30 юни 1995


София, 30 юни 1995 година
Брой 126 /1427/


София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, КОАЛИЦИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ВМРО-СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА ИЗДИГАНЕ НА ЕДИННИ КАНДИДАТУРИ ЗА КМЕТ НА СОФИЯ, ЗА КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ И РАЙОННИ СЪВЕТНИЦИ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ. Документът е подписан от председателите на софийските организации на 7-те политически сили.


Обединени от общата идея за успешното представяне в предстоящите избори за органи на местно управление, осъзнавайки своята висока отговорност пред гражданите на столицата и отчитайки желанието на мнозинството от тях за гарантиране на демократичните процеси в управлението, регионалните организации на Съюза на демократичните сили, Коалиция Народен съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия, Българската социалдемократическа партия, Християн-аграрната партия, Българската националдемократическа партия, ВМРО - Съюз на македонските дружества се споразумяха:

1. Да подкрепят единна кандидатура за кмет на София, отчитайки влиянието на политическите сили, резултатите от последните парламентарни избори, обществения авторитет и личните качества на кандидата.

2. Политическите сили могат да се явят както със самостоятелни, така и с общи пропорционални листи за общински съветници.

3. Препоръчват на местните си организации, отчитайки конкретните условия, да подкрепят единни кандидатури за кметове на райони и общи листи за районни съветници.

4. Да обединят усилията си в подготовката, организацията и провеждането на предизборната кампания в град София.

5. Да работят ефективно за реализацията на икономическата реформа и демократичното управление на столицата.

6. Настоящото споразумение остава отворено за присъединяване на всички доказани демократични формации.

София, 29 юни 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА АГРАРНАТА РЕФОРМА, УТВЪРДЕНА НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24 - 25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/. Форумът преизбра Александър Томов за председател на обединението.


През последните години нашето земеделие е поставено на изпитание. Унищожават се традиционни отрасли, пред ликвидация е животновъдството, разбита е материално-техническата база, загиват прочутите български рози.

Вместо да получи помощ и преференции, земеделието се превърна в арена на безплодни дискусии и политически страсти. Пасивното поведение на държавата и липсата на осмислена цел и стратегия за провеждане на аграрната реформа доведоха до разруха на българското селско стопанство.

Широко прокламираната аграрна реформа се сведе до един регресивен закон за земята, водещ до раздробяването й, до ликвидирането на старите структури, без да се осигурят условия за изграждане на нови.

Измененията в Закона за земята имаха амбициозната задача да ускорят реформата. За съжаление това не се получи. В стремежа земеделската кооперация да се наложи на всяка цена като основна форма на производствена организация се създадоха допълнителни затруднения, спъващи инициативата на земеделските стопани.

Промените в закона не създават условия за пазар на земята. Някои негови текстове противоречат на приети предходни закони и на конституцията. Закриването на ликвидационните съвети, което по принцип бе уместно, не бе последвано от ефективни действия. В управлението на селското стопанство възникна вакуум. Така наречените "тричленки" се избират формално.

Особено остър и нерешен от поправките в закона е въпросът за законните права на собственост върху земята на тези, които желаят да я обработват сами. Именно по този невралгичен проблем в българското село се очертава сериозна конфронтация. Налице е опасност хората на село да бъдат разделени, да се породят множество конфликти.

Гражданското обединение за републиката /ГОР/ отрича както основни текстове на Закона за възстановяване на селскостопанските земи от 1992 г., така и поправките в този закон, приети от сегашното парламентарно мнозинство, които връщат назад процеса. Убедени сме, че съществува модел на аграрна реформа, органически свързан с възстановяването на собствеността върху селскостопанските земи, който може да доведе до обществен консенсус по аграрния въпрос. Разполагаме с решения, които опростяват и ускоряват процеса на връщане на земите и същевременно позволяват да се изградят пълнокръвни кооперации от собственици. Погрешно и особено опасно е възстановяването  на земите да бъде противопоставено на процеса на коопериране. Именно съчетаването на двата процеса може да реши въпроса с аграрната реформа. Убедени сме също така, че съществуват достатъчно надеждни икономически лостове, за да се преодолее раздробяването на земята и да се стигне до едро земеделие на основата на индивидуалната и семейна собственост на милиони българи.

ГОР се противопоставя категорично на опитите да бъде унищожен пазарът на земята, с което рязко ще бъде принизена действителната стойност на най-голямото национално богатство. Ако се приложат поправките на закона, приети от парламентарното мнозинство, това ще означава със земята да се разпореждат чиновници и в тази сфера да се развихри корупция.

Особено тежко е положението, свързано с финансирането и кредитирането на селското стопанство. Ние подкрепяме духа на Закона за стимулиране на селскостопанското производство. Същевременно предупреждаваме за тежките последствия от порочната практика да се приемат закони, без те да са финансово обезпечени, да се принуждава банковият сектор да търпи допълнителни лоши кредити, без това да води до необходимия икономически ефект.

Дълбоко сме убедени, че бюджетът постепенно трябва да поеме своите ангажименти за възстановяване на селското стопанство по подобие на практиката в Западна Европа.

Като основен свой приоритет в областта на аграрната реформа ГОР определя: 1/ възстановяване на правото на собственост на гражданите върху селскостопанските земи и законодателно ускоряване на този процес; 2/ създаване на всички необходими икономически условия за развитие на земеделските кооперации, както и за създаване на кооперации в сферата на изкупуването и търговията със селскостопански стоки; 3/ гарантиране на пазара на земята и създаване на съответна пазарна инфраструктура; 4/ гарантирани минимални цени, защитаващи интересите на производителите на зърно и коренни промени в митническата политика, която защитава селскостопанските производители от дъмпингов внос.

Ние ще се борим с всички сили да преодолеем конфронтацията и открием простор при постигането на национален консенсус по аграрния въпрос. Това е предпоставката да се спре както разрухата на селското стопанство, така и слабите темпове на възстановяване на хранително-вкусовата промишленост. Тези два отрасъла, заедно с туризма са ключови приоритети на ГОР за възраждане на българската икономика. Всички наши организации и членове са длъжни да направят необходимото за постигането на съгласие във всяко населено място и намиране на решения в съответствие с местните условия. Ние трябва да направим всичко необходимо, за да подпомогнем частните фермери и кооперации, да изградим селскостопански борси и да разкрием нови пазари в страната и зад граница.

Това според нас е пътят да се спаси българското земеделие и то да заеме законното си водещо място в българската икономика.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ уведомява чрез агенция "Балкан" и БТА всички средства за масова информация и комунистите в България, че психичноболни кариеристи, болни за вождизъм и кариеризъм, които нямат нищо общо с БКП на 25 юни 1995 г., са обявили, че свикват "пленум" на ЦК на БКП в кафене "Изневяра" в София. Тези престъпници се обявяват едва ли не за ръководители на ЦК на БКП. Пръв "вожд" на тази банда от предатели и провокатори е Крум Борисов Захариев, който си присвоява правата на секретар по организационните въпроси на БКП. Той е изпратил писма до почти всички членове на ЦК на БКП, но на определеното място се е явил само един член на ЦК на БКП - Цонка Златева Василева от с. Паничарево. Господин Крум Борисов Захариев е обявил за членове на ЦК на БКП Иван Димитров Бенчев от Враца, Веселин Павлов Николов от Бяла Слатина, които не са членове на БКП, а Демир Тодоров Калайджиев беше изваден от състава на членовете на ЦК на БКП за фракционна и антипартийна дейност. Като гости на това провокационно кръчмарско сборище Крум Захариев е поканил Милчо Димитров и Симеон Лилов от Бяла Слатина, Атанас Тодоров Тошев и Георги Данов от Враца, Борис Симеонов Пенчев от Бяла Слатина, Георги Бинев Желев от Димитровград, Братан Найденов Братанов от Враца, Димитър Милчов Николов от Краводер, някой си Александър Паунов, Петър Пеловски от София, Димитър Милчов Каспаров, Иван Димитров Бенчев, Асен Младенов, от които нито един не е член на БКП. Те са въвлекли Владимир Тасев и Ивайло Тасев в провокациите си против БКП. Тези престъпници освен писмата са изпратили на 23 юни 1995 г. телеграми до първите секретари на ОК на БКП и са се обаждали на членове на ЦК на БКП по телефона да пристигнат в 9 часа на 25 юни 1995 г. на гара София, пред гишето за информация. Целта на сборището е била да свалят генералния секретар на ЦК на БКП по поръчка на Висшия съвет на Българската социалистическа партия /ВС на БСП/ и на Централния съвет на Българския антифашистки съюз /ЦС на БАС/. Планът и целта на тези престъпници е да се дестабилизира дейността на БКП в предизборния период. Секретариатът на ЦК на БКП намира за целесъобразно да уведоми обществеността кой какво представлява от тази измет.

1. Асен Стойков Младенов, представящ се за доцент по философия, а в квартал "Стрелбище" е известен като човек, който събира котки и кучета по улиците и рови в кофите за смет. До 1989 г. е закупил по държавни цени два апартамента в нарушение на действащите по това време наредби и закони. Семейството му се състоеше от трима души - той, съпругата му и сина му. Апартаментът му на ул. "Хайдушка гора", бл. 33 е двустаен, а в жк "Овча купел" е тристаен. Той до момента не е отчел 850 лв. за взети от него от редакцията на вестник "Комунистическо дело" вестници под претекст за разпространението им. През май 1994 г. той се е самокомандировал до Добрич и е пътувал с влак с 50 процента намаление като пенсионер, а при отчитането му пред касата на ЦК на БКП е таксувал пълния размер на цената на билета. През 1992 г. той беше изпратил писма до секретарите на БКП и беше изпратил книжки на Атанас Димов и е задължавал същите да пласират брошурата срещу парично възнаграждение за себе си. При изготвянето на Програмата на БКП той нарочно бавеше и протакаше приемането й и на всяка цена правеше отчаяни опити да се пише за един от основателите на БКП. След като не успя в отчаяните си опити, той започна фракционна борба против генералния секретар на ЦК на БКП. За антипартийна дейност на 21 ноември 1994 г. Секретариатът на ЦК на БКП го изключи от редовете на БКП.

2. Крум Борисов Захариев, бивш председател на Съюза на пенсионерите, който е снет от длъжност заради далавери и корупции с внесена захар. Има сериозни обвинения против него, че с присвоени пари на Съюза на пенсионерите е закупил на свое име микробус и бил построил вила на три етажа в с. Трекляно, Кюстендилско. Той беше член на ЦК на БКП от 9 март 1991 г. до 29 ноември 1991 г. и беше изключен от БКП. На 7 януари 1995 г. той декларира, че се е коригирал, и заблуди Пленума на ЦК на БКП. Беше избран за член на ЦК на БКП и за секретар. Веднага след това той започна антипартийна дейност и обработваше членовете на Политбюро и секретарите на ЦК на БКП да го предложат за заместннк-генерален секретар, след което по сценарий щял да помоли генералния секретар да издезе в отпуск, а той в момента, когато го замества, щял да предложи на Политбюро да бъде освободен от длъжност и по този начин с Асен Младенов щели да подчинят БКП на ВС на БСП и БКП щяла да играе хоро по свирката на ВС на БСП и на ЦС на БАС. При направената проверка Секретариатът на ЦК на БКП установи, че Крум Захариев изобщо от 1991 г. не е плащал членски внос, и го отстрани от БКП съгласно устава на БКП.

3. Атанас Тодоров Тошев е изключен на 3 април 1995 г. от БКП за допуснати груби престъпления. От 1992 г. до сега той редовно е събирал от партийните организации във област Монтана членски внос, но не го е отчитал в ЦК на БКП, а го е въртял и харчил във фирмата си за собствени нужди. Той злоупотреби 10 380 лв., получени от него за разпространение на вестник "Комунистическо дело". Също така той не е отчитал никакъв членски внос за себе си, а на XVI конгрес на БКП беше довел за делегати на конгреса хора, които не са били членове на БКП, а партийните ръководители от окръга е елиминирал от участие в работата на конгреса. Тошев на сборището е заявил, че даже и да е умрял, ако генералният секретар на ЦК на БКП мине покрай гроба му ще стане от гроба, ще убие генералния секретар с кръста и пак ще легне в гроба си. Той бил организирал негов човек да отрови с кафе генералния секретар на ЦК на БКП. Той упражнява телефонен тероризъм против семейството на генералния секретар на ЦК на БКП и се заканва, че ще изпрати хора да гръмнат Владимир Спасов.

4. Демир Тодоров Калайджиев, бивш член на ЦК на БКП, беше снет и наказан със строго мъмрене и последно предупреждение за изключване от БКП. Той е бил номенклатурчик преди 10 ноември 1989 г., който е пряко свързан с Димитър Филипов, Асен Младенов и Крум Захариев в борбата им за подчинение на БКП на ВС на БСП и на ЦС на БАС. Той досега нарочно спъва работата на БКП в Стара Загора и в окръга.

5. Петър Живков Пеловски е скрил от ръководството на ЦК на БКП, че преди 10 ноември 1989 г. е бил изключен от БКП, но за какво, досега е пълно табу. Той на всяка цена правеше опити да оглави Централната контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/ на БКП, за да може да нанесе съкрушителен удар на БКП и да я ликвидира като марксистко-ленинска, ботевско-благоевска и димитровско-червенковска комунистическа партия. Той не е плащал членски внос повече от три месеца, а преди това е скривал размера на доходите си.

6. Братан Найденов Братанов като бизнесмен е скривал доходите си и не е плащал никакъв членски внос. На 3 април 1995 г. Секретариатът на ЦК на БКП го изключи от БКП за груби нарушения на Устава на БКП и за клеветническата му дейност против легитимното ръководство на ЦК на БКП. Той с Атанас Тодоров Тошев се е поставил в услуга на БСП под прякото ръководство на Иван Крумов - председател на Областната партийна организация /ОПО/ на БСП във Враца.

7. Иван Димитров Бенчев от с. Краводер се е самообявил за член на ЦК на БКП, без да е член на БКП изобщо. Тримата - Бенчев, Братанов и Тошев, са бизнесмени във Враца. Те нямат нищо общо с БКП.

8. Симеон Лилов още от 1991 г. води разколническа кампания в Бяла Слатина против легитимното ръководство на БКП в стремежа си обезателно да заеме секретарско място в ЦК на БКП. Той е правил опити да вербува комунисти за свалянето на Владимир Спасов като генерален секретар на ЦК на БКП. В ЦК на БКП се получиха сведения, че бил уволнен от органите на МВР за корупция. За фракционната му и разколническа дейност той беше изваден от състава на ЦК на БКП на януарския пленум и беше изключен от БКП. Той е нарушил устава и при събирането на членския внос, който не е отчитал пред ЦК на БКП.

9. Веселин Павлов Николов се е самообявил за член на ЦК на БКП, без да е член на БКП, тъй като за фракционната му и разколническа дейност бе изключен от БКП. Той има собствена фирма и е продавал крадени вещи от престъпната мафия в Бяла Слатина, за което е водено следствие от МВР против него.

10. Борис Цаков, роден от с. Габаре, Белослатинско, е бил изключен от БКП преди 10 ноември 1989 г. заради вършени стопански престъпления и заради това, че баща му като полицай е убивал комунисти от упор в София през 1923 г. Той е злоупотребявал със събирания членски внос като партиен секретар в Бяла Слатина. За цялата му тази по същество антикомунистическа дейност той беше изключен от редовете на БКП.

11. Георги Желев Бинев от Димитровград е присъствал като гост на сборището в кафене "Изневяра", без да е член на БКП.

Лицата Георги Данов, Борис Симеонов Пенчев, Димитър Милчов Николов, Милчо Димитров не са членове на БКП, но са присъствали като гости на сборището в кафене "Изневяра", организирано от Крум Захариев и Асен Младенов, в болните им амбиции да разгромят БКП.

Що за парадокс? Нима могат хора, които не са членове например на Българската социалистическа партия /БСП/, Съюза на демократическите сили /СДС/, Българския земеделски народен съюз /БЗНС/, Демократическата партия /ДП/, Радикалдемократическата партия /РДП/, Българския бизнес блок /БББ/, Българската социалдемократическа партия /БСДП/ и др., да обявяват и да свикват пленуми в кръчми и в кафене "Изневяра" с хора, които не са членове на тези партии, и да взимат решения за смяна на ръководствата на тези партии? Идентичен е случаят и с проведеното сборище на хора, които нямат нищо общо с БКП в кафене "Изневяра". Спрямо тази престъпна сган целесъобразно е да се занимае прокуратурата и да ги постави на съответните места. Тази престъпна сган е решила да пише писма до всички членове на ЦК на БКП и до секретарите на ОК на БКП, с които да ги кани за провеждане на пленум на ЦК на БКП на 22 юли 1995 г. в кръчма във Враца, за да били изпреварили пленума на ЦК на БКП, насрочен от Политбюро за 29 май 1995 г.

Крайно време е ВС на БСП и ЦС на БАС да престанат да разпространяват разни измислици против ръководството на ЦК на БКП, в това число и против генералния секретар на ЦК на БКП. Те е крайно време да разберат, че БКП е марксистко-ленинска, ботевско-благоевска, димитровско-червенковска комунистическа партия и БКП не цепи никаква партия, а членовете на БСП за една нощ се пребоядисаха от комунисти на социалисти, измениха на идеологията си и се отцепиха от БКП, която не е преустановявала нито за минутка дейността си.

Участниците в сборището, организирано от господата Крум Захариев, Асен Младенов, Димитър Филипов, Симеон Лилов, Атанас Тошев и Братан Братанов, е крайно време да отидат на психиатър, който да ги освидетелства, за да се види психичното им състояние, защото нормални хора не могат да вършат ненормални действия, които попадат под ударите на законите.

София, 26 юни 1995 г.

                                                                                               ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПОЛЗВАНЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТИ ДО ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ПО ПОВОД РЕШЕНИЕТО НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ДА ОБЯВИ КАТО ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ ЧАСТ ОТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


Националният съвет на Движението за защита интересите на ползвателите на земи за земеделско ползване /НС на ДЗИПЗЗП/ с безпокойство изразява тревогата и смущението на ползвателите на земи за земеделско ползване, предизвикано от решението на Конституционния съд /КС/ за обявяване като противоконституционни част от разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за земята, приет от 37-то Народно събрание, в т.
ч. и тези на параграф 4 от неговите преходни и заключителни разпоредби.

Обявяването на разпоредбите на параграф 4 за противоконституционни е нов пореден акт на унижение и насилие върху близо един милион български семейства, които в продължение на десетки години законно и добросъвестно стопанисват предоставената им за ползване земя.

Обявяването на разпоредбите на параграф 4 за противоконституционни будят недоумение за правното и моралното основание на КС. Ползвателите са граждани с различни политически убеждения, но независимо от това те дадоха своя вот за дългоочакваните и неотложни законови промени по проблема, които бяха заложени в приетия от 37-то НС закон. За голямо съжаление с решението на КС този вот по същество е отменен, с който акт фактически се игнорира демократичният смисъл на проведените избори. Още по-парадоксално е, че в ролята на "защитници" на конституцията се явяват и такива съдии, които в качеството си на депутати във Великото народно събрание /ВНС/ не признаха същата тази конституция, не я подписаха, а сега се обявяват за нейни "пазители", и такива, които публично не скриват своите политически пристрастия.

Във връзка с това Националният съвет на движението

заявява:

1. Решението на КС за обявяване на разпоредбите на параграф 4 за противоконституционни ще влезе в сила, но няма да бъде подплатено с необходимото обществено признание, защото е лишено от обективност и справедливост, защото неговата мотивация има определена политическа насоченост. Това решение засяга, унижава и ощетява голяма част от народа и неизбежно ще бъде причина за засилване на социалното и гражданско напрежение в страната.

2. При възникване на конфликти по места отговорността ще падне върху инициаторите за това решение и върху КС.

3. Политическите сили, които станаха инициатори на това решение, усилено работят против своите интереси. Те още не могат или не желаят да разберат, че голяма част от ползвателите са техни членове и симпатизанти, които на последните избори дадоха ясен сигнал на своите централи да не отиват срещу параграф 4. Въпреки това тези сили използваха своето политическо влияние и се сдобиха с едно решение, което е насочено срещу интересите на собствения им електорат, отговорността за което пада изцяло върху ръководствата на тези сили.

С цел своевременно да се излезе от тази кризисна ситуация Националният съвет на движението призова членовете на КС да преосмислят становището си по отношение на параграф 4 и да променят своето решение.

Силата на съда не е в силата на властта, тя е в силата на неговата независимост, обективност и морал.

София, 26 юни 1995 г.

                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Костов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ШЕСТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА 39-ИЯ КОНГРЕС /ЮНИ 1992 Г./, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН ОТ 40-ИЯ КОНГРЕС /ЮНИ 1994 Г./ И ОТ 41-ИЯ КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /14-16 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


Регионални обединения /Градски организации/

Чл. 31/1/ Регионално обединение се изгражда на територията на утвърден със закон избирателен район.
/2/ При необходимост от формиране на изборна листа Регионалният комитет организира делегатска конференция за обсъждане и изработване на единен проект за подреждане на листата и я предлага на Националния комитет.
/3/ Решенията на Регионалната делегатска конференция са задължителни за всички общински и местни организации по въпроси, касаещи региона като цяло.
/4/ Регионалната делегатска конференция избира ръководство в състав: председател, секретар и членове от своя състав.
/5/ Мандатът на ръководните органи на Регионалното обединение съвпада с междуконгресния. Всеки избран в ръководството може да бъде сменен по начина, по който е бил избран.

Чл. 32 Оперативен работен орган на Регионалното обединение е Регионален комитет, който включва ръководството на Регионалното обединение, председателите на общинските организации от региона и членовете на Националния комитет от региона, избрани на конгреса. Регионалният комитет решава оперативни задачи, съдейства за изграждането на общински организации, прави предложение пред областните административни органи и пред централните партийни органи по проблеми, касаещи региона, свиква делегатска конференция не по-рядко от веднъж на четири месеца. Регионалният комитет заседава по изработен график, но не по-малко от веднъж месечно.

Чл. 33 /1/ В градовете с повече от един избирателен район се изражда Градска партийна организация. Тя обединява организациите, учредени по териториално-общински администрации /райони, кметства/ и изпълнява функциите на регионално обединение.
/2/ Висш орган на Градската организация е Градската конференция.
/3/ Делегатите за Градската конференция се избират от общите събрания по териториално-общински администрации /райони, кметства/ по утвърдени от Градския комитет норми за представителство.
/4/ Градската конференция избира Градски комитет в състав: председател, зам.-председател, секретар и 4 до 6 членове. Градският комитет периодично свиква разширени заседания, на които присъстват с право на глас председателите на местните организации или делегирани от ръководствата им представители. Заседанията са действителни, когато присъстват 2/3 от членовете на Градския комитет.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
30.06.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнител: Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!