30 юли 1992

София, 30 юли 1992 година
        Брой 148 (678)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ "ОБЕДИНЕНИЕ БЕЗ УСЛОВИЯ" НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СИЛИ, ОГЛАСЕН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 28 ЮЛИ 1992 ГОДИНА.


Ние, всички земеделци, сме потърпевши от четиридесет и пет годишното комунистическо робство. И никой не може да ни възстанови здравето, младостта, унижението, нито хилядите убити.

В името на преживяното за съюза, в името на историята и нашите поколения сме длъжни всички заедно да дадем и последните си сили ден по-скоро да създадем един-единствен БЗНС. Само обединени няма да позволим тоз комунистически ад да се повтори - не само за нас, но и за целия български народ.

Докога ще позволяваме на нашите политически съперници да потриват ръце и да злорадстват над нашата несговорна голяма дружина?!

Не е ли дошло времето да извикаме от радост: край на нашето неестествено разделение?! Или чакаме дядо Костадин както на учредителния конгрес на БЗНС на 28 декември 1889 г. в Плевен да се качи на сцената, да заудря с гегата и да извика гръмогласно: "Господа  Народ стига - да дойде тук възванието"...

Възвание има, господа Народ, и то е известено от Центъра за обединение на земеделските сили (ЦОЗС) още през април, и това е: "Широко отворени врати за безусловно обединение иа всички земеделски сили в един мощен БЗНС".

Времето за поставяне на условия отдавна отмина. В ръководството на БЗНС-единен вече няма обременени с комунистическия режим хора. Сега всеки, който поставя условия, неволно или не, става потенциален противник на единството и обединението на съюза.

Условията вече унижават хората и те се чувстват като поставени на колене и неволно се питат: нима още ще се делим на наши и ваши, на правоимащи и безправни, на първокласни и второкласни земеделци. И всеки основателно си отговаря, че условията се поставят нарочно, за да отдалечават обединението. Доказателство за това са безбройните безплодни опити за обединение. А те поставят много въпросителни...

Политическите събития, господа, се развиват с голяма бързина. Вече ни остава спасителната алтернатива - безусловно обединение на всички земеделски сили в един-единствен БЗНС, за да се опитаме да компенсираме загубеното време.

Всеки ръководител, който не е разбрал, че политическите процеси работят в полза на БЗНС, по-добре е да си подаде оставка, докато сдружените земеделци не са го принудили насила да се оттегли.

Колкото до изискванията за обединението, всеки ръководител от всяка фракция ги знае много добре. Всеки, който кандидатства за ръководна длъжност - от председател на квартална дружба до главен секретар, ще представя досието си и подробна характеристика от кварталната дружба. За разпускането на отделните фракции също се знае, че на конгреса (обединителния) всяка фракция прочита и депозира декларация, че се саморазпуска в името на създаването на един-единствен БЗНС. А на конгреса те сами да си изберат ръководство.

Ако всички разбираме добре политическата обстановка, в която се намираме, и милеем за обединението, то това трябва да извършим до края на септември. В противен случай оставаме в пълна политическа изолация и губим голямото влияние и авторитета, с който разполагаше сред народа БЗНС.

София, 28 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


--------------------------------------

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ издаде справочника "От Хелзинки 1 до Хелзинки 2", в който ще намерите всичко за Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа.

Справочникът е първа книжка от новата поредица "Библиотека справочник"!

Амбициозното желание на Справочна редакция на БТА е да се опита да запълни съществената празнота от справочна литература в България.

Всяка година поредицата ще предлага 6 справочника. До края на годината очаквайте справочниците "Народният съд от 1945 година" и "Сините каски на ООН".

Справочникът "От Хелзинки 1 до Хелзинки 2" може да си купите от специализирания магазин на БТА - бул. "Цариградско шосе" 49, тел. 8461 (380,) 882134 - срещу скромната цена 10 лева.

---------------------------------------

*  *  *

София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВЕСТНИЦИТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" И "СТРУМА".


Във връзка със системното в последно време изнасяне на невярна и тенденциозно интерпретирана информация в централния официоз и в местната преса на Благоевград за работата в синдикалните структури на "Подкрепа", за нейните лидери и експертни екипи, ЦКРК на КТ "Подкрепа" от позициите на висш контролен орган заявява пред обществеността:

1. Нелепо е питането-обвинение към д-р Тренчев за срещи и преговори с "особено опасния престъпник Иван Кочев, свързан с международната мафия".

При въпросното посещение на д-р Тренчев в Благоевград бяха проведени шест срещи за ден и половина, при които синдикалният ни лидер бе съпътстван през цялото време от местните лидери на Синдикален регионален съюз (СРС) "Подкрепа", представители на ЦКРК на КТ "Подкрепа", представители на радиото и на телевизията в Благоевград. Проведени бяха: посещение на местността "Рупите" и запознаване с уникалната екология на този район, среща с баба Ванга, среща-разговор с актива на Петрич и Сандански; посещение на мина "Брижане"; разговор с миньорите; посещение на завода в Кочериново; среща с лекарите в Благоевград; среща с обществеността на Благоевград.

Всички, съпътствали д-р Тренчев, са категорични, че в-к "Демокрация" си служи с груби вестникарски инсинуации по отношение обвинението му в задкулисни преговори с мафията. Остава въпросът - чии "интереси обслужва версията за връзка между д-р Тренчевия синдикат" и мафиозките среди в страната?

2. Непочтено и в нарушение на всякаква журналистическа етика е изнесеното в местната преса за направената ревизия на Регионалната организация "Подкрепа" и за несъстоялия се Управителен съвет на СРС. Това бе единственото мероприятие от предварителната програма на д-р Тренчев, което не се вмести в предварителния план поради недостиг на време. Следваше Управителният съвет да се запознае с резултатите от ревизията - вътрешноорганизационни нарушения, пропуски, предложения за санкции и т.н. Но за в-к "Струма” това се оказа благодатна основа за клевети срещу местния лидер на "Подкрепа” ("Ексвеликия Медарски тръгнал през просото”), за насаждане на съмнения в компетентността и обективността на Експертния екип на ЦКРК на КТ "Подкрепа" и в крайна сметка - за обслужването на една глобална стратегия "анти-Подкрепа". Нещо повече, не за пръв път в този местен ежедневник ни бе отказано правото за опровержение на невярно изнесена информация. Отново следва въпросът - кой обслужва тази манипулация на общественото мнение?

Явно е, че заинтересуваните страни са повече от една. Сред тях са министри, депутати, журналисти, комунисти. Различни са и техните крайни цели, но днес ги обединява една обща платформа - да се злепоставят на всяка цена "Подкрепа" и нейният лидер! Защото тя остана последователно вярна на синята магия, която управляващите отдавна забравиха, превърнаха я в средство за утвърждаване на лични амбиции.

ЦКРК на КТ "Подкрепа" апелира пред обществеността за защита на интересите на всяка обществена формация и на всяка личност, но със законни средства - без клевети и лъжи!

ЦКРК на КТ "Подкрепа" протестира срещу нечестната война срещу "Подкрепа" и заявява, че тя е самоубийствена за демокрацията!

ЦКРК на КТ "Подкрепа" заявява, че ще поддържа системно и открито контрола и борбата срещу вътрешноорганизационните слабости, грешки и злоупотреби в своите синдикални структури независимо от външните спекулации с тях и ще отстоява политиката на конфедерацията срещу опитите да се притисне "Подкрепа” и да се превърне в послушна марионетка!

Тоталната антисиндикална истерия може да има само една алтернатива - тотална война срещу извращенията на демокрацията! Това означава още - съюз на всички демократични сили - тук не може да има богопомазани!

София, 28 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ, ПРИЕТО НА 39-Я КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (12 - 14 ЮНИ 1992 Г.)


ПЪРВО. Приема с направените допълнения и подобрения политическата платформа "Третият път" като основен програмен документ на партията до следващия конгрес. На тази основа Националният комитет да утвърди конкретни програми за приложение на основните постановки по всички направления.

Местните организации на БСДП да приемат свои програми за действие.

ВТОРО. Националният комитет на БСДП да публикува политическата платформа "Третият път" в най-кратък срок, за да се запознае с нея обществеността у нас и в чужбина.

ТРЕТО. В своята бъдеща политика БСДП  да насочи усилията си в ТРИ ОСНОВНИ НАСОКИ:

а) борба срещу всички остатъци на тоталитарната система, които спъват хода на политическата и на икономическата реформа и задържат развитието на демократичния процес в България;
б) обоснована критика на подхода на правителството на СДС (движение) към икономическата реформа и борба за ефективен, социално ориентиран и справедлив преход към съвременно пазарно стопанство;
в) пълно съдействие за укрепване на престижа на демократичните институции на властта и на конституцията. Противодействие на всеки опит за дестабилизация на политическата обстановка и на социалния мир в страната, независимо откъде идва той.

ЧЕТВЪРТО. В дейността си по осъществяването на тези цели БСДП ще търси сътрудничеството на всички демократични сили с центристка политическа ориентация. БСДП ще противодейства на опитите на определени среди от БСП и СДС (д) за изкуствено поддържане на политическата поляризация и разединението на българската нация.

ПЕТО. Възлага на Националния комитет да вземе решение за участието на БСДП в политически коалиции съобразно развитието на политическата обстановка в страната, без да се допуска обезличаването на партията или отклоняване от програмните й цели.

ШЕСТО. За БСДП синдикатите са естествени партньори. Тя ще полага и занапред всички усилия за по-тясно съгласуване на своите политически действия с тях в защита на трудовите и социалните права на хората в нашата страна.

Спасението на България и нейното бъдеще днес зависят от всеки честен човек.

Да се обединим в името на България!

/Пресслужба "Куриер"/


*   *   *

София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ.


Икономическото положение на страната все повече се влошава поради липса на научнообоснована и последователна ценова политика на правителството на СДС и неговото невмешателство в определянето на цените на стоките. Няма в света друга държава, която да не се меси в образуването и регулирането на услугите и цените на стоките посредством икономически и административни методи и средства. Сега у нас цените се определят при пълен произвол на частни спекуланти и черноборсаджии на така наречения "свободен пазар”, който е възможен при господството на частната собственост на средствата за производство. Този произвол и безотговорността при определянето на цените не по техните производствени разходи, а при стремеж за извличане на по-големи печалби при по-малко вложени труд и суровини. Това доведе до скокообразното увеличаване на цените за две години от 10 до 15 пъти, а на някои химикали, лекарства и други стоки и повече от 15 пъти. Инфлацията се разразява необуздаема. Спадна покупателната способност на населението 7-8 пъти за две години. И кой печели от всичко това? Прекомерното повишаване на лихвените проценти на банките не стимулира производството и не задържа инфлацията, а тормози производствените процеси, тъй като предприятията едва изкарват за лихвите; за печалби почти не заработват средства.

Крайно нерационално е невмешателството на държавата в определянето на цените на стоките и допускането те да се определят от частни спекуланти и черноборсаджии на свободния стихиен пазар, въпреки че 95 на сто от произвежданата продукция се пада на държавния сектор. Неучастието на държавата в провеждането на научнообоснована планомерна ценова политика води неизбежно до засилена инфлация и изкуствено разрастване на цените. БКП настоява държавата незабавно да пристъпи към обосновано определяне на таван за всички цени, като се забрани никой да не го превишава. Това трябва да се направи в строго съобразяване с достигната понижена покупателна способност на населението.

Конвертируемостта на лева вътре в страната и прекомерното отпускане на обмяната му с чужда валута от страна на банките нанася колосални и непоправими беди и вреди на населението и държавата. Правителството е длъжно да изготви и започне в скоро време да прилага дългосрочна антиинфлационна ценова политика за спиране на спекулата и черната борса, а също и поевтиняването на лева десетократно. Има сили, средства и възможности за една народосъобразна ценова политика в нашето общество при сегашната негова степен на развитие и те трябва да се използват час по-скоро от правителството и от държавата. Иначе отговорността за по-нататъшното влошаване на материалното положение на народа поради липса на обоснована ценова политика на правителството ще носи самото цялата отговорност.

София, 28 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПО ПОВОД НА СЪЗДАДЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


1. Ние твърдо се стремим към демократизирането на страната и сме дълбоко убедени, че всички сили, които се борят за възстановяването на нормалните обществени отношения у нас, трябва да действат заедно, спазвайки високи норми на морал, на яснота на принципите и на откритост в поведението.

2. Лидерите на демократичните формации не трябва да забравят, че доверието, с което са удостоени, ги задължава да се съобразяват преди всичко с делото и с хората, които им се довериха. За съжаление през последните месеци станахме свидетели на разрушаване на нормалните контакти между КТ "Подкрепа" и СДС, съпроводени с недостойни манипулативни нападки, залагащи на емоция, а не на обективно поднасяне и анализиране на фактите. Нарушени са нормалните отношения между синдикат и правителство. Тежките взаимни обвинения доведоха до объркване и разочарования, обслужващи по най-добрия начин силите, които се подчиняват главно на алчните си егоистични интереси. В много наши членове възникнаха подозрения, че редица действия на ръководители на конфедерацията са част от конспиративна игра в полза на комунистическата мафия.

3. За да не загуби конфедерацията своята дееспособност, смятаме за целесъобразно да се пристъпи към организиране на извънреден конгрес, на който да се направи сериозен анализ на ситуацията в нея, като се има предвид контекстът на цялото ни обществено развитие.

Апелираме към членовете на "Подкрепа”, които са искрени привърженици на идеите на СДС, да не се поддават на прибързани емоционални реакции, тласкащи ги към крайни позиции, от което могат да имат полза само ретроградните сили, бранещи егоистичните си интереси.

София, 24 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ НА БИВШИЯ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ МИЛАН ДРЕНЧЕВ. Документът е предоставен от архива на партията Център за обединение на земеделските сили и се публикува за първи път.


Драги съидейници, прегърнали идеите на БЗНС,
и последователи на безсмъртния Александър Стамболийски,

Намираме се в тежка политическа и икономическа обстановка. Дългото властване на комунистическата партия разруши много материални и морални ценности в нашия обществен живот. Светът отрече комунистическата система, която може да води народите към прогрес. Първообразът на тази система, съветската империя, се разпадна. Това означава, че комунизмът в Европа е вече само история!

В България бившата комунистическа партия вече не съществува, а нейната приемница БСП е в опозиция. Но тази опозиция е още силна, защото системата, която 45 години е налагана във всички области на нашия обществен живот, е толкова дълбоко вкоренена, че са необходими усилията на всички демократични сили у нас, за да бъде променена и поставена на нормални прогресивни основи. Това не може да стане само с лозунгите на антикомунизма. Нужни са ясни и категорични програми, идеологически обосновани, съобразени с нашето историческо минало в съвременните ни условия и възможности.

Правителството досега не можа да представи пред народа такава програма. Всички реформи, които то предприема като начало, не обещават скорошен добър резултат. Антикомунизмът не значи само връщането механично на това, което е било непосредствено преди комунизма, а да направим това, което е по-добро, и да се държи сметка за интересите и желанията на различните слоеве на народа ни. Днешното управляващо болшинство трудно може да се справи с предстоящите задачи, защото в него не са представени основни политически сили на нашия народ като Българския земеделски народен съюз.

Ние съзнаваме, че за да бъде свалена комунистическата партия от власт, са необходими обединените сили на цялата демократична общественост. Затова ние станахме съучредители на Съюза на демократичните сили. Когато всички партии и движения - учредители, поради една или друга причина напуснаха СДС, аз направих всичко, което беше според силите ми, да останем в него, защото съзнавах, че общата цел още не е постигната. И бяхме там.

Но какво се случи? На 30 август и 1 септември беше свикан Управителният съвет, който трябваше да се занимава с предстоящите избори и нашето състояние. Получиха се оплаквания, че на много места нашите кандидати били поставени в общата листа на неизбираемо място. Това даде повод да се направи предложение за излизане със самостоятелна листа. Аз лично предупреждавах, че това решение е много опасно и може да има фатални последици. И когато то беше взето почти единодушно, с настойчива молба поисках това решение да не се обяви поне за два дни, за да се даде възможност да уредя централно очевидната несправедливост с нашите кандидати. Но не бях подкрепен от нито един, включително и от тези няколко души, които се бяха въздържали при гласуването. Резултатът от това решение е известен. Същият този Управителен съвет взе решение да се свика извънреден конгрес, като първа точка от дневния ред беше да се потърси сметка и да се направи анализ за причините на изборния ни неуспех. Същият този Управителен съвет на така наречения конгрес не спомена нито дума за своята отговорност за това свое решение за излизане със самостоятелна листа, а гласно и негласно прехвърли своята вина на главния секретар на съюза. Новият Управителен съвет включва две трети от състава на предния Управителен съвет, който в болшинството си не беше способен да взема разумни решения. И какво може да се очаква и сега от тези хора - решения, само задоволяващи личните им амбиции и интереси.

На кого беше нужен този конгрес? И беше ли това конгрес? Кои сили го организираха? И защо?

1. Нужен беше на тези, които искаха да се наредят на ръководни места, без да държат сметка за съдбата на организацията ни.

2. Това не беше конгрес, защото много от делегатите не бяха избрани по демократичен начин, а се подбираха такива, които предварително бяха подготвени за кого и как да гласуват. На много от делегатите не им се даде възможност да се изкажат, защото целта беше само една - да се черни само един-единствен човек, а който не правеше това, не трябваше да бъде допуснат до трибуната.

3. Организацията на конгреса се правеше от хора с неясно минало и подозрително настояще, способни само за лъжа, измама и нечестност, без каквито и да е положителни качества.

4. Този сценарий, наречен конгрес, беше нужен и на бездарните редактори на съюзния ни вестник, което бездарие трябваше да се прикрие и да запазят местата си. А вестникът е толкова слаб, че трябва да навеждаш очи, когато слушаш оценката за него.

СКЪПИ СЪИДЕЙНИЦИ,
Нашата славна организация с непобедима идеология е в дълбока криза. Враговете ни правят всичко, за да ни заличат от политическата сцена на нашата страна. Правят им услуга и тези, които са в нашите редици само за лични облаги и интереси и техните действия се диктуват от това. Изходът от това положение е в самите вас, десетките, хилядите достойни и предани членове на нашата многострадална организация, като вземете съдбата й в собствените си ръце. Не допускайте съюзът ни да бъде повече разединяван! Народът очаква от нас много! Без силен и единствен Земеделски съюз ние не ще можем да оправдаем тези надежди. Очистете се от всички онези, които са пречили на нашата славна борба и по различен начин са участвали в престъпната комунистическа власт. Освободете се и от тези, които са дошли да правят само лична кариера като неуспели на друго място. Пазете се от демагогията, подлостта и лъжата. Да обединим всичко честно и достойно, което е прегърнало и съхранява в сърцето си нашите идеи, в един-единствен ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ, с една-единствена идеология, оставена ни от великия демократ Александър Стамболийски. Ако не направим това, поколенията и историята жестоко ще ни осъдят. Без силен Земеделски съюз демокрация и прогрес в нашата страна не може да има!

1 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 30 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ СЕДМА - ПОСЛЕДНА) НА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 23 ЮЛИ 1991 Г. В СОФИЯ.


XII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Чл. 63. Имуществото на партията се състои от недвижими и движими вещи, парични средства, вземания, авторски права и права на интелектуална собственост.

Чл. 64. Партията събира своите материални средства от членския внос и други източници, предвидени в Закона за политическите партии.

Чл. 65. Начинът за разпределение на средствата от събрания членски внос се определя от ИС.

Чл. 66 (1). Партийните средства се разходват в съответствие с приетия бюджет.
(2). При упражняването на бюджета ИС може да прехвърля суми от едно перо в друго.
(3). В случай, когато бюджетът още не е приет или се наложи разходване на средствата за цели, които не са били предвидени от него, ИС може да разходва суми за тях въз основа на мотивирано решение.

Чл. 67. ИС се отчита ежегодно пред РИС за своята финансова дейност.

Чл. 68. При поемане на имуществени задължения ДП - Консервативен сговор се представлява от председателя или от упълномощено от него лице.


XIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 69. ИС може да разреши издаването на печатни издания в съответствие с изискванията на закона.

Чл. 70. Печатът на партията е кръгъл, обграден с два концентрични кръга, помежду които е написано ДП - Консервативен сговор. В средата на печата е отбелязано наименованието на партийния орган или организация.

Чл. 71. В населени места, общини и райони, в които няма изградени съответните структури и органи на партията, ИС може да извършва дейностите, изисквани по процедурата за издигане на кандидати за народни представители и местни органи на властта.

Чл. 72. Партийният цвят е тъмносин.

Чл. 73. Символът на партията е пламък от факла с буквите К и С.

Чл. 74. ИС може да променя името и символите на партията. Промените се утвърждават от следващия Конгрес.


XIV. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 75. Учредителите на партията са пълноправни членове от момента на учредяването на партията и могат да бъдат поръчители и да бъдат избирани във всички партийни органи.

Чл. 76. В периода на изграждане на партията при невъзможност или значителна трудност да се спазят изискуемите срокове за партиен стаж, ИС може да определи ред, при който се изискват по-кратки срокове.

Чл. 77. Учредителното събрание до структурното изграждане на партията изпълнява функциите на Конгрес.

Уставът е приет на 23 юли 1991 г. на учредително събрание.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


114. ЦЕНТЪР ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СИЛИ


Идеята за учредяването на партията е на Милан Дренчев след XXVII извънреден конгрес на БЗНС - Никола Петков (15-16 февруари 1992 г.). На първото събрание (24 март 1992 г.) са присъствали 54-ма съмишленици, приели програмата и устава.

Партията не е в центъра на спектъра от политически организации. Не е и отделен земеделски съюз, няма свои структури. Нейни членове са всички земеделци, които желаят обединението на земеделските съюзи.

Основната цел на центъра е да работи за обединението на всички земеделски сили в една организация. Непосредствената задача е да се организира обединителен конгерс, на който делегатите да са избрани от дружбите от цялата страна. Те ще решат кои ще са в ръководството и какъв ще е пътят на развитие на Земеделския съюз. Когато единството се постигне, Центърът за обединение на земеделските сили ще е изпълнил смисъла на своето съществуване.

Ръководен орган е Управителният съвет с председател Милан Дренчев.

Адрес за контакти:
София, бул. "България" N 98.
тел. 65-10-08

/Пресслужба "Куриер"/


11:04:25    
30.07.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.  
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Сopyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!