВА VII
СИМВОЛИ НА ФП

Чл.47. Символ на ФП е схематичното представяне на предаването на информация между седемте членове на един новообособен кръжок в структурата на форума, като вляво от него се добавя схемата на изходната първична организационна единица, която е тричленното ядро.

Чл.48. Печатът на ФП е овален. В средата му е изобразен символът на форума /виж чл.47/, а по периферията е написано:
а/ от горната страна: /Форум "Преображение"/
б/ от долната страна: /Национален комитет - Варна/ или наименованието на съответното подразделение от структурата на форума, което взема решение да създаде свой печат.

Печатът на местните подразделения може да бъде кръгъл и да не съдържа целия символ на ФП, а само схематичното представяне на седемчленния преображенски кръжок.

Чл.49. Флагът на ФП е бяло правоъгълно платно, оградено с яркосиня ивица, в средата на което е изписан с яркосин цвят надпис: "Преображение", поставен над изображението на символа на ФП, също изписано с яркосин цвят.


ГЛАВА VIII
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФП

Чл.50. Форумът "Преображение" ще прекрати своята дейност, след като успее да предизвика 48-часово изясняване на "Преображенската концепция" пред българските телевизионни зрители и се стигне до референдум, който да потвърди дали българските избиратели желаят, или не желаят тази концепция да бъде внедрена в България за осъществяване на бърз и безболезнен преход към демокрация. Прекратяването става чрез свикване на конгрес и със съгласието на 51% от присъстващите делегати или по реда, предвиден от чл.22 от закона за политическите партии.


ГЛАВА IX
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.51. Настоящият устав е приет от подписаните 52-ма учредители на свиканото от тях на 12 декември 1992 година Учредително събрание, коригиран в съответствие със забележките на Софийския градски съд на техните събрания от 25 септември и 20 ноември 1993 година и окончателно одобрен от Учредителното събрание, проведено на 22 януари 1994 година във Варна.

Чл.52. Учредителното събрание избра пряко, с явно гласуване, Национален комитет в състав от 9-има души, които осъществяват ролята на ръководен орган на Форум "Преображение" до свикването на конгрес.

Чл.53. Учредителното събрание избра пряко, с явно гласуване, Национална контролна комисия в състав от 4-има души с мандат до свикването на конгрес.

Чл.54. Учредителното събрание избра пряко, с явно гласуване, председател на Форум "Преображение", който предложи четиричленно Оперативно бюро с мандат до свикването на конгрес. Предложението беше прието от учредителите с явно гласуване. Взето беше решение Форум "Преображение" да се представлява от председателя, като отделно от председателя останалите трима членове на Оперативното бюро заедно, но не поотделно, също могат да представляват Форум "Преображение".

Чл.55. Всички решения, записани в настоящата IX глава на устава бяха взети с пълно единодушие чрез явно гласуване.

Чл.56. Всички непредвидени в настоящия устав случаи се уреждат на основание на действащите закони в Република България.

/Пресслужба "Куриер"/


12:15:00    
31.10.1994 г. 


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!