31 октомври 1990

СОФИЯ, 31 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА                                       БРОЙ 215 /233/

СОФИЯ, 31 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО".


РОДИНАТА Е В ОПАСНОСТ!
ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОТ 25 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА И ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОТ 26 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА ДОКАЗАХА, ЧЕ НЕУМОЛИМО СЕ ПРИБЛИЖАВАМЕ КЪМ ТОЧКАТА НА КИПЕНЕТО. ТЪЙ Е, ПРИБЛИЖАВАМЕ СЕ КЪМ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА!

ГРАЖДАНСКА ВОЙНА С НЕПРЕДСКАЗУЕМИ ПОСЛЕДИЦИ, СРЕД КОИТО И ОПАСНОСТ ОТ РАЗПОКЪСВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ЦЯЛОСТ НА БЪЛГАРИЯ!

САМО СЛЕПЦИ НЕ МОГАТ ДА ВИДЯТ ТАЗИ ОПАСНОСТ!

ОТ ДРУГА СТРАНА, ПРОГРАМАТА ЗА РЕФОРМИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЛУКАНОВ НЕ САМО ЧЕ НЕ Е ПЪЛНА, ЧЕ НЕ ТОЧНА, НО Е И НЕРЕАЛИЗУЕМА!

В ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ПРОГРАМА НА ЛУКАНОВ, А СЪЩО ТАКА И В ПРЕДЛОЖЕНАТА АМЕРИКАНСКА ПРОГРАМА НА РАН И ТАЗИ НА КОЛЕКТИВА С РЪКОВОДИТЕЛ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ, В ЧАСТНОСТ В РАЗДЕЛИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ СЕ ПРОКАРВАТ ТЕНДЕНЦИИ, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ ЦЕЛОКУПНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ. ИМА ОПАСНОСТ ОТ РАЗПИЛЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО!

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ?

НИЕ ПОДДЪРЖАМЕ НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 10 АВГУСТ ТАЗИ ГОДИНА, В КОЯТО ПРЕДЛОЖИХМЕ СЪСТАВЯНЕТО НА ЕДНО ПРАВИТЕЛСТВО НА ШИРОКА КОАЛИЦИОННА ОСНОВА, В КОЕТО ДА УЧАСТВУВАТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ОТ КРАЙНАТА ЛЕВИЦА ДО КРАЙНАТА ДЕСНИЦА, САМО ЕДНО ТАКОВА ПРАВИТЕЛСТВО Е СПОСОБНО ДА ИЗВЕДЕ БЪЛГАРИЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ ХАОС, В КОЙТО ТЯ СЕ НАМИРА ПОНАСТОЯЩЕМ. ОТ ДРУГА СТРАНА, ТОВА Е МОМЕНТЪТ НА ВЪРХОВНАТА ПРОВЕРКА, КОГАТО ВСЯКА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА ЩЕ ДОКАЖЕ НА ДЕЛО ДАЛИ МИЛЕЕ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ, ИЛИ ПОСТАВЯ КОТЕРИЙНИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ НАД ВСИЧКО!

В ПРИЛОЖЕНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПЛАТФОРМА КЪМ ЦИТИРАНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ Е ПОСОЧЕНО КАК БЪЛГАРИЯ МОЖЕ В МНОГО КРАТЪК СРОК ОТ 18 ДО 24 МЕСЕЦА ДА ВЪЗСТАНОВИ РАВНОВЕСИЕТО НА ИКОНОМИКАТА СИ, ПРИЛАГАЙКИ ПАЗАРНИЯ МЕХАНИЗЪМ. В ТОЧКА ТРЕТА НА ПОСОЧЕНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПЛАТФОРМА СЕ КАЗВА - ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ - КОЯ, ДОКОЛКО И КАК?

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ НАЦИОНАЛНАТА ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ЗАПАЗЕНА ДОРИ И ЧРЕЗ ПРИВАТИЗАЦИЯ!

НЕДОПУСТИМО Е ТОВА НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО, КАСАЕ СЕ ЗА ОКОЛО 5000 ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪЗДАДЕНИ С ТРУДА, ПОТТА, СЪЛЗИТЕ И НАДЕЖДИТЕ НА ЦЯЛ НАРОД, ДА БЪДЕ РАЗПИЛЯНО!

В ТАЗИ НАСОКА НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ТЕЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОСРЕДСТВОМ ПОМОЩТА НА ЕДИН МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ КОНСОРЦИУМ, В КОЙТО ДА УЧАСТВУВАТ АМЕРИКАНСКИ, АНГЛИЙСКИ, ГЕРМАНСКИ, ФРЕНСКИ И ЯПОНСКИ КАПИТАЛИ, ДА БЪДАТ ПРЕДЛОЖЕНИ В РАМКИТЕ НА 40 НА СТО ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ, КАТО ЗАПЛАТЯТ РАВНОСТОЙНОСТТА НА ТОВА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В СВОБОДНА КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА. НА ТЕЗИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ ПО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ СЛЕДВА ДА ИМ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЕЗИ ВЕЧЕ СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИ КОИТО ДЪРЖАВАТА СИ ЗАПАЗВА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В РАЗМЕР НА 60 НА СТО, А ЧУЖДЕСТРАННИЯТ ИНВЕСТИТОР ПРИТЕЖАВА 40 НА СТО ДЯЛОВО УЧАСТИЕ. БАЛАНСОВАТА ПЕЧАЛБА НА ТЕЗИ СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕНА ОТ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ. ПО ТОЗИ НАЧИН ЧУЖДЕСТРАННИЯТ ИНВЕСТИТОР ЩЕ РАЦИОНАЛИЗИРА И ВНЕДРЯВА В ТЕЗИ СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ВИНАГИ ТЕХНОЛОГИИ НА СВЕТОВНО РАВНИЩЕ. СТИМУЛЪТ ЗА ПЕЧАЛБА ЩЕ ГО КАРА ДА ВЪРШИ ТОВА! ЗАЩОТО НЯМА ГУБЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ, НЯМА НЕРЕНТАБИЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИМА ЛОШО СТОПАНИСВАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ!

А ТЪЙ КАТО ЗАКЪСНЯХМЕ С ИЗРАБОТВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ, КОЯТО СЧИТАМЕ, ЧЕ ЩЕ СЛЕДВА ДА БЪДЕ СЪСТАВЕНА НА ОСНОВАТА НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, ТО ТРЯБВА С РЕФЕРЕНДУМ ДА БЪДЕ УТВЪРДЕН ТОЗИ НАЧИН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ВЪЗЛИЗАЩА НА ОКОЛО 120 000 000 000 ЛЕВА ОСНОВНИ ФОНДОВЕ - ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ НА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ. ПОСРЕДСТВОМ ТОЗИ РЕФЕРЕНДУМ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ЩЕ ИМАТ РЕАЛНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ТЕХНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ОТ НАША СТРАНА СПОСОБ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ НЕ Е ПРОТИВ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. НАПРОТИВ, ОСНОВНА НОРМА В ПРОГРАМАТА НА НАШАТА ПАРТИЯ Е ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНАТА И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ! ВСЕКИ ИМА ПРАВО СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА И УСИЛИЯ, А СЪЩО И СЪС СРЕДСТВАТА И УСИЛИЯТА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СИ СЪДРУЖНИЦИ ДА СЪЗДАВА МАТЕРИАЛНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ И ТОВА СЛЕДВА ДА БЪДЕ ЗАЛОЖЕНО КАТО НЕОТМЕНИМО ПРАВО В БЪДЕЩАТА КОНСТИТУЦИЯ. НО СЕГА, КОГАТО СЕ НАМИРАМЕ В СИТУАЦИЯ НА ДЪЛБОКА ИКОНОМИЧЕСКА КАТАСТРОФА, ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ДА ИЗЛЕЗЕМ БЪРЗО ОТ НЕЯ, ЗАПАЗВАЙКИ СЪЗДАДЕНОТО ОТ ЦЯЛ НАРОД НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО, Е ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ОТ НАС СПОСОБ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ТАЗИ ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ.

НАБРАНИТЕ СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖБАТА НА ЧАСТ ОТ ТОВА НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗУВАНИ КАКТО СЛЕДВА: ЕДНА ЧАСТ ДА БЪДЕ УПОТРЕБЕНА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪЛГОВЕТЕ НИ КЪМ ЧУЖДИТЕ КРЕДИТОРИ, А С ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ДА БЪДЕ ОБРАЗУВАН ЕДИН НЕНАКЪРНИМ ПОРТФЕЙЛ ОТ КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ ВЪВ ВЪНШНИ ДЕЙНОСТИ - КУПУВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, ПРОМИШЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ И ДРУГИ. ПО ТОЗИ НАЧИН НИЕ МОЖЕМ БЪРЗО ДА НАПРАВИМ НАЦИОНАЛНАТА НИ ВАЛУТА - БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ -КОНВЕРТИРУЕМА!

А ЕЖЕГОДНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПЕЧАЛБИТЕ НА ТЕЗИ СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ШЕ ПОЗВОЛЯТ НА ДЪРЖАВАТА УСПЕШНО ДА РЕАЛИЗИРА ПРОГРАМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СТРАНАТА.

ВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕ НЯМА!

ПО НАШИ ИЗЧИСЛЕНИЯ - ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ АПРИЛ 1991 ГОДИНА, ЗА ДА МОЖЕМ ДА ПОСРЕЩНЕМ ИДВАЩАТА ЗИМА, ЗА ДА МОЖЕМ ДА ОСИГУРИМ НЕОБХОДИМОТО ГОРИВО, ХРАНАТА НА ЖИВОТНИТЕ, НЕДОСТИГАЩАТА ХРАНА И ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, НА БЪЛГАРИЯ СА НЕОБХОДИМИ ОКОЛО ТРИ МИЛИАРДА СЕДЕМСТОТИН И ШЕСТДЕСЕТ ЩАТСКИ ДОЛАРА ПО ТЕКУЩИ МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕНИ ЗА ПЛАЩАНЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ ГОРИВА, ХРАНИ И ДРУГИ.

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЛУКАНОВ СЕ НАДЯВА ДА ПОЛУЧИ ТАКИВА СУМИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА, А ТАЗИ БАНКА, ДОКОЛКОТО Е ИЗВЕСТНО, ТРУДНО ОТПУСКА КРЕДИТИ ЗА ХУМАНИТАРНИ ЦЕЛИ!

ВСИЧКО ТОВА НИ КАРА ДА ЗАЯВИМ:

ЗВАНИТЕ И НЕЗВАНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЯМА ДА МОГАТ ДА СЕ СПРАВЯТ С ПОЛОЖЕНИЕТО. ЗВАНИ И НЕЗВАНИ, ЗАЩОТО, ДОКАТО МАНДАТНАТА КОМИСИЯ ПРИ ТОВА СЪБРАНИЕ НЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ ЗА ЗАКОННОСТТА НА ИЗБОРИТЕ, НЕ МОЖЕМ ДА ЗНАЕМ КОЙ Е ЗВАН И КОЙ НЕ Е ЗВАН НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ!

ТОВА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ДОПУСНА ДА БЪДЕ ИЗБРАН ЕДИН НЕЛЕГИТИМЕН ПРЕЗИДЕНТ ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ЕДИН ЛЕГИТИМЕН ПРЕЗИДЕНТ! ТЕКСТЪТ НА ЧЛ.78 Т.16 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, КОЯТО ПОНАСТОЯЩЕМ Е В СИЛА, Е КАТЕГОРИЧЕН!

ТОВА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ЗА ТРИ МЕСЕЦА НЕ МОЖА ДА ПРИЕМЕ ЕДИН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ СИ РЕД!

ТОВА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО СЕ ЗАНИМАВА С РЕШАВАНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИ ВЪПРОСИ, ВМЕСТО ДА ВЗЕМЕ ДА ИЗГОТВИ ОСНОВНИЯ ЗАКОН НА ДЪРЖАВАТА НИ - КОНСТИТУЦИЯТА, ЧРЕЗ КОЯТО ЕДИНСТВЕНО МОЖЕМ ДА ДОКАЖЕМ НА ЦЕЛИЯ СВЯТ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ВЕЧЕ ЕДНА ИСТИНСКА СВОБОДНА И ДЕМОКРАТИЧНА СТРАНА!

ЕТО ЗАЩО ТВЪРДИМ, ЧЕ ТОВА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЯМА ДА МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ С КРИЗИСНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРИЯ!

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕ, ВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕ НЯМА! ВРЕМЕ Е ВЕЧЕ ДА ВЗЕМЕШ СЪДБАТА В СОБСТВЕНИТЕ СИ РЪЦЕ!

ЗА ДА НЕ КАЖЕМ УТРЕ, КАКТО Е КАЗАЛ НАВРЕМЕТО БЕНКОВСКИ:    "НА ОРЪЖИЕ, БРАТЯ!".

СОФИЯ, 29 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА

ИВАН ДУНДАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИК НА НС "ЗВЕНО"

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X   

СОФИЯ, 31 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НА ДЕПУТАТА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЮНАЛ ЛЮТФИЕВ - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, НАПРАВЕНО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТА НА 30 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УПЪЛНОМОЩЕН СЪМ ДА ЗАЯВЯ, ЧЕ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ В ЗНАК НА ПРОТЕСТ РЕШИ ДА БОЙКОТИРА ДНЕШНОТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ ДО 17,30 Ч. ПО СЛЕДНИТЕ ПРИЧИНИ:

1. ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ СЪДЪРЖА ОТДЕЛЕН РАЗДЕЛ, ГАРАНТИРАЩ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЧОВЕКА НА РАВНОПРАВНА ОСНОВА.

2. ПРОГРАМАТА НЕ ПРЕДВИЖДА СРОЧНИ И ЕФИКАСНИ МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, МАСОВО НАРУШЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ "ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС".

ВСИЧКИ СМЕ СВИДЕТЕЛИ, ЧЕ НАПРЕЖЕНИЕТО В СТРАНАТА РАСТЕ. НИЕ КАТО ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НАПРАВИХМЕ НЕОБХОДИМОТО ЗА СВОЕВРЕМЕННОТО РЕШАВАНЕ ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОБЛЕМИТЕ, КАТО:

1. ИЗУЧАВАНЕТО НА ЕЗИКА В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА;
2. ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;
3. РЕШАВАНЕТО НА ЖИЛИЩНИТЕ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАСЕГНАТИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

ЗА ТРИ МЕСЕЦА ПО ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ НЕ БЕШЕ НАПРАВЕНО НИЩО.

СЛЕД 17,30 Ч. ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ С ОБСТОЙНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/, ВНЕСЕНА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 30 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ,
ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МЕСЕЦА РАБОТИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ - ВЪРХОВНИЯТ ОРГАН НА ВЛАСТТА В БЪЛГАРИЯ. ДОРИ И НАЙ-ЕЛЕМЕНТАРНАТА РАВНОСМЕТКА ПОКАЗВА, ЧЕ ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД НЕ СА РЕШЕНИ ОСНОВНИТЕ, ВЪЗЛОВИ ПРОБЛЕМИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНА ДЪРЖАВАТА НИ, А ОТ ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ ЗАВИСИ МИРНИЯТ ПРЕХОД ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА. НЕШО ПОВЕЧЕ. НАЛИЦЕ Е ПОЛИТИЧЕСКИ ЕКСТРЕМИЗЪМ С ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕОФАШИЗЪМ, ЧИИТО ДЕЙСТВИЯ МИНИРАТ ПРОЦЕСА НА РАДИКАЛНАТА РЕФОРМА, ВКЛЮЧВАЩА И ЦЯЛОСТНОТО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА ЗА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ. БЕЗОТГОВОРНО СЕ УДЪЛЖАВА ПАРЛАМЕНТАРНОТО ВРЕМЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ВЪПРОСИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛЕН, ПОЛИТИЧЕСКИ, ПРАВЕН И ХУМАНИТАРЕН ХАРАКТЕР. ЛИПСВА ПАРЛАМЕНТАРЕН ДИАЛОГ КАТО УСЛОВИЕ СИНЕКВАНОН ЗА СЪГЛАСУВАНЕ ДЕЙСТВИЯТА НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ СИЛИ, КОЕТО СЪЗДАВА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРАВИТЕЛСТВЕНА КРИЗА, ЗАПЛАШВАЩА ДА ПРЕРАСНЕ В ПАРЛАМЕНТАРНА. ПОДОБНА СИТУАЦИЯ ЩЕ НАРУШИ И БЕЗ ТОВА ДЕЛИКАТНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ БАЛАНС В СТРАНАТА И ЩЕ ДОВЕДЕ ДО НЕКОНТРОЛИРУЕМОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРАСТИ В БЪЛГАРИЯ.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И НЕГОВАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА СА ЗА ГАРАНТИРАНЕ ОТ ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА НА МИРНИЯ ПРЕХОД И ЕДНОВРЕМЕННО ЗА ТВЪРД КУРС ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА СТРАНАТА ОТ КАТАСТРОФАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ЗА СРОЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И БЕЗУСЛОВНО ЗАЧИТАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И РАВНОПРАВНО УЧАСТИЕ В КУЛТУРНИЯ И ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА.

ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е ЗА КОНСТРУКТИВЕН ПАРЛАМЕНТАРЕН ДИАЛОГ С ОГЛЕД ПОСТИГАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПАРЛАМЕНТАРЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСЕНСУС КАТО НЕОБХОДИМО ПОЛИТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА НЕОБРАТИМИЯ ХАРАКТЕР НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ И ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕАЛНО ФУНКЦИОНИРАЩА ПРАВОВА, ЦИВИЛИЗОВАНА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА.

СОФИЯ, 30 ОКТОМВРИ 1990 Г.         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОЦЕНКА /ЧАСТ ВТОРА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА. ОЦЕНКАТА Е ПРИЕТА НА ИЗВЪНРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО, СЪСТОЯЛА СЕ НА 20-21 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


В БЕЗПЛОДНИ ПРЕГОВОРИ ОКОЛО "КРЪГЛАТА МАСА", НА КОИТО УЧАСТВУВАХА САМО ОГРАНИЧЕН КРЪГ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЯТЕЛИ, А НЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЯЛАТА НАША ОБЩЕСТВЕНОСТ /ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ СЪЩО БЕШЕ ИЗКЛЮЧЕНО ОТ ТЕЗИ ПРЕГОВОРИ/, СЕ ПРИЕМАХА РЕШЕНИЯ, КОИТО ЗА МНОГО ГОДИНИ НАРЕД ЩЯХА ДА РЕШАТ СЪДБАТА НА НАШАТА РОДИНА. ТАКА БЯХА ЗАГУБЕНИ ОКОЛО 4 МЕСЕЦА - ОТ М.ДЕКЕМВРИ 1989 Г. ДО М. АПРИЛ 1990 Г. ТЕЗИ ПРЕГОВОРИ НЕ ПОЗВОЛИХА НА ОПОЗИЦИЯТА ДА СЕ ОБЕДИНИ И УКРЕПНЕ. ТЕ Я ЗАВАРИХА НЕПОДГОТВЕНА ЗА ИЗБОРИТЕ И КОЕТО Е ОСНОВНОТО - РАЗЕДИНЕНА. ТОВА ПРЕДОПРЕДЕЛИ КАКТО НЕЙНАТА СЛАБОСТ, ТАКА И ПОЛУЧЕНИТЕ НА ИЗБОРНИТЕ ДАТИ РЕЗУЛТАТИ. ЦЕЛТА, КОЯТО ПРЕСЛЕДВАШЕ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ С ПРОТАКАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ ОКОЛО "КРЪГЛАТА МАСА", БЕ ПОСТИГНАТА. ПАРТИЯТА СЕ КОНСОЛИДИРА И НЕ ПОЗВОЛИ НА ОПОЗИЦИЯТА ДА СТОРИ СЪЩОТО.

КАКВО БИ МОГЛА ДА СТОРИ ОПОЗИЦИЯТА, ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕ СЛУЧИЛОТО СЕ? НЕЩО МНОГО ПРОСТО - ДА НЕ СЕ СЪГЛАСИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ НА ТОЛКОВА РАННА ДАТА. ЗА ТОВА АПЕЛИРАХА И НЯКОИ ОТ НЕЙНИТЕ ДАЛНОВИДНИ ЛИДЕРИ - НАПРИМЕР ВОДАЧЪТ НА ОПОЗИЦИОННИЯ БЗНС " НИКОЛА ПЕТКОВ", ДЪЛГОГОДИШНИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИК МИЛАН ДРЕНЧЕВ, ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И НЯКОИ ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ. РАЗУМНИТЕ ДОВОДИ ОБАЧЕ БЯХА ПРЕНЕБРЕГНАТИ ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ВСИЧКО ПО-НАТАТЪК ТРЪГНА ПО КОЛОВОЗА, НАЧЕРТАН ОТ СТРАТЕЗИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.

ЗАКОНЪТ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ БЕ ПРИЕТ В НАЧАЛОТО НА М. АПРИЛ 1990 Г. БЛИЗО 5 МЕСЕЦА ПРЕДИ ТОВА, КАТО СЕ ЗАПОЧНЕ ОТ ДАТАТА НА СВАЛЯНЕТО НА ПАРТИЙНИЯ БОС ТОДОР ЖИВКОВ - 10 НОЕМВРИ 1989 Г., В БЪЛГАРИЯ СЪЩЕСТВУВАШЕ СИТУАЦИЯ НА ДВУВЛАСТИЕ.

НАРЕД С УТВЪРДЕНАТА ПО ЗАКОНЕН ПЪТ И ЛЕГАЛНО ДЕЙСТВУВАЩА ВЛАСТ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРЕДСТАВЕНА ЧРЕЗ СВОИТЕ ВИСШИ ОРГАНИ -НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДЕЙСТВУВАШЕ ОТЧАСТИ И ЕДНА ДРУГА ВЛАСТ - ТАЗИ НА ОПОЗИЦИЯТА, КОЯТО БЕШЕ ВКЛЮЧЕНА В РАЗИСКВАНИЯТА ОКОЛО "КРЪГЛАТА МАСА" И КОЯТО ПОСТАВЯШЕ ИСКАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЯ ДОРИ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ /ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ/, ПРЕД МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ /ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ/ И ДАЖЕ ПРЕД СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. ТЕЗИ ИСКАНИЯ БЯХА ОТ РОДА НА СЛЕДНИТЕ: ДА СЕ РАЗТУРИ ТОГАВА ДЕЙСТВУВАЩОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДА СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА НОВО - ПРИ ТОВА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ; ДА СЕ ДЕПОЛИТИЗИРАТ ВОЕННИТЕ И НАКАЗАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ; ДА СЕ РАЗГРАДИ СИСТЕМАТА, УТВЪРЖДАВАЩА СЪЗДАВАНЕТО НА ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА БКП В ПРЕДПРИЯТИЯТА И УЧРЕЖДЕНИЯТА; ДА СЕ ДАДЕ ОБЩА И ПЪЛНА АМНИСТИЯ НА ОСЪДЕНИТЕ В МИНАЛОТО ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ; ДА СЕ ВЪВЕДЕ В СТРАНАТА МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА; ДА СЕ ПРЕУСТРОИ ИКОНОМИКАТА И ЦЕЛИЯТ НАШ КУЛТУРЕН И ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ И Т.Н.

ЧАСТ ОТ ТЕЗИ ИСКАНИЯ БЯХА ИЗПЪЛНЕНИ НЕЗАБАВНО - НАПРИМЕР РАЗРЕШАВАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ. ЗА ДРУГА ЧАСТ ОТ ИСКАНИЯТА БЕШЕ ОБЕЩАНО, ЧЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ В БЛИЗКО БЪДЕЩЕ - НАПРИМЕР ЗА РАЗПУСКАНЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ИЗБОР НА НОВО - ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ЗА ТРЕТА ЧАСТ ОТ ИСКАНИЯТА БЕШЕ СИМУЛИРАНО, ЧЕ ОЩЕ В МОМЕНТА СА ИЗПЪЛНЕНИ - НАПРИМЕР ТЕЗИ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА ВОЕННИТЕ И НАКАЗАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, НА СЪДА И ТЕЗИ, ВОДЕЩИ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА СТРАНАТА. ЗА ЧЕТВЪРТА ЧАСТ ОТ ИСКАНИЯТА ЗАПОЧНАХА БЕЗРЕЗУЛТАТНИ И ДЪЛГО ПРОТОЧИЛИ СЕ ПРЕГОВОРИ - НАПРИМЕР ЗА ДАВАНЕ НА АМНИСТИЯ НА ОСЪДЕНИТЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ. А ПЕТА ЧАСТ ОТ ИСКАНИЯТА ДАЖЕ НЕ БЯХА ПОСТАВЕНИ НА РАЗИСКВАНЕ - НАПРИМЕР ЗА НАЧИНА, ПО КОЙТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ РАЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА, И ЗА ЕТАПИТЕ, ПРЕЗ КОИТО ТО ТРЯБВА ДА ПРЕМИНЕ. ИЗОБЩО ПО ТОВА ВРЕМЕ КРИТЕРИЙ, ОТ КОЙТО БКП СЕ ПОЛЗУВАШЕ, БЕ ИЗГОДАТА, ОСИГУРЯВАНА ОТ ЕДНО ИЛИ ДРУГО РЕШЕНИЕ. ЗАЩО НАПРИМЕР БЕ РАЗРЕШЕНО НЕЗАБАВНО ОБРАЗУВАНЕТО НА МНОГО НА БРОЙ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ? ЗАЩОТО ТОВА РАЗЕДИНЯВАШЕ ОПОЗИЦИЯТА, А В ЕДИНСТВОТО БЕ НЕЙНАТА СИЛА. ИЛИ ЗАЩО НЕ СЕ ДАДЕ ПЪЛНА И БЕЗУСЛОВНА АМНИСТИЯ НА ОСЪДЕНИТЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ ОТ МИНАЛОТО? ЗАЩОТО ПРИ ТЕЗИ СЛУЧАИ ВОДАЧИТЕ НА ОПОЗИЦИЯТА, ХОРА, ПОЛЗУВАЩИ СЕ С ВИСОК АВТОРИТЕТ, ЩЕ СЕ ЗАВЪРНАТ В СТРАНАТА И ЩЕ УЧАСТВУВАТ В ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ.

ОТ СЪЩАТА ГЛЕДНА ТОЧКА МОЖЕ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА И ЗАКОНЪТ ЗА ИЗБОРИТЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ТОЙ БЕ ПОДГОТВЕН ТАЙНО ОТ ОПОЗИЦИЯТА, ПРИ ТОВА ОТ СПЕЦИАЛИСТИ, ДОБРЕ СПРАВЯЩИ СЕ С ТАЗИ МАТЕРИЯ. ЧРЕЗ ЧЛ. 76 НАПРИМЕР НА ТОЗИ ЗАКОН БЕ ОТНЕТО ПРАВОТО НА МАЛКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, СЪБРАЛИ ПОД 4 НА СТО ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ, ДА ПОЛУЧАТ ДЕПУТАТСКИ МАНДАТ ПО МНОГОМАНДАТНАТА СИСТЕМА. ТОВА СТРУВА НА ПО-МАЛКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ 6 ДЕПУТАТСКИ МЕСТА ПО МНОГОМАНДАТНАТА СИСТЕМА И ОЩЕ 6 ПО ЕДНОМАНДАТНАТА СИСТЕМА, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ В ЗАКОНА БЕШЕ ВЪВЕДЕНА ЦЕНТРАЛНА ЛИСТА /НЕЩО, КОЕТО НЕГОВИТЕ СЪСТАВИТЕЛИ БЛАГОРАЗУМНО БЯХА ПРОПУСНАЛИ ДА НАПРАВЯТ/. СЪЩО ТАКА ПОРАДИ ЛИПСА В ЗАКОНА НА ЦЕНТРАЛНА ЛИСТА ОРАНЖЕВИЯТ БЗНС ЗАГУБИ ПО ЕДНОМАНДАТНАТА СИСТЕМА 16 ДЕПУТАТСКИ МЕСТА, А ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - 1 МЯСТО.

ЧРЕЗ ДРУГ ЕДИН ЧЛЕН НА ЗАКОНА - ЧЛ. 77, СЕ УВРЕЖДАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ОНЕЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОИТО СА ПОЛУЧИЛИ ГЛАСОВЕ САМО МАЛКО НАД 4-ПРОЦЕНТОВАТА ГРАНИЦА. В СЛУЧАЯ ТОВА СА БЗНС И ДПС. СПОРЕД ФОРМУЛИРАНОТО В ТОЗИ ЗАКОН ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ, 200-ТЕ ДЕПУТАТСКИ МЕСТА ПО ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ПО МЕТОД, УТВЪРДЕН ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/. ТАЗИ КОМИСИЯ ДО ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ /РЕШЕНИЕТО Й Е ПУБЛИКУВАНО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК САМО ДВА ДНИ - САМО 48 ЧАСА! - ПРЕДИ ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ/ НЕ ДОВЕДЕ ДО ЗНАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ СИСТЕМАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕПУТАТСКИТЕ МЕСТА, ОТДЕЛЕНИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ПО МНОГОМАНДАТНИЯ /ПРОПОРЦИОНАЛЕН/ ПОДХОД. НАКРАЯ ЦИК ПРЕДЛОЖИ, И ТОВА БЕ ПРИЕТО, ДА СЕ ИЗПОЛЗУВА МЕТОДИКАТА НА БЕЛГИЙСКИЯ МАТЕМАТИК Д’ОНТ, КОЯТО Е В УЩЪРБ НА ПО-МАЛКИТЕ ПАРТИИ.

СЪЩО ТАКА, СПОРЕД ЧЛ. 18 ОТ ЗАКОНА: "ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РЕПУБЛИКАТА ОБРАЗУВА И ОБЯВЯВА ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ"..."И ОПРЕДЕЛЯ БРОЯ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В МНОГОМАНДАТНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ". СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ЧЛЕН ОТ ЗАКОНА РАЗВЪРЗВА РЪЦЕТЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ТОЙ ОПРЕДЕЛЯ РАЗЛИЧНИ ПО ГОЛЕМИНА ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ ПО ЕДНОМАНДАТНАТА СИСТЕМА - ОТ 30 ХИЛЯДИ ДУШИ ПОСТОЯННО НАСЕЛЕНИЕ /НАПРИМЕР СИМИТЛИ/ ДО КЪМ 50 ХИЛЯДИ ДУШИ /НАПРИМЕР МОМЧИЛГРАД, СВИЛЕНГРАД, ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ТОЛБУХИН /СЕГА ДОБРИЧ - Б.Р./ И ДРУГИ РАЙОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩО ОПОЗИЦИОННО НАСТРОЕНО НАСЕЛЕНИЕ. НА ПРАКТИКА ТОВА ОЗНАЧАВА ЕДИН ПРАВИТЕЛСТВЕН ДЕПУТАТ ДА БЪДЕ ИЗБРАН С ПО-МАЛЪК БРОЙ ГЛАСОВЕ, ДОКАТО ЕДИН ОПОЗИЦИОНЕН ДЕПУТАТ ДА БЪДЕ ИЗБРАН С МНОГО ПО-ГОЛЯМ БРОЙ ГЛАСОВЕ.

И ОЩЕ НЕЩО - РАЗПОЛАГАЙКИ С ТОЧНИ ДАННИ ЗА ЕТНОГРАФСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА ЕДНОМАНДАТНИТЕ РАЙОНИ ГИ РАЗДЕЛИ ТАКА, ЧЕ ВКЛЮЧИ РАЙОНИ С БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ С ТАКИВА С НЕБЪЛГАРСКО. ТАКА БЕ ОТНЕТА ВЪЗМОЖНОСТТА В ТЯХ ДА БЪДАТ ИЗБРАНИ ОПОЗИЦИОННО НАСТРОЕНИ ДЕПУТАТИ. ПО ПОДОБЕН НАЧИН СЕ ПОСТЪПИ В ГРАДОВЕТЕ ШУМЕН, РАЗГРАД, ТЪРГОВИЩЕ, КЪРДЖАЛИ, ТОЛБУХИН. ТОЗИ ПОДХОД Е ОТДАВНА ИЗВЕСТЕН В ИЗБОРНАТА ПРАКТИКА И СЕ НАРИЧА "ИЗБОРНА ГЕОГРАФИЯ". ЛОШОТО В СЛУЧАЯ БЕ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ВЪПРОСЪТ ЗА ГРАНИЦИТЕ НА ЕДНОМАНДАТНИТЕ РАЙОНИ БЕ ПРЕДРЕШЕН БЕЗ УЧАСТИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И ПО СПЕШНОСТ БЕ ГЛАСУВАН И ОДОБРЕН ОТ НЕЯ ОЩЕ НА ПЪРВОТО Й ЗАСЕДАНИЕ. НА НЕГО БЕ "ПРОПУСНАТО" ДА БЪДАТ ПОКАНЕНИ ДА ПРИСЪСТВУВАТ ЧЛЕНОВЕТЕ - ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОПОЗИЦИЯТА, И ВСИЧКО БЕ РЕШЕНО В ТЯХНО ОТСЪСТВИЕ. НА ПОСЛЕДВАЛИЯ ПРОТЕСТ ПО ТОЗИ ПОВОД БЕ ПОДНЕСЕНО ИЗВИНЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦИК ПРОФ. ЖИВКО СТАЛЕВ, НО ВЪПРОСЪТ НЕ БЕ ПРЕРАЗГЛЕДАН. САМО С ТОЗИ ПОДХОД ОПОЗИЦИЯТА БЕ ОЩЕТЕНА С ОКОЛО 25-30 ДЕПУТАТСКИ МЕСТА.

МАНИПУЛИРАНО БЕ ИЗБИРАТЕЛНОТО ПРАВО НА СРОЧНОСЛУЖЕЩИТЕ ВОЕННИ И НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА. ПРАВИЛАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА И ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В АРМИЯТА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОТ МИНИСТЪРА НА НАРОДНАТА ОТБРАНА /ЧЛ.47 ОТ ЗАКОНА/, А ТОЙ ГИ ФОРМУЛИРА ТАКА, ЧЕ ТЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАХА САМО ЕДНА ПАРТИЯ - БСП. ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ БЯХА ОПРЕДЕЛЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ УРНИ И ТЕ ГЛАСУВАХА ОТДЕЛНО ОТ ЦИВИЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ. И ДОСЕГА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ НЕ СА ОБЯВЕНИ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.

ОТ ДРУГА СТРАНА, НА ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ В ЕМИГРАЦИЯ, СПОРЕД ЧЛ.ЧЛ.10,11,24 И ДР. БЯХА ОГРАНИЧЕНИ ИЛИ ОТНЕТИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ ПРАВА. В СЛУЧАЯ СТАВА ВЪПРОС НЕ ЗА ОТДЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛИ, А ЗА НЕКОЛКОСТОТИН ДУШИ, ГЛАВНО ОПОЗИЦИОННО НАСТРОЕНИ ИЗБИРАТЕЛИ, Т.Е. ЗА СЪДБАТА НА ОКОЛО 40-60 ДЕПУТАТСКИ МЕСТА.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ В НАШАТА СТРАНА ИЗБОРИ НА 10 И 17 ЮНИ 1990 Г. ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СА ПРЕДСТАВЕНИ НА ДОЛНАТА ТАБЛИЦА. ОТ НЕЯ СЕ ВИЖДАТ КОНКРЕТНИТЕ ЧИСЛЕНИ ДАННИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ОТДЕЛНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ РАЙОНИ НА СТРАНАТА. ИЗБОРИТЕ СА СПЕЧЕЛЕНИ ОТ БСП /ПРИБЛИЗИТЕЛНО 47 НА СТО ОТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ СА ДАЛИ ВОТ НА ДОВЕРИЕ ЗА ТАЗИ ПАРТИЯ/. НА ВТОРО МЯСТО Е КЛАСИРАН СДС /С 36 НА СТО/, НА ТРЕТО МЯСТО ЗАСТАВА КАЗИОННИЯТ БЗНС /ОКОЛО 8 НА СТО/, А НА ЧЕТВЪРТО ДПС /С ОКОЛО 6 НА СТО/. ПО ОТНОШЕНИЕ БРОЯ НА ИЗБРАНИТЕ ДЕПУТАТИ ОТНОВО НА ПЪРВО МЯСТО ЗАСТАВА БСП /211 ДЕПУТАТИ/, НА ВТОРО - СДС /144 ДЕПУТАТИ/, А НА ТРЕТО, КАТО ТРЕТА ПАРЛАМЕНТАРНА СИЛА, ИЗЛИЗА ДПС /С 23 ДЕПУТАТИ/. НА ЧЕТВЪРТО МЯСТО /ОЩЕ ЕДНА АНОМАЛИЯ/ ЗАСТАВА ОРАНЖЕВИЯТ БЗНС /С 16 ДЕПУТАТИ/. ИНТЕРЕСНО Е ДА СЕ ОБЯСНИ ЗАЩО БЗНС, СЛЕД КАТО ПОЛУЧИ ПОВЕЧЕ ГЛАСОВЕ ОТ ДПС, ВЗЕ С ОКОЛО 1/3 ПО-МАЛКО ДЕПУТАТСКИ МЕСТА. ОБЯСНЕНИЕТО Е СВЪРЗАНО С НЕСЪВЪРШЕНСТВАТА НА ЗАКОНА ЗА ИЗБОРИТЕ. ЛИПСАТА В НЕГО НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА ЛИСТА, ЦЕНТРАЛИЗИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ГЛАСУВАЛО ЗА ДПС В МАЛКО НА БРОЙ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ И РЕСПЕКТИВНО ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ГЛАСУВАЛО ЗА БЗНС ВЪВ ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА. НО НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДПС СЕ ФОРМИРА КАТО ТРЕТА ПО МОЩ ПАРЛАМЕНТАРНА СИЛА В СТРАНАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 31 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ НА СОЦИАЛИСТИ "НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА". ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

ПОВОД ЗА НАШЕТО ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВАС Е РЕШЕНИЕТО НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ВЛЯЗЛО В СИЛА ОТ 15 ОКТОМВРИ 1990 Г., ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В ПАРТИИ И ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ ИЗБОРНИ РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ В ТУ ПО ВРЕМЕ НА МАНДАТА СИ.

ТРЕВОЖЕН Е ФАКТЪТ, ЧЕ ТОЗИ ПРОЦЕС, ЗАПОЧНАЛ В СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", СЕ РАЗПРОСТИРА ПОСТЪПАТЕЛНО ВЪВ ВСИЧКИ ВУЗОВЕ И ДРУГИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И ЦЕЛИ ПО СЪЩЕСТВО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ ДА НЕ БЪДАТ ИЗБИРАНИ В РЪКОВОДНИ ОРГАНИ В СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

ПРИЕТОТО РЕШЕНИЕ НЕ САМО ОГРАНИЧАВА ПРАВАТА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, НО И ПРОТИВОРЕЧИ КАКТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДЕЙСТВУБАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /ЧЛ. 5, 52 И 54/, ТАКА И НА ОБЩОПРИЕТИТЕ ПРИНЦИПИ И НОРМИ НА СЪВРЕМЕННОТО МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО В ТАЗИ ОБЛАСТ.

ПРЕДИ ВСИЧКО СЛЕДВА ДА СЕ ПОСОЧИ, ЧЕ СЕ НАРУШАВАТ ПРИЕТИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ НРБ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТАКИВА УНИВЕРСАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ АКТОВЕ КАТО:

- МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА /ЧЛ. 2, 20 И ДР./; ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА /ЧЛ. 2, 18, 22 И ДР./; МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА;
- ЧЛ. 9, 10, 11 И 15 НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ;
- ЧЛ. 5 НА ЕВРОПЕЙСКАТА СОЦИАЛНА ХАРТА;
- ДУХЪТ НА АКТОВЕТЕ, ПРИЕТИ НА ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЦЕС ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА /ХЕЛЗИНКИ, МАДРИД, ВИЕНА И КОПЕНХАГЕН/ И ДР.

В ЧЛ. 5 НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА Е ЗАПИСАНО:

АЛ. 1 "НИТО ЕДНА РАЗПОРЕДБА В ТОЗИ ПАКТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ТЪЛКУВАНА КАТО ДАВАЩА ПРАВО НА ДАДЕНА ДЪРЖАВА, ОТДЕЛНА ГРУПА ИЛИ ЛИЦЕ ДА СЕ ЗАНИМАВА С ДЕЙНОСТ ИЛИ Да ИЗВЪРШВА ДЕЙСТВИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОТНЕМАНЕ НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ, ПРИЗНАТИ С ТОЗИ ПАКТ, ИЛИ КЪМ ОГРАНИЧАВАНЕТО ИМ В ПО-ГОЛЯМА СТЕПЕН, ОТКОЛКОТО Е ПРЕДВИДЕНО В СЪЩИЯ ......Е1 'ПАКТ."

АЛ. 2 "НЕ СЕ ДОПУСКА НИКАКВО ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ОТНЕМАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЧОВЕКА, ПРИЗНАТИ ИЛИ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВЪВ ВСЯКА ДЪРЖАВА - СТРАНА ПО ТОЗИ ПАКТ, ПО СИЛАТА НА ЗАКОНИ, КОНВЕНЦИИ, ПРАВИЛНИЦИ ИЛИ ОБИЧАИ ПОД ПРЕДЛОГ, ЧЕ ТОЗИ ПАКТ НЕ ПРИЗНАВА ТАКИВА ПРАВА ИЛИ ГИ ПРИЗНАВА В ПО-МЕКА СТЕПЕН."

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 4 НА ПРИЕТАТА ОТ МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА КОНВЕНЦИЯ ОТНОСНО СВОБОДАТА НА АСОЦИАЦИИ И ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯ /1948 Г./ "ИЗРИЧНО СЕ ЗАБРАНЯВА РАЗПУСКАНЕТО ИЛИ ВРЕМЕННА ЗАБРАНА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД". В Т. 26 НА ДОКУМЕНТА, ПРИЕТ НА КОПЕНХАГЕНСКОТО СЪВЕЩАНИЕ ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА /1990 Г./, СЕ ПРОКЛАМИРА, "ЧЕ ЖИЗНЕСПОСОБНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ЗАВИСИ... ОТ ПРЕКИТЕ КОНТАКТИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ЛИЦА, ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА... ФОРМИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ТЯХНАТА РОЛЯ В ПЛУРАЛИСТИЧНИТЕ ОБЩЕСТВА..."

КРИВОТО ОГЛЕДАЛО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРАСТИ И ПРИСТРАСТИЯ ВЕЧЕ ИЗРАЖДА ТЪЙ НАРЕЧЕНАТА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ И ЗАПЛАШВА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ ВУЗ. МНОГО СКОРО КЪМ ТАЗИ ВЕРИГА ЩЕ СЕ ДОБАВИ НОВО ЗВЕНО - ПРОСВЕТАТА, А СЛЕД ТОВА МОЖЕ БИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ДЪРЖАВНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ И Т.Н. ЗАМИСЛЯЛИ ЛИ СМЕ СЕ ЗА ТОВА, КОЕТО ЩЕ СТАНЕ ПОСЛЕ? КОМУ Е НУЖНО ТОВА? НЕСИГУРНОСТ И БЕЗРАБОТИЦА ЗА ДОБРЕ ПОДГОТВЕНИ И УТВЪРДЕНИ СПЕЦИАЛИСТИ?!

ТОВА КАСАЕ ВСИЧКИ НАС - СОЦИАЛИСТИ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ДЕМОКРАТИ, РАДИКАЛИ, ЗЕМЕДЕЛЦИ ОТ ДВАТА СЪЮЗА, ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ И Т.Н.

НЕКА ВСИЧКИ ЗАЕДНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ НА РУШИТЕЛИТЕ НА КРЕХКАТА ДЕМОКРАЦИЯ!

СОФИЯ, 24 ОКТОМВРИ 1990 Г.

ЗА ФЕДЕРАЦИЯТА ПОДПИСАЛИ:

РУМЯНА СИДЕРОВА - АДВОКАТ
ДОЦ. К.Ф.Н. ЕМИЛИЯ РАНГЕЛОВА
ДОЦ. К.Ф.Н. ТОТКА ГЕОРГИЕВА
ГЛ. АС.К.Ю.Н. ОРЛИН БОРИСОВ

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/