30 март 1990

СОФИЯ, 30 МАРТ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 64 /82/


     СОФИЯ, 30 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ОПИТА НА БКП ЗА ПРИСВОЯВАНЕ НА ИМЕТО "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ".

     ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ ОПРЕДЕЛЯТ ТЕЗИ ОПИТИ КАТО БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН СЛУЧАЙ В СВЕТОВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПРАКТИКА.
     ПАРТИЯ С ТАКОВА ИМЕ ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВА. ТЯ ДЕЙСТВАШЕ НЕЛЕГАЛНО ОТ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1988 Г. СЪЗДАВАНЕТО Й Е ОПОВЕСТЕНО ОФИЦИАЛНО НА 31 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА. ДОСЕГАШНАТА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е ДОСТАТЪЧНО АФИШИРАНА, НЕЗАВИСИМО ОТ НЕПРЕКЪСНАТИТЕ ОПИТИ ТЯ ДА БЪДЕ ЗАВОАЛИРАНА. ОЩЕ НА 13 ФЕВРУАРИ 1990 Г. БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ИЗЛЕЗЕ С ДЕКЛАРАЦИЯ В ЗАЩИТА НА СВОЕТО ИМЕ, НО ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ БЕ ИГНОРИРАНА ОТ БКП. ПРИ ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ОПИТИТЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА БКП ДА СИ ПРИСВОИ ИМЕТО "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" СА УЧУДВАЩИ И НЕОТГОВАРЯЩИ НА ЕТИКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛОГИКА.
     ПРОВЕЖДАЩИЯТ СЕ В МОМЕНТА РЕФЕРЕНДУМ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БКП ЗА НОВО ИМЕ НА ПАРТИЯТА Е САМО ЕДНА КОЗМЕТИЧНА МЯРКА И ОПИТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СИЛИ В БКП ДА ИЗБЯГНАТ ОТГОВОРНОСТТА ЗА КАТАСТРОФАТА, ДО КОЯТО ДОВЕДОХА БЪЛГАРИЯ.
     БКП МОЖЕ И ТРЯБВА ДА СИ ТЪРСИ НОВО ИМЕ, НОВ ОБЛИК И НОВ СМИСЪЛ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ, НО ТОВА В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА  ДА СТАВА ЗА СМЕТКА НА ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА.
 
     ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ РЕШИТЕЛНО ОСЪЖДАТ ОПИТИТЕ "НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДА СИ ПРИСВОИ ИМЕТО "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" И ИЗРАЗЯВАТ СВОЯТА ПЪЛНА МОРАЛНА ПОДКРЕПА НА ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

     ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК:

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКА  ПАРТИЯ
ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ
НЕЗАВИСИМА  ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ
ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И  ПРОГРЕСА
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
------------------------------------------
РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ
НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ
БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ
------------------------
СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

СОФИЯ, 27 МАРТ 1990 Г.                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/                            Х   Х   Х

    СОФИЯ, 30 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ НА
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ  /СДПН/.


     23. ЧРЕЗ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА ДА СЕ ИЗМЕНИ ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД, КОЕТО ПОНАСТОЯЩЕМ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВА ПАРАЗИТНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ВЪРХУШКА. ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТА ИЛИ НАДНИЦА ДА НЕ ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ. ТЕХНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ ДА ВНАСЯТ В ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ВНОСКИ В РАЗМЕР НА 30 ПРОЦЕНТА ОТ ИЗПЛАЩАНИТЕ СУМИ. ТЕЗИ ВНОСКИ ОСИГУРЯВАТ ЗДРАВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ПЕНСИИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ.
     24. ДАНЪЦИ ПЛАЩАТ ВСИЧКИ, КОИТО ПРОДАВАТ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА УМСТВЕН И ОБЩЕСТВЕН ТРУД. ПОСТЕПЕННО ДА СЕ ВЪВЕДЕ ПОДОХОДЕН И  ИМУЩЕСТВЕН ДАНЪК, ЧРЕЗ КОЙТО НОВАТА КЛАСА ОТ БОГАТИ ЩЕ УЧАСТВА СПРАВЕДЛИВО В НАЦИОНАЛНАТА СОЛИДАРНОСТ. ДАНЪЦИ ДА СЕ НАЛАГАТ ВЪРХУ ЧИСТАТА ПЕЧАЛБА, А НЕ ВЪРХУ ОБОРОТА.
     25. ИНДИВИДУАЛНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ ДА НЕ НАДХВЪРЛЯ 40 ЧАСА СЕДМИЧНО, КАТО В БЪДЕЩЕ БЪДЕ НАМАЛЕНО СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ. ДА СЕ ПРЕМАХНАТ НЕЗАБАВНО УНИЖАВАЩИТЕ ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО ТРУДОВИ КНИЖКИ, СИСТЕМАТА НА АТЕСТИРАНЕ И СЛУЖЕБНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
     26. ПРОМЕНИТЕ В ИКОНОМИКАТА ЩЕ ДОВЕДАТ ДО ЗНАЧИТЕЛНИ СОЦИАЛНИ НАПРЕЖЕНИЯ. СДПН ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА ЗА ВСИЧКИ. НИЕ СМЕ ЗА ГАРАНТИРАН МИНИМАЛЕН ДОХОД И ПОМОЩ ЗА  БЕЗРАБОТНИТЕ, КАКТО И ЗА МОДЕРНА СИСТЕМА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ. ЧАСТ ОТ ЗАГУБИЛИТЕ РАБОТА ЩЕ СЕ НАСОЧАТ КЪМ ДРЕБНИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС И КЪМ ЧАСТНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ. РАЗПРОДАЖБАТА НА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЩЕ ОСИГУРИ СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
     27. НИЕ СЕ ОБЯВЯВАМЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ТЪРГОВСКА ОБВЪРЗАНОСТ НА БЪЛГАРИЯ СЪС СССР, КОЙТО Е ВИНОВЕН ЗА НАСИЛСТВЕНОТО НАЛАГАНЕ НА ЧУЖДИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ МАРКСИСТКИ ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ. БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТВОРЕНА КЪМ ЦЕЛИЯ ЦИВИЛИЗОВАН СВЯТ.
    28. НИЕ ТРЯБВА ДА СЕ СТРЕМИМ КЪМ ПЪЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ. СПОРЕД НАС СИВ НЯМА БЪДЕЩЕ. НЕОБХОДИМО Е ПРИВЛИЧАНЕТО НА КОМПЕТЕНТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИ ОТ ЗАПАД. НАПРЕДНАЛИТЕ СТРАНИ ТРЯБВА ДА ПОДПОМОГНАТ БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ РАЗСРОЧВАНЕ НА НАШИТЕ ДЪЛГОВЕ, ФИНАНСОВИ КРЕДИТИ И ИНВЕСТИЦИИ, ОТКРИВАНЕ У НАС НА ФИЛИАЛИ НА ЗАПАДНИ ФИРМИ И ПОМОЩ В ПОДГОТОВКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КАДРИ.
    29. СДПН Е УБЕДЕНА, ЧЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА И САМОУПРАВЛЕНИЕТО В ИКОНОМИКАТА И В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ ЩЕ ВДЪХНОВЯВАТ ХОРАТА КЪМ АКТИВНОСТ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ. РЕАЛНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ Е УСЛОВИЕ, БЕЗ КОЕТО ДЕМОКРАЦИЯТА Е НЕВЪЗМОЖНА.
    30. ЗА  ДА НЕ СЕ ПОВТОРИ ТРАГИЧНИЯТ ОПИТ ОТ БЛИЗКОТО МИНАЛО, СДПН СМЯТА ЗА НЕОБХОДИМО ПРИЕМАНЕТО НА ЗАПАДНИ ЕКОЛОГИЧНИ  СТАНДАРТИ И НА БЕЗПРИСТРАСТНА ЕКОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА. НЕОБХОДИМ Е СТРОГ КОНТРОЛ ВЪРХУ ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ.
    31. ЗА НАС ОБЩЕСТВЕНА СПРАВЕДЛИВОСТ ОЗНАЧАВА ЕДНАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСЕКИ. ОБЩЕСТВОТО И  ДЪРЖАВАТА СА ДЛЪЖНИ ДА ПОДПОМАГАТ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОСОБЕНО СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ КАТО ДЕЦА, СТАРЦИ, БОЛНИ И ИНВАЛИДИ.
    32. ДА СЕ ОСИГУРИ ЗДРАВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЧРЕЗ ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ. СДПН Е ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА, ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОГРЕСИВНИЯ ЗАПАДЕН ОПИТ И ПРИВЛИЧАНЕТО НА ЗАПАДНИ ФИРМИ И СПЕЦИАЛИСТИ. МЕДИЦИНСКИЯТ БЮДЖЕТ ДА НЕ СЕ ФОРМИРА ПО ОСТАТЪЧЕН  ПРИНЦИП И ДА БЪДЕ ДРАСТИЧНО УВЕЛИЧЕН ЗА СМЕТКА НА БЮДЖЕТА НА МВР И АРМИЯТА. ГРИЖИТЕ ЗА БОЛНИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ ПОНАСТОЯЩЕМ НЕ ТЪРПЯТ КРИТИКА. ДА СЕ  НАСОЧИ ЧОВЕШКОТО МИЛОСЪРДИЕ С ПОМОЩТА НА ЦЪРКВАТА КЪМ СТРАДАЩИЯ БЛИЖЕН.
   33. СДПН СЕ ОБЯВЯВА ЗА ИСТИНСКО РАВЕНСТВО МЕЖДУ МЪЖА И ЖЕНАТА. БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА ТРЯБВА ДА ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЗАВЪРНЕ В СВОЯ ДОМ, ПРИ СВОИТЕ ДЕЦА. ДЪРЖАВАТА ДА ПОДПОМОГНЕ ПО ВСЯКАКЪВ  НАЧИН ТОВА ЖЕЛАНИЕ. БЪЛГАРСКАТА МАЙКА, ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА И ПРЕМАХВАНЕТО НА УНИЗИТЕЛНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗБОРА НА МЕСТОЖИВЕЕНЕ ЩЕ СПАСЯТ СТРАНАТА ОТ КАТАСТРОФАЛНОТО ДЕМОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ, ДО КОЕТО КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ УПРАВНИЦИ ДОКАРАХА БЪЛГАРИЯ СЪС СВОЯТА БЕЗУМНА ПОЛИТИКА НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И НАСИЛСТВЕНА КОЛЕКТИВИЗАЦИЯ.
    НЯКОГАШНИТЕ ПРОГРАМИ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ СА СЪЗДАДЕНИ В ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ И В ДРУГА ГЕОПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ. ТЯХНОТО МЕХАНИЧНО ПРИСПОСОБЯВАНЕ ДНЕС Е НЕВЪЗМОЖНО.
    ПОУЧЕНИ ОТ ПЕЧАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ ОПИТ НА НАШАТА СТРАНА, УСТРЕМЕНИ КЪМ ПЕЧЕЛЕЩАТА ВСЕ ПОВЕЧЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИ ИДЕЯ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ - НЕМАРКСИСТИ, СЕ СТРЕМИМ ЧРЕЗ ПАРЛАМЕНТАРЕН ПРЕХОД КЪМ НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО СВОБОДАТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА И СОЛИДАРНОСТТА ЩЕ БЪДАТ НЕДЕЛИМИ И ДОСТЪПНИ ЗА ВСИЧКИ.

СОФИЯ, МАРТ, 1990 Г.
                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                          X   X   X

     СОФИЯ, 30 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ ОТ ОБЩОНАЦИОНАЛНОТО ШЕСТВИЕ-ПОКЛОНЕНИЕ НА 23 МАРТ 1990 ГОДИНА В ПАМЕТ НА ИЗБИТИТЕ В ЛАГЕРА КРАЙ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 1959-1962 ГОДИНА. РЕЗОЛЮЦИЯТА, ПРИЕТА ОТ НАД 5000  ДУШИ, Е АДРЕСИРАНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ, ДО КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС, ДО КОМИТЕТА НА ООН ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


     БРАТЯ! СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ! ХОРА!
     ИМАШЕ ФАШИЗЪМ!
     ИМАШЕ БУХЕНВАЛД, ДАХАУ, ОСВИЕНЦИМ...
     ИМАШЕ МНОГО ФАШИСТКИ ЛАГЕРИ НА СМЪРТТА!
     ТЯХ ВСИЧКИ НИЕ ГИ ЗНАЕМ. ЗА ТЯХ Е ПИСАНО МНОГО.
     ПРЕЗ 1955-А УПРАВНИЦИТЕ ТЪРЖЕСТВУВАТ!
     БЪЛГАРИЯ Е ПРИЕТА ЗА ЧЛЕН НА ООН!
     ТЪРЖЕСТВЕНО Е СЛОЖЕН ПОДПИС ПОД МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
     А САМО СЛЕД НЯКОЛКО ГОДИНИ - ПРЕЗ 1959 ГОДИНА СЕ РАЖДА НЕЩО "НОВО" - ЛАГЕРЪТ КРАЙ ЛОВЕЧ. УСЪВЪРШЕНСТВУВАНА ФОРМА. ФОРМА НА КАКВО? ФОРМА НА НАСИЛИЕ И ЖЕСТОКОСТ.
     КОМУ БЕШЕ НУЖНО ВСИЧКО ТОВА?
     В ИМЕТО НА КАКВО?
     НА ЕДНА ИДЕЯ!
     КАКВА ИДЕЯ?
     ЧОВЕЧЕСТВОТО НЕ ПОЗНАВА ТАКОВА ПАДЕНИЕ!
     НАШИЯТ НАРОД ЗАСЛУЖАВАШЕ ЛИ ТОЗИ ПОЗОР?
     ТУК НА ТОВА МЯСТО ИЗМЪЧВАХА И ИЗБИВАХА ХОРА.
     ХОРА, КАКВИ?
     ХОРА, ЧИИТО ЕДИНСТВЕН ГРЯХ  БЕ, ЧЕ НЯМАХА ВЕРУЮТО НА КОМУНИЗМА.
     ТЕ ИМАХА ВЕРУЮТО НА ДЕМОКРАТИ И СЪЗНАНИЕТО НА КОСМОПОЛИТИ.
     ТЕ БЯХА ХОРА СЪС СВОБОДЕН ДУХ.
     ЕДИН СТРОЙ ИСКАШЕ ДА ГИ ПРЕВЪЗПИТА. КАК?
     ЧРЕЗ ТРУД В СТУД И ПЕК. В ПОЧИВКИТЕ С ПОЛИТПРОСВЕТА. ЛОЗУНГ, КОЙТО МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ И ДНЕС ВЪРХУ КАМЕННИЯ БАСТИОН НА КОМУНИЗМА.
     ЧРЕЗ ГЛАД И ЖАЖДА, БОЙ С КАМШИЦИ И ТОЯГИ. ЧРЕЗ ПРЕФИНЕНИ МЕТОДИ ЗА РАЗВИХРЯНЕТО НА ЗВЯРА У ЧОВЕКА.
     СМЪРТТА ЗА ТЯХ БЕ ИЗБАВЛЕНИЕ!
     КОЙ БЕ СЪЗДАЛ ТЕЗИ САДИСТИ?
     ПАРТИЯ, ГРУПА ИЛИ ЛИЧНОСТ?
     ЗАБРАНАТА ЗА ОГЛАСЯВАНЕ НА ФАКТИТЕ ЗА ЛАГЕРА КРАЙ ЛОВЕЧ ОТПАДНАЛА ЛИ Е?
     ЗА ДА НЯМА ПОВЕЧЕ ЧОВЕШКА МЪКА И УБИЙЦИ С КЪРВАВИ РЪЦЕ ДА ГАЛЯТ  ДЕЦАТА СИ И ДЕНЯ НА УБИЙСТВАТА ДА СМЯТАТ ЗА РАБОТЕН ДЕН, ЗАЧИТАЩ СЕ ЗА ТРУДОВ СТАЖ, ЗА ПЕНСИЯ, НИЕ ИСКАМЕ:
     СЪЗДАВАНЕ НА НЕУТРАЛНА КОМИСИЯ, С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ СДС ЛИЦА, КОЯТО ДА РАЗСЛЕДВА:

      1. КОЙ ЗАПОВЯДА СЪЗДАВАНЕТО НА ТОЗИ ЛАГЕР?
      2. КОЙ ОПРЕДЕЛИ КОИ И КАКВИ ДА СА ЛАГЕРИСТИТЕ?
      3. КОЙ ОПРЕДЕЛИ КАКЪВ ДА Е РЕЖИМА НА ХРАНА И ТРУД НА ЛАГЕРИСТИТЕ?
      4. КОЙ НАРЕДИ ЗВЕРСКИЯ НАЧИН НА ИЗБИВАНЕТО ИМ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА?
       5. КЪДЕ БЯХА ПОГРЕБАНИ ТРУПОВЕТЕ ИМ?
       6. КОЛКО СА ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ТОЗИ ЛАГЕР И КОЛКО СА ИЗБИТИТЕ В НЕГО?
       7. ИСКАМЕ ДА СЕ РАЗКРИЕ ЦЯЛАТА ИСТИНА.
       8. ИСТИНАТА ДА СЕ КАЖЕ НА ХОРАТА И  БЛИЗКИТЕ НА ЗАГИНАЛИТЕ.
       9. ВИНОВНИЦИТЕ ДА БЪДАТ ИЗПРАВЕНИ ПРЕД СЪД.
      10. ДА СЕ ПОСТРОИ ПАМЕТНИК НА ЖЕРТВИТЕ, ИЗБИТИ СРЕД ТЕЗИ СКАЛИ.
       И НЕКА ЗАВЪРШИМ СЪС СЛЕДНИТЕ СЛОВА:
       ДА СЕ ПРЕОБРАЗИМ САМИТЕ НИЕ, БЕЗ СТРАХ, БЕЗ ПОДОЗРИТЕЛНОСТ, БЕЗ НЕДОВЕРИЕ, БЕЗ ОМРАЗА. ЗА ДА ПРЕОБРАЗИМ И СВЕТА ОКОЛО НАС.

ЛОВЕЧ, 23.3.1990 Г.                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                             Х   Х   Х

     СОФИЯ, 30 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО "ЕКОГЛАСНОСТ".

     ВЛОШАВАНЕТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА ВСЕ ПОВЕЧЕ ЗАСТРАШАВА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ХОРАТА. НО ТЕХНИТЕ УСИЛИЯ ДА СПАСЯТ СЕБЕ СИ, СВОИТЕ ДЕЦА И ПРИРОДАТА ОТ ЕКОЛОГИЧЕСКИ АПОКАЛИПСИС, СА ПАРАЛИЗИРАНИ ОТ ЛИПСАТА НА ПЪЛНА И НАВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАСНОСТИТЕ, КОИТО СЕ КРИЯТ ВЪВ ВСИЧКО ОНОВА, БЕЗ КОЕТО НЕ МОЖЕМ - ВЪЗДУХА, ВОДАТА, ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, ПОЧВАТА.
     В ОСНОВАТА НА НАШИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЖИВОТ СТОИ ФАКТЪТ, ЧЕ РАЗЛИЧНИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ ИМАТ НЕ ЕДНАКВО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ НАСОКИТЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ. ОНЕЗИ, КОИТО ВЗЕМАТ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ, НЕ СА СЪЩИТЕ, КОИТО ПОНАСЯТ ГЛАВНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ТОЗИ БАЗИСЕН СОЦИАЛЕН ФАКТ ПРОНИЗВА НЕСЪМНЕНО И ДОСЕГАШНАТА ПОЛИТИКА В ЕКОЛОГИЧЕСКАТА СФЕРА. И ТУК ИМА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ГЛАВНИ ГОТВАЧИ И  НЕПРИВИЛЕГИРОВАНИ КОНСУМАТОРИ. ИМА ВИНОВНИ, А ИМА И ПОТЪРПЕВШИ. НЕЩО  ПОВЕЧЕ: СТЕПЕНТА НА ОТГОВОРНО УЧАСТИЕ ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ Е ЗА ВСЕКИ ИНДИВИД ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛНА НА СТЕПЕНТА, В КОЯТО ТОЙ ПОНАСЯ ЗЛОВРЕДНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ.
      ЖИВЕЕМ В СТРАНА, ПРИТЕЖАВАЩА ЕДНА В ОГРОМНА СТЕПЕН АНТИЕКОЛОГИЧНА ИКОНОМИКА С НЕЙНИТЕ ОСТАРЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ, С НЕЙНИТЕ НИСКОЕФЕКТИВНИ ИЛИ ИЗОБЩО ЛИПСВАЩИ ПРЕЧИСТВАТЕЛИН СЪОРЪЖЕНИЯ, С НИСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КУЛТУРА, НЕДАЛНОВИДНО ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ, С БЕЗОТГОВОРНО РАЗПИЛЯВАНЕ ИЛИ ПРЕНАСОЧВАНЕ НА И БЕЗ ТОВА ОСКЪДНИТЕ СРЕДСТВА, ОТДЕЛЯНИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ПРИРОДНАТА СРЕДА. РЕШАВАНЕТО НА ВСЕ ПО-ЗАДЪЛБОЧАВАЩИТЕ СЕ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ Е В РЪЦЕТЕ НА ТЯСНО  СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И УПРАВНИЦИ, ЧИЯТО ДЕЙНОСТ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ СЕ ПОЗНАВА И ОЩЕ ПО-МАЛКО ПОДЛЕЖИ НА ДЕМОКРАТИЧЕН КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА. БЕЗ ДА ПРИНИЗЯВАМЕ СЛУЖЕБНИТЕ СТАРАНИЯ НА ТЕЗИ ХОРА, ТРЯБВА  ДА СИ ДАВАМЕ СМЕТКА, ЧЕ ТЕ НАЙ-ЧЕСТО СА ХВАНАТИ НАТЯСНО ВЪВ ВСЕОПЛИТАЩАТА МРЕЖА НА  ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ВЕДОМСТВА, ЧИЙТО АПАРАТ МИНАВА КАТО ВАЛЯК И НАД ПРИРОДНАТА СРЕДА, И НАД ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, И НАД ФАКТИЧЕСКИ СИМВОЛИЧНИТЕ САНКЦИИ ОТ СТРАНА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ОРГАНИ. ТОВА НАЛАГА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДЕМОКРАТИЧЕН ПУБЛИЧЕН КОНТРОЛ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА.
     КАТО ИЗХОЖДАТ ОТ ПОТРЕБНОСТИТЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНА САМОЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО "ЕКОГЛАСНОСТ" СА РЕШЕНИ ДА ОБЕДИНЯТ СВОИТЕ УСИЛИЯ ПО ПОСОКА НА ЕДНО ДЪЛБОКО СОЦИАЛНО-ЕКОЛОГИЧНО ПРЕУСТРОЙСТВО. ТЕ ВИЖДАТ ОСНОВНОТО СТРАТЕГИЧЕСКО СРЕДСТВО НА СВОЯТА БОРБА В ПЪЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА ГЛАСНОСТ, КОЯТО Е ПРЕДУСЛОВИЕ ЗА ВСЕНАРОДЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ВЕДОМСТВА.
     ВЪЗ ОСНОВА НА СВОЯТА РАДИКАЛНО-ДЕМОКРАТИЧНА СОЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ ДВИЖЕНИЕТО "ЕКОГЛАСНОСТ" ИЗДИГА СЛЕДНИТЕ ПРОГРАМНИ ИСКАНИЯ:
     - ПЪЛНА ГЛАСНОСТ ЗА ЗАМЪРСЕНОСТТА НА ВЪЗДУХА. ВОДИТЕ, ПОЧВАТА И ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ЗАМЪРСЯВАНИЯТА ПО СЪОТВЕТНИТЕ ПАРАМЕТРИ И РЕГИОНИ. РАЗКРИВАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМИ ЕКСПЕРТИЗИ.
     - РАЗСЕКРЕТЯВАНЕ НА ВСИЧКИ СЕКРЕТНИ ДАННИ, ЗАСЯГАЩИ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА. ПРИЧИНИТЕ ЗА СЕКРЕТНОСТ, АКО ИЗОБЩО  ИМА ТАКИВА, ДА БЪДАТ ЯСНО И НЕДВУСМИСЛЕНО ОБОСНОВАНИ ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА.
     - ПЪЛНА И НЕЗАБАВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСТАТА НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СВОЕВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКА МЕЖДУНАРОДНА СТЪПКА, КОЯТО БЪЛГАРИЯ ПРЕДПРИЕМА В ОБЛАСТТА НА АТОМНАТА ЕНЕРГЕТИКА.
     - ПУБЛИКУВАНЕ НА ТОЧНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА СТРУКТУРАТА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, КАКТО И ЗА МАЛФОРМАЦИИТЕ У НОВОРОДЕНИТЕ И ДЕЦАТА ПО ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИЗНАК.
     - ЕЖЕСЕДМИЧНО ЕКСПОНИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ КАРТИ НА ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ НА ПУБЛИЧНИ МЕСТА, БЕЗ НИКАКВО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ТЯХ.
     - СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПОСТОЯННО ИНФОРМИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ТЕКУЩОТО ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ГРАД, ОБЛАСТ И В СТРАНАТА КАТО ЦЯЛО.
     - ИЗРАБОТВАНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ВСЕНАРОДНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО  ОБНОВЛЕНИЕ  НА ВСИЧКИ ОТРАСЛИ НА ИКОНОМИКАТА С ОГЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗВРЕДНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ЦИКЛИ. ПРЕХОД ОТ ПРИРОДОРАЗРУШИТЕЛНА КЪМ ПРИРОДООПАЗВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА.
     -  НЕЗАБАВНО ИЗНАСЯНЕ ИЗВЪН НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ЧИИТО ПРОИЗВОДСТВА СА В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ДЕЙСТВУВАЩИТЕ В СТРАНАТА НОРМАТИВИ.
     - СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ И РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РЕЗЕРВАТИ И НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ, С ОГЛЕД НА ТОВА ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ ОТ РАЗЛИЧЕН ТИП ДА ДОСТИГНАТ ОПТИМАЛНИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ НОРМИ.
     - ЯСНО И ДЕМОКРАТИЧНО ОРИЕНТИРАНО ЕКОЛОГИЧНО  ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОЕТО ДА СЕ ПРИЕМЕ СЛЕД ВСЕНАРОДНО ОБСЪЖДАНЕ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.
     - ЗАКОН ЗА ПЕЧАТА, КОЙТО ДА ДЕМОКРАТИЗИРА ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И ДА ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТТА НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ  И  СДРУЖЕНИЯ ДА  ИЗДАВАТ БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО СВОИ ПЕЧАТНИ ОРГАНИ.
     - РАЗКРИВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДО МОМЕНТА ЕКОЛОГИЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, НА ЛИЦАТА И ИНТЕРЕСИТЕ, СТОЯЩИ ЗАД ТЯХ; РАЗОБЛИЧАВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОСЪЖДАНЕ НА ВИНОВНИЦИТЕ.
     -  ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА "ЕКОГЛАСНОСТ" ДО ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕКОЛОГИЧНИ ФОРУМИ У НАС И В ЧУЖБИНА.
     -  ШИРОКО ЗАСТЪПВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ПРОБЛЕМАТИКА В ОБРАЗОВАТЕЛHATА  ПРОГРАМА И СЪЗДАВАНЕ  НА  УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛНОСТ "ЕКОЛОГИЯ".
    "ЕКОГЛАСНОСТ" Е ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ, ОБЕДИНЯВАЩО ДОБРОВОЛНО И НЕИНСТИТУЦИОННО УСИЛИЯТА НА ОНЕЗИ ЛИЦА, КОИТО ИЗРАЗЯВАТ СВОЯТА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА И УЧАСТВУВАТ В ИНИЦИАТИВИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО. "ЕКОГЛАСНОСТ" НЯМА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ЕДИНСТВЕНОСТ В КАЧЕСТВОТО СИ НА ОБЩЕСТВЕН ГАРАНТ ЗА ЕКОЛОГИЧНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА НАРОДА. ОБВЪРЗАНОСТТА С ЦЕННОСТИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО Е ЕДИНСТВЕНО МОРАЛНА. НЕ СЪЩЕСТВУВА СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА, НО  ДВИЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ИЗЛЪЧВА ОТ СЕБЕ СИ СДРУЖЕНИЯ, КОИТО ДА ПОЛУЧАВАТ СТАТУТ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.
      УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ СЕ СТРЕМЯТ КЪМ ФОРМИРАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНА АТМОСФЕРА И СЪВРЕМЕННО ЕКОЛОГИЧНО СЪЗНАНИЕ, КОЕТО ДА  ПРОТИВОДЕЙСТВУВА НА СТАГНИРАЩИЯ МОНОПОЛИЗЪМ И ДЕМОРАЛИЗИРАЩИЯ КОМАНДЕН ЦЕНТРАЛИЗЪМ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ЖИВОТА, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ.
    

ЕКОЛОГИЯТА НЕ Е ОТДЕЛНА, ИЗОЛИРАНА ТЕМА. ПРОСЛЕДЕНО ДО СВОИТЕ ЛОГИЧЕСКИ СЛЕДСТВИЯ, ИСКАНЕТО ЗА ЕКОЛОГИЧНО ПРЕУСТРОЙСТВО Е СЪЩЕВРЕМЕННО ПРИЗИВ ЗА КОРЕННИ СОЦИАЛНИ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ. ПОНЕЖЕ СМЯТАТ, ЧЕ ПРАВОТО НА ЕКОЛОГИЧНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ Е ЕДНО ОТ ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА, УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО РАЗГЛЕЖДАТ СВОЯТА ДЕЙНОСТ КАТО АСПЕКТ НА ПО-ШИРОКОТО МАСОВО ДЕМОКРАТИЧНО ДВИЖЕНИЕ ЗА МИР, ЧОВЕШКИ ПРАВА, СВОБОДА И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, КОЕТО ДВИЖЕНИЕ ПОНАСТОЯЩЕМ В НАШАТА СТРАНА Е В СТАДИЯ НА СВОЕТО ФОРМИРАНЕ. КАТО СЕ РЪКОВОДИ ОТ УБЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ ХУМАНИЗМЪТ, СОЦИАЛНАТА  СПРАВЕДЛИВОСТ И МИРЪТ СА НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЧЕСКОТО ОЦЕЛЯВАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, "ЕКОГЛАСНОСТ" ЩЕ ЗАЩИЩАВА ПРАВОТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ДА ОБРАЗУВАТ ДЕМОКРАТИЧНИ СДРУЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ПО СВОЙ ИЗБОР И ЩЕ ПРОТЕСТИРА ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ ТОВА ПРАВО.
      СЪЗНАВАЙКИ, ЧЕ СЪВРЕМЕННИЯТ ПРОГРЕС ИМА НЕ САМО ТЕХНИЧЕСКИ, НО И МОРАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ, ПРЕДПОЛАГАЩИ БУДНО ЧУВСТВО ЗА ОТГОВОРНОСТ, УЧАСТНИЦИТЕ В "ЕКОГЛАСНОСТ" ЩЕ СЕ БОРЯТ ЗА ПРЕОБРЪЩАНЕ ПОСОКАТА И ЦЕЛИТЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС: САМОУНИЩОЖИТЕЛНАТА ТЕНДЕНЦИЯ НА БЕЗОГЛЕДЕН РАСТЕЖ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА ОТ ТАКИВА И САМО ТАКИВА ИКОНОМИЧЕСКИ СТЪПКИ, ПРИ КОИТО ЧОВЕШКИЯТ  ЖИВОТ НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЕ ПРЕВРЪЩА В СРЕДСТВО ЗА НАПРЕДЪКА НА ТЕХНОЛОГИЯТА. "ЕКОГЛАСНОСТ" ЩЕ ПОДДРЪЖА ДАДЕНО ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКО МЕРОПРИЯТИЕ САМО ДОКОЛКОТО ТО НЕ Е ЗА  СМЕТКА НА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА  ХОРАТА.

      БЕЗ ДА ОТСТЪПВА ОТ ПРОГРАМНИТЕ СИ ИСКАНИЯ "ЕКОГЛАСНОСТ" ЩЕ ВЛИЗА В ДИАЛОГ С ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ, ДОКОЛКОТО ПОСЛЕДНИТЕ ПРИЗНАВАТ И ПОДПОМАГАТ ДВИЖЕНИЕТО, БЕЗ ТОВА ДА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ЩЕ ИМ ПРИЗНАВА СТАТУТ НА ЧЛЕНОВЕ НА ДВИЖЕНИЕТО, ИЛИ ПРАВО НА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО НЕГОВИТЕ ИНИЦИАТИВИ. ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В "ЕКОГЛАСНОСТ" Е ВАЖНО ДА БЪДАТ  ПОСЛЕДОВАТЕЛНО  НЕЗАВИСИМИ ОТ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, ЗА ДА МОГАТ ПО-ЕФЕКТИВНО ДА ОТСТОЯВАТ СВОИТЕ ПЛУРАЛИСТИЧНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ЦЕННОСТИ И ЗА ДА ЗАПАЗЯТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПРЕДЛАГАТ СВОЯ СОБСТВЕНА РАДИКАЛНО-ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ПО ВСЕКИ ВЪЗНИКВАЩ ЕКОЛОГИЧЕН
ПРОБЛЕМ.

     ФАКТЪТ, ЧЕ ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ СТРАНИ ВЕЧЕ ЗАПОЧНАХА ДА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРАТ СВОЯТА БОРБА, Е ОСНОВАНИЕ ЗА НАДЕЖДА. "ЕКОГЛАСНОСТ" ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОНЕЗИ ЕКОЛОГИЧНИ И ОБЩОДЕМОКРАТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ В ЧУЖБИНА, КОИТО ИМАТ СХОДНИ ПРОГРАМИ, И ЩЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО СВОИ ЕСТЕСТВЕНИ СЪЮЗНИЦИ ТЕЗИ ИЗМЕЖДУ ТЯХ, КОИТО ДЕКЛАРИРАТ СВОЯТА НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ В ТЕХНИТЕ СТРАНИ.

     "ЕКОГЛАСНОСТ" ЩЕ ИЗИСКВА СЪДЕЙСТВИЕ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ЗА ДА ПРАВИ СВОЯТА ДЕЙНОСТ ДОСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА. УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ ИЗПОЛЗУВАТ И ВСИЧКИ ДРУГИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ.
     УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО "ЕКОГЛАСНОСТ" ВЯРВАТ, ЧЕ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ ЩЕ ЗАДЪЛБОЧИ ПРОЦЕСИТЕ НА ГЛАСНОСТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В НАШЕТО ОБЩЕСТВО.

                              /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                            X   X   X

     СОФИЯ, 30 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА  ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМИТЕ ГРАЖДАНИ.

         4. В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО УСТРОЙСТВО

     1. ДЪРЖАВАТА ДА Е АКЦИОНЕР И СТИМУЛАТОР В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И РЕГУЛАТОР В СФЕРАТА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ С ПРЕИМУЩЕСТВО НА ОБЩЕСТВЕНО-СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.
     2. ДЪРЖАВНАТА ДАНЪЧНА СИСТЕМА ДА СЕ ТРАНСФОРМИРА В СТИМУЛАТОР НА  ПРОИЗВОДСТВОТО, НА "ЖИЗНЕНОСТТА" И ОБОРОТА НА КАПИТАЛИТЕ КАТО:
        А/ ПАРИ, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ, РАЗВИВАТ ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ И СЕ ВЛАГАТ В ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО КАТО РАЗКРИВАТ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА - НИСКИ ДАНЪЦИ НА ТЯХ И НА ПЕЧАЛБАТА ОТ ТЯХ, АКО ТЯ ОТНОВО ВЛИЗА В ОБОРОТА.
        Б/ ПАРИ, КОИТО "НЕ ЖИВЕЯТ" В ПРОИЗВОДСТВОТО И НА ПАЗАРА /"НЕЖИЗНЕНИЯ КАПИТАЛ"/ И НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ В ОБОРОТА ПАРИ-СТОКА-ПАРИ, ДА СЕ ОБЛАГАТ С ВИСОКИ ДАНЪЦИ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВЕНО-СОЦИАЛНИТЕ ФОНДОВЕ.
        ТАКА ПОСТЕПЕННО ЩЕ СЕ ТРАНСФОРМИРА ПРЕДСТАВАТА ЗА БОГАТСТВО - БОГАТСТВО ЩЕ БЪДЕ НЕ НАТРУПВАНЕТО НА "НЕЖИЗНЕНИ КАПИТАЛИ", А ЕКВИВАЛЕНТА НА "ЖИВЕЕЩИЯ КАПИТАЛ" -  ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОДУКТ. ТОВА ЩЕ ТРАНСФОРМИРА И ОБЩЕСТВОТО ОТ БЕДНО НА ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ ОБЩЕСТВО С БОГАТИ НА "НЕЖИЗНЕН КАПИТАЛ" ЧЛЕНОВЕ, В БОГАТО НА ПРОДУКТ ОБЩЕСТВО С БОГАТИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ТАКА ЩЕ СЕ АКТИВИЗИРА ЛИЧНИЯТ ИНТЕРЕС, КАЧЕСТВАТА, СПОСОБНОСТИТЕ И УМЕНИЯТА НА ЛИЧНОСТТА КЪМ ОБЩЕСТВЕНАТА ЗНАЧИМОСТ НА ТРУДА, КАТО ОСНОВЕН НАЧИН ЗА ЛИЧНО И ОБЩЕСТВЕНО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ.
        В/ С ОБНОВЕНАТА ДАНЪЧНА СИСТЕМА, С НЕДЪРЖАВНОТО И ДЪРЖАВНОТО БАНКОВО ДЕЛО И С АКЦИОНЕРНОСТТА ЩЕ СЕ СТИМУЛИРА ОБОРОТЪТ НА ЦИКЪЛА: ПАРИ-СТОКИ-ПАЗАР-ПАРИ.
     3. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РАЗЛИЧНИ ВАЛУТНИ СРЕДСТВА ЗА СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ ДА СЕ РЕАЛИЗИРА И НА БОРСОВ ПРИНЦИП, НЕЗАВИСИМ ОТ ДЪРЖАВАТА.
     4. ДА СЕ РАЗВИВА ОТВОРЕНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ОТВОРЕНА И ЗА СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ, КАПИТАЛИ И РАБОТНА СИЛА ЗА ПОСТЕПЕННО ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА, РАБОТНАТА СИЛА И КАПИТАЛИТЕ ПО ПЪТЯ НА ТЯХНАТА ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ.
     5. СВОБОДНО И ПОЧАСОВО НАЕМАНЕ НА РАБОТНАТА СИЛА И ПОЧАСОВО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПАРАЛЕЛНО РАЗВИТИЕ НА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА СИЛА, КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА И СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО В ТОВА ЧИСЛО И ЗЕМЯТА.
     6. ПРЕИМУЩЕСТВЕНО ДЪРЖАВНО ДАНЪЧНО, БАНКОВО, АКЦИОНЕРНО, ФИНАНСОВО,  ИКОНОМИЧЕСКО И МЕЖДУНАРОДНО СТИМУЛИРАНЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, НА ЛЕКАТА И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И НА ТУРИЗМА ПРИ ЕКОЛОГИЧНА СЪОБРАЗЕНОСТ.
     7. СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЯ, ФИРМИ, КОМПАНИИ И ДРУГИ ФОРМИ ЗА МЕХАНИЗАЦИЯ, ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯ, ТЪРГОВСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСРЕДНИЧЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЛЕКАТА И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ТЪРГОВИЯТА, УСЛУГИТЕ И ТУРИЗМА.
     8. НАЙ-ПРЯК ДОСТЪП И НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ ДО ВАЛУТНИ СРЕДСТВА НА БАЗАТА И ЧРЕЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРОДУКТ. ВЪЗМОЖНОСТТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ПРЯКО ЧРЕЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРОДУКТ ДА ДОБИВАТ ВАЛУТА ЩЕ РЕШИ ПОНЕ ТРИ ОСНОВНИ ВЪПРОСА:
       А/ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ В СТРАНАТА НА КВАЛИФИЦИРАНА РАБОТНА СИЛА, КОЯТО ОБИКНОВЕНО НАПУСКА СТРАНАТА ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВОБОДНО ПЪТУВАНЕ;
       Б/ ЗА МОЩНО СТИМУЛИРАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ВРЪЩАНЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА РАБОТНАТА СИЛА С НИСКА КВАЛИФИКАЦИЯ, ОСВОБОДЕНА ОТ ПРОМИШЛЕНОСТТА, И ТАКА ЩЕ НАМАЛЕЕ БЕЗРАБОТИЦАТА.
       В/ ЗА ПОВИШАВАНЕТО КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА И ПОСТЕПЕННОТО ИЗРАВНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТА ЗА ИЗНОС И ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР В ЕДНО С ПОВИШЕНАТА ЕКОЛОГИЧНА ЧИСТОТА. РЯЗКОТО НАРАСТВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЩЕ ПОСЛУЖИ КАТО ПАЗАРЕН ФАКТОР ЗА НАМАЛЯВАНЕ И СПИРАНЕ НА ТЕМПА НА НАРАСТВАНЕ ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ.
     9. ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЯТА ДА СТАВА БЪРЗО И ЕТАПНО: ПЪРВО, ВРЪЩАНЕ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛИЩЕТО, И ВТОРО - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЛИЩАТА МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕЛИЩЕТО.
     10. СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЯ ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВО, ПАСИЩА И ОБРАБОТВАНЕ ДА НЕ МОГАТ ДА Я ОСТАВЯТ НЕИЗПОЛЗВАНА, А ДА БЪДЕ ПРОДАВАНА ИЛИ ОТДАВАНА ЗА ОБРАБОТВАНЕ.
     11. НИСКОКВАЛИФИЦИРАНАТА ПРОЛЕТАРИЗИРАНА СЕЛСКА РАБОТНА РЪКА, КОЯТО НЯМА ЗЕМЯ ДА МОЖЕ ДА НАЕМЕ ЗЕМЯ ЗА КРАТКОСРОЧНО ИЛИ ДЪЛГОСРОЧНО /НАД ПЕТ ГОДИНИ/ ОБРАБОТВАНЕ ИЛИ ДА СЕ НАЕМА КАТО РАБОТНА РЪКА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО СЕЗОННО ИЛИ ПОСТОЯННО. ТАКА  ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ РЕЗЕРВ ОТ РАБОТНА РЪКА ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПО МОДЕЛА НА "ПЪТУВАЩИТЕ ФЕРМЕРИ" КОЙТО СЕ НАЕМАТ ИЛИ НАЕМАТ ЖИВОТНИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ИЛИ ЗЕМЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ, СТИМУЛ ЗА КОЕТО Е НАЧИНЪТ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОСТЪП И ДО ВАЛУТА ЧРЕЗ КАЧЕСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО.

                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                     X   X   X

    СОФИЯ, 30 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

    НАЦИОНАЛНАТА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ КАТО ОБСЪДИ ХОДА НА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И СТАНАЛИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СЪЩИЯ ПРЕДЛАГА СЛЕДНОТО:
    1. НА ОСНОВАНИЕ ПРАВОТО ВИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА ДА ПРЕДЛОЖИТЕ ДА СЕ ИЗМЕНИ СЪДЕБНАТА ПРОЦЕДУРА С АДМИНИСТРАТИВНА. ЗА ЦЕЛТА ДА ОТПАДНАТ ВИЗИРАНИТЕ ПАРАГРАФ 2, АЛ.2,3,4,5 И 6 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.
    2. ДА СЕ ИЗМЕНИ ПАРАГРАФ 2, АЛ. 2 И АЛ. 5 ОТ ПРЕДХОДНИТЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА КАТО СЕ ДОБАВИ КЪМ ДУМАТА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО" И ДУМАТА "ПРОМЯНА" ПОРАДИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА НАСТАВКИТЕ ПО ЧЛ. 6 ДА БЪДАТ ПРИЛАГАНИ КЪМ ВЪЗСТАНОВЕНИТЕ ИМЕНА,
КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА ИМЕННИТЕ НИ ТРАДИЦИИ ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ НАШИ СЪОБРАЖЕНИЯ И ДОВОДИ:
    1. ПОРАДИ ОТКЪСВАНЕ НА ХОРАТА ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО ОСОБЕНО В ЛЕТНИЯ СЕЗОН, КРИЗИСНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, В КОЕТО СЕ НАМИРАМЕ ЩЕ СЕ ЗАДЪЛБОЧИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ.
    2. ЛИПСАТА НА ДОСТАТЪЧЕН БРОЙ РАЙОННИ СЪДИИ И НАТОВАРЕНОСТТА НА СЪДЕБНИТЕ ИНСТАНЦИИ С ДРУГИ ДЕЛА ЩЕ УДЪЛЖИ ПРЕКОМЕРНО МНОГО ВРЕМЕТО НА СРОКОВЕТЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛАТА.
    3. СМЯНАТА НА ИМЕНАТА БЕ ИЗВЪРШЕНА ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ПЪТ И ЕКВИВАЛЕНТНОСТ НА ОБРАТНИЯ ПЪТ Е АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО.

СОФИЯ, 25.3.1990 Г.                                                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/