30 март 1994


София, 30 март 1994 година
Брой 62 /1107/


София, 30 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ ЗА УЧАСТИЕ НА ТУРСКИ ВОЙСКИ В СЪСТАВА НА УМИРОТВОРИТЕЛНИТЕ СИЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ.


Националната конференция на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ изразява своята тревога от решението на Съвета за сигурност за участие на турски войски в състава на умиротворителните сили на ООН на територията на бивша Югославия. Според нас това може да доведе до задълбочаване на конфликта в Босна и до неговото разширяване извън нейните граници. Ние не сме за каквото и да било участие на войски от региона в силите на ООН.

Българската социалдемократическа партия още веднъж потвърждава своята принципна позиция за недопустимостта на пряко или косвено ангажиране в този конфликт на съседните и балканските страни. Безотговорно и опасно за националните интереси и за сигурността на България е мълчанието на нашия парламент и правителство.

Настояваме висшите държавни органи да не допускат под никакъв предлог преминаването на чужди войски през наша територия по посока на югоконфликта.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ВТОРИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 26 МАРТ 1994 Г. В СОФИЯ.


        1. Делегатите на Втория конгрес на БЗНС ”Н. Петков” в СДС единодушно приемат политическия доклад на председателя на съюза Георги Петров и направените в него констатации и изводи. Същите оценяват положително работата между Първия и Втория конгрес на Националния съвет, на Изпълнителния съвет и лично на председателя на съюза.

2. Конгресът определя сегашната обстановка в България като тотална криза, тласнала страната и целия български народ в бездната на икономическа и социална катастрофа и безпътица.

Виновниците за това състояние са в основата си 45-годишното господство на БКП и некадърното правителство на проф. Беров и подкрепящото го парламентарно мнозинство, съставено от БСП, ДПС и НСД. Това правителство и парламентарните му поддръжници доведоха България до пълна разруха. Налице е отсъствие на програма и на ефективни действия за провеждането на структурната реформа, саботиране и спиране на реформата в земеделието и възстановяване на собствеността на земеделските земи, пълно бездействие в процеса на приватизацията на държавната собственост, популистка и неефективна социална политика в условията на непрекъснато растяща инфлация.

Мнозинството от българския народ е доведено до просешка тояга, безпрепятствено ограбван от държава, мафия, корумпирани чиновници и от спекуланти.

Наред с това се разрасна неимоверно престъпността. Българският народ е беззащитен към поругаването на неговата чест и достойнство и към опазването на неговия живот, дом и собственост.

Местната власт и местното самоуправление колабират поради липса на средства.

В резултат на неправилна стратегия и действия, под внушенията на определени политически сили, съставящи парламентарното мнозинство, страната се намира във външнополитическа изолация.

Натрупаният от комунистите вътрешен и външен дълг на страната не се обслужва и тежи като воденичен камък върху цялата нация и върху националната икономика.

Единственият изход от това катастрофално състояние е незабавно провеждане на предсрочни парламентарни избори и поемане на отговорностите на властта от правителството на СДС.

3. Конгресът счита, че в настоящата обстановка са необходими консолидация и единство в редовете на БЗНС "Н. Петков" в СДС и в коалицията на Съюза на демократичните сили, както и единни действия с всички антикомунистически сили в страната с цел окончателна декомунизация и изграждане на истинско демократично общество. Това се налага още повече и от предвиждането, че парламентарните избори ще бъдат проведени в началото на есента на настоящата година.

4. БЗНС "Н. Петков" в СДС е лоялен член на коалицията СДС и ще положи всички сили за неговото организационно укрепване и постигането на победа в предстоящите избори. Необходимо е единство между действителните антикомунистически сили, но не и с тези, които издигат теснопартийните и конюнктурни интереси над борбата и координираните действия за окончателното разгромяване на комунистическите сили и техните сателити.

5. Необходимо е подобряване на стила, метода и ефективността на организационната и политическата работа с оглед заздравяване и разширяване на структурите, укрепване и обогатяване на връзките между местните, общинските дружби, регионалните ръководства, Националния съвет и Изпълнителния съвет на съюза, разширяване на присъствието в общинските и регионалните координационни съвети, активно участие в предизборните щабове и подобаващо присъствие в структурите на НКС.

6. Спирането на практика на процесите на възстановяването на собствеността на земеделските земи и създаването на средната класа на земеделските собственици производители нанася непоправим удар на ограбеното българско земеделие. Виновно за това положение е прокомунистическото правителство на проф. Беров, което трябва незабавно да си отиде и да му бъде потърсена необходимата отговорност. И на слепците е ясно, че при това правителство и при този състав на парламента няма да бъде възстановена реално земята на собствениците.

7. БЗНС ”Н. Петков" в СДС приема новия състав на Националния съвет на съюза да се състои от 103 човека, а излъченият от него Изпълнителен съвет да бъде в състав от 19 човека.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 30 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА.


Като отчита нарушаването на принципите и на правилата за социално партньорство от страна на Министерството на промишлеността, довели до блокиране на работата на Ведомствения съвет за тристранно сътрудничество, както и личната отговорност на министър Биков за провала на правителствената програма в частта, отнасяща се до структурните реформи в промишлеността, -

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА"

НАСТОЯВА:

Министър Биков и неговият екип да проявят гражданска съвест и доблест и да подадат своите оставки.

Държавните институции - Народно събрание и Министерски съвет, да потърсят съответната отговорност за вината на министерството, довело промишлените отрасли до икономически и финансов колапс и липса на социална програма.

София, 25 март 1994 г.

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА": Димитър Манолов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ СИНДИКАТИ ПО ВЪПРОСА ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕТО НА БЮДЖЕТИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И НА ПОЛУВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.


Висшите и полувисшите учебни заведения са пред финансов и социален крах.

Приетият бюджет за 1994 година не гарантира нормалното им съществуване.

Декларираме:

1. Обвиняваме Министерството на науката и образованието в лицето на неговия министър доц. Марко Тодоров за неизпълнения ангажимент за включване на длъжностите от системата на висшето образование в Класификатора на длъжностите и коефициентите за определяне на началните основни заплати по степени, прието с номер 30 от 1994 г. Това би осигурило на работещите във ВУЗ и ПВУЗ реално признат статус.

2. Обвиняваме Народното събрание за демагогско отношение към съдбата на висшето и полувисшето образование.

3. Обвиняваме Министерството на финансите за грубо администриране на финансовото осигуряване на висшите учебни заведения.

Настояваме:

1. Министър М. Тодоров да си подаде оставката.

2. Да се актуализират бюджетите на ВУЗ за 1994 г. най-малко с 40 на сто.

3. Допълване на Класификатора по МПС N 30 с длъжностите от ВУЗ и ПВУЗ и с коефициентите, предложени на Министерството на труда и социалните грижи и от Министерството на финансите от ноември 1993 година.

Федералният съвет запазва правото си да организира ефективни синдикални действия, при положение че в срок до 24 май 1994 г. не бъдат взети решения за изпълнение на исканията ни.

София, 25 март 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. ктн: Т. Чакъров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ОТПУСНАТИТЕ СУБСИДИИ ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА.


В процеса на подготовката и приемането на бюджета на Република България Съветът на ректорите нееднократно предупреждаваше, че отпусканите субсидии са съвършено недостатъчни и че превръщат висшите училища в институции със затихващи функции.

Независимо от проведените разговори и срещи с отговорни правителствени институции, с всички парламентарни групи и с ръководството на Народното събрание висшето образование не получи обещаваните и необходими допълнителни средства. За съжаление нашите усилия не получиха и никакъв отклик и подкрепа от Министерството на науката и образованието.

Отпуснатите субсидии могат да осигурят провеждането на учебния процес до август-септември 1994 г., т. е. под съмнение е поставено започването на новата 1994/1995 учебна година. Поради неизпълнение на текущите субсидии от бюджета висшите училища ще бъдат принудени да спрат изплащането на стипендиите на студентите още през настоящата учебна година.

Ние искаме да известим българската общественост за ситуацията и мрачните перспективи пред висшето образование у нас - пряк резултат от недалновидната политика на нашите държавни институции. При крайно нередовно получаване на субсидиите от Министерството на финансите, при гласувания ни явно недостатъчен бюджет неминуемо е спирането на учебните занятия от началото на новата учебна година.

София, 24 март 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА
РЕКТОРИТЕ: проф. д-р Ив. Лалов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ВТОРА/ "ХРОНИКА НА ЕДНО ПОЛИТИЧЕСКО МАРОДЕРСТВО" ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА-1" /ДИМИТЪР ГИЧЕВ/ НИКОЛА КУРТОКЛИЕВ И ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ ДИМИТЪР X. ПОПОВ.


В т. 6 "Основни социално-икономически виждания на Българската социалистическа партия" се казва:

"Денационализация на държавноведомствената, а всъщност бюрократично-номенклатурна собственост и трансформирането й в народна кооперативна собственост".

"Създаване на многосекторна свободно ориентирана пазарна икономика с функционирането на индивидуална, групова, кооперативна, държавна, смесена и частна собственост"/!?/ "Земята на селяните - най-напред в аренда, а впоследствие като частна трудова собственост, създаване на селскостопански кооперативи..." /!?/

И в заключение, братята-близнаци съобщават:

"Ние сме за братство, помирение и милосърдие" и по-нататък: "отхвърляме национализма и шовинизма".

Очевидно, драги приятели, тези, с извинение казано, "позиции" на братята-близнаци едва ли се нуждаят от коментари. Но ние трябва да ги направим поради особеното време, в което тази програма е писана. Забележете, тя е прогласена на 30 декември 1989 г. Само половин месец след паметния 14 декември 1989 г., когато българската младеж беше готова да щурмува парламента и да извърши истинската, необратимата и реалната демократична промяна в нашата страна. Ние знаем кои спряха този спонтанен народен порив. Ние знаем кои по-късно /за да се оправдаят за мижитурското си поведение/ изтеоретизираха, че революциите се извършват от стотици хиляди, а не от няколко хиляди души. Нищо по-далеч за историческата истина от подобни твърдения!

Половин месец след 14 декември 1989 г., когато страната се тресеше в революционен кипеж, когато кървавите демони на 40-те и 50-те години събудиха адските спомени за червения терор, братята-близнаци услужливо, вместо комунистите, предложиха на българите не друго, а отново социалистическа алтернатива. Не друго, а братство, помирение и милосърдие. Не друго, а "изграждане на свободно и демократическо гражданско общество и на независима правова държава на основата на хуманния и демократичен социализъм и плурализъм. Те дори доразвиват марксизма-ленинизма. Като откриват, че "сталинизмът и неосталинизмът са контрареволюция и консервативна реставрация, насочена срещу демократическия социализъм". Верни на идеите на Маркс-Енгелс-Ленин, те отхвърлят национализма и шовинизма у нас. Какво от това, че почти пет десетилетия комунистите насаждаха в съзнанието и поведението на българската младеж нихилизъм от най-чиста проба. Та нали именно с този нихилизъм партията ръководителка ни русофицираше в т. нар. дух на пролетарски интернационализъм. А той проповядваше на руски и насаждаше превъзходството на руското имперско мислене. Водени от старата инерция, близнаците - кандидати за нови червени лидери, не се потрудиха да измислят нещо ново, а направо взеха от ДС щампите за национализъм и шовинизъм. Защото постепенното събуждане на българското национално съзнание и родолюбие беше вероятно най-опасният прецедент, резултат на демократическия обрат в българското общество.

Но драги приятели, ние сме все още в края на декември 1989 г. Събитията обаче побутват с остена си братята по задните им части и те се позабързват по пътя на промените в началото на 1990 г. Ето какво четем в специалното приложение на Пресслужба "Куриер" от 31 март 1992 г.: "Промяната на наименованието на БКП в резултат на общопартийния референдум обаче й отнема възможността да се регистрира в съда под името Българска социалистическа партия. На 19 април 1990 г. тя приема названието Партия на труда.

Партията се обявява за демократична социалистическа работническа партия от западноевропейски тип, уважаваща общочовешките ценности на християнската цивилизация.

И това, ако не е еволюция в политическото развитие на близнаците, здраве му кажи! Да, но по чия поръчка? Кои са новите елементи тук? Разбира се, западноевропейският тип и християнската цивилизация. Става ясно, че поръчката, като че ли наистина е дадена.

Движение надясно! Към християнските партии, към Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ "Врабча". Разбира се, все още няма нито дума за Търновската конституция и за незаконния референдум от 1946 г. Що се касае за просъветския преврат на 9 септември 1944 г. и последвалите го събития, ето как близнаците, през май 1990 г., виждат тези събития. Документът им се нарича "Икономически обзор и анализ на изпълнителния политически съвет на Партията на труда", публикуван на 9 май 1990 г. в бюлетина на Пресслужба "Куриер". В раздел II на този документ /стр. 10/ се казва: "... силите на създадения в нелегалност Отечествен фронт извършват на 9 септември 1944 г. преврат, завземат властта с решителното участие на някои военни части". /Те нищо не пишат обаче за решителната помощ на съветската окупационна армия. Това очевидно не им е позволено./ И по-нататък: "На този етап Отечественият фронт представляваше коалиция от няколко политически партии и организации с различни политически платформи и ориентация."

София, 3 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 30 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ТРЕТА/ "СОЦИАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ /ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ/ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ВЪЛКАН ВЕРГИЕВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В 36-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ. Докладът е написан през май 1992 г.


МАСОВОТО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОМЯНА И МАСИРАНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕЯ

За много хора политическите събития в България след 10 ноември 1989 г. изглеждаха по-скоро нагласени, отколкото неочаквани и бурни. От това, че политизацията придоби изведнъж истеричен оттенък /по площадите и улиците/ и благодарение на акумулиращия ефект на модерните масмедии политическият театър се пренесе по работните места и в домовете /"кръглата маса", многобройните заплашителни декларации в стила на военните комюникета/, се разбра, че нещата не са толкова на "шега" и от играчка ще стане на плачка.

За две години и половина в крайна сметка не се видя нито един разплакан политик - нито стар, нито нов. Включително и г-н Живков, обвинен в страхотни престъпления. Затова пък на 2,5 млн. пенсионери и над 700 хил. безработни им се плаче от безсилие. На задлъжнелите предприятия и на селяните също.

Какво стана в България, откъде се взеха, какво представляват и кого представляват политическите конфликти?


ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА - ИСТИНСКАТА ОПОЗИЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

Остава открит въпросът защо тя - истинската опозиция - е в такъв дисидентски вид?

Има опасност да се разделим със социализма съвсем по юношески. Зарязваме го, това не е нашата любима, и се хвърляме разочаровани и нещастни в обятията на една позастаряла мома, готови да се "оженим" за нея. Мома от богат род, с традиции. Един брак без илюзии, но по сметка.

Това решение ще подхожда на народ, който е вечно млад.

Много проблеми ни създаде това общество. Но за тези, които ни отгледаха, които построиха градовете и заводите и не са вече млади, нещата не стоят така. За тези, които имат пряко отношение към икономиката, работят или я управляват, нещата са далеч от политическата романтика. Там отдавна разсъждават над сметките си и на политиката гледат по сметка.

Самата икономика едва ли ще се задоволи с дисидентските си форми на участие в политиката. Бързото прегрупиране и обособяване на политиката като самостоятелна сфера на обществения живот е по-скоро израз на големия й страх от икономиката. В никое друго общество връзката между едната и другата не е толкова пряка. Бракът на политическата сфера с икономиката беше брак по сметка и за сметка на икономиката. Т.е. това, което с младежки плам бе възприето като ново политическо решение, вече го е имало и всъщност не ние, а родната социкономика е загубила ентусиазма.


СОБСТВЕНОСТ И ВЛАСТ ПРИ СОЦИАЛИЗМА

/Какво беше в действителност и какво става сега?/

Първо:
Предимство при анализа на една система, която се разпада, е това, че основните й компоненти се отделят сами и изследователят има възможност да "пипне" самата социална реалност и да провери и коригира старите си теоретични представи за нея.

Второ:
Самите компоненти продължават, отделени известно време на празен ход, по инерция да функционират сами и се вижда реалната им функция.

Трето:
Разглобяването на части на един социален механизъм е събитие, което малко изследователи имат късмет да наблюдават директно. Това наистина се случва на сто години веднъж.

Четвърто:
Струва си поне, когато една система си отива, да я разбереш.

Пето:
Без да сме разбрали в какво общество живяхме, не можем да живеем в никое друго.


СОБСТВЕНОСТ И ВЛАСТ НА МАКРОНИВО

1.1. Като типична икономическа формация българският модел на социализма имаше определена икономическа основа - колективната собственост. Спецификата й беше определена и оформена в съответните текстове на конституцията на България.

Властническите компетенции на политическите структури за управление в обществото на колективната собственост произтичаха пряко от тази форма на собственост, дефинирана като общонародна, дьржавна.

Обръщам внимание, че става дума за власт на управленски структури, а не за структури на собственост. Върху който и да е обект, предмет на държавно управление, собствеността не беше смесена /частна, колективна и държавна/. ТЯ БЕ ЕДНА ОБЩОНАРОДНА.

Друга колективна форма, както знаем, беше кооперативната. Агресивното поведение на държавните структури за управление /политическа власт/ да я заграбят и унищожат, обяснява отчасти защо другата колективна форма, общонародната, сега се изпразва от съдържание и обектите на нейната собственост се обявяват за държавни, т.е. се реализира стратегия за заграбване на собственост и елиминиране на собствениците.

1.2. Общонародната, държавна, собственост в новото тълкуване не е обръщане в отношението между посочените субекти - народ, държава. Това показва какво мисли държавата за себе си и за народа си, като пренарежда отношението - първо тя, после народът. Така се получи безсмислицата - държавна, общонародна собственост, накратко - държавна собственост. Държавата, чиновничеството - собственик, народът - наемник. Типично мислене за една бюрокрация, която, след като не може да се справи с управлението на икономиката, започва да произвежда илюзии за божествения произход на собствената си власт. Ако управата на един завод се обяви за собственик, ще стане за смях, но правителството, ако се обяви за собственик, може и да се приеме за сериозно.

Малко теория:

1.3. Общонародната собственост дефинира точно сумарния субект на собствеността - народ, всички членове на обществото без разлика:

А/ Характерът на асоцииране е цялостен. Общонародната /асоциирана/ собственост е единна и неделима.

Б/ Връзката помежду им /на всеки член на обществото/ като собственици на равенство по отношение на общата собственост, която е динамична величина.

В/ Идеалният характер на частния дял.

Г/ Частният характер на асоциацията по отношение на държавата. Субектът на собственост е народът, българите са в качеството си на граждани, тъй като последното е политическо определение на човека спрямо държавата.

Колективният субект, народът, е изведен извън политическите отношения като собственик, а в областта на икономиката той държи цялата власт. С нея той се разпорежда както намери за добре /по определение собственикът е независим от политическата система/.

Д/ Универсално е правото за ползване на всичко, което е общонародна собственост.

1.4. Общонародната собственост в действие.


ТОЧНО ГОРНИЯТ ХАРАКТЕР НА КОЛЕКТИВНАТА СОБСТВЕНОСТ ДЕФИНИРА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ, ФУНКЦИОНИРАНЕ:

А/ Единственият възможен начин за структуриране е по функции /притежаване, владеене, ползване/:

а/ По време на бившата система на държавата се отдаде чрез конституцията владеенето, разпореждането, ползването на собствеността, за което тя разви съответните управленски структури. Така тя стана общонародна, държавна.

Държавният апарат се нае от собственика, за да управлява икономиката /собствеността/, за което му се плащаше;

б/ Запазената номинална функция за контрол на собственика /народа/ е притежанието, както правят всички собственици в подобни ситуации. Това бе отразено в Конституцията на /тогава/ Народна Република България. Тя определи забраните - какво не може да се прави, и задълженията, т.е. какво трябва да се прави със собствеността, съответно от държавата и от гражданите. Забраните по същество включват запазването на статуса на собствеността като общонародна, колективна собственост, т.е. условията на точка 1.3;

в/ поради това, че икономическото управление се възложи на държавата в рамките на политическата система, функцията на притежателя за контрол върху управляващия собствеността се реализираше от управляващата партия - като политически представител на собственика. Не напразно БКП твърдеше, че е общонародна партия и защитава общонародните интереси. Така функционалната структура на собствеността се превърна в реална структура на политическата власт: народ, партия, държава, а функционалният конфликт между субектите на властта ни е съпътствал до 10 ноември.

В момента у нас се разиграва този политикоикономически конфликт в условията на многопартийност. Всъщност в България конфликтът не е политически, а социално-трудов. Очевидно е, че функционалният конфликт между субектите на властта ни е съпътствал непрекъснато до 10 ноември 1989 г. Отпадането на БКП даде големи възможности на държавата /политическата система/, а собственикът, без да институционализира системата от собствен контрол над собствеността, ше бъде най-безмилостно ограбен. Всъщност това вече става. Възлагането на контрола на политическата система означава, че нищо не сме научили досега.

Резюме:

- Според мен при този икономически модел на собственост друг начин на "разпределение" на собствеността освен чрез /разпределение/ структуриране по функции няма. Функционалните конфликти между основните актьори на собствеността са задължителни, тъй като всеки от тях се старае да разшири зоната на контрола до степен на пълна собственост. Колективният собственик /народът/ - до елиминиране на политическата система /БКП, държавата/ от икономическата власт /преди 10 ноември 1989 г./. Това се отнася с особена сила до заетите в промишлеността и в обслужващата я научна сфера.

Обратно, политическата система се стараеше да елиминира собственика, като му отнеме и функцията притежание. Това беше целта на блока между партийната и държавната бюрокрация в последните години от управлението на Т.Живков - практическо изземване на функцията чрез фирмената организация. Многопартийната система сложи формална точка в тази борба, като премахна формалната пречка, съответните текстове от конституцията и обяви собствеността за публична и държавна. Правителството на Д.Попов плахо, а това на Ф.Димитров със заплашителен тон обявиха държавата за собственик, а всички нейни граждани - за наемници.

Държавната собственост е частна спрямо гражданите, а общонародната /колективната/ е частна спрямо държавата.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 30 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ДВАНАДЕСЕТА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ИЗГОТВЕН ОТ ЦЕНТЪРА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ПЪРВАТА ЧАСТ, И ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛИ ЯНАКИ СТОИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ВТОРАТА ЧАСТ, АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ТРЕТАТА ЧАСТ.


ПРИНЦИПИТЕ НА ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА БСП - КЪМ ВИСОКА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЕСПОСОБНОСТ И ШИРОКА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНА ДЕМОКРАЦИЯ

Радикалната промяна в организационно-политическите принципи на изграждане и функциониране на БСП бе едно от най-съществените и заедно с това - едно от най-трудните и болезнени измерения на нейното обновление през последните години. Животът потвърди правилността на смелите стъпки на демократизация на партията - зелена улица за идейната дискусия, отказ от демократическия централизъм, премахване на пирамидалния строеж на партията, допускане на идейни течения, възприемане на принципа на демократичното мнозинство. В същото време проличаха много от недостатъците и "белите полета" в организационната реформа на БСП. Изменящите се условия в страната, опитът ни като управляваща и като опозиционна политическа сила и преди всичко очакващите ни предизвикателства и отговорности налагат нов хоризонт и нови практически стъпки в устройството и функционирането на БСП.

Едва ли има съмнение, че силата и влиянието на Българската социалистическа партия зависят предимно от нея самата, от активното и съзидателното съучастие на всички нейни членове и привърженици, на нейните структури. Залогът за устойчивостта и разширяването на нашата сила и нашето влияние е в осигуряването на висока политическа дееспособност и действена вътрешнопартийна демокрация. Двете неща са взаимносвързани и взаимообуславящи се - политическата дееспособност изисква изработване на правилна политика, организационна мощ и бърза политическа реакция, а те са невъзможни без най-широкото участие на членовете, структурите и дейците на партията. Вътрешнопартийната демокрация не е път за хаотични действия и сепаратизъм, а висша форма на съзнателна политическа самоорганизация.

Необходимо е основният принцип на изграждане на БСП - принципът на демократичното единство, да получи по-нататъшно развитие, за да стане нашата политическа практика още по-ефективна и още по-демократична.

Българската социалистическа партия трябва да продължи да допуска съществуването и да поощрява дейността на идейни течения в партията. Тяхното предназначение е генериране на идеи и алтернативи за развитие на партията и на страната. Те са средище за дискусии, а не автономни политически и организационни фракции.

Българската социалистическа партия се изгражда, развива и действа като единна, унитарна партия. Недопустимо е създаването на дублиращи центрове на власт и автономни структури в партията, още повече - нейната "федерализация", третирането й като съюз на идейни течения, обединения и групи за влияние.


Демократизмът и единството не са антиподи.

Естествената необходимост от идейна дискусия и свободно състезание на проекти в партията може да се удовлетвори не чрез създаването на партии в партията, а чрез гарантиране на ефективно и конструктивно многообразие на възможни алтернативни варианти за действие в обществото и на изискването да бъдат представени гледните точки и интересите на най-широките слоеве от членовете, симпатизантите и избирателите на БСП.

Обновената БСП ще носи със себе си различията не като мотив за разцепление и сепариране, а като ценност и активен фактор в създаването на нейната политика и на нейното единство.

Установяването на значимостта на целите и ценностите, на съответствие между тях и политическите решения вече не принадлежи на един ръководен елит като единствен притежател на критериите за тяхното определяне, защита и промяна. Наличието на идейни различия и на изразяващи ги течения в партията, дискусиите и състезанието на политически проекти ще бъдат гаранция както срещу проявите на носталгия по предишното идеологическо единомислие в партията, срещу опитите да се внедрят нови, но също толкова едностранчиви схеми, така и срещу използването на идеите за постоянно оправдаване на всяко политическо действие на ръководните среди на партията.

Осъзнаването на ценността на различията обаче прави все по-голяма отговорността на всеки от нас. Необходима е нова колективна отговорност на всяко течение, на всеки идеен кръг и като цяло - на всички социалисти, вдъхновена от волята за съвместно обновяване и по-нататъшно развитие на БСП.

Българската социалистическа партия е демократична, но единна партия. Приемайки плурализма на мисленето, ние не можем да се превърнем и няма да се превърнем в партия, която не е способна да се организира за практически действия. Ние не можем да поискаме вота на избирателите за нашата, лява алтернатива на управление на страната, ако не покажем, че умеем да управляваме себе си като партия. Отказвайки се от демократическия централизъм, ние не трябва да се отказваме от принципа на демократичното единство и на мнозинството. Не трябва да се бъркат дискусиите с дезорганизацията, различията в мненията с вътрешнопартийните разпри, свободното отстояване на собствена позиция със свободата на разединителни интриги и акции. Ние трябва да останем единна партия, която постига политиката си в дискусии, но я изпълнява в единство - само тогава БСП може да бъде силна партия.

В настоящия етап от реформите в страната и от собственото си реформиране БСП се нуждае от нов, мощен и действен импулс на демократизма в себе си, за ссбе си и за обществото.

Днес е очевидно нарастването на недоверието към политическите партии и политиците в България въобще. Често гражданите виждат пред себе си постъпки и лица, които се идентифицират с афери, корупция, протекционизъм, безпринципни съглашения и лична материална изгода. Все още много хора се чувстват лишени от възможност да упражняват контрол и каквото и да е влияние върху структурите и действащите лица на представителната демокрация. Застрашително расте стената на недоверие между партиите и обикновените хора, особено младежта и интелигенцията. Този процес трябва да ни тревожи, защото той засяга и нас, протича и вътре в нашата партия.

Изходът, разбира се, не е в премахването на партиите и в установяване властта на "силната личност", на "твърдата ръка". Не, силните на деня биха станали по-силни, докато тези, които живеят от своя труд, компетентност и професионализъм, биха били още по-слаби и беззащитни.

Решението на проблема е в това - партиите да се превърнат в реални и енергични изразители на интересите, идеите, въжделенията на своите членове, симпатизанти и избиратели, на националните интереси. Това е предизвикателството и пред БСП и тя има всички шансове да му даде успешен отговор, защото демократизмът е заложен в нейната модерна промяна.

Българската социалистическа партия ще се утвърди като водеща политическа сила само ако успее да направи милионите си членове, симпатизанти и избиратели реални политически. интелектуални и морални участници в реформите на българското общество, т.е. ако докрай бъде масова, демократична лява партия на трудещите се, а не на един елит, който действа от името на трудещите се.

За целта БСП се нуждае от действени политически принципи и организационни /включително и уставни/ механизми, които незабавно да влязат в действие.

Трябва да се възроди практиката на общопартийните допитвания /плебисцити/ по особено важни въпроси от живота и дейността на БСП, както и на съответни допитвания в регионален или общински мащаб. Редица ключови политически решения от вътрешнопартиен, парламентарен или управленски характер трябва да се приемат задължително след подобни допитвания. В един от най-трудните моменти през последните четири години партията извърши успешно един крайно труден и деликатен политически акт като промяната на името си благодарение на точно този подход при вземането на решението. Германската социалдемократическа партия избра своя председател чрез общопартийни избори.

Предвидените в Устава общопартийни и местни форуми трябва да се свикват в редица случай с много по-висока норма на представителство, за да се изслуша цялото многообразие от гледни точки и съображения при взимането на важни политически решения.

При формирането на общопартийните и местните ръководни органи трябва широко да се застъпи принципът на прякото делегиране на представители в тях от определени регионални, общински и основни организации на БСП. Така делегираните представители ще изразяват непосредствено становището на делегиралите ги организации и ще носят отговорност пред тях, а не само пред конгреса и партийната конференция.

Нужно е разширяване на демократизма и при подбора и излъчването на ръководните кадри в самата партия, както и на нейните представители в структурите на държавната власт. Полезно ще бъде да се експериментира процедура от рода на вътрешнопартийните избори, при която за кандидатурите се произнася огромното мнозинство от всички членове на партията.

Условията, в които работи днес БСП, и тенденциите на нейното обновление налагат по-нататъшно усъвършенстване на взаимоотношенията между органите от различните нива на партията.

В хода на промените в страната и в самата партия стана очевидно, че едностранното увлечение по хоризонталните структури в ущърб на вертикалните връзки не увеличава, а често пъти намалява политическата ефективност на БСП. Нужно е оптимално съчетаване на едните с другите. Но вертикалните връзки в БСП не могат да бъдат нито еднозначно йерархични, основаващи се на подчинеността, нито еднопосочни като информационни канали. По-нататъшното им оптимизиране изисква на преден план да се изведе една нова роля на средните и низовите звена и органи на партията в процеса на изработване, провеждане и оценка на нейната политика. Това означава не тенденция към федерализация на партията, а принципмо нова политическа самостоятелност, инициатива и отговорност на партийните органи и организации при решаване на местните въпроси, както и при участие в решаването на въпросите на "голямата” политика.

В този контекст следва да се експериментира разширяване функциите и пълномощията на досегашните регионални координационни съвети, като те се превърнат в пълноценни политически органи, разработващи и провеждащи цялостната регионална политика на БСП в сътрудничество с ръководните органи на партията.

В новите условия трябва да се усъвършенства ролята на висшите ръководни органи на партията. Те трябва да се съсредоточат в още по-голяма степен върху стратегията и тактиката на националното политическо действие, да ръководят изработването на практическата политика на партията и селекцията на екипите от политици за нейното реализиране; да обединяват и синхронизират действията на цялата партия, да гарантират спазването на принципите и изпълнението на определената от конгреса програма.


БСП И СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Демократичната правова държава и активното гражданско общество, политическата, икономическата и културната демокрация са най-добрият, създаден досега от човешката цивилизация инструмент за съчетаване и баланс на обществените интереси.


Отношението на БСП с другите политически партии и организации

Въпреки че е най-голямата политическа партия у нас, Българската социалистическа партия разглежда себе си само като една от съставните части на българския политически живот. Българската социалистическа партия няма претенции за изключителност, за историческа предопределеност, за хегемония над останалите политически партии.

Българската социалистическа партия споделя и строго спазва изискванията, които Конституцията на Република България и законите на страната поставят пред политическите субекти и тяхната дейност.

Изхождайки от своята стратегия за национално съгласие, БСП развива отношенията си с другите политически организации върху принципите на равноправието и взаимното уважение, зачитане волята на избирателите, лоялно съперничество, толерантност и конструктивност. С естествен приоритет се ползва взаимодействието ни с левите партии. Ние развиваме диалог и връзки с всички партии, обществени организации и движения, които на дело работят за националните интереси, зачитат правата и свободите на личността, демократичните ценности, проявяват уважение към конституцията и демократичните институции.

Българската социалистическа партия е за разнообразие на националния политически спектър с оглед на най-представително изразяване интересите на различните социални слоеве и групи. Тя приема за необходимо съществуването както на леви и центристки, така и на десни партии. Един от проблемите на българското общество днес е именно липсата на реален център и на модерна и цивилизована десница.

В коалиционната си политика българската социалистическа партия изхожда от необходимостта и възможността за изграждане на лява или левоцентристка алтернатива на управление на страната. Това налага особено внимание и партньорство със силите на левицата на експертно и политическо ниво с оглед постигане на общи или сходни виждания за пътищата за решаване на най-наболелите проблеми на България.

Българската социалистическа партия не изключва възможността при определени условия да бъде поставен на дневен ред въпросът за "голямата коалиция" и правителство с участието на представители на десницата.


БСП И ГРАЖДАНСКИТЕ ДВИЖЕНИЯ И ИНИЦИАТИВИ

С утвърждаването на демократичните порядки в страната неизбежно ще нараснат мащабът и значението на гражданските акции, инициативи и движения. Те са един от мощните канали на пряката демокрация, форма на самоорганизирането на гражданите за решаване на собствените им проблеми и на проблемите на обществото. Българската социалистическа партия симпатизира на демократичния дух и на моралния заряд на тези иманентни носители на гражданското начало. Тя ще подкрепя инициативите с истински правозащитен, хуманитарен, екологичен, здравен, просветен, културен и социален характер.

Българската социалистическа партия оценява нарастващото значение на гражданските движения в съвременното и бъдещото общество и призовава своите членове, симпатизанти и избиратели широко да се вливат в тях като техни участници и дейци.

Членуването на социалисти в други политически партии е недопустимо, но участието им в граждански движения и инициативи е резонно и желателно.


БСП, МЛАДЕЖТА И МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Младото поколение на България е основен фактор на днешните промени и на утрешните перспективи на страната. Българската социалистическа партия смята, че трябва да се отхвърлят патернализмът и провинциализмът в отношението към младежта и да се търси национално съгласие за изработване на разумна и дългосрочна държавна политика за интелектуално, физическо и социално развитие на българската младеж. Социалистите акцентират върху идеята, че обществото и държавата трябва да поемат ангажимент да създадат условия за равен, справедлив старт в живота на младите хора, да ги подпомогнат по време на образованието им, при първите им трудови стъпки, при опитите за навлизане в частното предприемачество и интелектуалното творчество, при придобиване на първите самостоятелни жилища, при създаване на семейство и отглеждане на деца.

Особена отговорност държавата има към онези млади хора, върху чиито физически, интелектуални и морални качества се крепят сигурността и териториалната цялост на България, борбата с престъпността, защитата на живота, собствеността и достойнството на гражаданите.

Българската социалистическа партия се отнася със симпатия и подкрепя дейността на онези младежки и студентски организации, които преследват социално значими демократични, хуманитарни, екологични, научни, патриотични и културни цели, свързани с развитието на младото поколение. Ние уважаваме тяхната автономност и не поставяме никакви политически или организационни условия за контакти и взаимодействие с тях.

Социалистическата партия отделя особено внимание на взаимоотношенията с младежките организации със социалистическа и лява ориентация. Зачитайки безусловно правото им да решават самостоятелно политическите и организационните проблеми на сътрудничеството им. Българската социалистическа партия разглежда раздробеността на младежкото социалистическо движение като един от факторите за все още недостатъчните позиции на лявата идея сред младото поколение.

Българската социалистическа партия е за незабавно създаване на такива обществени форуми, които да осигурят условия за непосредствено и действено участие на младите хора при решаване както на собствените им проблеми, така и на проблемите на българското общество като цяло.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
30.03.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Маргарита Анева
Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазеии. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!