30 юли 1990

СОФИЯ, 30 ЮЛИ 1990 ГОДИНА                                                БРОЙ 148 /166/

СОФИЯ, 30 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СОЦИАЛИЗЪМ /ДЕМОС/ ЗА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА И ЗА ОБНОВЛЕНИЕТО НА БСП /ПРИЕТА М.ЮЛИ 1990 ГОДИНА/.


ЗАЕДНО С ТОВА В ПЕРИОДА ФЕВРУАРИ - ЮНИ БСП И НЕЙНОТО РЪКОВОДСТВО ДОПУСНАХА РЕДИЦА СЛАБОСТИ И ГРЕШКИ. КАТО ЦЯЛО И ОСОБЕНО В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ БЕ ИЗГУБЕНА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИНИЦИАТИВА. ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ /ПО НЯКОИ ОЦЕНКИ НАД 100 000 ДУШИ/ ОТ ЧЛЕНСКАТА МАСА НА ПАРТИЯТА НЕ СЕ РЕГИСТРИРА НИТО В ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИНТЕРЕСИ, НИТО ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ. СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДИ ВСИЧКО ТЕЛЕВИЗИЯТА ЧЕСТО ЗАСТАВАХА НА НЕОБЕКТИВНИ ПОЗИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ИНТЕРЕСИТЕ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ.

ДОПУСНАТО БЕ В ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА СФЕРА ДА СЕ ПОЛУЧИ ВАКУУМ НА ЦЕННОСТИ. ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА НА ПАРТИЯТА Е СИЛНО НАРУШЕНА И ПРИЧИНИТЕ ЗА ТОВА СА НЕ САМО ОБЕКТИВНИ. НЕ Е ОПРАВДАНО ПАРТИЯТА, КОЯТО Е ВОДЕЩА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, ДА ГОВОРИ С ПОЛОВИНЧАТ ЕЗИК, ПОЛУГЛАСНО, ПОЛУЯСНО, ДА ИЗОСТАВА ОТ СЪБИТИЯТА. СПОРЕД НАС НЕЯСНАТА И КОЛЕБЛИВА ПОЗИЦИЯ НА ПАРТИЯТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС В КРАЙНА СМЕТКА МОЖЕ ДА ИМА ТЕЖКИ ПОСЛЕДИЦИ КАКТО ЗА НЕЯ, ТАКА И ЗА СТРАНАТА.

ЗНАЧИТЕЛНА СЛАБОСТ БЕ ОРГАНИЗАЦИОННОТО ОТКЪСВАНЕ НА ПАРТИЯТА ОТ ТРУДЕЩИТЕ СЕ. ПРЕМИНАВАНЕТО НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП НЕ БЕ СЪЧЕТАНО С УКРЕПВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ СЪС СИНДИКАТИТЕ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ЗАБЕЛЯЗВА СЕ ПРОЦЕС НА ОТДАЛЕЧАВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ПОЗИЦИИ И ТЕЗИ НА БСП И КНСБ. НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТМИНЕ И ФАКТЪТ, ЧЕ ПОД ПРИКРИТИЕТО НА КТ "ПОДКРЕПА" ОПОЗИЦИЯТА РАЗВИВА АКТИВНА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО МЕСТОРАБОТА, С КОЕТО СЕ НАРУШАВАТ ДОГОВОРЕНОСТИ, ПОСТИГНАТИ НА КРЪГЛАТА МАСА.

КАТО СЪЩЕСТВЕНА СЛАБОСТ МОЖЕ ДА СЕ ОЦЕНИ ЗАКЪСНЯЛОТО ФОРМИРАНЕ НА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАРТИЯТА И СЪЩЕСТВЕНИТЕ ПРОПУСКИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖТА. ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ КАТО ПРИЕМНИК НА ДКМС НЕ ДОВЕДЕ ДО ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. В РЕЗУЛТАТ НА "ПОСИНЯВАНЕТО НА МЛАДЕЖТА" СЕ СЪЗДАДЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ БСП Е ПАРТИЯ НА СТАРИТЕ ХОРА. БЯХА ЗАГУБЕНИ ПОЗИЦИИ СРЕД ЦЕЛИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГРУПИ КАТО ЛЕКАРИ, МУЗИКАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЪВ ВУЗ И Т.Н. ОСОБЕНО ТРЕВОЖНА Е ЗАГУБАТА НА ЗНАЧИТЕЛЕН БРОЙ ГЛАСОВЕ СРЕД РАБОТНИЦИТЕ.

ТРЯБВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТЕЗИ ПРОПУСКИ СЕ ДЪЛЖАТ НА ОБЩАТА НЕБЛАГОПРИЯТНА ЗА БСП СИТУАЦИЯ. НА ПАРТИЯТА СЕ ПРИПИСВАХА И ПРИПИСВАТ ВСИЧКИ СЛАБОСТИ, ДЕФОРМАЦИИ И КРИЗИСНИ ЯВЛЕНИЯ, ИМАЩИ МЯСТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ-ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ. ТОВА НЕИЗБЕЖНО ОБСТОЯТЕЛСТВО ПРЕДОПРЕДЕЛИ МНОГО ОТ ТРУДНОСТИТЕ НА БСП. НЕБЛАГОПРИЯТНО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРЕСТИЖ НА БСП ОКАЗА ИЗПОЛЗВАНИЯТ КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА КАДРИТЕ. ИСКАХА ЛИ ТОВА ИЛИ НЕ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БСП, КАТО ТАКЪВ КРИТЕРИЙ СЕ УТВЪРДИ ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ТОДОР ЖИВКОВ, А НЕ ПРИНЦИПНОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА И СТАЛИНИЗМА. ТОВА ПОЗВОЛИ ДА ВЪЗСТАНОВЯТ СВОЕТО ПОЛОЖЕНИЕ В БСП ХОРА, ИЗВЕСТНИ СЪС СВОЕТО СТАЛИНИСТКО МИНАЛО И МАОИСТКИ ПРЕТЕНЦИИ. ИМЕННО ТОЗИ ФАКТ ОТБЛЪСНА МНОГО, ВКЛЮЧИТЕЛНО МЛАДИ ХОРА, ПО ВРЕМЕ НА ОТМИНАЛИТЕ ИЗБОРИ.

ВСЕ В ТАЗИ ВРЪЗКА ТРЯБВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ПРИ ИЗДИГАНЕТО НА КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ОСОБЕНО НА ОБЩИНСКО РАВНИЩЕ, БЯХА НАПРАВЕНИ МНОГО КАДРОВИ КОМПРОМИСИ. ТОВА Е ПРИЧИНАТА. В МНОГО МАЖОРИТАРНИ РАЙОНИ НАШИТЕ КАНДИДАТИ ДА ПОЛУЧАТ ПО-МАЛКО ГЛАСОВЕ, ОТКОЛКОТО БСП КАТО ЦЯЛО /ПО ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА/.

ВЪПРЕКИ МНОГОКРАТНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ОБЕЩАНИЯ ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НЕ Е ИЗЧИСТЕНА ОТ АПАРАТНИТЕ МЕТОДИ НА РАБОТА. ВЪН ОТ ВНИМАНИЕТО НА ВПС ОСТАВАХА И ОСТАВАТ ТАКИВА ЖИЗНЕНОВАЖНИ ВЪПРОСИ КАТО ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНИТЕ, УРЕЖДАЩИ ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА /ЗА ПАРТИИТЕ И ЗА ИЗБОРИТЕ/, ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДР.

ВЪПРЕКИ ПОБЕДАТА НА ИЗБОРИТЕ ТРЕВОГАТА ЗА СЪДБАТА НА БСП И СТРАНАТА ОСТАНА ВИСОКА. ГРЕШКАТА И ПОСЛЕДВАЛАТА ОСТАВКА НА ПРЕЗИДЕНТА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ДОВЕДЕ ДО НОВИ КРИЗИСНИ ЯВЛЕНИЯ В ПАРТИЯТА И ЗАСИЛИ КРИТИКИТЕ КЪМ ПАРТИЙНОТО РЪКОВОДСТВО.

ПАРАДОКСАЛНО, НО И СЛЕД ИЗБОРИТЕ БСП НЕ МОЖА ДА ВЗЕМЕ В СВОИ РЪЦЕ ИНИЦИАТИВАТА В ЕЖЕДНЕВНАТА ДЕЛНИЧНА ПОЛИТИКА.

ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ НА БСП НЕ ОТГОВАРЯ НИТО НА ОКАЗАНОТО Й ОТ НАРОДА ДОВЕРИЕ, НИТО НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА.

2. ВРЕМЕ ЗА НОВИ ПРОМЕНИ И РЕФОРМИ

НАШАТА ОЦЕНКА Е, ЧЕ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗБОРИТЕ ОБЩЕСТВЕНОПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА ЗНАЧИТЕЛНО СЕ ИЗМЕНИ.

ПОБЕДАТА НА БСП И ПОЛУЧЕНИТЕ 211 ДЕПУТАТСКИ МЕСТА ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ СТАБИЛИЗИРАТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ПАРТИЯТА И В СТРАНАТА И ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЕЩАНИЯТА, ДАДЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ.

ИМЕННО В ТАЗИ ОБСТАНОВКА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО ДА СЕ ЗАДЪЛБОЧАТ И ПРОМЕНИТЕ В БСП, ПАРТИЯТА ДА ПРИДОБИЕ НОВ ОБЛИК И ЗАВОЮВА НОВО ДОВЕРИЕ СРЕД ХОРАТА.

СЕГАШНАТА ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ ПОЗВОЛЯВА И НАЛАГА БСП ДА СЕ ОБНОВИ И ПРЕВЪРНЕ В СЪВРЕМЕННА МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

- ЧРЕЗ ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА РЕФОРМИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЗЕМЕ ОТНОВО ПОЛИТИЧЕСКАТА ИНИЦИАТИВА;
- ПО ТОЗИ НАЧИН ЩЕ ПОКАЖЕМ, ЧЕ НЕ ВЛАСТТА, А ОБНОВЛЕНИЕТО Е НАШАТА ПРИОРИТЕТНА ЦЕННОСТ;
- ЧРЕЗ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБНОВИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ ЩЕ ОТГОВОРИМ ИСКАНИЯТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ЗА ПО-РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ.

РАЗБИРА СЕ, РЕФОРМИТЕ В БСП ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВЯТ ПО ТАКЪВ НАЧИН, ЧЕ ДА НЕ ДОВЕДАТ ДО ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА НЕЙНИТЕ КРИЗИСНИ ЯВЛЕНИЯ, А ДО ПОЗИТИВНИ ПРОМЕНИ. ТЕЗИ РЕФОРМИ НЕ БИВА ДА СЕ ПРАВЯТ ЗА СМЕТКА НА ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ ЗАДАЧИ НА ПАРТИЯТА. ДЕМОС СМЯТА, ЧЕ В ПЕРИОДА ДО СЛЕДВАЩИЯ ПАРТИЕН КОНГРЕС ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ОБНОВИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ В БСП ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕДАТ В НЕПОСРЕДСТВЕНА ВРЪЗКА С УКРЕПВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ СТРУКТУРИ И ПРЕДИ ВСИЧКО НА НОВИЯ ПАРЛАМЕНТ.

СТАБИЛИЗИРАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ СТРУКТУРИ Е ТОВА УСЛОВИЕ, КОЕТО ЩЕ СЪЗДАДЕ ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА КОРЕННО ПРЕУСТРОЙСТВО НА БСП КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗЪМ.

3. ПРОБЛЕМЪТ ЗА ВЛАСТТА

ДЕМОС СМЯТА, ЧЕ ПРИ СЪЗДАЛИТЕ СЕ УСЛОВИЯ Е НЕИЗБЕЖНО И НЕОБХОДИМО ДА СЕ ТЪРСИ ОПРЕДЕЛЕНО РАЗДЕЛЯНЕ НА ВЛАСТТА МЕЖДУ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ С ВКЛЮЧВАНЕТО НА ПОЛИТИЦИ ОТ ДРУГИ ПАРТИИ ВЪВ ВЪРХОВНАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ. В ОБЩЕСТВОТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПОЛИТИЧЕСКО СЪГЛАСИЕ, В ПАРЛАМЕНТА - КОНСТРУКТИВНОСТ.

СМЯТАМЕ, ЧЕ ПРИ СЪЗДАЛИТЕ СЕ УСЛОВИЯ Е ПРАКТИЧЕСКИ НЕВЪЗМОЖНО ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ /ШИРОКА КОАЛИЦИЯ НА БСП, СДС И БЗНС/, АКО НЕ СЕ НАПРАВЯТ ВЗАИМНИ КОМПРОМИСИ МЕЖДУ ДВЕТЕ ОСНОВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 30 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО", ПОДПИСАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ИК ИВАН ДУНДАРОВ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО", А ТАКА СЪЩО И ВСИЧКИ ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ СЛЕДЯТ С БЕЗПОКОЙСТВО НЕСПОСОБНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ИЗБЕРЕ ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ.

ВОДЕН ОТ ГОРНОТО НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ПРЕДЛАГА, А СМЯТАМЕ, ЧЕ ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПРЕОБЛАДАВАЩОТО МНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ИЗБЕРЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ИЗМЕЖДУ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ОСВЕН ПОСОЧЕНИТЕ ТРИМА ДОСЕГА. В ТАЗИ НАСОКА НС "ЗВЕНО" ПРЕДЛАГА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ИЗБРАН ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

ОТ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ
АЛЕКСАНДЪР СТРЕЗОВ

ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ
МИЛАН ДРЕНЧЕВ
ПЕТЪР КОРНАЖЕВ
КРУМ НЕВРОКОПСКИ
ЙОРДАН КУКУРОВ

НЕЗАВИСИМИ
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ
ГИНЬО ГАНЕВ
МИТРОПОЛИТ ПАНКРАТИЙ

СЧИТАМЕ, ЧЕ ПОСОЧЕНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СА НАЙ-ПОДХОДЯЩИ ДА БЪДАТ ИЗБРАНИ, ПО-ТОЧНО ЕДИН ОТ ТЯХ ДА БЪДЕ ИЗЛЪЧЕН ЗА ПРЕЗИДЕНТ. НЕ КАЗВАМЕ НАЙ-ДОСТОЙНИ, ЗАЩОТО ПО НАШЕ МНЕНИЕ ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ Е ДОСТОЕН ДА БЪДЕ ИЗБРАН ЗА ПРЕЗИДЕНТ.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ СПЕСТИ ВРЕМЕ И ДА СЕ ИЗБЕГНЕ "РАЗПИТЪТ" НА ВСЕКИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. ДОСТАТЪЧНО Е САМО ЕДНО ПРЕДСТАВЯНЕ ПО РЕГЛАМЕНТ ОТ ТРИ МИНУТИ.

НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ АКО НЕ НА ПЪРВИЯ ИЛИ НА ВТОРИЯ ТУР, ТО НА ТРЕТИЯ ТУР БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИМА ВЕЧЕ ПРЕЗИДЕНТ.

ПРЕДЛАГАМЕ И СЧИТАМЕ ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ИЗЛЪЧЕН ЕДИН ОТ СЪЩИТЕ ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

СОФИЯ, 27 ЮЛИ 1990 ГОДИНА    С УВАЖЕНИЕ: ИВАН ДУНДАРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИК НА НС "ЗВЕНО"

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 30 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ НА АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ", ИЗЛОЖЕНО НА МИТИНГА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ /ЮЛИ 1990 ГОДИНА/ ОТ ЧЛЕНА НА РЪКОВОДСТВОТО НА АСОЦИАЦИЯТА, КАНДИДАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ НАУКИ ДЕНЧО БАЛАБАНОВ.


НИЕ, ЧЕДАТА НА ДОБРУДЖА, МИЗИЯ, ТРАКИЯ И ПИРИН, ДОЙДОХМЕ ТУК, ЗА ДА ИЗРАЗИМ ОЩЕ ВЕДНЪЖ НАШЕТО КАТЕГОРИЧНО "ДА" НА НАШАТА РЕШИМОСТ, НАШАТА ТВЪРДОСТ, НАШАТА НЕПОКОЛЕБИМОСТ, ЧЕ ЩЕ ИЗВЪРВИМ СВОЯ ПЪТ КЪМ НАШАТА ГОЛГОТА. НИЕ НЕ СМЕ ШЕПА СПАРТАНЦИ, ОБРЕЧЕНИ ОТ СЪДБАТА ДА ЗАГИНАТ, А ПЛЕМЕ, ИЗБУЯЛО ВЪВ ВИХЪРА НА ВРЕМЕТО, НАМЕРИЛО СВОЕТО МЯСТО ТУК, НА ТАЗИ ЗЕМЯ, НА БАЛКАНИТЕ И ДАЛО НА СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА ЕДНА ОТ ТРИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ. НИЕ СМЕ ТУК, ЗА ДА ОСТАНЕМ ВЕЧНО И ВО ВЕКИ ВЕКОВ.

НИЕ ВСЕ ОЩЕ МОЛИМ ДА БЪДЕМ РАЗБРАНИ, НИЕ ВСЕ ОЩЕ МОЛИМ ДА БЪДЕМ ЧУТИ, НИЕ ВСЕ ОЩЕ МОЛИМ, ЗАЩОТО СМЕ ВЕЛИКОДУШНИ. НО НЕКА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ, ЧЕ ТЪРПЕНИЕТО НАРОДНО ИМА СВОЯТА МЯРА, КАКТО Е ИЗРЕКЪЛ ВЕЛИКИЯТ АПОСТОЛ НА СВОБОДАТА.

ДНЕС, КОГАТО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРАСТИ СЕ ПОСТАВЯТ НАД СУВЕРЕНИТЕТА И НЕДЕЛИМОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, КОГАТО ФАРИСЕЙЩИНАТА Е ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИКА НА ПАТРИОТАРИТЕ, НИЕ ТЪРСИМ СВОЯ ИСУС ХРИСТОС, НИЕ ТЪРСИМ СВОИТЕ ХАДЖИ ДИМИТЪР И СТЕФАН КАРАДЖА И ЩЕ ГИ НАМЕРИМ, ЗА ДА ЗАВЪРТИМ ПОСОКАТА И ИЗПРЕВАРИМ ВРЕМЕТО, ЗА ДА НЕ НИ ОХЛАЖДАТ БУЙНИТЕ ГЛАВИ В БОСФОРА ИЛИ ДА ГИ ТЪРКАЛЯТ ВЪРХУ ПЕРСИЙСКИ КИЛИМИ ПРЕД АЗИАТСКИ ВЕЛМОЖИ.

НИЕ ЩЕ ВЪРВИМ КЪМ ЕВРОПА, ТАЗИ ПОСОКА Е ВЯРНА, ТА НАЛИ ВЕЧЕ БЛИЗО ДВЕ ХИЛЯДОЛЕТИЯ СЛЕДВАМЕ ВСЕ ТОЗИ ВЕТРОПОКАЗАТЕЛ ОТ АЛТАЙСКИТЕ ПЛАНИНИ, СРЕДНА АЗИЯ, ВОЛГА, ДНЕПЪР И ДУНАВ. НО ЕВРОПА ОТВАРЯ ПОРТИ ЗА ЖИЗНЕНИ НАЦИИ, ЦИВИЛИЗОВАНИ НАРОДИ И СУВЕРЕННИ ДЪРЖАВИ, А НИЕ СМЕ ПРЕД ПРАГА ДА РАЗОРИМ СТОРЕНОТО ОТ ВЕЛИКИТЕ ЦАРЕ АСПАРУХ И КРУМ, ОТ БОРИС И АСЕН, ДА ЗАТРИЕМ СЪТВОРЕНОТО ОТ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ И ДА ИЗМЕНИМ НА СВЕЩЕНАТА КЛЕТВА, ИЗРЕЧЕНА, ЦЕЛУВАЙКИ СВЕТОТО ПИСАНИЕ, КАМАТА И ПИЩОВА.

НАС НИ ГРОЗЯТ ПАНТЮРКИЗМЪТ И ИСЛЯМСКИЯТ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ, КОИТО ПРЕД ПОГЛЕДИТЕ НА НОВАТА НИ ДЕПУТАЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПОСРЕДСТВОМ НАШЕНСКИЯ РАУФ ДЕНКТАШ И НЕГОВОТО ОБКРЪЖЕНИЕ ОТ Т.НАР. ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ТРАЙНО ЩЕ СЕ НАСТАНЯТ В ПАРЛАМЕНТА НА БЪЛГАРИЯ. НАС НИ ГРОЗИ ОПАСНОСТТА, ВМЕСТО ДА ЗАЕМЕМ ДОСТОЙНО МЯСТО В ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ДА СЕ ОКАЖЕМ ВАСАЛСТВО, ВКЛЮЧЕНО В АЗИАТСКА ОБЩНОСТ И ДА РАЗВЯВАМЕ ЗЕЛЕН БАЙРЯК С ПОЛУМЕСЕЦ.

ПРЕДИ ДА СМЕ ЗАГУБИЛИ ВЯРАТА, НЕ Е ЛИ ВРЕМЕ ДА КАЖЕМ СТОП: НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО НАРОДЪТ БЪЛГАРСКИ ДА УЧРЕДИ НЕЗАВИСИМ ОБЩЕСТВЕН СЪД, КОЙТО, УПЪЛНОМОЩЕН ОТ НАС, ДА ИЗВЪРШИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВСИЧКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С РЕГИСТРАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ПРОТУРСКАТА КРЕАТУРА - ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, РЪКОВОДЕНО ОТ Г-Н АХМЕД ДОГАНОВ. НИЕ ЩЕ ПРЕДОСТАВИМ НА ТОЗИ ОБЩЕСТВЕН СЪД ФАКТИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА, КОИТО ПО НАЙ-КАТЕГОРИЧЕН НАЧИН ЩЕ ПОТВЪРДЯТ СЛЕДНОТО:

- РЕДИЦА ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ТОЛЕРИРАЙКИ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ПОСТАВЯТ ТРАЙНО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ НАД НАЦИОНАЛНИТЕ.

- ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ СЕ СТИМУЛИРА ОТ ТУРЦИЯ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СРЕДИ, КОИТО ЦЕЛЯТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СВОИТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ СТРАСТИ И ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В СВОЕОБРАЗЕН ЕТНОСОЦИАЛЕН ПРИДАТЪК С УНИЖЕНО НАЦИОНАЛНО ДОСТОЙНСТВО.

- ПОСРЕДСТВОМ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ СЕ ПРАВЯТ ОПИТИ ДА СЕ УТВЪРЖДАВА ИДЕЯТА ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИЯ ХАРАКТЕР НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ВЪЗМОЖНОСТТА ТУРЦИЯ ПОД ПРЕДЛОГ ЗА ЗАЩИТА НА НЕСЪЩЕСТВУВАЩО "ТУРСКО ЕТНИЧЕСКО МАЛЦИНСТВО" ДА СЕ НАМЕСВА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА БЪЛГАРИЯ.

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ЕДИННА И НЕДЕЛИМА. ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА СТРАНАТА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНОТО САМОСЪЗНАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, СА НАШИ БРАТЯ И СЕСТРИ И СЪВМЕСТНО ЩЕ ИЗВЪРВИМ СВОЯ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА. НИЕ РАЗГРАНИЧАВАМЕ КЛИКАТА И ОБКРЪЖЕНИЕТО НА Г-Н АХМЕД ДОГАНОВ ОТ ОСТАНАЛИТЕ МЮСЮЛМАНИ В СТРАНАТА, ЧАСТ ОТ КОИТО СА ПОДВЕДЕНИ И ОБЕКТИВНО ЗАСТАВАТ НА АНТИБЪЛГАРСКИ ПОЗИЦИИ. НИЕ СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ ТЕ ЩЕ ОСЪЗНАЯТ СВОЕТО ЗАБЛУЖДЕНИЕ. ПРЕДИ ДА СМЕ ИЗПИЛИ ГОРЧИВАТА ЧАША НА РАЗДОРА, ДА ПОМИСЛИМ ЗА БЪЛГАРИЯ, ЧЕ ТЯ Е НАША, ЧЕ ТЯ Е ЕДНА И ВЕЧНО ЩЕ БЪДЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 30 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛИА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/.


22. ОБЩИЯТ ПАРТИЕН СЪВЕТ ЗАСЕДАВА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА, А В НЕГОВО ОТСЪСТВИЕ - НА ГЛАВНИЯ ПАРТИЕН ОРГАНИЗАТОР. ЗАСЕДАВА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 ПЪТИ ГОДИШНО.

23. ТЕКУЩАТА РАБОТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ СЕ ОРГАНИЗИРА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ /УС/ КАТО:

А/ДЕЙСТВУВА КАТО КОЛЕКТИВЕН И КОЛЕГИАЛЕН ОРГАН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНГРЕСНИТЕ РЕШЕНИЯ;
Б/ ПОДДЪРЖА ПРЯКА ВРЪЗКА И ПОДПОМАГА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
В/ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА;
Г/ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ОТНОШЕНИЯТА С ДРУГИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ;
Д/ ИЗВЪРШВА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ПОДГОТОВКА ЗА СВИКВАНЕТО НА КОНГРЕСИТЕ;
Е/ НЕПОСРЕДСТВЕНО ОРГАНИЗИРА И РЪКОВОДИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КАМПАНИИ;
Ж/ ОСЪЩЕСТВЯВА ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ/ИК/.

24. УС СЕ СВИКВА НА ЗАСЕДАНИЯ СПОРЕД НУЖДИТЕ, НО НЕ ПО-РЯДКО ОТ ВЕДНЪЖ НА 3 МЕСЕЦА.

25. ОПЕРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО НА БНДП СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ В СЪСТАВ ОТ 7 ДО 9 ЧОВЕКА, ИЗБИРАНИ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС.

ЗАСЕДАНИЯТА МУ СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА, А В НЕГОВО ОТСЪСТВИЕ - ОТ ГЛАВНИЯ ПАРТИЕН ОРГАНИЗАТОР.
ВСЕКИ ЧЛЕН ОТГОВАРЯ ЗА ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ.
ИК ИМА ДА ВЪРШИ:

А/ ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ОПЕРАТИВНАТА ВЗАИМОВРЪЗКА С ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНСКАТА МАСА;
Б/ ДА ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ПАРТИЙНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ;
В/ ДА ОТЧИТА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПРЕД ВСЯКО ЗАСЕДАНИЕ НА УС;
Г/ ДА ПОДГОТВЯ РАБОТАТА НА УС;
Д/ ДА КОНТРОЛИРА И КООРДИНИРА ДЕЙНОСТТА НА ПОМОЩНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ.

26. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРТИЯТА:

А/ ПРЕДСТАВЯ ПАРТИЯТА ПРЕД СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ,
НА МАСОВИ ПРОЯВИ И ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ;
Б/ ПРОВЕЖДА КОНСУЛТАЦИИ, А ЗАЕДНО С ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИК ВОДИ ПРЕГОВОРИ С ДРУГИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ. ПОДПИСАНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ВЛИЗАТ В СИЛА СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО ИМ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ;
В/ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВА ЗАСЕДАНИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ;
Г/ МОТИВИРАНО СВИКВА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ОБЩИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ И КОНГРЕСА.

27. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ЗАЕМА ТОЗИ ПОСТ ПОВЕЧЕ ОТ 3 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА.

ПРИ КОНФЛИКТ С ОСТАНАЛИТЕ ИЗБОРНИ ОРГАНИ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗПЪЛНЯВА СВОИТЕ ФУНКЦИИ ПОВЕЧЕ ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА СЕ СВИКВА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС. В ТЕЗИ СЛУЧАИ НЕГОВИТЕ ФУНКЦИИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ГЛАВНИЯ ПАРТИЕН ОРГАНИЗАТОР.

ПЕТО - ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

28. БНДП Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ И СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ СВОЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ, ГЛАВНИЯ ОРГАНИЗАТОР ИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

29. НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА БНДП СЕ НАБИРАТ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС, ДАРЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

А/ ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС Е ЕЖЕМЕСЕЧЕН, А РАЗМЕРЪТ МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ДОБРОВОЛНО ОТ ВСЕКИ ЧЛЕН, НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ 1 НА СТО ОТ МЕСЕЧНИЯ МУ ДОХОД.
Б/ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС СЕ ВНАСЯ СРЕЩУ РАЗПИСКА В МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ВСЕКИ МЕСЕЦ ОТЧИСЛЯВА 30 НА СТО ОТ СЪБРАНАТА СУМА ЗА ОБЩОПАРТИЙНИ НУЖДИ.

ШЕСТО - ВРЕМЕННИ РАЗПОРЕДБИ

30. ДО СВИКВАНЕТО НА ПЪРВИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС, КОЙТО ДА ИЗБЕРЕ РЪКОВОДНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ, УКАЗАНИ В НАСТОЯЩИЯ УСТАВ, БНДП СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ВРЕМЕНЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ, А МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ОТ ВРЕМЕННИ РЪКОВОДСТВА.

КОНГРЕСЪТ ТРЯБВА ДА СЕ СВИКА НЕ ПО-КЪСНО ОТ ДВА МЕСЕЦА ОТ ПРИЕМАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ УСТАВ.

УСТАВЪТ Е ПРИЕТ ОТ НАЦИОНАЛНА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 30 АПРИЛ 1990 Г., ПРОВЕДЕНА В ГР.СОФИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 30 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ "ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ ПРОЩАВА НА НИКОГО" /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ПРОГРЕСИВНАТА НАРОДНА ПАРТИЯ - ГАБРОВО.


ВЪРХОВЕНСТВОТО НА МОРАЛА НАД ПОЛИТИКАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛИНИЯ СЕ РЕАЛИЗИРА ОТ ОТДЕЛНИТЕ ЛИЧНОСТИ. НИВОТО НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ИМ МИСЛЕНЕ ЗАВИСИ ОТ ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО И ЛИЧНОСТНОТО ИМ РАЗВИТИЕ. ВСЕКИ ИМА НЕОТМЕНИМОТО ПРАВО ДА ПРОМЕНЯ ВЪЗГЛЕДИТЕ И ПОЗИЦИИТЕ СИ СЪОБРАЗНО ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА И РАЗЛИЧНИ ЖИТЕЙСКИ СИТУАЦИИ. "ВСИЧКО ТЕЧЕ. ВСИЧКО СЕ ИЗМЕНЯ!" - Е МАКСИМА, ЗАВЕЩАНА НИ ОТ ДРЕВНОСТТА. ДОВЧЕРАШНИ ЧЛЕНОВЕ НА БКП ХВЪРЛИХА ПАРТИЙНИТЕ СИ БИЛЕТИ И СТАНАХА АКТИВНИ ДЕЯТЕЛИ НА СДС, В Т.Ч. И НЕГОВИ ЛИДЕРИ. В ТОВА НЯМА НИЩО НЕЕСТЕСТВЕНО И ОСЪДИТЕЛНО, ДОКОЛКОТО ТЕ ЧЕСТНО И ГРАДИВНО СЛУЖАТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА. НО КАКВО ДА КАЖЕМ ЗА ТЕЗИ ТРУБАДУРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, КОИТО ПОЛУЧИХА СВОЯ ДОБЪР ШАНС В ЖИВОТА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПАРТИЙНОТО СИ ЧЛЕНСТВО И ТОТАЛИТАРНИТЕ СТРУКТУРИ И ПОРЯДКИ? ТИЯ, КОИТО СЕ КЛЕХА ВЪВ ВЯРНОСТ, СЛУЖИХА И ВЕНЦЕСЛАВИХА СВОЯТА БЛАГОЕВСКО-ДИМИТРОВСКА ПАРТИЯ И "МЪДРАТА" Й АПРИЛСКА ЛИНИЯ? А СЕГА, КОГАТО ТЯ НЕ ИМ Е НУЖНА, СЕ ПРЕБОЯДИСАХА КАТО ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА И КАТО ПЕПЕРУДИ ЛИТНАХА КЪМ НОВОТО СИ ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЕ? И ШУТОВСКОТО ИМ КРАСНОРЕЧИЕ ЗАПЯ НА ДРУГ ГЛАС - КАКВИ ДЕМОКРАТИ СА БИЛИ И КАК СА НЕНАВИЖДАЛИ ТОТАЛИТАРИЗМА, КОЛКО СА СЕ "БОРИЛИ" С НЕГО, КАК СА БИЛИ "РЕПРЕСИРАНИ" И КОЛКО СА ПАТИЛИ ОТ НЕГО И Т.Н. И Т.Н. ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА КРИМИНАЛНИ И СТОПАНСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. НО НАЛИ ЗА НОВОТО БРЕМЕ СА НУЖНИ НОВИ БИОГРАФИИ, КОИТО ДА НОСЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ ДИВИДЕНТИ И ПРИЛИЧЕН ЖИВОТ, ПОЗВОЛЕНИ СА ВСЯКАКВИ СРЕДСТВА. А ЕДИН НОВОИЗЛЮПЕН ДЕЯТЕЛ НА СДС И КОРЕСПОНДЕНТ НА РАДИО "СВОБОДНА ЕВРОПА" В EДHO ИНТЕРВЮ ПО СЪЩАТА РАДИОСТАНЦИЯ СЕ ИЗПОВЯДА, ЧЕ НАМРАЗИЛ КОМУНИЗMA ОЩЕ ОТ... 6-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ. КАК ДА НЕ СЕ ВЪЗХИТИШ ОТ ПРОЗОРЛИВИЯ МУ УМ, ЧИТАТЕЛЮ, И КАК ДА НЕ ГО СЪЖАЛИШ ЗАРАДИ НЕЩАСТНОТО МУ ДЕТСТВО? А НЕГОВИ НЕПРЕДВИДЛИВИ КОЛЕГИ БЯХА ПИСАЛИ В ЕДИН ЛОВЕШКИ ВЕСТНИК ЗА НЕГО, "ГРЕШАХМЕ ВСИЧКИ, ГРЕШЕШЕ И ТОЙ". НО ТОЙ СЕ "ОСЪЗНАЛ" НАВРЕМЕ, ЗА РАЗЛИКА ОТ ТЯХ... А ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ СЕ БЯХА ИЗПОКРИЛИ В МИШИ ДУПКИ, ЗАЩОТО ТОГАВА НИКОЙ НЕ ЗНАЕШЕ КОГА КАКВО ЩЕ СТАНЕ.

НА ВЪЛНИТЕ НА ЕУФОРИЯТА СЛЕД 10 НОЕМВРИ НАВЛЯЗОХА ВСЯКАКВИ ХОРА В ОПОЗИЦИОННОТО ДВИЖЕНИЕ. РАЗМИРНАТА ОБСТАНОВКА И НУЖДАТА ОТ КАДРИ ИЗТЛАСКА НА ПОВЪРХНОСТТА ЕДНА КАТЕГОРИЯ ОТ ДОСТА АМБИЦИОЗНИ, АКТИВНИ И ГЛАСОВИТИ ДЕЯТЕЛИ, ЧИИТО НРАВСТВЕНИ ПРИОРИТЕТИ БЯХА ЧЕСТОЛЮБИЕТО, ВЛАСТОЛЮБИЕТО И КАРИЕРИЗМЪТ. ТОТАЛИТАРИЗМЪТ БЕШЕ УДОБНО ОПРАВДАНИЕ ЗА ТЯХНАТА ПОСРЕДСТВЕНОСТ И НЕУДОВЛЕТВОРЕНИ АМБИЦИИ, А БОРБАТА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ - ПАРАВАН ЗА ПРИКРИТИЕ НА БЕЗЦЕРЕМОНЕН СТРЕМЕЖ КЪМ ЛИДЕРСТВО И ПОЛИТИЧЕСКА ХАМЕЛЕОНЩИНА. ПО ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЗИ "ДЕМОКРАТИ" ПО НИЩО НЕ ОТСТЪПВАТ НА НОМЕНКЛАТУРНИТЕ КАДРИ ОТ "ОМРАЗНИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ". А ЧЕ СА ДЕЙСТВАЛИ ПО ТЕЧЕНИЕТО, СПОРЕД СЪОТВЕТНИТЕ УСЛОВИЯ, В ТОВА НЕ СЕ СЪМНЯВАМЕ. САМО ДА НЕ НИ УБЕЖДАВАТ ВЪВ ВЪЗВИШЕНИТЕ СИ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕНИЯ И ДА СА ПО-ПЕСТЕЛИВИ В ДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ СИ ТИРАДИ!

И ДА БЪДАТ СПОКОЙНИ: ФЕНИКСЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ЩЕ ВЪЗКРЪСНЕ И БЕЗ ТЯХ!

ДРУГА, МАЛОБРОЙНА ГРУПА ЛИДЕРИ И АКТИВИСТИ НА СДС СА ЛИЦА, ДЕЙСТВИТЕЛНО РЕПРЕСИРАНИ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ. ДЪЛГИТЕ ГОДИНИ НА ЗАТВОР И МОРАЛЕН ТОРМОЗ НЕ СА СЛОМИЛИ МОРАЛНИТЕ ИМ УСТОИ И БОРЧЕСКИЯ ИМ ДУХ. В ТЯХ ОБАЧЕ Е ОСТАНАЛА ЗЛОБАТА И НЕЙНОТО ПРИСЪСТВИЕ СЕ ЧУВСТВА.

КЪМ ДВИЖЕНИЕТО СЕ ПРИСЪЕДИНИХА И МНОГО МЛАДЕЖИ И ХОРА С НИСКО И ЛАБИЛНО ПОЛИТИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ, ЛЕСНО ПОДДАВАЩИ СЕ НА ВСЯКАКВИ ВНУШЕНИЯ, ЗАБЛУДИ И ЕКСПУЛСИВНИ ЕМОЦИИ. НЕ ОСТАНАХА НАЗАД И ЛИЦАТА, ОСЪЖДАНИ ЗА КРИМИНАЛНИ И СТОПАНСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ /ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВСИЧКИ РЕЦИДИВИСТИ/, КОИТО ТЪРСЕХА ПРИЧИНИ И ОПРАВДАНИЕ ЗА ПРОТИВОПРАВНОТО СИ ПОВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА. ТАЗИ СОЦИАЛНА БАЗА БЕШЕ ДОБЪР РАЗВЪДНИК НА НЕОБУЗДАНИТЕ СТРАСТИ, СТИГАЩИ ДО ФАНАТИЗЪМ И ПРИМИТИВИЗЪМ. ВОЙНСТВАЩИЯТ АНТИКОМУНИЗЪМ, ОХОТНО ПРИЕТ ОТ ТАЗИ ЛУМПЕНИЗИРАНА МАСА, БЕШЕ КРАЙНО НЕПОДХОДЯЩ В ПРЕДИЗБОРНА ОБСТАНОВКА И ОТБЛЪСНА МНОГО ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗБИРАТЕЛИ. ТАКА БЕШЕ ПОСЯТА ОМРАЗАТА МЕЖДУ ХОРАТА И ТОВА БЕ НАЙ-НЕГАТИВНАТА СТРАНА В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА НА СДС. ТАЗИ ТАКТИКА ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ ОЩЕ ПРЕЗ МАРТ, СЛЕД КОНГРЕСА НА БСП.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 
X   X   X

СОФИЯ, 30 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЗИВ НА СТОЛИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА МИР.


НИЕ, КАТО ДЕЙЦИ И ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ДВИЖЕНИЕ, В КОЕТО УЧАСТВУВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, НЕЗАВИСИМО ОТ ВЕРСКИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, ЕТНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ, СМЕ ЗАГРИЖЕНИ ЗА МИРНИЯ И СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУД НА НАШИТЕ СЪГРАЖДАНИ, ЗА СИГУРНОСТТА НА ТЕХНИЯ ЖИВОТ И БЪДЕЩЕ.

ПОРАДИ ТОВА ДЕЙЦИТЕ И ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА МИРА СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ ВАС С ПРИЗИВ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД, НА МИР И СПОКОЙСТВИЕ В ГРАДА, ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ПО ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ПРОЯВИ ЗДРАВ РАЗУМ, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ДА СЕ ПОСТАВЯТ НАД ПАРТИЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ВСИЧКИ ЗАЕДНО ДА СЪЗДАДЕМ УСЛОВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИСТИНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ!

ДЕЙЦИ И ПРИЯТЕЛИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА МИР, СТАНЕТЕ РАДЕТЕЛИ НА РЕДА, МИРА И СПОКОЙСТВИЕТО В НАШИЯ ГРАД!

НЕКА ЗАЕДНО, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИНАДЛЕЖНОСТТА НИ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ДА ОТСТОЯВАМЕ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ, ДА СЪЗДАВАМЕ УСЛОВИЯ ЗА СПОКОЕН ЖИВОТ И ТРУД, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОРМАЛНА ОБСТАНОВКА ЗА РАБОТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ОЧАКВАМЕ ВАШАТА ПОДКРЕПА!

ЗА 24-ТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ КОМИТЕТИ НА БЪЛГАРСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА МИР

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ КОМИТЕТ: Д.КРЪСТЕВ

СОФИЯ, ЮЛИ 1990 Г.           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 30 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ.

ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ ПИТА:

1.ЗАЩО НА 22 ЮЛИ 1990 Г. ЦЕНТРАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА ЕМИСИЯ "ПО СВЕТА И У НАС" ПРОДЪЛЖИ СЛЕД ОПРЕДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ?

СЪЩИЯТ ДЕН МИНИСТЪРЪТ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗАЯВИ, ЧЕ ОБСТАНОВКАТА ПРЕД БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ Е СПОКОЙНА. НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЕКИП 2 МУ ТРЯБВАШЕ ВРЕМЕ ДА МОНТИРА МАТЕРИАЛ, ПОКАЗВАЩ НИ КАТО НАРУШИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД. ХОРАТА ОСНОВАТЕЛНО СКАНДИРАХА "МОНТАЖИСТИ".

2. НА 23 ЮЛИ 1990 Г. НА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЕКРАН БЯХА ПОКАЗАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИ ГРАДОВЕ НА "ИСКАНИЯТА" В СТРАНАТА. ТЕ ПРОТЕСТИРАХА СРЕЩУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НОМЕР 78 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА НЕЗАБАВНИ МЕРКИ СРЕЩУ НАРУШИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД.

ЗАЩО ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НЕ ИЗЯСНИ ПРИЧИНИТЕ ЗА ИЗЛИЗАНЕТО НА ТОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ?

НИМА ПО ТОЗИ НАЧИН НЕ СЕ МАНИПУЛИРА ОТНОВО ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ.

3. КОЛКО ВРЕМЕ БЕ ОТДЕЛЕНО ЗА ГОРДОСТТА НА БЪЛГАРИЯ - ГЕОРГИ
ДИМИТРОВ, В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕМИСИИ НА 23 ЮЛИ 1990 Г.?

ЗАЩО БЕ    НЕОБХОДИМО ПОД НАТИСКА НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ НА ДРУГИЯ ДЕН ДА БЪДЕ ИЗЛЪЧЕН РАЗШИРЕН РЕПОРТАЖ ОТ ПОКЛОНЕНИЕТО?

4. ЗАЩО ЗА ГЛАДУВАЩАТА ОТ 5 ЮЛИ 1990 Г. ИНЖ. ЦВЕТАНКА ВЛАДОВА ОТ РУСЕ ВИЕ И ДО ДНЕС МЪЛЧИТЕ? МОЖЕ БИ ЗАЩОТО ЕДНО ОТ ИСКАНИЯТА Й Е ОСТАВКА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ?

5. ВЪВ В-К "НОВА ЕРА" ОТ 24 ЮЛИ 1990 Г. Е ПУБЛИКУВАНО ОТКРИТО ПИСМО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3", В КОЕТО ОСТРО СЕ ЗАСЯГАТ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ОБСТАНОВКАТА ВЪВ И ОКОЛО ТЕЛЕВИЗИЯТА. ЗАЩО РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ МЪЛЧИ ДОСЕГА ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ПОСТАВЕНИ В ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ БРОЯ НА В-К "НОВА ЕРА" И ТЕНДЕНЦИОЗНО ОТРАЗИ ИНЦИДЕНТА НА 16 ЮЛИ 1990 Г.ПРЕД СГРАДАТА НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.

СОФИЯ, 25 ЮЛИ 1990 Г.               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 30 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА.


НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА, НАПЪЛНО ПОДКРЕПЯМЕ ИСКАНИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ РЕГИОНИТЕ НА КЪРДЖАЛИ, РАЗГРАД, ШУМЕН, ИСПЕРИХ, АЙТОС И ДРУГИ, ОТРАЗЕНИ В ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /КЗНИ/. СОЛИДАРИЗИРАМЕ СЕ С ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИЯ.

НАСТОЯВАМЕ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА РАЗГЛЕДА ОБСТОЙНО ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/ ОТ 30 ЮНИ 1990 ГОДИНА И ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ С КОНКРЕТНИ РЕШЕНИЯ ПО ВСИЧКИ ТОЧКИ. НАСТОЯВАМЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ДА СЕ ДОВЕДЕ ДО ЗНАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НЕЗАБАВНО ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. ПРИ НЕДАВАНЕ ГЛАСНОСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕМ СЪОТВЕТНИТЕ ЕФЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОННИТЕ РАЗПОРЕДБИ.

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА КЗНИ - Г. ГОРНА ОРЯХОВИЦА,
25 ЮЛИ 1990 Г.             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 30 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - АСЕНОВГРАД.


ВЧЕРА, 25 ЮЛИ 1990 ГОДИНА, ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ГОВОРИ ДЕПУТАТЪТ ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ ГОСПОДИН ИБРАХИМ ТАТАРЛЬ. СЛЕД ОБРЪЩЕНИЕТО ОТ 20 ЮЛИ 1990 ГОДИНА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ВНС/ И СЛЕД ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗГОВОРИ МЕЖДУ ДЕПУТАТИТЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СТАЧНИТЕ КОМИТЕТИ ПО МЕСТА ОБСТАНОВКАТА В КЪРДЖАЛИЙСКО, ХАСКОВСКО, РАЗГРАДСКО, АЙТОСКО, АСЕНОВГРАДСКО, ШУМЕНСКО, БУРГАСКО, СИЛИСТРЕНСКО И ДРУГАДЕ ЗАПОЧНА ДА СЕ УСПОКОЯВА. БУДИ НЕДОУМЕНИЕ С КАКВА ЦЕЛ ИБРАХИМ ТАТАРЛЬ РАЗПАЛВА ПРОТУРСКИ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ СТРАСТИ ПЕТ ДНИ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМЕ ДЕПУТАТИТЕ С ПОДОБНИ ПРОЯВИ И ПОЗИИЦИ, ДЪРЖАЩИ НАГЪЛ ТОН, ОБИЖДАЩ ДОСТОЙНСТВОТО НА ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА АУДИТОРИЯ, ДА БЪДАТ КАСИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.

ОТ 9 ЧАСА ДО 11 ЧАСА ДНЕС СА СЪБРАНИ 1097 ПОДПИСА НА ВЪЗМУТЕНИ ГРАЖДАНИ В ПОДКРЕПА НА ГОРЕПОСОЧЕНОТО ИСКАНЕ. ПОДПИСКАТА ПРОДЪЛЖАВА.

КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - АСЕНОВГРАД

АСЕНОВГРАД, 26 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/